Przedmioty zawodowe


Tydzień III 30 marca 2020 r. – 03 kwietnia 2020 r.

Planowanie i sprawozdawczość – Pan K.T

II TE

 1. Wskaźniki wykorzystania środków- ćwiczenia
 2. Rozwiązać pozostałe zadania ze str.151 i 152

Technika biurowa Pan K.T.

I TER

 1. Zasady sporządzania pism typowych- Podsumowanie
 2. Proszę zwrócić uwagę, że pisma typowe są zawsze redagowane są w taki sam sposób, zawierają te same elementy.
 3. Wszystkie te pisma łączą pewne wspólne elementy. Nie mogą zostawiać wątpliwości czego dotyczą i do kogo są skierowane. Przejrzystość korespondencji biurowej jest podstawą sprawnego jego funkcjonowania, dlatego formy sporządzania tych pism są takie ważne. Proszę jeszcze raz zapoznać się z zasadami sporządzania tych pism i sporządzić co najmniej po jednym z tych omówionych w roz. 7.

 


EKONOMIA W PRAKTYCE Pani M.W.

2 TE

30.03.

TEMAT ; Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego – CIT-8.

 1. Proszę zapoznać się z teorią z książki.
 2. Proszę wykonać krótką notatkę w zeszycie.
 3. Proszę o odpowiedź na pytanie : co stanowi podstawę opodatkowania w zeznaniu podatkowym CIT – 8?

TEMAT : Zeznanie roczne CIT-8 – kto i kiedy powinien je złożyć?

1.       Zapoznaj się z poniższym artykułem : https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/274693,Zeznanie-roczne-CIT8-kto-i-kiedy-powinien-je-zlozyc.html

2.       Odpowiedz na pytania :

·         Jakie mają ułatwienia podatnicy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność?

·         Gdzie składamy zeznanie CIT -8?

31.03.

TEMAT : Terminy płatności podatku CIT- 8.

1.        Zapoznaj się z poniższym artykułem:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/322622,Termin-zaplaty-podatku-z-CIT8-a-zaliczka-za-ostatni-miesiac.html

2.       Na podstawie artykułu wykonaj notatkę w zeszycie.

3.       Zapoznaj się z poniższym filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=f1cl2bvmG4s

TEMAT: Obliczanie należnej zaliczki na podatek dochodowy.

 1. Zapoznaj się z przykładem 1 znajdującym się na stronie 165.
 2. Zapoznaj się z filmem : Film

01.04.

TEMAT ; CIT – 8, jak wypełnić?

 1. Zapoznaj się z filmem :

https://www.youtube.com/watch?v=RcOTDEgXWYc

 1. Odpowiedz na pytanie: Gdzie możemy znaleźć prawidłowy formularz CIT – 8?

02.04.

TEMAT;  Uzupełnianie CIT -8. (2godziny)

 1. Proszę o uzupełnienie ćwiczenia 1 ze strony 168, oraz o wysłane mi rozwiązania do soboty!

03.04

TEMAT ; Obliczanie należnej zaliczki na podatek dochodowy – ćwiczenia.

 1. Proszę uzupełnić ćwiczenie 2 oraz ćwiczenie 3, znajdujące się na 172 oraz 173 stronie w podręczniku.

Podstawy ekonomi Pani M.W.

Klasa 1 TIER

30.03

TEMAT : Przychody przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego.

 1. Proszę o przeczytanie tematu znajdującego się na stronie 85, 86 i 87.
 2. Proszę o przepisanie do zeszytu pojęć :
 • Przychody całkowite
 • Przychody przeciętne
 • Przychody krańcowe
 1. Odpowiedz na pytanie : Czym są przychody przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne?

31.03.

TEMAT : Równowaga przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego.

 1. Proszę o przeczytanie tematu znajdującego się na stronie 87 oraz 88.
 2. Proszę o wyjaśnienie w zeszycie następujących pojęć :
 • Wielkość produkcji,
 • Metody posługujące się wielkościami całkowitymi,
 • Metody porównujące wielkości krańcowe
 • Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego.

01.04

TEMAT : Wyznaczanie maksymalnego zysku metodą porównania przychodów krańcowych z kosztami krańcowymi.

 1. Zapoznaj się z rysunkiem 6.3., który znajduje się na stronie 89, następnie ją przeanalizuj i wypisz w zeszycie wnioski.
 2. Zapoznaj się z tabelą na stronie 8 z poniższego załącznika.

http://interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/KOSZTY__przychody_i_zyski.pdf?page=info&action=showdoc&oid=293276

TEMAT : Krzywa podaży przedsiębiorstwa i rynku doskonale konkurencyjnego.

 1. Zapoznaj się z materiałem znajdującym się w podręczniku na: 90, 91 oraz 92 str.
 2. Wyjaśnij w zeszycie następujące pojęcia:
 • Krzywa podaży firmy doskonale konkurencyjnej,
 • Krzywa podaży rynku.

Odpowiedz na pytanie : Co należy zrobić aby zbudować krzywą podaży?

 


Klasa 1TIER

Na tydzień 30 III – 3 IV

NUTK:  Podsystemy graficzne – monitory – podsumowanie

Proszę wykonać testy znajdujące się w poniższych linkach a następnie w zrzutach ekranu wysłać mi mailem procentowe wyniki.

https://technikinformatyk.net/test-podsystem-graficzny-04-monitor.html

https://technikinformatyk.net/test-podsystem-graficzny-05-monitor.html

https://technikinformatyk.net/test-podsystem-graficzny-06-monitor.html

Klasa 2 TI

Na tydzień 30 III – 3 IV

Lok Sieci Komputerowe:

Metody pomiarów sieci komputerowych

http://e13.zspryglice.pl/temat39.html

http://e13.zspryglice.pl/temat40.html

http://e13.zspryglice.pl/temat41.html

Proszę zapoznać się z materiałami a następnie udzielić odpowiedzi na następujące pytania i odpowiedzi te wysłac na mojego maila w postaci pliku tekstowego, w tytule dopisując nazwę przedmiotu

 • procedury lokalizujące uszkodzenia i diagnozujące sieci komputerowe to:
 • jakim programem można skanować pasmo radiowe wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe?
 • Czym różnią się testy pasywne od aktywnych?
 • W jaki sposób program typu sniffer modyfikuje tryb działania karty sieciowej?
 • Rozwiń skrót QoS. Co on określa i na podstawie jakich parametrów.

Montaż i konfguracja LSK:

Zastosowanie adresacji IP

Wykonujemy testy z podanych linków a następnie zrzuty ekranu z wynikami wysyłamy na mojego maila, w tytule proszę też dopisać przedmiot.

