Biologia, Przyroda


Tydzień XI  25 – 29 maja 2020 r.


Biologia

I LO

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TIER

Temat: Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TI

Temat: Ochrona przyrody w Polsce.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu są zamieszczone na stronie.

I TLR

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału Metabolizm.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu są zamieszczone na stronie.

W kolejnym tygodniu 3. 06. odbędzie się klasówka.

I WR

Temat: Regulacja hormonalna.

 1. Gruczoły dokrewne i hormony
 2. Funkcje układu hormonalnego

Proszę obejrzeć prezentację Układ hormonalny by Ryuuiko Kazuto  on Prezi lub każdą inną.

Po obejrzeniu prezentacji proszę przejść na stronę LearningApps.org i odnaleźć ćwiczenia związane z tematem. Znalazłam ich 16. Dwa ćwiczenia to krzyżówki – proszę je wykonać i przysłać na mój adres. Tytuły krzyżówek: Narządy układu dokrewnego i ich funkcje, Kontrola hormonalna.

I TL

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

 

I WA

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I LOR

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

Przyroda

I LO

Temat: Ćwiczenia utrwalające  materiał z rozdziału Geografia.

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału Geografia.

Zadania do tych  tematów będą przesłane drogą mailową.

01.06. odbędzie się klasówka z rozdziału Geografia

II LO

Temat: Kataklizmy w dziejach ludzkości przedstawiane w dziełach sztuki. Czy Atlantyda istniała naprawdę?

Temat: Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje.

Proszę wykonać ćwiczenia od strony 112 do strony 117 włącznie.

 


Tydzień X  18 – 22 maja 2020 r.


Biologia  w tygodniu  18.05 – 22.05 2020r.

I LO

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TIER

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TI

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu są zamieszczone na stronie.

I TLR

Temat: Inne procesy metaboliczne.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu są zamieszczone na stronie.

I WR

Temat: Układ wydalniczy.

 1. Budowa i funkcje układu moczowego.
 2. Choroby układu moczowego- profilaktyka i leczenie.
 3. Hormonalna kontrola wydalania.

Proszę obejrzeć prezentację Układ wydalniczy by Franek Janus on Prezi

oraz Higiena i choroby układu wydalniczego by Ola Z on Prezi.

Po obejrzeniu prezentacji proszę przejść na stronę LearningApps.org i odnaleźć ćwiczenia związane z tematem. Jednym z ćwiczeń jest krzyżówka – proszę ją wykonać i przysłać na mój adres.

I TL

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

 

I WA

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I LOR

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.


Przyroda

I LO

Temat: Zasoby wody na Ziemi a potrzeby człowieka.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres.

Temat: Racjonalne gospodarowanie wodą wyzwaniem dla każdego.

Zadania do tego tematu będą przesłane drogą mailową.

II LO

Temat: Relacje człowiek- środowisko.

Temat: Rezerwaty Biosfery w Polsce.

Zadania do obu tematów zostaną przesłane drogą mailową.

 


Tydzień IX  11 – 15 maja 2020 r.


Biologia  w tygodniu  11.05 – 15.05 2020r.

I LOR

Temat: Budowa i działanie enzymów.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TIER

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TLR

Temat: Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć na stronie.

I WR

Temat: Układ limfatyczny.

 1. Budowa układu limfatycznego.
 2. Funkcje układu limfatycznego.
 3. Choroby układu krążenia- profilaktyka i leczenie.

Proszę na stronie Prezi odnaleźć odpowiednie tematy. Po obejrzeniu prezentacji proszę opracować temat z punktu 3. i mi go przysłać

I LO

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

I TI

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć na stronie.

I TL

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

 

I WA

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu proszę odnaleźć w poprzednich tygodniach.

Przyroda

I LO

Temat: Zdrowie- zagrożenia cywilizacyjne.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres.

Temat: Co każdy turysta powinien wiedzieć wyjeżdżając do odległych państw?

Materiały do tej lekcji będą przesłane drogą mailową.

II LO

Temat: Choroby cywilizacyjne- praca z materiałem źródłowym.

Materiały do tej lekcji będą przesłane drogą mailową.

Temat: Ochrona przyrody i środowiska.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres.


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


Biologia  

I LO

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia do tematu są w poprzednim tygodniu.

I LOR

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcia są w którymś z poprzednich tygodni.

I TIER

Temat: Budowa i działanie enzymów.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Proszę poszukać zdjęć w którymś z poprzednich tygodni.

I TLR

Temat: Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcie zamieszczone jest na stronie.

I WR

Temat: Serce.

 1. Budowa i cykl pracy serca.
 2. Mechanizm krzepnięcia krwi.
 3. Grupy krwi w układzie ABO i Rh.

Proszę w Internecie obejrzeć prezentacje zatytułowane jak wyżej podane punkty.

Proszę wykonać ćwiczenia i przesłać do mnie.

