Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe dla klasy branżowej:  III WA  (2 zajęcia)

 

TEMAT: Moja wizytówka zawodowa, czyli dokumenty aplikacyjne                                (CV i List motywacyjny)

 

Sporządzanie i aktualizowanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymaganiami pracodawców.

Uczeń:

 • posługuje się pojęciem dokumenty aplikacyjne;
 • wyjaśnia, czym jest CV i list motywacyjny;
 • określa zasady pisania CV i listu motywacyjnego;
 • sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy.

 

Część I – CV.

 

Część II – przygotowanie Listu motywacyjnego.

 

 1. CV skrojone na miarę oferty pracy
 2. Zwróć zwraca uwagę na motto: Pracę dostają nie Ci, którzy najwięcej wiedzą o tej pracy, lecz Ci, którzy najwięcej wiedzą o tym, jak dostaje się pracę (Dick Larthop).
 3. Czym są dokumenty aplikacyjne i czym jest CV.

Ważne jest ich sporządzanie podczas aktywnego poszukiwania pracy, oraz zwróć uwagę na konieczność dostosowania dokumentów do konkretnej oferty pracy.

Jaki jest cel sporządzania CV?

 1. Schemat (Załącznik 1) Skill CV przy założeniu, że aplikacja dotyczy stanowiska w zawodzie, w którym kształcą się uczniowie, są absolwentami szkoły, zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w czasie nauki ukończyli specjalistyczne kursy i szkolenia (w swoim zawodzie), uczestniczyli w stażu zawodowym.

 

 1. Standardy sporządzania CV – jak je stosować
 2. Karty pracy CV – ćwiczenia (Załącznik 2). Uczniowie rozwiązują zadania.
 3. Zapisanie cech dobrego życiorysu zawodowego dostosowanego

do konkretnej oferty. Podkreślam, że dobry życiorys zawodowy to taki, który jest dostosowany do konkretnej oferty.

 1. uczniowie przygotowują swoje CV przy wykorzystaniu formularza Europass

CV, wskazuję stronę z dostępnym edytorem on-line https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

Zachęcam, aby opracowane CV dołączyć do portfolio. i aby zastanawiać się nad jego sensem w świetle informacji, które uzyskali podczas analizy tekstu.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Dokumenty aplikacyjne – rodzaje CV

SKILL CV– rodzaj życiorysu, w którym osoby niemające doświadczenia zawodowego mogą wyeksponować swoje atuty.

– SCHEMAT

Dane personalne

imię i nazwisko,

numer telefonu kontaktowego

adres mailowy

umiejętności zawodowe

ogólna nazwa umiejętności, dowody na ich posiadanie

informacje o odbytych kursach i szkoleniach

informacje o znajomości języków obcych

inne informacje o wiedzy merytorycznej ważnej w kontekście oferty, na którą odpowiadamy

 

Wykształcenie

szkoły policealne, średnie lub zawodowe,

data rozpoczęcia i ukończenia szkoły,

nazwa szkoły, rodzaj szkoły (studium, technikum, branżowa szkoła),

profil, specjalność, zawód

Doświadczenie zawodowe

-dane o obecnym miejscu pracy

-data rozpoczęcia obecnej pracy (dzień, miesiąc, rok),

-dokładna nazwa obecnego pracodawcy wraz ze statusem prawnym firmy,

-nazwa stanowiska, na którym pracujemy

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922).

 

EUROPASS CV-przygotowanie własnego CV  przy komputerze przy użyciu edytora on-line Europass CV, – SCHEMAT

Dane personalne

imię i nazwisko,

numer telefonu kontaktowego

adres e-mailowy

Stanowisko, o jakie się ubiega

stanowisko / zawód

preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy

Doświadczenie zawodowe

(oddzielnie każde doświadczenie zawodowe, zaczynając od najbardziej aktualnego)

zawód lub zajmowane stanowisko

nazwa i adres pracodawcy (również adres strony internetowej pracodawcy, jeśli posiada)

podstawowy zakres wykonywanych prac i obowiązków

Wykształcenie i odbyte szkolenia nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji

Umiejętności

język ojczysty

pozostałe języki

 

