Język polski


Tydzień XI  15 – 29 maja 2020 r.


Język polski Pani A.Ż.

Język polski klasa III TEL 

Temat 1: Sprawdzian ze znajomości Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

26 maja (wtorek) o godzinie 10.00 klasówka ze znajomości II i III aktu Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail). Po upływie godziny odpowiedzi odeślesz na mój adres.

Temat 2:Jaki portret artysty został ukazany w literaturze i sztuce Młodej Polski? – przygotowanie do pisania rozprawki.

Zbierz informacje:

Przeczytaj rozdział Być artystą z podręcznika (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2) s. 147 – 160.

Dodatkowe informacje znajdziesz w Internecie:

https://epodreczniki.pl/a/piekno-ponad-wszystko/Doo8Dskpc

https://epodreczniki.pl/a/nie-wierze-w-nic/D74KFGIcE

Przeczytaj fragmenty Wesela:

AKT I, SC. 19

AKT I, SC. 24

AKT III, SC. 2 – fragment od:

NOS (do Poety)

Znam, znam: evviva l’arte….

Uzupełnij karty pracy, które otrzymałeś (-aś) na maila. Przypomnij sobie wskazówki do pisania rozprawki oraz  interpretacji wiersza.

 

Temat 3: Praca klasowa nr 4 obejmująca utwory literackie i sztukę młodopolską (rozprawka lub interpretacja wiersza).

29 maja (piątek) o godzinie 13.00 wypracowanie na podstawie literatury Młodej Polski i innych tekstów kultury (dwa tematy do wyboru: rozprawka lub interpretacja wiersza).

Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail).

Godzina z wychowawcą: Czy warto być wolontariuszem? – film Macieja Pieprzycy Chce się żyć

Obejrzyj film:

https://vod.tvp.pl/video/chce-sie-zyc,chce-sie-zyc,29965245

 III WA (od 25 do 29 maja)

Temat: Komunikacja internetowa i funkcje wypowiedzi języka – sprawdzian.

Przed klasówką wypełnij kartę pracy, którą wysłałam Ci na maila 21 maja. Zakres materiału i ćwiczenia umieściłam również na epodreczniki.pl. Sprawdź.

28 maja (czwartek) o godzinie 11.00 sprawdzian. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail). Po upływie godziny odpowiedzi odeślesz na mój adres.

 

Temat (Koło Filmowe): Czy warto być wolontariuszem? – film Macieja Pieprzycy Chce się żyć.

Obejrzyj film:

https://vod.tvp.pl/video/chce-sie-zyc,chce-sie-zyc,29965245

I WR (od 25 do 29 maja)

Temat 1: Niepokoje człowieka baroku – O wojnie naszej, którą wiedziemy  szatanem, światem i ciałem Mikołaja Sępa‑Szarzyńskiego.

Utrwalenie wiadomości z ostatniej lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=iCTQH9XdjnY

Przeczytaj informacje z podręcznika (Barbara Chuderska, Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia) s. 203 – 204. Spróbuj odpowiedzieć na pytania od 1 do 8 ze strony 205.

Dodatkowe informacje na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/watly-niebaczny-rozdwojony-w-sobie—mikolaj-sep-szarzynski/DLhp3cjgt

 

Temat 2: Sytuacja człowieka XVII i końca XX wieku – porównanie wiersza Mikołaja Sępa‑Szarzyńskiego i piosenki Ryszarda Riedla.

Przeczytaj z podręcznika tekst piosenki Modlitwa III – Pozwól mi Ryszarda Riedla. Wysłuchaj nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=QfideG41r1w

Wykonaj ćwiczenie 2 s. 208.

Temat (Koło Filmowe): Ostatni hipis naszych czasów – sylwetka Ryszarda Riedla w filmie dokumentalnym Sie macie ludzie Krzysztofa Magowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=QQijKUC0j6M

 I WA (od 25 do 29 maja)

Temat 1: Jaką rolę w życiu odgrywa przyjaźń?

Przeczytaj bajkę Przyjaciele Adama Mickiewicza  zamieszczoną w podręczniku na s. 89-90 (Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat 1. Język polski. Zasadnicza szkoła zawodowa) lub obejrzyj film z recytacją utworu w Internecie:

https://epodreczniki.pl/a/prawdziwy-przyjaciel-kto-to-taki/D14Cqg15W

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:

1.Kim są bohaterowie tej bajki?

2.Co im się przydarzyło?

3.Jakiej próbie została poddana ich przyjaźń?

 1. Jaki morał wypływa z utworu?
 2. Podaj przykłady z życia codziennego świadczące o aktualności tego morału.

Temat 2: My już tacy!… – to znaczy jacy? (Na wakacjach Bolesława Prusa).

Przeczytaj utwór Bolesława Prusa ( podręcznik s. 91-93) i odpowiedz na pytania:

1.Z kim spotkał się narrator?

 1. Co się wydarzyło we wsi?
 2. Na czym polegała dramatyczna sytuacja?
 3. Kto pierwszy ruszył na ratunek?

5.Kto uratował dziecko?

6.Co przeszkodziło głównemu bohaterowi w uratowaniu dziecka?

Praca domowa: Napisz artykuł do prasy na temat opisanych w utworze wydarzeń. Pamiętaj o nadaniu tytułu i o udzieleniu odpowiedzi na pytania: Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego? Z jakim skutkiem?

Swoją wypowiedź prześlij do oceny.


Język polski Pani A.D.

25.05.2020

klasa 1LOR

Temat:  „ Skąpiec” jako komedia charakterów.

W zeszycie proszę napisać, jakie rodzaje komizmu występują w „Skąpcu” oraz podać do nich przykłady z tekstu.

W następnym tygodniu w poniedziałek odbędzie się praca klasowa ze „Skąpca”- trzeba będzie napisać rozprawkę na podany temat.

Dodatkowa praca domowa dla chętnych- prezentacja do lektury ( prezentacje proszę przesłać na mojego maila do końca tygodnia).

klasa LO

Temat :  Molier- życie i twórczość.

Proszę w zeszycie zrobić notatkę o Molierze.

klasa 1 TLR

Temat :  „ Skąpiec” jako komedia charakterów.

W zeszycie proszę napisać, jakie rodzaje komizmu występują w „Skąpcu” oraz podać do nich przykłady z tekstu.

W następnym tygodniu w poniedziałek odbędzie się praca klasowa ze „Skąpca”- trzeba będzie napisać rozprawkę na podany temat.

Dodatkowa praca domowa dla chętnych- prezentacja do lektury ( prezentacje proszę przesłać na mojego maila do końca tygodnia).