Ćwiczenie 1. Budowa serca.

Podpisać zaznaczone na rysunku elementy budujące serce.

Ćwiczenie 2. Proces krzepnięcia krwi.

Uporządkuj we właściwej kolejności zdarzenia zachodzące podczas procesu krzepnięcia krwi.

 1. Przekształcenie protrombiny w trombinę
 2. Powstawanie skrzepu
 3. Uszkodzenie ściany naczynia krwionośnego
 4. Powstanie aktywnego czynnika inicjującego krzepnięcie krwi
 5. Wydostawanie się enzymu z uszkodzonych płytek krwi
 6. Przekształcanie fibrynogenu w fibrynę
 7. Powstawanie gęstej siatki włókien fibryny zalepiającej uszkodzenie w naczyniu krwionośnym

Ćwiczenie 3. Konflikt serologiczny

Matka mająca grupę Rh- po upływie roku od ostatniego porodu ponownie zaszła w ciążę. Jej mąż jak i pierwsze dziecko mają grupę Rh+. Podczas pierwszego porodu niewielka ilość krwi dziecka dostała się do krwioobiegu matki. Kolejne dziecko również odziedziczyło grupę krwi po ojcu tzn. Rh+.

Oceń czy drugiemu dziecku zagraża niebezpieczeństwo konfliktu. Wyjaśnij swoje stanowisko podając jeden argument.

I TI

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcie zamieszczone jest na stronie.

I TL

Temat: Praca klasowa. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

I WA

Temat: Praca klasowa. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

Przyroda

I LO

1 Temat: Pory roku a krajobrazy.

2 Temat: Cykle przyrodnicze i geologiczne

Po przeanalizowaniu materiału Cykle, rytmy i czas proszę wykonać ćwiczenia  a następnie przesłać na mój adres.

II LO

1 Temat: Kraje biedne i bogate – nierównomierny dostęp do dóbr.

2 Temat: Czy choroby cywilizacyjne mogą zagrozić światu?

Po przeanalizowaniu materiału proszę wykonać pozostałe ćwiczenia do tematu 1  i wszystkie ćwiczenia do tematu 2 . Wszystkie proszę przesłać.

 


Tydzień VII  27 – 30 kwietnia 2020 r.


Biologia  

 LO

Temat: Praca klasowa. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

I TIER

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcie zamieszczone jest w tygodniu 15 – 17 kwietnia dla klasy I TLR.

I TI

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcie zamieszczone jest na stronie.

 

I TLR

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia do tematu i wysłać na mój adres. Zdjęcie zamieszczone jest na stronie.

I WR

Temat: Budowa i funkcje układu krążenia.

 1. Krążenie krwi.
 2. Transport gazów oddechowych

Proszę w Internecie wpisać Budowa i funkcje układu krążenia on Prezi.

Po obejrzeniu wybranych prezentacji proszę przejść na stronę Learning Apps. org  i zrobić ćwiczenia do tematu online.

I TL

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

Proszę powtórzyć materiał,  następnie wykonać ćwiczenia Lekcja powtórzeniowa Wersja A i przesłać na mój adres. Zdjęcia są zamieszczone w tygodniu 15 – 17 kwietnia dla klasy I TI.

Na następnej lekcji 7 maja o godz. 13 15 odbędzie się praca klasowa. Osoby, które nie wezmą udziału w klasówce dostaną ocenę nast..

Przyroda

I LO

1 Temat: Czy energia słoneczna stanie się rozwiązaniem problemów energetycznych na Ziemi?

2 Temat: Przemysł zaawansowanej technologii (high-tech).

Po przeanalizowaniu materiału proszę wykonać pozostałe ćwiczenia do tematu 1 i wszystkie do tematu 2 a następnie przesłać na mój adres.

II LO

1 Temat: Czy rosnące potrzeby uzasadniają ingerencję człowieka w środowisko przyrodnicze?

2 Temat: Kontrowersyjne problemy w mediach.

 1. Wpływ człowieka na klimat.
 2. Wyczerpywanie się źródeł energii.
 3. Energetyka jądrowa.

Po przeanalizowaniu materiału proszę wykonać pozostałe ćwiczenia do tematu 1 (przesłać) i ćwiczenia 1 -3 do tematu 2.

 


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


Biologia  w tygodniu  20 – 24 kwietnia 2020r.

I TL

Temat: Znaczenie badań nad DNA

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, wykonać zdjęcie i przesłać na mój adres.

Zdjęcia Karty pracy znajdziecie w tygodniu 6-8. 04. w klasie I LO/I TI

I LO   I WA

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

Proszę powtórzyć materiał, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, zrobić zdjęcia i przesłać na mój adres. Zdjęcia z Karty pracy zamieszczone są w poprzednim tygodniu dla klasy I TI. W następnym tygodniu

28.04. odbędzie się klasówka w klasie I LO.

