Przedmioty zawodowe


Tydzień XIV 22 czerwca 2020 r. 

Przedmioty logistyczne Pani A.T.
kl. 1 TLR ,2 TL

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Pani K.R.

Klasa I TI

 1. Temat: Bezpieczne korzystanie i użytkowanie UTK.

UTK Pani K.R.

Klasa II TI

 1. Temat: Utrwalanie wiadomości – symbole graficzne podzespołów systemu komputerowego.
 2. Temat: Powtórzenie wiadomości- podstawowe parametry techniczne elementów systemu komputerowego.

 EUTK Pani K.R.

Klasa II TI

 1. Temat: Bezpieczne korzystanie z UTK.

Planowanie i sprawozdawczość Pan K.T.

  IITE

 1. Współczynnik natężenia i jego zastosowanie.

Współczynnik natężenia jest to wielkość stosunkowa, która wyraża kształtowanie się wielkości jednego zjawiska na tle innego, logicznie z nim powiązanego, czyli inaczej mówiąc określa wzajemny stosunek wielkości dwóch odrębnych, logicznie powiązanych zjawisk o charakterze masowym.

To ostatnie tematy w tym roku szkolnym, życzę wszystkim uczniom udanych wakacji i do zobaczenia, miejmy nadzieję, już w normalnych warunkach.


Tydzień XIII 15 – 19 czerwca 2020 r. 

Przedmioty logistyczne Pani A.T.
kl. 1 TLR ,1 TL, 2 TL

Klasa 1 Tier

Na tydzień 15 VI – 19 VI

NUTK:  Kompresja plików – programy i formaty – utrwalenie wiadomości.

Na podstawie wiadomości z poprzednich zajęć odpowiedz na pytania:

 • Które pliki opłaca się archiwizować i kompresować? (zdjęcia, muzykę, filmy, bazy danych?)
 • Który z programów archiwizujących lepiej kompresuje dane? (możesz sprawdzić rankingi w internecie)
 • Które pliki najszybciej są archiwizowane?
 • Które programy archiwizujące najszybciej kompresują dane?

Plik z odpowiedziami proszę jak zawsze przesłać na mail cauchy2@wp.pl .


Klasa 2 TI

Na tydzień 15 VI – 19 VI

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK:

Projektowanie sieci  LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/projektowanie-sieci-lan/

Proszę zapoznać się z materiałami z linku, następnie rozwiązać umieszczony test złożony z 10 pytań a wyniki zwyczajowo przesłać mailem.

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO – szyfrowanie haseł

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-szyfrowanie-hasel-ssh-port-monitor/

Zapoznajemy się z materiałem z linku ( póki co do metody AAA)
oraz wykonujemy z testu pierwszych 5 poleceń.


Klasa 3 TI

Na tydzień 15 VI – 19 VI

Tworzenie str i apl internetowych

Funkcje w C++ – ćwiczenia utrwalające

http://www.algorytm.edu.pl/funkcje-w-c.html

Wykonujemy ćwiczenia z pierwszych czterech odnośników ( kropek) powyższego linku. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poproszę na maila cauchy2@wp.pl.

Witryny i aplikacje internetowe

Kaskadowe arkusze stylów CSS – powtórzenie wiadomości

http://www.cs.put.poznan.pl/jkobusinski/css.html

W podanym linku zawarte jest powtórnie wiadomości dotyczących stosowania arkuszy styló CSS. Proszę zapoznać się z nimi a na końcu wykonać umieszczone tam ćwiczenie. Plik z kodem wysyłamy na maila cauchy2@wp.pl

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Edycja bazy danych – polecenia DELETE,  TRUNCATE, DROP ( cd)

Proszę zapoznać się z zastosowaniami pojęć

DELETE   ( http://bit.ly/manual-delete)

Truncate ( ( http://bit.ly/manual-truncate)

oraz   http://bit.ly/manual-drop-table    i  http://bit.ly/manual-drop-database

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

Zrzuty ekranu wysyłamy na maila.

 

montaż i konf lok sieci komputerowych

Powtórzenie wiadomości – projekt sieci LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/projektowanie-sieci-lan/

Proszę zapoznać się z materiałami z linku, następnie rozwiązać umieszczony test złożony z 10 pytań a wyniki zwyczajowo przesłać mailem.

 

praktyki zawodowe

 Powtórzenie wiadomości

https://ezawodowy.pl/egzamin-zawodowy/ee08/montaz-i-eksploatacja-systemow-komputerowych-urzadzen-peryferyjnych-i-sieci

Wykonujemy pięć egzaminów próbnych skróconych losowych z powyższego linku, zrzuty ekranu wyników wysyłamy mailem do oceny.

 


 Technika biurowa Pan K.T.

 ITER

 1. Komunikacja interpersonalna.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę się zastanowić jak powinna wyglądać komunikacja żeby była jak najbardziej efektywna a swoje uwagi zapisać w zeszycie przedmiotowym.

 Planowanie i sprawozdawczość.

IITE

 1. Analiza dynamiki

Ponieważ poziom zjawisk masowych, które są przedmiotem  zainteresowania statystyki ulega zmianie pod wpływem czasu zaistniała konieczność stworzenia dziedziny statystycznej, która pozwalałaby na badanie jak poszczególne zjawiska zmieniają się w czasie i właśnie tymi zagadnieniami zajmuje się analiza dynamiki. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania ze strony 221.


Przechowywanie zapasów

1 TLR

Temat: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W MAGAZYNIE (2H).

 1. Proszę zapoznać się z kursem, link poniżej

https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-w-magazynie

 1. Proszę zrobić notatkę z kursu (min. 1 strona)
 2. Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne do kursu, które są na samym końcu (przepisać pytania i poprawne odpowiedzi do zeszytu).
 3. Pracę obowiązkowo wykonują wszyscy, a o wysłanie zdjęć na maila epienkosz@onet.pl poproszę tylko numery: 3,4,5,19,20,21  z dziennika.

Edukacja wojskowa  15.06.-19.06.

klasa 3TI

Temat zajęć: Orientowanie się w terenie bez mapy.

Proszę zapoznać się z materiałem:  Co zrobić gdy zgubisz się w lesie?

Link do materiału:

https://www.youtube.com/watch?v=l8bM69IlRvw


13 tydzień – 15.06 – 19.06.2020 r. K.R.

Klasa I TI – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 1. Temat: Układy chipset.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 43.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1, 2 i 3.

 1. Temat: Układy chipset Intel.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 44.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie zadanie 1, 2, 3, 4 i 5.

Klasa II TI – UTK

 1. Temat: Zasady gospodarowania odpadami (2h)

Zapoznaj się z treścią tematu 104 ze str. 383.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie zadanie 1, 2 i 3 str. 384.

 

 1. Temat: Powtarzamy poznaną wiedzę – zakres układy cyfrowe. (2h).

Klasa II TI – EUTK

 1. Temat: Usuwanie wirusów i innych zagrożeń. (2 h).

 


Tydzień XII 01 – 05 czerwca 2020 r. 

Przedmioty logistyczne Pani A.T.
kl. 1 TLR ,1 TL, 2 TL

Edukacja wojskowa

klasa 3TI

Temat zajęć: Survival – przetrwanie w warunkach naturalnych.

Proszę zapoznać się z materiałem , jak przetrwać w warunkach naturalnych na podstawie wywiadu udzielonego przez kpt. Marcina Kalitę, Szefa Sekcji SERE i instruktora z Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem.

Link do materiału:  http://www.nowastrategia.org.pl/przezyc-w-kazdych-warunkach-wojskowa-i-cywilna-szkola-sztuki-przetrwania-wywiad/


Przechowywanie zapasów Pani E.P.

1 TLR

Temat: MAGAZYNY W PIGUŁCE (2H).

 1. Proszę zapoznać się z kursem, link poniżej

https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/magazyny-w-pigulce

 1. Proszę zrobić notatkę z kursu (min. 1 strona)
 2. Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne do kursu, które są na samym końcu (przepisać pytania i poprawne odpowiedzi do zeszytu).
 3. Pracę obowiązkowo wykonują wszyscy, a o wysłanie zdjęć na maila epienkosz@onet.pl poproszę tylko numery: 1, 2, 7, 8, 13 i 14 z dziennika.

Planowanie i sprawozdawczość Pan K.T.

IITE

 1. Miary tendencji centralnej.

W tym dziale wyjaśniane są pojęcia średniej arytmetycznej, dominanty, mediany i pokazuje zależności między miarami tendencji centralnej. Po zapoznaniu się z prezentowanym w podręczniku materiałem proszę wykonać ćwiczenia związane z tym tematem i zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym.

Prace biurowe Pan K.T.

ITER

 1. Korespondencja handlowa

Proszę zapoznać się z materiałem str.246-256. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę przeanalizować zasady sporządzania pism handlowych zwracając uwagę na ich formę i treść. W przedstawionym w podręczniku materiale przedstawione są różne formy pism w zależności od fazy obrotu towarowego. Proszę w zeszycie przedmiotowym dokonać krótkiej charakterystyki poszczególnych rodzajów pism.


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

I TIR

Wpisz następujące tematy i zapoznaj się z treściami:

1. Płyty główne.
Przeczytaj jakie elementy znajdują się na płycie głównej

Systemy operacyjne

II TI

Zapoznaj się z tematem:
1. Uprawnienia do plików i katalogów(2h).
Zapoznaj się z podstawowymi prawami dostępu do pliku

Administrowanie systemami operacyjnymi

III TI

Zapoznaj się tematem:

1. Monitorowanie pracy serwera.
Zapoznaj się z funkcjami dzienników zdarzeń

Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

1. konfiguracja pulpitu.
Przećwicz zmiany konfiguracji pulpitu

04.06.2020 r.

Administrowanie systemami operacyjnymi

III TI

Zapoznaj się tematem:

1. Monitorowanie wydajności serwera (2h).
Zapoznaj się z zagadnieniem wydajności monitora

Systemy operacyjne

II TI

Zapoznaj się z tematem:
1. Właściciele zbiorów.
Przeanalizuj przykład 15.6 (str. 182) dotyczący zarządzania uprawnieniami i prawami własności.

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

II TI

Zapoznaj się z tematem:
1. Etyczne wywieranie wpływu.
Odpowiedz na pytania (ustnie nie pisemnie) z książki ze str. 59


NUTK Pan F. L.

Klasa 1 Tier

Kompresja plików – programy i formaty – utrwalenie wiadomości.

Na podstawie wiadomości z poprzednich zajęć odpowiedz na pytania:

 • Które pliki opłaca się archiwizować i kompresować? (zdjęcia, muzykę, filmy, bazy danych?)
 • Który z programów archiwizujących lepiej kompresuje dane? (możesz sprawdzić rankingi w internecie)
 • Które pliki najszybciej są archiwizowane?
 • Które programy archiwizujące najszybciej kompresują dane?

 

Plik z odpowiedziami proszę jak zawsze przesłać na mail cauchy2@wp.pl .

 

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK Pan F .L.

Klasa 2 TI

Projektowanie sieci  LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/projektowanie-sieci-lan/

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku, następnie rozwiązać umieszczony test złożony z 10 pytań a wyniki zwyczajowo przesłać mailem.

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO – szyfrowanie haseł

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-szyfrowanie-hasel-ssh-port-monitor/

Zapoznajemy się z materiałem z linku ( póki co do metody AAA)
oraz wykonujemy z testu pierwszych 5 poleceń.

Tworzenie str i apl internetowych Pan F. L.

 Klasa 3 TI

Funkcje w C++ – ćwiczenia utrwalające

http://www.algorytm.edu.pl/funkcje-w-c.html

Wykonujemy ćwiczenia z pierwszych czterech odnośników ( kropek) powyższego linku. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poprosze na maila cauchy2@wp.pl.

Witryny i aplikacje internetowe Pan F. L.

 Klasa 3TI

Kaskadowe arkusze stylów CSS – powtórzenie wiadomości

http://www.cs.put.poznan.pl/jkobusinski/css.html

W podanym linku zawarte jest powtórznie wiadomości dotyczących stosowania arkuszy styló CSS. Proszę zapoznać się z nimi a na końcu wykonać umieszczone tam ćwiczenie. Plik z kodem wysyłamy na maila cauchy2@wp.pl

 

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych Pan F. L.

 Klasa 3TI

 

Edycja bazy danych – polecenia DELETE,  TRUNCATE, DROP ( cd)

 

Proszę zapoznać sie z zastosowaniami pojęć

DELETE   ( http://bit.ly/manual-delete)

Truncate ( ( http://bit.ly/manual-truncate)

oraz   http://bit.ly/manual-drop-table    i  http://bit.ly/manual-drop-database

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

Zrzuty ekranu wysyłamy na maila.

montaż i konf lok sieci komputerowych Pan F. L.

 Klasa 3TI

Powtózenie wiadomości – projekt sieci LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/projektowanie-sieci-lan/

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku, następnie rozwiązać umieszczony test złożony z 10 pytań a wyniki zwyczajowo przesłać mailem.

praktyki zawodowe Pan F. L.

Klasa 3TI

 Powtórzenie wiadomości

https://ezawodowy.pl/egzamin-zawodowy/ee08/montaz-i-eksploatacja-systemow-komputerowych-urzadzen-peryferyjnych-i-sieci

 

Wykonujemy pięć egzaminów próbnych skróconych losowych z powyższego linku, zrzuty ekranu wyników wysyłamy mailem do oceny.


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Pani K.R.

Klasa I TI

Temat: Temat: Pamięci operacyjne RAM.
Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 41.
Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1 – proszę o wypełnienie tabeli – zapisanie jej w zeszycie – zdjęcie proszę przesłać na mojego emaila.
Temat: Pamięci ROM.
Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 42.
Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie zadanie 1, 2, 3 i 4.

 UTK Pani K.R.

Klasa II TI 

Temat: Serwery. (2h)
Zapoznaj się z treścią tematu 102 ze str. 373.
Dokładnie przeanalizuj zamieszczone w temacie rysunki od rys.102.1 do 102.6.
Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie zadanie 1, 2, 3 i 4 str. 378.

Temat: Certyfikowanie zestawów komputerowych. (2h).
Zapoznaj się z treścią tematu 103 ze str. 380.
Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając pisemnie na pytania 1 i 2 ze str. 382.

 EUTK Pani K.R.

Klasa II TI 

Temat: Aktualizacja i instalacja aplikacji w systemach mobilnych. (2 h).
Wyszukaj w Internecie informacji dotyczących aktualizacji i instalacji różnych aplikacji. Zastanów się, czy wszystkie aplikacje są potrzebne w urządzeniach mobilnych. Które są niezbędne, a które zbyteczne?


Rachunkowość w praktyce Pani A.Rz.

Klasa 2 TE

Proszę o przesłanie zaległych prac domowych !
Wtorek 02.06.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych.
Proszę wykonać zadanie 3 str. 228 (kontynuacja zadania na nastepnej lekcji)

Czwartek 04.06.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych.
Proszę wykonać zadanie 3 str. 228 (kontynuacja zadania)

Piątek 05.06.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań praktycznych.
Proszę wykonać zadanie 4 str. 233


Tydzień XI 25 – 29 maja 2020 r. 

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

I TIR

Wpisz następujące tematy i zapoznaj się z treściami:

1. Elementy jednostki centralnej.
Przeczytaj informacje o podstawowych elementach jednostki

Systemy operacyjne

II TI

Zapoznaj się z tematem:
1. Zbiory ukryte (2h).
Zapoznaj się z przykładem polecenia listującego zawartość katalogu s. 179

Administrowanie systemami operacyjnymi

III TI

Zapoznaj się tematem:

1. Zasady grup.

Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

1. Podstawy obsługi X Windows.
Przeanalizuj poziomy uruchomiania 1, 3, 5.

Administrowanie systemami operacyjnymi

III TI

Zapoznaj się tematem:

1. Przeanalizuj przykład 72.2 dotyczący ograniczenia dostępu użytkowników do panelu sterowania za pomocą zasad grupy (2h).

Systemy operacyjne

II TI

Zapoznaj się z tematem:
1. Ścieżki dostępu.
Przeanalizuj przykład 15.5 (str. 180) dotyczący korzystania ze ścieżek dostępu

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

II TI

Zapoznaj się z tematem:
1. Etyka i odpowiedzialność w komunikacji – wprowadzenie.


Przechowywanie zapasów Pani E.P.

I TLR

Temat: Infrastruktura w magazynie (2H).

 1. Proszę zapoznać się z kursem, link poniżej

https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/infrastruktura-magazynowa

 1. Proszę zrobić notatkę z kursu (min. 1 strona)
 2. Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne do kursu, które są na samym końcu (przepisać pytania i poprawne odpowiedzi do zeszytu).
 3. Pracę obowiązkowo wykonują wszyscy, a o wysłanie zdjęć na maila epienkosz@onet poproszę tylko numery: 6, 12, i 18 z dziennika.

Edukacja wojskowa

klasa 3TI

Temat zajęć: Powszechna obrona przeciwlotnicza.

Proszę zapoznać się z materiałem i udzielić pisemnej odpowiedzi na pytanie, co obejmuje system bezpieczeństwa narodowego ?. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres e-mailowy simple05@wp.pl
do 02.06.2020.

Link do materiału:

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15866/Daniel%20Michalski%20POWSZECHNA%20OBRONA%20POWIETRZNA%20LUDNO%C5%9ACI%20CYWILNEJ%20JAKO%20INTEGRALNY%20ELEMENT%20SYSTEMU%20BEZPIECZE%C5%83STWA%20PA%C5%83STWA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 Prace biurowe Pan K.T.

ITIER

 1. Korespondencja w sprawach osobowych- powtórzenie

Proszę jeszcze raz zapoznać się z materiałem z tego rozdziału i uporządkować wiedzę w sposób pozwalający na dopasowanie odpowiednich pism do odpowiedniej fazy zatrudnienia. Po zapoznaniu się z z materiałem wy konać w zeszycie ćwiczenia ze strony 244 i 245.

Planowanie i sprawozdawczość Pan K.T.

II TE

 1. Wprowadzenie do analizy statystycznej.

Dział ten zawiera informacje nt. różnego rodzaju miar statystycznych i opisuje ich zastosowanie. Proszę uważnie przeczytać zawarty w tym rozdziale materiał i odpowiedzieć na pytania ze str. 121 a odpowiedzi zapisać w zeszycie przedmiotowym.

 1. Współczynniki struktury i ich zastosowanie.

Materiał tego działu zawiera informacje o tym czym są i do czego służą te współczynniki. Poznaliśmy je już wcześniej w odniesieniu do majątku jednostki i innych zagadnień. Teraz poznajemy te współczynniki w kontekście badań statystycznych.


