Chemia


Tydzień X 18- 22 maja 2020 r.


Chemia

1TLR, 1TIER, 1LOR

27.05.2020 o godz.9.00 odbędzie się praca klasowa. Proszę przygotować kalkulator i układ okresowy pierwiastków.

Temat: Powtórzenie „Stechiometria”

 1. Definicja: mol, liczba Avogadra, wzór empiryczny, wzór rzeczywisty
 2. Prawo: stałości składu, zachowania masy
 3. Wzory: n=m/M, n=N/NA, d=m/V
 4. Warunki normalne i standardowe
 5. Interpretacja zapisów chemicznych (wzorów i równań reakcji)
 6. Zadania rachunkowe – podręcznik str. 154 (w przypadku pytań proszę pisać maile) pomocne będą filmy zamieszczane pod tematami.

Zadania na stechiometrię (schemat rozwiązania)- przykład.

Zadanie:

Oblicz ile gramów srebra powstanie w wyniku reakcji miedzi z azotanem (V) srebra, jeżeli do reakcji użyto 20g miedzi.

 1. Zapisanie równania reakcji:

Cu + AgNO3   →    Cu(NO3)2 +Ag

 1. Uzgodnienie równania reakcji

Cu +  2 AgNO3      →   Cu(NO3)2 + 2 Ag

 1. Ułożenie proporcji

– nad równaniem wpisujemy informacje z treści zadania czyli szukane i dane

20g                                           xg

Cu +  2 AgNO3     →  Cu(NO3)2 + 2 Ag

 

– pod równaniem reakcji wpisujemy informacje uzyskane z interpretacji równania reakcji w tym wypadku interesuje nas interpretacja masowa

20g                                                xg

Cu +  2 AgNO3        →      Cu(NO3)2 + 2 Ag

1 mol *63,5g/mol                                     2 mole * 108g/mol

Liczba moli wynika z równania

Masa molowa odczytana z układu okresowego

– otrzymujemy proporcję:

20g – xg

63,5g – 216g

 

 1. Rozwiązujemy proporcję

20g – xg

63,5g – 216g

63,5*x =20 * 216/ 63,5

X= 68g

 1. Odpowiedź powstanie 68 g srebra.

 

20.05.2020

1TL, 1TI, 1LOA, 1WA

27.05.2020 o godz.9.00 odbędzie się kartkówa z 3 ostatnich tematów. Proszę przygotować kalkulator.

Temat: Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.

1.Wymień rodzaje włókien.

 1. Porównaj włókna pochodzenia zwierzęcego i włókna pochodzenia roślinnego
 2. Wymień włókna syntetyczne. Podaj przykłady ich wykorzystania.

4.Wymień włókna do zadań specjalnych. Podaj ich zastosowanie.

Zad.1,2 str. 185.


Tydzień IX 11- 15 maja 2020 r.


Chemia

13.05.2020

1TLR, 1TIER, 1LOR

Temat: Obliczenia stechiometryczne.

 1. Sporządź notatkę:

– zapisz prawo zachowania masy

– zapoznaj się ze sposobami interpretacji zapisu na str. 149   i zapisz interpretację dla 5  H2S

 1. Przenalizuj interpretację równań chemicznych ze str.149 i zapisz interpretację dla zapisu

CH4 +  2O2 =  CO2 + 2 H2O

 1. Rozwiąż zadania 1,2 str. 152

Materiał:

https://www.youtube.com/watch?v=EigI1RBnMvY

 

UWAGA za tydzień powtórzenie a za 2 tygodnie praca klasowa.

 

Zdjęcia rozwiązań zadań  (oraz interpretacji zapisu i równania) do 20.05 do 9.00  przesyłają uczniowie o numerach:

1TIER –2, 6, 7, 26,

1LOR – 5, 10, 19,

1TLR-  9, 15, 21

 

1TL, 1TI, 1LO, 1WA

Temat: Rodzaje opakowań.