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-01.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-02.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-03.html

https://technikinformatyk.net/test-systemy-sieci-komputerowe-adresacja-ip-04.html

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego – zasady grupy – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-zasady-grupy/

na zainstalowanym w poprzednim tygodniu serverze z uruchamioną i skonfigurowaną usługą AD, zajmujemy się zasadami grup. Na końcu rozwiązujemy test 10 pytań – można go powtarzać do skutku. Wynik testu w zrzucie ekranu wysyłamy na mojego maila. W tytule proszę też dopisać przedmiot.

Klasa 3 TI

Na tydzień 30 III – 3 IV

Tworzenie str i apl internetowych

Tablice wielowymiarowe

zapoznajemy się z treścią oraz wykonujemy zadania z poniższego linku

http://www.algorytm.edu.pl/tablice-w-c/tablice-wielowymiarowe.html

następnie zrzuty ekranu rozwiązanych zadań ( myślę ze w środowisku dev C++, do którego przywykliśmy będzie najwygodniej) wysyłamy na maila – z nazwą przedmiotu w tytule i swoim podpisem.

 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – formatowanie tekstu i czcionki

http://www.kurshtml.edu.pl/css/czcionki.html

wykonujemy zadania z kursu

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Łączenie zapytań instrukcja union intersect

zapoznajemy się z linkami:

http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_laczenie-wynikow-zapytan,182

https://www.sqlpedia.pl/operacje-na-zbiorach/

montaż i konf lok sieci komputerowych

Router CISCO – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/router-cisco/

zapoznajemy się z informacjami z linku

Wykonujemy test na końcu artykułu i zrzut ekranu wysyłamy mailem.

Informatyka

Edytory grafiki wektorowej – program Inkscape

https://epodreczniki.pl/a/grafika-wektorowa/DH9UsvLmR

zapoznajemy się z informacjami oraz wykonujemy ćwiczenia praktyczne.

 

praktyki zawodowe

Server Windows – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

 

Wykonujemy w srodowisku Virtual Box następujące zadania:

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-instalacja-konfiguracja/

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-active-directory/

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-zasady-grupy/

na końcu każdego artykułu rozwiązujemy testy i zrzuty ekranów wysyłamy na maila – w tytule wpisując swoje dane i przedmiot.


 Informatyka i podstawy informatyki Pani M.R.

klasa I TIR

 1. Podstawy pracy w środowisku Python.

Proszę otworzyć i uważnie obejrzeć przygotowany materiał „Powtórzenie”, następnie otworzyć temat 14. Podstawy pracy w środowisku Python i wykonać ćwiczenia od 1 do 7 oraz zadania 1,2,3.

Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych.

https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/14-podstawy-pracy-w-srodowisku-python/#cwiczenie-3

Klasa I TI 

 1. Struktura dokumentu HTML.

Proszę sprawdzić swoją wiedzę z zakresu interaktywnych stron www rozwiązując quiz. Następnie proszę obejrzeć prezentację, która wprowadza w podstawy HTML-a, i omawia między innymi znaczniki umożliwiające proste formatowanie tekstu, wstawianie odnośników wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie nagłówków i stopek.

Aby utrwalić sobie wiedzę, proszę wykonać ćwiczenie 1, 2 i 3.

https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/22-struktura-dokumentu-html/


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Pani M.R.

Klasa I TI

 1. Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

 

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji, obejrzyj dokładnie rysunki zamieszczone w temacie lekcji UTK i odpowiedz na pytanie 1 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

Obejrzyj, zapoznaj się, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej tabelę z elementami, które są częściami układów elektronicznych (ich symboli graficznych i znaczenia).

http://zwarcie.prv.pl/elementy.htm

 1. Temat: Mikrokontrolery

Przeczytaj ze zrozumieniem tematu lekcji, obejrzyj dokładnie rysunki zamieszczone w temacie i film „Co to jest i jak wygląda mikrokontroler?”  Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytanie 1, 2, 3 i 4 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=kNksCbmgvyA


 UTK Pani M.R

Klasa II TI

 1. Temat: Tunery telewizyjne.

Zapoznaj się z treścią tematu 60 ze str. 228.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując (w miarę możliwości) zadanie 1 i 2 str. 229.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 229.

 1. Temat: Karty dźwiękowe.

Zapoznaj się z treścią tematu 61 ze str. 232, obejrzyj i przeanalizuj rysunki od 61.1 do 61.4, przepisz do zeszytu tabelę 61.1 ze str. 234.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1, 2 i 3 ze str. 234.

Zachęcam do przeczytania krótkiej historii kart dźwiękowych.

https://www.spidersweb.pl/2018/10/to-byly-czasy-karty-dzwiekowe.html

 1. Temat: Zasilacze.

Przeczytaj treść tematu 62 ze str. 236, przeanalizuj 62.1 do 62.8 oraz tabele 62.1 do 62.3 i sprawdź swoje umiejętności wykonując ćwiczenia 1 i 2 ze strony 240.

 1. Temat: Pobór mocy podzespołów komputera – dobór zasilacza.

Zapoznaj się z treścią tematu 63 ze str. 241. Sprawdź swoje umiejętności wykonując polecenie 1,2 i 3. Drugie polecenie proszę przesłać na mojego emaila.

Obejrzyj pierwszy film, drugi jest dla chętnych.

https://www.youtube.com/watch?v=kNtm3Tip6oM

https://www.youtube.com/watch?v=qslyjy1cFm4


 EUTK Pani M.R.

Klasa II TI

 1. Temat: Uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

Zapoznaj się z treścią tematu 109 ze str. 405.

Sprawdź swoją wiedzę wykonując zadanie 1 str. 407.

 1. Temat: Testowanie i diagnostyka procesorów.

Zapoznaj się z treścią i przeanalizuj temat 111 str. 410 oraz obejrzyj film.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 i 2 (w miarę możliwości) ze str. 413.

https://www.youtube.com/watch?v=3y1D3Tjdrhw


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.

Przedmioty logistyczne Pani A.T.

Materiał


Rachunkowość w praktyce 

3 TE

23.03.

TEMAT ; Rozwiązywanie testu na kwalifikację zawodową z 2020 roku.

 1. Proszę rozwiązać test z 2020 roku.
 2. Proszę o przepisanie 5 pytań do zeszytu.

24.03.

TEMAT : Koronawirus – obowiązki pracodawcy oraz pracownika.

TEMAT : Koronawirus – prawa pracodawcy oraz pracownika

Jak już każdy z Was zauważył jest to temat o którym słyszymy wszędzie. W chwili obecnej jest to temat nad którym pracują wszyscy pracownicy rządu i nie tylko.  Wirus ma wpływ na wszystko co nas otacza, ale w szczególności na gospodarkę Świata oraz naszego kraju. Sytuacja wprowadziła wiele zmian. Kilkanaście lekcji temu analizowaliśmy tematy związane z prawem pracy. W tym miejscu chciałabym do tego wrócić, oraz zapoznać Was ze zmianami które w chwili obecnej występują w naszym Państwie. W tym miejscu proszę Was o śledzenie tych informacji , ponieważ temat dotyczy nas wszystkich. Problem związany z Covid – 19 dla gospodarki całego świata niestety pozostanie z nami jeszcze przez dłuższy czas. Proszę o wykonanie poniższych poleceń.

 1. Proszę zapoznać się z poniższym artykułem

https://www.lex.pl/koronawirus-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika,6063

 1. Proszę wykonać notatkę na podstawie w/w artykułu.
 2. Znajdź dodatkowy artykuł na temat obowiązków i praw pracodawcy, a następnie go przeczytaj.
 3. Sporządź tabelę i zapisz różnice w prawach pracownika i pracodawcy oraz w obowiązkach pracownika i pracodawcy. ( opieraj się na podręczniku oraz zdobytej już wiedzy )

25.03.

TEMAT : Świadczenia chorobowe – wstęp.

 1. Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku znajdującego się na stronach 157-159.
 2. Proszę o przepisanie do zeszytu tabeli dt. „Prawa do wypłaty tych świadczeń oraz do ustalania ich wysokości”.

26.03.

TEMAT : Świadczenia chorobowe – zadania.

 1. Proszę o zapoznanie się z przykładem znajdującym się na 159 stronie.
 2. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenie 1, 2 oraz 3.

TEMAT:  Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

 1. Proszę zapoznać się z poniższą ustawą i na jej podstawie proszę wykonać notatkę

https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/684116,Wynagrodzenie-za-czas-niezdolnosci-do-pracy-art-92.html

 1. Proszę o wykonanie kolejnych 10 pytań (A,B,C,D) w zeszycie ćwiczeń.

27.03.

TEMAT : Wynagrodzenie za czas choroby.

 1. Proszę o zapoznanie się z teorią na 166 stronie.
 2. Proszę o przeanalizowanie przykładu nr 2/161 strona
 3. Proszę o przepisanie do zeszytu poniższej notatki:

Pod pojęciem wynagrodzenia za czas choroby należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe pomniejszony o potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie  emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

 1. W zeszycie oblicz wynagrodzenie dla pracownika niezdolnego do pracy przez 10 dni w marcu :
 2. Urodzonego w 1990 roku, który choruje na grypę.
 3. Urodzonego w 1984 roku, pracownik skręcił palca w pracy.

W/w pracownicy zarabiają 3000 brutto. Rozwiązania tego ćwiczenia proszę wysłać mi na e-maila.


Ekonomia w praktyce

II TE

23.03.

I godzina TEMAT:  Wykonywanie przykładowego Arkuszu Egzaminacyjnego do kwalifikacji AU. 35.

Proszę o wykonanie Arkuszu z podręcznika ( 295 strona )

II godzina TEMAT: Faktura VAT – ćwiczenia udoskonalające.

 1. Proszę obejrzeć filmy w celu przypomnienia :

https://www.youtube.com/watch?v=0fo-fl6HwRc

https://www.youtube.com/watch?v=6_v3s9V9oTQ

 1. Wykonaj poniższe zadania:

ZAD 1. Wypełnij fakturę wiedząc, że: ALFA Sp. z o.o. mająca swą siedzibę na ul. Szczecińskiej 17, 00-600 Warszawa, NIP 855-11-45-100, nr rachunku bankowego 45632198785269377411000001 sprzedała w dniu dzisiejszym dla sklepu PHU MALUCH sp.j. ul.Wyzwolenia 8; 01-210 Szadki, NIP 852-10-22-101 następujące towary:

 • 20 szt. kaftaników roz. 56; cena jednostkowa netto 6,10 zł; sprzedaż jest opodatkowana 5% VAT
 • 15 szt. piżam roz. 92; cena jednostkowa netto 15,00 zł; sprzedaż jest opodatkowana 23% VAT
 • 40 szt. pajacyków roz. 68; cena jednostkowa netto 12,50 zł; sprzedaż jest opodatkowana 5% VAT

Płatność za fakturę ma nastąpić w ciągu 10 dni przelewem. Jest to pierwsza sprzedaż w bieżącym miesiącu. BRAKUJĄCE DANE UZUPEŁNIJ!!!

ZAD 2 Ile wynosi cena detaliczna netto, jeżeli cena hurtowa brutto (5% VAT) wynosi 428zł, a marża detaliczna 10% (metoda w stu).

Praca domowa. Wykonaj zadanie 3.

ZAD 3 Oblicz cenę hurtową brutto, jeżeli cena zbytu (netto) wynosi 300 zł, a marża hurtowa 20% (metoda od sta).

24.03. i 25.03.

TEMAT; Wykonywanie zadania przygotowującego do kwalifikacji AU. 35. ( 3 godziny lekcyjne)

 1. Proszę o wykonanie przykładowego zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację ( Zadanie 1/ 287 strona)
 2. Proszę o wysłanie 8 wymaganych rezultatów, podanych na stronie 290 na wysłany przeze mnie adres e-mail.

26.03.

TEMAT : Ćwiczenia udoskonalające umiejętność obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy u osoby nie zatrudnionej w innym przedsiębiorstwie.

 1. Proszę o przypomnienie sobie zdobytych informacji na podstawie poniższego materiału.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-obliczyc-podatek-dochodowy

 1. Proszę o analizę przykładu 11 (162 strona) oraz wykonanie ćwiczenia 11.

TEMAT : Ćwiczenia udoskonalające umiejętność obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy u osoby zwolnionej z opłat składek ZUS.

 1. Zapoznaj się z poniższymi zmianami :

Projektowane zmiany przepisów w zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych – regulacje obowiązujące od stycznia 2019 r.

Zmiany w tym zakresie zawarte ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który został przyjęty przez rząd w dniu 25 września 2018 r. i w tym samym dniu skierowany do Sejmu. Ustawa w życie weszła z dniem 1 stycznia 2019 r.

W zakresie zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych w projekcie pojawiły się nowe regulacje dotyczące zasad ich wpłacania przez podatników (art. 44 ustawy o PIT). Zmiany dotyczą zaliczek kwartalnych i uproszczonych.