Klasa 1 Tier

Na tydzień 25 V – 29 V

NUTK:  Kompresja plików – programy i formaty.

Proszę zapoznać się z informacjami z poniższych linków:

http://szkolnictwo.pl/test,4,3715,1,Kompresja_danych     – obejrzyj prezentacje – wszystkie slajdy

http://scholaris.pl/resources/run/id/106103  – po prawej stronie są dwa filmiki instruktażowe. Uruchom oba, najpierw o kompresji później o dekompresji.

Zadania domowe:

 1. pobierz i zainstaluj z podanego linku program 7 zip, https://7-zip.org.pl/

Następnie spakuj dowolne 5 plików graficznych ( zdjęć) do archiwum, zabezpiecz je hasłem. Porównaj ilość zajmowanego miejsca plikó oryginalnych i spakowanych, wylicz współczynnik kompresji. Opis rozwiązania dołącz do pracy domowej

 1. Sprawdź, jak stopień kompresji wpływa na jakość plików jpg. Weź dowolny plik bmp, a następnie przekonwertuj go do formatu jpg tak, by uzyskać różne jakości pliku. Zanotuj swoje obserwacje.
 2. Wyjaśnij pojęcia kompresji stratnej i bezstratnej.

Plik z odpowiedziami proszę jak zawsze przesłać na mail cauchy2@wp.pl .

 


Klasa 2 TI

Na tydzień 25 V – 29 V

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK:

Badanie przepływu danych w sieciach LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku a następnie pobrać z podanego linku https://www.wireshark.org/#download  program wireshark, uruchomić go na komputerze oraz przechwycić pakiety wychodzące z polecenia „ping wp.pl” uruchomionego w wierszu komend.

Proszę również przeanalizować skład pakietu pod kątem realizacji zamiany adresów domenowych na ip i odwrotnie i wykonać dokładnie te czynności, które pojawiają się w tutorialu (od 20 minuty).

 

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO – Routing w sieciach vlan

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/ruting-w-sieciach-vlan/

 

Zapoznajemy się z materiałem z linku oraz wykonujemy na końcu test 15 pytań a zrzuty ekranu wyników wysyłąmy na maila cauchy2@wp.pl.


Klasa 3 TI

Na tydzień 25 V – 29 V

Tworzenie str i apl internetowych

Instrukcje rekurencyjne w C++ – ćwiczenia utrwalające

http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/7.pdf

Wykonujemy ćwiczenia z powyższego linku. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poprosze na maila cauchy2@wp.pl.

 

Witryny i aplikacje internetowe

Pozycjonowanie elementów strony www za pomocą arkuszy CSS

https://the-awwwesomes.gitbooks.io/html-css-step-by-step/content/pl/html-code/html-forms/index.html

W podanym linku zawarte są informacje o przykłdach formatowania formularzy za pomocą arkuszy stylów CSS – proszę zapoznać się z nimi a na końcu wykonać umieszczone tam ćwiczenie. Plik z kodem wysyłamy na maila cauchy2@wp.pl

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Edycja bazy danych – polecenia DELETE,  TRUNCATE, DROP

 

zapoznajemy się tutorialem:

https://www.youtube.com/watch?v=SZD9_TtLtLE

( jest to część piąta kursu)

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

Zrzuty ekranu wysyłamy na maila.

 

montaż i konf lok sieci komputerowych

Montaż okablowania strukturalnego

Proszę dokłądnie zapoznać się z informacjami z podanych linków.

https://www.youtube.com/watch?v=naSazOBfVss

https://www.youtube.com/watch?v=SK9xHA8KGiw

Przypominam, ze sekwencję przewodów zaróno do kabla prostego jak i krosowego należy znać na pamięć. W razie pytań – proszę o kontakt przez naszą grupę na facebooku.

praktyki zawodowe

 Powtórzenie wiadomości

https://ezawodowy.pl/egzamin-zawodowy/ee08/montaz-i-eksploatacja-systemow-komputerowych-urzadzen-peryferyjnych-i-sieci

 

Wykonujemy pięć egzaminów próbnych skróconych losowych z powyższego linku, zrzuty ekranu wyników wysyłamy mailem do oceny.

 


11 tydzień – 25.05 – 29.05.2020 r. K.R.

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Klasa I TI 

 1. Temat: Temat: Procesory ADM. Część 2.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 39.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1 i 2 – proszę o wypełnienie tabeli – zapisanie jej w zeszycie – zdjęcie proszę przesłać na mojego emaila.

 1. Temat: Pamięci.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 40.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie zadanie 1, 2, 3, 4 i 6.

 UTK

Klasa II TI 

 1. Temat: Modernizacja komputera PC. (2h)

Zapoznaj się z treścią tematu 100 ze str. 367.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie polecenie  2 str. 369.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1 i 2 str. 369.

 

 1. Temat: Modernizacja komputerów przenośnych (2h).

Zapoznaj się z treścią tematu 101 ze str. 370.

Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając pisemnie na pytania 1, 2 i 3 str. 372.

 EUTK

Klasa II TI 

 1. Temat: Przygotowanie urządzeń mobilnych do pracy (2 h).

Opisz krótko, jak można przygotować dostępne i poznane urządzenia mobilne do pracy (Przypomnij sobie lekcję UTK 89 str. 336). Pracę wyślij na emaila.


Przedmioty logistyczne Pani A.T.
kl. 1TLR ,1TL, 2TL

Tydzień X 18 – 22 maja 2020 r. 

Przechowywanie zapasów Pani E.P.

klasa 1TLR

Temat: ZASTOSOWANIE UTB W LOGISTYCE MAGAZYNOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW (2H).

 1. Proszę zapoznać się z kursem, link poniżej

https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/zastosowanie-utb-w-logistyce-magazynowej-przedsiebiorstw

 1. Proszę zrobić notatkę z kursu (min. 1 strona)
 2. Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne do kursu, które są na samym końcu (przepisać pytania i poprawne odpowiedzi do zeszytu).
 3. Pracę obowiązkowo wykonują wszyscy, a o wysłanie zdjęć na maila epienkosz@onet poproszę tylko numery: 15, 16, i 17 z dziennika.

 


I TER Technika biurowa Pan K.T.

8.4.5 Referencje

Coraz większą role w procesie zatrudnienia odgrywają referencje. Referencje to pismo  polecające kandydata na pracownika napisane przez osobę cieszącą się autorytetem i szacunkiem w srodowisku. Pismo tego typu może wystawiać były pracodawca lub osoba ciesząca się uznaniem. Pismo to powinno być sporządzone w odpowiedniej formie i zawierać następujące  elementy: informacje o długości znajomości i okoliczności jej zawarcia, opis kwalifikacji i umiejętności pracownika, informacje na temat jego osiągnięć i sukcesów zawodowych. Bardzo często referencje nazywane są opinią nt. pracy pracownika sporządzana na jego wniosek przez byłego lub obecnego pracodawcę. W ramach pracy domowej proszę o sporządzenie takich referencji przesłanie ich na mój adres.


 Planowanie i sprawozdawczość Pan K.T.

II TE

 1. Przygotowanie badania statystycznego

Z tego działu dowiecie się jak ustalić cel badania statystycznego oraz jak określić zbiorowość oraz jednostkę statystyczną. Dział ten pozwoli wam również ustalić przedmiot badania . Po lekturze tego działu będziecie potrafili wybrać odpowiednią metodę badania wybranego zjawiska oraz sporządzić harmonogram badań. Każde z zagadnień opatrzone jest odpowiednimi przykładami co pozwala lepiej zrozumieć omawiany materiał. Po zapoznaniu się z materiałem tego działu proszę sporządzić notatkę podsumowującą ten dział.


Materiał opracowania : 11.05 – 22.05. 2020

Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

Temat zajęć : Bilans płatniczy. Protekcjonizm , narzędzia polityki handlowej

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

Materiał do samodzielnej pracy :

Podręcznik (str.139-143)

https://mfiles.pl/pl/index.php/Bilans płatniczy

https://mfiles.pl/pl/index.php/Protekcjonizm

https://mfiles.pl/pl/index.php/Polityka_handlowa

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/

Zadanie:

Zapoznaj się z teorią. Czy obecnie polityka ochrony państwa polegająca na otwieraniu granic, po okresie ich zamknięcia, można uznać za narzędzie polityki handlowej?

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Pomoc w urazach.

 (podręcznik str.(184-198)

Zagadnienia:

–  organizacja pierwszej pomocy,

–  kontrola funkcji życiowych,

– tamowanie krwawień i krwotoków , urazów kości,

– wstrząs pourazowy,

Przeczytaj , zapamiętaj i sprawdź swoje umiejętności (str. 182)

Zadanie: Spotkanie na grupie Messenger w godzinach lekcji.

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Klasa: I TER

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Edytor tekstu Word- Zasady redagowania i etykiety w korespondencji elektronicznej (zapoznaj się z zaproponowanymi treściami )

http://eclipse.elektron.pk.edu.pl/~asuchenia/lib/exe/fetch.php?media=zasady.pdf

https://biurowerewolucje.pl/korespondencja/

https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/dokumentacja-rodo.html

https://www.youtube.com/watch?v=Pjmrbz6G8oA

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

 

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Klasa: I TIR

Do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Czynniki wpływające na wybór zestawu komputerowego

podręcznik str.276-282 (zapoznaj się, rozmowa na grupie messenger)

https://securitum.pl/baza-wiedzy/przykladowy-audyt-bezpieczenstwa/

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

https://download.komputerswiat.pl/grafika-i-fotografia/projektowanie/microsoft-visio-professional

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

Włodzimierz  Zawadzki


Przedmioty logistyczne Pani A.T.

kl. 1TLR ,1TL, 2TL

proszę zapoznać się z linkiem:

22.05-piątek

21.05-czwartek

20.05-środa

19.05.20-wtorek


20.05.2020 r.

 

I TIR

 

 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 

Proszę zapoznać się z tematem:

 

 1. Architektura komputera.

 

 

II TI

             Systemy operacyjne

 

Zapoznaj się z tematem:

 1. Dowiązania plików (2h).

 

 

III TI

             Administrowanie systemami operacyjnymi

 

Zapoznaj się tematem:

 

 1. Zasady grup.

 

 Systemy operacyjne

 

Zapoznaj się z tematem:

 

 1. Praca w środowisku graficznym systemu Linux.

 

21.05.2020 r.

III TI

             Administrowanie systemami operacyjnymi

 

Zapoznaj się tematem:

 

 1. Zasady grup c.d. (2h).

 

II TI

             Systemy operacyjne

 

Zapoznaj się z tematem:

 1. Błędy związane z dowiązaniami.

 

II TI

             Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

 

Zapoznaj się z tematem:

 1. Netykieta i etyka w sieci c.d..

Klasa 1 Tier

Na tydzień 18 V – 22 V

NUTK:  Bezpieczeństwo danych – macierze RAID – konfiguracja macierzy

    Proszę zapoznać się z informacjami z poniższych linków:

https://www.youtube.com/watch?v=sdL4JlWJvhI

https://www.youtube.com/watch?v=7qD4wG7sD3M

Następnie odpowiedzieć na pytanie:

– czym różni się RAID 0 od RAID 1 i jakie są korzyści płynące z każdej z tych dwóch technologii?

Plik z odpowiedziami proszę jak zawsze przesłać na mail cauchy2@wp.pl .

 

Klasa 2 TI

Na tydzień 18 V – 22 V

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK:

 

Badanie przepływu danych w sieciach LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku a następnie odpowiedzieć na pytania i wyniki wysłać na adres mailowy cauchy2@wp.pl

 

 • jak nazywamy programy do przechwytywania pakietów w sieciach komputerowych?
 • W jakim celu administrator sieci stosuje takie oprogramowanie?

 

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO – Native, menagment, black hole vlan

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-vlan-video-mp3/    od 20 minuty, oraz

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/native-management-black-hole-vlan/

Zapoznajemy się z materiałem z linku oraz odpowiadamy na pytania. Plik z odpowiedziami proszę standardowo wysłać na adres mailowy cauchy2@wp.pl
– czym jest native vlan

– jaki jest numer Vlanu, który powinniśmy ustawić jako natywny a realizacjach CISCO?

 

Klasa 3 TI

Na tydzień 18 V – 22 V

Tworzenie str i apl internetowych

Instrukcje rekurencyjne w C++ – ćwiczenia utrwalające

http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/7.pdf

 

Wykonujemy ćwiczenia z powyższego linku. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poprosze na maila.

 

Witryny i aplikacje internetowe

Pozycjonowanie elementów strony www za pomocą arkuszy CSS

 

http://www.kurshtml.edu.pl/css/pozycjonowanie.html

Po zapoznaniu się z informacjami z powyższego kursu odpowiadamy na pytania:

 • co znaczy pozycjonowanie relatywne?
 • co znaczy pozycjonowanie absolutne?
 • co znaczy pozycjonowanie ustalone?
 • co znaczy pozycjonowanie statyczne?

 

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Modele danych. Relacja. Iloczyn kartezjański – MsSQL

zapoznajemy się tutorialem:

https://www.youtube.com/watch?v=zldeGKrYUdk&list=PLOYHgt8dIdoymv-Wzvs8M-OsKFD31VTVZ&index=4   ( jest to część czwarta kursu)

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

Zrzuty ekranu wysyłamy na maila.

 

montaż i konf lok sieci komputerowych

Badanie przepływu danych w sieciach LAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku a następnie odpowiedzieć na pytania i wyniki wysłać na adres mailowy cauchy2@wp.pl

 • jak nazywamy programy do przechwytywania pakietów w sieciach komputerowych?
 • W jakim celu administrator sieci stosuje takie oprogramowanie?

 

 W razie pytań – proszę o kontakt przez naszą grupę na facebooku.

 

praktyki zawodowe

 Powtórzenie wiadomości

https://ezawodowy.pl/egzamin-zawodowy/ee08/montaz-i-eksploatacja-systemow-komputerowych-urzadzen-peryferyjnych-i-sieci

 

Wykonujemy pięć egzaminów próbnych skróconych losowych z powyższego linku, zrzuty ekranu wyników wysyłamy mailem do oceny.


 

RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE Pani A.Rz.

Klasa 2 TE

Proszę o przesłanie zaległych prac domowych !

Rozwiązania testów proszę przesłać na e-mail: agn.rzeczkowska@gmail.com

Wtorek 19.05.2020

Temat: Rozwiązywanie testów – część pisemna egzaminu.

Proszę wykonać TEST 1  str. 192

 

Czwartek 21.05.2020

Temat: Rozwiązywanie testów – część pisemna egzaminu.

Proszę wykonać TEST 2 str. 201

 

Piątek 22.05.2020

Temat: Rozwiązywanie testów – część pisemna egzaminu.

Proszę wykonać TEST 3 str. 209

 


Klasa I TI – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 1. Temat: Procesory Intel. Część 2.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 37.

Przeanalizuj tabelę nr 37.1.

Sprawdź swoje umiejętności, wykonując pisemnie zadanie 1.

 

 1. Temat: Procesory ADM. Część 1.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 38.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1 – proszę o wypełnienie tabeli – zapisanie jej w zeszycie.

Klasa II TI – UTK

 1. Temat: Publikacje elektroniczne dotyczące instalacji i konfiguracji urządzeń techniki komputerowej.

Zapoznaj się z treścią tematu 96 ze str. 357.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując pisemnie polecenie 1, 2 i 3 str. 358.

 

 1. Temat: Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego (2h).

Zapoznaj się z treścią tematu 97 ze str. 359.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 i 2 str. 360. Wybrane zadanie – gotowe stanowisko 1 lub 2 proszę przesłać na mojego emaila.

Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając pisemnie na pytania 1 i 2 str. 360.

 

 1. Temat: Dokumentacja stanowiska komputerowego.

Przeczytaj treść tematu 98 ze str. 361.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1 i 2 ze str. 362.

 

Klasa II TI – EUTK

 1. Temat: Kosztorys naprawy laptopa (2 h).

Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 115 str. 426.

Proszę wykonać kosztorys naprawy laptopa – zadanie 1 str. 426 – gotową pracę proszę przesłać jako zaliczenie na mojego emaila.


Tydzień IX 11 – 15 maja 2020 r.

Edukacja wojskowa Pan S.S.

 

Klasa III TI

Temat: Organizacja i funkcjonowanie systemu odzyskiwania personelu w siłach zbrojnych RP.

Proszę zapoznać się z artykułem „ Odzyskiwanie izolowanego personelu”. W załączniku link do artykułu.

Załącznik do tematu Odzyskiwanie izolowanego personelu

 


Planowanie i sprawozdawczość Pan K.T.

II TE

 1. Badania statystyczne i ich rodzaje

Ten dział zawiera informacje nt. celów, etapów, metod o rodzajów badań statystycznych. Dobór odpowiedniej metody badania statystycznego zależy od  tego jaki jest cel danego badania i jakiego typu informacje chcemy z niego uzyskać. Podstawowym kryterium podziału metod badań statystycznych jest liczba jednostek statystycznych objętych badaniem.

Innym kryterium podziału badań statystycznych jest częstotliwość ich przeprowadzania. Poszczególne metody badań są szczegółowo opisane w tym rozdziale podręcznika. Proszę zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów badań.

Ważnym elementem przeprowadzania badania statystycznego jest odpowiedni dobór jednostek do próby. Tutaj też mamy do czynienia z kilkoma metodami, które opisane są w podręczniku. Proszę zwrócić uwagę od czego zależy dobór odpowiedniej metody wyboru materiału statystycznego.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę odpowiedzieć na pyt. 3, 6, i 12. Odpowiedzi proszę przesłać na adres krzytu57@gmail.com . Odpowiedzi na te pytanie są elementem naszej wspólnej nauki, nieodpowiadanie na moje polecenia potraktuję jako lekceważenie przedmiotu i nie uczestniczenie w procesie nauki na odległość.

 

Prace biurowe Pan K.T.

I TIER

8.4 Pisma w fazie rozwiazywania stosunku pracy.

Istnieją różne formy rozwiazywania stosunku pracy uzależnione od charakteru wykonywanej pracy. W materiale podręcznika omówionych jest pięć sposobów rozwiazywania stosunku pracy. Każdy z nich ma inną formę uzależnioną od formy zatrudnienia. Omawiane sposoby rozwiazywania umów o prace pokazują dwie strony tych czynności, stronę pracownika i pracodawcy. Proszę zapoznać się z każdą z tych form i postarać się znaleźć różnice między nim.

