Apel z okazji Dnia Papieskiego

17.10.2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku odbyły się obchody Dnia Papieskiego z racji na 44. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na papieża. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zgromadzili się tego dnia o godz. 11.00 w sali gimnastycznej.

Spotkanie rozpoczęło się od odtworzenia modlitwy św. Jana Pawła II o Ducha Świętego, którą skierował do Boga podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 02.06.1979 r. Następnie rozpoczęła się prelekcja ks. prał. dr Ireneusza Wrzesińskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Józefa
w Ciechanowie, a przed laty, wikariusza w Nasielsku.

Ksiądz prałat przybliżając życiorys św. Jana Pawła II zwrócił uwagę na dwie wartości, które szczególnie cenił Ojciec Święty. Pierwszą z nich było poszukiwanie prawdy. Ks. Ireneusz, zachęcał uczniów naszej szkoły, aby tocząc walkę z wszechobecną, a zwłaszcza obecną w mediach manipulacją, uczynili prawdę, najważniejszą wartością swojego życia. Jako przykład, że prawda była dla Jana Pawła II, niesłychanie ważna, nasz Gość, przytoczył fakt, wywiadu z nawróconym włoskim dziennikarzem, Andre Frossardem, który pytając Papieża o najważniejsze zdanie z Ewangelii, zapisał odpowiedź Świętego: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). 

Drugą ważną wartością dla Jana Pawła II była odwaga. Ksiądz doktor argumentował tę tezę przykładem, jak Papież, przeciwstawiając się władzom komunistycznym, przy siarczystym mrozie odprawiał Pasterkę dla mieszkańców Nowej Huty, która miała być miastem bez Boga.

Po zakończonym Apelu Ksiądz Wrzesiński udał się jeszcze do klasy 1 TER, której opowiadał
o tym, jak Jan Paweł II, przebaczył Ali Agcy, który próbował zamordować Papieża. Za przygotowanie Apelu z okazji Dnia Papieskiego był odpowiedzialny ks. Tomasz Dec – katecheta w Zespole Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku.

ZSZ w Nasielsku