Projekt przewiduje, aby w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy informowali o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. W rezultacie, nie będziesz musiał informować o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych.

W przypadku zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie podatnik ma również informować o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wpłacał zaliczki w uproszczonej formie. Jednakże o rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie będziesz musiał złożyć informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzałbyś zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

 1. Wykonaj ćwiczenie 12 i 13 ( Strony: 163 oraz 164)

27.03.

TEMAT: Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania.

 1. Proszę o przeczytanie teorii ze 165 strony.
 2. Proszę o zapoznanie się z : art. 1, art. 1a oraz 2 w „ Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych”.

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych/rozdzial-1-podmiot-i-przedmiot-opodatkowania/1488/

 1. Na podstawie powyższych artykułów wymień dla kogo przepisy ustawy mają zastosowanie.

PODSTAWY EKONOMII

1 TIER

Poniedziałek  23.03

TEMAT :  Wpływ Koronawirusa na gospodarkę.

 1. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, a następnie wykonaj samodzielnie notatkę do zeszytu.

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/szybkie-dzialania-pomoga-ograniczyc-szkody-gospodarcze-wywolane-koronawirusem/

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/koronawirus-ekonomia-ryszard-petru-nadciagajaca-recesja-nie-bedzie-miala-precedensu/0qlnywq

 1. Odpowiedz w zeszycie na pytania:
 • Jaki wpływ na gospodarkę Polski ma Koronawirus?
 • Jak wygląda gospodarka Chin po pokonaniu wirusa?

Wtorek 24.03

TEMAT: Oszczędzanie.

 1. Przepisz do zeszytu pojęcie oszczędzania.

Oszczędzanie jest to gromadzenie środków pieniężnych. Jeśli oszczędzasz, to rezygnujesz z korzyści, które możesz osiągnąć teraz na rzecz osiągania wyższych profitów w przyszłości. Oszczędzanie pozwala zabezpieczyć swoją przyszłość finansową w sytuacji spadku dochodów. Umieszczając pieniądze na lokacie albo koncie oszczędnościowym, możemy osiągnąć zysk w postaci odsetek.

 1. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=2Wa5SUHf3gw
 2. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania :
 3. W jaki sposób możemy zacząć oszczędzać ( 5 sposobów) ?
 4. W jaki sposób Państwo może gromadzić oszczędności?
 5. Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=nBId5_KGfZs
 6. Na podstawie filmu, wyjaśnij pojęcie kapitał.

Środa 25.03

TEMAT: PRODUCENT NA RYNKU DOSKONALE KONKURECYJNYM. (1LEKCJA)

 1. Przepisz do zeszytu pojęcie Konkurencja

Konkurencja jest to proces występujący na rynku, który ma na celu realizowanie celów stawianych przez przedsiębiorstwo. Zazwyczaj standardowym celem każdej firmy jest osiąganie zysku i pozyskanie klienta. Dlatego też należy w odpowiedni sposób wejść na rynek. Konkurowanie polega na przedstawianiu konsumentowi oferty bardziej korzystnej niż oferta innego producenta znajdującego się na tym samym rynku. Może ono odbywać się za pomocą różnych cech. Mogą to być m.in: cena, jakość, forma płatności, gwarancja.

 1. Zapoznaj się z Formami konkurencji i przepisz je do zeszytu:

Formy konkurencji

Konkurencja może występować w różnych formach. Powszechnie znaną jest konkurencja cenowa. Jednak rynek ma również do czynienia z formą poza cenową, w skład której mogą wchodzić:

 • jakość,
 • lojalność,
 • marka,
 • gwarancja,
 • atrakcyjność produktu
 • sposób prezentacji.
 1. Zapoznaj się z pojęciem konkurencji doskonałej

Konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała to model rynku, na którym żaden z uczestników nie ma wpływu na regulowanie ceny. Odpowiedzialnymi elementami za ustalenia ceny rynkowej w tym przypadku są popyt i podaż. Uczestnicy rynku doskonale konkurencyjnego napotykają poziomą krzywą popytu – bez względu na to, ile dane przedsiębiorstwo sprzedaje, uzyskuje dokładnie cenę rynkową. Z jednej strony gdyby przedsiębiorstwo to próbowało podnieść cenę powyżej rynkowej, niczego by nie sprzedało, ponieważ nabywcy przeszliby do jednej z wielu konkurencyjnych firm, których produkt jest równie dobry, ale tańszy.

Według słownika języka polskiego konkurencja doskonała tzw. wolną konkurencją jest to forma konkurowania ze sobą na rynku mniejszych przedsiębiorstw. Był to termin używany w Europie w XIX wieku.

 1. Zapoznaj się ze wstępem w podręczniku ( 83 strona )
 2. Wypisz samodzielnie :
  1. Jak kształtują się ceny w konkurencji doskonałej.
  2. Konkurencja doskonała w Polsce, czy taka istnieje? Odpowiedź uzasadnij.

POWYŻSZE ODPOWIEDZI PROSZĘ O WYSŁANIE NA PODANEGO WAM WCZEŚNIEJ E-MAILA !!!!!

TEMAT : Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa i rynku konkurencji doskonałej.  (2Lekcja)

 1. Zapoznaj się z tematem na 83, 84 i 85 stronie w podręczniku.
 2. Wypisz w zeszycie najważniejsze założenia dla rynków doskonale konkurencyjnych.
 3. Zapoznaj się z poniższymi założeniami konkurencji doskonałej i 5 dowolnych przepisz do zeszytu.

Konkurencja doskonała wyróżnia się tym, że występuje w niej:

 • nieograniczona liczba konkurentów na rynku,
 • oferowany produkt jest jednorodny, nie różnic wyrobach, klient nie zwraca szczególnej uwagi jakiej marki i od którego producenta zakup produkt,
 • nie ma większych problemów z wejściem na rynek,
 • w tym rodzaju nie ma znaczenia prowadzona promocja,
 • nieograniczona liczba nabywców na rynku,
 • dobra informacja rynkowa,
 • brak możliwości ustalania swobodnie ceny,
 • możliwość swobodnego wyjścia z rynku w momencie ponoszenia strat przez przedsiębiorstwo,
 • brak ingerencji władz- tylko i wyłącznie rynek ustala cenę poprzez popyt i podaż,
 • odbiorcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów zawierania transakcji,
 • produkty mają swoje substytuty.