Rozwiązanie umowy o prace nakłada na pracodawcę obowiązek wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Jest to dokument, który musi posiadać odpowiednią formę i zawierać konkretne informacje. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy i jaki dokument określa zasady jego wystawiania?
 2. Przy pomocy komputera proszę sporządzić rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia .

Przy odpowiedzi na pytanie drugie proszę wykorzystać wymyślone przez siebie dane. Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy.

 

 


Przedmioty: technik informatyk Pan K.N.

Proszę o przesłanie prac bieżących i zaległych  na e-mail: knu@poczta.onet.pl      do 19.05.2020 r. do godz. 20.00.

13.05.2020 r.

I TIR

 

 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Opisz następujące zagadnienia:

 1. Wymień elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej
 2. Wymień rodzaje kondensatorów
 3. Podaj rodzaje i zastosowanie diod

 

Zapoznaj się z tematem:

 1. Informatyczne systemy komputerowe

 

II TI

             Systemy operacyjne

Omów system operacyjny Linux Kubuntu

 

Zapoznaj się z tematem:

 1. Zarządzanie plikami i folderami (2h).

 

III TI

             Administrowanie systemami operacyjnymi

 

Podaj zalety i wady korzystania z anonimowego konta FTP

 

 Systemy operacyjne

 

Omów archiwizację zbiorów systemu Linux

 

14.05.2020 r.

 

III TI

             Administrowanie systemami operacyjnymi

 

Zapoznaj się tematem:

 1. Cyberbezpieczeństwo (2h).

 

II TI

             Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Wyszukiwanie plików.

II TI

             Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

Omów etapy spotkania

Zapoznaj się z tematem:

 1. Netykieta i etyka w sieci.

Przechowywanie zapasów Pani E.P.

I TLR

Temat: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W MAGAZYNIE SPOŻYWCZYM (2H).

 1. Proszę zapoznać się z kursem, link poniżej

https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/droga-produktu-w-magazynie-spozywczym

 1. Proszę zrobić notatkę z kursu (min. 1 strona)
 2. Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne do kursu, które są na samym końcu (przepisać pytania i poprawne odpowiedzi do zeszytu).
 3. Pracę obowiązkowo wykonują wszyscy, a o wysłanie zdjęć na maila epienkosz@onet poproszę tylko numery: 9, 10, 23, z dziennika.

Klasa 1 Tier

Na tydzień 11 V – 15 V

NUTK:  Bezpieczeństwo danych – macierze RAID

Proszę zapoznać się z informacjami z poniższych linków:

http://zelota.netshock.pl/pdf/PamieciKomputerowe/MacierzeRAID.pdf

oraz

https://poradnik.kz1.pl/index.php?page=macierzeraid

 

Następnie odpowiedzieć na pytania:

– czym jest RAID i w jakim celu stosuje się tę technologię?
– opisz zasadę działania metody RAID 3

– w jakich możliwych stanach moze znajdować się macierz dysków RAID?

Plik z odpowiedziami proszę jak zawsze przesłać na mail cauchy2@wp.pl .

 

Klasa 2 TI

Na tydzień 11 V – 15 V

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK:

Protokół ARP w sieciach komputerowych.

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku a następnie odpowiedzieć na pytania i wyniki wysłać na adres mailowy cauchy2@wp.pl

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/protokol-arp/

 

 • jakie zadanie wykonuje protokół ARP
 • jaki jest adres docelowy ramki rozgłoszeniowej ARP
 • w wierszu polecen cmd wpisz komentę arp -a a następnie zinterpretuj wynik jej działania. Zrzut ekranu dołącz do maila.

 

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO – protokół VTP

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/konfiguracja-vlan-protokol-vtp/

Zapoznajemy się z materiałem z linku oraz odpowiadamy na pytania. Plik z odpowiedziami proszę zwyczajowo wysłać na adres mailowy cauchy2@wp.pl

 • do czego służy protokół VTP?
 • Jakie wynikają korzysci ze stosowania tego mechanizmu?
 • Jakie połączenie należy skonfigurować na przełączniku, który będzie pełnił rolę serwera VTP?

Przeanalizuj komendy konfiguracji tego przełącznika i interpretację ich działania.

 

Klasa 3 TI

Na tydzień 11 V – 15 V

 

Tworzenie str i apl internetowych

 

Instrukcje rekurencyjne (pętle – ciąg dalszy) w C++

zapoznajemy się z treścią  z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/rekurencja-cwiczenia.html

Wykonujemy ćwiczenia z powyższego linku. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poprosze na maila.

 

Witryny i aplikacje internetowe

Formatowanie tabel za pomocą arkuszy CSS

http://www.kurshtml.edu.pl/css/tabele.html

analizujemy przykłady kodów formatujących tabele podane w podpunktach od 1 do 3,

czyli podpis, rozplanowanie, obramowanie, Następnie w notepadzie ++ wykonujemy stronę www w której zawarte mają być tabele z każdym rodzajem podpisu, rozplanowania i obramowania Zrzuty ekranu wysyłamy mailem.

 

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Złożone zapytania wyszukujące select – MsSQL

zapoznajemy się tutorialem:

https://www.youtube.com/watch?v=P2YT9PvflUM   ( jest to część druga kursu)

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

Zrzuty ekranu wysyłamy na maila.

 

montaż i konf lok sieci komputerowych

 

Protokół ARP w sieciach komputerowych – powtórzenie wiadomości.

Proszę zapoznać sie z materiałami z linku a następnie odpowiedzieć na pytania i wyniki wysłać na adres mailowy cauchy2@wp.pl

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/protokol-arp/

 

 • jakie zadanie wykonuje protokół ARP
 • jaki jest adres docelowy ramki rozgłoszeniowej ARP

w wierszu polecen cmd wpisz komentę arp -a a następnie zinterpretuj wynik jej działania. Zrzut ekranu dołącz do maila. W razie pytań – proszę o kontakt przez naszą grupę na facebooku.

 

praktyki zawodowe

Powtórzenie wiadomości

https://ezawodowy.pl/egzamin-zawodowy/ee08/montaz-i-eksploatacja-systemow-komputerowych-urzadzen-peryferyjnych-i-sieci

 

Wykonujemy pięć egzaminów próbnych skróconych losowych z powyższego linku, zrzuty ekranu wyników wysyłamy mailem do oceny.

 

Informatyka

Recenzja dokumentu tekstowego

 • śledzenie zmian
 • wstawianie komentarzy
 • porównywanie dokumentów

 

http://zsedabrowa.edu.pl/2016/09/19/recenzja-dokumentu-tekstowego/
https://www.youtube.com/watch?v=KCnHgOA_UlU
https://www.youtube.com/watch?v=uxUGJ2nZv5w

 


Przedmioty logistyczne Pani A.T.

15.05-piątek

14.05-czwartek

13.05-środa

12.05.-wtorek

11.05-poniedziałek


 Rachunkowości w praktyce. Pani A.RZ.

Klasa 2 TE

Proszę o przesłanie zaległych prac domowych na mój e-mail:

agn.rzeczkowska@gmail.com

Wtorek 12.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia.

Proszę wykonać ćwiczenie 6 str. 176

 

Czwartek 14.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia

Proszę wykonać ćwiczenie 7 str. 178

Piątek 15.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia

Proszę wykonać ćwiczenie 8 str. 184


Tydzień VIII 04 – 08 maja 2020 r.

 

Nauka zdalna 4-8 maj

I TIER Prace biurowe

8.3 Pisma w fazie zatrudnienia

W czasie okresu zatrudnienia występuje korespondencja dotycząca spraw związanych z aktualnie wykonywaną pracą. Pisma, które najczęściej występują w tym czasie to: zakres czynności i obowiązków, przeszeregowanie, zmiana warunków umowy o pracę, zaświadczenie o pracy, wniosek o urlop, karta urlopowa, pisma z zakresu dyscypliny pracy. Proszę zapoznać się z charakterem każdego z pism i jako pracę domową proszę wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 229 ręcznie a następnie wykorzystując komputerowy edytor tekstów przepisać je na komputerze wg. zamieszczonych w podręczniku wzorów.

II TE Planowanie i sprawozdawczość.

 1. Podstawowe wiadomości ze statystyki

Dział ten stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień ze statystyki. Dowiadujemy się z niego o podstawowych zagadnieniach z zakres statystyki. Materiał tego rozdziału definiuje podstawowe pojęcia takie jak: zjawiska masowe, zbiorowość i próba, jednostka statystyczna, cecha statystyczna i skale pomiarowe. Dodatkowo każde zagadnienie opatrzone jest przykładami dotyczącymi poszczególnych zagadnień. Proszę zapoznać się materiałem z podręcznika i wykonać umieszczone w materiale ćwiczenia.

II TE Planowanie i sprawozdawczość.

Proszę do jutra do godz. 10-tej przesłać na mój adres rozwiązany test podsumowujący rozdział 6.

 


Logistyka

08.05.2020.-piątek

07.05.2020-czwartek


Klasa 1 Tier

Na tydzień 4 V – 8 V

NUTK:  Odzyskiwanie utraconych danych z nośników masowych i urządzeń mobilnych – podsumowanie.

 1. Wyjaśnij pojęcia:
 • kopia zapasowa systemu
 • harmonogram tworzenia kopii zapasowych
 • kopia obrazu systemu
 1. Przypomnij procedurę tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania z niej danych w systemach komputerowych windows. W szczególności:

–          jak uruchomić i skonfigurować narzędzie do tworzenia kopii zapasowej?

–          utworzyć kopię zapasową plików użytkownika

–          odtworzyć pliki z kopii zapasowej do folderu „pliki” na pulpicie

 1. Na jakich nosnikach można wykonać kopię zapasową?

 

Opis rozwiązań powyższych zadań proszę jak zawsze przesłać na mail cauchy2@wp.pl .

 


Klasa 2 TI

Na tydzień 4 V – 8 V

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK:

Warstwa łącza danych – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-lacza-danych-ethernet-arp/

Zapoznajemy się z materiałami a następnie wykonujemy test 20 pytań i jego wyniki wysyłamy na maila cauchy2@wp.pl

 

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO – konfiguracja sieci VLAN

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-vlan/

Zapoznajemy się z materiałem z linku oraz rozwiązujemy test 15 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.


Klasa 3 TI

Na tydzień 4 V – 8 V

 

Tworzenie str i apl internetowych

 

Instrukcje rekurencyjne (pętle – ciąg dalszy) w C++

zapoznajemy się z treścią  z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/rekurencja.html

są tam zadania do rozwiązania ( z podpowiedziami) oraz odnośnik do środowiska programistycznego online, w którym można testować wasze rozwiązania. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poprosze na maila.

 

Witryny i aplikacje internetowe

Jednostki miar w arkuszach CSS

http://www.kurshtml.edu.pl/css/rozmiary.html

analizujemy przykłady kodów formatujących strony www podane w podpunktach od 6 do 11 oraz wykonujemy zadania z kursu w notepadzie++. Zrzuty ekranu wysyłamy mailem.

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Złożone zapytania wyszukujące – MsSQL

zapoznajemy się tutorialem:

https://www.youtube.com/watch?v=Pk5gizIi0ws   ( jest to część trzecia kursu)

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

Zrzuty ekranu wysyłąmy na maila.

 

montaż i konf lok sieci komputerowych

Serwer w systemie Linux

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/linux-ubuntu-server-praca-z-plikami-i-katalogami/

Zapoznajemy się z informacjami z linku. Wykonujemy na Virtualnej Maszynie instalację zgodnie z zawartą w linku instrukcją oraz ćwiczenia. Zrzuty ekranu wysyłamy mailem. W razie pytań – proszę o kontakt przez naszą grupę na facebooku.

 

praktyki zawodowe

https://ezawodowy.pl/egzamin-zawodowy/ee08/montaz-i-eksploatacja-systemow-komputerowych-urzadzen-peryferyjnych-i-sieci

 

Wykonujemy pięć egzaminów próbnych skróconych losowych z powyższego linku, zrzuty ekranu wyników wysyłamy mailem do oceny.

 


Edukacja wojskowa Pan S.S.

Klasa III TI

Temat: Katastrofy i awarie związane ze środkami toksycznymi.

Jako praca zaliczeniowa – Opisz jedną katastrofę lub awarię, po wydostaniu się środków toksycznych. Do 15 maja proszę przesłać na mój e-mail simple05@wp.pl


Przechowywanie zapasów Pani E.P.

Klasa 1 TLR

Temat: MAGAZYNOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE I DOKUMENTY MAGAZYNOWE (2H).

 1. Proszę zapoznać się z kursem, link poniżej

https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/magazynowe-systemy-informatyczne-i-dokumenty-magazynowe

 1. Proszę zrobić notatkę z kursu (min. 1 strona)
 2. Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne do kursu, które są na samym końcu (przepisać pytania i poprawne odpowiedzi do zeszytu).
 3. Pracę obowiązkowo wykonują wszyscy, a o wysłanie zdjęć na maila epienkosz@onet poproszę tylko numery: 11, 22, 24 z dziennika.

06.05.2020 r.

I TIR

  Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Powtórz dział „Układy cyfrowe” tj. następujące tematy:

 1. Układy cyfrowe.
 2. Algebra Boole’a.
 3. Bramki logiczne.
 4. Realizacja funkcji logicznych na bramkach.
 5. Kodery, dekodery i transkodery.
 6. Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki.
 7. Liczniki i rejestry.
 8. Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.
 9. Mikrokontrolery.

 


II TI

Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Znaki globalne (2h).

III TI

Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Powtórzenie przerobionego materiału.

 

     Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Publikacje elektroniczne dotyczące systemu Linux.

07.05.2020 r.

III TI

            Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Bezpieczeństwo danych. Kopie bezpieczeństwa (2h).

II TI

 Systemy operacyjne

 

Zapoznaj się z tematem:

 1. Powtórzenie przerobionego materiału (Dział podstawowe operacje systemu Linux).

II TI

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

Zapoznaj się z tematem:

 1. Zasady Kultury i etyki we współpracy.

Materiał opracowania : 27.04 – 08.05. 2020

Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

Temat zajęć : Kursy walutowe, rezerwy walutowe

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

Materiał do samodzielnej pracy :

Podręcznik (str.133-138)

https://mfiles.pl/pl/index.php/Polityka_kursu_walutowego

https://kig.pl/rezerwy-walutowe-w-koncu-marca-2020-r/

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/kurs-walutowy

Zadanie:

Zapoznaj się z teorią i przeanalizuj obecną sytuację na rynku walut. Jak obecnie wyglądają rezerwy walutowe Polski? (krótką notatkę prześlij na emalie)

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Klasa: I TER

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Edytor tekstu Word- Sporządzanie dokumentów z przestrzeganiem danych osobowych (zapoznaj się z zaproponowanymi treściami )

https://biurowerewolucje.pl/korespondencja/

https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/dokumentacja-rodo.html

https://www.youtube.com/watch?v=Pjmrbz6G8oA

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Klasa: I TIR

Do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Etap realizacji audytu bezpieczeństwa

podręcznik str.274 (zapoznaj się, rozmowa na grupie messenger)

https://securitum.pl/baza-wiedzy/przykladowy-audyt-bezpieczenstwa/

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

https://download.komputerswiat.pl/grafika-i-fotografia/projektowanie/microsoft-visio-professional

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Zasady zachowania się w przypadku pożaru – akcja ewakuacyjna.

 (podręcznik str.(175-182)

Zagadnienia:

–  techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego,

–  podręczny sprzęt gaśniczy,

– zastosowanie środków gaśniczych.

Przeczytaj , zapamiętaj i sprawdź swoje umiejętności (str. 182)

Zadanie: Spotkanie na grupie Messenger w godzinach lekcji.

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 


Planowanie i sprawozdawczość

II TE

Proszę do jutra do godz. 10-tej przesłać na mój adres rozwiązany test podsumowujący rozdział 6.


Przedmioty logistyczne Pani A.T.

 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Pani K.R.

Klasa I TI 

 1. Temat: Płyty główne w standardzie BTX oraz ITX.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 33.

Sprawdź swoją wiedzę, odpowiedz pisemnie na pytanie 1, 2 i 3.

 

 1. Temat: Gniazda procesorów.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 34.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1 i 2.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1, 2 i 3 pisemnie.


UTK pani K.R.

Klasa II TI

 1. Temat: Netbooki.

Zapoznaj się z treścią tematu 88 ze str. 334.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując polecenie 1 str. 335

Odpowiedz pisemnie na pytania 1 i 2 ze str. 335.

 1. Temat: Urządzenia mobilne.

Zapoznaj się z treścią tematu 89 ze str. 336.

Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytania 1, 2, 3 str. 338.

 1. Temat: Smartfony.

Przeczytaj treść tematu 90 ze str. 339.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1, 2, 3 i 4  ze str. 340.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1, 2, 3 ze str. 340.

 1. Temat: Tablety.

Przeczytaj temat 91 (w podręczniku macie błąd i jest temat 81).

W zeszycie wypełnij tabelę ze strony 343 (dodaj własne parametry).

Sprawdź swoje umiejętności i wykonaj polecenie 1, 2, 3 i 4 ze str. 343.


 EUTK Pani K.R.

Klasa II TI

 1. Temat: Kosztorys naprawy komputera stacjonarnego (2 h).

Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 114 str. 424.

Na ocenę wykonaj polecenie 1 ze str. 425. Odpowiedź prześlij na emaila.


Tydzień VII 27 – 30 kwietnia 2020 r.

29.04.2020 r.

I TIR

 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Proszę zapoznać się z tematem:

 1. Mikrokontrolery.

II TI

Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Podstawowe operacje systemu Linux.
 2. Uzyskiwanie pomocy systemowej (2h).

III TI

      Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Konfiguracja serwera Samba w środowisku graficznym – cd.

 Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Kompresja zbiorów systemu Linux.

30.04.2020 r.

III TI

     Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba (2h).

II TI

Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Ułatwienie i zasady korzystania z konsoli.

II TI

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

Zapoznaj się z tematem:

 1. Spotkania oficjalne.

Przedmioty logistyczne Pani A.T. 

30.04.2020-czwartek


Klasa 1 Tier

Na tydzień 27 IV – 30 IV

NUTK:  Odzyskiwanie utraconych danych z nośników masowych i urządzeń mobilnych – metody inwazyjne.

Zapoznajemy się z informacjami z poniższych linków oraz  Praca domowa: Proszę poszukać i porównać oferty co najmniej 3 firm i na tej podstawie wykonać kosztorys odzyskania utraconych danych z uszkodzonego dysku ssd, w którym uszkodzeniu uległa elektronika. ( ceny takich usług oraz firmy, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne można znaleźć w internecie. Jednym z przykładów jest

https://odzyskiwaniedanych.net/ ). Pracę domową proszę wysłać na maila

file:///C:/Users/frede/Downloads/gruber_jozwiak_kowalczyk_ZNPSLOZ_74_2014.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=el-vtDJrZDs

Klasa 2 TI

Na tydzień 27 IV – 30 IV

Lok Sieci Komputerowe oraz Montaż i konfguracja LSK:

Warstwa sieciowa – wprowadzenie do routingu.