 1. Sporządź notatkę:

– wymień rodzaje opakowań

– wymień sposoby zagospodarowania odpadów

– na czym polega biodegradacja

 1. Rozwiąż zadania 1,2,3,4,5,6 177

Zdjęcia rozwiązań zadań do 20.05 do 9.00  przesyłają uczniowie o numerach:

1TI –7, 12, 17, 18, 21

LO – 7, 10, 12, 13, 16

1TL – 6, 14, 17, 18

1WA – 6, 7, 8, 11, 16, 17, 29

 


Tydzień VIII 04 – 08 maja 2020 r.


Chemia

POPRAWA PRACY KLASOWEJ

 1. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczny w środę 13.05 o godzinie 9.00 otrzymają informacje na adres mailowy do zalogowania się (poprzez kod lub link) do portalu i rozwiązania testu.

 

 1. Uczniowie, którzy otrzymali inne oceny i chcieliby pisać poprawę proszę o przesłanie maila do piątku 8.05 o chęci przystąpienia do poprawy z podaniem imienia, nazwiska i klasy. Poprawa odbędzie się w środę 13.05 o godzinie 9.00. Wszyscy zainteresowani otrzymają informacje do zalogowania się (poprzez kod lub link) i rozwiązania testu. Proszę się starannie przygotować, gdyż będzie to kolejna ocena.

Zakres materiału nie ulega zmianie.

Chemia

6.05.2020

1TLR, 1TIER, 1LOR

Temat: Prawo stałości składu. Wzór empiryczny i rzeczywisty.

 1. Sporządź notatkę:

– W jaki sposób wyrażamy skład ilościowy związku

– Zapisz treść prawa stałości składu (Prousta)

– Co to jest wzór empiryczny i wzór elementarny

 1. Przeanalizuj przykładowe zadania 35, 36, 37, 38, 39
 2. Rozwiąż zadania 1,2 str. 147
 3. Rozwiąż zadania 71,72 str. 291

Materiał udostępniony na epodręczniki:

https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-mas-czasteczkowych/D1BibgbAf

https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W

 

Zdjęcia rozwiązań zadań do 13.05 do 9.00  przesyłają uczniowie o numerach:

1TIER – 4,5,10,11,14,17,21,28,29,30

1LOR – 2, 8, 9, 14, 20, 23

1TLR- 5, 8, 11, 14, 22, 23

 

1TL, 1TI, 1LO, 1WA

Temat: Rodzaje tworzyw sztucznych.

 1. Sporządź notatkę:

– wymień rodzaje polimerów

– wymień skład tworzyw sztucznych

– porównaj termoplasty i duroplasty

– wypisz 3 wybrane polimery syntetyczne i podaj ich 3 zastosowania

 1. Rozwiąż zadania 1,2,3,4,5 171

Zdjęcia rozwiązań zadań do 13.05 do 9.00  przesyłają uczniowie o numerach:

1TI –1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 23

1LO – 2, 3, 9, 14, 15, 17, 19, 20

1TL – 4, 9,11, 12, 13, 17

1WA -5, 9, 13, 14, 15, 17,20, 27, 30

 


Tydzień VII 27 – 30 kwietnia 2020 r.


Chemia

KLASY 1TL, 1TI, 1LOA, 1WA

W dniu 28.04.2020 (wtorek) o godzinie 8.00 odbędzie się poprawa I semestru. (działy: materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego, źródła energii)

Osoby, których ta informacja dotyczy, na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) 28.04  o godz.8.00 otrzymają hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 30 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

W dniu 29.04.2020 (środa) o godz. 8.00 odbędzie się praca klasowa (działy: żywność, leki)

Na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) w tym dniu o godz.8.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 40 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę niedostateczny.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

29.04.2020    Temat: Praca klasowa „Żywność”, „Leki”

 

KLASY 1TLR, 1TIER, 1LOR

W dniu 28.04.2020 o godzinie 9.00 odbędzie się poprawa I semestru. (dział: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych) Osoby, których ta informacja dotyczy, na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) 28.04  o godz.9.00 otrzymają hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 30 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Proszę przygotować układ okresowy pierwiastków.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

W dniu 29.04.2020 o godz. 9.00 odbędzie się praca klasowa (dział: systematyka związków nieorganicznych).

Na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) w tym dniu o godz.9.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 40 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę niedostateczny. Proszę  przygotować układ okresowy i tabelę rozpuszczalności.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

29.04.2020   Temat: Praca klasowa „Systematyka związków nieorganicznych”


Tydzień VI 20 – 24 kwietnia 2020 r.


KLASY 1TL, 1TI, 1LOA, 1WA

W dniu 28.04.2020 (wtorek) o godzinie 8.00 odbędzie się poprawa I semestru. (działy: materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego, źródła energii)

Osoby, których ta informacja dotyczy, na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) 28.04  o godz.8.00 otrzymają hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 30 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

W dniu 29.04.2020 (środa) o godz. 8.00 odbędzie się praca klasowa (działy: żywność, leki)

Na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) w tym dniu o godz.8.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 40 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę niedostateczny.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

22.04.2020  

Temat: Powtórzenie „Żywność”, „Leki”

 1. Proszę rozwiązać test znajdujący się na str.137 (odpowiedzi zapisać w zeszycie).
 2. Proszę rozwiązać test znajdujący się na stronie 160 (odpowiedzi zapisać w zeszycie).

 

KLASY 1TLR, 1TIER, 1LOR

W dniu 28.04.2020 o godzinie 9.00 odbędzie się poprawa I semestru. (dział: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych) Osoby, których ta informacja dotyczy, na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) 28.04  o godz.9.00 otrzymają hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 30 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

 

W dniu 29.04.2020 o godz. 9.00 odbędzie się praca klasowa (dział: systematyka związków nieorganicznych).

Na adres mailowy (z którego otrzymałam prace z chemii) w tym dniu o godz.9.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 40 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę niedostateczny. PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się mailowo.

22.04.2020  

Temat: powtórzenie działu „Systematyka związków nieorganicznych”

Proszę przygotować się do pracy klasowej, która obejmuje:

– Nazewnictwo, budowę, sposoby otrzymywania poszczególnych grup związków

– właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje)

– podział ze wzg. na różne kryteria np.: podział kwasów ze względu na moc, podział tlenków ze wzg. na właściwości chemiczne

– hydraty

– sposoby otrzymywania soli


Tydzień V 15-17 kwietnia 2020 r.


CHEMIA 15.04.2020

Proszę pamiętać aby maile były podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą a zdjęcia lub skany  czytelne.

 

KLASY  1LOR, 1TLR, 1TIER

Temat: Masa cząsteczkowa i masa molowa związków chemicznych. Objętość molowa gazów

 1. Przeczytaj temat z podręcznika nr 15
 2. Sporządź notatkę odpowiadając na pytania: (notatka ma być w zeszycie)

– co to jest masa molowa cząsteczki lub związku chemicznego

– wypisz wzory wraz z objaśnieniami  str 132

– co to jest objętość molowa gazu (od czego zależy, wzór wraz z objaśnieniami)

– zapisz parametry ciśnienia i temperatury dla warunków normalnych i standardowych

– zapisz prawo Avogadra

 1. Zapoznaj się z materiałem: https://www.youtube.com/watch?v=_DoXXl4ytgs
 2. Rozwiąż zadania (zapisz całe rozwiązanie a nie tylko wynik): 1,2,3 str. 138 oraz 59, 61 str. 290 (zbiór zadań) zad. 63, 64, 65 (zbiór zadań)
 3. Zdjęcia lub skany rozwiązań do dnia 23.04.2020 do 12.00 przesyłają uczniowie o numerach z dziennika:

Klasa 1 TLR – 2, 6, 7, 8, 11, 18, 22,

Klasa 1TIER 6, 7, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 32,

Klasa 1LOR– 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 26

 

