Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to projekt społeczny, którego celem jest pomoc tym najbardziej potrzebującym. Oparty jest na pracy darczyńców i wolontariuszy. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Również nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu włączyli się w tę szlachetną akcję. Podziękowania kieruję w stronę następujących uczennic : Patrycja Nowakowska, Justyna Filipkowska, Dominika Sławińska, Sylwia Zagumny, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Katarzyna Tybuchowska.

Agnieszka Wyrwich – Kosela