Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

„Poznaj samego siebie,
a stanie przed tobą otworem cały świat”.
Sokrates

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła
o godzinie 8:00 uroczysta Msza Święta w Kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
Następnie o godzinie 9:00 odbyła się Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. Po uroczystej komendzie „Baczność” zgromadzeni na uroczystości nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły, odśpiewali hymn państwowy.
Jako pierwsza, głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Ciepłymi słowami przywitała wszystkich zgromadzonych po wakacyjnym odpoczynku. Szczególne słowa powitania Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole. Wszystkim uczniom Pani Dyrektor przekazała życzenia satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy. Mottem wypowiedzi Pani Dyrektor były słowa Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Cała społeczność szkolna została również poinformowana o wyjeździe uczniów
na dwutygodniowe praktyki do Grecji, w ramach programu Erasmus +. Jest to dla naszej szkoły szczególne wyróżnienie.
Pani Dyrektor na zakończenie uroczystości przekazała uczniom informację o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.
Rozpoczął się kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Bez wątpienia jest to również czas nowych doświadczeń, pogłębiania swoich zainteresowań, a przede wszystkim czas wytężonej pracy, by stać się dojrzałym, wykształconym człowiekiem.

Agnieszka Wyrwich-Kosela