Przedsiębiorstwo może sprzedać dowolną ilość dobra przy cenie rynkowej, dlatego ustalanie ceny poniżej ceny rynkowej jest niekorzystne. Charakterystyczną cechą przedsiębiorstwa działającego w konkurencji doskonałej jest wspomniana pozioma krzywa popytu.

Model konkurencji doskonałej został stworzony przez ekonomistów dla celów czysto analitycznych bazuje na założeniach skrajnych, oderwanych od rzeczywistości. Wiele jest jednak rynków bliskich spełnienia założeń modelu konkurencji doskonałej, dlatego model ten stanowi swego rodzaju punkt odniesienia, niedościgły ideał, dzięki czemu można badać i porównywać wszelkie odchylenia czy różnice.


PRAKTYKA ZAWODOWA – II TYDZIEŃ

III TE

23.03.

TEMAT ; Utrwalenie wiadomości – Analiza finansowa.

 1. Proszę o przeczytanie poniższego materiału. Jest to podsumowanie teoretyczne, jeżeli chodzi o analizę finansową.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_finansowa

 1. W ramach utrwalenia poznanych wiadomości proszę obejrzeć następujące prezentacje:

https://slideplayer.pl/slide/62004/

https://www.youtube.com/watch?v=Xtavk6736jw

 1. Proszę o dokończenie ćwiczenia 4 / 111 str.

26.03.

TEMAT:  Ćwiczenia utrwalające wiadomości- analiza gospodarowania należności.

Proszę o wykonanie ćwiczenia 1 ze strony 113. ( obliczenia + interpretacja wyników )

PRACA DOMOWA : Proszę o dokonać oceny powyższych wskaźników.

 

27.03.

TEMAT : Ćwiczenia utrwalające wiadomości – analiza ogólnego zadłużenia.

Proszę o wykonanie ćwiczenia 2 ze strony 114. ( obliczenia + interpretacja wyników)

Praca Domowa : Proszę dokonać oceny powyższych wskaźników.

 


Rachunkowość i analiza finansowa

3 TE

23.03.2020

TEMAT: Utrwalenie poznanych zagadnień – Amortyzacja jednorazowa tzw. ulga amortyzacyjna.

 1. Proszę o przeczytanie poniższego artykułu

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych

 1. Proszę obejrzeć poniższe prezentacje.

https://www.youtube.com/watch?v=uuzZLMQWCcE

https://www.youtube.com/watch?v=rojQ_Rni85w

 1. Proszę wykonać poniższe ćwiczenie w zeszycie.

W zasadach rachunkowości jednostki handlowej przyjęto, że jeżeli wartość początkowa składnika majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok;

 • Nie przekracza 1tys. zł, wówczas wydatek na zakup może być zaliczony bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania składnika majątku do używania,
 • Przekracza 1tys. zł, a nie przekracza 10tys. zł, wówczas nabyty składnik należy wprowadzić do ewidencji bilansowej środków trwałych i dokonać jednorazowego umorzenia w miesiącu oddania go do używania.

Ewidencja kosztów jest prowadzona tylko na kosztach zespołu 4.

Saldo konta „Kasa” wynosi  400 zł.

Lp. Operacje gospodarcze ze stycznia. Wartość ( w zł )
1. Fa-VAT za zakupiony za gotówkę ekspres do kawy przekazany bezpośrednio po zakupie do użytkowania:

a)      Wartość netto

b)      Podatek VAT 23 %

c)      Wartość brutto

 

 

……………

……………

295,20

2. Fa-Vat za zakupioną wagę wydaną bezpośrednio po zakupie do użytkowania :

a)      Wartość netto

b)      Podatek VAT 23 %

c)      wartość brutto

 

 

……………

621,00

……………

 

3. PK – jednorazowy odpis w koszty zużycia środka trwałego – wagi.  

……………

POLECENIE : Należy otworzyć konto „ Kasa”, obliczyć wartości netto, VAT i  brutto.  Następnie zaksięguj operacje gospodarcze.

 

24.03.

TEMAT : Utrwalenie poznanych zagadnień – ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.

 1. Proszę obejrzeć poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=1qW_zzCMBGg

 1. Proszę wykonać poniższe ćwiczenie z załącznika 1,a następnie rozwiązanie proszę o wysłanie mi na podanego e-maila.

25.03.

TEMAT : Likwidacja środków trwałych.  ( 1 lekcja )

 1. Proszę obejrzeć poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=zPkBiLRkfuo

 1. Proszę zapoznać się z teorią na 50 stronie podręcznika.
 2. Proszę zapoznać się z przykładem, który obrazuje w jaki sposób należy prawidłowo wystawić dowód LT i PK.
 3. Proszę obejrzeć poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=Jnd2-JalOIs

 1. Proszę wykonać ćwiczenie 1, ze strony 51.

TEMAT : Ewidencja likwidacji środków trwałych całkowicie umorzonych. Ewidencja likwidacji środków trwałych częściowo umorzonych – wskutek ich zużycia.  ( 1 lekcja )

 1. Proszę zapoznać się z teorią z 52 strony w podręczniku.
 2. Proszę o przeczytanie poniższego artykułu

https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,301,233564,likwidacja-calkowicie-zamortyzowanego-srodka-trwalego.html

 1. Proszę przeanalizować przykład 2.
 2. Proszę o wykonanie ćwiczenia 2.

26.03.

TEMAT : Ewidencja kosztów i przychodów z likwidacji środków trwałych. (1lekcja)

TEMAT : Ewidencja kosztów i przychodów z likwidacji środków trwałych. Ćwiczenia. (1lekcja)

 1. Proszę o zapoznanie się ze schematem ewidencji kosztów i przychodów z likwidacji środków trwałych.
 2. Proszę zapoznać się z UWAGĄ, a następnie proszę przepisać ją do zeszytu. ( 54 strona )
 3. Proszę zapoznać się z przykładem 3.
 4. Proszę o wykonanie ćwiczenia 3 oraz ćwiczenia 4.

Osoby z numerami w dzienniku od 1 do 6 wysyłają do sprawdzenia ćwiczenie 4, osoby z numerami w dzienniku od 7 do 11 wysyłają ćwiczenie 3.

27.03.

TEMAT : Nieodpłatne przekazanie środka trwałego – darowizna. Wstęp. ( 1 godzina)

 1. Proszę o zapoznanie się z teorią dotyczącą w/w tematu (58 strona)
 2. Proszę o zapoznanie się ze sposobem ewidencji nieodpłatnego przekazania środka trwałego.
 3. Proszę zapoznać się z załączonym artykułem

https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/746474,Jak-sporzadzic-dokument-PT-protokol-przekazania-przejecia-srodka-trwalego.html

 1. Proszę zapoznać się z przykładem, a następnie proszę o wypełnienie PT oraz PK z ćwiczenia znajdującego się na stronie 61.