 1. 05. odbędzie się klasówka w klasie I WA.

Osoby, które nie wezmą udziału w klasówce dostaną 1.

I TI

Temat: Praca klasowa. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

 LOR

Temat: Praca klasowa. Komórka.

I TIER

Temat: Praca klasowa. Komórka

I TLR

Temat: Budowa i działanie enzymów.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, wykonać zdjęcie i przesłać na mój adres.

Zdjęcia znajdziecie na tej stronie.

I WR

Temat: Układ oddechowy

 1. Budowa i funkcje układu oddechowego.
 2. Istota procesu oddychania.
 3. Choroby układu oddechowego – profilaktyka i leczenie.
 4. Proszę obejrzeć 2 prezentacje:

Układ oddechowy by Adam Sibik on Prezi

Higiena i choroby układu oddechowego by Paweł Brosz on Prezi

 1. Po obejrzeniu prezentacji proszę zrobić ćwiczenia dotyczące tematu na stronie LearningApps.org
 2. Proszę opracować temat Higiena układu oddechowego i wysłać na mój adres.

Proszę nie przepisywać z Internetu, proszę napisać swoimi słowami. Jeżeli będziecie chcieli zamieścić jakieś informacje, które znajdziecie w sieci to oczywiście można, ale nie przysyłajcie mi gotowych opracowań bo nie będę ich sprawdzać.

III LOB

 1. Powtórzenie. Ewolucja na poziomie populacji. Powstawanie gatunków – specjacja. Prawidłowości ewolucji.
 2. Powtórzenie. Historia życia na Ziemi. Antropogeneza.
 3. Arkusze maturalne.
 4. Arkusze maturalne.
 5. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

Fakultety

III LOB

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

Przyroda

I LO

Temat: GPS – rewolucja w nawigacji.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać pozostałe ćwiczenia na str. 68 -70 i całość przesłać na mój adres.

Temat: Odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia 2 i 5 na str. 72 i 74 w Karcie pracy. ( na razie proszę nie przesyłać)

II LO

Temat: Świat – przed Kolumbem i po Kolumbie.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia w Karcie pracy str. 92 – 94. i przesłać do sprawdzenia.

Temat: Zasoby naturalne Ziemi.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćw. 2 i 5  str. 97 i 98 w Karcie pracy.

( na razie proszę nie przesyłać)

III LOA

Temat: Największe i najmniejsze.

Po zapoznaniu się z tematem proszę wykonać ćwiczenia w Karcie pracy.

Temat: Podsumowanie pracy w klasie III.

Godzina wychowawcza

Lekcja pożegnalna- podsumowanie wspólnej pracy w ciągu 4 lat.


Tydzień V 15 – 17 kwietnia 2020 r.


Biologia 

I TI

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału Biotechnologia i inżynieria genetyczna.

1.Proszę powtórzyć materiał, wykonać ćwiczenia w podręczniku na str. 118-120 (Sprawdź, czy już umiesz!)

 1. Proszę wykonać ćwiczenia z Karty pracy Lekcja powtórzeniowa Wersja A. Zdjęcia znajdziecie gdzieś tutaj. Podpisane zdjęcia wykonanych ćwiczeń proszę przesłać do sprawdzenia.
 2. Na kolejnej lekcji tj. 22 kwietnia o godz. 12 25 odbędzie się klasówka. Osoby, które nie wezmą w niej udziału dostaną ocenę niedostateczną

I TL

Temat: Inżynieria genetyczna- korzyści i zagrożenia.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, wykonać zdjęcie i przesłać na mój adres. Zdjęcia będą gdzieś tutaj zamieszczone.

 

 

 

 

 

I WA

Temat: Znaczenie badań nad DNA.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, wykonać zdjęcie i przesłać na mój adres.

Zdjęcia Karty pracy znajdziecie w poprzednim tygodniu w klasie I LO/I TI

I LOR

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału Komórka.

Proszę powtórzyć materiał, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, zrobić zdjęcia i przesłać na mój adres. W następnym tygodniu 24 kwietnia o godz. 11 35 odbędzie się klasówka. Osoby, które nie wezmą udziału w klasówce dostaną 1.

Zdjęcia do tej lekcji były w klasie I TLR- poszukajcie ich.

I TLR

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku, wykonać ćwiczenia w Karcie pracy, wykonać zdjęcie i przesłać na mój adres.

Zdjęcia będą zamieszczone na tej stronie.

 

 

 

 

 

I WR

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego. Zaburzenia

funkcjonowania układu odpornościowego.

Proszę w Internecie wpisać Budowa i funkcje układu odpornościowego on Prezi.

Po obejrzeniu wybranych prezentacji proszę przejść na stronę Learning Apps. org  i zrobić ćwiczenia do tematu online.

