XVIII Ogólnopolska Olimpiada Znajomości Afryki

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku  02 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wezmą udział w etapie szkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady Znajomości Afryki. Cechą charakterystyczną tej olimpiady jest łączenie zagadnień z zakresu religii, geografii, historii oraz filozofii. Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z funkcjonowaniem Kościoła w Afryce, kultury afrykańskiej, afrykańskich religii i filozofii. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W naszej szkole etap szkolny przeprowadzą ks. Piotr Wilkowski i Pani Mariola Górska.