PRACA DOMOWA : Proszę otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze  do w/w ćwiczenia.

UWAGA !!!!!!!!!!!  

Wszystkie prace domowe proszę o wysłanie mi na e-maila do niedzieli.

 


Drugi tydzień pracy zdalnej: 23.03 – 27.03.2020 r.

Klasa I TIR – Informatyka i podstawy informatyki

Lekcja 2. Czym jest programowanie?

Dowiem się, czym jest programowanie, czym jest protokół HTTP oraz język HTML. Nauczę się tworzyć strony w HTML.

Klasa I TI – Informatyka i podstawy informatyki

 1. Internet jako źródło informacji.

Obejrzyj prezentację.

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz.

https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/20-uczestnictwo-w-kursie-e-learningowym/

 

Klasa I TI – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 1. Temat: Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki.

Po obejrzeniu uważnie filmu, przeczytaniu ze zrozumieniem tematu lekcji i przeanalizowaniu dokładnie symboli graficznych multiplekserów, demultiplekserów i przerzutników, odpowiedz na pytania 1,2 i 3 z podręcznika spod tematu lekcji w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=MEo6YE6ciVk

 1. Temat: Liczniki i rejestry.

Po obejrzeniu uważnie filmu, przeczytaniu ze zrozumieniem tematu lekcji i przeanalizowaniu dokładnie symboli graficznych liczników i rejestrów sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytania 1, 3 i 7. W zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=SmNmIw_X3lo

Klasa II TI – UTK

 1. Temat: Karty graficzne.
 2. Karty graficzne NVIDIA.
 3. Karty graficzne ATI.
 4. Koparki kryptowalut.

Obejrzyj film z polecanymi kartami graficznymi, zapoznaj się z tekstem z podręcznika Dział „System graficzny” sprawdź swoje umiejętności wykonując  pisemnie zadanie 1 i 2 str. 218 i zadanie 1 str. 223.

https://www.youtube.com/watch?v=WYacGs4NWg8

 

Klasa II TI – EUTK

 1. Temat: Uszkodzenia sprzętowe laptopa.

Zapoznaj się z treścią tematu 108 ze str. 400.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 str. 404.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3 ze str. 404.

 1. Temat: Harmonogram naprawy.

Zapoznaj się z treścią tematu 110 str. 408.

Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadanie 1 ze str. 409.

Odpowiedz pisemnie na pytania 1 i 2 (prześlij na mojego emaila).

 


Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

26.03.2020

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Inflacja, deflacja, deprecjacja, oczekiwania inflacyjne

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-economic-indicators-and-the-business-cycle

https://www.nbportal.pl/

Zadanie:

Przeanalizuj obecną deprecjację złotego na rynku finansowym. (krótką notatkę prześlij na emaile)

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Ryzyko zawodowe (podręcznik

Zagadnienia:

– obowiązki pracodawcy i pracownika związane z ryzykiem zawodowym

– karta oceny ryzyka zawodowego

Przeanalizuj ryzyko zawodowe wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej dla różnych zawodów. https://noizz.pl/opinie/koronawirus-docenmy-prace-tych-ktorzy-zarabiaja-malo-a-ktorzy-narazeni-sa-na/nkn25et

Zadanie: Czas epidemii, jak wpływa na ryzyko zawodowe? (krótką notatkę prześlij na emaile)

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

 

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Klasa: I TER

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Edytor tekstu Word formatowanie tekstu (ćwicz, a krótki przykład tekstu prześlij na emaile)

https://www.youtube.com/watch?v=TmzThMxKprA

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Klasa: I TIR

Do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy zdalnej

(gotowe stanowisko, zrób zdjęcie lub szkic prześlij na emaile)

https://www.spidersweb.pl/2015/12/ergonomia-miejsca-pracy.html

https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

Przypominam mojego emaila: naucz.wz@interia.pl


Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

I TIER

1. Multipleksy, demultipleksy i przerzutniki.

2. Liczniki i rejestry.

3. Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej.

4. Powtórzenie działu: Układy cyfrowe.


Systemy operacyjne

II TI

1. System Linux – dystrybucja Kubuntu.

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołu

1. Savoir-vivre – zasady kultury i etyki w biznesie (rozdział 4).


Systemy operacyjne

III TI

1. Rozwiązywanie zadań na egzamin potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

2. Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux

– edytor teksu vi

– skrypty powłoki

– archiwizacja zbiorów systemu Linux

– kompresacja zbiorów systemu Linux

– publikacje elektroniczne dotyczące systemu Linux


Administracja systemami operacyjnymi

III TI

1. Przydziały dyskowe użytkownika.

2. Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika:

– instalowanie pakietu quota,

– modyfikowanie pliku etc/fstab

– tworzenie plików z opisem przydziałów dyskowych użytkownika,

– wyświetlanie informacji o przydziałach użytkownika,

– testowanie działania przydziałów dyskowych użytkownika


Technika biurowa

I TER

Zasady sporządzania pism typowych( dział 7)

1.Zpoznać się z materiałem z podręcznika nt. sporządzania pism przewodnich, zaświadczeń, upoważnień, zaproszeń  i notatek

 1. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika wykonaj ćwiczenia 1 str.182, 1 str.188, 1 str.199.

 


Edukacja wojskowa 23.03-27.03.2020

Temat zajęć: Orientowanie się w terenie bez mapy.

Proszę obejrzyj poniższy link.

https://ozety.edu.pl/downloads/publikacje_naucz/po/orient_w_terenie2.ppt

Zadanie domowe: Jak zbudowany jest kompas, a jak busola.

 


Prawo

 kl.2TE

24.03.2020

Bardzo proszę o powtórzenie rozdziału ” Prawo administracyjne”.

 


Magazyny dystrybucyjne

kl.2 TL

24.03.2020

Temat: Dystrybucja i jej elementy.

Proponuję Wam krzyżówkę do rozwiązania online:

https://wordwall.net/pl/resource/962061/dystrybucja-i-jej-elementy

Skan wypełnionej krzyżówki wyślijcie na mój Messenger do 26.03.

 


Klasa 1 TIER

Na tydzień 23 III – 27 III

NUTK:  Narzedzia diagnostyczne sprzetu komputerowego i systemów operacyjnych.