26.05.2020

 klasa 1 LOR

Temat:    Humorystyczne podejście do tradycji literackiej- S. Barańczak „Biografioły”(2godz.).

 1. Proszę wyjaśnić pojęcie parafrazy- podręcznik str. 216.
 2. Proszę przeczytać wiersze ze str. 215/216 i odpowiedzieć na pierwsze pytanie pod rysunkiem – str. 215 oraz zrobić ćw. 5 i 9 ze str. 216.

 

klasa 1 TI, 1 TL

Temat :  Praca klasowa- Molier „Skąpiec”.

Czy chciałbyś, aby Harpagon należał do kręgu twoich znajomych?- rozprawka z elementami charakterystyki.

Praca musi liczyć minimum 250 słów. Prace proszę przysłać na mojego maila dziś ( wtorek) do godziny 18.00.

klasa 1 TLR

Temat : Retoryka w czasach antycznych i w renesansie.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika str. 90 . W zeszycie proszę wypisać rodzaje argumentów retorycznych ( tabelka str. 90).

27.05.2020

klasa 1 TL

Temat:  Dialogi z tradycją- M. Jastrun „Pijaństwo”.

Proszę przeczytać wiersz ze stront 261 i zrobić ćw. 3.

Temat : Tęsknota za Arkadią- Czesław Miłosz „Piosenka pasterska”.

Proszę przeczytać wiersz ze strony 262 i zrobić ćw.1 i 2.

 

klasa 1 TI

Temat :  Dialogi z tradycją- M. Jastrun „Pijaństwo”.

Proszę przeczytać wiersz ze stront 261 i zrobić ćw. 3.

 

klasa 1 LOR

Temat: Błędny rycerz wśród realiów życia ( 2godz.).

 1. Proszę przeczytać fr. powieści- podręcznik str. 218.
 2. W zeszycie proszę zrobić ćw. 1-5 str. 221.

 

klasa 1 LO

Temat:  Świat przedstawiony w „Skąpcu” Moliera.

 1. Proszę wypisać elementy świata przedstawionego- czas , miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

 

28.05.2020

klasa 1 TLR

Temat:  Jak skonstruować dobre przemówienie? Porady retoryczne.

Proszę zapoznać się z tekstem – podręcznik str. 91-93 i do zeszytu zrobić ćw. 5 str. 94.

klasa 1 TL

Temat:  Rozważamy, podsumowujemy, piszemy.

Z podręcznika- str. 262 proszę sobie wybrać jedno z  ćwiczeń ( 6, 7 lub 8) i napisać na podany temat pracę, która musi liczyć minimum 250 słów. Prace proszę przysłać na mojego maila do 5 czerwca. Ocena z pracy będzie liczona tak jak ocena ze sprawdzianu.

klasa 1 TI

Temat : Tęsknota za Arkadią- Czesław Miłosz „Piosenka pasterska”.

Proszę przeczytać wiersz ze strony 262 i zrobić ćw.1 i 2.

 

klasa 1 LOR

Temat : Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichote`a.

Proszę przeczytać tekst ze str. 222 i zrobić ćw. 1 i 2  str. 224.

 

klasa 1 LO

Temat:   Ponury obraz rodziny w „Skąpcu” Moliera.

Opisz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny:

Harpagon wobec Elizy:

Harpagon wobec Kleanta:

Eliza wobec ojca:

Kleant wobec ojca:

Kleant-Eliza:

 

29.05.2020

klasa 1 TI

Temat : Rozważamy, podsumowujemy, piszemy.

Z podręcznika- str. 262 proszę sobie wybrać jedno z  ćwiczeń ( 6, 7 lub 8) i napisać na podany temat pracę, która musi liczyć minimum 250 słów. Prace proszę przysłać na mojego maila do 5 czerwca. Ocena z pracy będzie liczona tak jak ocena ze sprawdzianu.

klasa 1 LO

Temat: Charakterystyka postaci Harpagona .

Proszę ułożyć charakterystykę postaci Harpagona i wysłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl ) do końca tygodnia.


Tydzień X  18 – 22 maja 2020 r.


Język polski  ( Agnieszka Wyrwich – Kosela).

Klasa II LO

 1. Temat: „ Chłopi” Reymonta w przestrzeni mitu. Proszę przeczytać tekst ze stron 222-227 oraz zrobić polecenie 1 ze strony 227.
 2. Temat: Portret Jagny we fragmencie „Chłopów” Reymonta. Proszę zrobić polecenie 1 ze strony 227 dotyczące Jagny.
 3. Temat: Postać siewcy we fragmencie „Chłopów” Reymonta. Proszę zrobić polecenie 4 ze strony 227 dotyczące siewcy.
 4. Temat: Młoda Polska Tatrzańska. (220-221, czytamy i analizujemy).
 5. Temat: Odkrywanie kultury ludowej w Młodej Polsce. (217-219).

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: Jak uporządkowane jest słownictwo? (172-176, proszę zrobić polecenie 5 ze strony 175).
 2. Temat: Poezja wieszczów. Słuchacze i czytelnicy. (177-180, proszę przeczytać temat i zrobić notatkę).

Klasa III TI

 1. Temat: Franciszek Ziejka „ Magia Wesela”. (257-258. Proszę zrobić polecenia 1-3 pod tekstem).
 2. Temat: Powtórzenie wiadomości.( Proszę przeanalizować polecenia podsumowujące pracę ze stron 258-259).

Klasa I TIER

 1. Temat: Kompozycja symultaniczna. S. Botticelli „ Wiosna”. (strona 24, proszę dokonać interpretacji obrazu, zdjęcia z zeszytu przesyłamy na mojego maila).
 2. Temat: Koncepcja Boga i świata w „ Hymnie” Jana Kochanowskiego. (proszę przeczytać tekst ze strony 25 i zrobić polecenia 1-3).

Klasa II WA

Temat:  Powtórzenie wiadomości. Ocalić od zapomnienia. (Proszę przesłać zaległe prace domowe).

 


Język polski Pani A.Ż.

Język polski klasa III TEL (od 18 do 22 maja)

26 maja (wtorek) o godzinie 10.00 test ze znajomości II i III aktu Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

29 maja (piątek) o godzinie 13.00 wypracowanie na podstawie literatury Młodej Polski i innych tekstów kultury (dwa tematy do wyboru: rozprawka lub interpretacja wiersza).

Otrzymałeś (-aś) na e-maila oceniony sprawdzian z I aktu Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W zeszycie udziel poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania: 3, 4, 5 i 6 .

