Czerwiec 2017

Informacja o zdawalności egzaminu maturalnego – maj 2017 r.
w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsk.
Świadectwo dojrzałości uzyskało:
88,24 proc. tegorocznych absolwentów Liceum oraz
90,91 proc. maturzystów Technikum Zawodowego
Gratulujemy !!!

1 czerwca 2017r. Piknik na Lipowej „Jestem bezpieczny, jestem eko, jestem szczęśliwy”

KONIECZNIE SAMI ZOBACZCIE
„Dzień Dziecka na Lipowej 2017”

 


1 czerwca 2017 Dzień Dziecka na Lipowej
Oj!!! Działo się !!!
Pokaz służb mundurowych i medycznych.
Pokaz Szkolnej Drużyny Pierwszej Pomocy.
Pokaz mody ekologicznej.
Ekologiczna gra planszowa.
Rozstrzygnięcie konkursów o tematyce ekologicznej.
Podsumowanie akcji Listy do Ziemi.
Piknik na trawie, poczęstunek z grilla i mnóstwo przepysznych lodów.
Zawody sportowe.

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku składa podziękowania Komendzie Powiatowej Policji z Nowego Dworu Mazowieckiego, Straży Pożarnej z Nasielska oraz Pogotowiu Ratunkowemu za pomoc w realizacji Dnia Dziecka na Lipowej. Serdecznie dziękujemy za pokaz umiejętności, sprzętu i akcesoriów oraz umundurowania. Celem przedmiotowego spotkania było szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów jak również przybliżenie pracy w służbach mundurowych, która budzi szacunek wśród naszej młodzieży. Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie naszych gości były dobrym przykładem dla młodych ludzi.