Proszę zapoznać się z informacjami z podanego linku:
https://epodreczniki.pl/a/narzedzia-diagnostyczne-w-systemach-operacyjnych/D9jf8kuWl

a następnie wykonać na swoim komputerze ( myślę, ze wygodniej będzie to zrobić na wirtualnym systemie windows w programie Virtual box) wszystkie komendy dotyczące systemu windows znajdujące się w podanym linku.

Klasa 2 TI

Na tydzień 23 III – 27 III

Lok Sieci Komputerowe:

Normy i zalecenia dotyczące okablowania sieciowego

http://e13.zspryglice.pl/temat32.html   oraz

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/normy-projektowe/

zapoznajemy się z informacjami zawartymi w podanym linkach. Symbole norm należy znać na pamięć.

Montaż i konfguracja LSK:

Warstwy sieciowe – warstwa łącza danych i jej zadania

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-lacza-danych-ethernet-arp/

zapoznajemy się z informacjami a następnie rozwiązujemy test złożony z 20 pytań.

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego – usługa AD – ćwiczenia

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-active-directory/

na zainstalowanym w poprzednim tygodniu serverze uruchamiamy i konfigurujemy usługę AD, zgodnie z tutorialem. Na końcu rozwiązujemy test 10 pytań – można go powtarzać do skutku.

Klasa 3 TI

Na tydzień 23 III – 27 III

Tworzenie  str i apl internetowych

Przekazywanie tablicy do funkcji

zapoznajemy się z treścią oraz wykonujemy zadania z poniższego linku

http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2/Przekazywanie-tablic-jednowymiarowych-do-funkcji/324 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – selektory elementów

http://www.kurshtml.edu.pl/css/elementy.html

wykonujemy zadania z kursu

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Tworzenie kwerend parametrycznych

zapoznajemy się z linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=D6Sled3TZOE   oraz

http://www.zsp.szubin.pl/zadania/techinfTech/techinf2/l2.htm

http://www.zsp.szubin.pl/zadania/techinfTech/techinf2/l3.htm

http://www.zsp.szubin.pl/zadania/techinfTech/techinf2/l4.htm

na końcu każdego z nich są do wykonania zadania podsumowujące

montaż i konf lok sieci komputerowych

Przełącznik TP-Link – konfiguracja – ćwiczenia praktyczne

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/konfiguracja-przelacznikow-tp-link/

zapoznajemy się z informacjami szczególnie ważne są pojęcia:

 


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.

Klasa II TI – UTK

20.03.2020

Poćwicz na stronie www.digitalworks.pl  działania i symulacje bramek logicznych.

Wykonaj ćwicz. 8

http://www.scalak.elektro.agh.edu.pl/files/Cw.8.pdf

Klasa II TI – EUTK

Korzystając z otwartych źródeł i tekstu z podręcznika (str.422,423 dział 113) odpowiedz na pytania:

 1. Jakich zasad należy przestrzegać po naprawie komputera?
 2. Jakich zasad należy przestrzegać po naprawie urządzeń peryferyjnych?

Pracę proszę przygotować jako prezentację w dowolnym programie i przesłać na mojego emaila.


Przedmioty Informatyczne

Pan Fryderyk Laskowski

19.03.2020

Klasa 1 TIER

Na tydzień 16 III – 20 III

NUTK:  Monitory komputerowe – rodzaje, parametry i zasady działania.

Proszę zapoznać się z informacjami z podanego linku: http://zelota.netshock.pl/pdf/PeryferiaKomputerowe/UTK-Monitory.pdf

szczególną uwagę zwracamy na:

 • rodzaje monitorów, parametry użytkowe
 • zasady działania poszczególnych typów
 • wady i zalety każdego typu

Klasa 2 TI

Na tydzień 16 III – 20 III

Lok Sieci Komputerowe:

Podział sieci, zasady adresacji IP

https://pja.mykhi.org/3sem/SKJ/dzielenie-sieci.pdf

zapoznajemy się z informacjami zawartymi w podanym linku a następnie rozwiązujemy zadania praktyczne, które są na końcu.

Montaż i konfguracja LSK:

Konfigurowanie Interfejsów komputerowych

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/warstwa-sieciowa-wprowadzenie-ruting/

zapoznajemy się z informacjami a następnie rozwiązujemy test złożony z 20 pytań.

Adm Syst Oper:

Instalacja serverowego systemu operacyjnego

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-instalacja-konfiguracja/

instalujemy server na wirtualnej maszynie, przeprowadzamy jego konfigurację wstępną zgodnie z tutorialem, na końcu rozwiązujemy test 10 pytań.

Klasa 3 TI

Na tydzień 16 III – 20 III

Tworzenie  str i apl internetowych

https://pdf.helion.pl/cppzad/cppzad.pdf

wykonujemy zadania z powyższego linku. 

Witryny i aplikacje internetowej

Kaskadowe arkusze stylów CSS – kaskadowość i wstawianie stylów.

http://www.kurshtml.edu.pl/css/kaskadowosc_stylow,wstawianie.html

Systemy baz danych oraz Projektowanie baz danych

Obsługa plików tekstowych w bazach danych

https://binarnie.pl/matura-z-informatyki-access/

wykonujemy ćwiczenia zawarte w powyższym linku

montaż i konf lok sieci komputerowych

Przełącznik CISCO – implementacja protokołu SPT

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/przelacznik-cisco-stp-spanning-tree-protocol/

zapoznajemy się z informacjami, wykonujemy ćwiczenia a następnie test 10 pytań


Podstawy ekonomii

Klasa : 2TE

18.03.2020 r.

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Inflacja, deflacja, deprecjacja, oczekiwania inflacyjne

 1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics/macro-economic-indicators-and-the-business-cycle

https://www.nbportal.pl/

Zadanie:

Przeanalizuj obecną deprecjację złotego na rynku finansowym.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Klasa : I TIER, 2 TI

Materiał do samodzielnej pracy

Temat zajęć : Ryzyko zawodowe (podręcznik)

Zagadnienia:

– obowiązki pracodawcy i pracownika związane z ryzykiem zawodowym

– karta oceny ryzyka zawodowego

Przeanalizuj ryzyko zawodowe wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej dla różnych zawodów. https://noizz.pl/opinie/koronawirus-docenmy-prace-tych-ktorzy-zarabiaja-malo-a-ktorzy-narazeni-sa-na/nkn25et

 


Technika biurowa

Klasa I TER

18.03.2020 r.

 1. Zasady sporządzania pism typowych (w podręczniku dział 7 str 170)

Zapoznać  się z materiałem z podręcznika i nauczyć się jakim cechom odpowiadają pisma typowe i jakie pisma do nich zaliczamy.

