Historia, Historia i społeczeństwo, Prawo, Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o kulturze


Tydzień XI  25 – 29 maja 2020 r.


Historia Pani M.B.

25.05.2020

1WR

Temat lekcji:

Państwo polsko-litewskie w XVI wieku.

Proszę przeczytać temat lekcji.

Obejrzyjcie sobie film na Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=s_uwfIKSHKU

 

 1TL

Temat lekcji:

Rządy Edwarda Gierka.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Pisemnie do zeszytu proszę wykonać zad. 1 podręcznik str. 317

 

 1LOR

Temat lekcji:

Podsumowanie „ Pełnia i schyłek średniowiecza.”

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku str. 280-281.

Praca domowa:

Karta pracy str.134 zad. 1,2,3,4,5,6.

 1TLR

Temat lekcji:

Polska dzielnicowa.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 290 zad. 1, zadanie proszę wykonać pisemnie i przesłać do sprawdzenia na mojego maila.

26.05.2020

1TIER

Temat lekcji:

Polska dzielnicowa.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 290 zad. 1, zadanie proszę wykonać pisemnie i przesłać do sprawdzenia na mojego maila.

 

 1LOR

Temat lekcji:

Polska dzielnicowa.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 290 zad. 1, zadanie proszę wykonać pisemnie i przesłać do sprawdzenia na mojego maila.

 1TL

Temat lekcji:

Rządy Edwarda Gierka.

Obejrzyjcie film na Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ysWTrL5RfDs

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy podręcznik str. 316 i odpowiedzieć na pytanie 1 pod tekstem źródłowym pisemnie.

 

2WA

Temat lekcji:

Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

Obejrzyjcie film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA

 

27.05.2020

 1TI

Temat lekcji:

Rządy Edwarda Gierka.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Pisemnie do zeszytu proszę wykonać zad. 1 podręcznik str. 317

 

 1LO

Temat lekcji:

Rządy Edwarda Gierka.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Pisemnie do zeszytu proszę wykonać zad. 1 podręcznik str. 317


Historia i społeczeństwo Pani M.B.

2LO

Temat lekcji:

Polacy podczas II wojny światowej.

Proszę obejrzeć film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=G-ABTp0Y00Q


Prawo Pani M.B.

26.05.2020

2TE

Temat lekcji:

Podatek od środków transportowych.

Obejrzyjcie film na Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=tkH5nk4CYY8

27.05.2020

 2TE

Temat lekcji:

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obejrzyjcie sobie film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=bWm2cVsw9rA

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń zad 275 i 276


Tydzień X  18 – 22 maja 2020 r.


Nauka zdalna 18-22 maj

III WA Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka- powtórzenie

Proszę jeszcze raz zapoznać się z materiałem rozdziału 6 zwracając szczególną uwagę na to jak zmieniał się sposób myślenia o człowieku i o jego prawach. Ważne też jest  zrozumienie jak istotne jest, szczególnie w naszych czasach, przestrzeganie podstawowych praw należnych człowiekowi jako istocie ludzkiej. Proszę zauważyć, że problemy praw człowieka są ważne w sensie globalnym dlatego wiele instytucji i organizacji międzynarodowych traktuje problemy przestrzegania praw człowieka z ogromną powagą . Instytucje rządowe i pozarządowe wielu krajów bardzo wiele uwagi poświęcają problemom praw człowieka. Proszę w zeszycie przedmiotowym sporządzić notatkę podsumowującą ten rozdział.

I LOR Wiedza o społeczeństwie

 1. Samorząd terytorialny RP

Dział ten zawiera informacje nt. jednostek samorządu terytorialnego jego kompetencji i struktury, zadanie jakimi się zajmuje oraz kto sprawuje nadzór nad działalnością i z jakich źródeł finansowanna jest jego działalność.

Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce wywodzą się z Konstytucji  3 maja a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zasady niepodległości wprowadzone zostały prze konstytucję marcową w 1921 roku. Zlikwidowany samorząd w 1950 roku przywrócony został dopiero w 1990 roku. W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział terytorialny i jednostkami tego podziału są gmina, powiat i województwo. Każdy szczebel władzy samorządowej  posiada swój niezależny organ stanowiący i organ wykonawczy. Organy stanowiące każdego szczebla władzy samorządowej jest wyłaniany w wyniku wyborów bezpośrednich, tajnych i wg. ordynacji większościowej. Ważnym elementem niezależności jednostek samorządu terytorialnego jest samodzielność  finansowa.

Organami nadzorującymi działalność samorządów są premier i wojewoda a w zakresie spraw budżetowych regionalne izby obrachunkowe.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę sporządzić notatkę w zeszycie i wykonać polecenie 3 str. 173.

I LOA Wiedza o społeczeństwie

 Prawa człowieka- powtórzenie

Proszę jeszcze raz zapoznać się z materiałem rozdziału 6 zwracając szczególną uwagę na to jak zmieniał się sposób myślenia o człowieku i o jego prawach. Ważne też jest  zrozumienie jak istotne jest, szczególnie w naszych czasach, przestrzeganie podstawowych praw należnych człowiekowi jako istocie ludzkiej. Proszę zauważyć, że problemy praw człowieka są ważne w sensie globalnym dlatego wiele instytucji i organizacji międzynarodowych traktuje problemy przestrzegania praw człowieka z ogromną powagą . Instytucje rządowe i pozarządowe wielu krajów bardzo wiele uwagi poświęcają problemom praw człowieka. Proszę w zeszycie przedmiotowym sporządzić notatkę podsumowującą ten rozdział.

II LOA Historia i społeczeństwo

Wiek rewolucji- powtórzenie

Po przypomnieniu sobie treści tego rozdziału proszę wypowiedzieć się pisemnie nt. 1 str.109.

I TI Wiedza o społeczeństwie

 6.3  Przykłady łamania praw człowieka

6.3 Przykłady łamania praw człowieka.

Łamanie praw człowieka to problem niezwykle ważny dla społeczności międzynarodowej. Pomimo istnienia wielu konwencji dotyczących praw człowieka  poziom ochrony tych praw, w wieli krajach pozostawia wiele do życzenia. Nadal są kraje gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane. Międzynarodową organizacją od lat zajmująca się tym problemem jest Amnesty International . Organizacja ta , co roku, ogłasza raport, w którym publikuje przypadki łamania praw człowieka na świecie.  Wg. tego raportu w ponad stu krajach na świecie prawa człowieka są nadal łamane. Do aktów łamania praw człowieka najczęściej dochodzi w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę wykonać   polecenie 1 ze strony 131. W odpowiedzi na to pytanie mogą być pomocne strony www.amnesty.org.pl oraz www.unhcr-budapest.org/poland/. Odpowiedź proszę przesłać na mój adres.

 


 Wiedza o społeczeństwie Pan K.T.

I TL

Prawa człowieka- powtórzenie

Proszę jeszcze raz zapoznać się z materiałem rozdziału 6 zwracając szczególną uwagę na to jak zmieniał się sposób myślenia o człowieku i o jego prawach. Ważne też jest  zrozumienie jak istotne jest, szczególnie w naszych czasach, przestrzeganie podstawowych praw należnych człowiekowi jako istocie ludzkiej. Proszę zauważyć, że problemy praw człowieka są ważne w sensie globalnym dlatego wiele instytucji i organizacji międzynarodowych traktuje problemy przestrzegania praw człowieka z ogromną powagą . Instytucje rządowe i pozarządowe wielu krajów bardzo wiele uwagi poświęcają problemom praw człowieka. Proszę w zeszycie przedmiotowym sporządzić notatkę podsumowującą ten rozdział.

 


21.05.2020

Małgorzata Banulska

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Prawo budżetowe.

Proszę obejrzeć film na Yotube:

https://www.youtube.com/watch?v=JYfItrzxzbs

 

Praca domowa:

Sprawdź swoją wiedzę podręcznik zad. 1, 2, 3 pisemnie do zeszytu.

 

Historia: 1LO

Temat lekcji:

Mała stabilizacja.

Praca domowa.

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku na str. 307 i odpowiedzieć na pytanie 2 pod tekstem źródłowym pisemnie do zeszytu. Pracę proszę przesłać mailem do sprawdzenia.

 

Historia: 1TI

 Temat lekcji:

Mała stabilizacja.

Praca domowa.

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku na str. 307 i odpowiedzieć na pytanie 2 pod tekstem źródłowym pisemnie do zeszytu. Pracę proszę przesłać mailem do sprawdzenia.

 

22.05.2020

Historia: 1WA

Temat lekcji:

Polacy podczas II wojny światowej.

Proszę obejrzeć film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=G-ABTp0Y00Q

 

Historia: 1TIER

Temat lekcji:

Podsumowanie „ Pełnia i schyłek średniowiecza.

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku na str. 280-281.

Praca domowa:

Karta pracy str. 134 zad. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7.

 

Historia: 1TLR

Temat lekcji:

Podsumowanie „ Pełnia i schyłek średniowiecza.

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku na str. 280-281.

Praca domowa:

Karta pracy str. 134 zad. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7.

Proszę te ćwiczenia przesłać do sprawdzenia.

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Prawo podatkowe.

Przeczytajcie temat lekcji.

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń str. 107 zad. 271, 272.


18.05.2020

Małgorzata Banulska

Historia: 1WR

Temat lekcji:

Oświecenie i przemiany cywilizacyjne i polityczne XVIII wieku.

Praca domowa:

Podręcznik str. 164 ćwiczenie 2 pisemnie do zeszytu.

 

Historia: 1TL

Temat lekcji:

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku str. 303 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.

 

Historia: 1LOR

Temat lekcji:

Kultura średniowiecznej Europy.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę

 

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku na str. 279 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 1 i 2 pod tekstem źródłowym.

 

Historia: 1TLR

Temat lekcji:

Kultura średniowiecznej Europy.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku na str. 279 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 1 i 2 pod tekstem źródłowym.

 

19.05.2020

Historia: 1TIER

Temat lekcji:

Kultura średniowiecznej Europy.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku na str. 279 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 1 i 2 pod tekstem źródłowym.

 

Historia: 1LOR

Temat lekcji:

Kultura średniowiecznej Europy.

Praca domowa:

Karta pracy str. 130 zad. 1,2,3,4,5.

 

Historia: 1TL

Temat lekcji:

Mała stabilizacja.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 311 zad. 2 pisemnie do zeszytu.

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Ochrona konkurencji.

Proszę obejrzeć film na Youtube.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTMJ6TJC_Jo

Praca domowa:

Podręcznik „ Sprawdź swoją wiedzę” u mnie str. 264 zad. 1 i 2.

 

Historia: 2WA

Temat lekcji:

Powtórzenie wiadomości „ Polska i świat po II wojnie światowej.

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku str. 318-319.

 

Praca domowa:

Podręcznik str. 322 „ Sprawdź się” ćwiczenie 4 pisemnie do zeszytu. To ćwiczenie proszę przesłać do sprawdzenia do zeszytu.

 

20.05.2020

Historia: 1TI

Temat lekcji:

Mała stabilizacja.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 311 zad. 2 pisemnie do zeszytu. Wykonane zadanie proszę przesłać na mojego maila.

 

Historia: 1LO

Temat lekcji:

Mała stabilizacja.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 311 zad. 2 pisemnie do zeszytu. Wykonane zadanie proszę przesłać na mojego maila.

 

Historia i społeczeństwo: 2LO

Temat lekcji:

II Rzeczpospolita.

Proszę przeczytać temat lekcji.

Praca domowa:

Podręcznik str. 153 zad. 2 pisemnie do zeszytu.

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Prawo finansowe – wprowadzenie.

Praca domowa:

Podręcznik u mnie str. 266 „ Sprawdź się .” ćwiczenie 1 i 2. Te ćwiczenia proszę wykonać pisemnie i przesłać na mojego maila do sprawdzenia.

 


Tydzień IX  11 – 15 maja 2020 r.


14.05.2020

Małgorzata Banulska

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Praca domowa:

Podręcznik u mnie str.262 „ Sprawdź swoją wiedzę” zad. 3 i 6

 

Historia: 1LO

Temat lekcji:

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 305 zad. 1 pisemnie do zeszytu.

 

Historia: 1TI

Temat lekcji:

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 305 zad. 1 pisemnie do zeszytu.

 

15.05.2020

 

Historia: 1WA

Temat lekcji:

Powtórzenie „ Polacy podczas II wojny światowej.

Przeczytajcie powtórzenie w podręczniku str. 264-265.

 

Historia: 1TIER

Temat lekcji:

Europa późnego średniowiecza.

Praca domowa:

Karta pracy str. 127 zad.1,2,3,4.

 

Historia: 1TLR

Temat lekcji:

Europa późnego średniowiecza.

