Informacja dla Maturzystów

UWAGA!!!
Absolwenci z ubiegłych lat zobowiązani są okazać komisji przed wejściem do sali oprócz dokutemu tożsamości świadectwo ukończenia szkoły, jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu maturalnego.