XV Ogólnopolski Interaktywny Konkurs Papieski

   Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Interaktywnego Konkursu Papieskiego. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu interaktywnego testu, składającego się z 20 pytań. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Jakub Korycki – 20 punktów
  2. Mateusz Sobczyński – 18 punktów
  3. Karolina Popielarska – 17 punktów
  4. Piotr Paczkowski – 16 punktów
  5. Iga Brodowska – 15 punktów

Uczniowie musieli odpowiedzieć  poprawnie na przynajmniej 11 pytań. Kolejna część Konkursu odbędzie się 1 kwietnia. Mamy nadzieję, na kolejne sukcesy naszych uczniów   i  gratulujemy dotychczasowych. Koordynatorem tego Konkursu w naszej szkole jest         ks. Piotr Wilkowski.

Konkurs Papieski to, jak czytamy w Internecie: „ (…) największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Milennio od 15 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy               z zakresu katolickiej nauki społecznej”.

ZSZ Nasielsk