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-sieciowa-wprowadzenie-ruting/

 

Zapoznajemy się z materiałami a następnie wykonujemy test 20 pytań i jego wyniki wysyłamy na maila cauchy2@wp.pl

Adm Syst Oper:

Konfiguracja i możliwości przełącznika CISCO

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-hasla-port-security/

Zapoznajemy się z materiałem z linku oraz rozwiązujemy test 15 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.

Klasa 3 TI

Na tydzień 27 IV – 30 IV

Tworzenie str i apl internetowych

Instrukcje iteracyjne ( pętle) w C++

zapoznajemy się z treścią  z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/instrukcja-iteracyjna-ptle.html

są tam zadania do rozwiązania ( z podpowiedziami) oraz odnośnik do środowiska programistycznego online, w którym można testować wasze rozwiązania. Zrzuty ekranów rozwiązań jak zawsze poproszę na maila.


Technika biurowa

I TIER

 1. Korespondencja w sprawach osobowych- Umowa o pracę, pisma w fazie zatrudnienia.

Umowa o prace to dokument potwierdzający nawiązanie stosunku pracy i i określa warunki na jakich to zatrudnienie będzie realizowane. Dokument ten pracodawca zawiera z pracownikiem po analizie pism pierwszego kontaktu i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyróżniamy następujące rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na okres próbny, umowa o prace w zastępstwie . Każdy z tych rodzajów umów opisany jest w podręczniku. Proszę zwrócić uwagę co charakteryzuje każdą z tych umów. Zasady zawierania umów określają przepisy ustawy Kodeks pracy.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę porównać rodzaje umów o pracę i zastanowić się, która z nich jest najbardziej korzystna dla pracownika.


Planowanie i sprawozdawczość

II TE

Po powtórzeniu materiału z działu 6 proszę wykonać test ze strony 154 i 155.


Edukacja wojskowa

kl. III TI        

27.04.-30.04

Temat:  Toksyczne środki przemysłowe. Proszę zapoznać się  materiałem podanym poniżej

Link: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/461/procedura_postepowania_w_przypadku_zagrozenia_srodkami_toksycznymi.html

Link do filmu o tragedii toksycznej w Indiach w mieście Bhopal w 1984r   https://www.youtube.com/watch?v=xm7TNkgS6fw


Przedmioty logistyczne Pani A.T. 

29.04.2020-środa

28.04.2020-wtorek

Materiał: poniedziałek-27.04.2020


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 

Klasa I TI 

 1. Temat: Płyty główne w standardzie ATX.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 31, sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 – tabelę narysuj w zeszycie.

Sprawdź swoją wiedzę, odpowiedz na pytanie 1 i 3.

 

 1. Temat: Płyty główne w standardzie WTX.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 32, obejrzyj i przeanalizuj dokładnie schemat płyty głównej w standardzie WTX (rys. 32.1) i obudowy WTX (rys. 32.2).

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1, 2 i 3 pisemnie.

Zachęcam do przeczytania dodatkowych informacji o płytach WTX.

http://plyty-glowne.manifo.com/standard-wtx


 UTK

Klasa II TI

 1. Temat: Projektory multimedialne.

Zapoznaj się z treścią tematu 84 ze str. 317.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 319.

 

 1. Temat: Materiały eksploatacyjne do drukarek..

Zapoznaj się z treścią tematu 85 ze str. 320.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 ze str. 322.

Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytania 1, 2, 3 str. 322.

 

 1. Temat: Komputery przenośne – budowa i parametry (2 h).

Przeczytaj treść tematu 87 ze str. 328.

Przeanalizuj informacje zamieszczone w tabeli 87.1.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1 ze strony 333.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1, 2, 3, 4 ze str. 333.


 EUTK

Klasa II TI 

 1. Temat: Konserwacja urządzeń peryferyjnych (2 h).

Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 86 str. 323.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 i 2 (w miarę możliwości) ze str. 325.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1 i 2 str. 325.


Tydzień VI 20 – 24 kwietnia 2020 r.

23.04-czwartek 24.04.

24.04.-piątek

 


Rachunkowość w praktyce Pani M.W.

3 TE

Tematy do zrealizowania na VI tydzień nauki on-line:

TEMAT: Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

TEMAT: Zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu.

TEMAT: Ustalenie wynagrodzenia urlopowego i za czas przepracowany z uwzględnieniem  składników wynagrodzenia określonych  w stawce stałej miesięcznej.

TEMAT: Ustalenie wynagrodzenia urlopowego i za czas przepracowany z uwzględnieniem  składników wynagrodzenia określonych  w stawce stałej miesięcznej – ćwiczenia.

TEMAT: Ustalanie wynagrodzenia urlopu z uwzględnieniem zmiennych składników wynagrodzenia.

TEMAT: Premia kwartalna  a urlop wypoczynkowy.

TEMAT: Przygotowanie do egzaminu na kwalifikację zawodową – rozwiązywanie testów w aplikacji.

Materiały oraz zadania do wykonania otrzymaliście w wiadomości prywatnej.

Rachunkowość i analiza finansowa Pani M.W.

3 TE

Tematy do zrealizowania w VI tygodniu nauki on-line:

TEMAT: Dodatnia i ujemna wartość firmy.

TEMAT: Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

TEMAT: Długoterminowe należności i inwestycje długoterminowe.

TEMAT : Ewidencja inwestycji długoterminowych – Ewidencja akcji u nabywcy.

TEMAT: Ewidencja nabycia udziałów.

TEMAT: Ewidencja obligacji u nabywcy.

TEMAT: Ewidencja udzielonych długoterminowych pożyczek i terminowych lokat założonych w banku.

Materiały, wytyczne oraz zadania do wykonania otrzymaliście w wiadomości prywatnej.


Praktyka zawodowa pani M.W.

3 TE

Tematy do zrealizowania w VI tygodniu nauki on-line.

TEMAT: Ćwiczenia podsumowujące wiadomości – księgowanie operacji gospodarczych.

TEMAT: Ćwiczenia podsumowujące wiadomości – zeznanie z osiągniętego dochodu.

TEMAT:  Ćwiczenia podsumowujące wiadomości – bilans zamknięcia oraz analiza i ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa.

Materiały oraz zadania do zrealizowania otrzymaliście w wiadomości prywatnej.


Ekonomia w praktyce Pani M.W.

2 TE

TEMAT 1:
Testy przygotowujące do egzaminu  za pomocą aplikacji.
TEMAT 2:
Powtórzenie do egzaminu zawodowego – archiwizowanie dokumentów księgowych.
TEMAT 3:
Powtórzenie do egzaminu zawodowego – ubezpieczenia.
TEMAT 4:
Gospodarka rynkowa- powtórzenie do egzaminu.
TEMAT 5:
Testy przygotowujące do egzaminu  za pomocą aplikacji.
TEMAT6 :
Europejski Bank Centralny – powtórzenie do egzaminu.
TEMAT 7:
Bezrobocie – powtórzenie do egzaminu.
TEMAT 8:
Private equity – powtórzenie do egzaminu.
Materiały oraz zadania do wyżej wymienionych tematów otrzymaliście w wiadomości prywatnej.

Podstawy ekonomii Pani M.W.

1 TIER

TEMAT: Funkcjonowanie firmy – przemysłu monopolu.

TEMAT: Przychody monopolu i elastyczność.

TEMAT: Monopol na rynku? Czy istnieje taka możliwość?

TEMAT:  Jak Państwo wspiera gospodarkę w czasie pandemii?

Materiały do wyżej wymienionych tematów otrzymaliście w wiadomości prywatnej.


Przechowywanie zapasów Pani E.P

 1 TLR

Temat: Metody usprawniające prawidłowe przechowywanie zapasów – automatyczna identyfikacja zapasów (2h).

 1. Wymień podstawowe cele automatycznej identyfikacji zapasów.
 2. Wyjaśnij definicje: system informacyjny, system logistyczny, automatyczna identyfikacja towarów, elektroniczny agent, etykieta logistyczna, kod kreskowy, RFID, czytnik kodów kreskowych, GS1, GTIN, SSCC,
 3. W jaki sposób firma uzyskuje kod?

Proszę odpowiedzieć na ww. pytania w zeszycie. Odpowiedzi (zdjęcia) należy wysłać na mail epienkosz@onet.pl do dnia 30.04.2020r. do godziny 12.00. Do pełniejszego zrozumienia lekcji obejrzyj filmy, linki poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=CE3GnMNgKjM&list=PLF88EE4C9553515A9&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=qlIh5fyXZx4&list=PLF88EE4C9553515A9&index=26

https://www.youtube.com/watch?v=zvutgz7wPKg&list=PLF88EE4C9553515A9&index=25


22.04.2020 r.

kl. TIR

             Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Proszę zapoznać się z tematem:

 1. Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

kl.II TI

             Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. System plików systemu Linux.

kl. III TI

             Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Plik konfiguracyjny serwera Samba

 Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. System plików systemu Linux.

23.04.2020 r.

 kl. III TI

             Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Konfiguracja serwera Samba w środowisku graficznym.

kl. II TI

             Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Powtórzenie materiału.

kl.II TI

             Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

Zapoznaj się z tematem:

 1. Cechy osoby dobrze wychowanej c.d.

Przedmioty logistyczne Pani A.T.

Technika biurowa Pan K.T.

I TIER 

 1. Korespondencja w sprawach osobowych- List motywacyjny, Curriculum vitae.

Dwa kolejne pisma w sprawach osobowych są niezwykle ważne ponieważ mają one zasadnicze znaczenie w procesie poszukiwania pracy. Obydwa te pisma pokazują naszą „wartość” jako kandydata do pracy na określonym stanowisku. Pierwsze z nich stanowi nowoczesną formę podania o pracę i jest skierowane do konkretnej osoby. Pismo to piszemy w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Powinno być ono sporządzone w odpowiedniej formie, takiej jakiej oczekuje nasze przyszły pracodawca. Należy sporządzić je w komputerowym edytorze tekstów chyba, że pracodawca życzy sobie aby sporządzić je odręcznie. Ponieważ pismo to ma charakter listu, dlatego należy poprzedzić je zwrotem grzecznościowym : „Szanowny Pan Prezes” lub innym, w zależności od tego do kogo to pismo jest skierowane. Treść listu motywacyjnego powinna się składać z następujących części:

 1. Powołanie się na ofertę pracy
 2. Zwięzły opis wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
 3. Przedstawienie motywacji
 4. Opis propozycji swoich działań po podjęciu pracy
 5. Prośba o rozmowę kwalifikacyjną

Curriculum vitae (CV) sporządza się najczęściej w komputerowym edytorze tekstów, chociaż niektórzy pracodawcy życzą sobie odręcznej formy tego dokumenty, należy to sprawdzić przed jego wysłaniem. CV  jako nowoczesna forma życiorysu powinna zawierać fakty z życia kandydata przedstawione w odpowiedniej formie. Dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z prawdą, zatajanie faktów lub przedstawianie nieprawdy jest niedopuszczalne. Najczęściej spotyka się CV chronologiczne sporządzone w formie niemieckiej lub anglosaskiej. Obydwie te formy opisane są w podręczniku. Proszę zapoznać się z materiałem zawartym w podręczniku, zwracając uwagę na sposób sporządzania tych dokumentów i sporządzić list motywacyjny jako odpowiedź na ofertę pracy i przesłać na mój adres email krzytu57@gmail.com.


Planowanie i sprawozdawczość Pan K.T.

II TE 

Sprawozdawczość- powtórzenie

Proszę zwrócić uwagę na cechy jakim powinny odpowiadać sprawozdania finansowe, do kogo są one skierowane i jak są udostępniane ich odbiorcom. Sprawozdawczość to ważny element działalności przedsiębiorstw dlatego muszą być sporządzane w odpowiedniej formie i określoną częstotliwością. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nakłada na niektóre przedsiębiorstwa konieczność sporządzania sprawozdań na potrzeby statystyki unijnej. Ma to na celu dostarczenie informacji o poziomie wymiany towarowej pomiędzy poszczególnymi krajami Unii. Po zapoznaniu się z materiałem z tego działu proszę zapoznać się z materiałem podsumowującym ten dział.


Klasa 1 Tier

Na tydzień 20 IV – 24 IV

NUTK:  Odzyskiwanie utraconych danych z urzdzeń mobilnych – programy i aplikacje do odzyskiwania danych.

Zapoznajemy się z informacjami z poniższych linków oraz wykonujemy oidzyskanie zdjęć na telefonie sposobem z pierwszego poradnika.

https://www.youtube.com/watch?v=4gxTB0El0ck

https://www.youtube.com/watch?v=xt6Dl3rbQjE

Klasa 2 TI

Na tydzień 20 IV – 24 IV

Lok Sieci Komputerowe:

Modernizacja lokalnych sieci komputerowych

http://e13.zspryglice.pl/temat44.html

Proszę zapoznać się z materiałami. Szczególną uwagę zwrócić na pojęcie tablicy katalogów KNR

Montaż i konfguracja LSK:

Modernizacja sieci komputerowych

http://greszata.pl/psk/4_modernizacja_i_rekonfiguracja_lokalnych_sieci_komputerowych/36_37_zasady_modernizacji_lokalnej_sieci_komputerowej.pdf

Proszę zapoznać się z materiałami w powyższym linku a następnie wykoań zamieszczone tam 3 zadania i efekty wysłać do mnie na maila.

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego –pojęcia wirtualizacji – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-hyper-v/

Zapoznajemy się z materiałem z linku oraz rozwiązujemy test 1 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.

Klasa 3 TI

Na tydzień 20 IV – 24 IV

Tworzenie str i apl internetowych

Tablice znakowe (łańcuchy) w C++

zapoznajemy się z treścią  z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-znakow-przydatne-funkcje.html

Definicję pojęcia tablicy znaków należy znać na pamięć.

Witryny i aplikacje internetowe

Formatowanie wykazów, obramowań i tabel

http://www.kurshtml.edu.pl/css/obramowanie.html

http://www.kurshtml.edu.pl/css/wykazy.html

analizujemy przykłady kodów formatujących strony www oraz wykonujemy zadania z kursu. Zrzuty ekranu wysyłamy mailem.

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Korzystanie z kreatora kwerend

zapoznajemy się tutorialem:

https://www.youtube.com/watch?v=99JAI24Zd24

W trakcie wykonujemy w znanym nam środowisku php MyAdmin prezentowane ćwiczenia.

montaż i konf lok sieci komputerowych

Serwer w systemie Linux

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/linux-ubuntu-server-ssh-uzytkownicy-grupy-uprawnienia/

zapoznajemy się z informacjami z linku. Wykonujemy na Virtualnej Maszynie instalację zgodnie z zawartą w linku instrukcją oraz ćwiczenia. Zrzuty ekranu wysyłamy mailem

praktyki zawodowe

Powtórzenie wiadomości o modelu ISO-OSI

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/modele-warstwowe-iso-osi-tcp-ip/

na końcu każdego artykułu rozwiązujemy test i zrzut ekranu wysyłamy na maila – w tytule wpisując swoje dane i przedmiot.


Logistyka Pani A.T.

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy pani K.R.

Klasa I TI 

Temat: Elementy jednostki centralnej.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 29, obejrzyj rysunki 29.1 do 29.6 i sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytanie 1, 2 i 3 z podręcznika spod tematu lekcji odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Sprawdź swoje umiejętności, odpowiedz na pytanie 1 i 2 ze str. 109.

Temat: Płyty główne.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 30, obejrzyj i przeanalizuj dokładnie schematy zamieszczone pod tematem.
Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1, 2 i 3 pisemnie.


UTK Pani K.R.

Klasa II TI 

Temat: Systemy głośników.
Zapoznaj się z treścią tematu 80 ze str. 306.
Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 307.

Temat: Monitory CRT.
Zapoznaj się z treścią tematu 81 ze str. 308.
Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 ze str. 310.

Temat: Monitory LCD.
Przeczytaj treść tematu 82 ze str. 311.
Przeanalizuj informacje zamieszczone w tabeli 82.1 i porównaj monitory CRT i LCD.
Sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1 ze strony 313.
Zapoznaj się z tekstem dotyczącym monitorów CRT i LCD – ich wad i zalet.
Monitory: CRT, LCD – wady i zalety

Temat: Wyświetlacze plazmowe i OLED.
Przeczytaj treść tematu 83 ze str. 314.
Przeanalizuj informacje zamieszczone w tabeli 83.1 i porównaj monitory LCD i PDP.
Sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1 i 2 ze strony 316.
Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając pisemnie w zeszycie na pytania 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 316.
Zachęcam do obejrzenia filmu o wyświetlaczach plazmowych.


EUTK Pani K.R.

Klasa II TI 

Temat: Testowanie i diagnostyka kart graficznych.
Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 111 str. 416.
Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 i 2 (w miarę możliwości) ze str. 418.

Odzyskiwanie utraconych danych.
Przeczytaj ze zrozumieniem temat 112 ze str. 419.
Odpowiedz pisemnie na pytania 1, 2, 3 i 4 ze str. 421.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w poniższych linkach.
http://itechlab.pl/?gclid=CM27pOPcprUCFUK_zAodpy0Avw

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskiwanie_danych

https://www.dobreprogramy.pl/Odzyskiwanie-danych,Programy,Windows,224.html

https://www.creamsoft.com/pl/getdata-odzyskiwanie-danych/program-do-odzyskiwania-danych/


Tydzień V 15 – 17 kwietnia 2020 r.

Przechowywanie zapasów Pani E.P.

Klasa 1 TLR

Temat: Automatyzacja procesów składowania paletyzatory i depaletyzatory. (2h).

 

Polecenia do lekcji:

 1. Obejrzyj filmy o zasadach działania paletyzatorów i depaletyzatorów i ich rodzajach.
 2. Zrób notatkę do lekcji w zeszycie.
 3. Podaj w formie tabeli zalety i wady paletyzatorów i depaletyzatorów.
 4. Czy paletyzatory i depaletyzatory mają wpływ na przechowywanie zapasów? Uzasadnij odpowiedz.
 5. W jakich magazynach mają zastosowanie paletyzatory i depaletyzatory?
 6. *Jakie warunki musi spełnić magazyn aby korzystać z linii paletyzującej?