Temat: Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach – symbolika Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

Wysłuchaj piosenki Marka Grechuty ze słowami z Wesela:

https://www.youtube.com/watch?v=5UboDKer6p8

Za namową Poety Panna Młoda w tym ważnym dla siebie dniu zaprasza Chochoła i „wszystkie dziwy”, zjawy, duchy . Chochoł pojawia się na weselu i sprowadza „Osoby dramatu” w myśl reguły: Co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach. Obejrzyj fragment filmu Wajdy Wesele (Chochoł i Isia):

https://www.youtube.com/watch?v=DCYD4cln4zk

Akt drugi dramatu Wyspiańskiego opisuje wizyty nietypowych gości. Żadna z postaci nie pojawia się przypadkowo. Przeczytaj Parada widm, czyli „Osoby dramatu” (PODRĘCZNIK, s. 243-244), a następnie uzupełnij tabelę.

Kim jest „Osoba dramatu”? Symbolika „Osoby dramatu” Komu się ukazuje? Wyrazem jakich tęsknot, pragnień lub obaw postaci rzeczywistej jest ukazująca się zjawa?
otrzymuje misję, od której zależy powodzenie sprawy polskiej, ale obawia się, czy on i inteligencja podołają  roli przywódczej, czy są w stanie zmobilizować się do czynu
obawia się, że jego działalność jako redaktora i polityka jest niewystarczająca, wie, że powinien bardziej mobilizować Polaków do działania,  zachęcać do zrzucenia jarzma zaborcy
jest wyrazem tęsknoty młodopolskiego poety dekadenta za romantycznym wizerunkiem artysty – przywódcy narodu, wieszcza, który ożywia mity, budzi ducha walki i prowadzi lud do zwycięstwa, pragnie pisać o wielkich postaciach z przeszłości, godnych podziwu, budzących szacunek
może podświadomie obawiać się, że jego małżeństwo, mezalians inteligenta z chłopka, jest zdradą własnej klasy społecznej
uświadamia sobie, że jeszcze niedawno przodkowie gości bawiących się dziś wspólnie na weselu byli śmiertelnymi wrogami, zdaje sobie sprawę z szeregu leżących po obu stronach konfliktu win, które nie zostały odkupione i przesądzają o tym, że porozumienie może być jedynie powierzchowne i pozorne

Oprócz zjaw obdarzonych różnymi znaczeniami symbolicznymi w świecie Wesela pojawiają się przedmioty o charakterze symboli. (PODRĘCZNIK, s. 246)

Na koniec lekcji sprawdź swoją wiedzę i  wykonaj ćwiczenia : 3, 4.2 i 4.4 zamieszczone na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DsAAXwzpU

 

Temat: Rola Wernyhory w dramacie Wyspiańskiego.

Obejrzyj reprodukcję obrazu Jana Matejki Wernyhora.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wernyhora_(obraz_Jana_Matejki)

Pisemnie w zeszycie wykonaj polecenie:

Na podstawie tekstu dramatu (akt II, scena 24) opisz postać Wernyhory i odpowiedz na pytania:

 1. a) Dlaczego Wernyhora przybył akurat do domu Gospodarza, na wesele?
 2. b) Skąd przyjechał?
 3. c) Jak się przedstawił sam, a jak postrzegał go Gospodarz?
 4. d) Po co przyjechał? Jakie rozkazy wydał?

– na cztery strony świata rozesłać – przed świtem, „nim wstanie Słońce”, nim kur zapieje trzeci raz – wici, tzn. wezwać ludzi do stawienia się do walki;

-zgromadzić chłopów pod bronią przed kościołem, powitać wszystkich imieniem Bożym, kazać uklęknąć i w absolutnej ciszy i skupieniu oczekiwać na przybycie Wernyhory z Archaniołem;

– zlecić wybranej osobie misję udania się do Warszawy w celu zwołania sejmu mającego potwierdzić niepodległość Rzeczypospolitej.

 1. e) Co pozostawił Wernyhora?
 2. f) Do czego zobowiązał Gospodarza?
 3. g) Dlaczego Gospodarz nie wywiązał się z zadania?

Obejrzyj fragment filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy (od 67 minuty i 31 sekundy do 90 minuty i 27 sekundy).

https://www.youtube.com/watch?v=uZQFR9Dmp1s

Jak reżyser zinterpretował postać Wernyhory i symbol złotego rogu. Wskaż  rozbieżności między dramatem a jego filmową adaptacją.

Przeczytaj przykładową interpretację Przepowiednia Wernyhory (PODRĘCZNIK, s. 255-256).

 

Temat: Chocholi…, czyli jaki? O funkcji motywu tańca w Weselu Stanisława Wyspiańskiego w kontekście sztuki przełomu wieków XIX i XX.

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat tańca (Taniec ,PODRĘCZNIK, s. 246, pierwszy akapit). Następnie wykonaj polecenia.
 2. a) Zinterpretuj obraz Wojciecha Weissa zatytułowany Taniec (PODRĘCZNIK, s. 247), odpowiadając na pytania:

Jak zachowują się postaci na obrazie?

Co wyrażają ich twarze, ruchy, pozy?

Co mówią o charakterze ich tańca?

 1. b) Wskaż w Weselu przykłady dotyczące tańca będącego symbolem rytmu egzystencji (na podstawie I aktu)
 2. Zinterpretuj zakończenie Wesela (PODRĘCZNIK, s. 246–249) w kontekście obrazu Jacka Malczewskiego Błędne koło.

Przeczytaj Wskazówki do analizy i interpretacji (PODRĘCZNIK, s.247) i wykonaj polecenia:

Przedstaw motywy działań Jaśka

Opisz sytuację weselników, wyjaśnij, dlaczego Jasiek nie potrafi im pomóc.

Scharakteryzuj Chochoła.

Przedstaw stosunek Chochoła do weselników oraz Jaśka.

Określ  funkcję Chochoła w dramacie.

Wymień przedmioty o charakterze symbolicznym.

Określ rolę muzyki Chochoła. Wyjaśnij znaczenie określenia „chocholi taniec”.

Co to znaczy, że w muzyce Chochoła zawiera się tajemnica polskiej duszy i narodowego charakteru?

Przeczytaj Wskazówki do analizy i interpretacji (PODRĘCZNIK, s.256) i wskaż podobieństwa i różnice w ujęciu tematu „błędnego koła” w Weselu oraz na obrazie Malczewskiego

Zastanów się, jak należy interpretować zakończenie Wesela.  Czy Wyspiański pozostawia Polakom nadzieję? Jeśli tak, to w czym można by ją upatrywać?

