Język niemiecki


Tydzień X 18- 22 maja 2020 r.


Kl. 2lo

19.05.2020

Thema: Kultur pur – ćwiczenia leksykalne

Rozpoczynamy pracę z nowym podręcznikiem. W ramach dzisiejszych zajęć proszę zapoznać się ze słownictwem i zrobić  polecenia: 1a/8, 2a, 2b/9, 5, 6a, 6b/12-13 z podręcznika oraz 1, 2/132, 3/133, 10, 11, 12/135, 19, 20/137, 22, 23/138 z ćwiczeń.

Do oddania dla wszystkich ćw.4a/11 lub Was liest du gern und warum? (limit słów 80 -120). Na prace czekam do 22 maja do godz.10.

 

20.05.2020/26.05.2020

 

Thema: Rektion der Verben – rekcja czasownika

 

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników, które łączą się z dopełnieniem za pomocą przyimka, który określa przypadek, np.

sich interessieren für + Akk

warten auf + Akk

teilnehmen an + D

W podręczniku na str.128 – 129 jest tabela dotycząca rekcji czasownika, której należy się nauczyć.

 

Proszę zapoznać się z opisem gramatycznym G1/15 i G2/16 w podręczniku. Następnie robicie polecenia z ćwiczeń: 5, 6/133, 7, 8/134, 13, 15/136, 16, 17, 18/137.

 

 

 

Kl. 2 tiel

20.05.2020

Thema: Wechselprӓpositionen – grammatische Übungen

Uzupełnij zdania przyimkami miejsca i rodzajnikami określonymi. Wszyscy odsyłają uzupełnione zdania  do 22 maja do godz.10.

 

 1. Ich lege das Kissen ………………………….. Bett.
 2. Das Regal steht ………………… Ecke.
 3. Der Teppich liegt ………………………… Fuβboden.
 4. Der Teller steht …………………. Tisch ……………………………. Gabel und ……………….. Messer.
 5. Die Lampe hӓngt Monika ………………………….. Tisch …………………………… Decke.
 6. Die Katze liegt ……………………………… Sessel.
 7. Die Stifte sind ……………………………… Schublade.
 8. Ich stecke den Schlüssel ………………………..Schloss.
 9. Die Gӓste setzen sich …………………………… Couch.
 10. Der Junge stellt die Vase …………………………. Regal.
 11. Das Kissen liegt ………………………….. Sofa.
 12. Das Regal stelle ich ………………… Ecke.
 13. Anja legt den Teppich ………………………… Fuβboden.
 14. Die Frau stellt den Teller …………………. Tisch ……………………………. Gabel und ……………….. Messer.
 15. Der Mantel hӓngt ………………………… Haken
 16. Die Katze legt sich ……………………………… Sessel.
 17. Die Stifte stecke ich ……………………………… Schublade.
 18. Der Schlüssel steckt ………………………..Schloss.
 19. Die Gӓste setzen sich …………………………… Couch, ……………… Tisch.
 20. Der Junge stellt die Vase …………………………. Regal ………….……. Bücher.

 

 

 

Kl. 1tlier

19 – 20.05.2020 (2godz)

Thema: Ich interessiere mich für Tanzen – czasowniki zwrotne

Informacja o wykonaniu ćwiczenia z godzinami (kartkówka) była podana 5 maja. Zadania do wykonania dla chętnych i odesłania z ostatniego tygodnia do wyboru: 2/68 lub 5/69. Proszę czytać ze zrozumieniem.

W ramach zajęć w tym tygodniu proszę zrobić polecenia: 1, 2/70 z podręcznika oraz 1, 2, 3, 4/58 i 1, 2/59 z ćwiczeń. Do przeanalizowania jest również tabela z podręcznika ze str. 71.

Zaimek zwrotny „sich” jest w języku niemieckim odmienny i dla każdej z osób ma inną formę. Nie wszystkie czasowniki, które są zwrotne w języku niemieckim są zwrotne w języku polskim i odwrotnie, np.:

uczyć się – lernen

nazywać się – heiβen

siadać – sich setzen

uczestniczyć – sich beteiligen


Tydzień IX 11- 15 maja 2020 r.


Język niemiecki Pani R.K.

Kl. 1tlier

12 – 13.05.2020 (2godz)

Thema: Wie sieht dein Alltag aus? – ćwiczenia w pisaniu

W ramach zajęć w tym tygodniu proszę zrobić polecenia: 1/68 i 3/69 z podręcznika oraz 1, 2, 3, 4/56 z ćwiczeń. Dla chętnych 2/68 lub 5/69 z podręcznika. Na prace czekam do 15 maja do godz.10.

Kl. 2 tiel

13.05.2020

Thema: Wechselprӓpositionen – grammatische Übungen

Kontynuujemy przyimki miejsca. W ramach dzisiejszej lekcji proszę zrobić polecenia z ćwiczeń z rozdziału 1: 34, 35, 36, 37.

Kl. 3 tiel

12.05.2020/19.05.2020

Thema: Warum werden Jugendliche süchtig? – praca z tekstem, ćwiczenia leksykalne

W ramach dzisiejszych zajęć i zajęć w przyszłym tygodniu proszę zrobić z podręcznika następujące polecenia: 18/118, 20a, 20b (odpowiedzi zapiszcie do zeszytu)/119, 23/120. A z ćwiczeń z rozdziału 4 polecenia: 35, 36, 37, 43, 44, 50.

Kl. 2lo

12.05.2020 (2godz)

Thema: Maifest – lekcja kulturoznawcza

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić ćwiczenia: 6a/139, 7a/140, 7b, 9a, 9b/141 jeszcze z części drugiej podręcznika.

13.05.2020 (2godz)

Thema: Auf wen und worauf wartest du? – rekcja czasownika

Thema: Wer hat den Döner erfunden? – lekcja kulturoznawcza

W ramach dzisiejszych zajęć proszę obejrzeć na TVP Kultura lub TVP Rozrywka „Lekcje języka niemieckiego” dla klasy II LO. Tematy: Auf wen und worauf wartest du? (wtorek 12.05.) i Wer hat den Döner erfunden? (czwartek 14.05). W przyszłym tygodniu zaczynamy pracę z Motive Deutsch neu 3.


Tydzień VIII  4 – 8 maja 2020 r.


Język niemiecki – Ł.SZ

Proszę o zrobienie ćwiczeń powtórzeniowych przed sprawdzianem, oraz obowiązkowo  odesłanie na pocztę mailową do końca bieżącego tygodnia.

Kl. I LOA (gr.początk)

Kl. I LOR (cała klasa)

 1. Uzupełnij nazwy produktów. Artykuły nie mogą się powtarzać.

 

 1. Eine Flasche- ………………………….
 2. Eine Dose – ……………………………….
 3. Ein Becher – ………………………………
 4. Ein Kopf – ……………………………………
 5. Eine Tafel – ………………………………..
 6. Eine Packung – …………………………
 7. Ein Glas – ………………………………….
 8. Ein Kilo -……………………………………..
 9. Ein Liter – …………………………………..
 10. Ein Beutel- ……………………………….
 11. Zapytaj kolegę lub poinformuj go:
 12. Czy potrafi ugotować zupę? – ………………………………………………………………………………
 13. Jak smakuję mu sałatka owocowa? – …………………………………………………………………..
 14. Wyraź reakcję na opinię pozytywną- ………………………………………………………………….
 15. Powiedz, że jesteś na diecie, unikasz mięsa i słodyczy. – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 16. Zapytaj, czy zdrowo się odżywia? – ………………………………………………………………………..
 17. Zapytaj, co zamawia hamburgera czy  pieczoną kiełbaskę?                    .……………………………………………………………………….………………………………………………………………..
 18. Zapytaj, czy jest głodny i czy chce mu się pić? – ………………………………………………………
 19. Zapytaj, czy jada w restauracji czy w stołówce szkolnej?- ………………………………………..
 20. Powiedz, że w kawiarni zamawiasz kawałek szarlotki i filiżankę kawy. – ……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Poinformuj, że chcesz zapłacić.-………………………………………………………………………………..

 

 1. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:

sauer- …………………, mild- …………….., kalt -……………….,  hart  – ………………, salzig – …………….

dϋnn – ………………., mager – ………….., lecker -……………….., roh – ……………….., frisch – ……………

 1. Przetłumacz na język polski:

achten – ………………….., die Stammkneipe -………………………….., das Ei -………………….,bevorzugen – ……………………, die Mahlzeit -………………..,der Pfannkuchen – …………………..

der Käse – ………………………..,das Gericht – ………………..,  die Fische -…………………, der Saft-…………….

Informacja dla uczniów :

Terminy sprawdzianów oraz godziny :

kl: I LOA- (gr.począt) – Kapitel 5 – „So schmeckt die Welt” –  11.05.20r – godzina 8:50

kl; I LOA- (gr.kont) –    Kapitel    „Essen und Trinken” –  12.05.20r.- godzina 8:50

kl: I LOR- (gr.począt) – Kapitel 5 – „So schmeckt die Welt” – 11.05.20r. – godzina 9:40

kl: I LOR- (gr.kont) –    Kapitel 5 – „Essen und Trinken” – 13.05.20r. – godzina 8:00

kl: I TLIER – Kapitel 5 – „Was isst du gern?” – 13.05.20r. – godzina 9:40

 

Pytania dotyczace przebiegu sprawdzianów proszę kierować na pocztę e-mail.