KLASY  1LO, 1TL, 1TI, 1WA

Temat: Substancje uzależniające i ich wpływ na organizm.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku „Substancje uzależniające” oraz materiałem udostępnionym na epodręczniki https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wplyw-na-organizm-czlowieka/D12Tr4zCU

 

 1. Sporządź notatkę w zeszycie (odpowiadając na pytania):

– co to jest uzależnienie, tolerancja

– uzupełnij tabelę

 

 1. Rozwiąż zadania ze zbioru zadań na końcu podręcznika dział 5.LEKI zad.10, 13, 14 str. 201

 

 1. Zdjęcia lub skany rozwiązań do dnia 23.04.2020 do 12.00 przesyłają uczniowie o numerach z dziennika:

Klasa 1 TL – 1, 2, 4, 8, 12, 16, 17

Klasa 1TI – 2, 4, 7, 13, 18, 20

Klasa 1LO- 1, 3, 5, 6, 11, 17, 19, 21

Klasa 1WA – 5, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 26, 27

 


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


Chemia 

Życzę wszystkim odpoczynku, zdrowia i wesołych Świąt Wielkanocnych.

6.04.2020

Uwaga.

Uczniowie klasy 1WA (te osoby, które nie przesłały) do środy 08.04.2020 proszę przesłać mi zdjęcia rozwiązań  2 prac: z dnia 17.03 i 23.03. Obowiązkowo wszyscy.

 

KLASY 1WA, 1Tl, 1TI, 1LOA

Ze względu na problemy techniczne wszyscy uczniowie, którzy rozwiązywali test interaktywny otrzymują + . Proszę traktować ten test, jako materiał ćwiczeniowy przygotowujący do pracy klasowej.

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Proszę poprawić zadania wykonane w zeszycie;

17.03

Zad.1- Podział dodatków do żywności należało wykonać  z podziałem wg INS. Taki podział znajduje się min.  w materiale konserwacja żywności a konsekwencje zdrowotne.

Zad.2 Wg podziału  z zad. 1 należało sklasyfikować składniki 3 wybranych produktów żywnościowych.

Zadania rachunkowe powinny być czytelnie rozwiązane z zapisami obliczeń.

Najwięcej problemów sprawiło zadanie 3

 • – obliczenie ile konserwanta potrzebujemy do zakonserwowania szynki.

400 mg – 1kg

X    mg   – 8 kg

X= 3200 mg = 3,2 g

 • Etap – obliczenie jak masa roztworu o stężeniu 2% będzie zawierała wymagane 3,2 g konserwanta. (ze wzoru na stężenie procentowe)

2%= 3,2 g/ mr * 100%

mr=160g

 

23.03

Zadania znajdują się na końcu 2 materiałów umieszczonych na stronie internetowej szkoły (razem 8 zadań).

 

 1. W zadaniach prawda – fałsz proszę przepisywać całe zdanie a na końcu określać P czy F
 2. W zadaniach rachunkowych proszę zapisywać obliczenia i na końcu wynik.
 3. 2 w materiale 1 (fermentacje w procesach przygotowania żywności) proszę przepisać całe zdania a słowa uzupełnione podkreślić lub wpisać innym kolorem.

 

KLASY 1TLR, 1TIER, 1OR

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Proszę poprawić zadania wykonane w zeszycie;

17.03

Zad.2 – podział na reakcje ze wzg. na efekt energetyczny to: endoenergetyczne i egzoenergetyczne

Zad.4 – powinny być przepisane równania reakcji i obok określenie ich typu

Zadanie 3 str.112. (równania z najczęściej popełnianymi błędami zaznaczonymi na czerwono)

Zadanie 6 str. 122

 

23.03

Zad.1,3 – powinny być przepisane wzory i obok podana nazwa zgodnie z poleceniem

Zad.2 – w solach kwasów tlenowych najczęściej był pomijany związek Na2HPO4

Zad.8 – najwięcej problemów sprawiał rysunek. Tlenek fosforu V jest tlenkiem gazowym, więc jest inaczej zaznaczany na rysunku, we nioskach należało napisać równania reakcji.

