Rok szkolny 2013/2014

 


Dnia 18 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie XXVII  Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem ,, Strefa euro. Szansa czy zagrożenie?”. Celem Olimpiady była edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Szczególne podziękowania należą się Panu mgr inż. Włodzimierzowi Zawadzkiemu za zaangażowanie i opiekę naukową nad uczestnikami olimpiady.