Marzec 2017


   Udział naszego ucznia w finale XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe

W czwartek, 30 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, przy ul. Bema 4 w Siedlcach odbył się finał XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe. Wziął w nim udział uczeń czwartej klasy technikum ekonomicznego Dominik Wawrzonkiewicz. O godzinie 9. 30 rozpoczął się test pisemny, który miał wyłonić pięć osób z największą liczbą punktów. Po zakończeniu pisania testu, uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział we mszy świętej, a następnie odbyła się część ustna. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, czego najlepszym dowodem jest fakt przyznania aż dwóch pierwszych miejsc (osoby, które zajęły te miejsca otrzymał laptopy oraz indeksy na wyższe uczelnie, a także książki). Dominik Wawrzonkiewicz zajął 46. miejsce na 65 możliwych. W tej ważnej uroczystości wraz z ks. Piotrem Wilkowskim i Dominikiem wzięli udział także dwaj uczniowie z pierwszej klasy technikum logistycznego: Daniel Nacios oraz Kamil Witkowski.


I MIEJSCE NASZYCH SIATKARZY

30 marca 2017 w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji rozegrano Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Na starcie stanęło pięć szkół.
LO w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSP w Pomiechówku, ZS Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSZ w Nasielsku, ZSZ Nasielsk. Opiekunowie zadecydowali , że turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Tego dnia Reprezentanci Naszej spisali się bardzo dobrze wygrywając wszystkie spotkania co w ostatecznym rozrachunku dało Nam pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji.
Wyniki:
ZSZ NASIELSK 2:0 ZSZ NR 1 NDM
ZSZ NASIELSK 2:0 LO NDM
ZSZ NASIELSK 2:0 ZSP POMIECHÓWEK
ZSZ NASIELSK 2:0 ZSZ NASIELSK
Sukces ten daje nam automatyczny awans na zawody międzypowiatowe, które zostaną rozegrane 10 kwietnia w Wołominie.
Naszą drużynę reprezentowali: Daniel Bazylewski, Kacper Wiśniewski, Radek Drwęcki, Przemek Drwęcki, Kamil Filipowicz, Szymon Zalewski, Mateusz Grycz, Marcin Piotrowski, Kamil Zawadzki, Marcin Witkowski. Opiekun Mariusz Chrzanowski.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. ZSZ Nasielsk
2. ZSZ NR 1 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
3. LO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
4. ZSP POMIECHÓWEK
5. ZSO NASIELSK
Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju uznano reprezentanta Naszej szkoły Daniela Bazylewskiego

 

 


Powiatowy Turniej Piłki Halowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.

Turniej odbył się 24 marca 2017r.  na hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do rywalizacji stanęły drużyny z 5 szkół powiatowych: LO NDM, ZSZ nr 1 NDM, ZSP Pomiechówek, ZSO Nasielsk i ZSZ Nasielsk.

Dziewczęta grały 10- minutowe mecze systemem ,, każdy z każdym”.

Nasza szkoła zajęła II miejsce w tym turnieju.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali wicestarosta P. Paweł Calak oraz P. Zdzisław Racki.

Skład reprezentacji ZSZ Nasielsk:

 1. Chrzanowska Angelika II TE (kapitan)
 2. Buszko Kinga II TE
 3. Łazarska Sylwia II TE
 4. Tybuchowska Katarzyna II TL
 5. Ołdakowska Martyna III LO
 6. Gortat Małgorzata II TL
 7. Kamińska Natalia III LO
 8. Wietecka Klaudia I TL
 9. Wiśniewska Weronika III LO
 10. Tkaczyk Natalia II TL
 11. Ciskowska Magdalena III TE
 12. Bryk Paulina II TL

Opiekun grupy:

Anna Skrzynecka

 


„Szkolny Klub Sportowy”

Od lutego 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku realizowane są zajęcia w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Koordynatorem programu jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Celem programu jest stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja różnorodnych sportów, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika. Oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyznaczonych przez szkołę i zatrudnionych w ramach programu nauczycieli wychowania fizycznego w okresie od lutego do grudnia 2017r. Zajęcia prowadzą Stanisław Sotowicz oraz Mariusz Chrzanowski.


Finał konkursu o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

22 marca 2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody laureatowi konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego, organizowaną podczas ferii zimowych na terenie województwa mazowieckiego.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, inspektor Tomasz Michułka, Komendant Stołeczny Policji mł. insp. dr Rafał Kubicki.

Głównymi celami konkursu były: inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich, zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowania zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa.

Do konkursu zgłoszono 39 inicjatyw, z czego 11 nie spełniło warunków formalnych. Komisja konkursowa oceniła 28 projektów. Podczas przeprowadzonego konkursu zajęcia przybierały charakter warsztatów teatralnych, zajęć sportowo – rekreacyjnych, warsztatów kulinarnych, zajęć plastycznych, zajęć komputerowych, warsztatów dziennikarskich, zajęć tanecznych, biwaku profilaktyczno – edukacyjnego.

Inicjatywa o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym zgłoszona do konkursu przez Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku miała formę zajęć teatralnych. Uczniowie klasy I Technikum Ekonomicznego przygotowali autorski spektakl pt. „Miłość w epoce online” pod kierunkiem pedagoga szkolnego Anny Łączyńskiej. Celem spektaklu było pokazanie, jakie zagrożenie stanowią uzależnienia dla podstawowych wartości życia ludzkiego. Spektakl pokazuje zmiany, jakie zachodzą za sprawą fonoholizmu – uzależnienia od telefonu – w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, jak również porzucenie zainteresowań, pasji, problemy w szkole. Przedstawienie ma na celu poruszyć odbiorcę, wywołać refleksję nad nieodpowiednim zachowaniem i wskazać te wartości, które są w życiu najważniejsze: miłość, przyjaźń, własny rozwój, a także realizacja marzeń. Język, styl bycia, odbiór rzeczywistości osób występujących są szczególnie bliskie młodzieży i odzwierciedlają ich zachowania na co dzień, dzięki czemu mogą oni z łatwością utożsamić się z występującymi aktorami. Spektakl jest więc zwierciadłem, w którym mogą przejrzeć się współcześni młodzi, a przez muzykę, śpiew i poezję dostarcza wiele walorów estetycznych.

Niewątpliwie wszystkie inicjatywy, które przybierały tak różne i ciekawe formy, będą inspiracją do nowatorskich działań dla innych osób i instytucji, zainicjowały niekonwencjonalne pomysły oraz dostarczyły wiele wrażeń uczestnikom i realizatorom projektu.

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku dziękuje uczniom klasy I Technikum Ekonomicznego: Kamili Bednarskiej, Magdzie Jaskólskiej, Natalii Rychlewskiej, Marcinowi Piotrowskiemu za ich zaangażowanie w przygotowanie spektaklu i pozostałym osobom za wkład pracy przy realizacji projektu.

 

                                                                                                                                                                      


W ZSZ pierwszy Dzień Wiosny odbył się na wesoło. Uczniowie cały dzień przechadzali się po szkole w zabawnych strojach. Ponadto przygotowali zabawne  scenki kabaretowe, śpiewali karaoke oraz wybrali najpiękniejszą wiosnę. Młodzież brała również udział w różnych konkurencjach sportowych. Wielu z nich zostało wyróżnionych i nagrodzonych. W Dzień Wiosny zaangażowali się również nauczyciele, którzy zaśpiewali własna piosenkę. 21 marca był wyjątkowym dniem w naszej szkole.


Gratulujemy uczniom udziału w finale VIII edycji KONKURSU MATEMATYCZNEGO    

im. Gen. Sylwestra Kaliskiego.

            17 marca 2017 roku odbył się VIII finał edycji Konkursu Matematycznego im. Gen. Sylwestra Kaliskiego zorganizowany przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dwójka naszych uczniów Magdalena Ciskowska z klasy 3 Techniku Ekonomicznego i Emil Chęcik z klasy 3 Technikum Ekonomicznego wytypowanych w szkolnych eliminacjach wzięło udział w Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez WAT. Do finału zakwalifikowało się 126 uczestników z całej Polski. Młodzież biorąca udział w tym konkursie miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki. Celem konkursu jest promowanie matematyki wśród młodzieży, jak również możliwość zdobycia indeksu na dowolnie wybrany kierunek studiów na WAT. W tym roku szkolnym naszym uczniom nie udało się zdobyć nagród, ale mam nadzieję, że w przyszłości nasi uczniowie będą mogli pochwalić się sukcesem, czego życzę uczniom ZSZ i trzymam za nich kciuki.

                                                                                                                                                                                 Wioletta Skurczyńska

 


ROK RZEKI WISŁY 2017

W związku z obchodami 550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle rok 2017, uchwałą Sejmu RP ogłoszony został Rokiem Wisły.  Królowa Polskich Rzek odgrywa istotną rolę w poczuciu tożsamości narodowej wszystkich Polaków i jest silnie związana z dziejami naszego kraju.

W związku   Rokiem Wisły na terenie całego kraju, organizowane są różnorodne akcje związane z promowaniem znaczenia najdłuższej polskiej  rzeki. Nasza szkoła włączyła się w obchody w ramach projektów edukacji ekologicznej realizowanego przez  maturzystów. Uczniowie najstarszych klas wykonali prezentacje multimedialne pt. „ Płynie Wisła, płynie…”. W swoich pracach, wykonywanych samodzielnie lub w parach, mieli przedstawić znaczenie Wisły w trzech aspektach: przyrodniczym, gospodarczym oraz społeczno- kulturowym.  Zadanie to było doskonałą możliwością do powtórzenia i rozszerzenia wiadomości, z dziedzin tak bliskich naszym maturzystom jak np. geografia czy biologia.

