„List do…” – Konkurs Literacki dla uczniów szkół średnich.

9 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się finał Konkursu Literackiego dla uczniów szkół średnich „List do…”.  Konkurs zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim. Jego celem było poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 1LOR- Daria Diana Lasocka, której praca wygrała na etapie szkolnym.

Uroczystość poprowadził Pan Jacek Gawroński, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, on też o godzinie 13.00 powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił honorowych patronów konkursu, którymi byli:

  • Starosta Powiatu Nowodworskiego Pan Krzysztof Kapusta
  • Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego Pan Paweł Calak
  • Krajowe Centrum ds. AIDS reprezentowane przez Panią Marię Rogalewicz
  • Patronat medialny- „Gazeta Nowodworska”.

Po przedstawieniu honorowych patronów głos zabrali: Starosta Nowodworski Pan Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego  Pan Paweł Calak, którzy podziękowali młodzieży za to, że z dużym zaangażowaniem zajęła się tak trudnymi sprawami jak HIV/AIDS.

W imieniu  Krajowego  Centrum ds. AIDS głos zabrała Pani Maria Rogalewicz, która podkreśliła, iż cały czas należy prowadzić profilaktykę HIV/AIDS, będącą jedynym skutecznym sposobem ograniczenia szerzenia się HIV.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Pan Arkadiusz Chełstowski zwrócił uwagę na to, że tegoroczna forma konkursu- list pojawiła się po raz pierwszy wśród innych form profilaktyki.

Zanim uczniowie szkół średnich przeczytali swoje prace, czas umilił  muzycznym występem  zwycięzca The Voice Senior 3 Pan Krzysztof Prusik.

Po muzycznej „uczcie” uczniowie  biorący udział w konkursie zaprezentowali swoje listy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał ogromne brawa od publiczności.

Jury przyznało jedno pierwsze miejsce i wyróżnienia. Nasza uczennica Daria Diana Lasocka  otrzymała wyróżnienie.

Na zakończenie uroczystości Pan Jacek Gawroński serdecznie podziękował wszystkim za udział i jeszcze raz pogratulował zwycięzcom.

                                                                                                          Anna Dobies