Obejrzyj fragment filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy (od 1godziny 36 minuty do końca) i dokonaj interpretacji piosenki Chochoła „Miałeś, chamie, złoty róg” w kontekście postawy Jaśka  oraz w kontekście całego utworu .

 klasa I WA 

Temat 1: Od Bogurodzicy do Roty – omówienie i poprawa sprawdzianu.

Otrzymałeś(-aś) na e-maila oceniony sprawdzian. Popraw w zeszycie błędne odpowiedzi. Wykorzystaj podsumowanie wiadomości Patriota, patriotyzm, Polska, Ojczyzna, bohaterowie  zamieszczone w podręczniku na s. 114-115 (Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat 1. Język polski. Zasadnicza szkoła zawodowa).

 

Temat 2: O roli marzeń w dążeniu do celu – kariera Roberta Kubicy.

Wyszukaj w Internecie informacje na temat bohatera lekcji.

Przeczytaj z podręcznika s.152 – 153 fragment blogu Robertkubica.blog.onet.pl

Zastanów się, jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia.

Obejrzyj wywiad z jedynym Polakiem w Formule 1 wyemitowany 21.12.2019 przez TVP:

https://vod.tvp.pl/video/alarm,21122019,45717890

Wymień cechy charakteru, dzięki którym Robert Kubica zrealizował swoje marzenia  (pisemnie w zeszycie).

 

 klasa I WR 

Temat:  Największy dramaturg wszechczasów i teatr elżbietański w filmie Zakochany Szekspir w reż. Johna Maddena.

Otrzymałeś(-aś) na e-maila oceniony sprawdzian. Popraw w zeszycie błędne odpowiedzi.

Obejrzyj film:

https://www.cda.pl/video/907736eb

 1. Zwróć uwagę na postać królowej Elżbiety. Jak wygląda, jak się zachowuje?
 2. Jak wyglądał teatr jako budowla? Czy teatry były popularne?
 3. Jaką pozycję w społeczeństwie zajmował aktor?
 4. Kto grał role żeńskie?
 5. Jak zaprezentowana jest postać Williama Szekspira? Jakie elementy jego biografii zostały ukazane w filmie?

 

Temat (Koło Filmowe): Komedia o Szekspirze? To niemożliwe! (o filmie Zakochany Szekspir).

 

Temat: Kilka słów o baroku.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika (Barbara Chuderska, Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia) s. 198 – 201.

Dodatkowe informacje na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/Ds47GuVAU

O sztuce barokowej:

https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal

(Pomiń Manieryzm – wynaturzenie renesansu? Rozpocznij lekcję od: Barok – styl „totalny”)

Na podstawie zebranych wiadomości sporządź notatkę w zeszycie wg planu:

 1. Podstawowe różnice pomiędzy renesansem a barokiem.
 2. Nazwa epoki.
 3. Ramy czasowe baroku w Europie i w Polsce.
 4. Tło historyczne epoki.
 5. Dwa nurty sztuki baroku.
 6. Cechy sztuki barokowej.

 

 klasa III WA 

Temat: Drogę do sławy pokonują pracowici, zdolni i wytrwali! – wywiad z Maciejem Musiałem Moje rekolekcje .

Wyszukaj w Internecie informacje na temat młodego aktora.

http://www.maciejmusial.com

Przeczytaj z podręcznika 139-143 rozmowę z Maciejem Musiałem.

Zastanów się, jakie cechy osobowości pozwalają osiągnąć sukces.

Obejrzyj:

https://vod.tvp.pl/video/rodzinkapl,odc-37-pierwsza-praca-tomka,5336278

Temat (Koło Filmowe): O nagrodach i festiwalach filmowych.

Informacje:

https://epodreczniki.pl/a/kino-xx-i-xxi-wieku-cz-2/D1AUxyamk

Wykonaj ćwiczenie 11.

Zaproponuj własne nagrody filmowe oraz podaj tytuły filmów, które – twoim zdaniem – powinny te nagrody otrzymać. Napisz krótkie uzasadnienie.


Język polski Pani A.D.

18.05.2020

klasa 1LOR

Temat:  Molier- życie i twórczość.

Proszę w zeszycie zrobić notatkę o Molierze.

klasa LO

Temat : Dlaczego czasem pisano odmiennie o tych samych sprawach?

Proszę zapoznać się z tekstem- podręcznik str. 256.

 

 klasa 1 TLR

Temat : Skąpstwo Harpagona wzięte pod lupę- ocena postawy bohatera dramatu Moliera.

Proszę wyszukać w tekście utworu fragmenty, które ilustrują  zachowanie Harpagona jako głowy rodziny, organizatora przyjęcia i właściciela skradzionej szkatułki. Wnioski proszę zapisać w zeszycie.

19.05.2020

     klasa 1 LOR

Temat:   Świat przedstawiony w „Skąpcu” Moliera.

 1. Proszę wypisać elementy świata przedstawionego- czas , miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

 

Temat : Skąpstwo Harpagona wzięte pod lupę- ocena postawy bohatera dramatu Moliera.

Proszę wyszukać w tekście utworu fragmenty, które ilustrują  zachowanie Harpagona jako głowy rodziny, organizatora przyjęcia i właściciela skradzionej szkatułki. Wnioski proszę zapisać w zeszycie.

klasa 1 TI, 1 TL

Temat : Ponury obraz rodziny w „Skąpcu” Moliera.

Opisz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny:

Harpagon wobec Elizy:

Harpagon wobec Kleanta:

Eliza wobec ojca:

Kleant wobec ojca:

Kleant-Eliza:

                                                              klasa 1 TLR

Temat : Charakterystyka postaci Harpagona.

Proszę ułożyć charakterystykę postaci Harpagona i wysłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl ) do końca tygodnia.

 

20.05.2020

klasa 1 TL

Temat:  „ Skąpiec” jako komedia charakterów.

W zeszycie proszę napisać, jakie rodzaje komizmu występują w „Skąpcu” oraz podać do nich przykłady z tekstu.

W następnym tygodniu we wtorek odbędzie się praca klasowa ze „Skąpca”- trzeba będzie napisać rozprawkę na podany temat.

Dodatkowa praca domowa dla chętnych- prezentacja do lektury ( prezentacje proszę przesłać na mojego maila do końca tygodnia).

Temat : Dlaczego czasem pisano odmiennie o tych samych sprawach?

Proszę zapoznać się z tekstem- podręcznik str. 256.

 

klasa 1 TI

Temat :  „ Skąpiec” jako komedia charakterów.

W zeszycie proszę napisać, jakie rodzaje komizmu występują w „Skąpcu” oraz podać do nich przykłady z tekstu.

W następnym tygodniu we wtorek odbędzie się praca klasowa ze „Skąpca”- trzeba będzie napisać rozprawkę na podany temat.

Dodatkowa praca domowa dla chętnych- prezentacja do lektury ( prezentacje proszę przesłać na mojego maila do końca tygodnia).

 

klasa 1 LOR

Temat:  Charakterystyka postaci Harpagona ( 2 godz.).

Proszę ułożyć charakterystykę postaci Harpagona i wysłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl ) do końca tygodnia.

klasa 1 LO

Temat:  Język i styl różnych epok.

Proszę zrobić ćwiczenia ze str. 259-260.

 

21.05.2020

klasa 1 TLR

Temat: Ponury obraz rodziny w „Skąpcu” Moliera.

Opisz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny:

Harpagon wobec Elizy:

Harpagon wobec Kleanta:

Eliza wobec ojca:

Kleant wobec ojca:

Kleant-Eliza:

 

klasa 1 TI

Temat: Dlaczego czasem pisano odmiennie o tych samych sprawach?

Proszę zapoznać się z tekstem- podręcznik str. 256.

 

klasa 1 TL

Temat:  Język i styl różnych epok.

Proszę zrobić ćwiczenia ze str. 259-260.

 

klasa 1 LOR

Temat : Ponury obraz rodziny w „Skąpcu” Moliera.

Opisz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny:

Harpagon wobec Elizy:

Harpagon wobec Kleanta:

Eliza wobec ojca:

Kleant wobec ojca:

Kleant-Eliza:

klasa 1 LO

Temat:  Dialogi z tradycją- M. Jastrun „Pijaństwo”.

Proszę przeczytać wiersz ze stront 261 i zrobić ćw. 3.

 

22.05.2020

klasa 1 TI

Temat : Język i styl różnych epok.

Proszę zrobić ćwiczenia ze str. 259-260.

 

klasa 1 LO

Temat:  Tęsknota za Arkadią- Czesław Miłosz „Piosenka pasterska”.

Proszę przeczytać wiersz ze strony 262 i zrobić ćw.1 i 2.

Pamiętajcie, żeby czytać „Skąpca”.

 


Tydzień IX  11 – 15 maja 2020 r.


Język polski  ( Agnieszka Wyrwich – Kosela).

Klasa II LO

 

 1. Temat: Wyprawa do wnętrza ciemności. O Conradowskiej etyce obowiązku. (209-213). Proszę zrobić polecenia 1 i 4 ze strony 212.
 2. Temat: Conrad- pisarz nowoczesny. (215-216). Proszę zrobić polecenia 1-2 ze strony 216, dotyczące tekstu. Przeczytajcie również informacje dotyczące filmu ze strony 213 i w miarę możliwości obejrzyjcie film „ Czas Apokalipsy”.
 3. Temat: Powstanie styczniowe we fragmencie powieści Stefana Żeromskiego. (202-208). Proszę zrobić polecenie 1 ze strony 208 dotyczące fragmentu powieści.

 

 

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: „ Od rodów – do narodu”. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. (170 – polecenie 1-2).
 2. Temat: „ Historia szlachecka czyli baśń”. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. (170-171 – polecenie 1-2).

 

Klasa III TI

 1. Temat: Tadeusz Żeleński – Boy, Plotka o „Weselu”. (250-251). Proszę zrobić polecenie 8 ze strony 259.
 2. Temat: „ Przepowiednia Wernyhory” – czytanie tekstu ze zrozumieniem. (255-256. Proszę zrobić polecenie 1 ze strony 256).

 

 

Klasa I TIER

 1. Temat: Wacław Borowy „ Kamienne rękawiczki”. Czytanie tekstu ze zrozumieniem (20-21, proszę zrobić polecenia ze strony 21).
 2. Temat: Odkrycie świata i boje o renesans. ( 22-23, proszę zrobić notatkę).

Klasa II WA

Temat:  Różne postawy wobec zbrodni. „Makbet „ Szekspira. Proszę przeczytać fragment i zrobić polecenia pod tekstem.

 


Język polski Pani A.Ż.

III TEL

TEMAT 1: Chłop potęgą jest i basta  – portret chłopów w Weselu Wyspiańskiego.

Uzupełnij

Uzupełnij tabelę i przedstaw na podstawie aktu I zbiorowy portret chłopów jako grupy społecznej w dramacie.

TEMAT 2: Obraz polskiej inteligencji w dramacie Wyspiańskiego i w filmie Wajdy.

1.Na podstawie charakterystyki rozpoznaj, o którym z inteligentów jest mowa.  Podręcznik s. 243.

 1. Inteligenci o sobie.

Na podstawie wskazanych fragmentów przedstaw poglądy Poety, Pana Młodego i Gospodarza na temat sztuki (poezji i malarstwa).

SCENA X

Poeta, Maryna

SCENA XXIV

Poeta, Gospodarz

SCENA XXV

Poeta, Gospodarz, Czepiec, Ojciec

SCENA XXXVI

Poeta, Rachel

Wniosek: Poświęcenie się sztuce skutkuje oderwaniem od rzeczywistości, artyści patrzą na świat jak na przedmiot twórczości, zatracają poczucie realności.

 

 1. Inteligenci o wsi.

Na podstawie poniższych  fragmentów określ stosunek inteligencji do chłopów oraz przedstaw jej wyobrażenia na temat życia na wsi. Opisz przyczyny nieporozumień między inteligentami a chłopami. Scharakteryzuj relacje między Panną Młodą a Panem Młodym, Radczynią a Kliminą, Dziennikarzem a Czepcem, a także przedstaw rozmowy w tańcu panienek z miasta z drużbami – Jaśkiem i Kasprem. Omów postrzeganie wsi przez Pana Młodego (sceny: 19 i 22).

 

SCENA I

Czepiec, Dziennikarz

SCENA VII

Radczyni, Klimina

SCENA XII

Pan Młody, Panna Młoda

SCENA XIX

Pan Młody, Rachel

SCENA XXII

Radczyni, Pan Młody

SCENA XXIV

Poeta, Gospodarz

SCENA XXX

Pan Młody, Gospodarz

Wniosek: Artyści patrzą na chłopów przez pryzmat „mody na bajecznie kolorową wieś”. Małżeństwa, przyjaźnie, wyprawy na wieś malarzy i poetów to przejaw chłopomanii, a nie rzeczywistego zainteresowania problemami wsi i jej mieszkańców.