III LOB  

Proszę powtórzyć materiał z następujących tematów:

 1. Rozwój myśli ewolucyjnej.
 2. Dowody ewolucji.
 3. Dobór naturalny- główny mechanizm ewolucji.

Proszę wykonać ćwiczenia na biolghelp


Przyroda

I LO

Temat: Historia wybranych odkryć i wynalazków w geografii.

Proszę zapoznać się z tematem a następnie wykonać ćwiczenia 5 i 6 w Karcie pracy.

II LO

Temat: Odkrywanie i poznawanie kuli ziemskiej.

Po zapoznaniu się z tematem proszę odpowiedzieć na pytania

 1. Z jakich powodów w średniowieczu nie podejmowano dalekich podróży?
 2. Które wynalazki umożliwiły wyprawy geograficzne i podbój nowo odkrytych lądów?
 • Które odkrycia geograficzne, Waszym zdaniem, miały największy wpływ na rozwój społeczno-
  -gospodarczy świata?

 

III LOA

Temat: Barwy i zapachy świata.

Po przeanalizowaniu materiału proszę wykonać ćwiczenia w Karcie pracy.

 


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


Biologia

I LO  I TI   

Temat: Znaczenie badań nad DNA

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia na podstawie Karty pracy( zdjęcie!). Uzupełnione ćwiczenia prześlij na adres: h.zielinska909@wp.pl

Proszę ćwiczenia wykonać w Kartach pracy lub na kartkach, zrobić zdjęcie i wysłać. Każda kartka ma być podpisana: imię nazwisko klasa. Proszę pisać wyraźnie bo każda wątpliwość będzie liczona na Waszą niekorzyść.

 

 

 

 

I WR

Temat: Praca klasowa.

 1. Energia i metabolizm.
 2. Podziały komórkowe.

I TIER

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału Komórka.

 1. Powtórz materiał na podstawie podręcznika.
 2. Wykonaj  ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia na str. 81-83 ( zdjęcia umieszczone w poprzednim tygodniu dla I TLR)
 3. Wyślij uzupełnione ćwiczenia na podpisanych kartkach: imię, nazwisko, klasa (każda kartka!) na adres h.zielinska909@wp.pl
 4. Na następnej lekcji 21 kwietnia o godz. 14 05 odbędzie się klasówka drogą mailową. Do tego czasu proszę przesłać wykonane i podpisane ćwiczenia.

 

I TLR

Temat: Praca klasowa. Komórka.

III LOB

Powtórz  materiał z następujących tematów:

 1. Różnorodność biologiczna. Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną.
 2. Elementy ochrony środowiska.

Po powtórzeniu materiału uzupełnij brakujące ćwiczenia w Karcie pracy oraz wykonaj ćwiczenia na stronie biologhelp.pl/matura

 

III LOB fakultety

Temat: Różnorodność roślin

 1. Nagozalążkowe. Okrytozalążkowe.
 2. Porównanie wybranych grup roślin.

Po powtórzeniu materiału proszę wykonać ćwiczenia dotyczące tematu na stronie biologhelp.pl/matura.

Przyroda

I LO

Temat: Praca klasowa z rozdziału Biologia

Temat: Układ Słoneczny- co czeka go w przyszłości?

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku wykonaj pozostałe ćwiczenia w Karcie pracy do tematu Metoda naukowa i wyjaśnianie świata.

 

II LO

Temat: Praca klasowa. Biologia

 

III LOA

Temat: Kataklizmy w dziejach ludzkości przedstawiane w dziełach sztuki.
Czy Atlantyda istniała naprawdę?

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku, wykonać ćwiczenia w Karcie Pracy i przesłać na mój adres. Na każdej kartce imię, nazwisko, klasa!

 

IV TE Godzina wychowawcza

 

Temat: Święta Wielkanocne- jak spędzimy je w dobie koronawirusa?

 


Tydzień III 30.03.2020 – 03.04.2020 r.


Biologia

klasa I TLR

klasy ILOR i ITIER

Biologia 

Materiał w pdf

I LO  I TI  1WA 

Temat: Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia.

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1- 4. Uzupełnione ćwiczenia prześlij na adres: h.zielinska909@wp.pl

 

Imię i nazwisko………………………………………………………          klasa …………………..

 

 1. Podaj przykład korzyści, które przynosi zastosowanie inżynierii genetycznej w:
 2. medycynie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 4. Wpisz do tabeli po dwa przykłady zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka wynikających ze stosowania GMO.
Wpływ GMO

na środowisko naturalne

Wpływ GMO

na zdrowie człowieka

 

 

 1. Który z podanych sposobów zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie jest nieprawdziwy? (podkreśl)
 2. Odmiany GMO i roślin niezmodyfikowanych genetycznie wysiewa się w tym samym czasie.
 3. Uprawy roślin oddziela się barierami z gęsto rosnących drzew lub pasów ziemi.
 4. Tworzy się bezpłodne zwierzęta i rośliny o niekiełkujących nasionach.
 5. Do genomów organizmów zmodyfikowa-nych genetycznie wbudowuje się dodatko-we geny, które w pewnych warunkach powodują śmierć tych organizmów.