Proszę odpowiedzieć na ww. pytania w zeszycie. Odpowiedzi (zdjęcia) należy wysłać na mail epienkosz@onet.pl do dnia 23.04.2020r. do godziny 12.00. Proszę wykorzystać materiały pomocnicze oraz samodzielnie poszukać informacji niezbędnych do wykonania zadań.

Materiały pomocnicze.

https://www.youtube.com/watch?v=2ToXJX3KdCU

https://www.youtube.com/watch?v=k01vtgn94AM

https://www.youtube.com/watch?v=95q5Yaf5cgc

https://www.youtube.com/watch?v=dx0LDWLAYDA

https://slideplayer.pl/slide/10977004/


Klasa 1 Tier

Na tydzień 15 IV – 17 IV

NUTK:  Odzyskiwanie utraconych danych z urzdzeń mobilnych

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższych linkach – jakie typy plików można odzyskać, jakie są rodzaje uszkodzeń nośników danych, jakie posiadamy narzędzia umożliwiające odzyskiwanie danych.

https://docplayer.pl/756019-Modul-6-metody-odzyskiwania-danych.html

Klasa 2 TI

Na tydzień 15 IV – 17 IV

Lok Sieci Komputerowe:

Modernizacja lokalnych sieci komputerowych

http://e13.zspryglice.pl/temat43.html

Proszę zapoznać się z materiałami. Szczególną uwagę zwrócić na powody i etapy modernizacji sieci komputerowych

Montaż i konfguracja LSK:

Projektowanie i modernizacja sieci komputerowych

https://www.youtube.com/watch?v=v1V5MQ1nl1U

Proszę zapoznać się z materiałami. Szczególną uwagę zwrócić na powody i etapy modernizacji sieci komputerowych

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego –konfiguracja usługi DNS i IIS – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-dns-iis/

na zainstalowanym w poprzednim tygodniu serverze z uruchomionymi i skonfigurowanymi usługami instalujemy DNS oraz IIS.  Na końcu rozwiązujemy test 15 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.

Klasa 3 TI

Na tydzień 15 IV – 17 IV

Tworzenie str i apl internetowych

Tablice znakowe (łańcuchy) w C++

zapoznajemy się z treścią oraz wykonujemy zadanie z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-znakow.html

następnie zrzuty ekranu rozwiązanego zadania ( myślę ze w środowisku dev C++, do którego przywykliśmy będzie najwygodniej) wysyłamy na maila – z nazwą przedmiotu w tytule i swoim podpisem.

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – tło strony www

http://www.kurshtml.edu.pl/css/tlo.html

analizujemy przykłady kodów formatujących tło strony www oraz wykonujemy zadania z kursu. Zrzuty ekranu wysyłamy mailem.

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Korzystanie z kreatora kwerend

zapoznajemy się artykułami:

http://uriasz.am.szczecin.pl/dydaktyka/access/baza_krok_po_kroku/tworzenie_kwerendy.html

http://staff.uz.zgora.pl/gpajak/materials/skrypt/sk04.pdf

po czym z drugiego z nich wykonujemy ćwiczenia, które znajdują się na końcu artykułu.

montaż i konf lok sieci komputerowych

Serwer w systemie Linux

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/linux-ubuntu-server/

zapoznajemy się z informacjami z linku. Wykonujemy na Virtualnej Maszynie instalację zgodnie z zawartą w linku instrukcją.

praktyki zawodowe

Server Windows – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

Wykonujemy w srodowisku Virtual Box następujące zadania:

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-hyper-v/

na końcu każdego artykułu rozwiązujemy testy i zrzuty ekranów wysyłamy na maila – w tytule wpisując swoje dane i przedmiot.


Materiał opracowania : 15.04 -24.04. 2020

Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

Temat zajęć : Wymiana międzynarodowa – eksport , import , bilans handlowe

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

Materiał do samodzielnej pracy :

Podręcznik (str.127-132)

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-economic-indicators-and-the-business-cycle

https://www.nbportal.pl/

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_5_uslugi/r3_5_05a.pdf

Zadanie:

Przeanalizuj obecną sytuację w handlu zagranicznym. Jak obecnie ona wygląda? (krótką notatkę prześlij na emalie)

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Ochrona środowiska pracy. / Zagrożenia pożarowe – charakterystyka zagrożeń. (podręcznik str.167-174)

Zagadnienia:

– ochrona środowiska i powietrza przed zanieczyszczeniami,

– charakterystyka zagrożeń pożarowych

– charakterystyka materiałów palnych i źródeł zapłonu

Przeczytaj , zapamiętaj i sprawdź swoje umiejętności (str. 174)

Zadanie: Spotkanie na grupie Messenger w godzinach lekcji.

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Klasa: I TER

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Edytor tekstu Word- Jak poprawnie napisać podanie?  (ćwicz, a przykład  prześlij  na emalia)

https://www.youtube.com/watch?v=Pjmrbz6G8oA

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Klasa: I TIR

Do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Audyt informatyczny

podręcznik str.274 (zapoznaj się, rozmowa na grupie messenger)

https://securitum.pl/baza-wiedzy/przykladowy-audyt-bezpieczenstwa/

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

https://download.komputerswiat.pl/grafika-i-fotografia/projektowanie/microsoft-visio-professional

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl


15.04.2020 r.

I TIR

       Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Proszę zapoznać się z tematem:

 1. Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

II TI

  Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym.

 

III TI

          Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows.

 Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Skrypty powłoki – c.d.

16.04.2020 r.

III TI

 Administrowanie systemami operacyjnymi

Zapoznaj się tematem:

 1. Procedura konfiguracji udostępniania plików dla Windows.

 

II TI

Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematem:

 1. Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym.

II TI

             Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

Zapoznaj się z tematem:

 1. Cechy osoby dobrze wychowanej.

 Technika Biurowa

I TIER

 1. Korespondencja w sprawach osobowych c.d

Pogłębiamy naszą wiedze nt. tego rodzaju korespondencji. Dział jest dosyć obszerny dlatego należy poświęcić mu więcej czasu. Każdy rodzaj pisma ma swoją odpowiednią formę i należy zwrócić na to szczególną uwagę. Korespondencja w sprawach osobowych to korespondencja gdzie odpowiednia forma jest szczególnie ważna. Standardy tej korespondencji są dlatego takie ważne ponieważ w każdym przedsiębiorstwie są one podobne. Dlatego poznanie sposobów sporządzania tych pism jest takie ważne. W tym tygodniu proszę zapoznać się zasadami sporządzania kwestionariusza osobowego i podania o pracę. Te dwa dokumenty sporządzone na komputerze proszę przesłać na mój adres krzytu57@gmail.com.


Przedmioty logistyczne Pani A.T.

Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.

 

             Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Opracowane zadania proszę przesyłać na e-mail: knu@poczta.onet.pl

I TIR

Proszę zapoznać się z tematem:

 

 1. Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

2 . Liczniki i rejestry

 

– Wymień i omów elementy bierne i elementy czynne.


   Systemy operacyjne

Opracowane zadania proszę przesyłać na e-mail: knu@poczta.onet.pl

II TI

Zapoznaj się z tematami:

 1. Tworzenie kont użytkowników w środowisku tekstowym
 2. Zarządzanie procesami w systemie Linus

 

– Wyjaśnij pojęcie: konto, katalogi domowe usermod

– Wyjaśnij, które polecenie służy do usuwania procesów z systemu


             Administrowanie systemami operacyjnymi

Opracowane zadania proszę przesyłać na e-mail: knu@poczta.onet.pl

Zapoznaj się tematem:

 1. Testowanie działania przydziałów testowych użytkownika.

– Omów rodzaje testowania


             Systemy operacyjne

Opracowane zadania proszę przesyłać na e-mail: knu@poczta.onet.pl

III TI

Zapoznaj się z tematem:

 1. Skrypty powłoki

– Zapoznaj się z zmiennymi programowymi, zmiennymi specjalnymi, zmiennymi środowiskowymi

– Wyjaśnij pojęcia:pętla for, pętla select, pętla while, pętla until


Technika biurowa

kl. I TIER

 1. Korespondencja w sprawach osobowych.
 2. Korespondencja w sprawach osobowych to nie zwykle ważna część korespondencji ponieważ ma miejsce nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy ale również w trakcie jej poszukiwania i zakończenia. Ten rodzaj korespondencji dzielimy na trzy fazy, które zostały opisane w podręczniku.

Proszę zwrócić uwagę na pisma fazy pierwszej. Są to pisma związane z poszukiwaniem pracy. To w jakiej formie zostaną one sporządzone jest niezwykle ważne dlatego proszę dokładnie zapoznać się z formami sporządzania tych pism. Bardzo ważne jest forma, w jakiej ten pisma zostaną sporządzone oraz ich treść. Z uwagi na ilość materiału zawartym w tym dziale podzielimy go na trzy jednostki lekcyjne. W razie pytań proszę o kontakt na adres mailowy, który już znacie.

 


Klasa 1 Tier

Na tydzień 6 IV – 8 IV

NUTK:  Odzyskiwanie utraconych danych z dysków twardych

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższych linkach – jakie typy plików można odzyskać, jakie są rodzaje uszkodzeń nośników danych, jakie posiadamy narzędzia umożliwiające odzyskiwanie danych.

http://itechlab.pl/?gclid=CM27pOPcprUCFUK_zAodpy0Avw

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskiwanie_danych

https://www.dobreprogramy.pl/Odzyskiwanie-danych,Programy,Windows,224.html

https://www.creamsoft.com/pl/getdata-odzyskiwanie-danych/program-do-odzyskiwania-danych/

 

Klasa 2 TI

Na tydzień 6 IV – 8 IV

Lok Sieci Komputerowe:

Cenniki materiałów do budowy sieci komputerowych

http://e13.zspryglice.pl/temat42.html

Proszę zapoznać się z materiałami a następnie udzielić odpowiedzi na następujące pytanie

– co jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego

 

Montaż i konfguracja LSK:

Zastosowanie adresacji IP

Wykonujemy testy z podanych linków a następnie zrzuty ekranu z wynikami wysyłamy na mojego maila, w tytule proszę też dopisać przedmiot.

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-05.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-06.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-07.html

 

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego –konfiguracja usługi DHCP i NAT – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-dhcp-routing-nat/

na zainstalowanym w poprzednim tygodniu serverze z uruchamioną i skonfigurowaną usługą AD, zajmujemy się włączeniem i konfiguracją usług DHCP oraz NAT. Na końcu rozwiązujemy test 10 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.

Klasa 3 TI

Na tydzień 6 IV – 8 IV

 

Tworzenie str i apl internetowych

Cwiczenia dotyczące tablic w języku c++

zapoznajemy się z treścią oraz wykonujemy ćwiczenia z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/tablice-cwiczenia.html

następnie zrzuty ekranu rozwiązanych zadań ( myślę ze w środowisku dev C++, do którego przywykliśmy będzie najwygodniej) wysyłamy na maila – z nazwą przedmiotu w tytule i swoim podpisem.

 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – jednostki miar oraz kolory w wartościach CSS

http://www.kurshtml.edu.pl/css/tekst.html

wykonujemy zadania z kursu

 

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Kwerendy – utrwalenie wiadomości

zapoznajemy się artykułem:

http://uriasz.am.szczecin.pl/dydaktyka/access/baza_krok_po_kroku/tworzenie_kwerendy.html#_Toc152321938

 

montaż i konf lok sieci komputerowych

Router CISCO – routing statyczny – ćwiczenia praktyczne

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/router-cisco-ruting-statyczny-dce-dte/

zapoznajemy się z informacjami z linku

do wykonania zawartych tam ćwiczeń uzywamy darmowego symulatora Cisco Packet Tracer.

praktyki zawodowe

Server Windows – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

Wykonujemy w srodowisku Virtual Box następujące zadania:

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-dhcp-routing-nat/

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-dns-iis/

 

na końcu każdego artykułu rozwiązujemy testy i zrzuty ekranów wysyłamy na maila – w tytule wpisując swoje dane i przedmiot.


 Przedmioty logistyczne Pani A.T.

Materiały link poniżej:

06-08.04.

 


 PODSTAWY EKONOMII – IV TYDZIEŃ

KL.1 TIER

TEMAT : Rola czasu na rynku konkurencji doskonałej.

 1. Zapoznaj się z teorią ( punkt 6.5. )
 2. Odpowiedz na pytanie : Jaką rolę ma czas w rynku konkurencji doskonałej?
 3. Proszę zapoznać się z poniższym zapisem:

Podobnie jak w przypadku podaży firmy, tak i podaż gałęzi może być z definicji długo-, średnio- albo krótko-okresowa. Tak więc sytuacja na rynku, a co za tym idzie równowaga też może być zależna od długości okresu. Tu określenia długości będą miały nieco inne znaczenie.

Znów nie ma tu precyzyjnej definicji długości okresu. Generalnie im krótszy okres, tym większa liczba czynników ustalona, co wpływa na postać funkcji podaży – im dłuższy okres, tym bardziej zmienna; ponadto z upływem czasu może pojawiać się coraz więcej kopii dobrze prosperującej firmy, natomiast coraz więcej firm mających straty upada. W naszych rozważaniach przyjmiemy następujący podział:

przez bardzo krótki okres będziemy rozumieć taki, w którym wszystkie czynniki ustalone, a więc produkcja ustalona;

krótki okres – pewna część czynników produkcji ustalona, zbiór ustalony – nie powstają ani nie upadają firmy, firmy mogą produkować nawet przy ujemnym zysku, jeśli z utargu pokrywają przynajmniej koszty zmienne;

średni okres – wszystkie czynniki produkcji zmienne, istnieje tylko koszt stały istnienia firmy, zbiór ustalony, firmy produkują tylko jeśli zysk nieujemny (zakładamy że produkują też przy zysku );

długi okres – wszystko zmienne; powstają kopie firmy przynoszącej zysk dodatni, upadają firmy przynoszące stratę.

Zakładamy, że wszystkie rozważane funkcje są gładkie, funkcje kosztów są wypukłe, koszty krańcowe dążą do nieskończoności przy produkcji dążącej do nieskończoności, koszty przeciętne i koszty przeciętne zmienne mają kształt litery .

TEMAT : Podsumowanie wiedzy.

 1. Proszę zapoznać się z podsumowaniem ( 93 strona)
 2. Proszę o wykonanie testu Sprawdź swoją wiedzę.

TEMAT : Utrwalenie wiadomości.

 1. Proszę o wykonanie krzyżówki z Hasłem : DOSKONAŁA.
 2. Proszę o wysłanie mi krzyżówki na podany Wam adres e-mail.

TEMAT: Koronawirus, a Wielkanoc. Jak wygląda budżet Polaków.

 1. Zapoznaj się z poniższymi artykułami :

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/przez-koronawirus-inaczej-spedzimy-swieta-wielkanocne-badanie-nelsen

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wielkanoc-swieta-wydatki-polakow-srednio-wyniosa-300-500-zl

 1. Na podstawie przeczytanych artykułów, oraz zdobytej wiedzy wypisz jakie są różnice w poniesionych kosztach Polaków.

Po Świętach Wielkanocnych napiszemy krótki Sprawdzian z poznanych wiadomości !


IV TYDZIEŃ – EKONOMIA W PRAKTYCE

kl.2 TE

 1. TEMAT : Powtórzenie wiadomości

Lekcja on-line, w celu przygotowania do sprawdzianu.

 1. TEMAT: Księgowanie dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – przychody.
 • TEMAT : Księgowanie dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – rozchody.

Do temu II oraz III proszę wykonać ćwiczenie 1/ 174 strona.

 1. TEMAT: Powtórzenie z ustalania podatki dochodowego do zapłaty
 2. Proszę wykonać ćwiczenie 3 oraz 4, z działu ćwiczenia w uproszczonych formach rachunkowości.
 3. Proszę ustalić podatek dochodowy dla minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku.
 4. Proszę ustalić podatek dochodowy dla średniego wynagrodzenia w 2020 roku.

PROSZĘ O WYSŁANIE MI ODPOWIEDZI Z POWYŻSZYCH ZADAŃ  NA PODANY WAM ADRES E-MAIL.

 1. TEMAT: Sprawdzian z wiadomości.

 


Praktyka zawodowa  Pani M.W.

3 TE

TEMAT ; Powtórzenie wiadomości.

Przeprowadzona lekcja On – line.

WAŻNE! Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu.


Rachunkowość i analiza finansowa Pani M.W.

3 TE

TEMAT : Uproszczona ewidencja leasingu finansowego u finansującego.

 1. Proszę zapoznać się ze schematem ( 71 strona)
 2. Prozę o przepisanie do zeszytu :

Konto „ Odsetki należne” to konto pozabilansowe, na którym po stronie Ct księguje się nalezne jednostce przychody. Mimo iż odsetki określane są jako przychody finansowe, to ze względu na charakter działalności firm leasingowych, stanowią one przychody z podstawowej działalności operacyjnej.

 1. Proszę o zapoznanie się z przykładem 3 ( 72 strona)
 2. Proszę o wykonanie ćwiczenia 3.

TEMAT : Uproszczona ewidencja leasingu finansowego u korzystającego.

 1. Piszemy kartkówkę.
 2. Proszę o zapoznanie się ze schematem (strona 73)
 3. Proszę o zapoznanie się z przykładem 4 (strona 74)

PRACA DOMOWA : Proszę wykonać ćwiczenie 4 ( strona 75)

TEMAT : Zaliczki na środki trwałe w budowie.

 1. Proszę o zapoznanie się z ustawą ze strony internetowej:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,43,568,,20190101,ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci.html#P176543

 1. Proszę o zapoznanie się z przykładem 2 ( 76 strona)

TEMAT : Zaliczki na środki trwałe w budowie – ćwiczenia.

 1. Proszę o wykonanie ćwiczenia ( strona 76)
 2. Uzupełnione ćwiczenie proszę o wysłanie mi na e-maila.

Spokojnych Świąt.


Podstawy ekonomii Pan W.Z.

Klasa : 2TE

Temat zajęć : Bezrobocie, płaca minimalna, makroekonomiczne narzędzia zwalczania bezrobocia

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

Materiał do samodzielnej pracy :

Podręcznik (str.119-126)

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-economic-indicators-and-the-business-cycle

https://www.nbportal.pl/

Zadanie:

Przeanalizuj obecną sytuację na rynku pracy. Jak obecnie ona wygląda i czy jest spowodowana? (krótką notatkę prześlij na emalie)

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl


Bezpieczeństwo i higiena pracy Pan W.Z.

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas korzystania z komputera (podręcznik str.154-166)

Zagadnienia:

– zagrożenia występujące przy pracy z komputerem

– zasady higieny wzroku i  właściwego obciążenia fizycznego pracowników

– podstawowe zasady użytkowania komputera

Przeczytaj i wypełnij listę kontrolną dla domowego stanowiska komputerowego( str. 165)

Zadanie: Wypełnioną listę prześlij na emaile.