ROZUMIENIE MÓWIENIE PISANIE

słuchanie czytanie porozumiewanie się samodzielne

wypowiadanie się

Umiejętności komunikacyjne, sposób, w jaki zostały zdobyte

Umiejętności organizacyjne, sposób, w jaki zostały zdobyte

Umiejętności zawodowe, niewymienione w innym miejscu, sposób, w jaki zostały zdobyte

Umiejętności obsługi komputera, sposób, w jaki zostały zdobyte

Inne umiejętności, niewymienione w innym miejscu

Prawo jazdy, posiadane kategorie prawa jazdy

Informacje dodatkowe

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

CHRONOLOGICZNE CV – SCHEMAT

Dane personalne

imię i nazwisko,

numer telefonu kontaktowego

adres e-mailowy

Wykształcenie

szkoły policealne, średnie lub zawodowe,

data rozpoczęcia i ukończenia szkoły,

nazwa szkoły, rodzaj szkoły (studium, technikum, branżowa szkoła),

profil, specjalność, zawód

Doświadczenie zawodowe

 • dane o obecnym miejscu pracy

data rozpoczęcia obecnej pracy (dzień, miesiąc, rok)

dokładna nazwa obecnego pracodawcy

nazwa stanowiska, na którym pracujemy

zakres głównych obowiązków (można podać osiągnięcia, ale skrótowo)

 • dane o poprzednich miejscach pracy

dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pracy

dokładna nazwa poprzedniego pracodawcy

nazwa stanowiska

zakres głównych obowiązków (można podać osiągnięcia, ale skrótowo)

Dodatkowe kwalifikacje

informacje o odbytych kursach i szkoleniach

data i nazwa kursu / szkolenia,

podmiot prawny, który go organizował

informacje o odbytych praktykach / stażach

data i miejsce odbywania praktyki / stażu

Dodatkowe umiejętności

nazwa języków obcych oraz poziom ich znajomości

znajomość obsługi komputera

posiadanie prawa jazdy

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922).

 

FUNKCJONALNE CV – SCHEMAT

Dane personalne

imię i nazwisko

numer telefonu kontaktowego

adres e-mailowy

Umiejętności zawodowe

umiejętności zawodowe

ogólna nazwa umiejętności, dowody na ich posiadanie

osiągnięcia zawodowe

syntetyczne, konkretne przykłady dokonań zawodowych

informacje o odbytych kursach i szkoleniach

datę i nazwę kursu / szkolenia

informacje o znajomości języków obcych

inne informacje o wiedzy merytorycznej ważnej w kontekście oferty, na którą odpowiadamy

Wykształcenie

szkoły policealne, średnie lub zawodowe

data rozpoczęcia i ukończenia szkoły

nazwa szkoły, rodzaj szkoły (studium, technikum, branżowa szkoła)

profil, specjalność, zawód

Doświadczenie zawodowe

 • dane o obecnym miejscu pracy

data rozpoczęcia obecnej pracy (dzień, miesiąc, rok)

dokładna nazwa obecnego pracodawcy

nazwa stanowiska, na którym pracujemy

zakres głównych obowiązków (można podać osiągnięcia, ale skrótowo)

 • dane o poprzednich miejscach pracy

dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pracy

dokładna nazwa poprzedniego pracodawcy

nazwa stanowiska

zakres głównych obowiązków (można podać osiągnięcia, ale skrótowo)

 

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922).

 

 

SUCCESS CV – SCHEMAT

Dane personalne

imię i nazwisko

numer telefonu kontaktowego

adres e-mailowy

Osiągnięcia zawodowe

osiągnięcia zawodowe, syntetyczne, konkretne przykłady dokonań zawodowych

Doświadczenie zawodowe

 • dane o obecnym miejscu pracy

data rozpoczęcia obecnej pracy (dzień, miesiąc, rok)

dokładna nazwa obecnego pracodawcy

nazwa stanowiska, na którym pracujemy

zakres głównych obowiązków (można podać osiągnięcia, ale skrótowo)

 • dane o poprzednich miejscach pracy

(tylko miejsca pracy związane z podanymi osiągnięciami)

dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pracy

dokładna nazwa poprzedniego pracodawcy

nazwa stanowiska

zakres głównych obowiązków (można podać osiągnięcia, ale skrótowo)

Wykształcenie

szkoły policealne, średnie lub zawodowe

data rozpoczęcia i ukończenia szkoły

nazwa szkoły, rodzaj szkoły (studium, technikum, branżowa szkoła)

profil, specjalność, zawód

Dodatkowe atuty i umiejętności

niezbędne i kluczowe dla stanowiska, na które aplikujesz

 

 

ZAŁĄCZNIK 2

CV – ćwiczenia2

Ćwiczenie 1

Wskaż błędy w podanych fragmentach CV i popraw je

(uzupełnij brakujące informacje, wykreśl niepotrzebne)

Dane personalne:

Anna Kowalska 27 lat

Mężatka, dwoje dzieci

Znak zodiaku – strzelec

Wykształcenie:

Szkoła zawodowa w Krakowie -Ukończona

Doświadczenie zawodowe:

Praca w sklepie

Liczne prace wakacyjne

Umiejętności:

Prawo jazdy

Obsługa komputera

Angielski

Zainteresowania:

Sport i muzyka

 

Ćwiczenie 2

Zaznacz w tabeli te cechy/umiejętności, które można wpisać do CV.

Wyjaśnij, dlaczego pozostałe nie powinny znaleźć się w CV.

– Dobra organizacja pracy

– Niechęć do wczesnego wstawania

– Szybkość w podejmowaniu decyzji

–  Przedsiębiorczość

– Skrupulatność, dokładność

–  Skłonność do ryzyka

–  Wolne tempo pracy

–  Aktywność i zaangażowanie

–  Niezdecydowanie

–  Spryt i przebiegłość

–  Łatwość w nawiązywaniu kontaktów

–  Wybuchowość

 

Ćwiczenie 3

Które zalecenia odnośnie do nazwy adresu e-mailowego zamieszczonego w CV są właściwe?

Adres e-mailowy powinien:

1) odzwierciedlać Twoją osobowość.

2) zawierać Twoją „ksywkę”.

3) wyróżniać Cię od innych i być oryginalny.

4) zawierać imię i nazwisko.

5) zawierać nazwę Twojego stanowiska pracy.

 

Ćwiczenie 4

Który z podanych adresów e-mailowych może być zamieszczony w CV, a który nie spełnia przyjętych standardów?

 1. dzidzia@ misiaczek@
 2. j.nowak@ ruda@
 3. anna.k@ kxzur@
 4. piotr.nowak@ nowakowski@
 5. chirurg.naczyniowy@ paweł.kowalski.adwokat@

 

Ćwiczenie 5

Zaznacz zdjęcia, które można zamieścić w CV.

 • zdjęcie z wakacji
 • zdjęcie ze znajomymi
 • zdjęcie wykonane do dowodu osobistego
 • zdjęcie z najlepszą przyjaciółką
 • zdjęcie przedstawiające twarz kandydata
 • zdjęcie „selfie”
 • zdjęcie paszportowe
 • zdjęcie portretowe

 

Ćwiczenie 6

Spośród podanych poniżej wybierz te zainteresowania, które są podane zgodnie z przyjętymi

standardami pisania CV:

 • gra w szachy
 • programowanie
 • psychologia
 • kulinaria
 • kuchnia śródziemnomorska
 • programowanie HTML
 • filmy
 • muzyka
 • kino akcji
 • muzyka irlandzka
 • książki fantasy
 • sport
 • piłka nożna

 

 

Część II – przygotowanie Listu motywacyjnego.

 

Ćwiczenie 1

Zaznacz informacje prawdziwe na temat listu motywacyjnego. Wyjaśnij, na czym polegają błędy

w informacjach fałszywych.

 1. List motywacyjny jest powtórzeniem informacji zawartych w CV, tylko przedstawionych w bardziej rozbudowanej formie.
 2. List motywacyjny jest dołączany do CV, dlatego nie musi zawierać danych personalnych.
 3. Nie jest ważne, do kogo zwracasz się w liście, gdyż i tak trafi do odpowiedniej osoby.
 4. List motywacyjny to miejsce na opisanie swoich sukcesów i osiągnięć.
 5. Im więcej napiszesz w liście, tym lepiej dla Ciebie.
 6. W liście motywacyjnym należy się odnieść do wymagań wskazanych przez pracodawcę.
 7. Ważne, aby pokazać się jako osoba kreatywna poprzez ciekawą formę listu (kolorowe tło, ramki, znaki graficzne).
 8. Najważniejsze jest rzetelnie i konkretnie przedstawienie swoich umiejętności.
 9. W liście warto od razu wpisać swoje oczekiwania finansowe, by uniknąć nieporozumień.

 

 

Ćwiczenie 2

Wskaż błędy w podanych fragmentach listów motywacyjnych i popraw je.

Proszę mnie przyjąć do Państwa do pracy, będę bardzo dobrym pracownikiem.

 • .

Biorąc pod uwagę Państwa renomę, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę do pracy na stanowisku zgodnym z moimi kwalifikacjami.

…………………………………………………………………………………………………………

Jestem bardzo dobrym pracownikiem, odpornym na stres, odpowiedzialnym i sumiennym. Poza tym wszystkie istotne informacje zawarłem w CV.

 • .

 

Chciałbym podjąć pracę w środowisku zapewniającym rozwój i szkolenia. Interesowałby mnie awans najpóźniej

po roku pracy. Od razu zaznaczam, że nie jestem gotowy do pracy w nadgodzinach i nie akceptuję częstych

podróży służbowych.

 • .
 • .

Ćwiczenie 3

Odszukaj zdania, które nigdy nie powinny zostać zamieszczone w liście motywacyjnym.

 1. Ukończyłem Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 w Piszu.
 2. Nie umiem posługiwać się językami obcymi.
 3. Jestem osobą łatwo nawiązującą kontakty.
 4. Z dużym zaangażowaniem podejmuję nowe wyzwania.
 5. Potrafię szybko uczyć się nowych rzeczy.
 6. Z uwagi na młody wiek nie umiem jeszcze wszystkiego.
 7. Mam dwa psy, z którymi chętnie spaceruję po parku.
 8. Urodziłem się w 1995 roku w Siemianowicach Śląskich.
 9. Biegle posługuję się językiem niemieckim (w mowie i w piśmie).
 10. Planuję założyć dużą rodzinę.
 11. Posiadam duże doświadczenie w pracy murarza, ale nie mogę go udokumentować, ponieważ pracowałem z tatą.
 12. Doświadczenie zdobywałem podczas praktyk w przedsiębiorstwie.
 13. Chciałbym doskonalić swoje umiejętności w Państwa firmie.
 14. Jestem współtwórcą projektu realizowanego obecnie przez Młodzieżowy Klub

Przedsiębiorcy.

 1. Jeżeli moja kandydatura wydała się Państwu interesująca, chętnie odpowiem na dodatkowe pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Pragnę podkreślić, że jestem najlepszym kandydatem spośród wszystkich absolwentów mojej szkoły.
 3. Chętnie uczę się nowych rzeczy, ponieważ własny rozwój traktuję jako jedno z najważniejszych zadań, jakie ma do wykonania młody człowiek.
 4. Dzięki znajomości języka angielskiego bez trudu porozumiewam się z zagranicznymi kontrahentami.
 5. Mimo że mam niewielkie doświadczenie, mam duży potencjał.
 6. W czasie nauki w zasadniczej szkole zawodowej brałem udział w konkursach dotyczących wiedzy z zakresu informatyki.
 7. W nawiązaniu do Państwa ogłoszenie chcę powiedzieć, że właśnie takiej pracy szukam.
 8. Wprawdzie nie spełniam wszystkich wymagań przedstawionych w ofercie, ale szybko się uczę i na pewno będą Państwo ze mnie zadowoleni.

 

Ćwiczenie 4

Dopasuj cechy osobowości do danego stanowiska pracy (do jednego stanowiska możesz dopasować

kilka cech).

fryzjer duża odporność                                 na stres

mechanik samochodowy                              precyzja

kierowca karetki                                           umiejętność pracy w zespole

tokarz                                                            komunikatywność

kucharz                                                         myślenie analityczne

spawacz                                                        zdolność do szybkiego działania

górnik                                                           łatwość w nawiązywaniu kontaktów

kierowca autobusu                                       cierpliwość

murarz                                                          gotowość do pracy w trudnych warunkach

kosmetyczka                                                siła fizyczna


Doradztwo zawodowe dla klasy branżowej:  II WA  (2 zajęcia)

TEMAT:   Zaczynasz pracę – poznaj swoje prawa. Część I  i  Część II

 

Porównywanie form zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze kształcenia oraz analizowanie podstaw prawa pracy – w tym rodzajów umów o pracę, sposobów ich rozwiązywania, praw i obowiązków pracownika.

Uczeń:

 • identyfikuje podstawowe źródła prawa dotyczące zatrudnienia;
 • rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666, z późn. zm.), w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;

 • porządkuje podstawowe informacje z zakresu prawa pracy.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Ćwiczenie 1

Rodzaje umów o pracę.

Przez zawarcie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca zaś zobowiązuje

się zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.

Można być zatrudnionym na podstawie:

 • umowy o pracę (na czas: określony, nieokreślony, zastępstwa lub wykonywania określonej pracy),
 • powołania (np. zatrudnienie dyrektora),
 • wyboru (zatrudnienie osób wyłonionych w wyborach, np. wójta, burmistrza, starosty),
 • mianowania (zatrudnienie urzędników lub nauczycieli z odpowiednim stażem pracy),
 • spółdzielczej umowy o pracę (zatrudnienie członków spółdzielni).

W Kodeksie pracy jest wyróżnionych kilka rodzajów umów o pracę wymienionych poniżej.

 • Umowa na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji

pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy.

 • Umowa na czas określony

Celem tej umowy jest nawiązanie stosunku pracy na z góry określony czas. Jeśli okres zatrudnienia na podstawie

terminowej umowy o pracę będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów na czas określony

będzie większa niż 3, wówczas stosunek pracy przekształci się w zatrudnienie na czas nieokreślony.

 • Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa taka jest zawierana w przypadku, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania powierzonej pracy,

zwykle przy pracach dorywczych i sezonowych. W dniu ukończenia pracy następuje rozwiązanie umowy.

 • Umowa na zastępstwo

Umowę zawiera się w przypadku, gdy trzeba zastąpić pracownika w czasie jego nieobecności w pracy. Okres

wypowiedzenia umowy na zastępstwo jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

 • Umowa na czas nieokreślony

Najkorzystniejszy dla pracownika rodzaj umowy, pracownik jest najlepiej zabezpieczony przed zwolnieniem.

Aby ją wypowiedzieć, pracodawca musi mieć uzasadnione przyczyny, które musi podać w piśmie o wypowiedzeniu.

 

KARTA ĆWICZEŃ 1

 1. Uzupełnij:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Odpowiedz, na jakiej podstawie może powstać stosunek pracy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ZAŁĄCZNIK 2

 

Ćwiczenie 2

Elementy umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od:

 • rodzaju zawartej umowy,
 • czasu, na który została zawarta umowa,
 • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:

CZAS ZATRUDNIENIA NA OKRES PRÓBNY OKRES WYPOWIEDZENIA

 • okres próbny nie przekracza 2 tygodnie 3 dni robocze
 • okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie 1 tydzień
 • okres próbny 3 miesiące 2 tygodnie

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony:

CZAS ZATRUDNIENIA U DANEGO PRACODAWCY OKRES WYPOWIEDZENIA

 • pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy 2 tygodnie
 • pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy 1 miesiąc
 • pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata 3 miesiące

Prawa i przywileje pracownika

Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia. Zawierając ją, pracownik ma prawo

m.in. do urlopu wypoczynkowego – corocznego, nieprzerwanego i płatnego, którego wymiar wynosi

 • 20 dni – jeżeli ogólny staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat,
 • 26 dni – jeśli staż ten obejmuje co najmniej 10 lat.

Pierwszy urlop można wziąć już po miesiącu pracy. Z upływem każdego miesiąca zyskuje się prawo do urlopu

w wymiarze 1/12 wymiaru, jaki przysługuje po przepracowaniu roku.

Prawo do kolejnych urlopów nabywa się w każdym następnym roku kalendarzowym.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, dolicza się następujące okresy zakończonej nauki w:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – nie więcej niż 3 lata,
 • średniej szkole zawodowej – nie więcej niż 5 lat,
 • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkole policealnej – 6 lat,
 • szkole wyższej – 8 lat.

 

Pracownikowi przysługuje także prawo do:

 • ochrony wynagrodzenia za pracę – wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu,

w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli ustalony dzień wypłaty pensji jest dniem wolnym od pracy,

wypłaca się ją w dniu poprzedzającym.

 • minimalnego wynagrodzenia – wg informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dzień

1 stycznia danego roku jako najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu

na umowę o pracę, Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych.

 • pracy z zachowaniem norm czasu pracy – ograniczenia dotyczą m.in.: dobowej i tygodniowej normy czasu

pracy, rocznego limitu godzin nadliczbowych, nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Roczny limit godzin nadliczbowych

zgodnie z Kodeksem pracy wynosi 150 godzin. Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy wynosi

co najmniej 35 godzin i obejmuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 

KARTA ĆWICZEŃ 2

 1. Przeanalizuj przykładową umowę o pracę na czas nieokreślony i wskaż, jakiego elementu w niej brakuje.

……………………………………. Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

(pieczątka firmowa pracodawcy)

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

zawarta w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie pomiędzy:

 1. Firmą Budowlaną „BUDEX” z siedzibą przy ul. Krótkiej 23 w Warszawie, zwaną dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez Prezesa – pana Jana Kowalskiego
 2. Panem Kamilem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Jasnej 32 w Warszawie, zwanym dalej Pracownikiem o następującej treści:
 3. Pracodawca zatrudnia Pana na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku majstra budowy i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
 4. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę na terenie budowy ul. Cicha 5 w Warszawie, począwszy od dnia 1 grudnia 2017 r.
 5. W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie składające się z:
 • wynagrodzenia zasadniczego – 4000 zł
 • dodatku funkcyjnego – 400 zł
 • premii miesięcznej w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

RAZEM BRUTTO: 4800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

 1. Inne warunki umowy:

W czasie trwania umowy Pracownik ma prawo korzystać ze służbowego samochodu, a także otrzymuje do dyspozycji telefon komórkowy.

……………………………………. ……………………………………..

(podpis pracownika)                   (podpis pracodawcy)

Kamil Nowak                                   Prezes Jan Kowalski

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję.

1 grudnia 2017 r.                                               Kamil Nowak

Odp.  ………………………………………………………………………………….

 1. Wymień prawa pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę:

Pracownik ma prawo do:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Jaki okres nauki po ukończeniu waszej szkoły jest doliczany do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Odp.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Uzupełnij:

Roczny limit godzin nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy wynosi ………….. godzin, dobowy czas pracy

nie może przekraczać ………….. godzin i przeciętnie ………….. godzin w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym

okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym ………….. miesięcy. Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy wynosi

co najmniej ………….. godzin i obejmuje co najmniej ………….. godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 

Film Para na etacie – wynagrodzenie,

https://www.youtube.com/watch?v=KdRKqB0YNBo

Film Para na etacie –zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę

https://www.youtube.com/watch?v=3YLZEd46qrw

https://www.youtube.com/watch?v=u9bnePET5x0

https://www.youtube.com/watch?v=oPdEDXqQCH8

Część II

TEMAT: Zaczynasz pracę – poznaj swoje prawa.

 

Porównywanie form zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik,

pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze kształcenia oraz analizowanie podstaw

prawa praca – w tym rodzajów umów o pracę, sposobów ich rozwiązywania, praw i obowiązków pracownika.

Uczeń:

 • rozróżnia różne formy zatrudnienia;
 • rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666, z późn. zm.), w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;

 • wskazuje plusy i minusy różnych form zatrudnienia;
 • uzasadnia swój wybór w wybranej roli na rynku pracy.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Ćwiczenie 1

OBOWIĄZKI PRACODAWCY (FRAGMENTY KODEKSU PRACY)

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy

na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez

pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej

i pracy w ustalonym z góry tempie;

2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,

rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo

w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

9b) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników

w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie

wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione

od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

 • 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych

stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne

do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie

pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach

wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

KARTA ĆWICZEŃ 1

 1. Wymień podstawowe obowiązki pracodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wymień informacje, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jaki akt prawny określa obowiązki pracodawcy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK 2

Ćwiczenie 2

Umowy cywilnoprawne

Umowa – zlecenie

Umowy cywilnoprawne reguluje Kodeks cywilny. Stosuje się wtedy, gdy pracodawca nie planuje zatrudniać

pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji

konkretnych zadań.

Strony muszą dokładnie opisać, na czym ma polegać świadczone zlecenie. W umowie powinny znaleźć się

obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy, w tym dostarczenie odpowiednich materiałów do wykonania

zlecenia. Umowa powinna regulować czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia

(lub oznaczenie, że umowa jest na czas nieoznaczony). Umowę można wypowiedzieć w trakcie jej trwania,

okres wypowiedzenia umowy cywilnej powinien być wskazany w podpisywanej umowie. Należy ustalić wysokość

wynagrodzenia a także formę i termin płatności.

W przypadku zawarcia umowy ze zleceniobiorcą obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne: tj. składka emerytalna, rentowa, zdrowotna i wypadkowa, ubezpieczeniu

chorobowemu zleceniobiorcy podlegają dobrowolnie. Jeśli umowa – zlecenie nie stanowi inaczej,

to nie obowiązują nas m.in. przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, minimalne wynagrodzenie, prawo

do urlopu, prawo do przerw w pracy ani okres wypowiedzenia. Spory z zakresu umów cywilnych rozstrzygane

są przez sądy cywilne.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to inny rodzaj umowy cywilnoprawnej, regulowanej przez Kodeks cywilny. Polega ona na tym,

że przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonania oznaczonego w niej dzieła, za co przysługuje mu wynagrodzenie

wypłacane przez zamawiającego. Zamawiający koniecznie musi określić, o jakie konkretnie dzieło

chodzi – jest to warunek niezbędny do tego, aby umowa o dzieło mogła zaistnieć.

Podstawowym celem każdej umowy o dzieło jest osiągniecie rezultatu, jaki został określony w jej treści. Rezultat

umowy może mieć charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Przedmiotem umowy może być realizowanie

konkretnych usług, dzieła artystycznego, rzeczy fizycznych, przedmiotów materialnych oraz przedmiotów

niematerialnych. Ważne jest to, aby w umowie był określony materialny rezultat.

W określonych przypadkach wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zamawiający może

odstąpić od umowy o dzieło bez konkretnych powodów.

W przypadku zawarcia umowy o dzieło nie są odprowadzane żadne składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

na ubezpieczenie społeczne. Okres wykonywania dzieła nie wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nabycia

prawa do emerytury. W razie choroby lub wypadku osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o dzieło

jest zdana wyłącznie na siebie.

KARTA ĆWICZEŃ 2

 1. Kiedy zawiera się umowę – zlecenie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2.    Wymień cechy umowy – zlecenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Uzupełnij:

Gdy zawarta jest umowa – zlecenie, obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie

…………………………. oraz na ubezpieczenie …………………………. : tj. składka ………………………… ,

…………………………. i …………………………. . Ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorcy podlegają  …………………………. .

 

ZAŁĄCZNIK 3

Ćwiczenie 3

Samozatrudniony

Samozatrudniony to osoba podejmująca działania we własnym imieniu. Robi to na własny rachunek i na własne

ryzyko. Często odbiorcą usług jest były pracodawca. Samozatrudniony w dużym stopniu sam decyduje o sposobie

realizacji zadań wyznaczonych do wykonania, może stosować własne pomysły na organizację pracy, nie

musi podporządkować się pracodawcy. Sam wybiera miejsce i czas pracy, może podjąć współpracę z kilkoma

przedsiębiorcami i zwiększyć tym samym zyski. Samozatrudniony nie ma płatnego urlopu wypoczynkowego,

musi sam dbać o pozyskiwanie i utrzymanie klientów, nie ma gwarancji stałego wynagrodzenia.

Samozatrudniony może działać samodzielnie, może także zatrudniać inne osoby, jednak w takim przypadku

to na nim ciąży odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie zadania.

