Sukces księdza Piotra Wilkowskiego

     W poniedziałek 07.01.2019 r. nauczyciel naszej Szkoły – ks. Piotr Wilkowski uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych. Tego dnia o godz. 11.00 na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. Piotra zatytułowanej „Maryja jako wzór postawy chrześcijanina w nauczaniu Papieży Benedykta XVI i Franciszka do 2017 roku. Studium porównawcze”. Po trwającej około półtorej godziny publicznej obronie rozprawy doktorskiej, w czasie której ks. Piotr odpowiadał na pytania członków komisji, następnie ogłoszono pozytywny wynik narady.

     W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział m.in. Ksiądz Mirosław Milewski – Biskup pomocniczy diecezji płockiej, rodzina i znajomi księdza Piotra. Obecni byli także przedstawiciele naszej Szkoły – Pani Wicedyrektor Urszula Dalecka i Pan Kierownik Szkolenia Praktycznego Janusz Drwęcki.

    Bardzo cieszymy się z tego sukcesu, gratulujemy oraz życzymy kolejnych osiągnięć.