 

 1. Podaj po jednym przykładzie wykorzystania badań nad DNA w:
 2. medycynie sądowej, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I TL

Temat: Klonowanie – tworzenie genetycznych kopii

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonaj podane ćwiczenia. Po uzupełnieniu prześlij je na adres   h.zielinska909@wp.pl

 

 

Imię i nazwisko………….

Klasa I TL

 

 1. Na podstawie schematu z podręcznika przedstawiającego przebieg klonowania owcy Dolly

(s. 100, 101) uzupełnij poniższą informację.

 

Owca Dolly miała . . . . . . . . . . .  matki. Od pierwszej pobrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a od drugiej – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pozbawioną jądra komórkowego. Następnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wszczepiono do macicy matki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod względem genetycznym Dolly była kopią owcy, od której pobrano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodę, której użyto do sklonowania Dolly, nazywamy metodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Na podstawie tekstów źródłowych ze s. 102 podręcznika podaj po dwa argumenty za i przeciw klonowaniu człowieka.

Argumenty za: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Argumenty przeciw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I WR

Temat: Rola składników odżywczych w funkcjonowaniu organizmu.

 1. Rola nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w diecie
 2. Źródła składników odżywczych
 3. Zasady racjonalnego odżywiania

Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie by Aldona Kleszczewska… – Prezi

Wpływ składników odżywczych na organizm by Anna Elsner… – Prezi

Zasady racjonalnego żywienia by Aldona Kleszczewska… – Prezi

 

Po obejrzeniu prezentacji wykonaj polecenia podane poniżej. Proszę  wykonać je na kartce i przesłać (podpisane!!!) na adres h.zielinska909@wp.pl 

Na kolejnej lekcji tzn. 8 kwietnia o godz. 14 odbędzie się drogą mailową klasówka z rozdziałów Energia i metabolizm i Podziały komórkowe.  Proszę do tego czasu przesłać mi swoje adresy mailowe wraz z imieniem i nazwiskiem.

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Klasa I WR

 1. Poszukaj jakie mogą być skutki niedoboru witamin i składników mineralnych w organizmie człowieka.

………………………………………………

 

 1. Porównaj wartość odżywczą i energetyczną 100g

 

Wartość odżywcza Wartość energetyczna
Cukier

 

Czekolada

 

Lody

 

Pieczywo

 

Ser

 

Kiełbasa

 

Ogórek

 

Pomidor

 

Jabłko

 

 

Wyciągnij wnioski …………………………………………

 

I LOR  I TIER

Temat: Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonaj ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia. (skany poniżej)
 3. Prześlij na adres h.zielinska909@wp.pl odpowiedzi (na podpisanych kartkach!) do poszczególnych ćwiczeń.

 

Imię i nazwisko………………..                                                     klasa……………

Zadanie 1

a    1……….. 2……………3 …………..

b ………

c  Podkreśl komórka mięśniowa, komórka jajowa, komórka wątroby, plemnik, zygota.

Zadanie 2

1……..

2……..

Zadanie 3 Podkreśl

 • a b
 • a b
 • a b
 • a   b

Zadanie 4

a  1………….

2…………

3…………

4…………

5…………

b  Podkreśl

a,   b,  c,   d

Zadanie 5

1 ………

2………

3……..

4……..

Zadanie 6

a  …………..

b  …………

 

 

 

 

I TLR

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału Komórka.

 1. Powtórz materiał na podstawie podręcznika.
 2. Wykonaj  ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia. (skany poniżej)
 3. Wyślij uzupełnione ćwiczenia na adres h.zielinska909@wp.pl
 4. Na następnej lekcji 8 kwietnia o godz. 13 10 odbędzie się klasówka drogą mailową. Do tego czasu proszę przesłać wykonane i podpisane ćwiczenia żebym mogła was zidentyfikować.

 

Imię i nazwisko…………….

    Klasa I TLR

Zadanie 1

A ………………

B ………………

C  Podkreśl    a  b  c  d

D ……………

Zadanie 2

A Podaj rodzaj komórki…………..

Podaj dwie struktury, które umożliwiły Ci jej identyfikację …………..

B Podkreśl  1   2   3

C Określ w którą stronę przemieszcza się woda ……………………

Zadanie 3

A Podkreśl  dyfuzja prosta, dyfuzja ułatwiona, transport aktywny, transport pęcherzykowy.

B ……………

C  …………….

Zadanie 4  Podkreśl

 • P F
 • P F
 • P F
 • P F

Zadanie 5

A ….

B   Podkreśl   A   B    1  2

Zadanie 6   Podkreśl    A  B   C       1  2  3  4

Zadanie 7  Podkreśl

 • P  F
 • P F
 • P F
 • P F

Zadanie 8

a    ……………….

b   ………………

c  1………………  2 ………………… 3…………………

 

III LOB

Powtórz  materiał z następujących tematów:

 1. Czym zajmuje się ekologia? Ekologia populacji.
 2. Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne między organizmami.
 3. Praca klasowa z rozdziału Ewolucja organizmów. Czwartek 2 IV godz. 11 35
 4. Poprawa pracy klasowej z rozdziału Ekologia. Piątek 3 IV godz. 10 30
 5. Struktura ekosystemu. Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie. Obieg węgla i azotu w przyrodzie.

Po powtórzeniu materiału uzupełnij brakujące ćwiczenia w Karcie pracy oraz wykonaj ćwiczenia na stronie biologhelp.pl/matura

Klasówki piszą osoby, które ich nie pisały w ogóle i te które chcą poprawić ocenę.

III LOB fakultety

Temat: Różnorodność roślin

 1. Mszaki
 2. Paprotniki

Po powtórzeniu materiału proszę wykonać ćwiczenia dotyczące tematu na stronie biologhelp.pl/matura.

Przyroda

I LO

Temat: Lekcja powtórzeniowa z działu Biologia

 1. Powtórz materiał w podręczniku.
 2. Uzupełnij ćwiczenia w Karcie pracy.

 

Temat: Teoria powstania i ewolucji wszechświata.

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenie 2 i 6 w Karcie pracy.
 3. Na następnej lekcji tzn. 6 kwietnia o godz. 9 40 odbędzie się klasówka z rozdziału Biologia.

Proszę przysłać na mój adres h.zielińska909@wp.pl swoje adresy mailowe- podpisane!

II LO

Temat: Największe i najmniejsze.

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy a następnie odeślij je na adres h.zielińska909@wp.pl

 

Imię i nazwisko…………………

  klasa II LO

 1. Ilość tlenu zużywana w jednostce czasu na jednostkę masy ciała jest jednym ze wskaźników tempa metabolizmu. Wykres przedstawia zależność pomiędzy ilością zużywanego tlenu, a masą ciała u różnych gatunków ssaków, wyrażoną w kilogramach [litr O2/kg·h].

Na podstawie poniższego wykresu sformułuj dwa wnioski.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj polecenia.

 

Łasice (Mustela nivalis) zamieszkujące tereny otwarte najczęściej jako pokarm wybierają norniki (Microtus sp.) o średniej masie ciała około 30 g. Łasice żyjące w lesie żywią się głównie nornicami rudymi (Clethrinomys glareolus), których średnia masa ciała wynosi 17 g i myszami leśnymi (Apodemus flavicollis) o średniej masie ciała ok. 23 g. Łasice zamieszkujące tereny leśne są o 20% mniejsze niż łasice z terenów otwartych.

Na podstawie: P. Szafrańska, K. Zub, M. Konarzewski, Być albo nie być…małym., „Kosmos” 2006, nr 55 (1), s. 75–82 (http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/75.pdf).

 1. Wyjaśnij, dlaczego łasice zamieszkujące środowiska leśne i tereny otwarte różnią się średnią masą ciała.

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………

 1. Oceń poprawność stwierdzenia: masa łasic jest zależna od masy ciała ich ofiar.

…………………………………………………………………………………………………….………………………………

 1. Uzupełnij tabelę.

 

 

 

Czynniki wewnętrzne

ograniczające wielkość organizmów

Czynniki zewnętrzne

ograniczające wielkość organizmów

 

 

 

 

 1. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

 

Jednym z przykładów ekstremofili są termofile – organizmy mające zdolność rozwoju w  wysokich temperaturach. Ich występowanie stwierdzono m.in. w gorących źródłach, gejzerach i ciepłych jeziorach. Ze względu na optymalną temperaturę rozwoju drobnoustroje termofilne można podzielić na:

1) względne termofile rozwijające się najlepiej w temperaturze od 45˚C do 60˚C. Minimalna temperatura ich rozwoju to 25˚˃˚C – 40˚C. Maksymalna to 60˚C do 65˚C. Należą do nich m.in. Thermus ruber.

2) bezwzględne termofile o optymalnej temperaturze rozwoju 60˚C–70˚C.

3) ekstremalne termofile o optymalnej temperaturze rozwoju 70˚C–90˚C. Przykładem mikroorganizmów należących do tej grupy jest bakteria Thermus aquaticus, z której pochodzi polimeraza wykorzystywana w biologii molekularnej.

4) hipertermofile, rozwijające się w temperaturze przekraczającej 85˚C.

