Spektakl

W dniu 31.01.2023 r. uczniowie naszej szkoły udali się do NOK, aby w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego obejrzeć spektakl „Wspomnienia narkomanki” wystawiany przez teatr Avangarda. Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Nasielsku. Sztuka inspirowana była życiem Barbary Rosiek, autorki „Pamiętnika narkomanki”, w którym udokumentowała swoje doświadczenia z narkotykami i walkę z nałogiem. Widowisko skłoniło młodzież do refleksji na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.