Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów  na rok szkolny 2019/2020

W środę 27 listopada 2019 r. w  auli  Wyższej  Szkoły  Menedżerskiej  w  Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uczniom którzy w minionym roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Stypendia wręczali Pani Dorota Skrzypek – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty  oraz Pan Krzysztof Wiśniewski –  II  Mazowiecki Wicekurator Oświaty, którzy pogratulowali wszystkim uczniom bardzo wysokich wyników w nauce.

Nagrodzeni uczniowie z naszej szkoły to Martyna Królak uczennica kl. IV TL oraz Jakub Korycki uczeń kl. II LOAB, którym bardzo serdecznie gratulujemy.

Iwona Kędel

sdr

dav