Termofile wykształciły różnorodne mechanizmy, które doskonale przystosowują je do życia             w podwyższonych temperaturach. Należą do nich m.in.: duża termostabilność białek i kwasów nukleinowych oraz specyficzna budowa błony cytoplazmatycznej. Ponadto posiadają zdolność do ograniczania metabolizmu tlenowego, a nawet do całkowitego wyeliminowania szlaków metabolicznych, które przebiegają z udziałem związków wrażliwych na wysoką temperaturę. Prowadzone są intensywne badania nad możliwością wykorzystania enzymów pochodzących            z termofili w przemyśle tekstylnym, piekarnictwie, browarnictwie, w biologii molekularnej, a także w produkcji detergentów, procesie wybielania papieru, przetwórstwie skrobi i in.

Tekst na podstawie rozprawy doktorskiej: I. Sinkiewicz, Użyteczność niektórych enzymów bakterii Thermus ruber

w przetwórstwie sacharydów żywności, Gdańsk 2008 (http://pbc.gda.pl/Content/3845/phd_sinkiewicz.pdf?handler=pdf).

 1. Uzupełnij poniższe zdania.

 

Czynnikiem abiotycznym środowiska, względem którego termofile wykształciły szereg przystosowań jest ……………………………. .

Organizmy żyjące w skrajnych warunkach środowiska to …………………………. .

Termofile zamieszkują m.in. ……………………………………, …………………………. oraz …………………………… .

Do przystosowań anatomicznych wykształconych przez termofile należy np. ……………………………… .

Do przystosowań fizjologicznych wykształconych przez termofile należy np. ……………………………… .

 1. Napisz, jakie są możliwości wykorzystania ekstremofili.

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

 

Temat:  Powtórzenie materiału  z rozdziału Biologia

 1. Proszę powtórzyć materiał w podręczniku.
 2. Proszę pouzupełniać ćwiczenia w Karcie pracy.
 3. Na następnej lekcji tzn. 7 kwietnia o godz. 12 25 odbędzie się klasówka z Biologii.

Proszę do tego czasu oddać podpisane prace drogą mailową.

III LOA

Temat: Praca klasowa z rozdziału Biologia. Wtorek 31 marca godz. 9 40

Temat: Relacje człowiek – środowisko, zrównoważony rozwój jedyną alternatywą dla przyszłości świata

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy.

Zestaw  A uczniowie o numerach 1-4

B   5 – 8

C   9 – 12

D  13 – 15

Proszę opracować zagadnienia zawarte w zestawach a następnie wysłać je na mój adres.                  ( podpisane!)

      Zestaw A                                                                                                                         Karta pracy

Relacje człowiek – środowisko

Na podstawie podręcznika wykonaj poniższe polecenia.

 1. Opisz stosunek człowieka do środowiska w trakcie:
 2. a) przedindriustialnego etapu rozwoju gospodarczego,
 3. b) indriustialnego etapu rozwoju gospodarczego,
 4. c) postindriustialnego etapu rozwoju gospodarczego.
 5. Oceń wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w poszczególnych etapach.

Karta pracy

Zestaw B

Zrównoważony rozwój

Na podstawie podręcznika i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia.

 1. Opisz ideę zrównoważonego rozwoju.
 2. Przedstaw i objaśnij model zrównoważonego rozwoju.
 3. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Zrównoważony rozwój jedyną alternatywą dla przyszłości świata”? Uzasadnij odpowiedź.

Karta pracy

Zestaw C

Organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska

Na podstawie podręcznika wykonaj poniższe polecenia.

 1. Wymień pięć najważniejszych inicjatyw podjętych na rzecz ochrony środowiska.
 2. Wymień trzy przykłady organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska.
 3. Opisz działalność wybranej organizacji.
 4. Oceń, która z konwencji lub konferencji, Twoim zdaniem, miała największe znaczenie (uzasadnij).

 

Karta pracy

Zestaw D

Formy ochrony środowiska

Na podstawie podręcznika wykonaj poniższe polecenia.

 1. Przedstaw cele programu Człowiek i Biosfera.
 2. Opisz, czym jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.
 3. Opisz i wskaż na mapie rozmieszczenie obszarów Natura 2000.
 4. Wyjaśnij, czym jest Czerwona Księga i oceń jej znaczenie.

 

 

IV TE Godzina wychowawcza

 

Temat: Koronawirus – wspólna odpowiedzialność.

 

 


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


Biologia  

I LO  I TI  1WA 

Temat: Klonowanie – tworzenie genetycznych kopii.

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy ucznia.

I TL

Temat: Biotechnologia a medycyna.

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonaj ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

I WR

Temat: Funkcjonalno–  strukturalna organizacja budowy organizmu człowieka.

 1. Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych.
 2. Poziomy organizacji organizmu człowieka: tkanka, narząd, układ narządów.

