Wyjazd na praktyki do Grecji w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER.


Dzień 12.04.2019 r.

Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy i tak też było z mobilnością naszych podopiecznych! Ostatniego dnia oprócz finalizacji powierzonych zadań, w ramach których grupa techników ekonomistów przygotowywała analizę SWOT wybranych przedsięwzięć ekonomicznych, a technicy logistycy sprawdzali zdobytą wiedzę podczas przekroju wykonywanych zadań dot. procesów logistycznych, wszyscy wzięli udział w sesjach podsumowujących ze swoimi mentorami. W ich ramach dokonano refleksji na temat przebytego procesu rozwoju zawodowego i osobistego uczniów, którzy wspólnie ze swoimi opiekunami mieli ostatnią okazję podzielić się wrażeniami, spostrzeżeniami i wnioskami. Całość została zwieńczona ceremonią wręczenia certyfikatów i pamiątkowych kubeczków Pitagorasa, podczas której znalazł się także czas na pamiątkowe zdjęcia – indywidualne i grupowe.
Grecka przygoda w ramach tego projektu dobiega powoli końca, ale z pewnością szkolna społeczność ZSZ w Nasielsku na bardzo długo zapamięta ją z jak najlepszej strony, pozostając pełną pozytywnej energii, niezapomnianych wrażeń oraz doświadczeń, które przyczyniły się do ukształtowania świadomych, otwartych i aktywnych młodych ludzi! A Grecji mówimy „do zobaczenia”, z nadzieją, że jeszcze do niej wrócimy!

Dzień 11.04.2019 r.

Przedostatni dzień nasi uczniowie poświęcili na utrwalanie zdobytej wiedzy podczas samodzielnego wykonywania wybranych zadań zawodowych. Dla logistyków były to zarówno zadania związane z obliczaniem i kalkulowaniem procesów optymalizacji procesów logistycznych i magazynowych, jak i prace fizyczne związane z przygotowywaniem paczek do transportu. Ekonomiści natomiast, kontynuowali prace związane z badaniem i analizą rynku pod kątem czynników ekonomicznych, w tym przede wszystkim cen, atrakcyjności ofert, możliwych kanałów promocji i dystrybucji.

Dzień 10.04.2019 r.

Ten dzień minął naszej grupie logistyków pod znakiem zapoznawania się z podażą usług, strategiami firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych, a także przygotowaniem oferty usługi logistycznej. Ekonomiści z kolei, wykorzystując całą dotychczasową wiedzę, zagłębili się w zagadnienia badania i analizy rynku pod kątem wielu czynników, przede wszystkim cen, atrakcyjności ofert, możliwych kanałów promocji i dystrybucji.
A w ramach popołudniowego czasu wolnego zorganizowanego, wszyscy razem udaliśmy się do pobliskiej miejscowości Litochoro, skąd spacerkiem, weszliśmy w głąb Masywu Olimpijskiego. Idąc wąwozem Enipeaz mieliśmy okazję podziwiać piękne widoki, a na jego końcu dotarliśmy do źródła Zeusa, w którym wg mitologii kąpiele brała bogini Afrodyta.

[Projekt pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 realizowany w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe]