Edukacja dla bezpieczeństwa


Tydzień XIII 15- 19 maja 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa  Pan S.S.  

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.Podręcznik strona od 204 do 211 . Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt. „Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP.

 

Klasy 1WA, 1LOA, 1TI, 1TL.

 

 • Temat „Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Podręcznik strona 173 do 183. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. pt „ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ”.

 


Tydzień XII 01- 05 maja 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa  Pan S.S. 

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ Powinności obronne i kryzysowe władz, instytucji oraz obywateli. Podręcznik strona od 198 do 202 . Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt. „Obowiązki obywateli w zakresie powinności.

Klasy 1WA, 1LOA, 1TI, 1TL.

 • Temat „Zasady postępowania na miejscu wypadku.” podręcznik strona 149 do 158. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt „ Uwaga! Wypadek!

Tydzień XI 25- 29 maja 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa  Pan S.S. 

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ Podsystemy bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Podręcznik strona od 188 do 196 . Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt. „Podsystemy ochronne państwa”.

 

Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na

pytanie 7 z podręcznika strona197.

Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z   dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 02.06.2020.

 

Klasy 1WA, 1LOA, 1TI, 1TL.

 

 • Temat „Pierwsza pomoc przy oparzeniach.” podręcznik strona 206 do 207. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt „ Oparzenia termiczne i chemiczne

Tydzień X 18- 22 maja 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa  Pan S.S. 

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ System bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Podręcznik strona od 186 do 187 . Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt. „System bezpieczeństwa narodowego- ogólna charakterystyka”.

Klasy 1WA, 1LOA, 1TI, 1TL.

 • Temat „Urazy stawów. Skręcenie i zwichnięcie” podręcznik strona 203 do 204. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt „ Urazy kończyn”

Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na pytanie. Omów jak wygląda  skręcenie , oraz  zwichnięcie stawu?

Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z   dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 28.05.2020.


Tydzień IX 11 – 15 maja 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa  Pan S.S. 

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ Substancje toksyczne oraz źródła promieniowania jądrowego. podręcznik strona od 179 do 183 . Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt. „Promieniowanie i energia atomowa”.

 

Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną Opisz jedną katastrofę lub awarię, związaną z  w/w tematem.

 

Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z

dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 20.05.2020.

                                 

Klasy 1WA, 1LOA, 1TI, 1TL.

 

 • Temat „Pierwsza pomoc przy złamaniach” podręcznik strona 198 do 202. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt „ Urazy kończyn”

 

Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na pytanie. Jakie są rodzaje   unieruchomień?

             Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z   dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 20.05.2020.


Tydzień VIII 04 – 08 maja 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasy 1 LOR, I WR, ITLR

 

 • Temat „ Zagrożenia związane z działalnością człowieka .Zagrożenia cywilizacyjne, terrorystyczne, cybernetyczne:  podręcznik strona od 172 do 179. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt „Terroryzm”

 

Proszę zapoznać się z tematem i wykonać w zeszycie ( bez wysyłania ), odpowiedzi  na pytanie :Co to jest terroryzm?

 

Klasy 1 TL, TI.

 

 • Temat „Pierwsza pomoc przy krwotokach. podręcznik strona 190 do 196. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. pt „ Tamowanie krwotoku”

 

Proszę zapoznać się z tematem i wykonać w zeszycie ( bez wysyłania), odpowiedzi na pytanie: Jakie są objawy wstrząsu?.

Klasa I TIER      

 • Temat: ,,Zagrożenia bombowe ,cybernetyczne oraz skażenia biologiczne i chemiczne”. Podręcznik strona174 do 179.   Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt. Cyberterroryzm.

 

Proszę zapoznać się z tematem i wykonać w zeszycie ( bez wysyłania ), odpowiedzi  na pytanie :Co to jest cyberprzemoc?

Klasy I WA, I LOA

 • Temat: Pierwsza pomoc przy krwotokach. Proszę obejrzeć na platformie epodręczniki.pl w dziale Edukacja dla bezpieczeństwa materiału pt. ,,Pierwsza pomoc przy krwotoku”.

Tydzień VII 27 – 30 kwietnia 2020 r.


                      Edukacja dla bezpieczeństwa – Stanisław Sotowicz

     27.04-30.04.2020

Klasa 1 TIER

 • Temat „ Zagrożenia związane z działalnością człowieka .Zagrożenia cywilizacyjne i terrorystyczne: podręcznik strona od 172 do 175. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt „Terroryzm”

Proszę zapoznać się z tematem i wykonać w zeszycie ( bez wysyłania ), odpowiedzi  na pytanie :Co to jest terroryzm?

 

Klasy 1WA, 1LOA

 • Temat „Pierwsza pomoc przy krwotokach. podręcznik strona 190 do 196. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. pt „ Tamowanie krwotoku”

Proszę zapoznać się z tematem i wykonać w zeszycie ( bez wysyłania), odpowiedzi na pytanie: Jakie są objawy wstrząsu?.


Tydzień VI 20 – 24 kwietnia 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa – Stanisław Sotowicz.

20.04-24.02.2020

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ Zagrożenia budowlane, komunikacyjne i pożarowe„ podręcznik strona od 166 do 177 . Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa pt „Zagrożenia pożarowe. Uwaga wypadek”.
 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na pytanie 4 i 9 ze strony 171. Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 08.05.2020.

Edukacja dla bezpieczeństwa – Stanisław Sotowicz.

20.04-24.04.2020

Klasy 1WA, 1LOA, 1TI, 1TL.

 • Temat „Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych„ podręcznik strona 185 do 188. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt „ Dławienie się ciałem obcym”
 • Link do materiału: https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/Dd12j5j2d

 

 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na pytanie nr 2 ze strony 189. Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 08.05.2020.

Edukacja wojskowa

klasa III TI

20.04-24.04.2020

 • Temat: Terenoznawstwo. Orientacja w terenie – 7 sposobów.
 • Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-_g9JvJTvnE
 • Jako temat pracy zaliczeniowej proszę o odpowiedź pisemną „Jaka jest zbudowane są kompas oraz busola i wymienić różnice między nimi”. Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione. Termin nadsyłania prac do 08.05.2020.

Tydzień V 15 – 17 kwietnia 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa Pan S.S.


Termin od 15.04 –17.04

Klasy 1TI, 1TL

 

 • Temat „ Pierwsza pomoc przy utracie przytomności„ podręcznik strona 164. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt. „Przytomny, nieprzytomny”.
 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału. Odpowiedz w zeszycie na pytanie 1 i 3 ze strony 172.

Klasy I TIER, I LOR, I WR, ITLR    

 • Temat  ,,Zagrożenia naturalne” podręcznik strona 161-166. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pod tytułem ,,Zagrożenia naturalne-powodzie”.
 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału, opisz krótko w zeszycie jedną powódź- w Polsce lub na świecie

 


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa Pan S.S.


Termin od 06.04 –08.04

Klasy 1WA, 1LOA

 • Temat „ Pierwsza pomoc przy utracie przytomności„ podręcznik strona 164. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa. Pt. „Przytomny, nieprzytomny”.
 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału. Odpowiedz w zeszycie na pytanie 1 i 3 ze strony 172.

Edukacja wojskowa

klasa III TI

Temat: Orientacja w terenie-co zrobić gdy zgubisz się w lesie.

 • Zgubić się w lesie może każdy kto wyrusza w las nieprzygotowany. Czy to zgubiłeś się na grzybach, okazało się że straciłeś orientację, wyjście z tej sytuacji wcale nie musi być trudne. Wprowadź w życie procedurę S.T.O.P. i wyjdź z kłopotów a następnym razem bądź na taką sytuację przygotowany. Podstawowe zasady aby nie doprowadzić do zagubienia w lesie:
  Powiadom bliskich gdzie i na jak długo idziesz. 2. Zabierz ze sobą odpowiedni sprzęt (mapa, kompas, gps, woda, nóż, zapalniczka, schronienie) 3. Zapoznaj się z terenem, w który się udajesz (gdzie są miasta, drogi, tory kolejowe itp.) Jeśli już zgubiłeś się w lesie, zatrzymaj się i zastosuj procedurę S.T.O.P: S – siądź i uspokój się T – przemyśl sytuację (określ czas, warunki meteo, położenie) O – obserwuj i nasłuchuj P – planuj i przygotuj się do działania
 • Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=l8bM69IlRvw

Tydzień III 30 marca – 03 kwietnia 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa  Pan S. S. 

Klasy 1 WR, 1 TIER, 1LOR, 1 TLR

 • Temat „ Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach „ podręcznik strona 152. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na pytanie 1,2 i 3 ze strony 160. Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione.

Klasy 1 WA, 1 LOA, 1 TI, 1 TL

 • Temat „ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa„ podręcznik strona 173. Ten temat jest również do obejrzenia na platformie epodręczniki.pl w dziale edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Po przeanalizowaniu powyższego materiału proszę o odpowiedź pisemną na pytanie 1,2, 3 i 6 ze strony 184. Gotowe odpowiedzi w formie dokumentu Word. proszę przesyłać na adres email. simple05@wp.pl z dopiskiem klasa, imię i nazwisko. Prace będą ocenione.

Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


Edukacja dla bezpieczeństwa (23.03.-27.03.).

Klasy:  I LOR, I TIER, I TLR, I WR

Proszę zapoznać się z tematem: Służby ratownicze. Podręcznik str. 146-150.

W zeszycie wykonaj zadanie:

1.Scharakteryzuj Państwowe Ratownictwo Medyczne.

2.Do czego został powołany Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?

 Klasy:  I LOA, I TL,  I TI, I WA

Proszę zapoznać się z tematem:  Apteczka pierwszej pomocy. Podręcznik str. 161-163.

W zeszycie wykonaj zadanie:

 1. Wymień podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA      

Klasy:  I WR,  IWA,  I TIER,  ILOR,  I TLR,  I LOA, I TI,  I TL

Temat zajęć : Epidemia fakenewsów

Z lekcji dowiem się, jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów, oraz poznam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.

Zaszufladkowano do kategorii EDB