Pan Młody jako chłopoman.

 1. Gospodarz jako pomost między wsią i miastem, potencjalny przywódca powstania narodowego. Przedstaw:

– opinię Gospodarza o chłopach współczesnych i dawnych (akt I, sc. 24, 30),

– refleksję o przyczynach zbliżenia, sojuszu z chłopami (akt I, sc. 30).

W decydującym momencie Gospodarz okaże się niezdolny do przewodzenia narodowi.

Brak mu dojrzałości i odpowiedzialności.

 

TEMAT 3: Od zwykłego wesela po narodową opowieść…

 

Treść Aktu I Wesela dotyczy:

a)Teraźniejszości to wydarzenia rozgrywające się w czasie akcji właściwej dramatu. Wyspiański oddaje atmosferę hucznego wesela. Spotkanie gości weselnych sprzyja nawiązywaniu bliższych relacji. Niestety, rozmowy przedstawicieli inteligencji i chłopów zarysowują rzeczywiste różnice i podziały istniejące między tymi warstwami – mimo deklarowanego zbliżenia.

b)Przeszłości – która przywołana została :

w scenie 1. – z takich jak my był  Głowacki – mówi z dumą Czepiec.

Bartosz Głowacki to chłop – bohater zwycięskiej bitwy stoczonej na racławickich polach z wojskami rosyjskimi podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.  Pod Racławicami walczyli chłopi, Naczelnikiem był jednak  szlachcic –  Tadeusz Kościuszko. W dramacie Wyspiańskiego ukazana jest w akcie III próba wzniecenia powstania chłopów pod dowództwem inteligencji.

w scenie 24. – Poeta w rozmowie z Gospodarzem przywołuje króla Piasta, legendarnego przodka dynastii, symbol historii mitycznej. Poeta wypowiada się krytycznie o wyolbrzymianych zaletach chłopów, Gospodarz natomiast podtrzymuje to wyobrażenie, wierzy w piastowską godność i powagę chłopa (obraz ten demaskuje postać Czepca skłonnego do awantur i pijaństwa).

w scenie 26.i 30. –  zarówno chłopi, jak i inteligencja wspominają rabację galicyjską (zwaną też rzezią galicyjską) z 1846 r.:

a toć były dawniej gniewy!

Nawet była krew, rzezańce…

W 1846 roku w Galicji wybuchło powstanie chłopów pod wodzą Jakuba Szeli skierowane przeciwko szlachcie. Liczne gromady chłopskie, uzbrojone w piły, młoty i siekiery, krążyły od dworu do dworu, okrutnie rozprawiając się ze swoimi panami. Pamięć o wydarzeniach z roku 1846 powoduje wzajemną nieufność między reprezentantami obu stanów.

c)Przyszłości – którą odsłaniają marzenia bohaterów.

Poeta chce dokonać rzeczy wielkiej. Współczesną mu rzeczywistość odbiera jako nudną i pospolitą. Chłopi wspominają o swej gotowości do walki. Czekają na przywódcę, kogoś, kto ich wesprze w tych działaniach. Mają  świadomość, że wspólne działanie obu warstw może się przyczynić do odzyskania niepodległości. W scenie 25. z aktu I Czepiec mówi:

ino kto by nos chcioł użyć –

kosy wissom nad boiskiem.

Przeczytaj poniższy fragment sceny 16. z aktu III

POETA

Po całym świecie

możesz szukać Polski, panno młoda,

i nigdzie jej nie najdziecie.

PANNA MŁODA

To może i szukać szkoda.

POETA

A jest jedna mała klatka —

o, niech tak Jagusia przymknie

rękę pod pierś.

PANNA MŁODA

To zakładka

gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.

POETA

— — — A tam puka?

PANNA MŁODA

I cóz za tako nauka?

Serce — ! — ?

POETA

A to Polska właśnie.

Jaką problematykę Wesela  zapowiada dialog Poety z Panną Młodą? Co oznacza „szukanie Polski”? Już na pierwszej lekcji dowiedziałeś się, że utwór Wyspiańskiego będzie opowiadać o czymś więcej niż o weselu artysty z Krakowa  i chłopki z Bronowic. Głównym problemem dramatu jest szansa na ogólnonarodowy zryw powstańczy i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Czy chłopi i inteligencja wykorzystają tę szansę?

 

1.Jak układają się wzajemne relacje między inteligencją a chłopstwem? Jakie wady Polaków zauważył Wyspiański?

 1. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Czy wydarzenia z przeszłości mają również wpływ na niemożność porozumienia się obu grup społecznych?
 2. Co można zrobić, aby doszło do zjednoczenia narodu?

Praca domowa: Uzupełnij metaplan, odnosząc się do charakterystyki społeczeństwa polskiego w Weselu S. Wyspiańskiego. (prześlij metaplan do oceny do 18 maja).

15 maja o godzinie 13.00 sprawdzian ze znajomości I aktu Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na Twój e-mail). Po upływie godziny odpowiedzi odeślesz na mój adres.


Język polski klasa I WR (od 11 do 15 maja)

Temat: Budowa akcji w dramacie Romeo i Julia Williama Szekspira.

Na podstawie wiadomości z podręcznika (Barbara Chuderska, Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia) s. 177 wykonaj pisemnie w zeszycie polecenia.

1.Określ, co jest głównym tematem tragedii.

2.Jak długo trwa czas akcji?

3.Gdzie rozgrywają się wydarzenia?

W Prologu poznajemy  najważniejsze postaci dramatu i dowiadujemy się o konflikcie między dwoma rodami, o nieustannych kłótniach i bójkach  nawet między ich służbą.

4.Wymień najważniejsze postaci dramatu i strony konfliktu:

Rodzina Monteki –

Rodzina Kapulet –

 1. Ułóż zdarzenia w kolejności chronologicznej, numerując je od 1 do 15.

Bal u Kapuletów: ujrzenie Julii przez Romea i zachwycenie się jej urodą, pierwsza rozmowa Romea i Julii zakończona pocałunkiem.

Sprzeczka między Montekimi a Kapuletami, zakończona interwencją Księcia.

Uznanie Julii za zmarłą i złożenie jej w grobowcu rodzinnym.

Zemsta Romea za śmierć Merkucja, zabicie Tybalta.

Spotkanie zakochanych w ogrodzie – wyznania i obietnice.

Umowa między Kapuletem a Parysem dotycząca jego ślubu z Julią.

