Szanowni Rodzice!
Drodzy Maturzyści!

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, solidaryzując się z nauczycielami z całego kraju, przystąpili do ogólnopolskiego strajku. Walczą o godność zawodu nauczyciela i poprawę poziomu edukacji.

Protest nie jest skierowany przeciwko uczniom. Nauczyciele rozumieją ich stres związany z egzaminem maturalnym i dlatego wystawiają oceny końcowe.

Mimo trwającej akcji strajkowej, klasyfikacja końcoworoczna maturzystów w Naszej szkole, nie jest zagrożona.

Dziękujemy za wsparcie.

ZSZ w Nasielsku