W    imieniu   całej społeczności  Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku  zapraszamy
do pozostawienia trwałego śladu w historii oświaty zawodowej  Miasta i Gminy Nasielsk  poprzez dołączenie do honorowego grona fundatorów sztandaru naszej Szkoły.

           Informujemy, iż Uchwałą nr XL/275/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. szkoły wchodzące  w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku otrzymują imię Mikołaja Kopernika. Na tę okoliczność przygotowujemy uroczystość w dniu obchodów Dnia Edukacji Narodowej w październiku br. Ponadto pragniemy by oprócz godnego patrona Zespół Szkół,w którym się uczymy i pracujemy mógł poszczycić się wspaniałym  sztandarem. Wierzymy, że dzięki Państwa wsparciu cel ten uda się nam zrealizować i  na uroczystości nadania imienia zaprezentujemy ufundowany wspólnie sztandar, a w przyszłości poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku będzie uczestniczył w wydarzeniach i uroczystościach ważnych dla społeczności szkolnej, jak również dla gminy, regionu czy nawet kraju.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dobrowolny wkład w postaci darowizny na rzecz ufundowania sztandaru naszej Szkoły (wykonanie płatu sztandaru wraz z drzewcem
i okuciami, gablotą, szarfami)
. Wysokość darowizny jest dowolna – według Państwa możliwości i uznania. Wszyscy Fundatorzy sztandaru zostaną odpowiednio uhonorowani poprzez wpis do Księgi Fundatorów Darczyńców (niezależnie od przekazanej kwoty),   dyplomem honorowym wręczonym fundatorowi (wpłata od 100 złotych), uroczyste wbicie gwoździa fundacyjnego do drzewca sztandaru z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem lub nazwą fundatora (wpłata od 700 złotych). Listę fundatorów gwoździ opublikujemy również na naszej stronie internetowej, a ponadto w czasie trwania uroczystości fundatorzy gwoździ poproszeni zostaną o osobiste                                           (lub przez przedstawiciela) przybicie imiennego „gwoździa fundacyjnego” do drzewca sztandaru.

Darowiznę należy przekazać, dokonując wpłaty na konto bankowe:

nr rachunku: 78 80091046 0019 8865 2002 0002

Nazwa posiadacza: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

Adres: ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na Sztandar„.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej szkolnej stronie internetowej

http://zsznasielsk.pl

 

Dziękujemy za każde wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru oraz realizowanych
przez nas działań. Łączymy wyrazy szacunku.

 

Dyrekcja Szkoły,

Samorząd Uczniowski,

Rada Rodziców