Romeo skazany na wygnanie.

Usilne starania Parysa o rękę Julii.

Nieodwzajemniona miłość Romea do Rozaliny.

Otrzymanie przez Romea fałszywej wieści o śmierci Julii. Zakupienie trucizny przez zrozpaczonego młodzieńca i jego powrót do Werony.

W grobowcu Kapuletów: pojedynek Romea z Parysem zakończony śmiercią Parysa, wypicie trucizny przez Romea, zbyt późne przebudzenie Julii i jej decyzja o podzieleniu losu ukochanego.

Wieść o wieczornym balu maskowym u Kapuletów.

Śmierć Romea i Julii oraz pogodzenie się zwaśnionych rodzin.

Potajemny ślub udzielony młodym ojca Laurentego.

Plan Julii i ojca Laurentego– podanie dziewczynie mikstury usypiającej na 48 godzin.

6.Budowa akcji w dramacie.

Akcja składa się z następujących elementów kompozycyjnych:

Ekspozycja – wyjściowy układ zdarzeń, z których wynikają dalsze; przedstawia główny konflikt utworu; zapoznaje widza/czytelnika z miejscem akcji i postaciami, które występują w utworze.

Zawiązanie akcji – wydarzenie, od którego zaczyna się właściwa akcja dramatu (czyli sytuacja, która jest zapowiedzią tragicznego finału).

Rozwinięcie – dalszy bieg wypadków zapoczątkowanych w ekspozycji.

Punkt kulminacyjny – moment dramatu, w którym konflikty narastają tak bardzo, że zdawałoby się brak jest wyjścia z sytuacji.

Rozwiązanie akcji – spadek napięcia w utworze, kiedy to konflikty zostają rozwiązane.

 

Przyporządkuj wydarzenia (na podstawie ćwiczenia 5) do określonych etapów przebiegu akcji.

EKSPOZYCJA 1.

2.

3.

4.

ZAWIĄZANIE AKCJI 5.
ROZWINIĘCIE 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

PUNKT KULMINACYJNY 14.
ROZWIĄZANIE AKCJI 15.

Temat: Miłość poza grób… Romeo i Julia – najsłynniejsi kochankowie świata.

Opracowanie tematu znajdziesz w Internecie na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/milosc-poza-grob-romeo-i-julia—najslynniejsi-kochankowie-swiata/D7KoH4RZN

1.Co się wydarzyło w Weronie?

Wykonaj ćwiczenie 1.4. Sprawdź poprawne odpowiedzi.

Ćwiczenie 1.5 pisemnie w zeszycie.

2.Co doprowadziło do śmierci kochanków?

Zły los – ćwiczenia od 2.1 do 2.3 (ustnie).

Rodzice – ćwiczenia od 3.1 do 3.5 (ustnie).

Ojciec Laurenty – ćwiczenia 4.1 i 4.2 (ustnie).

3.Romeo i Julia

Przeczytaj Akt II, scena 2 (słynna scena balkonowa) i wykonaj ćwiczenia od 6.1 do 6.4 (ustnie), a następnie zapisz właściwe cytaty w tabeli:

 

Romeo o Julii i swoich uczuciach do niej Julia o Romeo i swoich uczuciach do niego
 

 

 

 

Z podręcznika s. 188 – 189 przeczytaj scenę rozstania – Akt III, scena 5 i odpowiedz na pytania 1-3 s. 190.

 

W piątek 15 maja o godzinie 12.00 sprawdzian ze znajomości lektury Romeo i Julia Szekspira.

Przykładowe pytania:

Napisz, jak długo trwa akcja Romea i Julii.

Wymień nazwy miast, w których się toczy akcja utworu.

Ułóż wydarzenia przedstawione w dramacie we właściwej kolejności.

Kto to powiedział?  O kim mowa w poniższych fragmentach ?  (te pytania dotyczą fragmentów zamieszczonych w podręczniku s. 184 – 194 i sceny 2 z Aktu II – sceny balkonowej).

Zakreśl „P”, jeśli informacja jest prawdziwa, lub „F”, jeśli jest fałszywa. Informacje fałszywe popraw tak, by były zgodne z treścią dramatu.

 1. Po bójce na placu miejskim Książę zagroził Kapuletom i Montekim wypędzeniem ich rodów z Werony. P czy F

Podaj kilka przyczyn popularności historii Romea i Julii w kulturze europejskiej.

Uzupełnij poniższe zdania informacjami zgodnymi z treścią utworu.

 1. Przy grobie Julii Romeo zabił ………

Odmień przez przypadki imię Romeo.

Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail, jeśli mi go udostępniłeś). Po upływie godziny poprawne odpowiedzi odeślesz na mój adres

agata.zbikowska@onet.pl

 

Temat (Koło Filmowe): Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w reżyserii Baza Luhrmanna. https://www.cda.pl/video/379830788

 

Język polski klasa I WA (od 11 do 15 maja)

Temat: Rodzina, dom, ojczyzna  – na podstawie fraszki Na dom w Czarnolesie Jana Kochanowskiego i Pieśni o domu Marii Konopnickiej.

Przeczytaj wiadomości ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/rodzina-dom-ojczyzna/DdHNeEYqp

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 11. Sprawdź poprawne odpowiedzi.

W podręczniku (Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat 1. Język polski. Zasadnicza szkoła zawodowa) s. 88 znajdziesz tekst i informacje na temat Pieśni o domu Marii Konopnickiej.

Temat: Polskie hymny i pieśni patriotyczne – sprawdzian.

15 maja o godzinie 11.00 sprawdzian ze znajomości polskich pieśni patriotycznych. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail, jeśli mi go do udostępniłeś). Po upływie godziny poprawne odpowiedzi odeślesz na mój adres

agata.zbikowska@onet.pl

Sprawdzian dotyczy czterech utworów:

Bogurodzica

Hymn do miłości ojczyzny [Święta miłości kochanej Ojczyzny] Ignacego Krasickiego

Rota Marii Konopnickiej

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego

Język polski klasa III WA (od 11 do 15 maja)

Temat: Po co mówimy i piszemy? O funkcjach wypowiedzi i języka.

Przeczytaj wiadomości ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/D3VXsXOHV

Wykonaj wszystkie ćwiczenia od 1.1 do 1.16  i sprawdź poprawne odpowiedzi.

 

Temat: (Koło Filmowe) Człowiek wobec historii – na przykładzie filmu Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=uxu7Z3uOLWg


Język polski Pani A.D.

11.05.2020

klasa 1LOR

Temat:  Słowa wieloznaczne.

