SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

          Pierwszy raz w historii, Urząd Miasta w Nasielsku, podjął udaną próbę zorganizowania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wcześniejsze wybory w szkołach wyłoniły reprezentantów na sesję rady. Mieliśmy wielką przyjemność wspierać naszą uczennicę Natalię Biedrzycką uczennicę klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk. Sesja jako pierwsze spotkanie radnych, miała na celu ukonstytuować Radę, a jej członkowie złożyli ślubowanie, następnie w wyborach mieli podjąć decyzję co do przedstawicieli. Wielką pozytywną niespodzianką było wybranie właśnie naszej uczennicy, uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku – Natalii Biedrzyckiej na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zapewniamy Natalię o naszym gorącym wsparciu na drodze działań politycznych i mamy nadzieję, że przewodniczenie radzie stanie się początkiem wielkiej i pozytywnej kariery. 

Łukasz Żychowski