Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia Sztandaru Szkoły oraz odśpiewania Hymnu Narodowego. Cała społeczność szkolna odśpiewała również Hymn Szkoły.
Następnie głos zabrała pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska, witając znamienitych gości – Pana Pawła Calaka – Wicestarostę Powiatu Nowodworskiego, Panią Olgę Mychlińską – Kierownika Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji, Pana Włodzimierza Ostrowskiego – Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia oraz Panią Krystynę Winnicką – Przewodniczącą Rady Rodziców. Pani Dyrektor podsumowała cały rok wytężonej pracy, dziękując wszystkim za zaangażowanie i kreatywność. Dla wielu był to czas pełen wyzwań i sukcesów, dla innych zaś okresem zdobywania nowych doświadczeń i zawierania kolejnych przyjaźni. Na szczególne wyróżnienia zasługują bez wątpienia ci uczniowie, którzy ostatnie miesiące poświęcili na poszerzanie swej wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Dlatego też najlepszym, zostały wręczone przez Panią Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Najwyższą średnią w Liceum Ogólnokształcącym uzyskał Jakub Korycki, zaś w Technikum Martyna Królak. Uczniowie ci otrzymają stypendium ufundowane przez Prezesa Rady Ministrów. Oprócz nagród za sukcesy w nauce nasi uczniowie otrzymali również nagrody oraz dyplomy za pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu, a takież za sukcesy sportowe i konkursy przedmiotowe. Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na to, aby podczas wakacji pamiętać o własnym bezpieczeństwie.
Pan Paweł Calak podziękował Pani Dyrektor za współpracę następnie wręczył nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz Pani Edycie Pieńkosz za przygotowanie uczennicy do Olimpiady Logistycznej. Uczeń Kuba Korycki otrzymał z rąk Pana Wicestarosty Pawła Calaka gratulacje oraz Stypendium Starosty Nowodworskiego za najlepsze wyniki w nauce.
Po części oficjalnej zaprezentowano program słowno – muzyczny podsumowujący ostatnie miesiące nauki i ważne wydarzenia z życia naszej szkoły. Część artystyczną przygotowano pod kierunkiem Pani Agaty Żbikowskiej.
 
Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.
 
Agnieszka Wyrwich-Kosela