Polecenie 2. Najwięcej błędów było w obserwacjach – piszemy tylko to co widać, słychać lub czuć bez podawania nazw lub wzorów związków, które powstają.

Obserwacje:

Po dodaniu HCl do skały wapiennej pojawiają się pęcherzyki bezbarwnego, bezwonnego gazu (powodującego mętnienie wody wapiennej). Po dodaniu HCl do skały gipsowej brak objawów reakcji.

30.03

Zad. 2,3, 58 powinny być zapisane obliczenia

Zad.4 – wybrane poprawne odpowiedzi przepisane w całości

Zad.57 powinna być przepisana interpretacja słowna a obok zapis skrócony


Tydzień III 30 marca 2020 r. – 03 kwietnia 2020 r.


Kontakt: urszula.dalecka@onet.pl

CHEMIA 30.03.2020

KLASY  1LO, 1TL, 1TI, 1WA

30.03.2020

Temat: Lek a substancja lecznicza. Rodzaje dawek

 1. Proszę przeczytać z podręcznika z działu leki: Rodzaje substancji leczniczych, Dawka lecznicza i dawka toksyczna.
 2. Proszę zapoznać się z materiałem udostępnionym z chemii na stronie https://epodreczniki.pl/
 3. Proszę do dnia 04.04.2020 do godz.12.00 rozwiązać interaktywny test, który będzie podlegał ocenie (informacje do rozwiązania testu będą w tematach z podręcznika i materiałach – min. filmie). Test Interaktywny znajduje się na końcu materiału udostępnionego na epodreczniki.pl

KLASY  1LOR, 1TLR, 1TIER

30.03.2020

Temat: Mol i liczba Avogadra.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika nr 14,15 do str.133
 2. Sporządź notatkę odpowiadając na pytania:

– co to jest mol

– ile wynosi i co to jest liczba Avogadra

– co to jest unit

 1. Zapoznaj się z materiałem: https://www.youtube.com/watch?v=eqkwZRe40Go
 2. Rozwiąż zadania 2,3,4 str.128 oraz 57,58 str.290 (zbiór zadań)
 3. Zdjęcia lub skany rozwiązań do dnia 04.04.2020 do godz.9.00 przesyłają uczniowie o numerach z dziennika: 2,4,14,16,20,24,29,31

Proszę pamiętać aby zdjęcia lub skany były czytelne.


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


CHEMIA    

Kontakt: urszula.dalecka@onet.pl

26.03.2020

Uczniowie klasy 1TIER, 1TLR, 1LOR  

Zadania z dnia 17.03.2020 – wszyscy uczniowie przesyłają zdjęcia (lub skany w zależności od możliwości) do 28.03.2020 do godz. 12.00 (nie przesłanie zdjęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej).

W przypadku pytań lub trudności z wywiązaniem się z obowiązku proszę kontaktować się mailowo. Zadania nr 1,2,3,4  będą oceniane jako praca domowa, zadania 5,6 będą oceniane jako poprawa kartkówki

Zadania z dnia 23.03.2020 – Zdjęcia (lub skany w zależności od możliwości) wytypowani uczniowie przesyłają do 28.03.2020 do godz. 12.00 (nie przesłanie zdjęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej). W przypadku pytań lub trudności z wywiązaniem się z obowiązku proszę kontaktować się mailowo.

Polecenie nr 2 oraz zadanie 2 str. 117  – uczniowie o numerach w dzienniku: 3, 8, 10, 15, 21, 25, 32

Zadania  1,2,3,8 str. 122 –  uczniowie o numerach w dzienniku: 1, 5, 9, 12, 13, 17,19, 23, 27, 28, 30

Uczniowie klasy 1TL, 1LO, 1TI, 1WA 

Zadania z dnia 17.03.2020- wszyscy uczniowie przesyłają zdjęcia (lub skany w zależności od możliwości) do 28.03.2020 do godz. 12.00 (nie przesłanie zdjęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej). W przypadku pytań lub trudności z wywiązaniem się z obowiązku proszę kontaktować się mailowo.

