W dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 17.00
odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.

    

        

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020          

 

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła
o godzinie 8:00 uroczysta Msza Święta w Kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Następnie o godzinie 9:00 odbyła się Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Po wprowadzeniu sztandaru,  zgromadzeni na uroczystości nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły, odśpiewali hymn państwowy oraz hymn szkoły.

Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska przywitała przybyłych na tę uroczystość gości  Panią Olgę Mychlińską –  Kierownika Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji  oraz Panią Krystynę Winnicką –  Przewodniczącą Rady Rodziców, wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.  Szczególne słowa powitania Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole. Ten rok szkolny jest rokiem szczególnym, bowiem w murach naszej szkoły witamy zarówno uczniów, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną, jak i tych, którzy jako pierwsi kontynuują swą edukację po szkole podstawowej.  Wszystkim uczniom Pani Dyrektor przekazała życzenia satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy oraz  wielu sukcesów w tym roku szkolnym.  Mottem wypowiedzi Pani Dyrektor były słowa wybitnego pedagoga Janusza Korczaka „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

Rozpoczął się kolejny rok zmagań w zdobywaniu  wiedzy. Bez wątpienia  jest to również czas nowych doświadczeń, przyjaźni, pogłębiania swoich zainteresowań, a przede wszystkim czas wytężonej pracy.

Agnieszka Wyrwich-Kosela