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Klasa: I TER

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Edytor tekstu Word- korespondencja seryjna w biurze (ćwicz, a przykład życzeń świątecznych prześlij  na emalie nauczycielom)

https://www.youtube.com/watch?v=1VWrJq1vhPc

 

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl


Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej Pan W.Z.

Klasa: I TIR

Do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Projektowanie pomieszczenia biurowego z komputerem

podręcznik str.271 (zdjęcie prześlij na emalie)

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

https://download.komputerswiat.pl/grafika-i-fotografia/projektowanie/microsoft-visio-professional

Przypominam mojego emalia: naucz.wz@interia.pl

 


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Pani M.R.

Klasa I TI

Temat: Informatyczne systemy komputerowe.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji 27 Informatyczne systemy komputerowe i sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytanie 1, 2 i 4 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

 1. Temat: Architektura komputera.

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji, obejrzyj i przeanalizuj dokładnie schematy zamieszczone pod tematem.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1. Schemat systemu komputerowego o zmodyfikowanej architekturze harwardzkiej proszę wykonać w znanym, dowolnym programie graficznym, np. w GIMP i przesłać na mój adres email do 14.04.2020 r.


UTK

Klasa II TI

 1. Temat: Chłodzenie komputera.

Zapoznaj się z treścią tematu 64 ze str. 244.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując (w miarę możliwości) zadanie 1 i 2 str. 246.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 246.

 1. Temat: Transmisja danych oraz interfejsy COM i LPT.

Zapoznaj się z treścią tematu 65 ze str. 248, obejrzyj i przeanalizuj rysunki od 65.1 do 65.7.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1, 2 i 3 ze str. 250.

Zachęcam do przeczytania dodatkowych informacji z zakresu transmisji danych.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3306729.html

 1. Temat: Kamery cyfrowe.

Przeczytaj treść tematu 78 ze str. 299, obejrzyj i przeanalizuj rysunki 78.1 do 78.4 i sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 ze strony 302 (w miarę swoich możliwości ćwiczenie 2 i 3).


EUTK

Klasa II TI 

 1. Temat: Testowanie i diagnostyka pamięci.

Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 111 str. 414 oraz obejrzyj film pierwszy i film drugi – programy do testowania komputera.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 i 2 (w miarę możliwości) ze str. 415.

https://www.youtube.com/watch?v=gPPMiblxOOI

https://www.youtube.com/watch?v=YytAiU5YMB0


Tydzień III 30 marca 2020 r. – 03 kwietnia 2020 r.

 

 Przedmioty logistyczne Pani A.T.

Materiał


Przedmioty – technik informatyk  Pan K.N.

I TIR

             Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Proszę zapoznać się z tematami:

 1. Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki

2 . Liczniki i rejestry

Odpowiedz na następujące pytania:

– Co to jest multiplekser i jaką funkcję spełnia?

– Co to jest demultiplekser i jaką funkcję spełnia?

– Co to jest przerzutnik i jaką funkcję spełnia?

– Jakie wyróżniamy rodzaje przerzutników?

– Jakie wejścia i wyjścia możemy spotkać w przerzutnikach?

– Co to jest licznik i jaką funkcję spełnia?

– Jak dzielimy licznik?

– Gdzie mają zastosowanie liczniki?

– Co to jest rejestr i jaką funkcję spełnia?

– Jakie są rodzaje rejestrów?

– Podaj parametry charakterystyczne rejestrów

– Z jakich układów cyfrowych zbudowane są rejestry?

 

II TI

             Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

 

Zapoznaj się z tematami:

 1. Savoir-vivre
 2. Kultura, etyka

Opracuj zagadnienia:

– Savoir-vivre.

– Wyjaśnij pojęcia: kultura, etyka

 

     – Systemy operacyjne

Zapoznaj się z tematami:

 1. System Linux – dystrybucja Kubuntu
 2. Instalacja systemu Linux Kubuntu
 3. Konfigurowanie systemu Linux po instalacji
 4. Menedżer startowy Linuxa
 5. Wielodostępny system operacyjny Linux
 6. Wiadomości wstępne dotyczące architektury systemu operacyjnego Linux

 

– Opisz kolejno proces instalacji dystrybucji Kubuntu

– Przeprowadź w punktach aktualizację systemu z poziomu konsoli

 

Odpowiedz na pytania:

– Jakie kryteria powinny decydować o wyborze dystrybucji Linuxa?

– Wyjaśnij dlaczego katalogi użytkowników powinny znajdować się w oddzielnej partycji

– Opisz w jakim celu instaluje się wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze

– Dlaczego podczas wykonywania zadań nie związanych z administrowaniem systemem nie należy korzystać z konta root?

– Jaką funkcję pełni w systemie menedżer startowy?

– Wyjaśnij na czym polega wielozadaniowość systemu

– Wyjaśnij do czego wykorzystywana jest powłoka systemowa

– Co oznaczają następujące pola: TTY, TIME, CMD

III TI

            – Administrowanie systemami operacyjnymi

 

Zapoznaj się tematami:

 1. Przydziały dyskowe użytkownika
 2. Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika
 3. Instalowanie pakietu Quota
 4. Modyfikowanie pliku etc/fstab
 5. Tworzenie plików z opisem przydziałów dyskowych użytkownika
 6. Wyświetlanie informacji o przydziałach użytkowników

 

– Określ przydziały dyskowe użytkownika

– Wyjaśnij w jaki sposób wprowadzić przydziały dyskowe na poziomie użytkownika

– Wyjaśnij w jaki sposób stworzyć przydziały dyskowe dla użytkowników indywidualnych

– Wyjaśnij w jaki sposób utworzyć przydziały dyskowe dla grup użytkowników

 

– Systemy operacyjne

 

Zapoznaj się z tematami:

-1. Programy narzędziowe w środowisku tekstowym w systemie Linux

-2. Edytor tekstu vi

 

– Scharakteryzuj edytor tekstu vi

– Omów dwa obszary robocze: a)obszar poleceń, b) obszar edycji tekstu

– Wyjaśnij, która wersja edytora vi jest najpopularniejsza i najbardziej rozbudowana?


Przedmioty Logistyczne  Pani E.P.

1 TLR 

Magazynowanie żywności:

Scharakteryzuj magazyn żywnościowy chłodzony na przykładzie 1 przydzielonego zapasu/grupy zapasów. Grupa I

Scharakteryzuj magazyn żywnościowy niechłodzony na przykładzie 1 przydzielonego zapasu/grupy zapasów. Grupa II

 • Termin wykonania zadania 9.04.2020r. do godziny 15.00, pracę proszę wysłać na epienkosz@onet.pl podpisać imieniem i nazwiskiem. Praca może być w pliku Word, jako treść mail lub prezentacja PowerPoint. Każdy opracowuje tylko 1 przydzielony temat.

Materiały do wykorzystania:

Na platformie są zadania, które proszę wykonać w dniu 3.04.2020r. po otrzymaniu ode mnie kodu dostępu.


 

Planowanie i sprawozdawczość – Pan K.T

Rozwiązania zadanych , przeze mnie  ćwiczeń proszę wysyłać w formie skanu lub zdjęcia na adres krzytu57@gmail.com

II TE

 1. Wskaźniki wykorzystania środków- ćwiczenia
 2. Rozwiązać pozostałe zadania ze str.151 i 152

Technika biurowa Pan K.T.

I TER

 1. Zasady sporządzania pism typowych- Podsumowanie
 2. Proszę zwrócić uwagę, że pisma typowe są zawsze redagowane są w taki sam sposób, zawierają te same elementy.
 3. Wszystkie te pisma łączą pewne wspólne elementy. Nie mogą zostawiać wątpliwości czego dotyczą i do kogo są skierowane. Przejrzystość korespondencji biurowej jest podstawą sprawnego jego funkcjonowania, dlatego formy sporządzania tych pism są takie ważne. Proszę jeszcze raz zapoznać się z zasadami sporządzania tych pism i sporządzić co najmniej po jednym z tych omówionych w roz. 7.

 


EKONOMIA W PRAKTYCE Pani M.W.

2 TE

30.03.

TEMAT ; Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego – CIT-8.

 1. Proszę zapoznać się z teorią z książki.
 2. Proszę wykonać krótką notatkę w zeszycie.
 3. Proszę o odpowiedź na pytanie : co stanowi podstawę opodatkowania w zeznaniu podatkowym CIT – 8?

TEMAT : Zeznanie roczne CIT-8 – kto i kiedy powinien je złożyć?

1.       Zapoznaj się z poniższym artykułem : https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/274693,Zeznanie-roczne-CIT8-kto-i-kiedy-powinien-je-zlozyc.html

2.       Odpowiedz na pytania :

·         Jakie mają ułatwienia podatnicy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność?

·         Gdzie składamy zeznanie CIT -8?

31.03.

TEMAT : Terminy płatności podatku CIT- 8.

1.        Zapoznaj się z poniższym artykułem:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/322622,Termin-zaplaty-podatku-z-CIT8-a-zaliczka-za-ostatni-miesiac.html

2.       Na podstawie artykułu wykonaj notatkę w zeszycie.

3.       Zapoznaj się z poniższym filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=f1cl2bvmG4s

TEMAT: Obliczanie należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 1. Zapoznaj się z przykładem 1 znajdującym się na stronie 165.
 2. Zapoznaj się z filmem : Film

01.04.

TEMAT ; CIT – 8, jak wypełnić?

 1. Zapoznaj się z filmem :

https://www.youtube.com/watch?v=RcOTDEgXWYc

 1. Odpowiedz na pytanie: Gdzie możemy znaleźć prawidłowy formularz CIT – 8?

02.04.

TEMAT;  Uzupełnianie CIT -8. (2godziny)

 1. Proszę o uzupełnienie ćwiczenia 1 ze strony 168, oraz o wysłane mi rozwiązania do soboty!

03.04

TEMAT ; Obliczanie należnej zaliczki na podatek dochodowy – ćwiczenia.

 1. Proszę uzupełnić ćwiczenie 2 oraz ćwiczenie 3, znajdujące się na 172 oraz 173 stronie w podręczniku.

Podstawy ekonomi Pani M.W.

Klasa 1 TIER

30.03

TEMAT : Przychody przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego.

 1. Proszę o przeczytanie tematu znajdującego się na stronie 85, 86 i 87.
 2. Proszę o przepisanie do zeszytu pojęć :
 • Przychody całkowite
 • Przychody przeciętne
 • Przychody krańcowe
 1. Odpowiedz na pytanie : Czym są przychody przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne?

31.03.

TEMAT : Równowaga przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego.

 1. Proszę o przeczytanie tematu znajdującego się na stronie 87 oraz 88.
 2. Proszę o wyjaśnienie w zeszycie następujących pojęć :
 • Wielkość produkcji,
 • Metody posługujące się wielkościami całkowitymi,
 • Metody porównujące wielkości krańcowe
 • Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego.

01.04

TEMAT : Wyznaczanie maksymalnego zysku metodą porównania przychodów krańcowych z kosztami krańcowymi.

 1. Zapoznaj się z rysunkiem 6.3., który znajduje się na stronie 89, następnie ją przeanalizuj i wypisz w zeszycie wnioski.
 2. Zapoznaj się z tabelą na stronie 8 z poniższego załącznika.

http://interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/KOSZTY__przychody_i_zyski.pdf?page=info&action=showdoc&oid=293276

TEMAT : Krzywa podaży przedsiębiorstwa i rynku doskonale konkurencyjnego.

 1. Zapoznaj się z materiałem znajdującym się w podręczniku na: 90, 91 oraz 92 str.
 2. Wyjaśnij w zeszycie następujące pojęcia:
 • Krzywa podaży firmy doskonale konkurencyjnej,
 • Krzywa podaży rynku.

Odpowiedz na pytanie : Co należy zrobić aby zbudować krzywą podaży?

 


Klasa 1TIER

Na tydzień 30 III – 3 IV

NUTK:  Podsystemy graficzne – monitory – podsumowanie

Proszę wykonać testy znajdujące się w poniższych linkach a następnie w zrzutach ekranu wysłać mi mailem procentowe wyniki.

https://technikinformatyk.net/test-podsystem-graficzny-04-monitor.html

https://technikinformatyk.net/test-podsystem-graficzny-05-monitor.html

https://technikinformatyk.net/test-podsystem-graficzny-06-monitor.html

Klasa 2 TI

Na tydzień 30 III – 3 IV

Lok Sieci Komputerowe:

Metody pomiarów sieci komputerowych

http://e13.zspryglice.pl/temat39.html

http://e13.zspryglice.pl/temat40.html

http://e13.zspryglice.pl/temat41.html

Proszę zapoznać się z materiałami a następnie udzielić odpowiedzi na następujące pytania i odpowiedzi te wysłac na mojego maila w postaci pliku tekstowego, w tytule dopisując nazwę przedmiotu

 • procedury lokalizujące uszkodzenia i diagnozujące sieci komputerowe to:
 • jakim programem można skanować pasmo radiowe wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe?
 • Czym różnią się testy pasywne od aktywnych?
 • W jaki sposób program typu sniffer modyfikuje tryb działania karty sieciowej?
 • Rozwiń skrót QoS. Co on określa i na podstawie jakich parametrów.

Montaż i konfguracja LSK:

Zastosowanie adresacji IP

Wykonujemy testy z podanych linków a następnie zrzuty ekranu z wynikami wysyłamy na mojego maila, w tytule proszę też dopisać przedmiot.

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-01.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-02.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-03.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-04.html

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego – zasady grupy – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-zasady-grupy/

na zainstalowanym w poprzednim tygodniu serverze z uruchamioną i skonfigurowaną usługą AD, zajmujemy się zasadami grup. Na końcu rozwiązujemy test 10 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.

Klasa 3 TI

Na tydzień 30 III – 3 IV

Tworzenie str i apl internetowych

Tablice wielowymiarowe

zapoznajemy się z treścią oraz wykonujemy zadania z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-wielowymiarowe.html

następnie zrzuty ekranu rozwiązanych zadań ( myślę ze w środowisku dev C++, do którego przywykliśmy będzie najwygodniej) wysyłamy na maila – z nazwą przedmiotu w tytule i swoim podpisem.

 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – formatowanie tekstu i czcionki

http://www.kurshtml.edu.pl/css/czcionki.html

wykonujemy zadania z kursu

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Łączenie zapytań instrukcja union intersect

zapoznajemy się z linkami:

http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_laczenie-wynikow-zapytan,182

https://www.sqlpedia.pl/operacje-na-zbiorach/

montaż i konf lok sieci komputerowych

Router CISCO – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/router-cisco/

zapoznajemy się z informacjami z linku

Wykonujemy test na końcu artykułu i zrzut ekranu wysyłamy mailem.

Informatyka

Edytory grafiki wektorowej – program Inkscape

https://epodreczniki.pl/a/grafika-wektorowa/DH9UsvLmR

zapoznajemy się z informacjami oraz wykonujemy ćwiczenia praktyczne.

 

praktyki zawodowe

Server Windows – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

 

Wykonujemy w srodowisku Virtual Box następujące zadania:

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-instalacja-konfiguracja/

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-active-directory/

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-zasady-grupy/

na końcu każdego artykułu rozwiązujemy testy i zrzuty ekranów wysyłamy na maila – w tytule wpisując swoje dane i przedmiot.

 


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Pani M.R.

Klasa I TI

 1. Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji, obejrzyj dokładnie rysunki zamieszczone w temacie lekcji UTK i odpowiedz na pytanie 1 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

Obejrzyj, zapoznaj się, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej tabelę z elementami, które są częściami układów elektronicznych (ich symboli graficznych i znaczenia).

http://zwarcie.prv.pl/elementy.htm

 1. Temat: Mikrokontrolery

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji, obejrzyj dokładnie rysunki zamieszczone w temacie i film „Co to jest i jak wygląda mikrokontroler?”  Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytanie 1, 2, 3 i 4 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=kNksCbmgvyA


 UTK Pani M.R

Klasa II TI

 1. Temat: Tunery telewizyjne.

Zapoznaj się z treścią tematu 60 ze str. 228.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując (w miarę możliwości) zadanie 1 i 2 str. 229.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 229.

 1. Temat: Karty dźwiękowe.

Zapoznaj się z treścią tematu 61 ze str. 232, obejrzyj i przeanalizuj rysunki od 61.1 do 61.4, przepisz do zeszytu tabelę 61.1 ze str. 234.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1, 2 i 3 ze str. 234.

Zachęcam do przeczytania krótkiej historii kart dźwiękowych.

https://www.spidersweb.pl/2018/10/to-byly-czasy-karty-dzwiekowe.html

 1. Temat: Zasilacze.

Przeczytaj treść tematu 62 ze str. 236, przeanalizuj 62.1 do 62.8 oraz tabele 62.1 do 62.3 i sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1 i 2 ze strony 240.

 1. Temat: Pobór mocy podzespołów komputera – dobór zasilacza.

Zapoznaj się z treścią tematu 63 ze str. 241. Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1,2 i 3. Drugie polecenie proszę przesłać na mojego emaila.

Obejrzyj pierwszy film, drugi jest dla chętnych.

https://www.youtube.com/watch?v=kNtm3Tip6oM

https://www.youtube.com/watch?v=qslyjy1cFm4


 EUTK Pani M.R.

Klasa II TI

 1. Temat: Uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

Zapoznaj się z treścią tematu 109 ze str. 405.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1 str. 407.

 1. Temat: Testowanie i diagnostyka procesorów.

Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 111 str. 410 oraz obejrzyj film.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 i 2 (w miarę możliwości) ze str. 413.

https://www.youtube.com/watch?v=3y1D3Tjdrhw


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.

Przedmioty logistyczne Pani A.T.

Materiał


Rachunkowość w praktyce 

3 TE

23.03.

TEMAT ; Rozwiązywanie testu na kwalifikację zawodową z 2020 roku.

 1. Proszę rozwiązać test z 2020 roku.
 2. Proszę o przepisanie 5 pytań do zeszytu.

24.03.

TEMAT : Koronawirus – obowiązki pracodawcy oraz pracownika.

