Dwaj nauczyciele naszej Szkoły w bazie danych
prestiżowego serwisu  „Nauka Polska”

 

          „Nauka Polska” to, jak czytamy w Internecie „najstarsza baza danych                 Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Prowadzona od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w sieci internetowej. Na podstawie naszego serwisu tworzone są chociażby wpisy Wikipedii dotyczące świata nauki. Dane pochodzące z serwisu służą również do analizy polskiej aktywności badawczej, a także wspierają decydentów w kreowaniu polityki naukowej naszego kraju”.

          Serwis „Nauka Polska”, zawiera listę zatytułowaną „ludzie nauki”. Na wskazanej liście znajdują się osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora bądź też pełniące funkcje kierownicze dotyczące projektów naukowych. Wśród „ludzi nauki”            są także nasi nauczyciele – Pan dr Andrzej Kij oraz ks. dr Piotr Wilkowski.

         Cieszymy się z tego, że osoby uczące w Zespole Szkół Zawodowych wciąż rozwijają się zawodowo. Jest dla naszej szkoły powodem do dumy posiadanie nauczycieli, mających kwalifikacje nauczycieli uniwersyteckich.

ZSZ Nasielsk