Osoby zdające powinny posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i przybyć do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z danej kwalifikacji.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych:

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.22Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.AU.32Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3.AU.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
4.EE.09Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych—————————————–

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.