TEMAT : Koronawirus – prawa pracodawcy oraz pracownika

Jak już każdy z Was zauważył jest to temat o którym słyszymy wszędzie. W chwili obecnej jest to temat nad którym pracują wszyscy pracownicy rządu i nie tylko.  Wirus ma wpływ na wszystko co nas otacza, ale w szczególności na gospodarkę Świata oraz naszego kraju. Sytuacja wprowadziła wiele zmian. Kilkanaście lekcji temu analizowaliśmy tematy związane z prawem pracy. W tym miejscu chciałabym do tego wrócić, oraz zapoznać Was ze zmianami które w chwili obecnej występują w naszym Państwie. W tym miejscu proszę Was o śledzenie tych informacji , ponieważ temat dotyczy nas wszystkich. Problem związany z Covid – 19 dla gospodarki całego świata niestety pozostanie z nami jeszcze przez dłuższy czas. Proszę o wykonanie poniższych poleceń.

 1. Proszę zapoznać się z poniższym artykułem

https://www.lex.pl/koronawirus-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika,6063

 1. Proszę wykonać notatkę na podstawie w/w artykułu.
 2. Znajdź dodatkowy artykuł na temat obowiązków i praw pracodawcy, a następnie go przeczytaj.
 3. Sporządź tabelę i zapisz różnice w prawach pracownika i pracodawcy oraz w obowiązkach pracownika i pracodawcy. ( opieraj się na podręczniku oraz zdobytej już wiedzy )

25.03.

TEMAT : Świadczenia chorobowe – wstęp.

 1. Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku znajdującego się na stronach 157-159.
 2. Proszę o przepisanie do zeszytu tabeli dt. „Prawa do wypłaty tych świadczeń oraz do ustalania ich wysokości”.

26.03.

TEMAT : Świadczenia chorobowe – zadania.

 1. Proszę o zapoznanie się z przykładem znajdującym się na 159 stronie.
 2. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenie 1, 2 oraz 3.

TEMAT:  Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

 1. Proszę zapoznać się z poniższą ustawą i na jej podstawie proszę wykonać notatkę

https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/684116,Wynagrodzenie-za-czas-niezdolnosci-do-pracy-art-92.html

 1. Proszę o wykonanie kolejnych 10 pytań (A,B,C,D) w zeszycie ćwiczeń.

27.03.

TEMAT : Wynagrodzenie za czas choroby.

 1. Proszę o zapoznanie się z teorią na 166 stronie.
 2. Proszę o przeanalizowanie przykładu nr 2/161 strona
 3. Proszę o przepisanie do zeszytu poniższej notatki:

Pod pojęciem wynagrodzenia za czas choroby należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe pomniejszony o potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie  emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

 1. W zeszycie oblicz wynagrodzenie dla pracownika niezdolnego do pracy przez 10 dni w marcu :
 2. Urodzonego w 1990 roku, który choruje na grypę.
 3. Urodzonego w 1984 roku, pracownik skręcił palca w pracy.

W/w pracownicy zarabiają 3000 brutto. Rozwiązania tego ćwiczenia proszę wysłać mi na e-maila.


Ekonomia w praktyce

II TE

23.03.

I godzina TEMAT:  Wykonywanie przykładowego Arkuszu Egzaminacyjnego do kwalifikacji AU. 35.

Proszę o wykonanie Arkuszu z podręcznika ( 295 strona )

II godzina TEMAT: Faktura VAT – ćwiczenia udoskonalające.

 1. Proszę obejrzeć filmy w celu przypomnienia :

https://www.youtube.com/watch?v=0fo-fl6HwRc

https://www.youtube.com/watch?v=6_v3s9V9oTQ

 1. Wykonaj poniższe zadania:

ZAD 1. Wypełnij fakturę wiedząc, że: ALFA Sp. z o.o. mająca swą siedzibę na ul. Szczecińskiej 17, 00-600 Warszawa, NIP 855-11-45-100, nr rachunku bankowego 45632198785269377411000001 sprzedała w dniu dzisiejszym dla sklepu PHU MALUCH sp.j. ul.Wyzwolenia 8; 01-210 Szadki, NIP 852-10-22-101 następujące towary:

 • 20 szt. kaftaników roz. 56; cena jednostkowa netto 6,10 zł; sprzedaż jest opodatkowana 5% VAT
 • 15 szt. piżam roz. 92; cena jednostkowa netto 15,00 zł; sprzedaż jest opodatkowana 23% VAT
 • 40 szt. pajacyków roz. 68; cena jednostkowa netto 12,50 zł; sprzedaż jest opodatkowana 5% VAT

Płatność za fakturę ma nastąpić w ciągu 10 dni przelewem. Jest to pierwsza sprzedaż w bieżącym miesiącu. BRAKUJĄCE DANE UZUPEŁNIJ!!!

ZAD 2 Ile wynosi cena detaliczna netto, jeżeli cena hurtowa brutto (5% VAT) wynosi 428zł, a marża detaliczna 10% (metoda w stu).

Praca domowa. Wykonaj zadanie 3.

ZAD 3 Oblicz cenę hurtową brutto, jeżeli cena zbytu (netto) wynosi 300 zł, a marża hurtowa 20% (metoda od sta).

24.03. i 25.03.

TEMAT; Wykonywanie zadania przygotowującego do kwalifikacji AU. 35. ( 3 godziny lekcyjne)

 1. Proszę o wykonanie przykładowego zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację ( Zadanie 1/ 287 strona)
 2. Proszę o wysłanie 8 wymaganych rezultatów, podanych na stronie 290 na wysłany przeze mnie adres e-mail.

26.03.

TEMAT : Ćwiczenia udoskonalające umiejętność obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy u osoby nie zatrudnionej w innym przedsiębiorstwie.

 1. Proszę o przypomnienie sobie zdobytych informacji na podstawie poniższego materiału.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-obliczyc-podatek-dochodowy

 1. Proszę o analizę przykładu 11 (162 strona) oraz wykonanie ćwiczenia 11.

TEMAT : Ćwiczenia udoskonalające umiejętność obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy u osoby zwolnionej z opłat składek ZUS.

 1. Zapoznaj się z poniższymi zmianami :

Projektowane zmiany przepisów w zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych – regulacje obowiązujące od stycznia 2019 r.

Zmiany w tym zakresie zawarte ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który został przyjęty przez rząd w dniu 25 września 2018 r. i w tym samym dniu skierowany do Sejmu. Ustawa w życie weszła z dniem 1 stycznia 2019 r.

W zakresie zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych w projekcie pojawiły się nowe regulacje dotyczące zasad ich wpłacania przez podatników (art. 44 ustawy o PIT). Zmiany dotyczą zaliczek kwartalnych i uproszczonych.

Projekt przewiduje, aby w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy informowali o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. W rezultacie, nie będziesz musiał informować o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych.

W przypadku zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie podatnik ma również informować o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wpłacał zaliczki w uproszczonej formie. Jednakże o rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie będziesz musiał złożyć informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzałbyś zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

 1. Wykonaj ćwiczenie 12 i 13 ( Strony: 163 oraz 164)

27.03.

TEMAT: Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania.

 1. Proszę o przeczytanie teorii ze 165 strony.
 2. Proszę o zapoznanie się z : art. 1, art. 1a oraz 2 w „ Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych”.

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych/rozdzial-1-podmiot-i-przedmiot-opodatkowania/1488/

 1. Na podstawie powyższych artykułów wymień dla kogo przepisy ustawy mają zastosowanie.

PODSTAWY EKONOMII

1 TIER

Poniedziałek  23.03

TEMAT :  Wpływ Koronawirusa na gospodarkę.

 1. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, a następnie wykonaj samodzielnie notatkę do zeszytu.

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/szybkie-dzialania-pomoga-ograniczyc-szkody-gospodarcze-wywolane-koronawirusem/

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/koronawirus-ekonomia-ryszard-petru-nadciagajaca-recesja-nie-bedzie-miala-precedensu/0qlnywq

 1. Odpowiedz w zeszycie na pytania:
 • Jaki wpływ na gospodarkę Polski ma Koronawirus?
 • Jak wygląda gospodarka Chin po pokonaniu wirusa?

Wtorek 24.03

TEMAT: Oszczędzanie.

 1. Przepisz do zeszytu pojęcie oszczędzania.

Oszczędzanie jest to gromadzenie środków pieniężnych. Jeśli oszczędzasz, to rezygnujesz z korzyści, które możesz osiągnąć teraz na rzecz osiągania wyższych profitów w przyszłości. Oszczędzanie pozwala zabezpieczyć swoją przyszłość finansową w sytuacji spadku dochodów. Umieszczając pieniądze na lokacie albo koncie oszczędnościowym, możemy osiągnąć zysk w postaci odsetek.

 1. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=2Wa5SUHf3gw
 2. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania :
 3. W jaki sposób możemy zacząć oszczędzać ( 5 sposobów) ?
 4. W jaki sposób Państwo może gromadzić oszczędności?
 5. Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=nBId5_KGfZs
 6. Na podstawie filmu, wyjaśnij pojęcie kapitał.

Środa 25.03

TEMAT: PRODUCENT NA RYNKU DOSKONALE KONKURECYJNYM. (1LEKCJA)

 1. Przepisz do zeszytu pojęcie Konkurencja

Konkurencja jest to proces występujący na rynku, który ma na celu realizowanie celów stawianych przez przedsiębiorstwo. Zazwyczaj standardowym celem każdej firmy jest osiąganie zysku i pozyskanie klienta. Dlatego też należy w odpowiedni sposób wejść na rynek. Konkurowanie polega na przedstawianiu konsumentowi oferty bardziej korzystnej niż oferta innego producenta znajdującego się na tym samym rynku. Może ono odbywać się za pomocą różnych cech. Mogą to być m.in: cena, jakość, forma płatności, gwarancja.

 1. Zapoznaj się z Formami konkurencji i przepisz je do zeszytu:

Formy konkurencji

Konkurencja może występować w różnych formach. Powszechnie znaną jest konkurencja cenowa. Jednak rynek ma również do czynienia z formą poza cenową, w skład której mogą wchodzić:

 • jakość,
 • lojalność,
 • marka,
 • gwarancja,
 • atrakcyjność produktu
 • sposób prezentacji.
 1. Zapoznaj się z pojęciem konkurencji doskonałej

Konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała to model rynku, na którym żaden z uczestników nie ma wpływu na regulowanie ceny. Odpowiedzialnymi elementami za ustalenia ceny rynkowej w tym przypadku są popyt i podaż. Uczestnicy rynku doskonale konkurencyjnego napotykają poziomą krzywą popytu – bez względu na to, ile dane przedsiębiorstwo sprzedaje, uzyskuje dokładnie cenę rynkową. Z jednej strony gdyby przedsiębiorstwo to próbowało podnieść cenę powyżej rynkowej, niczego by nie sprzedało, ponieważ nabywcy przeszliby do jednej z wielu konkurencyjnych firm, których produkt jest równie dobry, ale tańszy.

Według słownika języka polskiego konkurencja doskonała tzw. wolną konkurencją jest to forma konkurowania ze sobą na rynku mniejszych przedsiębiorstw. Był to termin używany w Europie w XIX wieku.

 1. Zapoznaj się ze wstępem w podręczniku ( 83 strona )
 2. Wypisz samodzielnie :
  1. Jak kształtują się ceny w konkurencji doskonałej.
  2. Konkurencja doskonała w Polsce, czy taka istnieje? Odpowiedź uzasadnij.

POWYŻSZE ODPOWIEDZI PROSZĘ O WYSŁANIE NA PODANEGO WAM WCZEŚNIEJ E-MAILA !!!!!

TEMAT : Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa i rynku konkurencji doskonałej.  (2Lekcja)

 1. Zapoznaj się z tematem na 83, 84 i 85 stronie w podręczniku.
 2. Wypisz w zeszycie najważniejsze założenia dla rynków doskonale konkurencyjnych.
 3. Zapoznaj się z poniższymi założeniami konkurencji doskonałej i 5 dowolnych przepisz do zeszytu.

Konkurencja doskonała wyróżnia się tym, że występuje w niej:

 • nieograniczona liczba konkurentów na rynku,
 • oferowany produkt jest jednorodny, nie różnic wyrobach, klient nie zwraca szczególnej uwagi jakiej marki i od którego producenta zakup produkt,
 • nie ma większych problemów z wejściem na rynek,
 • w tym rodzaju nie ma znaczenia prowadzona promocja,
 • nieograniczona liczba nabywców na rynku,
 • dobra informacja rynkowa,
 • brak możliwości ustalania swobodnie ceny,
 • możliwość swobodnego wyjścia z rynku w momencie ponoszenia strat przez przedsiębiorstwo,
 • brak ingerencji władz- tylko i wyłącznie rynek ustala cenę poprzez popyt i podaż,
 • odbiorcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów zawierania transakcji,
 • produkty mają swoje substytuty.

Przedsiębiorstwo może sprzedać dowolną ilość dobra przy cenie rynkowej, dlatego ustalanie ceny poniżej ceny rynkowej jest niekorzystne. Charakterystyczną cechą przedsiębiorstwa działającego w konkurencji doskonałej jest wspomniana pozioma krzywa popytu.

Model konkurencji doskonałej został stworzony przez ekonomistów dla celów czysto analitycznych bazuje na założeniach skrajnych, oderwanych od rzeczywistości. Wiele jest jednak rynków bliskich spełnienia założeń modelu konkurencji doskonałej, dlatego model ten stanowi swego rodzaju punkt odniesienia, niedościgły ideał, dzięki czemu można badać i porównywać wszelkie odchylenia czy różnice.


PRAKTYKA ZAWODOWA – II TYDZIEŃ

III TE

23.03.

TEMAT ; Utrwalenie wiadomości – Analiza finansowa.

 1. Proszę o przeczytanie poniższego materiału. Jest to podsumowanie teoretyczne, jeżeli chodzi o analizę finansową.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_finansowa

 1. W ramach utrwalenia poznanych wiadomości proszę obejrzeć następujące prezentacje:

https://slideplayer.pl/slide/62004/

https://www.youtube.com/watch?v=Xtavk6736jw

 1. Proszę o dokończenie ćwiczenia 4 / 111 str.

26.03.

TEMAT:  Ćwiczenia utrwalające wiadomości- analiza gospodarowania należności.

Proszę o wykonanie ćwiczenia 1 ze strony 113. ( obliczenia + interpretacja wyników )

PRACA DOMOWA : Proszę o dokonać oceny powyższych wskaźników.

 

27.03.

TEMAT : Ćwiczenia utrwalające wiadomości – analiza ogólnego zadłużenia.

Proszę o wykonanie ćwiczenia 2 ze strony 114. ( obliczenia + interpretacja wyników)

Praca Domowa : Proszę dokonać oceny powyższych wskaźników.

 


Rachunkowość i analiza finansowa

3 TE

23.03.2020

TEMAT: Utrwalenie poznanych zagadnień – Amortyzacja jednorazowa tzw. ulga amortyzacyjna.

 1. Proszę o przeczytanie poniższego artykułu

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych

 1. Proszę obejrzeć poniższe prezentacje.

https://www.youtube.com/watch?v=uuzZLMQWCcE

https://www.youtube.com/watch?v=rojQ_Rni85w

 1. Proszę wykonać poniższe ćwiczenie w zeszycie.

W zasadach rachunkowości jednostki handlowej przyjęto, że jeżeli wartość początkowa składnika majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok;

 • Nie przekracza 1tys. zł, wówczas wydatek na zakup może być zaliczony bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania składnika majątku do używania,
 • Przekracza 1tys. zł, a nie przekracza 10tys. zł, wówczas nabyty składnik należy wprowadzić do ewidencji bilansowej środków trwałych i dokonać jednorazowego umorzenia w miesiącu oddania go do używania.

Ewidencja kosztów jest prowadzona tylko na kosztach zespołu 4.

Saldo konta „Kasa” wynosi  400 zł.

Lp. Operacje gospodarcze ze stycznia. Wartość ( w zł )
1. Fa-VAT za zakupiony za gotówkę ekspres do kawy przekazany bezpośrednio po zakupie do użytkowania:

a)      Wartość netto

b)      Podatek VAT 23 %

c)      Wartość brutto

 

 

……………

……………

295,20

2. Fa-Vat za zakupioną wagę wydaną bezpośrednio po zakupie do użytkowania :

a)      Wartość netto

b)      Podatek VAT 23 %

c)      wartość brutto

 

 

……………

621,00

……………

 

3. PK – jednorazowy odpis w koszty zużycia środka trwałego – wagi.  

……………

POLECENIE : Należy otworzyć konto „ Kasa”, obliczyć wartości netto, VAT i  brutto.  Następnie zaksięguj operacje gospodarcze.

 

24.03.

TEMAT : Utrwalenie poznanych zagadnień – ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.

 1. Proszę obejrzeć poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=1qW_zzCMBGg

 1. Proszę wykonać poniższe ćwiczenie z załącznika 1,a następnie rozwiązanie proszę o wysłanie mi na podanego e-maila.

25.03.

TEMAT : Likwidacja środków trwałych.  ( 1 lekcja )

 1. Proszę obejrzeć poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=zPkBiLRkfuo

 1. Proszę zapoznać się z teorią na 50 stronie podręcznika.
 2. Proszę zapoznać się z przykładem, który obrazuje w jaki sposób należy prawidłowo wystawić dowód LT i PK.
 3. Proszę obejrzeć poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=Jnd2-JalOIs

 1. Proszę wykonać ćwiczenie 1, ze strony 51.

TEMAT : Ewidencja likwidacji środków trwałych całkowicie umorzonych. Ewidencja likwidacji środków trwałych częściowo umorzonych – wskutek ich zużycia.  ( 1 lekcja )

 1. Proszę zapoznać się z teorią z 52 strony w podręczniku.
 2. Proszę o przeczytanie poniższego artykułu

https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,301,233564,likwidacja-calkowicie-zamortyzowanego-srodka-trwalego.html

 1. Proszę przeanalizować przykład 2.
 2. Proszę o wykonanie ćwiczenia 2.

26.03.

TEMAT : Ewidencja kosztów i przychodów z likwidacji środków trwałych. (1lekcja)

TEMAT : Ewidencja kosztów i przychodów z likwidacji środków trwałych. Ćwiczenia. (1lekcja)

 1. Proszę o zapoznanie się ze schematem ewidencji kosztów i przychodów z likwidacji środków trwałych.
 2. Proszę zapoznać się z UWAGĄ, a następnie proszę przepisać ją do zeszytu. ( 54 strona )
 3. Proszę zapoznać się z przykładem 3.
 4. Proszę o wykonanie ćwiczenia 3 oraz ćwiczenia 4.

Osoby z numerami w dzienniku od 1 do 6 wysyłają do sprawdzenia ćwiczenie 4, osoby z numerami w dzienniku od 7 do 11 wysyłają ćwiczenie 3.

27.03.