Zadania z dnia 23.03.2020 – Zdjęcia (lub skany w zależności od możliwości) wytypowani uczniowie przesyłają do 28.03.2020 do godz. 12.00 (nie przesłanie zdjęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej). W przypadku pytań lub trudności z wywiązaniem się z obowiązku proszę kontaktować się mailowo.

Uczniowie o numerach w dzienniku: 3, 5, 7, 10, 15, 19, 22, 25, 28, 30


CHEMIA

KLASY  1LO, 1TL, 1TI, 1WA

23.03.2020

Temat: Powtórzenie

Zapoznaj się z materiałem:

Materiał 1 :Fermentacje w procesach przygotowania żywności

Materiał 2 :Konserwacja żywności a konsekwencje zdrowotne

Zapisz treść i rozwiązania zadań podsumowujących znajdujących się na końcu materiałów (po sprawdzeniu)  w zeszycie przedmiotowym.

KLASY  1LOR, 1TLR, 1TIER

23.03.2020

Temat: Hydraty – sole uwodnione. Powtórzenie

Zapoznaj się z materiałem: Hydraty i zaprawa hydrauliczna

Wykonaj polecenie 2 w zeszycie: W jaki sposób można odróżnić skały gipsowe od wapiennych.

– wykonaj rysunek doświadczenia w zeszycie

– samodzielnie zapisz obserwacje

– przepisz poprawnie uzupełnione wnioski

Zapisz treść i rozwiązania ćwiczeń podsumowujących nr 2,4 (podaj nazwy wybranego sprzętu i szkła laboratoryjnego),5,6,7  znajdujących się na końcu materiałów (po sprawdzeniu)  w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie: 2 str 117 (podręcznik)

1,2,3, 8 str. 122 (podręcznik)


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


CHEMIA

KLASY  1LOR, 1TLR, 1TIER

17.03.2020

Po obejrzeniu materiału Materiał 1, Materiał 2 odpowiedź na pytania w zeszycie do chemii:

 1. Jak dzielimy reakcje ze względu na liczbę substratów i liczbę produktów?
 2. Jak dzielimy reakcje ze względu na efekt energetyczny?
 3. Co to są reakcje redoks?
 4. Określ typ reakcji ze względu na liczbę substratów i produktów:

 1. Zadanie 3 str. 112 (podręcznik)
 2. Zadanie 6 str.122 (podręcznik)

KLASY  1LO, 1TL, 1TI, 1WA

17.03.2020

 1. Znajdź w internecie klasyfikację dodatków do żywności.
 2. Wypisz z opakowania 3 produktów żywnościowych składniki. Przyporządkuj każdy składnik do odpowiedniej grupy dodatków do żywności.
 3. Po obejrzeniu materiału Materiał 1 Rozwiąż zadania:
 • 1000kg wody morskiej zawiera 1,3 kg magnezu. Oblicz stężenie procentowe magnezu w wodzie morskiej.
 • Oblicz ile gram kwasu benzoesowego, stosowanego jako substancja konserwująca sosy warzywne znajduje się w słoiku o masie 255g, jeżeli zawartość środka konserwującego wynosi 1g/kg sosu.
 • Azotan (V) potasu jest stosowany jako środek konserwujący (tzw. E252) a dopuszczalna zawartość tej soli w wędlinach wynosi 400 mg/kg. Ile soli o stężeniu 2% potrzebujemy aby zakonserwować 8 kg szynkę.
 • Organizm człowieka zawiera przede wszystkim tlen (62,81%) węgiel (19,37%) wodór (9,31%). Oblicz jaką masę stanowi w ciele osoby ważącej 90 kg: tlen, węgiel i wodór.
Zaszufladkowano do kategorii Chemia