 

 

Kl. 2 tiel

06.05.2020

Thema: Wechselprӓpositionen – grammatische Übungen

Wechselprӓpositionen (przyimki miejsca):

an – przy, na (w znaczeniu pionowym)

auf – na (w znaczeniu poziomym)

in – w, do

hinter – za

neben – obok

unter – pod

über – nad

vor – przed

zwischen – pomiędzy

Dativ (celownik) odpowiada na pytanie Wo? (gdzie?)

Akkusativ (biernik) odpowiada na pytanie Wohin? (dokąd?)

Czasowniki łączące się z celownikiem:

stehen – stać

sitzen – siedzieć

liegen – leżeć

hӓngen – wisieć

stecken – tkwić

sein – być

Czasowniki łączące się z biernikiem:

stellen – stawiać, postawić

setzen – sadzać, posadzić, sich setzen – usiąść

legen – kłaść

hӓngen – wieszać

stecken – wkładać, włożyć

bringen – przynosić

czasowniki wyrażające ruch, np. gehen, fahren, laufen itp

Rodzajniki określone:

 1. der die das                  die
 2. dem der dem                 den

Akk. den         die                   das                  die

Das Bild  hӓngt an der Wand. (ściana jest rodzaju żeńskiego die) – Dativ

Ich hӓnge das Bild an die Wand. – Akkusativ

Die Katze liegt unter dem Tisch. (stół jest rodzaju męskiego) – Dativ

Maria legt die Katze unter den Tisch. – Akkusativ

W ramach dzisiejszej lekcji proszę przepisać notatkę do zeszytu, przeczytać opis gramatyczny z podręcznika G3/19 i G4/20. Następnie robicie polecenia z ćwiczeń z rozdziału 1: 23, 24, 25.

Osoby, które nie przesłały ostatniego zadania również otrzymały oceny.

Kl. 3 tiel

05.05.2020

Thema: Finalsӓtze – ćwiczenia gramatyczne

Finalsӓtze to zdania okolicznikowe celu i odpowiadają na pytania:  wozu? (po co?) zu welchem Zweck? (w jakim celu?). Zdania okolicznikowe występują ze spójnikami:

damit – aby, żeby

um…zu – aby, żeby

Zdanie okolicznikowe celu jest zdaniem pobocznym wyrażającym cel lub zamiar, czasownik występuje w nim na końcu zdania.

Przykładowe zdania:

Meine Oma schickt mich zur Post. Ich kaufe eine Briefmarke für den Brief nach Deutschland.

Meine Oma schickt mich zur Post, damit ich eine Briefmarke für den Brief nach Deutschland kaufe.

Monika zieht sich warm. Sie erkӓltet sich nicht.

Monika zieht sich warm, um sich nicht zu erkӓlten. (jeśli mamy te same podmioty)

W ramach dzisiejszej lekcji proszę wpisać temat i notatkę do zeszytu, przeczytać opis gramatyczny G6/129 i G7/130 z podręcznika oraz zrobić polecenia: 57, 58, 62, 65, 66, 67 z rozdziału 4 z ćwiczeń. Osoby chętne, które jeszcze mi nie przesyłały rozwiązań, proszę o wysłanie na mój adres e-mail: kreft.reni@gmail.com. Proszę pisać czytelnie. Na prace czekam do 6 maja do godz.15.

 

Kl. 1tlier

 1. – 06.05.2020 (2godz)

Thema: Um wie viel Uhr stehst du auf? – czasowniki rozdzielnie złożone

W jęz. niemieckim jest grupa tzw. czasowników rozdzielnie złożonych. Składają się one z akcentowanego przedrostka i właściwego czasownika. Należą do tej grupy czasowniki z różnymi przedrostkami, np. ab-, an-, auf-, aus-, ein-, fern-, mit-, vor-, zu-, itp.

Przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego znajduje się zawsze na końcu zdania.

Jeden Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. (czasownik „aufstehen”)

Wie lange siehst du am Abend fern? (fernsehen)

W ramach zajęć w tym tygodniu proszę przepisać do zeszytu notatkę, przeanalizować część Grammatik ze str.67, zrobić polecenia: 5, 6/67 z podręcznika oraz 1, 2, 3, 4, 5/54 oraz 1, 2, 3, 4/55 z ćwiczeń. Każdy dostanie na swój adres e-mail polecenie do wykonania. Termin oddania 6.05.2020 do godz.10.

Kl. 2lo

05.05.2020 (2godz)

Thema: Leistungssport – ćwiczenia leksykalne

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić z ćwiczeń z rozdziału 4 następujące polecenia: 54, 55, 56, 61, 63, 69.

W przyszłym tygodniu zaczynamy pracę z trzecią częścią podręcznika.

06.05.2020 (2godz)

Thema: Kapitel 4 – ćwiczenia powtórzeniowe

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić test nr 4 – test powtórzeniowy z podręcznika ze str.135 – 136.


Tydzień VI  27 – 30 kwietnia 2020 r.


Język niemiecki – Ł.SZ

Kl. I LOA ( gr.kontynuacja)

Proszę odesłać zadania do dnia 29.04.20r. do godziny 17. Odesłane prace powinny zawierać imię, nazwisko oraz klasę.

 1. Sag es auf Deutsch.

Powiedz to po niemiecku

 1. Powiedz, co zwykle kupujesz w sklepie spożywczym.
 2. Zapytaj koleżankę, czy potrafi piec pizzę.
 3. Zamów kawałek ciasta i filiżankę kawy.
 4. Powiedz, co jest twoim ulubionym daniem.
 5. Zamów w restauracji dwudaniowy obiad z deserem i napojem.
 6. Zapytaj kolegę, co zamawia: hamburgera czy pieczoną kiełbaskę.
 7. Zapytaj kolegę, czy zdrowo się odżywia.
 8. Powiedz, że jesz zdrowo i podaj przykład.
 9. Poinformuj, że potrafisz gotować i że znasz ciekawe przepisy.
 10. Powiedz, że jesteś na diecie, nie jesz słodyczy i unikasz tłustych dań.

Kl. I TLIER

 1. Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuze an.
  Przeczytaj tekst. Prawda czy fałsz? Zaznacz.
  Ein Tag im Leben von CarolaEs ist wieder Montag. Mein Wecker klingelt um halb sieben, aber ich bleibe noch 15 Minuten im Bett. Dann stehe ich auf. Das Frühstück ist schon fertig. Meine Mutter steht immer früher auf und macht es für uns. Mein Bruder schläft noch. Er beginnt den Unterricht erst um halb elf. Zur Schule fahre ich mit Johanna. Heute haben wir eine Klassenarbeit in Mathematik. Johanna findet Mathe kompliziert. Für mich ist das kein Problem. Ich mag Mathe. Die Schule ist schnell vorbei und am Nachmittag mache ich mit Johanna einen Stadtbummel. Ich suche eine CD für die Geburtstagsparty von Alex.richtig falsch
  1. Carola steht um Viertel vor sieben auf.
  2. Die Familie frühstückt zusammen.
  3. Carolas Bruder geht später zur Schule.
  4. Die Klassenarbeit in Mathe findet sie schwer.
  5. Johanna braucht eine CD für eine Party.II. Zwei Antworten sind richtig. Streiche die falsche Antwort durch.
  Dwie odpowiedzi są poprawne. Przekreśl błędną odpowiedź.
  1. – Wie spät ist es?
  a. – Es tut mir leid, ich habe keine Uhr.
  b. – Um halb neun.
  c. – Zehn nach drei.2. – Um wie viel Uhr beginnen die Nachrichten?
  a. – Keine Ahnung.
  b. – Um 17 Uhr.
  c. – Von 14 bis 15.15 Uhr.3. – Wie lange dauert das Konzert?
  a. – Anderthalb Stunden.
  b. – Von 18 bis 19.30 Uhr.
  c. – Viertel vor sechs.

  4. – Wann steht Nina heute auf?
  a. – Sie steht schnell auf.
  b. – Sie steht heute sehr früh auf.
  c. – Ich glaube, sie steht heute um halb neun auf.

  5. – Wann isst die Familie zusammen?
  a. – Abends isst sie zusammen.
  b. – Sie essen kein Frühstück.
  c. – Die Familie isst nie zusammen.

  III. Wie spät ist es? Schreibe auf.
  Która jest godzina? Napisz słownie
  .

  1. 12.15 – ¬Es ist _____________________________________________________________ .
  2. 6.30 – ¬Es ist ______________________________________________________________ .
  3. 19.28 – ¬Es ist _____________________________________________________________ .
  4. 11.36 – ¬Es ist _____________________________________________________________ .

  IV. Welches Verb passt? Ordne zu.
  Który czasownik tu pasuje? Przyporządkuj
  .

  1. Basketball a. besuchen
  2. ein Buch b. spielen
  3. Freunde c. machen
  4. Einkäufe d. lesen
  5. zur Arbeit e. langweilen
  6. sich im Unterricht f. fahren

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  V. Trage die fehlenden Präfixe ein.
  Wpisz brakujące przedrostki.

  ein – zu – auf – fern – auf

  1. Ich sehe jeden Tag zwei Stunden ______ .
  2. Mein Sohn räumt sein Zimmer am Wochenende ______ .
  3. Morgen steht Monika sehr früh ______ .
  4. Familie Krall kauft meistens im Supermarkt ______ .
  5. Wer bereitet heute das Abendbrot ______?

  VI. Trage die Verben in der richtigen Form ein.
  Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie.

  fahren – putzen – essen – beginnt – lesen

  1. ___________ der Film so spät?
  2. Was ___________ ihr am liebsten zum Frühstück?
  3. Meine Schwester ___________ gern Bücher.
  4. ___________ du morgen zu Steffen?
  5. ___________ ihr regelmäßig eure Zähne?

  VII. Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial.
  Ułóż zdania z podanego słownictwa. Rozpocznij od wyróżnionego wyrazu.

  1. schlafen gehen – wir – heute – ziemlich – spät
  ___________________________________________________________________________
  2. Maria – Theater – sich interessieren – für
  ___________________________________________________________________________
  3. sich waschen – zweimal – ich – am Tag
  ___________________________________________________________________________
  4. wir – nicht – sich langweilen
  ___________________________________________________________________________
  5. sein – früh – noch – es


Język niemiecki Pani R.K.

Kl. 2 tiel

29.04.2020

Thema: Prӓpositionen mit Dativ – grammatische Übungen

 

Przyimki łączące się z celownikiem:

ab – od ( w znaczeniu czasowym – przyszłość)

aus – z

bei – u, przy, koło

gegenüber – naprzeciwko, wobec ( przyimek często występuje po rzeczowniku)

mit – z

nach – po, do (miasta, państwa)

seit – od ( w znaczeniu czasowym – przeszłość)

von – od, z

zu – do (osoby, instytucje, budynki)

Przykładowe zdania:

Agnes kommt aus Spanien.

Nasielsk liegt bei Nowy Dwór Mazowiecki.

Markus kommt nach der Schule um 15 Uhr..

W ramach dzisiejszej lekcji proszę zapoznać się z opisem gramatycznym G8/34 w podręczniku a następnie zrobić polecenia z ćwiczeń: 73, 74, 75 z rozdziału 1.

Do przesłania następujące zdania:

 1. Sie trinken Kaffee ……………….. Sahne.
 2. Wie komme ich …………… Goethestraβe?
 3. ……………. 18 Uhr sind wir ………. Hause.
 4. Meine Mutter arbeitet …………….. Bosch..
 5. Die Blumen sind …………… meine Mutti.
 6. Ich wohne …………… Post ……………….
 7. Morgen fahre ich ……………….. Paris.
 8. …………………….. Unterricht besuche ich dich.
 9. Ich trinke Tee ………………….. Glas und Kaffee ………………………. Tasse.
 10. Nach Warschau komme ich ………………… Auto.
 11. Ich gehe viel …………… Fuβ.
 12. Die Postkarte ist ………………….. Freundin.
 13. ………….. Schal sehe ich besser aus.
 14. Maria trinkt Tee immer ………………. Honig und Zitrone.
 15. Wohnst du noch …………………… Eltern?
 16. Meine Freundin Agnes kommt ……………. Spanien.
 17. Im Sommer fahren wir ………………. Portugal.
 18. Am Nachmittag gehen wir ………………… Freunden.
 19. Hast du das Buch ……………………. Mutter?
 20. Die Weihnachtskarte ist ……….. dich.
 21. Polen hat gestern ………………………… Österreich gespielt.
 22. ………………. 15 Uhr isst meine Familie zu Mittag.
 23. Ich trinke Kaffee ……………….. Zucker.
 24. Die Touristen gehen …………… Warszawskagasse ………………….

Prace należy przesłać do 29.04.2020 do godz. 15 na adres: kreft.reni@gmail.com

Kl. 2lo

29.04.2020 (2godz)

Thema: Gesund und fit – praca z tekstem, ćwiczenia leksykalne

 

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić z podręcznika następujące polecenia: 28/124, 29a/125, 30/126, 32, 33 (tylko przeczytać)/127, 35/128.

 

Dla chętnych: Was tust du für deine Gesundheit? (10 Sӓtze). Na wypowiedzi czekam do 30.04.2020 do godz.15.

 

Kl. 3 tiel

28.04.2020

Thema: Konzessivsӓtze – ćwiczenia gramatyczne

Konzessivsӓtze to zdania przyzwalające i odpowiadają na pytanie trotz welcher Bedingung? (mimo czego?). Zdania przyzwalające występują ze spójnikami:

obwohl – chociaż

trotzdem – mimo to

Po spójniku obwohl jest szyk poboczny, a po trotzdem szyk przestawny.

Przykładowe zdania:

Ich bin schon müde. Ich helfe dir bei den Hausaufgaben.

Obwohl ich schon müde bin, helfe ich dir bei den Hausaufgaben.

Ich bin schon müde, trotzdem helfe ich dir bei den Hausaufgaben.

 

W ramach dzisiejszych lekcji proszę wpisać temat i notatkę do zeszytu, przeczytać opis gramatyczny ze str. 123 z podręcznika oraz zrobić polecenia: 38, 40, 46, 48 z rozdziału 4 z ćwiczeń. Osoby chętne proszę o przesłanie wykonanych ćwiczeń na e-mail: kreft.reni@gmail.com. Na prace czekam do 30 kwietnia do godz.12. Proszę pisać czytelnie.

 

Kl. 1tlie

28-29.04.2020 (2godz)

Thema: Wie viel Uhr ist es jetzt? – czas zegarowy

Wie viel Uhr ist es jetzt? lub Wie spӓt ist es? – która jest godzina?

10:00 – Es ist zehn (Uhr)

23: 00  – Es ist dreiundzwanzig (Uhr)

7: 30 – Es ist halb acht (forma potoczna)

Es ist sieben Uhr dreiβig (forma oficjalna)

11: 15 – Es ist Viertel (kwadrans)/ fünfzehn nach elf (potocznie)

Es ist elf Uhr fünfzehn (oficjalnie)

12: 45 – Es ist Viertel (kwadrans)/ fünfzehn vor eins/ dreizehn (potocznie)

Es ist dreizehn Uhr fünfundvierzig (oficjalnie)

17: 29 – Es ist neunundzwanzig nach siebzehn/ Es ist eine Minute vor halb achtzehn

Es ist siebzehn Uhr neunundzwanzig

20: 33 – Es ist  siebenundzwanzig vor einundzwanzig/  Es ist drei nach halb einundzwanzig

Es ist zwanzig Uhr dreiunddreiβig

halb – wpół do

nach – po

vor – za

Od 25 do 35 stosujemy również, ile jest minut do wpół do a ile po wpół do, np.

11: 32 – Es ist achtundzwanzig vor zwölf/ Es ist zwei nach halb zwölf (dwie po wpół do    dwunastej)

W ramach zajęć w tym tygodniu proszę przeanalizować, jak zapisujemy/ mówimy godziny potocznie a jak oficjalnie, przepisać do zeszytu notatkę i zrobić polecenia: 1, 2, 3/66 z podręcznika oraz 2, 3, 4/54 z ćwiczeń. Proszę wszystkich uczniów o przesłanie mi swojego adresu e-mail do 28.04.2020 do godz.18. Te osoby, które przesyłały mi prace nie muszą tego robić. Mój adres: kreft.reni@gmail.com.

 

Kl. 2lo

28.04.2020 (2godz)

Thema: Temporalsӓtze, Konzessivsӓtze, Finalsӓtze – ćwiczenia gramatyczne

 

W ramach dzisiejszych zajęć zadanie do wykonania w podziale na grupy.

 

Proszę utworzyć zdania wykorzystując spójniki: als, wenn, trotzdem, obwohl, damit, um….zu

Grupa I (numery z dziennika: 2, 7, 10, 11, 14, 15, 21)

 

 1. Die Menschen kämpfen für den Frieden. Sie können ruhig leben.
 2. Er braucht eine Leiter. Er will Obst ernten.
 3. Wir haben uns lange unterhalten. Wir haben nichts erreicht.
 4. Sie unterhielten sich gestern mit dem Direktor. Sie erkundigten sich nach der Entwicklung des Betriebes.
 5. Er besuchte mich immer. Er fragte mich nach meinen Urlaubsplänen.
 6. Herr Meier schickt seine Tochter in die Küche. Sie soll den Kaffee für den Gast machen.
 7. Ich gebe ihm das Buch. Er liest es.
 8. Wir haben uns lange unterhalten. Wir haben nichts erreicht.
 9. Letztes Jahr gab es die Messe in Poznań. Die Dolmetscher hatten viel Arbeit.
 10. Ich habe den Artikel aufmerksam gelesen. Ich habe ihn nur halb verstanden.

Grupa II (numery z dziennika: 4, 5, 12, 13, 17, 22)

 1. Monika fährt zum Bahnhof. Sie will ihre Bekannten abholen.
 2. Mein Nachbar arbeitet Tag und Nacht. Seine Familie soll keine finanziellen Sorgen haben.
 3. Doris hat lange gelernt. Sie hat das Examen nicht abgelegt.
 4. Peter war noch klein. Er spielte am liebsten Eisenbahnen.
 5. Meine Mutter weckt mich. Ich stehe selten sofort auf.
 6. Ich gehe in die Stadt. Ich will einige Sachen kaufen.
 7. Paul verdient gut. Er ist unzufrieden.
 8. Ich gehe ins Stadion. Es regnet immer.
 9. Wir waren letztes Jahr im Dresden. Wir lernten viele interessante Menschen kennen.
 10. Ich habe die Gäste eingeladen. Ich habe nichts gekocht.

 

Proszę o przesłanie prac do 28.04.2020 do godz.15 na mój adres e-mail: kreft.reni@gmail.com.


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


 

Kl. 2 tiel

22.04.2020

Thema: Prӓpositionen mit Akkusativ – grammatische Übungen

Przyimki łączące się z biernikiem:

bis – aż, do, aż do

durch – przez

entlang – wzdłuż (przyimek ten stoi najczęściej po rzeczowniku)

für – dla

gegen – przeciw, wbrew, około

ohne – bez

um – o, wokół, dookoła

Przykładowe zdania:

Heute spielt Polen gegen Italien.

Die Blumen sind für meine Mutter.

Markus geht die Goethestraβe entlang.

W ramach dzisiejszej lekcji proszę zapoznać się z opisem gramatycznym G5/26 w podręczniku a następnie zrobić polecenia z ćwiczeń: 46, 47, 48

 

 

Język niemiecki Pani R.K.

Kl. 2lo

22.04.2020 (2godz)

Thema: Finalsӓtze – ćwiczenia gramatyczne

 

Finalsӓtze to zdania okolicznikowe celu i odpowiadają na pytania:  wozu? (po co?) zu welchem Zweck? (w jakim celu?). Zdania okolicznikowe występują ze spójnikami:

damit – aby, żeby

um…zu – aby, żeby

Zdanie okolicznikowe celu jest zdaniem pobocznym wyrażającym cel lub zamiar, czasownik występuje w nim na końcu zdania.

Przykładowe zdania:

Meine Oma schickt mich zur Post. Ich kaufe eine Briefmarke für den Brief nach Deutschland.

Meine Oma schickt mich zur Post, damit ich eine Briefmarke für den Brief nach Deutschland kaufe.

Monika zieht sich warm. Sie erkӓltet sich nicht.

Monika zieht sich warm, um sich nicht zu erkӓlten.

W ramach dzisiejszych lekcji proszę wpisać temat i notatkę do zeszytu, przeczytać opis gramatyczny G6/129 i G7/130 z podręcznika oraz zrobić polecenia: 57, 58, 62, 65, 66, 67 z rozdziału 4 z ćwiczeń. Osoby chętne proszę o przesłanie wykonanych ćwiczeń na mój adres e-mail: kreft.reni@gmail.com. Proszę pisać czytelnie.


Język niemiecki Pani R.K.

3lop

 

 1. – 22.04.2020

 

Thema: Passiv – ćwiczenia gramatyczne

 

Passiv Prӓteritum tworzymy za pomocą czasownika wurde i formy Partizip II.

ich wurde

du wurdest

er, sie, es wurde

wir wurden

ihr wurdet

sie, Sie wurden

 

W ramach zajęć w tym tygodniu proszę podane zdania zamienić na stronę bierną.

 1. Wir holen den Fernseher ab.
 2. Mit Hilfe von starken Seilen zog man die drei Jugendlichen an Bord.
 3. Die Geschäftsleute versperren den Eingang zur Halle mit Kisten.
 4. Sie nahm Blut ab.
 5. Ich machte meinen Kunden sehr gute Angebote.
 6. Du besuchst mich morgen.
 7. Man stellte den Brand nicht fest.
 8. Wir bringen die Geräte ins Haus.
 9. Das Feuer vernichtete die Hälfte aller Waren in der Halle.
 10. Ich rief meine Freundin an.
 11. Sie trösten die Kranken.
 12. Der Polizeibeamte schickte drei Polizeiautos an den Ort.
 13. Ich besuchte meine Freunde am Wochenende.
 14. Wir bedienen alle Kunden höflich.
 15. Man erlaubt mir das nicht.

 

Kl. 3 tiel

21.04.2020

Thema: Konjunktiv Prӓteritum der Modalverben – ćwiczenia gramatyczne

 

W ramach dzisiejszych lekcji proszę zapoznać się z opisem gramatycznym w podręczniku G3/117. Podana jest tam również odmiana czasowników modalnych w trybie przypuszczającym. Następnie zróbcie polecenia z ćwiczeń z rozdziału 4: 29,30,34.

 

Kl. 3lok

21.04.2020 (2godz)

Thema: Passiv – ćwiczenia gramatyczne

Passiv to strona bierna, która w języku niemieckim jest zdecydowanie częściej używana niż w języku polskim. Stronę bierna tworzy się od większości czasowników, po których dopełnienie występuje w bierniku, np. aufmachen, kochen, reparieren, itp.; od czasowników niewymagających dopełnienia w bierniku, np. diskutieren, schlafen, warten, itp.

Strony biernej nie tworzą:

 • Czasowniki modalne
 • Czasowniki zwrotne
 • Konstrukcje bezosobowe, np. es regnet, es gibt
 • Czasowniki wyrażające posiadanie (haben, besitzen, bekommen, kriegen)
 • Czasowniki niewyrażające aktywności podmiotu (ӓhneln, gefallen, wachsen)
 • Czasowniki wyrażające miary i koszty

Passiv Prӓsens tworzymy za pomocą czasownika werden i formy Partizip II.

ich werde

du wirst

er, sie, es wird

wir werden

ihr werdet

sie, Sie werden

Mark erzӓhlt seinem Freund den Film. (zdanie w stronie czynnej czasu teraźniejszego)

Mark – podmiot

erzӓhlt – orzeczenie

seinem Freund – dopełnienie w celowniku

den Freund – dopełnienie w bierniku

W stronie biernej biernik zamieniamy na mianownik, czyli rodzajnik den przechodzi w der.

Der Film wird von Mark seinem Freund erzӓhlt. (zdanie w stronie biernej czasu teraźniejszego)

Passiv Prӓteritum tworzymy za pomocą czasownika wurde i formy Partizip II.

ich wurde

du wurdest

er, sie, es wurde

wir wurden

ihr wurdet

sie, Sie wurden

W ramach dzisiejszych zajęć proszę podane zdania zamienić na stronę bierną.

 1. Wir holen den Fernseher ab.
 2. Mit Hilfe von starken Seilen zog man die drei Jugendlichen an Bord.
 3. Die Geschäftsleute versperren den Eingang zur Halle mit Kisten.
 4. Sie nahm Blut ab.
 5. Ich machte meinen Kunden sehr gute Angebote.
 6. Du besuchst mich morgen.
 7. Man stellte den Brand nicht fest.
 8. Wir bringen die Geräte ins Haus.
 9. Das Feuer vernichtete die Hälfte aller Waren in der Halle.
 10. Ich rief meine Freundin an.
 11. Sie trösten die Kranken.
 12. Der Polizeibeamte schickte drei Polizeiautos an den Ort.
 13. Ich besuchte meine Freunde am Wochenende.
 14. Wir bedienen alle Kunden höflich.
 15. Man erlaubt mir das nicht.

Kl. 2lo

21.04.2020 (2godz)

Thema: Konzessivsӓtze – ćwiczenia gramatyczne

Konzessivsӓtze to zdania przyzwalające i odpowiadają na pytanie trotz welcher Bedingung? (mimo czego?). Zdania przyzwalające występują ze spójnikami:

obwohl – chociaż

trotzdem – mimo to

 

Po spójniku obwohl jest szyk poboczny, a po trotzdem szyk przestawny.

Przykładowe zdania:

Ich bin schon müde. Ich helfe dir bei den Hausaufgaben.

Obwohl ich schon müde bin, helfe ich dir bei den Hausaufgaben.

Ich bin schon müde, trotzdem helfe ich dir bei den Hausaufgaben.

 

W ramach dzisiejszych lekcji proszę wpisać temat i notatkę do zeszytu, przeczytać opis gramatyczny ze str. 123 z podręcznika oraz zrobić polecenia: 38, 40, 46, 48 z rozdziału 4 z ćwiczeń.

Kl. 1tlier

 1. – 22.04.2020 (2godz)

Thema: Was machst du gern? – ćwiczenia leksykalne

W ramach zajęć w tym tygodniu proszę zrobić polecenia: 1, 2/64 z podręcznika oraz przeanalizować tabelę gramatyczną ze str.65. (czasowniki nieregularne)

Wszystkie pory dnia z wyjątkiem nocy są rodzaju męskiego i mają rodzajnik der, ale die Nacht. W związku z tym przed męskimi porami dnia używamy przyimka am (np. am Nachmittag – po południu), ale in der Nacht (w nocy).

Następnie robicie polecenia z zeszytu ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5/52 oraz 1, 3/53.

Przykładowe zdania.

Ćw. 2 Geht Anna gern spazieren?

Ćw. 3 Ja, ich spiele gern am Computer.

Ćw. 4 Am Sonntagnachmittag spiele ich gern Tennis.

Ćw. 5 Fӓhrst du gern Rad?

Ćw. 1 Marcels Samstagplan

Um 8 Uhr geht Marcel mit dem Hund spazieren.

Ćw.3 Am Morgen jogge ich eine Stunde.


Język niemiecki – Ł.SZ

Kl. I LOA (gr.początkująca)

Proszę wykonać zadanie 4/91 (podręcznik) i odesłać do dn.22.04.20r.

Kl. I LOR (gr.początkująca)

Proszę zapoznać się ze słownictwem zawartym w tabeli str.86 oraz wykonać zadania 1,3/86,87 i odesłać do dn.21.04.20r.


Tydzień V 15 – 17 kwietnia .2020 r.


Język niemiecki Pani R.K.

Kl. 1tlier

15.04.2020

Thema: Deutsch- und Abitraining – ćwiczenia powtórzeniowe

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić polecenia: 2/46, 2,3/49, 2/51 z zeszytu ćwiczeń. Dla chętnych ćw. 4/59 (podręcznik) lub 2/46 (ćwiczenia) lub 4/50 (ćwiczenia). Osoby chętne jedno wybrane ćwiczenie przesyłają do mnie w terminie do 21 kwietnia do godz. 10 na adres: kreft.reni@gmail.com

 

Kl. 2 tiel

15.04.2020

Thema: Womit in die Ferien? – ćwiczenia leksykalne

Jeżeli mówimy bądź piszemy, że podróżujemy jakimś środkiem lokomocji, używamy przyimka mit, po którym występuje celownik (Dativ). Dla rodzaju męskiego i nijakiego mamy wtedy rodzajnik określony dem, dla rodzaju żeńskiego der a w liczbie mnogiej den, np.

mit dem Wagen (rodz. męski)

mit der U-Bahn (rodz. żeński)

mit dem Fahrad (rodz. nijaki)

W ramach dzisiejszej lekcji proszę zrobić polecenia 6a, 6b/11 z podręcznika oraz 8, 10, 15 z zeszytu ćwiczeń.

 

Kl. 2lo

15.04.2020 (2godz)

Thema: Warum werden Jugendliche süchtig? – praca z tekstem, ćwiczenia leksykalne

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić z podręcznika następujące polecenia: 18/118, 20a, 20b (odpowiedzi zapiszcie do zeszytu)/119, 23/120. A z ćwiczeń z rozdziału 4 polecenia: 35, 36,37,43,44,50.

3lop

15.04.2020

Thema: Passiv – ćwiczenia gramatyczne

Passiv to strona bierna, która w języku niemieckim jest zdecydowanie częściej używana niż w języku polskim. Stronę bierna tworzy się od większości czasowników, po których dopełnienie występuje w bierniku, np. aufmachen, kochen, reparieren, itp.; od czasowników niewymagających dopełnienia w bierniku, np. diskutieren, schlafen, warten, itp.

Strony biernej nie tworzą:

 • Czasowniki modalne
 • Czasowniki zwrotne
 • Konstrukcje bezosobowe, np. es regnet, es gibt
 • Czasowniki wyrażające posiadanie (haben, besitzen, bekommen, kriegen)
 • Czasowniki niewyrażające aktywności podmiotu (ӓhneln, gefallen, wachsen)
 • Czasowniki wyrażające miary i koszty

Passiv Prӓsens tworzymy za pomocą czasownika werden i formy Partizip II.

 

ich werde

du wirst

er, sie, es wird

wir werden

ihr werdet

sie, Sie werden

 

Mark erzӓhlt seinem Freund den Film. (zdanie w stronie czynnej czasu teraźniejszego)

Mark – podmiot

erzӓhlt – orzeczenie

seinem Freund – dopełnienie w celowniku

den Freund – dopełnienie w bierniku

 

W stronie biernej biernik zamieniamy na mianownik, czyli rodzajnik den przechodzi w der.

Der Film wird von Mark seinem Freund erzӓhlt. (zdanie w stronie biernej czasu teraźniejszego)

 

Do zeszytu wpisujecie temat i notatkę. Poza tym przeczytajcie informację o tworzeniu strony biernej z podręcznika z rozdziału 11 oraz zróbcie polecenia 16, 17 z ćwiczeń również z rozdziału 11.

Kl. 4tel

15.04.2020/22.04.2020 (2godz)

Thema: Konjunktion „nachdem” – ćwiczenia gramatyczne

Po spójniku nachdem występuje następstwo czasów, tzn.:

Plusquamperfekt (czynność wcześniejsza) – Imperfekt/Prӓteritum (czynność późniejsza)

Perfekt – Prӓsens

Np. Peter hatte das Abitur bestanden. Er fing mit dem Studium an.

Nachdem Peter das Studium bestanden hatte, fing er mit dem Studium an.

 

 1. Proszę uzupełnic zdania w czasie przeszłym Plusquamperfekt.
  1. Die Verkäuferin …hatte……. die Waren …………eingepackt………… (einpacken)
  2. …….. ihr noch lange ………………..? (bleiben)
  3. Ich …………. immer viel in den Sommerferien …………………. (fotografieren)
  4. ………. du gern ……………………? (radfahren)
  5. Was …………. du in den Urlaub ……………………..? (mitnehmen)
  6. Meine Freundin ………… ein interessantes Buch …………………… (lesen)
  7. Die Schüler ………………. den neuen Thema ……………………. (besprechen)

 

 1. Utwórz zdania ze spójnikiem
 1. Mein Bruder hatte Spanisch gelernt. Danach fuhr er in die Schweiz.

Nachdem mein Bruder Spanisch gelernt hatte, fuhr er in die Schweiz.

 1. Ich hatte das Mittagessen gekocht. Ich ging zu meiner Freundin.
 2. Ich hatte mich entschlossen, Germanistik zu studieren. Ich lernte früher viel Deutsch.
 1. Meine Schwester hat Deutsch gelernt. Sie fӓhrt in die Schweiz.
 2. Michael hatte die Wohnung aufgerӓumt. Er ging auf die Party.
 3. Wir haben den Artikel gelesen. Wir diskutieren über seinen Inhalt.

Po spójniku nachdem występuje szyk poboczny.

Proszę zapoznać się dodatkowo z opisem gramatycznym w podręczniku w rozdziale 2, a następnie zróbcie polecenie 61 z ćwiczeń. Do zeszytu wpisujecie informację o spójniku nachdem oraz napisane przeze mnie ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Język niemiecki – Ł.SZ     15.04.20r.

Proszę wykonać poniższe zadania i odesłać do dnia 17.04.20r. na podany adres lukaszszkoda_wp.pl@wp.pl

Prace powinny zawierać imię, nazwisko, klasę.

Kl. 1 LOA

I.Wstaw odpowiednią formę czasownika möchten.

1. Ich ……………. eine Dose Cola trinken.
2. Du ……………… ein Glas Mineralwasser trinken.
3. Er/ sie …………. ein Glas Milch trinken.
4. Wir ……………Tee trinken.
5. Ihr…….. Kaffe trinken.
6.Sie / sie …….. eine Flasche Fanta trinken.

II. Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie w zdaniach z zaimkiem „man”

1. Man ___________ heute viel Geld gewinnen. ( können )
2. In dieser Stadt ___________ man viel gebaut. ( haben )
3. In der Lesesaal ___________ man Bücher. ( lesen )
4. Wenn man viel Geld ___________, dann ___________ man in die Bank. ( brauchen / gehen )
5. Man ___________ in zwei Tagen die Kirche besuchen. ( werden )
6. Hier ___________ man nicht rauchen. ( dürfen )
7. Man ___________ immer mehr Lotto, weil man viel Geld gewinnen ___________. (spielen / wollen )
8. Heutzutage ___________ man ausgebildet sein, um eine gute Arbeit zu bekommen. (müssen)
9. Fast in jeder Geschäft ___________ man heute einen Computer. ( gebrauchen )
10. Man ___________, wenn man ihn ___________. ( sich ärgern / sehen )

Kl. 1 TLIER , 1 LOR

I. Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie w zdaniach z zaimkiem „man”

1. Man ___________ heute viel Geld gewinnen. ( können )
2. In dieser Stadt ___________ man viel gebaut. ( haben )
3. In der Lesesaal ___________ man Bücher. ( lesen )
4. Wenn man viel Geld ___________, dann ___________ man in die Bank. ( brauchen / gehen )
5. Man ___________ in zwei Tagen die Kirche besuchen. ( werden )
6. Hier ___________ man nicht rauchen. ( dürfen )
7. Man ___________ immer mehr Lotto, weil man viel Geld gewinnen ___________. (spielen / wollen )
8. Heutzutage ___________ man ausgebildet sein, um eine gute Arbeit zu bekommen. (müssen)
9. Fast in jeder Geschäft ___________ man heute einen Computer. ( gebrauchen )
10. Man ___________, wenn man ihn ___________. ( sich ärgern / sehen )

 

 1. Wpisz w luki odpowiednie spójniki: undoderaberdennlub sondern.
 2. Heute gehen wir ins Kino __________ wir besuchen Michael.
 3. Michael trainiert Volleyball in der Schule, __________ er macht das nicht gern.
 4. Meine Schwester studiert Informatik __________ mein Bruder lernt noch im Gymnasium.
 5. Wir essen heute nicht zu Hause, __________ wir gehen ins Restaurant.
 6. Ich nehme nur Reis und Gemüse, __________ ich bin Vegetarier.
 7. Ich spiele heute nicht mit, __________ gehe zu Oma, __________ sie hat Geburtstag.
 8. Ich kann schon gut schwimmen __________ mein Bruder lernt das noch.
 9. Du rufst Anke an __________ ich schreibe eine E-Mail an sie.
 10. Ich möchte so gerne Urlaub machen, __________ ich muss noch 3 Wochen arbeiten.
 11. Die Soße ist scharf, __________ sie schmeckt sehr gut.

 


Tydzień IV 06.04.2020 – 08.04.2020 r.


Język niemiecki Pani R.K.

Kl. 3lop, 2tiel, 1tlier, 2lo

08.04.2020

THEMA: FROHE OSTERN

Aufgabe 1

Was assoziiert ihr mit Ostern? (Jakie macie skojarzenia związane ze Świętami Wielkanocnymi?)

 

Aufgabe 2

Übersetze ins Deutsche. ( Przetłumacz podane zwroty na język niemiecki):

 

Ostereiertitschen spielen

Ostereier verstecken

Ostereier bemalen

die Wohnung mit einem Osterstrauβ schmücken

Mӓdchen mit Osterwasser bespritzen

Ostereier, ein Stück vom Osterschinken und Brot in der Kirche segnen lassen

 

Aufgabe 3

Lies den Text und beantworte die Fragen. (Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania)

 

Welche Osterbrӓuche gibt es bei euch?

Slavy: In Tschechien bespritzen wir am Ostermontag Mӓdchen mit Osterwasser. Diese Tradition ist eher auf dem Land üblich. Viele Mӓdchen finden sie aber etwas blöd.

Gina: Hallo aus Italien! Einige Tage vor Ostern kommt der Priester ins Haus und segnet das Haus und die Familie. Wir bringen bemalte Eier in die Kirche. Zu Ostern schenken wir uns Schokoladeneier. Das sind kleine Überraschungen, z. B. Schmuck oder Spielzeug für Kinder. Am Ostersonntag essen wir Lammbraten und Erbsen zum Mittagessen.

OHase: Hallo! Hier sind die Ostertraditionen aus Deutschland:

 • Der Osterhase versteckt bemalte Eier und Süβigkeiten im Garten und die Kinder suchen sie am Morgen. (In den deutschen Schokoladeneiern gibt es keine Überraschungen)
 • „Eiertitschen” und „Eierschlagen” – das ist ein Spiel, da werden zwei hart gekochte Eier aneinandergeschlagen. Es gewinnt, wer das stӓrkste Ei hat.
 • Am Ostermontag gehen die Mӓdchen zu einem Bach und bringen etwas Wasser nach Hause. Man darf nicht sprechen und nicht lachen. Dieses Wasser ist verzaubert, denn es macht schönJ

 

 1. Welche Osterbrӓuche gibt es in Tschechien?
 2. Was macht der Priester in Italien vor Ostern?
 3. Was essen die Italiener am Ostersonnag?
 4. Wie heiβt das Eierspiel in Deutschland?
 5. Wo versteckt der Osterhase bemalte Eier?

 


Język niemiecki – Ł.SZ  06.04-08.04.20r.

Kl – I LOA, I LOR, I TLIER

Proszę wykonać poniższe zadania i odesłać do dnia 9.04.20r. na podany adres lukaszszkoda_wp.pl@wp.pl

Odesłane prace powinny zawierać imię, nazwisko, klasę.

 

FROHE OSTERN

Aufgabe 1

Was assoziiert ihr mit Ostern? (Jakie macie skojarzenia związane ze Świętami Wielkanocnymi?)

Aufgabe 2

Übersetze ins Deutsche. ( Przetłumacz podane zwroty na język niemiecki):

 

Ostereiertitschen spielen

Ostereier verstecken

Ostereier bemalen

die Wohnung mit einem Osterstrauβ schmücken

Mӓdchen mit Osterwasser bespritzen

Ostereier, ein Stück vom Osterschinken und Brot in der Kirche segnen lassen

Aufgabe 3

Lies den Text und beantworte die Fragen. (Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania)

Welche Osterbrӓuche gibt es bei euch?

Slavy: In Tschechien bespritzen wir am Ostermontag Mӓdchen mit Osterwasser. Diese Tradition ist eher auf dem Land üblich. Viele Mӓdchen finden sie aber etwas blöd.

Gina: Hallo aus Italien! Einige Tage vor Ostern kommt der Priester ins Haus und segnet das Haus und die Familie. Wir bringen bemalte Eier in die Kirche. Zu Ostern schenken wir uns Schokoladeneier. Das sind kleine Überraschungen, z. B. Schmuck oder Spielzeug für Kinder. Am Ostersonntag essen wir Lammbraten und Erbsen zum Mittagessen.

OHase: Hallo! Hier sind die Ostertraditionen aus Deutschland:

 • Der Osterhase versteckt bemalte Eier und Süβigkeiten im Garten und die Kinder suchen sie am Morgen. (In den deutschen Schokoladeneiern gibt es keine Überraschungen)
 • „Eiertitschen” und „Eierschlagen” – das ist ein Spiel, da werden zwei hart gekochte Eier aneinandergeschlagen. Es gewinnt, wer das stӓrkste Ei hat.
 • Am Ostermontag gehen die Mӓdchen zu einem Bach und bringen etwas Wasser nach Hause. Man darf nicht sprechen und nicht lachen. Dieses Wasser ist verzaubert, denn es macht schönJ
 1. Welche Osterbrӓuche gibt es in Tschechien?
 2. Was macht der Priester in Italien vor Ostern?
 3. Was essen die Italiener am Ostersonnag?
 4. Wie heiβt das Eierspiel in Deutschland?
 5. Wo versteckt der Osterhase bemalte Eier?

Język niemiecki

Kl. 3 tiel     07.04.2020

FROHE OSTERN

Aufgabe 1

Was assoziiert ihr mit Ostern? (Jakie macie skojarzenia związane ze Świętami Wielkanocnymi?)

 

Aufgabe 2

Übersetze ins Deutsche. ( Przetłumacz podane zwroty na język niemiecki):

Ostereiertitschen spielen

Ostereier verstecken

Ostereier bemalen

die Wohnung mit einem Osterstrauβ schmücken

Mӓdchen mit Osterwasser bespritzen

Ostereier, ein Stück vom Osterschinken und Brot in der Kirche segnen lassen

Aufgabe 3

Lies den Text und beantworte die Fragen. (Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania)

Welche Osterbrӓuche gibt es bei euch?

Slavy: In Tschechien bespritzen wir am Ostermontag Mӓdchen mit Osterwasser. Diese Tradition ist eher auf dem Land üblich. Viele Mӓdchen finden sie aber etwas blöd.

Gina: Hallo aus Italien! Einige Tage vor Ostern kommt der Priester ins Haus und segnet das Haus und die Familie. Wir bringen bemalte Eier in die Kirche. Zu Ostern schenken wir uns Schokoladeneier. Das sind kleine Überraschungen, z. B. Schmuck oder Spielzeug für Kinder. Am Ostersonntag essen wir Lammbraten und Erbsen zum Mittagessen.

OHase: Hallo! Hier sind die Ostertraditionen aus Deutschland:

 • Der Osterhase versteckt bemalte Eier und Süβigkeiten im Garten und die Kinder suchen sie am Morgen. (In den deutschen Schokoladeneiern gibt es keine Überraschungen)
 • „Eiertitschen” und „Eierschlagen” – das ist ein Spiel, da werden zwei hart gekochte Eier aneinandergeschlagen. Es gewinnt, wer das stӓrkste Ei hat.
 • Am Ostermontag gehen die Mӓdchen zu einem Bach und bringen etwas Wasser nach Hause. Man darf nicht sprechen und nicht lachen. Dieses Wasser ist verzaubert, denn es macht schönJ
 1. Welche Osterbrӓuche gibt es in Tschechien?
 2. Was macht der Priester in Italien vor Ostern?
 3. Was essen die Italiener am Ostersonnag?
 4. Wie heiβt das Eierspiel in Deutschland?
 5. Wo versteckt der Osterhase bemalte Eier?

Kl. 1tlier 07.04.2020

Thema: Deutschtraining – ćwiczenia powtórzeniowe

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić polecenia: 4/45, 2/46, 3,4,5,6,7/47. Wszystkie polecenia są z zeszytu ćwiczeń.

kl. 3lop

07.04.2020

Thema: Temporalsӓtze – ćwiczenia gramatyczne

W ramach dzisiejszej lekcji proszę wykonać w zeszycie następujące polecenie.

 1. Utwórz zdania ze spójnikami: während, bevor, seitdem, bis.
 2. Ich habe das Studium beendet. Ich arbeite als Lehrer.

Seitdem ich das Studium beendet habe, arbeite ich als Lehrer.

 1. Er wartet. Ich komme.
 2. Wir standen auf dem Bahnsteig. Der Zug fuhr ab.
 3. Ich habe mich entschlossen, Germanistik zu studieren. Ich habe früher viel Deutsch gelernt.
 4. Sie bereitet das Mittagessen zu. Sie hört Radio.
 5. Ich fahre an die See. Er macht eine Reise ins Gebirge.
 6. Wir wohnen auf dem Lande. Wir sind gesünder.
 7. Du musst warten. Du bist an der Reihe.
 8. Ich studiere in Berlin. Ich habe viele Museen besichtigt.

Kl. 3lok

07.04.2020 (2godz)

Thema: Konjunktion „nachdem” – ćwiczenia gramatyczne

Po spójniku nachdem występuje następstwo czasów, tzn.:

Plusquamperfekt (czynność wcześniejsza) – Imperfekt/Prӓteritum (czynność późniejsza)

Perfekt – Prӓsens

Np. Peter hatte das Abitur bestanden. Er fing mit dem Studium an.

Nachdem Peter das Studium bestanden hatte, fing er mit dem Studium an.

 

 1. Proszę uzupełnic zdania w czasie przeszłym Plusquamperfekt.
  1. Die Verkäuferin …hatte……. die Waren …………eingepackt………… (einpacken)
  2. …….. ihr noch lange ………………..? (bleiben)
  3. Ich …………. immer viel in den Sommerferien …………………. (fotografieren)
  4. ………. du gern ……………………? (radfahren)
  5. Was …………. du in den Urlaub ……………………..? (mitnehmen)
  6. Meine Freundin ………… ein interessantes Buch …………………… (lesen)
  7. Die Schüler ………………. den neuen Thema ……………………. (besprechen)
 1. Utwórz zdania ze spójnikiem
 1. Mein Bruder hatte Spanisch gelernt. Danach fuhr er in die Schweiz.

Nachdem mein Bruder Spanisch gelernt hatte, fuhr er in die Schweiz.

 1. Ich hatte das Mittagessen gekocht. Ich ging zu meiner Freundin.
 2. Ich hatte mich entschlossen, Germanistik zu studieren. Ich lernte früher viel Deutsch.
 1. Meine Schwester hat Deutsch gelernt. Sie fӓhrt in die Schweiz.
 2. Michael hatte die Wohnung aufgerӓumt. Er ging auf die Party.
 3. Wir haben den Artikel gelesen. Wir diskutieren über seinen Inhalt.

Po spójniku nachdem występuje szyk poboczny.

Proszę zapoznać się dodatkowo z opisem gramatycznym w podręczniku w rozdziale 2, a następnie zróbcie polecenie 61 z ćwiczeń. Do zeszytu wpisujecie informację o spójniku nachdem oraz napisane przeze mnie ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.

Kl. 2lo 07.04.2020 (2godz)

Thema: Beim Arzt – dialogi

W ramach dzisiejszej lekcji proszę wykonać polecenia z rozdziału 4 z ćwiczeń: 21,22,23,24 (w tym poleceniu wybieracie obrazek drugi lub trzeci i zapisujecie zdania do zeszytu), 25,27 (podanych wyrazów nie odmieniamy. Wpisujemy w takiej formie, w jakiej są podane),28.

Jako przykład z ćw.24 obrazek pierwszy:

Leo hatte Schnupfen, Kopfweh und brennende Augen.

Die Ärztin untersuchte Leo gründlich und verschrieb ihm Medikamente gegen Allergie.


Tydzień III 30 marca – 03 kwietnia 2020 r.


Język niemiecki – Pani R.K.

Kl. 1tlier 31.03.2020 – 01.04.2020

Thema: Kapitel 3 – ćwiczenia powtórzeniowe

W ramach zajęć z tego tygodnia proszę zrobić z podręcznika z części Grammatik extra następujące polecenia: 1,2,3,4/56 oraz 5,6,7,8,9/57.

Kl. 2lo 01.04.2020 (2godz)

Thema: Konjunktiv Prӓteritum der Modalverben – ćwiczenia gramatyczne

W ramach dzisiejszych lekcji proszę zapoznać się z opisem gramatycznym w podręczniku G3/117. Podana jest tam również odmiana czasowników modalnych w trybie przypuszczającym. Następnie zróbcie polecenia z ćwiczeń z rozdziału 4: 29,30,34.

 

Język niemiecki – Pani R.K. 

3 LOk

31.03.2020 (2godz)

Thema: Plusquamperfekt – ćwiczenia gramatyczne

Plusquamperfekt to czas przeszły złożony, nazywany również czasem zaprzeszłym. Składa się on z czasownika posiłkowego haben lub sein, które są odmieniane w czasie przeszłym Prӓteritum oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II). Zasady stosowania czasowników posiłkowych są takie same jak w czasie przeszłym Perfekt.

Odmiana czasowników posiłkowych:

haben                                     sein

ich hatte                                 ich war

du hattest                               du warst

er,sie,es hatte                        er,sie,es war

wir hatten                              wir waren

ihr hattet                                ihr wart

sie,Sie hatten                         sie,Sie waren

 

Die Familie verkauft ihr Haus. (zdanie w czasie teraźniejszym Prӓsens)

Die Familie hatte ihr Haus verkauft. (zdanie w czasie przeszłym Plusquamperfekt)

Der Zug fӓhrt vom Gleis 6 ab. (zdanie w czasie teraźniejszym Prӓsens)

Der Zug war vom Gleis 6 abgefahren.  (zdanie w czasie przeszłym Plusquamperfekt)

Proszę wpisać do zeszytu notatkę. Następnie zapoznać się z podręcznika z rozdziału 2 z informacją gramatyczną G4 (dotyczy czasu przeszłego Plusquamperfekt) i wykonać polecenia z ćwiczeń: 52, 53, 60 (rozdział 2).

3 LOp

31.03.2020 – 01.04.2020 (2godz)

Thema: Temporalsätze mit: während, bevor, seitdem, bis – ćwiczenia gramatyczne

Zdania czasowe z podanymi w temacie spójnikami są zdaniami pobocznymi, tzn. orzeczenie występuje na końcu zdania. Zdania te tworzymy tak jak zdania ze spójnikami: als, wenn.

Znaczenie spójników:

während – podczas gdy

bevor – zanim

seitdem – odkąd, od kiedy gdy

bis – aż

 

Przykładowe zdania

 1. Ich räume auf. Meine Frau kocht in der Küche.

Während ich aufräume, kocht meine Frau in der Küche.

 1. Mark hat die Hausaufgaben gemacht. Er hat die ganze Wohnung aufgeräumt.

Bevor Mark die Hausaufgaben gemacht hat, hat er die ganze Wohnung aufgeräumt.

 1. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Ich komme selten zu spät.

Seitdem ich mit dem Bus zur Schule fahre, komme ich selten zu spät.

 1. Ich warte. Sie ruft mich endlich an.

Ich warte, bis sie mich endlich anruft.

Do zeszytu wpisujemy temat, znaczenie spójników i przykładowe zdania.

Następnie wykonujecie polecenia: 22,24,25 z rozdziału 9 z ćwiczeń.

 

3 TIEL

31.03.2020

Thema: Beim Arzt – dialogi

W ramach dzisiejszej lekcji proszę wykonać polecenia z rozdziału 4 z ćwiczeń: 24 (w tym poleceniu wybieracie obrazek drugi lub trzeci i zapisujecie zdania do zeszytu), 25,27 (podanych wyrazów nie odmieniamy. Wpisujemy w takiej formie, w jakiej są podane),28.

Jako przykład z ćw.24 obrazek pierwszy:

Leo hatte Schnupfen, Kopfweh und brennende Augen.

Die Ärztin untersuchte Leo gründlich und verschrieb ihm Medikamente gegen Allergie.

2 LOA

31.03.2020 (2godz)

Thema: Gute Besserung – ćwiczenia leksykalne, praca z tekstem

W ramach dzisiejszych zajęć proszę zrobić polecenia: 10/112, 15a/115, 115b/116 oraz 16/116 (w tym poleceniu proszę przyporządkować do obrazków pasujące zwroty). Podane ćwiczenia są z podręcznika. Z ćwiczeń proszę wykonać z rozdziału 4 następujące polecenia: 16,17,19,20.

 

 


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


Język niemiecki – Pani R.K. 

Klasa 3 LO k

W ramach lekcji języka niemieckiego proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe korzystając z podanych linków:

 • Pogoda (materiał na 2 godz. lekcyjne)

Materiał 1    

oraz wykonać dwa ćwiczenia

 • Zdania przydawkowe (materiał na 2 godz. lekcyjne)

Wstaw właściwy zaimek względny.

 1. Ich habe das Projekt übernommen, …das………… du letztes Jahr betreut hast.
 2. Das ist der Fahrlehrer, bei …………….. ich die Prüfung bestanden habe.
 3. Das ist die Gastfamilie, bei …………. ich ein Jahr lang als Au-pair-Mӓdchen gewohnt habe.
 4. Der Brief, auf ………… du lange gewartet hast, liegt auf dem Schreibtisch.
 5. Ich kenne den Jungen, mit ……………. du gestern verabredet warst.
 6. Der Mantel, ……………. du gestern anhattest, steht dir sehr gut.
 7. Kennst du die Frau, mit ……….. Franz gestern telefoniert hat?
 8. Das ist der Reitlehrer, von ……………… Regina schwӓ
 9. Das sind die Mӓdchen, ………..…. Eltern heute abwesend waren.
 10. Die Kunden, …………..du die Ware geschickt hast, sind sehr lӓ

Ułóż zdania, używając zaimka względnego we właściwym przypadku.

 1. Der schöne Bildband kostet viel Geld. Er liegt im Schaufenster.                                 Der schöne Bildband, der im Schaufenster liegt, kostet viel Geld.
 1. Unsere Nachbarin ist geistig belastet. Sie lӓsst uns nicht in Ruhe.
 2. Zum Glück habe ich den Bus verpasst. Der Bus hat einen Unfall gebaut.
 3. Die Fabrik wurde geschlossen. Mein Vater arbeitet in der Fabrik.
 4. Der Staubsauger ist kaputtgegangen. Ich habe mit dem Staubsauger die Küche geputzt.
 5. Ich habe den Journalisten im Fernsehen gesehen. Du hast mir von ihm erzӓ
 6. Da kommen die Kinder. Wir haben uns über ihre Eltern lustig gemacht.
 7. Jakob ist ein guter Mitarbeiter. Wir haben gestern über seine Leistungen diskutiert.
 8. Die Frau ist leider gestorben. Wir wollten heute einen Mietvertrag mit ihr abschlieβ
 9. Das Kind malt gerade ein Bild. Das Kind ist sehr lustig.
 10. Du hast einen Fehler gemacht. Der Fehler ist sehr gravierend.

Język niemiecki – Pan Ł.SZ.

Kl. I LOA – (Gr.Początkująca) – 23.03.20 20r. 

(Materiał na 2 godziny lekcyjne)

I . Proszę zapoznać się z informacjami na temat Austrii wykonać zadanie oraz odpowiedzieć na pytania. Odpowiedzi na pytania wykonujemy w zeszycie.

Link do zadaniahttps://learningapps.org/6288999

Österreich ( Republik Österreich) ist ein mitteleuropäischer Binnenstaat mit rund 8,9 Millionen Einwohnern.

Seit dem Jahre 1921 hat Österreich 9 Bundesländer: Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland. Das flächenmäßig größte Bundesland ist Niederösterreich. Das einwohnerreichste Bundesland ist Wien.

Pytania:

 1. Wie heißen die Bundesländer in Österreich?
 2. Wie viele Bundesländer hat Österreich und wie heißen die Hauptstädte?
 3. Wie heißen die neun Bundesländer?

II. Proszę samodzielnie wykonać zadanie na temat zabytków Wiednia.

Link do zadania : https://learningapps.org/8933036

III. Proszę przeczytać dialog i przetłumaczyć na język polski. Zadanie wykonujemy w  zeszycie.

Gast 1: Guten Tag. Wir möchten gern bestellen. Geben Sie uns die Speisekarte bitte.
Kellner: Guten Tag. Bitte schön, hier ist die Speisekarte.
Gast 1: Danke.
Kellner: Haben Sie schon gewählt?
Gast 1: Ja, Ich nehme eine Gemüsesuppe und einen Schweinebraten.
Kellner: Und was möchten Sie trinken?
Gast 1: Ein Glas Rotwein, bitte.
Kellner: und Sie? Was möchten Sie?
Gast 2: Ich möchte Pommes Frites mit Lachs und einen Salat dazu.
Kellner: und zum Trinken?
Gast 2: Einen Orangensaft, bitte.
Kellner: Möchten Sie noch einen Nachtisch bestellen?
Gast 1: Nein, danke. Das ist schon alles.
Gast 2: Wir möchten bitte bezahlen.
Kellner: Zusammen oder getrennt?
Gast 1: Zusammen, bitte.
Kellner: Das macht zusammen 32 Euro.


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


 

Język niemiecki

Kl. I LOR – (Kontynuacja) (Materiał  20.03.20 r.)

 1. Proszę przypomnieć sobie czasowniki modalne oraz zrobić zadanie w zeszycie. Pomocny będzie film powtórzeniowy.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=K4WjXz8M7jg

Zadanie : https://learningapps.org/2152684

Kl. I LOA (Materiał  20.03.20 r.)

 1. Proszę ułożyć dialog w restauracji w prawidłowej kolejności oraz przetłumaczyć na język polski. Zadanie wykonujemy w zeszycie.

https://learningapps.org/8919417

Kl. I TLIER (Materiał  24.03 –  25.03.20 r.)

 1. Proszę ułożyć dialog w restauracji w prawidłowej kolejności oraz przetłumaczyć na język polski. Zadanie wykonujemy w zeszycie.

https://learningapps.org/8919417

Film: https://www.youtube.com/watch?v=K4WjXz8M7jg

Zadanie :

 


Język niemiecki Pani R.K.

20.03.2020

kl.2 LO

W ramach lekcji języka niemieckiego proszę wykonać następujące polecenia:

 1. Spójniki als, wenn (materiał na 4 godz. lekcyjne)

Spójnika als używamy, jeśli czynność miała miejsce w przeszłości jeden raz.

Spójnika wenn używamy, jeśli rzecz miała miejsce w przeszłości kila razy, ma miejsce w teraźniejszości lub będzie miała miejsce w przyszłości.

Po tych spójnikach występuje szyk poboczny.

Przykładowe zdania

Ich war 7 Jahre alt. Ich ging zur Grundschule. – czas przeszły (war, ging)

Als ich 7 Jahre alt war, ging ich zur Grundschule.

Das Wetter ist schön. Wir gehen in den Park spazieren. – czas teraźniejszy (ist, gehen)

Wenn das Wetter schön ist, gehen wir in den Park spazieren.

Proszę zapoznać się z opisem gramatycznym w podręczniku G1/110 i G2/111, a następnie wykonać polecenia z ćwiczeń z rozdziału 4 (ćwiczenia: 5, 6, 7, 12, 14)

 1. Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące zdrowia, chorób korzystając z podanego linka:

https://learningapps.org/index.php?category=11&subcategory=5585&s=

materiał na 4 godz. lekcyjne

kl. 2 TIEL (materiał na 2 godz. lekcyjne)

W ramach lekcji języka niemieckiego proszę wykonać powtórzeniowe ćwiczenia słownictwa:

 • Jedzenie

https://learningapps.org/index.php?category=11&subcategory=4848&s=

 • Środki lokomocji

https://learningapps.org/index.php?category=11&subcategory=5621&s=

Kl. 3 TIEL(materiał na 2 godz. lekcyjne)

W ramach lekcji języka niemieckiego:

 1. Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące zdrowia, chorób korzystając z podanego linka:

https://learningapps.org/index.php?category=11&subcategory=5585&s=

 1. Proszę zrobić polecenia: 19, 20, 21, 22, 23 z rozdziału 4 z ćwiczeń

Kl.4 TEL (materiał na 2 godz. lekcyjne)

W ramach lekcji języka niemieckiego proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe korzystając z podanych linków:

Rekcja przymiotnika

https://learningapps.org/1524203

https://learningapps.org/1526412

Pogoda

https://learningapps.org/index.php?category=11&subcategory=3692&s=


Język Niemiecki Pani R.K.

1 TLIER (materiał na 4 godziny lekcyjne)

Proszę przypomnieć sobie wszystkie czasowniki modalne, które mieliśmy w rozdziale 3 (znaczenie i odmiana) oraz wykonać polecenie.

 1. Uzupełnij czasowniki modalne w odpowiedniej formie.

 

 1. Hier ……………. man nicht parken. (dürfen)
 2. Mein Freund ……………….. dieses Jahr nach Spanien fahren. (wollen)
 3. ……………….. ihr mich? (mögen)
 4. Ich ……….. dir das nicht versprechen. (können)
 5. Du …………… mehr lernen! (müssen)
 6. Ich ……………… Deutsch. (mögen)
 7. Du ……………. ziemlich gut Deutsch sprechen. (können)
 8. ………………… du rauchen! (dürfen)
 9. Im Physikunterricht ………………… man aufmerksam zuhören. (müssen)
 10. Michael ……………………. im Juli nach Deutschland fahren. (wollen)
 11. Hier ……………. man nicht rauchen. (dürfen)
 12. Meine Freundin ……………….. dieses Jahr nach Spanien fahren. (wollen)
 13. ……………….. du mich? (mögen)
 14. Ich ……….. dir leider nicht besuchen. (können)
 15. Ihr …………… mehr lernen! (müssen)
 16. ……………… du Deutsch? (mögen)
 17. Ihr ……………. ziemlich gut Deutsch sprechen. (können)
 18. ………………… ihr rauchen! (dürfen)
 19. Im Sportunterricht ………………… die Schüler nicht schreien. (dürfen)
 20. Michael ……………………. im Juli nach Deutschland fahren. (möchten)
 21. Hier ……………. man leise sein. (müssen)
 22. Meine Bekannten ……………….. dieses Jahr nach Chroatien fahren. (wollen)
 23. Wir ……………….. keine langen Touren. (mögen)
 24. Ich …………….. nicht ins Kino gehen. (dürfen)
 25. Du und deine Schwester …………… mehr lernen! (müssen)
 26. Du ……………… mich nicht stören! (sollen)
 27. Wann ……………. Monika mich besuchen? (können)
 28. Ihr………………… noch nicht in die Schule gehen! (dürfen)
 29. Im Matheunterricht ………………… alle Schüler mitmachen. (müssen)
 30. Michael und Mark ……………………. lange Spaziergӓnge. (mögen)

Proszę przypomnieć sobie rodzajniki określone i nieokreślone i przeczenie kein w mianowniku i bierniku oraz zaimki osobowe w mianowniku, które mieliśmy w rozdziale 1 i 3 oraz wykonać polecenie.

 1. Uzupełnij luki według przykładu.

1.Das ist …….ein…… Buch. ….Das……. Buch hat mir meine Freundin gekauft. ..Es……. gefällt mir sehr.

2.Das sind …………..Hefte. ……….. Hefte gehören den Schülern. Die Lehrerin hat …….. korrigiert.

3.Das ist …………… Landkarte. ………. Landkarte stellt Deutschland dar. ……….. ist bunt.

4.Das ist …………. Schüler. ……….. Schüler steht an der Tafel. ……… schreibt einen Text an die Tafel.

5.Das ist …………. Heft. ……….. Heft hat mir meine Mutter gekauft. ……… gefällt mir sehr.

6.Das sind …………..Stifte. ……….. Stifte gehören mir. Der Vater hat …….. mir geschenkt.

7.Das ist …………… Laptop. ………. Laptop ist modern. ……….. ist neu.

8.Das ist …………. Federmappe. ……….. Federmappe ist schön. …………… gehört mir.

 1. Das sind ………………. Kinder. …………….. Kinder lernen gern. …….. sind brav.
 2. Das ist ……………. Schule. …………… Schule ist in Nasielsk. ………… ist toll.

III. Uzupełnij luki, jeśli to konieczne w bierniku (d – rodzajnik określony, e – rodzajnik nieokreślony).

 1. Ich brauche e………… Schere, e………. Lineal, e……….. Radiergummi und e……… Stifte.
 2. Im Rucksack habe ich d…….. Deutschbücher, d……… Mäppchen und d……… Kalender.
 3. D…….. Mann kenne ich nicht.
 4. Mein Sohn sucht e……… Handy und e……….. Laptop.
 5. In der Schule braucht man e…….. Hefte, e……… Bücher, e……….. Stifte, e…….. Rucksack und e……. Sportbeutel.
 6. Ich brauche d………… Schere, d………. Lineal, d……….. Radiergummi und d……… Stifte.
 7. In der Schule braucht man d…….. Hefte, d……… Bücher, d……….. Stifte, d…….. Rucksack und d……. Sportbeutel.
 8. Heute besuche ich d……. Oma und d…… Opa, also d……. Groβeltern.
 9. Am Freitag besuche ich d……….. Freunde aus Berlin.
 10. In der Ferne sehe ich e……… Kirche, e……… Hochhaus, e……. Rathaus und e…… Einkaufszentrum.

kl.3 LOp (materiał na 4 godz. lekcyjne)

W ramach lekcji języka niemieckiego proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe korzystając z podanych linków:

 

 • Infinitiv mit und ohne „zu”

https://learningapps.org/7451771

 • Czas przeszły Prӓteritum/ Imperfekt

https://learningapps.org/1898878

https://learningapps.org/3513141

https://learningapps.org/3513106

https://learningapps.org/6963365

 • Rekcja czasownika

https://learningapps.org/4759113

https://learningapps.org/4759063

https://learningapps.org/4758979

https://learningapps.org/8081233