Praca domowa:

Karta pracy str. 127 zad.1,2,3,4.

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Zakończenie działalności gospodarczej.

Obejrzyjcie film na Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=dXs-ZfbvJgA


Wiedza o społeczeństwie Pan K.T.

I TI

6.4 Ochrona dóbr osobistych- prawo do prywatności

Prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego i dobrego imienia każdemu obywatelowi gwarantuje art. 47 Konstytucji RP.

Dobra osobiste należy rozumieć jako dobra o charakterze nie majątkowym i każdy obywatel ma prawo do ochrony tych dóbr na mocy obowiązującego prawa. Obowiązujące prawo określa warunki ujawniania informacji dotyczących danej osoby. Konstytucja w artykule 51 określa warunki przetwarzania  danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych definiuje, które z danych dotyczących danej osoby należy uznać za dane osobiste podlegające ochronie oraz określa zasady przy przetwarzaniu tych danych.

Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, którego powołuje sejm za zgodą senatu na czteroletnią kadencję.

W kontekście ochrony dóbr osobistych związane są również szczególne prawa obywatela w kontaktach z mediami. Ten problem szczegółowo określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wypowiedzieć się w formie pisemnej na pyt. 1 i 4 str. 137. Przy tej wypowiedzi mogą być przydatne informacje ze strony internetowej www.giodo.gov.pl. Odpowiedzi proszę o przesłanie na mój adres mailowy.

III WA

Prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego i dobrego imienia każdemu obywatelowi gwarantuje art. 47 Konstytucji RP.

Dobra osobiste należy rozumieć jako dobra o charakterze nie majątkowym i każdy obywatel ma prawo do ochrony tych dóbr na mocy obowiązującego prawa. Obowiązujące prawo określa warunki ujawniania informacji dotyczących danej osoby. Konstytucja w artykule 51 określa warunki przetwarzania  danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych definiuje, które z danych dotyczących danej osoby należy uznać za dane osobiste podlegające ochronie oraz określa zasady przy przetwarzaniu tych danych.

Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, którego powołuje sejm za zgodą senatu na czteroletnią kadencję.

W kontekście ochrony dóbr osobistych związane są również szczególne prawa obywatela w kontaktach z mediami. Ten problem szczegółowo określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wypowiedzieć się w formie pisemnej na pyt. 1 i 4 str. 137. Przy tej wypowiedzi mogą być przydatne informacje ze strony internetowej www.giodo.gov.pl. Odpowiedzi proszę o przesłanie na mój adres mailowy. Brak odpowiedzi na pytania potraktuję jako nie uczestniczenie w procesie nauki, czyli braku podstaw do klasyfikowania ucznia.

I LOR 

 1. Władza wykonawcza RP- Rada Ministrów

Lekcja ta zawiera informacje nt. składu Rady Ministrów, procedur jej powoływania i odwoływania, omawia  również kompetencje Rady Ministrów oraz przedstawia organy administracji rządowej terenowej.

Prawo powoływania rządu przysługuje Prezydentowi i Sejmowi RP. Prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów, a następnie na jego wniosek powołuje członków Rady Ministrów. Powołany w ten sposób rząd musi uzyskać wotum zaufania w Sejmie w ciągu 14 dni od jego powołania. Premier w swoim expose przedstawia program działania rządu, który musi uzyskać wotum zaufania Sejmu.

Dział ten wyjaśnia pojęcia rządu mniejszościowego i większościowego.

Ważnym zagadnieniem związanym z Radą Ministrów jest jej odpowiedzialność za swoje działania. Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za Naruszenie Konstytucji RP lub ustawy, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Temat ten zawiera również omówienia działów administracji rządowej. Dzieli się ona na administracje rządową centralną i terenową. Administracja terenowa przypisana jest do konkretnego terytorium i jest podzielona na zespoloną i niezespoloną.

Wykorzystując materiał z podręcznika proszę wykonać polecenie 1 ze strony 164. Przy wykonywaniu tego polecenia wykorzystać tekst konstytucji umieszczony na końcu podręcznika. Odpowiedź przesłać na mój adres mailowy.

I LOA 

6.4 Ochrona dóbr osobistych- prawo do prywatności

Prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego i dobrego imienia każdemu obywatelowi gwarantuje art. 47 Konstytucji RP.

Dobra osobiste należy rozumieć jako dobra o charakterze nie majątkowym i każdy obywatel ma prawo do ochrony tych dóbr na mocy obowiązującego prawa. Obowiązujące prawo określa warunki ujawniania informacji dotyczących danej osoby. Konstytucja w artykule 51 określa warunki przetwarzania  danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych definiuje, które z danych dotyczących danej osoby należy uznać za dane osobiste podlegające ochronie oraz określa zasady przy przetwarzaniu tych danych.

Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, którego powołuje sejm za zgodą senatu na czteroletnią kadencję.

W kontekście ochrony dóbr osobistych związane są również szczególne prawa obywatela w kontaktach z mediami. Ten problem szczegółowo określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wypowiedzieć się w formie pisemnej na pyt. 1 i 4 str. 137. Przy tej wypowiedzi mogą być przydatne informacje ze strony internetowej www.giodo.gov.pl. Odpowiedzi proszę o przesłanie na mój adres mailowy.

I TI 

 6.2  Podstawowe prawa i wolności człowieka.

Rozdział ten zawiera podstawowe informacje nt. praw i wolności człowieka oraz źródła tych praw.

Materiał tego rozdziała przedstawia również postanowienia wybranych dokumentów międzynarodowych ochrony praw człowieka. Po przestudiowaniu materiału z tego rozdziału proszę odpowiedzieć na pyt. 1 str. 128 a odpowiedź przesłać na mój adres mailowy.

 Historia i społeczeństwo Pan K.T.

II LO

 1. Komuna Paryska.

Dział ten omawia jeden z najważniejszych zrywów rewolucyjnych ludności Paryża trwający od 18 marca do 28 maja 1871 roku. Zryw ten opierał się głownie na inteligencji i robotnikach. Proszę zwrócić uwagę na kontekst historyczny zaistniałego zdarzenia. Przyczyny powstania Komuny Paryskiej to przede wszystkim niezadowolenie z przebiegu wojny z Prusami i działań rządu Obrony Narodowej III Republiki Francuskiej. Jeżeli można by mówić o podstawach programowych Komuny Paryskiej to na pewno można tu zauważyć wpływ haseł głoszonych przez Bakunina, Marksa oraz Proudhona. Głownym celem Komuny Paryskiej było doprowadzenia ogólnonarodowej rewolucji społecznej i dalszej walki z Prusami. Jednak przywódcy Komuny paryskiej nie potrafili ustalić wspólnego stanowiska w tych kwestiach dlatego nie możliwe było podjęcie wspólnych działań co doprowadziło do ogólnego chaosu i w efekcie doprowadziło do upadku Komuny. Po stronie Komuny walczyło również wielu naszych rodaków m.in. Jarosław Dąbrowski i Walery Wróblewski. Upadek Komuny Paryskiej związany był z ogromnymi represjami skierowanymi przeciwko komunardom. Wielu z nich straciło życie bądź trafili do więzień. Komuna Paryska bardzo często nazywana jest ostatnią rewolucją romantyczną XIX wieku. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę odpowiedzieć na pytanie : Jakie znaczenie miała Komuna Paryska dla ludności Paryża, czy należałoby ją uznać za sukces czy raczej za akt desperacji w obliczu kryzysu społecznego? Uzasadnij swoja odpowiedź.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres email.

 


11.05.2020

Historia Małgorzata Banulska

1WR

Temat lekcji:

Kultura europejska epoki renesansu i baroku.

Proszę obejrzeć film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=4EN1HIBjbdM

 

Historia: 1TL

Temat lekcji:

Blok wschodni w latach 60 i 70.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Proszę obejrzeć film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=PsuB_ljxtV0

Historia: 1LOR

Temat lekcji:

Europa późnego średniowiecza.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Proszę obejrzeć film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=wAnyAkBdemI

 

Historia: 1TLR

Temat lekcji:

Europa późnego średniowiecza.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Proszę obejrzeć film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=wAnyAkBdemI

 

12.05.2020

Historia: 1TIER

Temat lekcji:

Temat lekcji:

Europa późnego średniowiecza.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Proszę obejrzeć film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=wAnyAkBdemI

 

Historia: 1LOR

Temat lekcji:

Europa późnego średniowiecza.

Praca domowa:

Karta pracy str. 127 zad.1,2,3,4.

 

Historia: 1TL

Temat lekcji:

Blok wschodni w latach 60 i 70.

Praca domowa:

Praca domowa:

Podręcznik str. 299 zad 2 pisemnie do zeszytu.

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Przedsiębiorstwo państwowe.

Proszę przeczytać temat.

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń str. 106 zad. 268

 

Historia: 2WA

Temat lekcji:

Rządy Edwarda Gierka

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Obejrzyjcie sobie film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA

 

13.05.2020

 

Historia: 1TI

Temat lekcji:

Blok wschodni w latach 60 i 70.

Praca domowa:

Praca domowa:

Podręcznik str. 299 zad 2 pisemnie do zeszytu.

 

Historia: 1LO

Temat lekcji:

Blok wschodni w latach 60 i 70.

Praca domowa:

Praca domowa:

Podręcznik str. 299 zad 2 pisemnie do zeszytu.

 

Historia i społeczeństwo: 2LO

Temat lekcji:

Demokracja czy sanacja?

Proszę przeczytać temat lekcji.

Praca domowa:

Obejrzyjcie sobie film na Youtube:

www.youtube.com/watch?v=qIkJgzcCzz4

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Działalność gospodarcza prowadzona w Polsce przez podmioty gospodarcze.

Praca domowa:

Obejrzyjcie sobie film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=7_nq4AU96RM


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


WOK

Karty pracy z wiedzy o kulturze są dla uczniów klas 1LO, 1TI, 1TL

!!! Proszę o przesłanie wykonanej karty pracy do piątku 13 maja na adres mailowy: kamilkachmielewska@interia.pl
Imię, nazwisko_____________________________Klasa__________
Karta pracy nr 1: Muzyka – sztuka oddziaływania poprzez dźwięki.
Czesław Niemen
1939–2004
Właściwie Czesław Juliusz Wydrzycki – legenda polskiej piosenki, kompozytor i autor tekstów piosenek. Najbardziej znane z nich to: „Nim przyjdzie wiosna”, „Pod Papugami” i protestsong „Dziwny jest ten świat”.
Ćwiczenie 1. Poszukaj w Internecie i wysłuchaj piosenki w wykonaniu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. Poniżej znajduje się również jej tekst.
Dziwny jest ten świat
Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.
Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw.
Czasem aż wstyd przyznać się,
a jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas
nienawiść zniszczyć w sobie.
Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Nadszedł już czas,
najwyższy czas
nienawiść zniszczyć w sobie.
[online], dostępny w internecie: http://cytaty.klp.pl/ [dostęp 5.03.2006 r.]
Ćwiczenie 2. Określ nastrój piosenki.
Ćwiczenie 3. Jaki instrument rozpoczyna i kończy utwór?
Ćwiczenie 4. Jaką funkcję pełni według Ciebie ten instrument?
Ćwiczenie 5. Który fragment utworu wydaje Ci się najbardziej dramatyczny? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Ćwiczenie 6. Dlaczego, zdaniem podmiotu mówiącego ten świat jest dziwny?
Ćwiczenie 7. Nazwij uczucia, o jakich jest mowa w piosence „Dziwny jest ten świat”.
Ćwiczenie 8. Wskaż w świecie opisywanym w piosence Czesława Niemena elementy zła i dobra. Zapisz je w tabeli. W osobnym polu wynotuj przykłady dobra i zła we współczesnym świecie. Czego, twoim zdaniem, jest więcej?


Dziwny jest ten świat


Dobro


Ćwiczenie 9. Od czego powinien zacząć ten, kto chce być „człowiekiem dobrej woli”?
Ćwiczenie 10. Wyjaśnij, przeciwko czemu protestuje postać mówiąca w utworze. Jaką formę protestu wybrała?


!!! Proszę o przesłanie wykonanej karty pracy do piątku 20 maja na adres mailowy: kamilkachmielewska@interia.pl
Imię, nazwisko_____________________________Klasa__________
Karta pracy nr 2: O pozornym obiektywizmie filmu dokumentalnego – „Królik po berlińsku” Bartosza Konopki.
Zadanie 1. Proszę obejrzeć na YouTube film „Królik po berlińsku”, a następnie odpowiedzieć na pytania, dotyczące filmu.
a) O kim i o czym opowiada film Bartosza Konopki?
b) Z czyjej perspektywy poznajemy filmową rzeczywistość?
c) Kto jest narratorem w filmie?
d) Jaki charakter ma komentarz? Jaki efekt chcieli tym sposobem osiągnąć twórcy filmu?
e) Czym byłby ten film bez komentarza?
f) Jakie sceny i wydarzenia obserwują króliki?
g) Jakie uczucia towarzyszą widzowi podczas oglądania filmu?
h) W jaki sposób autorom filmu udało się wywołać takie reakcje widzów?
i) Za pomocą jakich zabiegów (środków wyrazu) realizatorzy filmu osiągnęli efekt wielowymiarowości fabuły?
j) Na jakie dodatkowe elementy zwróciliście uwagę? O czym – Waszym zdaniem – one świadczą?
Zadanie 2. Zapoznaj się z tekstem. Następnie wykonaj polecenia.
Fragment wywiadu Oli Różdżyńskiej z Bartoszem Konopką Bartek Konopka nie tylko o królikach, http://www.pisf.pl/pl/kinematografia/news/bartek-konopka-nie-tylko-o-krolikach

[…] Postawiłem na postmodernistyczną zabawę: jakieś siedemdziesiąt procent tego filmu jest wymyślone, oczywiście, wszystko to w oparciu o prawdę o historii NRD. Wszystko musiało się też zgadzać z przyjętą przez nas konwencją filmu przyrodniczego. Doszliśmy po prostu do wniosku, że skoro na Placu Poczdamskim naprawdę były króliki, to historia widziana z ich punktu widzenia mogła wyglądać właśnie tak.
[…] cztery lata pracy nad filmem pozwoliły nam odrzucić niepotrzebne elementy narracji. Czyli wszystko, co jest niby odważne, ale dla widza mogło być nieciekawe albo niezrozumiałe. Została tylko najszlachetniejsza część opowieści – przekonanie widza, że taka historia mogła się wydarzyć naprawdę. Coś, co powoduje, że ludzie naprawdę chcą poznać tę historię. Gdybyśmy na przykład zrobili z tego animację, to nie miałaby już takiej siły rażenia. Forma powinna wynikać z tematu, pasować do niego.
Odpowiedz i uzasadnij, czy „Królik po berlińsku” jest dokumentem obiektywnym.
Wyjaśnij, jaką rolę w skonstruowaniu przesłania filmu odegrały archiwalia.
Jak sądzisz, czy forma wyrazu zastosowana przez Bartosza Konopkę rzeczywiście spowodowała, że widz ma przekonanie o prawdziwości oglądanej historii? Przedstaw swoje stanowisko.
Poniżej garść interesujących informacji na temat filmu.
„Królik po berlińsku” – garść interesujących informacji o filmie
Czy zwierzęcy los może posłużyć jako metafora ludzkich dziejów? O tym, że tak, wiadomo co najmniej od czasów Ezopa, jednak wiek XX przypomniał nam tę prawdę z nową siłą. Koszmar narodzonych w tym czasie systemów totalitarnych był niezwykle trudny do zobrazowania i wykraczał poza dotychczasowe normy pojmowania rzeczywistości. Zastosowanie metafory zwierzęcej okazało się w tym przypadku zabiegiem idealnym – pozwalało na spojrzenie z dystansu i znakomicie eksponowało grozę oraz absurd sytuacji. Dzieła antropomorfizujące zwierzęcych bohaterów, takie jak „Folwark zwierzęcy” George’a Orwella czy „Maus” Arta Spiegelmana, weszły do klasyki literatury.
Wokół podobnego, równie silnie nośnego znaczeniowo zabiegu zbudowana jest fabuła „Królika po berlińsku” – polsko-niemieckiego filmu dokumentalnego w reżyserii Bartosza Konopki. Obraz przedstawia historię populacji królików wiodących żywot w tzw. strefie śmierci pomiędzy ścianami muru berlińskiego. Jednak inaczej niż Orwell czy Spiegelman polski reżyser nie nadaje swoim bohaterom rysów indywidualnych, nie tworzy z nich czysto ludzkich osobowości. W jego filmie zabieg antropomorfizacji jest przeprowadzony bardzo subtelnie i zawiera się w przedstawieniu opisywanej sytuacji ze szczególnego, bo króliczego punktu widzenia. Tę perspektywę przybliża widzowi przede wszystkim narracja spoza kadru, ale także praca kamery oraz montaż łączący obraz wydarzeń wokół muru z reakcjami królików – czy to ze spokojem obserwujących przebieg wypadków, czy też uciekających w popłochu. Z kolei w opowieści narratora króliki myślą, mają swoje zdanie, dokonują wyborów, oceniają sytuację. To wystarcza, aby uczynić z przyrodniczej ciekawostki niezwykle mocną alegorię życia w państwie totalitarnym, przez pryzmat zwierzęcych losów wnikliwie przyjrzeć się historii społecznej NRD i całego bloku wschodniego.

Pomysł

Inspiracji twórcom „Królika po berlińsku” dostarczył mistrz polskiego dokumentu Marcel Łoziński. W czasie warsztatów dokumentalistycznych przytoczył on opowieść o tysiącach królików, które przez niemal 30 lat żyły odcięte od świata wewnątrz muru berlińskiego. Obraz płochliwych stworzeń skaczących pośród zapór przeciwczołgowych wydał mu się fascynujący, jednak uznał, że zrobienie o nich filmu kilka lat po zburzeniu muru byłoby spóźnione. Jego studenci, Bartosz Konopka i Piotr Rosołowski, udowodnili mu, że nie miał racji. Historia usunięcia dzielącej przeszkody i zjednoczenia Niemiec dopisała do króliczych losów ciąg dalszy, zaskakująco podobny do kolei życia milionów ludzi zagubionych
w nowym porządku, który nastał w Europie Środkowo-Wschodniej po obaleniu komunizmu.
Film stylizowany jest na dokument przyrodniczy i w pewnym sensie rzeczywiście nim jest – to portret wielopokoleniowej rodziny gryzoni mieszkających w bardzo nietypowym miejscu, saga króliczego rodu żyjącego na pasie ziemi niczyjej. Wrażenie obcowania z filmem przyrodniczym wzmacnia fakt, że lektorką jest Krystyna Czubówna, znana z niezwykle charakterystycznego głosu i częstego czytania ścieżek dialogowych w takich właśnie obrazach. Czubówna mówi z wyczuciem konwencji, nadaje swoim wypowiedziom ton identyczny jak w dziesiątkach produkcji portretujących świat zwierząt. Dopiero w miarę rozwoju fabuły widz zaczyna zdawać sobie sprawę, że w rzeczywistości warstwa przyrodnicza pełni tutaj rolę drugorzędną.
Tę wielopłaszczyznowość zwiastuje już scena otwierająca dokument. Pierwsze ujęcia przedstawiają zwierzęcych bohaterów w bardzo bliskich planach, jakby to wyłącznie oni zaprzątali uwagę twórców. Jednak uważny obserwator dostrzeże, że w szklistym oku zwierzątka przegląda się otaczający go świat – podobnie opowieść o berlińskich królikach okazuje się zwierciadłem dla społeczeństwa czasów komunizmu. W pierwszej scenie dominują ciasne kadry, zbliżenia i detale (królicze oczy, pyszczki, futerka), po których następuje rozszerzenie perspektywy i przejście do zdjęć archiwalnych.

Mur

Mur, zwany przez komunistyczną propagandę antyfaszystowskim wałem ochronnym, zaczął wyrastać w centrum Berlina w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku. W krótkim czasie 156-kilometrowy kordon odseparował kontrolowaną przez aliantów zachodnią część miasta od jego części wschodniej, należącej do komunistycznej strefy wpływów. Konstrukcja
z betonowych bloków, drutu kolczastego, zapór przeciwczołgowych i okopów porozrywała tkankę miasta, przechodząc w poprzek ulic, przez domy (których okna zamurowywano,
a potem całość burzono), place, a nawet środek cmentarza. Mur rozdzielił rodziny, przyjaciół, odseparował pracowników od miejsc pracy.
Jeszcze w czasie budowy mieszkańcy Berlina Wschodniego zaczęli podejmować rozpaczliwe próby ucieczki pod ostrzałem strażników. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, szacunkowo mówi się jednak o ponad 230 zabitych. Większość z nich zginęła w pierwszych latach istnienia muru. Znienawidzona przez zwykłych obywateli budowla runęła (symbolicznie) dopiero w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku. Przez 28 lat istnienia służyła jako narzędzie komunistycznej opresji, ale też dawała schronienie tysiącom królików. Ich dobrowolna egzystencja w luksusowym więzieniu stała się dla twórców „Królika po berlińsku” znakomitym instrumentem do ukazania nierozwiązywalnej sprzeczności między wolnością a potrzebą bezpieczeństwa, do uświadomienia, że oczywisty symbol zniewolenia można przedstawiać jako ostoję spokoju, równowagi i komfortu.

Króliczy punkt widzenia

Poprowadzenie narracji z punktu widzenia królika pozwala na nabranie dystansu koniecznego do zrozumienia fenomenu mentalnej niewoli. Zwierzęca perspektywa bezlitośnie obnaża absurd minionych czasów i pomaga zrozumieć motywacje ludzi cierpliwie znoszących życie za żelazną kurtyną.
Królik jest zwierzęciem niezwykle płochliwym. Nic dziwnego – ma wielu wrogów
i nikłe możliwości obrony. Osiedli się więc w każdym miejscu, które wyda mu się bezpieczne, nawet – jak pokazuje przykład berlińskich gryzoni – za cenę utraty wolności. Mógłby opuścić to „więzienie”, lecz tego nie robi, ponieważ na zewnątrz czeka go walka o przetrwanie i egzystencja w nieustannym strachu. Wobec takiej perspektywy życie wewnątrz muru wydaje się sielanką. Panuje tu swoisty króliczy socjalizm. Wszystkie osobniki żyją w tych samych warunkach – mają ciasne, ale bezpieczne norki, dzielą tę samą przestrzeń strzeżoną przez dziesiątki strażników, psy i zasieki. Filmowe króliki wiążą z murem wielkie nadzieje na spokojny byt i to, co dzieje się wokół, odbierają z pozytywnym nastawieniem. Słyszymy, że „sądziły, że zamknięto je tu dla ich własnego dobra”, „ich bezpieczeństwa strzegą żołnierze”, a dogląda ich sam Erich Honecker, „opiekun łąki królików”, którego są „oczkiem w głowie”. Właśnie dla nich wysiewa się trawę, właśnie je chroni się przed intruzami. Ten szczególny „królikocentryzm” uniemożliwia im obiektywny ogląd rzeczywistości. Czy nie tak przedstawiany był świat w propagandzie komunistycznej? Świat zewnętrzny był groźny i podstępny, zaś to, co wewnątrz bloku komunistycznego, miało służyć społeczeństwu. Co by to nie było – nawet kartki na żywność, biurokracja, cenzura lub walka z opozycją.
Tymczasem sytuacja wewnątrz muru się komplikuje, oczywiście na skutek powikłania sytuacji na zewnątrz niego. Zaostrzają się represje, nie można opuścić „rezerwatu”, bo grozi za to śmierć. Tu filmowa narracja wyraźnie przesuwa się mocno w stronę alegorii. Przecież nikt nie pilnował królików, za to ludzi – bardzo gorliwie. Do gryzoni przez długie lata nikt nie celował, bo żołnierze musieli rozliczać się z każdego wykorzystanego naboju. „Więc się nie strzelało” – opowiada były strażnik muru w jednym z najbardziej przejmujących fragmentów filmu i po chwili precyzuje – „do królików”. Pociski były przeznaczone dla ludzi, których system traktował gorzej niż zwierzęta.

Los królika jako historia społeczna

Przyjęcie przez króliki propagandowej wizji świata okazało się dla nich niezwykle niebezpieczne. Kolejne rodzące się wewnątrz muru pokolenia nie znały już innej rzeczywistości, nie miały pojęcia, czym jest wolność. Za to bardzo cierpliwie znosiły stopniowe pogarszanie sytuacji: marniejącą trawę, początek represji, trujące pożywienie, a wreszcie zagrożenie życia, czyli to, przed czym ich przodkowie schronili się w murze. Uwolnione po 1989 roku stały się ofiarami wieloletniego zniewolenia. Tak jak wielu ludzi, którzy zaadaptowali się do życia w absurdalnych warunkach komunizmu, stworzenia urodzone już za murem zagubiły się w nowych realiach. Film Konopki poprzez zwierzęcą alegorię celnie portretuje losy zwykłych obywateli. Precyzyjnie pokazuje kolejne stadia ich mentalnego uwięzienia, a zarazem rozkładu systemu: etap nadziei, jej odebranie, społeczną apatię, próby ucieczki, wreszcie wyzwolenie i pozostawienie bezradnych samym sobie.
Twórcy „Królika po berlińsku” nie potępiają jednak swoich bohaterów, lecz odnoszą się do nich z wyraźną troską i współczuciem. Nie ma tu pogardy dla tych, którzy dostosowali się do panujących warunków. To nie postacie heroiczne, ale zwykli zjadacze chleba – niekoniecznie rozumiejący, co się wokół nich dzieje, szukający normalności, chcący zwyczajnie żyć.

„Królik po berlińsku” jako dokument
Bartoszowi Konopce udała się rzecz niezwykle trudna – w 52 minutach filmu zmieścił całą alegoryczną historię muru berlińskiego, a przede wszystkim rozdzielonych nim mieszkańców miasta. Konstrukcja „Królika po berlińsku” jest misterna i precyzyjna. Kolejne sceny zawsze przynoszą nowe informacje, a ironiczny komentarz (współautorstwa Michała Ogórka) z udawaną powagą przedstawia króliczo-ludzkie dylematy.
Film Konopki wpisuje się w tradycję dokumentu metaforycznego, w Polsce szczególnie bogato reprezentowanego przez dzieła twórców z polskiej szkoły dokumentu („Szczurołap” Andrzeja Czarneckiego, „Tam i z powrotem” Grzegorza Skurskiego, obrazy Krzysztofa Kieślowskiego czy Marcela Łozińskiego).
Jest to równocześnie dokument bardzo szczególny, bo taki, w którym 80 procent filmu wypełnia rzeczywistość spreparowana. Autorzy znaleźli tylko 6 archiwalnych ujęć pasujących do opowieści. Resztę stworzyli sami, łącząc zdjęcia królików z archiwalnymi zdjęciami wydarzeń rozgrywających się wokół muru i na nim, a także polityków spoglądających ponad budowlą – wcale nie na króliki, jak sugeruje filmowy komentarz. To preparowanie materiału paradoksalnie wzmacnia wymowę filmu, jeszcze silniej go metaforyzuje. Zwykli, szarzy obywatele podobnie jak króliki mogli się łudzić, że troskliwe spojrzenie władz spoczywa właśnie na nich, że ktoś się z nimi liczy i że wszystko to stworzono dla ich bezpieczeństwa – tymczasem władza patrzyła nie na nich, lecz ponad ich głowami.

Przyjęcie filmu przez widzów i krytykę
„Królik po berlińsku” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Już na etapie projektu wzbudzał zainteresowanie oryginalnością pomysłu, co zaowocowało m.in. stypendium Fundacji Nipkowa, uczestniczył w kilku warsztatach twórców filmowych, został także zaprezentowany na Docu Talents w ramach festiwalu w Karlowych Warach pośród
9 najlepiej zapowiadających się dokumentów mających powstać w 2009 roku. Wsparcie licznych firm producenckich i instytucji zainteresowanych uczestniczeniem w projekcie zapewniło twórcom komfort pracy. Ukończony „Królik po berlińsku” został obsypany nagrodami, wygrał m.in. Hot Docs Canadian International Documentary Festival w Toronto, warszawski festiwal Planete Doc Review, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Igławie (Czechy), Krakowski Festiwal Filmowy, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni i ArchFilmLund w Lund. Otrzymał także nominację do Oskara.

„Królik po berlińsku” (Polska, Niemcy 2009), reżyseria Bartosz Konopka, scenariusz Bartosz Konopka, Piotr Rosołowski, współpraca scenopisarska Michał Ogórek, zdjęcia Piotr Rosołowski, montaż Mateusz Romaszkan, produkcja Anna Wydra, muzyka Maciej Cieślak.


Historia Pani M.B

07.05.2020

 1LO

Temat lekcji: Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku str. 288 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pyt. 2 pod tekstem źródłowym.

 

 1TI

Temat lekcji: Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku str. 288 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pyt. 2 pod tekstem źródłowym.

08.05.2020

 

 1WA

Temat lekcji:

Polacy w koalicji antyhitlerowskiej.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Obejrzyjcie film na Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ysbYOyhCE7Y

 

Przypominam o zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy nie oddali prac domowych, nie będą mieć zaliczonego semestru.

 

 1TIER

Temat lekcji: Kościół w średniowieczu.

Praca domowa:

Karta pracy str. 124 zad. 1, 2,3,4

 

1TLR

Temat lekcji: Kościół w średniowieczu.

Praca domowa:

Karta pracy str. 124 zad. 1, 2,3,4

Przypominam o zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy nie oddali prac nie będą mieli zaliczonego semestru.


Prawo Pani M.B.

07.05.2020

 

2TE

Temat lekcji: Spółka europejska.

Proszę przeczytać temat lekcji.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń str. 104 zad. 266

Przypominam o zaległych pracach domowych. Osobom, które nie oddały żadnej pracy domowej nie zaliczę semestru.

08.05.2020

2TE

Temat lekcji: Spółdzielnia.

Obejrzyjcie film na Youtube.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBC2AakmReM

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń str. 104 zad. 267


Nauka zdalna 4-8 maj

I LOR Wiedza o społeczeństwie

 1. Władza wykonawcza –Prezydent RP

Z materiału zawartego w tym dziale dowiadujemy się kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce, jakie znaczenie mają wybory na Prezydenta RP i jaką odpowiedzialność ponosi Prezydent i przed jakimi organami. Lektura materiału tego rozdziału charakteryzuje uprawnienie Prezydenta jako władzy wykonawczej.

W tym rozdziale przedstawione są również sylwetki dotychczasowych prezydentów naszego kraju jak również rodzaje odpowiedzialności Prezydenta i jego uprawnienia jako głowy państwa. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w tym rozdziale proszę odpowiedzieć  na pytanie 6 str.159 a odpowiedź przesłać na mój adres mailowy.

I LOA Wiedza o społeczeństwie

6.3 Przykłady łamania praw człowieka.

Łamanie praw człowieka to problem niezwykle ważny dla społeczności międzynarodowej. Pomimo istnienia wielu konwencji dotyczących praw człowieka  poziom ochrony tych praw, w wieli krajach pozostawia wiele do życzenia. Nadal są kraje gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane. Międzynarodową organizacją od lat zajmująca się tym problemem jest Amnesty International . Organizacja ta , co roku, ogłasza raport, w którym publikuje przypadki łamania praw człowieka na świecie.  Wg. tego raportu w ponad stu krajach na świecie prawa człowieka są nadal łamane. Do aktów łamania praw człowieka najczęściej dochodzi w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę wykonać   polecenie 1 ze strony 131. W odpowiedzi na to pytanie mogą być pomocne strony www.amnesty.org.pl oraz www.unhcr-budapest.org/poland/. Odpowiedź proszę przesłać na mój adres.

 

II LO Historia i społeczeństwo

 1. Społeczeństwo bez państwa

Ten rozdział podręcznika omawia powstanie bardzo ważnego nurtu rewolucyjnego jakim był anarchizm. Ruch ten, obok komunizm, powstał z niezadowolenia jakie w szerokich warstwach społecznych budził kapitalizm. Anarchiści byli głęboko przekonani, że społeczeństwo można wyzwolić

Na drodze rewolucji, obalając istniejącą władzę państwową. Ruch ten rozwinął się w wieku XIX ale jego początki sięgają wieku XVIII. Ruch bardzo ciekawy i popularny na przełomie XIX i XX wieku ale pewne idee tego ruchu znajdują swoich zwolenników w czasach nam współczesnych. Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wykonać ćwiczenie 1 str. 103.

I TI Wiedza o społeczeństwie

 6.1 Pojęcie i geneza praw człowieka

Jak ważne są to zagadnienia może świadczyć fakt, że problemami związanymi z prawami człowieka zajmowali się już starożytni filozofowie. Należy tu zwrócić uwagę jak powstawały kolejne dokumenty traktujące o prawach człowieka i jakie było tło historyczne powstania tych dokumentów. Proszę tu zwrócić uwagę na polskie akcenty w procesie powstawania ogólnoeuropejskiego systemu praw człowieka. Współczesny system ochrony praw człowieka podzielony jest na trzy generacje, które powstały na gruncie ONZ.  Właśnie najważniejsze dokumenty dotyczące praw człowieka zostały utworzone na forum ONZ. Najważniejszym z tych dokumentów jest „Powszechna deklaracja praw człowieka” z 10 grudnia 1948 roku uchwalona podczas trzeciej sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ  w Paryżu. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w podręczniku proszę wykonać polecenia 1 ze str. 122.

 

I TL  IIIWA  Wiedza o społeczeństwie

6.3 Przykłady łamania praw człowieka.

Łamanie praw człowieka to problem niezwykle ważny dla społeczności międzynarodowej. Pomimo istnienia wielu konwencji dotyczących praw człowieka  poziom ochrony tych praw, w wieli krajach pozostawia wiele do życzenia. Nadal są kraje gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane. Międzynarodową organizacją od lat zajmująca się tym problemem jest Amnesty International . Organizacja ta , co roku, ogłasza raport, w którym publikuje przypadki łamania praw człowieka na świecie.  Wg. tego raportu w ponad stu krajach na świecie prawa człowieka są nadal łamane. Do aktów łamania praw człowieka najczęściej dochodzi w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę wykonać   polecenie 1 ze strony 131. W odpowiedzi na to pytanie mogą być pomocne strony www.amnesty.org.pl oraz www.unhcr-budapest.org/poland/. Odpowiedź proszę przesłać na mój adres.

 

 


  Wiedza o społeczeństwie

 

I TL , III WA

6.3 Przykłady łamania praw człowieka.

Łamanie praw człowieka to problem niezwykle ważny dla społeczności międzynarodowej. Pomimo istnienia wielu konwencji dotyczących praw człowieka  poziom ochrony tych praw, w wieli krajach pozostawia wiele do życzenia. Nadal są kraje gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane. Międzynarodową organizacją od lat zajmująca się tym problemem jest Amnesty International . Organizacja ta , co roku, ogłasza raport, w którym publikuje przypadki łamania praw człowieka na świecie.  Wg. tego raportu w ponad stu krajach na świecie prawa człowieka są nadal łamane. Do aktów łamania praw człowieka najczęściej dochodzi w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę wykonać   polecenie 1 ze strony 131. W odpowiedzi na to pytanie mogą być pomocne strony www.amnesty.org.pl oraz www.unhcr-budapest.org/poland/. Odpowiedź proszę przesłać na mój adres.


Historia Pani M.B.

04.05.2020

 1WR

Temat lekcji:

Reformacja i konflikty religijne w Europie.

Proszę przeczytać temat.

Praca domowa:

Proszę wykonać ćwiczenie 4 pisemnie z podręcznika str. 144.

Prace domowe podpisane proszę odesłać na mojego maila.

 

1TL

Temat lekcji:

Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Bardzo proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 292 ćwiczenie 3.

Pracę proszę wykonać pisemnie i przesłać podpisaną na mojego maila.

 

1LOR

Temat lekcji:

Kościół w średniowieczu.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

 

Praca domowa:

Podręcznik str. 264 ćwiczenie 3 pisemnie do zeszytu. Tego ćwiczenia nie przesyłajcie do sprawdzenia.

 

1TLR

Temat lekcji:

Kościół w średniowieczu.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 264 ćwiczenie 3 pisemnie do zeszytu. Tego ćwiczenia nie przesyłajcie do sprawdzenia.

 

05.05.2020

1TIER

Temat lekcji:

Kościół w średniowieczu.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 264 ćwiczenie 3 pisemnie do zeszytu. Tego ćwiczenia nie przesyłajcie do sprawdzenia.

 

1LOR

Temat lekcji:

Kościół w średniowieczu.

Praca domowa:

Karta pracy str. 124 zad. 1, 2, 3, 4 , 5.

Proszę wykonane i podpisane zadania przesłać na mojego maila.

 

1TL

Temat lekcji: Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Obejrzyjcie sobie film na Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=izyd4XneQmM

 

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku str. 288 i odpowiedzieć w zeszycie pisemnie na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.

2WA

Temat lekcji:

Mała stabilizacja.

Proszę przeczytać temat lekcji i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 311 zad. 5

Bardzo proszę o wykonanie tej pracy pisemnie i przesłanie podpisanej na mojego maila.

 

06.05.2020

1TI

Temat lekcji:

Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 292 ćwiczenie 3.

Pracę proszę wykonać pisemnie i przesłać podpisaną na mojego maila.

 

1LO

Temat lekcji:

Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 292 ćwiczenie 3.

Pracę proszę wykonać pisemnie i przesłać podpisaną na mojego maila.


Historia i społeczeństwo Pani M.B.

06.05.2020

2LO

Temat lekcji: Kształtowanie się granic.

Proszę przeczytać temat.

Praca domowa:

Podręcznik str. 141 zad. 3

Proszę zadanie wykonać w zeszycie, ale jej nie przesyłać do mnie.


Prawo Pani M.B.

05.05.2020

2TE

Temat lekcji: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Proszę przeczytać temat.

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń zad. 263 i 264.

06.05.2020

2TE

Temat lekcji:

Spółka akcyjna.

Obejrzyjcie sobie film na Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=a1RSXLPnBAk

 


Tydzień VII  27- 30 kwietnia 2020 r.


Wiedza o społeczeństwie Pan K.T.

I TL i III WA

6.2 Podstawowe prawa i wolności człowieka.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę odpowiedzieć na pytanie 2 ze str.128 i przesłać odpowiedź na mój adres mailowy.

I LOR Wiedza o społeczeństwie

 1. Funkcje władzy ustawodawczej.

W tym rozdziale omówione są funkcje władzy ustawodawczej. Proszę zwrócić uwagę na zakres poszczególnych funkcji. Szczególną uwagę proszę zwrócić uwagę jak wygląda procedura zmiany konstytucji. Ważnym zagadnieniem jest również  tzw. procedura ustawodawcza. Należy tu zwrócić uwagę kto ma inicjatywę ustawodawczą i jak wygląda procedura uchwalania ustaw. Po zapoznaniu się z materiałem tego działu proszę odpowiedzieć na pytanie 1 ze str. 152 i przesłać ją na mój adres mailowy.

I LO 

6.2 Podstawowe prawa i wolności człowieka.

Po zapoznaniu się z materiałem tego rozdziału proszę odpowiedzieć na pytanie 2 ze str.128 i przesłać odpowiedź na mój adres mailowy.


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


27.04.2020

Małgorzata Banulska

Historia:

1TIER

Temat lekcji: Miasto i wieś w średniowieczu.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 256 zad. 3 pisemnie do zeszytu.

Historia:

1LOR

Temat lekcji: Miasto i wieś w średniowieczu.

Proszę obejrzeć film na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2JF2p3lElbM

Praca domowa:

Karta pracy str. 121 zad. 1,2,3,4

Historia:

1TL

Temat lekcji: Rozpad systemu kolonialnego.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę .

Praca domowa:

Podręcznik str. 292 zad. 2.

Proszę wykonać to zadanie pisemnie i przesłać na mojego maila do oceny.

Prawo: 2TE

Temat lekcji: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Obejrzyjcie film

www.youtube.com/watch?v=oEy8vRALtFc

Historia:

2WA

Temat lekcji: Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Obejrzyjcie sobie film

https://www.youtube.com/watch?v=JZQ5Q8u1cv0

29.04.2020

Historia:

1TI

Temat lekcji: Rozpad systemu kolonialnego.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę .

Praca domowa:

Podręcznik str. 292 zad. 2.

Proszę wykonać to zadanie pisemnie i przesłać na mojego maila do oceny.

Historia:

1LO

Temat lekcji: Rozpad systemu kolonialnego.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę .

Praca domowa:

Podręcznik str. 292 zad. 2.

Proszę wykonać to zadanie pisemnie i przesłać na mojego maila do oceny.

Historia i społeczeństwo:

2LOA

Proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=VjF_R0EadbI

Prawo:

2TE

Temat lekcji: Spółka prawa handlowego.

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń zad. 261

30.04.2020

Prawo:

2TE

Temat lekcji: Spółka komandytowa.

Obejrzyjcie sobie film

https://www.youtube.com/watch?v=A8hVKFomdeE

Historia:

1LO

Temat lekcji:

Rozpad systemu kolonialnego.

Obejrzyjcie sobie film:

https://www.youtube.com/watch?v=zHV4gl4RCIw

Historia:

1TI

Temat lekcji:

Rozpad systemu kolonialnego.

Obejrzyjcie sobie film:

https://www.youtube.com/watch?v=zHV4gl4RCIw


Wiedza o kulturze.

Dla klas 1LO, 1TI, 1TL

Zadanie domowe na 21.04.2020 r.

Temat: Film. Magia ruchomych obrazów.

Polecenie: Wykorzystując wiedzę z różnych dostępnych źródeł, opisz historię powstania filmu.

 


Prawo pani M.B.

23.04.2020

2TE

Temat lekcji: Krajowy Rejestr Sądowy

Proszę przeczytać temat lekcji.


Historia Pani M.B.

23.04.2020

1LO

Temat lekcji: Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Praca domowa:

Bardzo proszę przeczytać tekst źródłowy podręcznik str. 276 i odpowiedzieć na pyt 1 pod tekstem źródłowym pisemnie do zeszytu.

 

1TI

Temat lekcji: Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Praca domowa:

Bardzo proszę przeczytać tekst źródłowy podręcznik str. 276 i odpowiedzieć na pyt 1 pod tekstem źródłowym pisemnie do zeszytu.

Uczniowie, którzy do dziś nie przesłali zaległych prac domowych, nie będą mieli zaliczenia z przedmiotu!!!!


Wiedza o społeczeństwie  Pan K.T.

III LOB   

Proszę zapoznać się z materiałem zawarty w podręczniku w rozdziale 5 i zastanowić na ile systemy bezpieczeństwa jakimi dysponuje współczesny świat są skuteczne w sytuacji pandemii z jaką mamy do czynienia od kilku miesięcy.

ILOA 

 1. Prawa człowieka
  • Pojęcie i geneza praw człowieka.

Jak ważne są to zagadnienia może świadczyć fakt, że problemami związanymi z prawami człowieka zajmowali się już starożytni filozofowie. Należy tu zwrócić uwagę jak powstawały kolejne dokumenty traktujące o prawach człowieka i jakie było tło historyczne powstania tych dokumentów. Proszę tu zwrócić uwagę na polskie akcenty w procesie powstawania ogólnoeuropejskiego systemu praw człowieka. Współczesny system ochrony praw człowieka podzielony jest na trzy generacje, które powstały na gruncie ONZ.  Właśnie najważniejsze dokumenty dotyczące praw człowieka zostały utworzone na forum ONZ. Najważniejszym z tych dokumentów jest „Powszechna deklaracja praw człowieka” z 10 grudnia 1948 roku uchwalona podczas trzeciej sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ  w Paryżu. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w podręczniku proszę wykonać polecenia 1 ze str. 122.

ITI    

Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej- powtórzenie

Proszę powtórzyć materiał zawarty w dziale 5-tym zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące praw i obowiązków ucznia. Powtarzając materiał z tego działu proszę się zastanowić nad korzyściami jakie płyną dla naszego kraju z faktu naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Proszę również zastanowić się nad zasadami zatrudnia młodzieży i możliwościami podejmowania działalności gospodarczej.

ILOR 

 1. Władza ustawodawcza RP

W dziale tym zawarte są informacje co stanowi władze ustawodawczą w Polsce, jak wygląda organizacja Sejmu i Senatu, jaką role pełnią posłowie i senatorowie. Wyjaśnia również pojęcie głosowania i jakie warunki muszą być spełnione aby było ono ważne, co to jest kworum i co to są organy Sejmu i czym się zajmują. W dziale ty opisane jest rola jaką pełnią Posłowie i Senatorowie w polskim parlamencie jak również jak chronieni są podczas wykonywania swojego mandatu.

Po zapoznaniu się z materiałem rozdziału 4 wykonać polecenia 1i 2 str. 147 a odpowiedzi przesłać na mój adres krzytu57@gmail.com

 

I TL  IIIWA   

 1. Prawa człowieka
  • Pojęcie i geneza praw człowieka.

Jak ważne są to zagadnienia może świadczyć fakt, że problemami związanymi z prawami człowieka zajmowali się już starożytni filozofowie. Należy tu zwrócić uwagę jak powstawały kolejne dokumenty traktujące o prawach człowieka i jakie było tło historyczne powstania tych dokumentów. Proszę tu zwrócić uwagę na polskie akcenty w procesie powstawania ogólnoeuropejskiego systemu praw człowieka. Współczesny system ochrony praw człowieka podzielony jest na trzy generacje, które powstały na gruncie ONZ.  Właśnie najważniejsze dokumenty dotyczące praw człowieka zostały utworzone na forum ONZ. Najważniejszym z tych dokumentów jest „Powszechna deklaracja praw człowieka” z 10 grudnia 1948 roku uchwalona podczas trzeciej sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ  w Paryżu. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w podręczniku proszę wykonać polecenia 1 ze str. 122.


Historia i społeczeństwo Pan K.T.

IVTE IVTL IIILOA 

Po zapoznaniu się z materiałem z roz. 4 i 5 proszę się zastanowić na ile systemy bezpieczeństwa stworzone przez społeczność międzynarodową mogą być skuteczne w obecnej sytuacji.

 

II LO  

 1. Wiek rewolucji.

Wykorzystując materiały rozdziału 1 i 2 odpowiedzieć w formie pisemnej na następujące pytanie: Jakie były przyczyny kolejnych rewolucji i jakie zmiany w stosunkach społecznych, gospodarczych i sztuce one przyniosły? Napisaną pracę proszę przesłać na adres krzytu57@gmail.com

 

 


20.04.2020

Pani M.B.

Historia: 1WR

Temat lekcji: Miejsce Polski w średniowiecznej Europie. Kultura na ziemiach polskich.

Proszę przeczytać temat podręcznik str. 118

Praca domowa:

Podręcznik zad. 3 str. 126

Proszę wykonać pracę pisemnie i odesłanie podpisanej na mojego maila do dnia 24.04.2020

Uczniowie, którzy nie zaliczyli I semestru ( nieklasyfikowani, z oceną niedostateczną), zobowiązani są do wykonania następujących zadań, aby zaliczyć I semestr.

Podręcznik ćwiczenie 4 str. 75 i ćwiczenie 5 str. 100 do dnia 27.04.2020.

Historia: 1TL

Temat lekcji: Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa

Proszę przeczytać tekst źródłowy, podręcznik str. 276 i odpowiedzieć pisemnie na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.

Ponadto wykonajcie pisemnie zad. 1 str. 280 i obie prace proszę przesłać na mojego maila do dnia 24.04.2020

Historia: 1LOR

Temat lekcji: Symbole epoki. Krak des Chevaliers.

Proszę przeczytać temat podręcznik str. 240 i odpowiedzieć na pyt. 1 pisemnie podręcznik str. 241

Prace podpisane proszę przesłać na mojego maila do dnia 24.04.2020.

Historia i społeczeństwo: 4TL

Temat lekcji: Stany zjednoczone demokratycznym supermocarstwem.

Historia: 1TLR

Temat lekcji: Najazdy mongolskie.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę

Praca domowa

Podręcznik str. 247 zad. 1

Pracę domową proszę wykonać pisemnie i przesłać mi podpisaną na mojego maila.

Uczniowie, którzy mają oceny niedostateczne lub są nieklasyfikowani, aby zaliczyć I semestr muszą wykonać następujące ćwiczenia:

ćwiczenie 2 str. 97 podręcznik

ćwiczenie 1 str. 177 podręcznik

Historia: 1TIER

Temat lekcji: Najazdy mongolskie.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik ćwiczenie 3 str. 247

Proszę wykonać pracę pisemnie i podpisaną pracę przesłać na mojego maila do dnia 27.04.2020

Historia: 1LOR

Temat lekcji: Najazdy mongolskie.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 247 ćw. 1

Pracę proszę wykonać pisemnie i podpisaną przesłać na mojego maila do dnia 27.04. 2020

H i S: 3LOA

Temat lekcji: Stany Zjednoczone demokratycznym mocarstwem.

Historia: 1TL

Temat lekcji: Rozpad systemu kolonialnego.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa: zad. 1 str. 286 podręcznik pisemnie do zeszytu.

Prawo: 2TE

Temat lekcji: Ograniczenia swobody podejmowania działalności gospodarczej.

Podręcznik str. 232

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń zad. 249 i 250.

Historia: 2WA

Temat lekcji: Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Ćwiczenie 1 str. 305 pisemnie do zeszytu podręcznik.

 

22.04.2020

Historia: 1TI

Temat lekcji: Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Zad. 1 str. 280 podręcznik.

Pracę domową proszę wykonać pisemnie i podpisaną przesłać na mojego maila do dnia 27.04.2020.

Uczniowie, którzy są nieklasyfikowani lub mają ocenę niedostateczną na I semestr, aby zaliczyć I semestr, zobowiązani są do wykonania następujących ćwiczeń:

Ćwiczenie 1 str. 108 podręcznik i ćw. 3 str. 140.

Historia: 1LO

Temat lekcji: Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 280 ćw. 1

Pracę wykonać pisemnie i podpisaną proszę przesłać na mojego maila do 27.04.2020

Uczniowie, którzy nie zaliczyli I semestru, aby go zaliczyć, zobowiązani są do wykonania następujących ćwiczeń

Podręcznik, ćw. 1 str. 108 i ćw. 3 str. 140.

 

Historia i społeczeństwo: 2LOA

Temat lekcji: I wojna światowa – po której stronie podjąć walkę ?

Proszę przeczytać temat.

Praca domowa:

Podręcznik str. 135 zad. 4 pisemnie do zeszytu

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji: Rejestry działalności gospodarczej.

Do zeszytu proszę przepisać tabelkę nr 34 ( u mnie podręcznik str. 240).


Tydzień V 15 -17 kwietnia 2020 r.


 Wiedza o społeczeństwie

III LOB 

Po powtórzeniu materiału z ostatniego działu wykonać test str.302-304.

  Planowanie i sprawozdawczość

II TE

 1. Sprawozdawczość

7.1 Sprawozdanie finansowe jednostki

Dział ten omawia cechy sprawozdania finansowego, do kogo są one skierowane i w jaki sposób można je udostępniać. Należy tu zwrócić uwagę to czym powinny się odznaczać sprawozdania finansowe aby można było uznać je za prawidłowe i spełniające swoje zadanie.

7.2 Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych wobec GUS-u

Dział ten zawiera informacje nt. roli statystyki publicznej. Omawia również rodzaje sprawozdań finansowych oraz zasady ich sporządzania i przekazywania. Proszę tu zwrócić uwagę na układ i formę sprawozdań finansowych w kontekście treści w nich zawartych.

7.3 Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej

Dział ten opisuje   systemy statystyki INTRASTAT. Proszę zwrócić uwagę na powody powstania tego systemu. Dlaczego stało się konieczne stworzenie tego systemu i jaka jest jego rola.

  Historia i społeczeństwo (KT)

IV TE  IVTL  IIILOA 

Proszę powtórzyć materiał nt. wojen XX wieku i zastanowić się jakie zmiany obydwie te wojny przyniosły światu. Proszę też przemyśleć problem zagrożeń dla współczesnego świata związanych z postępem cywilizacyjnym.

 

 Wiedza o społeczeństwie

ILOR

 1. Prawo wyborcze RP

W tym rozdziale omówione są zasady prawa wyborczego w Polsce, sposoby organizacji i ustalania wyników wyborów. Omówione też są wady i zalety ordynacji większościowej i proporcjonalnej. Proszę zwrócić uwagę jaka jest różnica pomiędzy biernym i czynnym prawem wyborczym także na jakich zasadach oparte są wybory (zasada pięcioprzymiotnikowa). Po lekturze tego rozdziału każdy z was będzie wiedział na czym polega każda z zasad, na których oparte są wybory w naszym kraju. Dział ten omawia nie tylko wybory parlamentarne ale również wybory prezydenckie, do Parlamentu UE i samorządowe. Z tego materiału dowiecie się również jak wygląda sama organizacja głosowania i na czym polega praca obwodowych komisji wyborczych.

Jako pracę domową proszę odpowiedzieć na pytanie 1 str. 140

Wiedza o społeczeństwie

ILOA

Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej-powtórzenie

Proszę powtórzyć materiał zawarty w dziale 5-tym zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące praw i obowiązków ucznia. Powtarzając materiał z tego działu proszę się zastanowić nad korzyściami jakie płyną dla naszego kraju z faktu naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Proszę również zastanowić się nad zasadami zatrudnia młodzieży i możliwościami podejmowania działalności gospodarczej.

 Wiedza o społeczeństwie

ITI

5.4 Zatrudnianie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej.

 1. Proszę zwrócić uwagę na  cytowane w podręczniku przepisy zawarte w Kodeksie pracy dotyczące zasad zatrudniania osób niepełnoletnich. Przepisy te określają zasady dotyczące sposobów wynagradzania , ustalania czasu pracy oraz udzielania urlopu osobom młodocianym. Materiał określa rodzaje umów o prace oraz zasady opodatkowania dochodów obywateli zatrudnionych na ternie naszego kraju. Podręcznik zawiera również informacje nt. zasad na jakich można podejmować działalność gospodarczą oraz zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wykonać polecenia 1, 2 i 4 ze str.114. Przy wykonywaniu poleceń  proszę wykorzystać adresy internetowe umieszczone na końcu rozdziału.


Historia

Małgorzata Banulska

15.04.2020

Historia: 1TI

Temat lekcji: Droga ku wspólnej Europie.

 

Proszę przeczytać temat i wykonać notatkę- podręcznik str. 270

Praca domowa:

Proszę odpowiedzieć na pytanie 3  w zeszycie pisemnie, podręcznik str. 274

 

Historia: 1LO

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości.

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku str. 264-265.

Praca domowa: Podręcznik str. 268 „ Sprawdź się” zad. 1

 

Historia i społeczeństwo: 2LOA

Temat lekcji: Podsumowanie rozdziału „ Pod zaborami”.

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku na str. 127

Praca domowa:

Ćwiczenie 5 podręcznik str. 127

 

 

Prawo: 2TE

Temat lekcji: Prawo gospodarcze

Praca domowa:

Sprawdź swoją wiedzę ustnie zad. 1 str. 230 podręcznik

 

16.04.2020

Prawo: 2TE

Temat lekcji:

Prawo gospodarcze

Proszę obejrzeć na You Tube film „ Podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego”.

Praca domowa:

Sprawdź swoją wiedzę zad. 2 podręcznik str. 230

 

Historia: 1LO

Temat lekcji: Droga ku wspólnej Europie.

Proszę przeczytać temat i wykonać notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 274 zad. 3

To ćwiczenie proszę wykonać w zeszycie.

 

Historia: 1TI

Temat lekcji: Droga ku wspólnej Europie.

Praca domowa: Proszę przeczytać tekst źródłowy, podręcznik str. 271 i odpowiedzieć na pytanie 2 pod tekstem źródłowym pisemnie w zeszycie.

 

17.04.2020

Historia: 1WA

Temat lekcji: Społeczeństwo polskie pod okupacją.

Proszę przeczytać temat i wykonać notatkę, podręcznik str. 194.

Przypominam o zaległych pracach domowych.

 

Historia: 1TIER

Temat lekcji:

Symbole epoki – Krak des Chevaliers.

Praca domowa:

Podręcznik str. 241 zad. 1 ustnie.

 

Historia i społeczeństwo: 4TE

Temat lekcji: Sojusznik zza Atlantyku.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy i odpowiedzieć na pyt. 1 pod tekstem pisemnie, podręcznik str. 131

Historia: 1TLR

Temat lekcji: Symbole epoki. Krak des Chevaliers.

Praca domowa:

Podręcznik str. 241 zad. 1 ustnie

Prawo: 2TE

Temat lekcji: Pojęcie działalności gospodarczej.

Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń zad. 247, 248 str. 9

 

 

 


Tydzień IV 06.04.2020-08.04.2020 r.


 Wiedza o kulturze

klasy 1LO, 1TI, 1TL

 

1) Zadanie domowe 31.03. 2020 r.

W oparciu o podręcznik opracować temat: Fotografia – siła pojedynczego obrazu.

2). Zadanie domowe na 07.04.2020 r.

Fotografia w służbie społecznej. O fotografii reportażowej.

Odnaleźć w dostępnych źródłach następujące fotografie:

Dorothea Lange, Matka tułaczka

Kevin Carter, Sęp i głodujące dziecko.

-Podaj najważniejsze informacje na temat tych fotografii (czas powstania, okoliczności, w jakich zostały zrobione zdjęcia  itp.)

– Dokonaj analizy obu fotografii (co przedstawiają? Jakie emocje wywołują? itp.)


Wiedza o społeczeństwie Pan K.T.

III WA

Nauka zdalna  7.04

 1. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej – powtórzenie.

Proszę powtórzyć wiadomości tego działu zawarte w podręczniku wykorzystując posumowania umieszczone na końcu każdego rozdziału. Wykonać ćwiczenia 1 i 4 str.114 wykorzystując materiał z podręcznika i dostępne źródła internetowe podane na końcu rozdziału i odpowiedzi , podpisane przesłać  na adres mailowy krzytu57@gmail.com


 

07.04.2020

Historia Pani M.B.

1TIER

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe.

Praca domowa: Karta pracy str. 116 i 117

1LOR

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe.

Praca domowa: Karta pracy str. 116 i 117

1 TL

Temat lekcji: Droga ku wspólnej Europie.

Proszę przeczytać temat i wykonać notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 274 zadanie 3. Pracę proszę wykonać pisemnie i podpisaną przesłać na mojego maila. Praca będzie oceniana.

Przypominam o zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy nie prześlą prac, otrzymają ocenę niedostateczną.

2 WA

Temat lekcji: Blok Wschodni w latach 60 i 70.

Proszę przeczytać temat i wykonać notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 299 zad. 2

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie i podpisaną przesłać na mojego maila. Praca będzie oceniana. Przypominam zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy nie prześlą swoich prac, otrzymają ocenę niedostateczną.


Historia i społeczeństwo Pani M.B.

3LOAB

Temat lekcji: Sojusznik zza Atlantyku.

Praca domowa: Przeczytać tekst źródłowy, podręcznik str. 131 i odpowiedzieć ustnie na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.


Prawo pani M.B.

2TE

Temat lekcji: Czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary.

Praca domowa:

Sprawdź swoją wiedzę ( ćw. 4 i 5 ). Prace proszę wykonać pisemnie . Podpisane prace proszę przesłać na mojego maila. Przypominam o zaległych pracach. Uczniowie, którzy ich nie prześlą, otrzymają oceny niedostateczne.


08.04.2020

Historia Pani M.B.

1TI

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości.

Proszę przeczytać powtórzenie w podręczniku str. 264-265.

Praca domowa:

Podręcznik str. 268 „ Sprawdź się” zad. 1

Bardzo proszę to zadanie wykonać pisemnie i podpisaną pracę przesłać na mojego maila. Przypominam o zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy nie prześlą swoich prac w najbliższym terminie, otrzymają oceny niedostateczne.

1 LO

Temat lekcji: Polski Październik.

Praca domowa

Podręcznik str. 263 zad. 1

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie i przesłanie jej na mojego maila. Praca będzie oceniana. Przypominam o zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy ich nie prześlą, otrzymają oceny niedostateczne.


Historia i społeczeństwo Pani M.B.

2LOA

Temat lekcji: Przemiany społeczne w XIX wieku.

Praca domowa:

Podręcznik str. 126 zad. 5

Bardzo proszę o przesłanie podpisanej pracy na mojego maila.

Przypominam o zaległych pracach pisemnych. Uczniowie, którzy nie prześlą do mnie swoich prac, otrzymają oceny niedostateczne.


Prawo Pani M.B.

2TE

Temat lekcji:

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń str. 96 zad. 245 i 246

Przypominam o zaległych pracach domowych. Uczniowie, którzy ich nie prześlą, otrzymają oceny niedostateczne.


Wiedza o społeczeństwie

kl. III LOAB  

Po szczegółowym zapoznaniu się z materiałem z podręcznika nt. integracji Polski z Unią i charakteru naszego członkostwa proszę wypowiedzieć się na piśmie na następujący temat „ Droga Polski do Unii Europejskiej i nasze aktualne miejsce i rola  w jej strukturach.”

Pracę proszę przesłać na adres  krzytu57@gmail.com

   

  Wiedza o społeczeństwie

kI. TL

 1. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej- powtórzenie

Proszę zapoznać się z materiałem zawartym w podręczniku wykorzystując materiał podsumowujący umieszczony na końcu każdego rozdziału. Materiał ten będzie stanowił podstawę do sprawdzianu właśnie z tego działu.

II TE Planowanie i sprawozdawczość

 1. Wskaźniki działalności gospodarczej i wykorzystania środków- powtórzenie

Proszę zapoznać  się z materiałem z tego działu i zwrócić szczególną uwagę na czym polega ocena działalności gospodarczej. Jakie wskaźniki należy brać pod uwagę przy ocenie tego zagadnienia i jaka wielkość tych wskaźników może zostać uznana za wielkość oceniana pozytywnie. Druga grupa wskaźników to wskaźniki wykorzystania środków. Przy tym zagadnieniu również proszę zwrócić uwagę na optymalne wartości tych wskaźników. Na końcu tego działu umieszczona jest odpowiedź na pytanie czym jest analiz SWOT. Jest to niezwykle ważny element analizy obejmujący całościową analizę jednostki gospodarczej jej otoczenia, w którym funkcjonuje i uwzględnia możliwe scenariusze działania w konkretnych sytuacjach.

. Materiał ten będzie stanowił podstawę sprawdzianu, który zostanie przeprowadzony, mam nadzieje niebawem.

Na podstawie wiedzy z podręcznika i dostępnych źródeł informacji proszę sporządzić analizę SWOT wymyślonego przez siebie przedsiębiorstwa i przesłać na mój adres mailowy(krzytu57@gmail.com).

Historia i społeczeństwo

kl. IVTL  IVTE 

 1. Nigdy więcej wojny.

Ten temat jest niezwykle ważny dla całego współczesnego świata. Proszę tu zwrócić uwagę na tym czym był i jakie były początki ruchu pacyfistycznego. Tu należy podkreślić rolę braci polskich działających w XVI i XVII wieku. W okresie reformacji działają również kościoły o charakterze pacyfistycznym, a które były prześladowane przez wielu władców europejskich (amisze, huteryci, kwakrzy). Należy tez zwrócić uwagę na rolę międzynarodowego kongresu pokojowego, który po raz pierwszy został zorganizowany w 1843 roku i działał przez cały wiek XIX.

Wiek XX to ogromny wzrost popularności ruchu pacyfistycznego. Okropności I wojny światowej spowodowały, bardzo wiele znanych  osób ze świata nauki, literatury i sztuki angażowały się w ruch na rzecz światowego pokoju ( B.Russell, A.Einstein, L.Tołstoj). Niezwykłą postacią głoszącą idę walki o wolność bez użycia przemocy był Mahatma Gandhi.

Ruch pacyfistyczny nabrał szczególnego znaczenia w drugiej połowie XX wieku. Jest on szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie. W naszym kraju też działy organizacje działające na rzecz pokoju i wolności. Oczywiście w rzeczywistości politycznej jaka funkcjonowała w Polsce do 1989 roku działalność tych organizacji była nielegalna.

Proszę obejrzeć film „ Gandhi” w reż. R. Attenborough z 1982 roku i wypowiedzieć się pisemnie nt. postawy tego wielkiego człowieka w kontekście prawi wolności człowieka. Praca ta będzie miała decydujące znaczenie na ostateczną ocenę z przedmiotu.

 


Tydzień III 30.03.2020 – 03.04.2020 r.


Prawo: 2TE

02.04.2020

Małgorzata Banulska

Temat lekcji: Prawo karne – podstawowe pojęcia.

Praca domowa: Sporządzić tabelkę do zeszytu tab. 33 „charakterystyka części prawa karnego”.

Historia: 1LO

Temat: Koniec stalinizmu.

Praca domowa:

Podręcznik str. 258 zad. 1

Pracę proszę wykonać pisemnie podpisaną i przesłać na mojego maila. Prace będą oceniane. Bardzo proszę o przesłanie tych prac oraz zaległych do dnia 08.04.2020.

Historia: 1TI

Temat: Polski Październik

Praca domowa: Podręcznik str. 263 ćwiczenie 3

Bardzo proszę o przesłanie tej pracy na mojego maila, ponieważ będzie oceniana. Prace bieżące oraz zaległe proszę przesłać do dnia 08.04.2020.

03.04.2020

Historia: 1WA

Temat lekcji: Władze polskie podczas II wojny światowej.

Proszę sporządzić notatkę w formie osi czasu pod tematem

Praca domowa:

Podręcznik str. 193 zad. 2

Bardzo proszę przesłać na mojego maila te prace podpisane oraz prace zaległe do dnia 08.04.2020.

Historia: 1TIER

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe.

Proszę sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 239 zad. 1

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie ( imię, nazwisko, klasa) oraz przesłanie jej na mojego maila. Przypominam o pracy zaległej.

Proszę o przesłanie wszystkich prac do dnia 08.04.2020.

Historia i społeczeństwo: 4TE

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Praca domowa:

Proszę przeczytać tekst źródłowy w podręczniku str. 126 oraz odpowiedzieć ustnie na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.

Historia: 1TLR

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe.

Proszę sporządzić notatkę.

Praca domowa:

Podręcznik str. 239 zad. 1

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie ( imię, nazwisko, klasa) oraz przesłanie jej na mojego maila. Przypominam o pracy zaległej.

Proszę o przesłanie wszystkich prac do dnia 08.04.2020.

Prawo: 2TE

Temat: System sankcji.

Praca domowa:

Zeszyt ćwiczeń zad. 242, 243.

06.04.2020

Historia: 1WR

Temat lekcji: Polska za panowania Władysława Warneńczyka.

Przeczytaj temat podręcznik str. 111

Praca domowa:

Podręcznik str. 117, zad. 3

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie i odesłanie podpisanej na mojego maila, ponieważ praca będzie oceniana. Bardzo proszę o przesłanie tej pracy i zaległej do dnia 08.04.2020.

Historia: 1TL

Temat lekcji: Podsumowanie „ Polska i świat po II wojnie światowej”.

Bardzo proszę o przeczytanie podsumowania.

Praca domowa:

Podręcznik str. 268 „ Sprawdź się” zad. 2 pisemnie. Pracę podpisaną proszę przesłać na mojego maila oraz prace zaległe do dnia 08.04.2020.

Historia: 1LOR

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe.

Proszę sporządzić notatkę pod tematem.

Praca domowa:

Podręcznik str. 239 zad. 3

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie i przesłanie podpisanej na mojego maila. Prace bieżące i zaległe proszę przesłać do dnia 08.04.2020.

Historia i społeczeństwo: 4TL

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości „ Wiek XIX”.

Praca domowa:

Przeczytać tekst źródłowy podręcznik str. 126 i odpowiedzieć ustnie na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.

Historia: 1TLR

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe.

Praca domowa:

Karta pracy str. 115 zad. 1,2,3,4,5.


   Wiedza o społeczeństwie – Pan K.T.

Rozwiązania zadanych , przeze mnie  ćwiczeń proszę wysyłać w formie skanu lub zdjęcia na adres krzytu57@gmail.com

 

TI 

 1. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej.
 2. Prawa i obowiązki ucznia. Szkolnictwo wyższe w Polsce i Europie.

Dział ten przedstawia prawa i obowiązki ucznia oraz źródła tych praw i obowiązków. Proszę zapoznać się materiałem z podręcznika i zastanowić się nad zakresem swoich praw i obowiązków.

 1. Drugi temat przedstawia system szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia, przedstawia tez warunki podejmowania nauki w innych krajach europejskich.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika odpowiedzieć na pytania 1 i 3 str.100 oraz 3 str.104.

III LOAB

 1. Polska w Unii Europejskiej- podsumowanie.
 2. Proszę zwrócić uwagę na to, że Polska do 1989 roku była krajem pozostającym w izolacji politycznej od Europy Zachodniej. Izolacja polityczna wiązała się również z izolacją gospodarczą co w sposób zasadniczy ograniczało nasz rozwój i cofało cywilizacyjnie. Warunki polityczno-gospodarcze jakie wytworzyły się po rozpadzie bloku wschodniego dały szanse państwom byłego bloku na integrację ze strukturami europejskimi. Oczywiście państwa byłego bloku wschodniego musiały spełnić wiele warunków aby integracja z Unią była możliwa. Proszę, przy powtarzaniu materiału zwrócić uwagę na skale tych wszystkich przemian i na ich kolejne etapy.

I LOR

III.2 Formy demokracji bezpośredniej.

 1. Temat ten zawiera informacje o tym czym jest demokracja bezpośrednia i pośrednia. Określa zasady poszczególnych form demokracji. Pokazuje również zasady sporządzania referendów. Materiał zawarty w podręczniku zawiera materiały źródłowe pokazujące podstawy prawne sporządzania referendów (Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 art. 235).

Jak również przedstawia referenda jakie odbyły się w naszym kraju po roku 1946. Podręcznik omawia również inne formy demokracji bezpośredniej. Przy opracowywaniu tego tematu proszę skupić się na wykazaniu różnic pomiędzy poszczególnymi formami demokracji bezpośredniej. Proszę również wykonać ćwiczenia 1i 2 str.128 i 1 str. 133.

II WA  I LOA  I TL

5.4.  Zatrudnianie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej.

 1. Proszę zwrócić uwagę na cytowane w podręczniku przepisy zawarte w Kodeksie pracy dotyczące zasad zatrudniania osób niepełnoletnich. Przepisy te określają zasady dotyczące sposobów wynagradzania , ustalania czasu pracy oraz udzielania urlopu osobom młodocianym. Materiał określa rodzaje umów o prace oraz zasady opodatkowania dochodów obywateli zatrudnionych na ternie naszego kraju. Podręcznik zawiera również informacje nt. zasad na jakich można podejmować działalność gospodarczą oraz zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę wykonać polecenia 1, 2 i 4 ze str.114. Przy wykonywaniu poleceń  proszę wykorzystać adresy internetowe umieszczone na końcu rozdziału.


 Historia i społeczeństwo – Pan K.T.

Rozwiązania zadanych , przeze mnie  ćwiczeń proszę wysyłać w formie skanu lub zdjęcia na adres krzytu57@gmail.com

II LO

IV Wielkie Rewolucje.

 1. Dział ten omawia dwie wielkie rewolucje amerykańską i francuska. Mimo, że te dwa fakty historyczne miły miejsce w dwóch różnych miejscach naszego globu miały one jednak sporo punktów stycznych biorąc pod uwagę podłoże ideologiczne. Oczywiści różnił je kontekst polityczny ale, te dwa wydarzenia miały pewne punkty wspólne. Proszę zwrócić szczególną uwagę na tekst „ Deklaracji Praw człowieka i obywatela”. To bardzo ważny dokument dla rozwoju myśli o prawach człowieka i jego miejscu w społeczeństwie. Proszę na podstawie wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej zastanowić się nad powiedzeniem, że „…rewolucja zjada własne dzieci”.
 2. Na podstawie tekstu Deklaracji wykonać poleceni 1 i 2 ze strony 88.

IV TE  IVTL

 1. Wizje totalnej zagłady.
 2. W poprzednim dziale poznaliście pojęcie zimnej wojny i niebezpieczeństwa jakie ten stan stosunków międzynarodowych niósł ze sobą w kontekście pokoju ogólnoświatowego.

Porządek ustanowiony po zakończeniu II światowej podzielił świat na dwa wzajemnie zwalczające się obozy. Fakt ten , praktycznie do rozpadu obozu komunistycznego, stanowił poważne zagrożenie dla pokoju światowego. Poza tym w arsenale światowych mocarstw pojawiła się nowa broń o niespotykanej, do tej pory, sile rażenia. Atak USA na Hiroszimę i Nagaski pokazał jak groźna jest to broń i wizja zagłady zawisła nad światem. Poza bronią atomową arsenał broni „wzbogacony” został o broń wodorową i neutronową. Okres powojenny obfitował w różne kryzysy, które mogły stać przyczyną konfliktu o zasięgu globalnym. Całe szczęście rozmowy pomiędzy przywódcami wielkich mocarstw utrzymały świat w stanie pokoju. Dzisiejsze zagrożenia dla całego świata to przede wszystkim terroryzm. Różne organizacje o charakterze religijnym i nie tylko, które jako formę walki o swoje racje przyjęły przemoc, stanowią poważne zagrożenie dla współczesnego świata. Na podstawie wiadomości z podręcznika i innych dostępnych źródeł wykonać polecenia ze str.161.

 


Historia Pani M.B.

01.04.2020

1TI

Temat lekcji: Polski Październik

Praca domowa sporządzić notatkę oraz przeczytać tekst źródłowy na str. 263 w podręczniku, wykonać zad. 1 pod tekstem źródłowym pisemnie.

 1LO

Temat lekcji: Koniec stalinizmu

Praca domowa: Proszę sporządzić notatkę ( oś czasu pod tematem).

Ponadto bardzo proszę przeczytać tekst źródłowy podręcznik str.256 oraz pisemnie w zeszycie odpowiedzieć na pytanie 2 pod tekstem źródłowym.


Historia Pani M.B.

31.03.2020

1 TIER

Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem.

Praca domowa: Karta Pracy str.  114 „ Uporządkuj swoją wiedzę.”

 

1 LOR

Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem.

Praca domowa: Karta Pracy str.  114 „ Uporządkuj swoją wiedzę.”

1 TL

Temat lekcji: Polski październik

Praca domowa: Proszę obejrzeć na You Tube film „ Październik 1956 – zawiedzione nadzieje”.

Ponadto proszę przeczytać tekst źródłowy podręcznik str. 263 i odpowiedzieć na pytanie 1 pod tekstem źródłowym pisemnie do zeszytu.

2WA

Temat lekcji: Konflikty na Bliskim Wschodzie

Praca domowa:

Proszę odpowiedzieć pisemnie na ćw. 2 podręcznik str. 292

Ta praca będzie oceniana, więc bardzo proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Praca musi być podpisana ( imię i nazwisko klasa, czytelnie napisana). Prace proszę przesyłać systematycznie.


Historia i społeczeństwo Pani M.B.

3LOA

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości „ Wiek XIX”.


Prawo

2TE

Temat lekcji: Prawidłowość przesłanki ważności aktu administracyjnego.

