Wrzesień 2017

Dbać o honor i dobre imię szkoły…

W piątek 29 września 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Aby tradycji stało się zadość, jak co roku, pierwszoklasiści zostali zaproszeni na dziedziniec  Grodu Nasielskiego.  Zanim mogli przystąpić do wygłoszenia roty  ślubowania w otoczeniu dam dworu, rycerzy, czarownic i katów oraz pod czujnym okiem Grona Pedagogicznego  musieli dowieść, że są godni przyjąć miano ucznia Zespołu Szkół Zawodowych .  Koledzy i koleżanki ze starszych klas przygotowali dla nich szereg trudnych prób. Pierwszoklasiści musieli udowodnić, że znają język łaciński – tłumacząc wylosowane sentencje,  wykazują się płynną mową- powtarzając głośno i szybko  popularne „językowe łamańce”, potrafią pisać z zamkniętymi oczami i mają dość siły, by zmierzyć się z najcięższymi książkami ze szkolonej biblioteki. Po zaliczeniu wszystkich testów otrzymali gromkie brawa i prawo do przystąpienia do ślubowania.

Rotę uczniowskiej przysięgi pierwszoklasiści wypowiedzieli w skupieniu i z przejęciem. W obecności Dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz starszych kolegów i koleżanek przyrzekli dbać o dobre imię szkoły i każdy dzień w niej spędzony wykorzystać to tego, by stać się lepszym człowiekiem. Po ślubowaniu Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska razem z Panem Kierownikiem Szkolenia Praktycznego Januszem Drwęckim  dokonali pasowania pierwszoklasistów- dziewcząt różą, a chłopców rycerskim mieczem.

Uroczystość uświetnił średniowieczny taniec w wykonaniu uczennic klas 3TL i 4TE, przygotowany przez Panią Annę Skrzynecką oraz przemowy rycerzy i dam dworu. Starsi uczniowie życzyli młodszym kolegom powodzenia w mierzeniu się ze szkolnymi wyzwaniami, pogody ducha i radości z każdego dnia wspólnej nauki. Dzień ślubowania na pewno na długo  zostanie w pamięci pierwszoklasistów jako ciekawe i przyjemne wspomnienie.

Szczególne podziękowania za zorganizowanie tego święta kierowane są do Pani Agaty  Żbikowskiej  oraz Pana Krzysztofa Turka, którzy poświęcili swój czas, by nadać tej uroczystości tak wspaniały i wyjątkowy charakter poprzez stworzenie scenografii, organizację strojów, oprawę muzyczną  i przygotowanie występu młodzieży.                                                                                      Julia Górska

 


Gra miejska
27 września 2017 roku

Cel:

Integracja zespołu klasowego.

Budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego miasta.

Uczestnicy:

Uczniowie klas pierwszych i ich wychowawcy.

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Zasady gry:

Wygrywa każda drużyna, która poprawnie wykona zadania.

Czas wykonania: 45 minut.

O zaliczeniu zadań decyduje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Zadania:

W trakcie gry obowiązkowo noście  na głowie czapkę pierwszaka.

Wymyślcie własną nazwę i okrzyk.

Podążajcie trasą zaznaczoną na mapie.

Wykonujcie polecenia przydzielonego Wam członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Organizator: Samorząd Uczniowski

Współczesna młodzież żyje w wirtualnej rzeczywistości, co w dużej mierze ogranicza jej aktywność fizyczną, dlatego aby zachęcić pierwszaków do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, Samorząd Uczniowski od trzech lat proponuje zamiast tradycyjnych otrzęsin grę miejską „Poznaję historię swojego miasta”. Ta zabawa edukacyjna polega na wyszukiwaniu zaznaczonych na mapie Nasielska ciekawych obiektów związanych z historią miasta. Do mapy dołączono pytania. Punkty etapowe znajdowały się przy pomniku upamiętniającym powstanie  styczniowe, na stadionie, przy Kościele, Bibliotece Miejskiej i Baszcie.. Zadania do wykonania to m.in. udokumentowanie zdjęciem swojej wyprawy, zaprojektowanie pomnika osoby, którą należy upamiętnić w naszym mieście; wyznaczenie trasy wycieczki, odnalezienie miejsc związanych z kulturą żydowską, przeprowadzenie sondy ulicznej, naszkicowanie zamku nasielskiego. Zadania dla pierwszaków ułożyli i czuwali nad ich wykonaniem: Klaudia Kępka, Sandra Borzyńska, Konrad Korycki i Katarzyna Tybuchowska.


Fascynujące widowisko:

Narodowe Czytanie „Wesela” w naszej szkole

Akcja Narodowego Czytania jest organizowana w naszej szkole od 2012 r.  przez Panią Agatę Żbikowską. W tym roku Zespół ds. Promocji  pod kierunkiem Pani Marioli Górskiej stworzył niezapomnianą oprawę scenograficzną, na tle której 22 września szkolni aktorzy odtworzyli wybrane sceny z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.  W tym  widowisku wystąpiło   17 uczniów  z  pięciu klas: I LO – Gabriela Gryziak; II TL – Daniel Nacios, Jakub Pierzynowski, Krystian Pisarzewski; III TE – Emil Jaskulski, Karolina Królak,  Klaudia Kępka, Jakub  Kopański, Jakub Korytkowski, Klaudia Łęgowska, Klaudia Milewska,; III TL – Paulina Bryk, Julia Górska, Konrad Korycki, Katarzyna Tybuchowska; IV TE – Emil Chęcik, Andrzej Szmytrowski.

 


    

                                                                     „Nauka jest jak niezmierne morze                                                                       Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Stefan Żeromski

 

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8:00 uroczysta Msza Święta w Kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Następnie o godzinie 9:00 odbyła się Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018. Po uroczystej komendzie „Baczność” wciągnięto flagę na maszt, zaś zgromadzeni na uroczystości nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły, odśpiewali hymn państwowy.

Jako pierwsza, głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Ciepłymi słowami przywitała wszystkich zgromadzonych po wakacyjnym odpoczynku. Szczególne słowa powitania Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole. Wszystkim uczniom przekazała życzenia radości ze zdobywania nowej wiedzy. Następnie Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska odczytała list Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej  z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

 

Swoją obecnością zaszczyciła nas Starosta Powiatu Nowodworskiego – Pani Magdalena Biernacka. W swym przemówieniu życzyła wszystkim uczniom udanego roku szkolnego oraz sukcesów w nauce, zaś nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pani Dyrektor na zakończenie uroczystości przekazała uczniom informację o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.

Rozpoczął się kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Bez wątpienia  jest to również czas na nowe doświadczenia, pogłębianie swoich zainteresowań, a przede wszystkim czas na przeżycie po raz kolejny przygody intelektualnej.