Najlepsze prezentacje zostaną zaprezentowane szerszemu gronu uczniów w ramach godzin z wychowawcą.Uczeń naszej szkoły laureatem etapu diecezjalnego

XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe

 

2 marca 2017 roku w Płońsku odbył się etap diecezjalny XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe. Naszą szkołę reprezentował Dominik Wawrzonkiewicz, uczeń czwartej klasy technikum ekonomicznego, który do Olimpiady przygotowywał się pod kierunkiem ks. Piotra Wilkowskiego. Dominik po rozwiązaniu testu pisemnego zajął 3 miejsce i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego olimpiady, który odbędzie się 30 marca w Siedlcach.  Dominik wraz z dwiema uczennicami z Raciąża będzie reprezentował diecezję płocką w Siedlcach. Życzymy naszemu uczniowi dalszych sukcesów.

 

                   


         Warsztaty profilaktyczne

 

1-2 marca odbyły się warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas Technikum Ekonomicznego, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pana Marcina Millera – trenera, pedagoga, obecnie studenta psychologii, pracownika Ośrodka Profilaktyki Społecznej. Tematyka poruszana na zajęciach dotyczyła asertywności, czyli umiejętności odmawiania, a także profilaktyki agresji i przemocy.

Warsztaty profilaktyczne miały na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat uzależnień i zagrożeń, które ze sobą niosą. W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, uwzględniały specyfikę okresu buntu młodzieżowego. Poruszana problematyka stanowi odniesienie do postaw asertywnych i kształtowania poczucia własnej wartości. W trakcie zajęć uczniowie poznali specyfikę uzależnienia. Pedagog Marcin Miller zapoznał młodzież z  mechanizmami uzależnienia – iluzja, zaprzeczenie, nałogowe regulowanie emocji oraz rozproszenie i rozdwojenie „Ja”. Młodzież dowiedziała się również o konsekwencjach uzależnienia od narkotyków, alkoholu, leków, hazardu i ich negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, a także przekonała się że problem uzależnienia jednej osoby w rodzinie ma ogromny wpływ na pozostałych jej członków i na jej ogólne funkcjonowanie.

Uczniowie dowiedzieli się wiele na temat przyczyn agresji, jej rodzajach i formie, uwarunkowaniach zachowań agresywnych. Młodzież obejrzała kilka krótkich filmików, które przedstawiały zachowania agresywne w różnych miejscach i sytuacjach życiowych i przekonała się o obojętnym podejściu otoczenia na przemoc i jego tragicznych skutkach. Pan Marcin Miller mówił również na temat emocji i uczuć w kontekście zachowań agresywnych, poruszył również problem agresji i przemocy w grach komputerowych. Uczniowie nabyli wiele informacji na temat sposobów rozpoznawania emocji i właściwego wyrażania złości i wpływie tych umiejętności na jakość naszego życia. Pedagog przestrzegał przed nowymi zjawiskami, które pojawiły się i nasiliły w ostatnich latach: sekstingiem oraz groomingiem. Są to zjawiska wynikające z braku zaspokojenia podstawowych potrzeb: miłości, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji w domu rodzinnym, a także braku przekazania ważnych wartości i zasad moralnych dzieciom przez rodziców, często wynikających z wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie jeden z rodziców jest uzależniony, natomiast współmałżonek boryka się z problemem współuzależnienia. Bardzo często dotyczy to zjawisko Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), gdzie agresja, przemoc i brak poczucia bezpieczeństwa królowały w domu. Osoby takie powinny przejść długofalową terapię, by nauczyć się funkcjonować w rodzinie, społeczeństwie, by po prostu móc żyć normalnie.

Uczniowie mieli możliwość również pracować w grupach, wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością, wspólnie zastanawiali się nad poważnymi zagadnieniami, problemami z którymi stykają się już teraz, bądź będą zmuszeni skonfrontować się w niedalekiej przyszłości. Odpowiadali oni na następujące pytania: Jak bezpiecznie imprezować?, Jak skutecznie odmawiać?, Do czego prowadzą uzależnienia?, Jak uchronić się przed konsekwencjami nieprzemyślanych stosunków seksualnych? Jakie działanie można podjąć aby przeciwdziałać uzależnieniom od narkotyków? Jakie są negatywne konsekwencje używek?

Warsztaty przeprowadzone przez pedagoga, pana Marcina Millera, były bardzo ciekawe. Podczas zajęć młodzież nabyła wiele interesujących wiadomości, które z pewnością warto wykorzystać w życiu. Była to wartościowa lekcja przestrogi ze wskazaniem dekalogu zasad, jakimi należy kierować się by móc prowadzić zdrowe, spokojne i szczęśliwe życie bez używek, agresji i przemocy.

 

 

Anna Łączyńska

Marcin Miller