Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Ósmoklasiści,

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

Uczniowie klas ósmych samodzielnie zakładają konto w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzając nr PESEL i wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Ósmoklasisto! Ważne terminy!
- składanie podań:
od 15 maja 2023 r. od godz. 800
do 19 czerwca 2023 r. do godz. 1500
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 23 czerwca 2023 r. od godz. 800
do 12 lipca 2023 r. do godz. 1500
- ogłoszenie list zakwalifikowanych:
21 lipca 2023 r. 
- składanie oryginałów:
od 21 lipca 2023 r. od godz. 800
do 26 lipca 2023 r. do godz. 1500
- ogłoszenie list przyjętych:
27 lipca 2023 r. od godz. 1400

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024