TEMAT : Nieodpłatne przekazanie środka trwałego – darowizna. Wstęp. ( 1 godzina)

 1. Proszę o zapoznanie się z teorią dotyczącą w/w tematu (58 strona)
 2. Proszę o zapoznanie się ze sposobem ewidencji nieodpłatnego przekazania środka trwałego.
 3. Proszę zapoznać się z załączonym artykułem

https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/746474,Jak-sporzadzic-dokument-PT-protokol-przekazania-przejecia-srodka-trwalego.html

 1. Proszę zapoznać się z przykładem, a następnie proszę o wypełnienie PT oraz PK z ćwiczenia znajdującego się na stronie 61.

PRACA DOMOWA : Proszę otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze  do w/w ćwiczenia.

UWAGA !!!!!!!!!!!  

Wszystkie prace domowe proszę o wysłanie mi na e-maila do niedzieli.

 


Drugi tydzień pracy zdalnej: 23.03 – 27.03.2020 r.

Klasa I TIR – Informatyka i podstawy informatyki

Lekcja 2. Czym jest programowanie?

Dowiem się, czym jest programowanie, czym jest protokół HTTP oraz język HTML. Nauczę się tworzyć strony w HTML.

Klasa I TI – Informatyka i podstawy informatyki

 1. Internet jako źródło informacji.

Obejrzyj prezentację.

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz.

https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/20-uczestnictwo-w-kursie-e-learningowym/

 

Klasa I TI – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 1. Temat: Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki.

Po obejrzeniu uważnie filmu, przeczytaniu ze zrozumieniem tematu lekcji i przeanalizowaniu dokładnie symboli graficznych multiplekserów, demultiplekserów i przerzutników, odpowiedz na pytania 1,2 i 3 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=MEo6YE6ciVk

 1. Temat: Liczniki i rejestry.

Po obejrzeniu uważnie filmu, przeczytaniu ze zrozumieniem tematu lekcji i przeanalizowaniu dokładnie symboli graficznych liczników i rejestrów sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytania 1, 3 i 7. W zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=SmNmIw_X3lo

Klasa II TI – UTK

 1. Temat: Karty graficzne.
 2. Karty graficzne NVIDIA.
 3. Karty graficzne ATI.
 4. Koparki kryptowalut.

Obejrzyj film z polecanymi kartami graficznymi, zapoznaj się z tekstem z podręcznika Dział „System graficzny” sprawdź swoje umiejętności wykonując  pisemnie zadanie 1 i 2 str. 218 i zadanie 1 str. 223.

https://www.youtube.com/watch?v=WYacGs4NWg8

 

Klasa II TI – EUTK

 1. Temat: Uszkodzenia sprzętowe laptopa.

Zapoznaj się z treścią tematu 108 ze str. 400.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 str. 404.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 404.

 1. Temat: Harmonogram naprawy.

Zapoznaj się z treścią tematu 110 str. 408.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 ze str. 409.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1 i 2 (prześlij na mojego emaila).

 


Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

26.03.2020

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Inflacja, deflacja, deprecjacja, oczekiwania inflacyjne

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-economic-indicators-and-the-business-cycle

https://www.nbportal.pl/

Zadanie:

Przeanalizuj obecną deprecjację złotego na rynku finansowym. (krótką notatkę prześlij na emaile)

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Ryzyko zawodowe (podręcznik

Zagadnienia:

– obowiązki pracodawcy i pracownika związane z ryzykiem zawodowym

– karta oceny ryzyka zawodowego

Przeanalizuj ryzyko zawodowe wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej dla różnych zawodów. https://noizz.pl/opinie/koronawirus-docenmy-prace-tych-ktorzy-zarabiaja-malo-a-ktorzy-narazeni-sa-na/nkn25et

Zadanie: Czas epidemii, jak wpływa na ryzyko zawodowe? (krótką notatkę prześlij na emaile)

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Klasa: I TER

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Edytor tekstu Word formatowanie tekstu (ćwicz, a krótki przykład tekstu prześlij na emaile)

https://www.youtube.com/watch?v=TmzThMxKprA

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Klasa: I TIR

Do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy zdalnej

(gotowe stanowisko, zrób zdjęcie lub szkic prześlij na emaile)

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

I TIER

1. Multipleksy, demultipleksy i przerzutniki.

2. Liczniki i rejestry.

3. Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

4. Powtórzenie działu: Układy cyfrowe.


Systemy operacyjne

II TI

1. System Linux – dystrybucja Kubuntu.

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołu

1. Savoir-vivre – zasady kultury i etyki w biznesie (rozdział 4).


Systemy operacyjne

III TI

1. Rozwiązywanie zadań na egzamin potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

2. Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux

– edytor teksu vi

– skrypty powłoki

– archiwizacja zbiorów systemu Linux

– kompresacja zbiorów systemu Linux

– publikacje elektroniczne dotyczące systemu Linux


Administracja systemami operacyjnymi

III TI

1. Przydziały dyskowe użytkownika.

2. Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika:

– instalowanie pakietu quota,

– modyfikowanie pliku etc/fstab

– tworzenie plików z opisem przydziałów dyskowych użytkownika,

– wyświetlanie informacji o przydziałach użytkownika,

– testowanie działania przydziałów dyskowych użytkownika


Technika biurowa

I TER

Zasady sporządzania pism typowych( dział 7)

1.Zpoznać się z materiałem z podręcznika nt. sporządzania pism przewodnich, zaświadczeń, upoważnień, zaproszeń  i notatek

 1. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika wykonaj ćwiczenia 1 str.182, 1 str.188, 1 str.199.

 


Edukacja wojskowa 23.03-27.03.2020

Temat zajęć: Orientowanie się w terenie bez mapy.

Proszę obejrzyj poniższy link.

https://ozety.edu.pl/downloads/publikacje_naucz/po/orient_w_terenie2.ppt

Zadanie domowe: Jak zbudowany jest kompas, a jak busola.

 


Prawo

 kl.2TE

24.03.2020

Bardzo proszę o powtórzenie rozdziału ” Prawo administracyjne”.

 


Magazyny dystrybucyjne

kl.2 TL

24.03.2020

Temat: Dystrybucja i jej elementy.

Proponuję Wam krzyżówkę do rozwiązania online:

https://wordwall.net/pl/resource/962061/dystrybucja-i-jej-elementy

Skan wypełnionej krzyżówki wyślijcie na mój Messenger do 26.03.

 


Klasa 1 TIER

Na tydzień 23 III – 27 III

NUTK:  Narzedzia diagnostyczne sprzetu komputerowego i systemów operacyjnych.

Proszę zapoznać się z informacjami z podanego linku:
https://epodreczniki.pl/a/narzedzia-diagnostyczne-w-systemach-operacyjnych/D9jf8kuWl

a następnie wykonać na swoim komputerze ( myślę, ze wygodniej będzie to zrobić na wirtualnym systemie windows w programie Virtual box) wszystkie komendy dotyczące systemu windows znajdujące się w podanym linku.

Klasa 2 TI

Na tydzień 23 III – 27 III

Lok Sieci Komputerowe:

Normy i zalecenia dotyczące okablowania sieciowego

http://e13.zspryglice.pl/temat32.html   oraz

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/normy-projektowe/

zapoznajemy się z informacjami zawartymi w podanym linkach. Symbole norm należy znać na pamięć.

Montaż i konfguracja LSK:

Warstwy sieciowe – warstwa łącza danych i jej zadania

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-lacza-danych-ethernet-arp/

zapoznajemy się z informacjami a następnie rozwiązujemy test złożony z 20 pytań.

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego – usługa AD – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-active-directory/

na zainstalowanym w poprzednim tygodniu serverze uruchamiamy i konfigurujemy usługę AD, zgodnie z tutorialem. Na końcu rozwiązujemy test 10 pytań – można go powtarzać do skutku.

Klasa 3 TI

Na tydzień 23 III – 27 III

Tworzenie  str i apl internetowych

Przekazywanie tablicy do funkcji

zapoznajemy się z treścią oraz wykonujemy zadania z poniższego linku

http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2/Przekazywanie-tablic-jednowymiarowych-do-funkcji/324 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – selektory elementów

http://www.kurshtml.edu.pl/css/elementy.html

wykonujemy zadania z kursu

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Tworzenie kwerend parametrycznych

zapoznajemy się z linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=D6Sled3TZOE   oraz

http://www.zsp.szubin.pl/zadania/techinfTech/techinf2/l2.htm

http://www.zsp.szubin.pl/zadania/techinfTech/techinf2/l3.htm

http://www.zsp.szubin.pl/zadania/techinfTech/techinf2/l4.htm

na końcu każdego z nich są do wykonania zadania podsumowujące

montaż i konf lok sieci komputerowych

Przełącznik TP-Link – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/konfiguracja-przelacznikow-tp-link/

zapoznajemy się z informacjami szczególnie ważne są pojęcia:

 


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.

Klasa II TI – UTK

20.03.2020

Poćwicz na stronie www.digitalworks.pl  działania i symulacje bramek logicznych.

Wykonaj ćwicz. 8

http://www.scalak.elektro.agh.edu.pl/files/Cw.8.pdf

Klasa II TI – EUTK

Korzystając z otwartych źródeł i tekstu z podręcznika (str.422,423 dział 113) odpowiedz na pytania:

 1. Jakich zasad należy przestrzegać po naprawie komputera?
 2. Jakich zasad należy przestrzegać po naprawie urządzeń peryferyjnych?

Pracę proszę przygotować jako prezentację w dowolnym programie i przesłać na mojego emaila.


Przedmioty Informatyczne

Pan Fryderyk Laskowski

19.03.2020

Klasa 1 TIER

Na tydzień 16 III – 20 III

NUTK:  Monitory komputerowe – rodzaje, parametry i zasady działania.

Proszę zapoznać się z informacjami z podanego linku: http://zelota.netshock.pl/pdf/PeryferiaKomputerowe/UTK-Monitory.pdf

szczególną uwagę zwracamy na:

 • rodzaje monitorów, parametry użytkowe
 • zasady działania poszczególnych typów
 • wady i zalety każdego typu

Klasa 2 TI

Na tydzień 16 III – 20 III

Lok Sieci Komputerowe:

Podział sieci, zasady adresacji IP

https://pja.mykhi.org/3sem/SKJ/dzielenie-sieci.pdf

zapoznajemy się z informacjami zawartymi w podanym linku a następnie rozwiązujemy zadania praktyczne, które są na końcu.

Montaż i konfguracja LSK:

Konfigurowanie Interfejsów komputerowych

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-sieciowa-wprowadzenie-ruting/

zapoznajemy się z informacjami a następnie rozwiązujemy test złożony z 20 pytań.

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-instalacja-konfiguracja/

instalujemy server na wirtualnej maszynie, przeprowadzamy jego konfigurację wstępną zgodnie z tutorialem, na końcu rozwiązujemy test 10 pytań.

Klasa 3 TI

Na tydzień 16 III – 20 III

Tworzenie  str i apl internetowych

https://pdf.helion.pl/cppzad/cppzad.pdf

wykonujemy zadania z powyższego linku. 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – kaskadowość i wstawianie stylów.

http://www.kurshtml.edu.pl/css/kaskadowosc_stylow,wstawianie.html

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Obsługa plików tekstowych w bazach danych

https://binarnie.pl/matura-z-informatyki-access/

wykonujemy ćwiczenia zawarte w powyższym linku

montaż i konf lok sieci komputerowych

Przełącznik CISCO – implementacja protokołu SPT

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-stp-spanning-tree-protocol/

zapoznajemy się z informacjami, wykonujemy ćwiczenia a następnie test 10 pytań


Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

18.03.2020 r.

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Inflacja, deflacja, deprecjacja, oczekiwania inflacyjne

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-economic-indicators-and-the-business-cycle

https://www.nbportal.pl/

Zadanie:

Przeanalizuj obecną deprecjację złotego na rynku finansowym.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Ryzyko zawodowe (podręcznik)

Zagadnienia:

– obowiązki pracodawcy i pracownika związane z ryzykiem zawodowym

– karta oceny ryzyka zawodowego

Przeanalizuj ryzyko zawodowe wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej dla różnych zawodów. https://noizz.pl/opinie/koronawirus-docenmy-prace-tych-ktorzy-zarabiaja-malo-a-ktorzy-narazeni-sa-na/nkn25et

 


Technika biurowa

Klasa I TER

18.03.2020 r.

 1. Zasady sporządzania pism typowych (w podręczniku dział 7 str 170)

Zapoznać  się z materiałem z podręcznika i nauczyć się jakim cechom odpowiadają pisma typowe i jakie pisma do nich zaliczamy.

Zredagować protokół zdawczo-odbiorczy wykorzystując dane z ćwiczenia ze strony 178 pkt.1i2

 


Przedmioty Logistyczne – E.P.

Klasa 1TLR

18.03.2020 r.

Kurs nr 1

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/europalety-rodzaje-specyfika-i-warunki-uzytkowania
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytanie: Czy palety (ich stan, sposób manipulacji, przechowywania, obsługiwania itd.) wpływa na przechowywanie zapasów? Uzasadnij na podstawie informacji zdobytych z kursu.

Kurs nr 2

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/rodzaje-magazynow
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie opracować zadanie: Wymień wady i zalety magazynów zamkniętych w przechowywaniu zapasów. Wykorzystaj informacje zdobyte z kursu.

Kurs nr 3

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/opakowania-w-magazynie
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego opakowania zbiorcze mają wpływ na przechowywanie zapasów? Wykorzystaj informacje zdobyte z kursu.

Kurs nr 4

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/systemy-informatyczne-wspomagajace-prace-magazynu
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie opracować zadanie: Wymień korzyści dla przechowywania zapasów wynikające z zastosowania systemu WMS. Wykorzystaj informacje zdobyte z kursu.

 

Klasa 2TL

Lp Zbiór zadań 1 Zbiór Empi AU 22 Podręcznik WSIP AU.22 cz 1
1 zad. 1.1 (str. (185-187)
2 zad. 1.2 i 2.1 (str.187-192)
3 Dział 48 Koszty magazynowania (str. 292-299) + zad. 1 i 2 (str.299) w zeszycie
4 Dział 49 Koszty usług logistycznych (str. 300-302) + zad. 1,2,3 (str.302)
5 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 1 do 6 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
6 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 7 do 12 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
7 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 13- do 18 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
8 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 19 do 24(notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
9 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 25 do 32 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
10 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 33 do 40 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
11 Zestaw pierwszy zadanie praktyczne:

Rezultat 1,2,3

12 Rezultat 4,5,6

 

Klasa 3TL

Lp Zbiór zadań 2 Branża TSL Zbiór zadań Difin Zbiór zadań Empi
1 zad.2.9 (str.34-35)
2 zad. 1.8.15 (str.46)
3 zad. 2.10 (str.36-37) zad. 124 i 125 (str. 88)
4 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Formularz formowania ładunku i organizacji procesu transportowego

 

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 1 do 6 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
5 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Dobór środka transportu i Kosztorys realizacji usługi

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 7 do 12 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
6 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Plan pracy kierowcy o Harmonogram realizacji procesu transportowego

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 13 do 18 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
7 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Zlecenie transportowe i List przewozowy

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 19 do 24(notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
8 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Faktura

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 25 do 32 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
9 Test wiedzy i umiejętności 2.6 (str.69) Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 33 do 40 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
10 Test wiedzy i umiejętności 2.6.19 (str. 74) Zestaw pierwszy zadanie praktyczne:

Rezultat 1,2,3

11 Test wiedzy i umiejętności (str. 71) Rezultat 4,5,6

Ekonomia w praktyce 
klasa :2 TE

Zadania na 1 tydzień.

 1. Proszę o wykonanie 1 i 2 testu z zeszytu ćwiczeń.
 2. Proszę o zapoznanie się z treścią artykułu, filmem w celu utrwalenia wiadomości,  a następnie proszę o wykonanie zadania z załącznika.

Film 1

Materiał 1

 1. Proszę o zapoznanie się z filmem, którego tematem jest spis z natury, a następnie proszę uzupełnić załączony Arkusz spisu z natury. Arkusz proszę przeprowadzić dla dowolnego pomieszczenia mieszkalnego.

Film 2

Materiał 2

Materiał 3

Materiał 4


Informatyka i podstawy informatyki

klasa I TIR – Informatyka i podstawy informatyki

Jak poprawnie tworzyć prezentacje?

Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji, dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva, wykonam projekt w Canvie i prześlę go do nauczyciela.

Przypominam mojego emaila: rozekrystyna@gmail.com

Klasa I TI – Informatyka i podstawy informatyki

 Jak wykorzystać aplikacje internetowe do tworzenia materiałów reklamowych?

Dowiem się, z jakich źródeł zasobów internetowych korzystać, jak przerabiać zasoby znalezione w internecie. Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji. Dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva. wykonam prezentację i wygłoszę referat z pomocą stworzonej prezentacji (proszę przesłać prezentację na mojego emaila).

Klasa I TI – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Poćwicz na stronie www.digitalworks.pl  działania i symulacje bramek logicznych.

Wykonaj ćwicz. 8

http://www.scalak.elektro.agh.edu.pl/files/Cw.8.pdf


Podstawy ekonomii

Klasa :1TER

Materiały na I tydzień
1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne wraz z ćwiczeniami i Quizem.
2. Materiały przypominające pojęcie popytu, podaży oraz równowagi na rynku z ćwiczeniami i Quizem.

Praktyka zawodowa

Klasa: 3 TE
Materiał na najbliższy tydzień
Na podstawie danych:
1. oblicz i zinterpretuj wskaźniki poznane do tej pory na zajęciach,
2. przeprowadź ocenę danej jednostki.

Przedmioty ( Podstawy logistyki, Przyjmowanie i wydawanie zapasów, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Obsługa klientów i kontrahentów, Organizowanie pracy magazynu,Procesy magazynowe ) : Pani A.T.
Klasy I TLR, ITL, 2TL

Rachunkowość w praktyce
Klasa: 3 TE
Materiały do analizy na najbliższy tydzień
1. Proszę zapoznać się z poniższymi filmami, a następnie wykonać wniosek CEIDG.
2. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne wraz z ćwiczeniami i Quizem.
3. Materiały przypominające pojęcie popytu, podaży oraz równowagi na rynku z ćwiczeniami i Quizem.

Rachunkowość i analiza finansowa
Klasa: 3 TE
MATERIAŁ 1 TYDZIEŃ
Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
Poniższe zadania proszę rozwiązać w zeszycie. Dodatkowo poproszę o wykonanie testu na kwalifikację AU 36 z 2020 roku oraz przepisanie 10 pytań wraz z prawidłową odpowiedzią do zeszytu.