   Organizm człowieka by Klaudia Mitka on Prezi

Tkanki zwierzęce by Iza Matras on Prezi

 1. Po obejrzeniu prezentacji przejdź na stronę LearningApps.org. Wybierz Biologię a następnie Anatomię. Wykonaj ćwiczenia online:
 2. Ciało człowieka
 3. Układy narządów człowieka

I LOR  I TIER

Temat: Cykl komórkowy

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonaj ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

I TLR

Temat: Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy

 1. Zapoznaj się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykona ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

III LOB

Powtórz  materiał z następujących tematów:

 1. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.
 2. Organizmy zmodyfikowane genetycznie.
 3. Klonowanie- korzyści i zagrożenia.
 4. Biotechnologia w medycynie.
 5. Inne zastosowania biotechnologii molekularnej.

Po powtórzeniu materiału uzupełnij brakujące ćwiczenia w Karcie pracy oraz wykonaj ćwiczenia na stronie biologhelp.pl/matura

III LOB fakultety

Temat: Różnorodność roślin

 1. Rośliny pierwotnie wodne
 2. Główne kierunki rozwoju roślin lądowych
 3. Tkanki roślinne
 4. Budowa i funkcje korzenia
 5. Budowa i funkcje łodygi
 6. Budowa i funkcje liścia

Po powtórzeniu materiału proszę wykonać ćwiczenia dotyczące tematu na stronie biologhelp.pl/matura.


Przyroda

I LO

Temat: Woda jako środowisko życia.

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy: 1, 2, 8   28 -30.

Temat: Woda w organizmie

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy: 3, 4, 5, 6, 7 str. 28-30.

II LO

Temat: Receptory światła i zapachu. Znaczenie barw i zapachów w rozmnażaniu roślin.

 

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika lub innych źródeł porównaj w formie tabeli oko proste, oko złożone i oko zaopatrzone w soczewkę.

 

Oko proste Oko złożone Oko zaopatrzone
w soczewkę
Przykład zwierzęcia  

 

Liczba fotoreceptorów  

 

Rozróżnianie kształtów
Rozróżnianie kolorów  

 

 

 1. Podpisz oznaczone elementy oka.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy: 5, 6 str. 58.

Temat:  Znaczenie barw i zapachów u zwierząt

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy: 1-4  56- 57.

III LOA

Temat: Nauka w mediach.

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy: 1-4  100- 102.

Temat: Współczesna diagnostyka i medycyna.

 1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia w Karcie pracy: 1-4   104- 106.

 


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Biologia  

1 LOA  1TI  1 WA 

Temat: Biotechnologia a medycyna.

 1. Zapoznać się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonać ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

1TL

Temat: Organizmy zmodyfikowane genetycznie.

 1. Zapoznać się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonać ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

1 WR

Temat: Powtórzenie materiału.

 1. Na podstawie podręcznika powtórzyć materiał z rozdziałów:
 2. Energia i metabolizm
 3. Podziały komórkowe
 4. Wykonać następujące ćwiczenia:

1,4 str. 96 ; 1 str. 102; 1 str. 108; 1 str.111; 2,3 str. 118

1 LOR  1 TIER

Temat: Składniki cytoplazmy

 1. Zapoznać się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonać ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

1TLR

Temat: Cykl komórkowy

 1. Zapoznać się z lekcją w podręczniku.
 2. Na podstawie podręcznika wykonać ćwiczenia zawarte w Karcie pracy ucznia.

3 LOB

Powtórzyć materiał z następujących tematów:

 1. Cechy sprzężone z płcią i inne sposoby dziedziczenia.
 2. Zmienność organizmów.
 3. Zmiany w informacji genetycznej.
 4. Choroby jednogenowe, chromosomalne i wieloczynnikowe.
 5. Rozwiązywanie zadań: (w podręczniku)

3 str. 71; 1,2 str. 80; 1,2,3 str. 85; 1,2 str. 92; 2,3 str. 101; 1,2 str. 105

3 LOB fakultety

Temat: Protisty, grzyby, porosty

Po powtórzeniu materiału proszę wykonać ćwiczenia dotyczące tematu na stronie biologhelp.pl/matura.


Przyroda

1 LO

Temat: Stan zdrowia. Czynniki wpływające na zdrowie.

 1. Zapoznać się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonać ćwiczenia w Karcie pracy: 1, 6, 8, 9 str. 24-26.

Temat: Choroba jako zakłócenie homeostazy.

 1. Zapoznać się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonać ćwiczenia w Karcie pracy: 2, 3, 4, 5, 7 str. 24-26

2 LO

Temat: GMO a ochrona środowiska.

 1. Zapoznać się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonać ćwiczenia w Karcie pracy: 5-8 str. 49- 50.

Temat: Nauka i sztuka.

 1. Zapoznać się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonać ćwiczenia w Karcie pracy: 1-5 str. 52- 54

3 LOA

Temat: Wielcy  rewolucjoniści nauki.

 1. Zapoznać się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonać ćwiczenia w Karcie pracy: 1-6 str.92-94

Temat: Dylematy moralne w nauce.

 1. Zapoznać się z materiałem w podręczniku.
 2. Wykonać ćwiczenia w Karcie pracy: 1-5 str.  96- 98