Zredagować protokół zdawczo-odbiorczy wykorzystując dane z ćwiczenia ze strony 178 pkt.1i2

 


Przedmioty Logistyczne – E.P.

Klasa 1TLR

18.03.2020 r.

Kurs nr 1

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/europalety-rodzaje-specyfika-i-warunki-uzytkowania
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytanie: Czy palety (ich stan, sposób manipulacji, przechowywania, obsługiwania itd.) wpływa na przechowywanie zapasów? Uzasadnij na podstawie informacji zdobytych z kursu.

Kurs nr 2

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/rodzaje-magazynow
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie opracować zadanie: Wymień wady i zalety magazynów zamkniętych w przechowywaniu zapasów. Wykorzystaj informacje zdobyte z kursu.

Kurs nr 3

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/opakowania-w-magazynie
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego opakowania zbiorcze mają wpływ na przechowywanie zapasów? Wykorzystaj informacje zdobyte z kursu.

Kurs nr 4

 1. Proszę zapoznać się z kursem: https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/systemy-informatyczne-wspomagajace-prace-magazynu
 2. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania kontrolne z kursu
 3. Proszę w zeszycie opracować zadanie: Wymień korzyści dla przechowywania zapasów wynikające z zastosowania systemu WMS. Wykorzystaj informacje zdobyte z kursu.

 

Klasa 2TL

Lp Zbiór zadań 1 Zbiór Empi AU 22 Podręcznik WSIP AU.22 cz 1
1 zad. 1.1 (str. (185-187)
2 zad. 1.2 i 2.1 (str.187-192)
3 Dział 48 Koszty magazynowania (str. 292-299) + zad. 1 i 2 (str.299) w zeszycie
4 Dział 49 Koszty usług logistycznych (str. 300-302) + zad. 1,2,3 (str.302)
5 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 1 do 6 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
6 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 7 do 12 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
7 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 13- do 18 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
8 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 19 do 24(notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
9 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 25 do 32 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
10 Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 33 do 40 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
11 Zestaw pierwszy zadanie praktyczne:

Rezultat 1,2,3

12 Rezultat 4,5,6

 

Klasa 3TL

Lp Zbiór zadań 2 Branża TSL Zbiór zadań Difin Zbiór zadań Empi
1 zad.2.9 (str.34-35)
2 zad. 1.8.15 (str.46)
3 zad. 2.10 (str.36-37) zad. 124 i 125 (str. 88)
4 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Formularz formowania ładunku i organizacji procesu transportowego

 

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 1 do 6 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
5 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Dobór środka transportu i Kosztorys realizacji usługi

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 7 do 12 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
6 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Plan pracy kierowcy o Harmonogram realizacji procesu transportowego

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 13 do 18 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
7 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Zlecenie transportowe i List przewozowy

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 19 do 24(notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
8 Zad. 12.1 (str. 199-206)

Faktura

Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 25 do 32 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
9 Test wiedzy i umiejętności 2.6 (str.69) Zestaw pierwszy zadanie testowe od pyt 33 do 40 (notatka z każdego pytania lub obliczenia w zeszycie)
10 Test wiedzy i umiejętności 2.6.19 (str. 74) Zestaw pierwszy zadanie praktyczne:

Rezultat 1,2,3

11 Test wiedzy i umiejętności (str. 71) Rezultat 4,5,6

Ekonomia w praktyce 
klasa :2 TE

Zadania na 1 tydzień.

 1. Proszę o wykonanie 1 i 2 testu z zeszytu ćwiczeń.
 2. Proszę o zapoznanie się z treścią artykułu, filmem w celu utrwalenia wiadomości,  a następnie proszę o wykonanie zadania z załącznika.

Film 1

Materiał 1

 1. Proszę o zapoznanie się z filmem, którego tematem jest spis z natury, a następnie proszę uzupełnić załączony Arkusz spisu z natury. Arkusz proszę przeprowadzić dla dowolnego pomieszczenia mieszkalnego.

Film 2

Materiał 2

Materiał 3

Materiał 4


Informatyka i podstawy informatyki

klasa I TIR – Informatyka i podstawy informatyki

Jak poprawnie tworzyć prezentacje?

Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji, dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva, wykonam projekt w Canvie i prześlę go do nauczyciela.

Przypominam mojego emaila: rozekrystyna@gmail.com

Klasa I TI – Informatyka i podstawy informatyki

 Jak wykorzystać aplikacje internetowe do tworzenia materiałów reklamowych?

Dowiem się, z jakich źródeł zasobów internetowych korzystać, jak przerabiać zasoby znalezione w internecie. Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji. Dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva. wykonam prezentację i wygłoszę referat z pomocą stworzonej prezentacji (proszę przesłać prezentację na mojego emaila).

Klasa I TI – Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Poćwicz na stronie www.digitalworks.pl  działania i symulacje bramek logicznych.

Wykonaj ćwicz. 8

http://www.scalak.elektro.agh.edu.pl/files/Cw.8.pdf


Podstawy ekonomii

Klasa :1TER

Materiały na I tydzień
1. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne wraz z ćwiczeniami i Quizem.
2. Materiały przypominające pojęcie popytu, podaży oraz równowagi na rynku z ćwiczeniami i Quizem.

Praktyka zawodowa

Klasa: 3 TE
Materiał na najbliższy tydzień
Na podstawie danych:
1. oblicz i zinterpretuj wskaźniki poznane do tej pory na zajęciach,
2. przeprowadź ocenę danej jednostki.

Przedmioty ( Podstawy logistyki, Przyjmowanie i wydawanie zapasów, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Obsługa klientów i kontrahentów, Organizowanie pracy magazynu,Procesy magazynowe ) : Pani A.T.
Klasy I TLR, ITL, 2TL

Rachunkowość w praktyce
Klasa: 3 TE
Materiały do analizy na najbliższy tydzień
1. Proszę zapoznać się z poniższymi filmami, a następnie wykonać wniosek CEIDG.
2. Materiały przypominające podstawowe pojęcia ekonomiczne wraz z ćwiczeniami i Quizem.
3. Materiały przypominające pojęcie popytu, podaży oraz równowagi na rynku z ćwiczeniami i Quizem.

Rachunkowość i analiza finansowa
Klasa: 3 TE
MATERIAŁ 1 TYDZIEŃ
Dokumentacja i ewidencja obrotu zapasami materiałów.
Poniższe zadania proszę rozwiązać w zeszycie. Dodatkowo poproszę o wykonanie testu na kwalifikację AU 36 z 2020 roku oraz przepisanie 10 pytań wraz z prawidłową odpowiedzią do zeszytu.