Praca domowa: Sprawdź swoją wiedzę ćw. 15 pisemnie do zeszytu u mnie jest str. 222


Historia i społeczeństwo

2 LOA

Temat lekcji: Jak kształtował się naród polski.

Praca domowa: Zadanie 3 podręcznik str. 120

Proszę o wykonanie pracy domowej pisemnie. Ponadto bardzo proszę o zrobienie zdjęcia tej pracy i przesłanie go na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Prace muszą być podpisane ( imię i nazwisko, klasa i czytelne).

Prawo

2TE

Temat lekcji: Prawo karne.


Małgorzata Banulska

26.03.2020

Prawo: 2TE

Temat lekcji: Decyzja administracyjna.

Praca domowa:

Podręcznik : Sprawdź swoją wiedzę ćw. 8( ja mam to na str221)

Bardzo proszę o napisanie tego ćwiczenia pisemnie do zeszytu, zrobienie zdjęcia i przesłanie na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Bardzo proszę o podpisanie tych prac swoim imieniem i nazwiskiem oraz wpisać klasę.

Te prace będą oceniane. Bardzo proszę o przesłanie tych prac do 03.04.2020

Historia: 1LO

Temat lekcji: Niemcy po II wojnie światowej.

Bardzo proszę sporządzić notatkę w formie osi czasu pod tematem.

Praca domowa

Podręcznik zad. 3 str. 253

Bardzo proszę na kartce sporządzić ( temat zadania, imię i nazwisko oraz klasa). Proszę o zrobienie zdjęcia tego ćwiczenia i przesłać to zdjęcie na podany mail: malgorzata.banulska@wp.pl Te prace będą oceniane więc przesyłajcie zadania systematycznie.

Historia: 1TI

Temat lekcji: Niemcy po II wojnie światowej.

Proszę o sporządzenie notatki w formie osi czasu pod tematem.

Praca domowa:

Podręcznik str. 253 zad. 1

To zadanie będzie oceniane, więc proszę opracować to ćwiczenie na kartce ( (podać imię i nazwisko oraz klasa). Ponadto proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na podany adres: malgorzata.banulska@wp.pl Bardzo proszę o przesyłanie tych prac do końca tygodnia.

27.03.2020

Historia 1WA

Temat lekcji: Zbrodnia katyńska

Praca domowa:

Podręcznik str. 186 zad. 1

Bardzo proszę o napisanie tej pracy pisemnie. W pracy proszę o podać imię i nazwisko oraz klasę. Ponadto proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go na podany mail: malgorzata.banulska@wp.pl Prace te będą oceniane,  więc przesyłajcie je systematycznie.

Historia: 1TIER

Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem.

Notatka w zeszycie w formie osi czasu pod tematem

Praca domowa:

Podręcznik str. 231 ćw. 1

Ta praca będzie oceniana, więc proszę ją wykonać pisemnie na kartce ( temat pracy, imię i nazwisko oraz klasa). Ponadto proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Bardzo proszę o systematyczne przesyłanie prac.

Historia i społeczeństwo: M.B. 4TE

Temat lekcji: Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych.

Praca domowa: ustnie zad. 2 podręcznik str. 124

Historia: 1TLR

Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem.

Proszę sporządzić notatkę jak zawsze do zeszytu.

Praca domowa:

Podręcznik str. 231 zad. 1

Ta praca będzie oceniana, więc proszę o jej wykonanie na kartce, należy podać imię i nazwisko oraz klasę. Ponadto proszę zrobić zdjęcie tej pracy i przesłać je na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Proszę o systematyczne przesyłanie swoich prac.

Prawo: 2TE

Temat Analiza decyzji administracyjnej.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń zad. 240 i 241

30.03.2020

Historia: 1WR

Temat lekcji: Unia polsko-węgierska.

Praca domowa: Podręcznik str. 110 zad. 2

Bardzo proszę o wykonanie pracy pisemnie na kartce( podać imię i nazwisko oraz klasę). Ponadto proszę o zrobienie zdjęcia tej pracy i przesłanie go na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Prace będą oceniane, więc proszę o systematyczne ich przysyłanie.

Historia: 1TL

Temat lekcji: Polski październik.

Proszę o sporządzanie  notatki w formie osi czasu do zeszytu.

Praca domowa:

Podręcznik str. 363 zad. 3

Bardzo proszę o wykonanie tej pracy pisemnie na kartce( temat pracy, imię i nazwisko oraz klasa). Ponadto proszę o zrobienie zdjęcia tej pracy i przesłanie go na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Te prace będą oceniane więc proszę o systematyczne ich przesyłanie

Historia: 1 LOR

Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem.

Bardzo proszę o sporządzanie notatek do zeszytu.

Praca domowa:

Podręcznik str. 231 zad. 1

Bardzo proszę o wykonanie tej pracy pisemnie na kartce( temat pracy, imię i nazwisko klasa). Ponadto proszę o zrobienie zdjęcia tego zadania i przesłanie na podany adres mailowy: malgorzata.banulska@wp.pl Te prace będą oceniane, więc proszę o systematyczne ich przesyłanie.

 

Historia i społeczeństwo: M. B. 4TL

Temat lekcji: Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych.

Praca domowa

Podręcznik str. 124 ćw. 2 ustnie.

Historia: 1TLR

Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem.

Praca domowa: Karta pracy str. 112 zad. 1,2,3,4


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.

Historia: M. B.

1TI, 1TL, 1LO

24.03.2020

Temat lekcji: Koniec stalinizmu

Praca domowa: proszę przeczytać tekst źródłowy na stronie 244 w podręczniku i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.

1TIER, 1TLR, 1LOR

Temat lekcji: Wyprawy krzyżowe

Praca domowa: proszę przeczytać tekst źródłowy z podręcznika str. 233 i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 1 pod tekstem źródłowym.


Historia i społeczeństwo Pani M.B.

Kl. 3 LOA, 4 TE, 4 TL

24.03.2020

Temat lekcji: Brzemię białego człowieka

Praca domowa: zad.2 str. 119 pisemnie do zeszytu

Historia i społeczeństwo: M.B.

2 LO

Temat lekcji: Bić się czy nie bić?

Proszę przeczytać temat i odpowiedzieć pisemnie do zeszytu na pytanie 2 str. 119 ( podręcznik).


 Historia i Społeczeństwo Pan K.T.

II LO

 1. Absolutyzm czy Republika – podsumowanie.

Na podstawie materiałów z podręcznika i materiałów źródłowych wykonać ćwiczenia ze str.83.

Zwrócić szczególna uwagę na tempo i skale przemian w Polsce. Na ile ówczesna sytuacja polityczna Europy wpływała na zmiany w Polsce i co je determinowało.

IV TL  IV TE

 1. Proszę obejrzeć film „O jeden most za daleko” i film dokumentalny „Honor Generała” i odpowiedzieć na pytanie „ Jak oceniasz postawę gen Sosabowskiego podczas operacji Market Garden i dlaczego tak wybitny dowódca i bohater nie doczekał się, za życia, należytej oceny swoich czynów?”
 2. ONZ i PAX AMERICANA
 3. Jakie znaczenie dla pokoju światowego miało powstanie ONZ?
 4. Jak zmienił się świat po II wojnie światowej?

II TE

 1. Wskaźniki działalności gospodarczej i wykorzystania środków- powtórzenie
 2. Proszę przemyśleć konstrukcję tych wskaźników i sposoby ich interpretacji. Na ile ich wartości liczbowe opisują zjawiska do, których się odnoszą. Proszę rozwiązać ćwiczenia ze str.149 i 150.

  Wiedza o społeczeństwie

III LOAB

 1. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 2. Na podstawie tekstów źródłowych z podręcznika omów korzyści polityczne i ekonomiczne

wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

3.Wykorzystując różne źródła informacji postaraj się przedstawić skutki społeczno-kulturowe integracji Polski z Unią Europejską.

I LOR

Dział III Organy władzy publicznej w Polsce

1.Konstytucyjne zasady ustroju RP

Dział ten omawia i definiuje ustrój polityczny Polski, wyjasnia czym jest ustawa zasadnicza i jakie ważne dla obywatela treści zawiera Konstytucja RP.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika proszę odpowiedzieć na pytanie 1 i 2 str 125

III WA , I LOA,  ITL

 1. Prawa i obowiązki ucznia. Szkolnictwo wyższe w Polsce i Europie. Polska w strefie Schengen.

Po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika wykonaj polecenia 1 i 3 str. 104 oraz 1 i 3 str.108

Przy wykonywaniu poleceń mogą być przydatne materiały ze stron internetowych:

www.nauka.gov.pl , www.msz.gov.pl, www.nfz.gov.pl


Wiedza o kulturze

 klasy 1LO, 1TI, 1TL

26.03.2020

1) Zadanie domowe 17.03. 2020 r.

W oparciu o podręcznik dokończyć notatkę na temat teatru współczesnego.

2). Zadanie domowe na 24.03.2020 r.

W oparciu o podręcznik opracować temat: Muzyka – sztuka oddziaływania poprzez dźwięki. s. 105-111.


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Historia Pani M.B.
Klasy :1TI, 1TL, 1LO
Temat lekcji: Niemcy po II wojnie światowej
zad. dom. ćw. 3 str 253 pisemnie
Kasy: 1TIER, 1TLR, 1LOR
Temat lekcji: Między cesarstwem a papiestwem
zad. domowe: karta pracy str. 114

Historia i społeczeństwo Pani M.B.
Klasy : 3 LOA, 4 TE, 4 TL
Temat lekcji: Gospodarka w okresie imperializmu podr. str.109
zadanie pisemnie 2 str. 114
Klasa 2 LO
Temat lekcji: Spiski i powstania
podr. str. 103
zad. domowe 3 str. 108 pisemnie

 Historia i społeczeństwo Pan K.T.

II LO

Polskie wzorce obywatela.

Wykorzystując materiały źródłowe z podręcznika odpowiedz na pytanie 1 i 2 str.77 oraz 1 i 2 ze str. 80

Porównaj działalność głównych postaci życia społecznego XVIII wieku na terenie Polski i oceń ich wkład w rozwój myśli politycznej tamtego okresu.

IV TE IV TL 

I i II wojna światowa

Wykorzystując materiały źródło z podręcznika wykonaj polecenia 1, 2 str.133, 1,2 147. Wykorzystaj posiadaną wiedzę oraz dostępne źródła internetowe.

https://www.bryk.pl/wypracowania/historia/ciekawostki/1009981-wojna-totalna-definicja-i-przyklady.html

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=wojna_informacje_ogolne


 Wiedza o społeczeństwie

III WA

Dział 5 Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej

1.Prawa i obowiązki ucznia.

W zamieszczonym w podręczniku materiale omówione są podstawowe dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia. Na podstawie materiału z podręcznika i posiadanej wiedzy odpowiedz na pyt. 1 i 3 ze strony 100.

Oprócz materiału z podręcznika wykorzystaj statut szkoły i Konstytucję RP.

Klasa 3 LOB 

Unii Europejskiej. Pozyskiwanie funduszy unijnych. Podejmowanie pracy i nauki w Unii Europejskiej.

Pytania i zagadnienia od opracowania :

 1. Jakie korzyści wynikają z posiadania obywatelstwa unijnego
 2. Czy zasadny jest udział obywateli innych państw Unii Europejskiej w wyborach do władz lokalnych? Uzasadnij swoją opinię.
 3. Czy znasz przykłady wykorzystania fundusz unijnych w swoim regionie. Jak oceniasz stopień rozwoju twojej gminy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?
 4. Jakie są procedury pozyskiwania funduszy unijnych?
 5. Jakie są warunki zatrudnienia w dowolnie wybranym kraju Unii Europejskiej?

Przy opracowywaniu zagadnień wykorzystaj materiał z podręcznika i materiały dostępne w internecie

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/

I LOR 

Rola opinii publicznej w społeczeństwie obywatelskim. Posumowanie rozdziału II

Wykorzystując materiał zawarty w podręczniku  odpowiedz na pytania 1 i 2 str.  pytania  2 i 4 str.101 oraz pytanie 1, 3, i 5 str114

I LOA, I TL 

Bezpieczeństwo- podsumowanie.

Powtórzyć wiadomości zawarte w dziale podręcznika i odpowiedzieć na pytania:

 1. Korzystając z różnych źródeł przedstaw jakie zadania stoją przed przedstawionymi w podręczniku organami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
 2. Przedstaw przykłady nadużywania uprawnień przez policję i inne służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo.

Dodatkowo wykonaj polecenie   str.89 oraz 1 i 2 str. 94

https://www.linkedin.com/company/komenda-glowna-policji

https://cba.gov.pl/

https://aw.gov.pl/

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2788472

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=105672