Samozatrudniony musi pamiętać o swoich obowiązkach wobec odpowiednich urzędów i wypełniać je prawidłowo,

czyli musi uzyskiwać odpowiednie pozwolenia, zezwolenia, wypełniać właściwe deklaracji i dbać

o terminowość przekazywania i prawidłowość obliczania i wpłacania należności na rzecz Skarbu Państwa i jego

instytucji (np. podatki, składki ZUS).

film Dlaczego samozatrudnienie jest lepsze od etatu? (czas trwania 3min 15 s), https://www.youtube.com/watch?v=5ybMYacUf6s


ZSZ Nasielsk – kwiecień 2020

Doradztwo zawodowe w szkole

Proszę o obejrzenie  filmu z doradztwa zawodowego.
Iwona Kędel Pedagog szkoły

Doradztwo zawodowe w szkole

Wstęp:

Wraz z przemianami systemowymi, które dokonały się w Polsce na przełomie na wieków i z chwilą wstąpienia Polski do UE, rynek pracy nieustannie ewoluuje. Najistotniejsze zmiany, jakie na nim zaistniały w okresie ostatnich dwóch dekad obejmowały głównie pojawienie się nowych zawodów,

wzrost bezrobocia w różnych zawodach , także wśród absolwentów szkół wyższych, jak również swobodną emigrację zarobkową. Zupełnie inaczej wygląda aktualnie proces selekcji i rekrutacji

pracowników, zmieniły się również oczekiwania oraz relacje pomiędzy pracodawcami

i pracownikami. Atrakcyjny kandydat do pracy to człowiek z dużymi umiejętnościami pracy

zespołowej, otwarty na świat, odrzucający stereotypy jak i uprzedzenia, z dużą wiedzą

zawodową, umiejętnościami i motywacją. Generalnie można więc zaryzykować stwierdzenie,

że wszystko to wymaga od nowoczesnego systemu kształcenia jak najwcześniejszego

podejmowania prób rozwijania u młodego pokolenia umiejętności planowania własnej kariery

zawodowej oraz racjonalnego i trafnego podejmowania decyzji zawodowych.

W tym kontekście proces wspierania ucznia w dokonaniu wyboru dalszej ścieżki

kariery edukacyjnej oraz zawodowej rozpoczyna się już w szkole. W liceum, technikum oraz szkole  branżowej polega głównie na monitoringu trafności wyboru danego profilu przez ucznia

oraz pomocy w określeniu drogi dalszego kształcenia na poziomie wyższej uczelni lub

określeniu predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

 

Na czym polega doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe może pomóc w osobistym rozwoju.

Doradztwo zawodowe może mieć formę spotkań indywidualnych, doradztwa grupowego oraz doradztwa online.

Propozycje dla uczniów:

 1. Podczas indywidualnego spotkania z doradcą uczeń ma możliwość stworzenia bilansu własnych kompetencji, poznania swoich mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich potrzeb i predyspozycji. Doradca zawodowy może pomóc również w napisaniu CV czy listu motywacyjnego i udzielić wskazówek na temat zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie doradcze ma na celu pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych czy zawodowych.

https://cv.pracuj.pl/

https://interviewme.pl/blog/list-motywacyjny-wzor

 1. Grupowe spotkania pozwalają np. na trening umiejętności interpersonalnych, czyli ćwiczenie umiejętności, które są cenione i wymagane przez pracodawców (np. umiejętność autoprezentacji czy współpracy w zespole). Może też być okazją do przećwiczenia w bezpiecznych warunkach sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Doradztwo online:

https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/

https://mapakarier.org/

Szkolny doradca zawodowy:  Pan W.Z.


Doradztwo zawodowe dla klas branżowych

II WA  i   III WA

TEMAT: Klasyfikacja zawodów

 

Czym jest klasyfikacja zawodów i specjalności?

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi „spis z natury” zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania.

Na potrzeby klasyfikacji zawodów i specjalności zawód został zdefiniowany jako zbiór zadań (czynności zawodowych) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki). Natomiast specjalność zdefiniowano jako wynik podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

 

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwana dalej „klasyfikacją”, jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Zawód stanowi źródło dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji. Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W klasyfikacji uwzględniono cztery szerokie poziomy kompetencji określone w ISCO-08 oraz poziomy kształcenia określone w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011).

 

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kompetencji

Gra   –  Wymień trzy zawody

Miłej lektury

oraz zabawy podczas poszukiwania zawodów spełniających wymagania w grze.

Szkolny doradca zawodowy  -Pan W.Z.