Nauczanie zdalne


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. praca szkoły będzie odbywać się w sposób hybrydowy, natomiast od 31 maja 2021 r. w sposób stacjonarny.

Szczegółowa organizacja pracy szkoły na czas nauczania hybrydowego:

  • W pierwszym tygodniu nauki, czyli od 17 maja 2021 r. do 23 maja 2021r.  w klasach:

– 1LOR, 2LOR, 2LO, 1WR, 2WR, 2WA, 3WA zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole;

– 1TLR, 1TIER, 2TI, 2TL, 3TEL, 3TI  zajęcia odbywają w formie zdalnej (nauka na odległość);

– klasy: 2TIER, 2TLR w dniu 17 maja 2021 r. przychodzą do szkoły, a następnie od 18 maja 2021 r. odbywają miesięczną praktykę zawodową u pracodawców zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

  • W kolejnym tygodniu, czyli od 24 maja 2021r . do 30 maja 2021 r. następuje zmiana polegająca na tym, że uczniowie, którzy kształcili się zdalnie będą pracować stacjonarnie, natomiast ci, którzy pracowali stacjonarnie będą uczyć się zdalnie.

Młodociani pracownicy będący uczniami Branżowej Szkoły I stopnia realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Część zajęć praktycznych dla uczniów kształcących się  w Technikum będzie odbywać się pracowniach przedmiotowych w trybie stacjonarnym.

Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna do dnia 16 maja 2021 r. Organizacja pracy szkoły pozostaje bez zmian, w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie III klas Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., będą częściowo realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

W pozostałych przypadkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z Branżowej Szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka RutkowskaSzanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Ponadto do 11 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z Branżowej Szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna do dnia 14 marca 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska