Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku w języku angielskim

Drodzy Ósmoklasiści!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku serdecznie zapraszają uczniów klas VIII do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku w języku angielskim. Konkurs odbędzie się 30 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku o godzinie 11:30. Celem konkursu jest:- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozszerzanie i wzbogacanie swojej bazy językowej- wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań życie, rodzina, praca, najsłynniejsze dzieło oraz ciekawostki.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowanie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Formularz), oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@zsznasielsk.pl Na zgłoszenia czekamy do 20.12.2023 roku. Zachęcamy do udziału i życzymy przyjemnej nauki!

Organizatorzy Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku w języku angielskim

Drodzy Ósmoklasiści!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku serdecznie zapraszają uczniów klas VIII do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku w języku angielskim. Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku o godzinie 11.00. Celem konkursu jest:- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozszerzanie i wzbogacanie swojej bazy językowej- wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowanie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Formularz), oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@zsznasielsk.pl Na zgłoszenia czekamy do 21.11.2022 roku. Zachęcamy do udziału i życzymy przyjemnej nauki!

Organizatorzy Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

Regulamin konkursu