Maj 2017

 Drużyna Pierwszej Pomocy Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

W życiu każdego z nas może zdarzyć się konieczność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Niezwykle ważne jest uświadamianie społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, jak prawidłowo wykonywać podstawowe, przedmedyczne czynności ratownicze na miejscu wypadku. Istotne jest także krzewienie wśród młodych (duchem J ) postawy przełamywania strachu, gotowości do działania i świadomości, że nasza inicjatywa może uchronić ofiary nieszczęśliwych wypadków przed utratą zdrowia i życia- to właśnie w myśl tych idei funkcjonuje już drugi rok  Drużyna Pierwszej Pomocy Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Drużyna w składzie : Julia Górska (kapitan), Katarzyna Tybuchowska (zastępca kapitana), Ewelina Królak, Sandra Borzyńska, Joanna Filipowicz  oraz Angelika Chrzanowska i Krystian Pisarzewski (członkowie rezerwowi) działa pod opieką  niezastąpionego p. Stanisława Sotowicza.

Podczas zajęć doskonalimy nasze umiejętności prawidłowego wykonywania różnorodnych czynności ratowniczych (np. resuscytacji krążeniowo- oddechowej, pierwszej pomocy w wypadku zadławienia, opatrywania ran i złamań), postępowania na miejscu wypadku oraz (nie zawsze łatwej ) pracy w grupie.  Zdobytą wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną sprawdzamy rywalizując w eliminacjach  Ogólnopolskich Mistrzostw  Udzielania Pierwszej Pomocy PCK . Niezwykle miło nam poinformować, że w tym roku po raz kolejny wygraliśmy eliminacje rejonowe w powiecie nowodworskim i tym samym zostaliśmy wytypowani do rywalizacji na etapie okręgowym ( obejmującym województwo mazowieckie).

Etap okręgowy eliminacji to przede wszystkim rywalizacja w zawodach praktycznych, obejmujących symulacje wypadków, w których udział bierze dwóch(doskonale ucharakteryzowanych)  poszkodowanych. Drużyna oceniana przez trójkę sędziów- czynnych ratowników PCK, musiała wykazać się umiejętnością szybkiego oceniania sytuacji,  sprawnej współpracy oraz prawidłowego  niesienia pomocy w przypadkach takich jak np.:  oparzenia, złamania otwarte, zadławienie, krwotoki, amputacja kończyny czy zatrzymanie krążenia. Dumą napawa nas fakt, że w tym roku uzyskując 173 pkt.  na 191 podniosłyśmy naszą lokatę, w porównaniu do roku poprzedniego (kiedy plany pokrzyżował nam stres i brak doświadczenia) , o dwa miejsca i zajmując 5 miejsce uplasowałyśmy się w niezwykle ścisłej czołówce. Z nutką żalu wspominamy , że od 3 miejsca dzieliły nas jedynie 3 punkty. O sukcesach świadczy niech jednak to, że poziom jaki zaprezentowałyśmy w tym roku pozwala nam już swobodnie rywalizować, z drużynami, które odbywają praktyki w placówkach medycznych i uczęszczają do szkół przygotowujących do podjęcia pracy w zawodach związanych z ratownictwem medycznym. Nasza Drużyna wykazała się dobrym przygotowaniem i opanowaniem, udało nam się wystrzec zeszłorocznych błędów i zbliżyć do podium. W przyszłym roku, z jeszcze większym bagażem doświadczeń planujemy ponowne przystąpienie do rywalizacji, która sprawia nam ogromną radość.

Działania drużyny opierają się jednak nie tylko na przygotowywaniu do zawodów, prowadzimy również instruktarze dla kolegów i koleżanek. W czwartek- 1 czerwca- z okazji obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole planujemy po raz kolejny pokazać nasze umiejętności społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych, ponieważ jesteśmy świadomi, że to właśnie częste powtarzanie utrwala wśród młodzieży wzory prawidłowej postawy, którą tak bardzo pragniemy krzewić.

W tym miejscu, jako kapitan pozwolę sobie podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych  za okazane wsparcie, Drużynie za ten niezwykle piękny i owocny czas przygotowań do występu w eliminacjach: panu  Sotowiczowi za gotowość do przekazania nam swojej wiedzy, pomoc w poszerzaniu umiejętności oraz wiarę w nasze możliwości, Joannie i Sandrze za zarażanie optymizmem wszystkich członków drużyny, Ewelinie za opanowanie i nieocenionej Katarzynie za stoicki spokój , zimną krew i gotowość do działania.

Kapitan Drużyny Julia Górska


Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7:30 do 15:30
Serdecznie zapraszamy !!!

Zakończenie roku klas maturalnych – OSKARY 2017.

W piątek 28 kwietnia 2017r. podczas gali rozdania „Oskarów” pożegnaliśmy naszych tegorocznych maturzystów. Wypowiedziano wiele pięknych słów i życzeń. Jednymi z najważniejszych były słowa skierowane do absolwentów przez Starostę Powiatu Nowodworskiego Panią Magdalenę Biernacką oraz Pana Wicestarostę Pawła Calaka, które odczytała Pani Kierownik Wydziału Edukacji Olga Mychlińska. Życzenia złożyła również Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Maturzyści zaś dziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud wychowania i nauki. Jak na galę przystało niektórzy z absolwentów otrzymali nagrody, jedni za naukę, pracę na rzecz społeczności szkolnej, wolontariat, osiągnięcia sportowe inni za to, iż przez te kila lat zapisali się w pamięci szczególnymi cechami charakteru, osobowości, wyglądu, zachowania, zainteresowaniami, itp. otrzymując tym samym OSKARA. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.