Proszę przeczytać tekst ze str. 204 i wyjaśnić pojęcia: treść wyrazu, zakres znaczeniowy wyrazu, polisemia,  antonimy, synonimy, homonimy.

klasa LO

Temat:  Praca klasowa- W. Szekspir „Makbet”.

Proszę napisać rozprawkę na następujący temat:

Czy Makbeta możemy nazwać więźniem własnych pragnień i chorobliwych ambicji?

Praca ma liczyć minimum 250 słów. Rozprawki proszę przysłać na mojego maila dziś do godziny 18.00.

                                                              klasa 1 TLR

Temat:  Jak mówić oraz pisać pięknie oraz  przekonująco? Retoryka, czyli sztuka wymowy.

Proszę przeczytać tekst ze str. 89 i zrobić ćw. a i b. str. 89.

 

12.05.2020

     klasa 1 LOR

Temat:  Słowa neutralne i wartościujące.

Proszę zapoznać się z tekstem str. 207 w podręczniku.

Temat:  Emocjonalne zabarwienie słów- Jan Andrzej Morsztyn „Niestatek”.

Proszę przeczytać wiersz ze str. 208 i zrobić ćw. 1-3 str. 208

                  klasa 1 TI, 1 TL, 1 TLR

Temat:  Molier- życie i twórczość.

Proszę w zeszycie zrobić notatkę o Molierze.

13.05.2020

klasa 1 TL

Temat:  Świat przedstawiony w „Skąpcu” Moliera.

 1. Proszę wypisać elementy świata przedstawionego- czas , miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

Temat: Skąpstwo Harpagona wzięte pod lupę- ocena postawy bohatera dramatu Moliera.

Proszę wyszukać w tekście utworu fragmenty, które ilustrują  zachowanie Harpagona jako głowy rodziny, organizatora przyjęcia i właściciela skradzionej szkatułki. Wnioski proszę zapisać w zeszycie.

klasa 1 TI

Temat:  Świat przedstawiony w „Skąpcu” Moliera.

 1. Proszę wypisać elementy świata przedstawionego- czas , miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

klasa 1 LOR

Temat: Dramat wyborów-  W. Szekspir „Hamlet”.

Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika str. 209.

Temat: Wybór tragiczny?- „Hamlet”.

Proszę przeczytać fr. „Hamleta” z podręcznika str. 210 i zrobić ćw. 1-4 str. 211.

klasa 1 LO

Temat: Motywy literatury sentymentalnej.

Proszę przeczytać tekst ze str. 255 i zrobić ćw. 1 i 2.

Zacznijcie czytać „Skąpca” Moliera.

14.05.2020

klasa 1 TLR

Temat:  Świat przedstawiony w „Skąpcu” Moliera.

 1. Proszę wypisać elementy świata przedstawionego- czas , miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

klasa 1 TI

Temat: Skąpstwo Harpagona wzięte pod lupę- ocena postawy bohatera dramatu Moliera.

Proszę wyszukać w tekście utworu fragmenty, które ilustrują  zachowanie Harpagona jako głowy rodziny, organizatora przyjęcia i właściciela skradzionej szkatułki. Wnioski proszę zapisać w zeszycie.

klasa 1 TL

Temat: Charakterystyka postaci Harpagona.

Proszę ułożyć charakterystykę postaci Harpagona i wysłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl ) do końca tygodnia.

 

klasa 1 LOR

Temat: Wzorzec rycerza w  „Hamlecie”.

Proszę przeczytać fragment „Hamleta” ( str. 212) i zrobić ćw. 1 str. 214.

klasa 1 LO

Temat: Najsłynniejsza kolęda polska- „Pieśń o narodzeniu Pańskim”.

Z podręcznika przeczytajcie tekst kolędy- str. 254 i zróbcie w zeszycie ćw. 1-3 .

15.05.2020

klasa 1 TI

Temat: Charakterystyka postaci Harpagona.

Proszę ułożyć charakterystykę postaci Harpagona i wysłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl ) do końca tygodnia.

klasa 1 LO

Temat: Motywy literatury sentymentalnej.

Proszę przeczytać tekst ze str. 255 i zrobić ćw. 1 i 2.


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


Język polski  Pani A. W-K.

Klasa II LO

 

 1. Temat: Motywy franciszkańskie w wierszu L. Staffa „ Przedśpiew”.(192- proszę dokonać interpretacji wiersza).
 2. Temat: „ Zasada sugestii”- czytanie tekstu ze zrozumieniem. (193-194-proszę zrobić polecenie 1 pod tekstem).
 3. Temat: Powtórzenie wiadomości. (proszę przeanalizować polecenia 1-12 ze strony 194).
 4. Temat: Język jako system znaków. (195-199). Proszę przeczytać i przeanalizować temat.

 

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: „Uchronić od zatraty”- czytanie tekstu ze zrozumieniem. (168- proszę zrobić polecenie 1.).
 2. Temat: „ Jak pachnie na Litwie Mickiewicz?”- czytanie tekstu ze zrozumieniem. (169- proszę zrobić polecenie2.).

 

Klasa III TI

 1. Temat: Teatr końca XIX wieku – najważniejsze osobowości. (238-239). Proszę zrobić notatkę.
 2. Temat: Portret artysty w wierszu Stanisława Wyspiańskiego. (240- proszę dokonać interpretacji utworu).

Klasa I TIER

 1. Temat: Jan Kochanowski śladem Horacego. (18-proszę dokonać interpretacji utworu).
 2. Temat: Powtórzenie wiadomości o fraszkach Jana Kochanowskiego. (strona 19 oraz informacje z poprzednich lat nauki).

Klasa II WA

Temat:  Miłość  trudna, miłość bez wzajemności. B. Prus „ Lalka”.Proszę przeczytać fragment utworu i napisać notatkę.

 


Język polski Pani A. Ż.

Język polski klasa III TEL (od 4 do 8 maja)

Temat: Rozważania w obliczu nadchodzącej śmierci – ***[Niech nikt nad grobem mi nie płacze…] Stanisława Wyspiańskiego.

W 2017 roku brałeś (-aś) udział w projekcie edukacyjnym Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny. Przypomnij sobie dorobek tego młodopolskiego twórcy:

https://epodreczniki.pl/a/secesyjno-symboliczny-charakter-tworczosci-stanislawa-wyspianskiego/D1BAnnyW8

Stanisław Wyspiański był również poetą. Przeczytaj z podręcznika (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2)  s. 240 wiersz ***[Niech nikt nad grobem mi nie płacze…] i odpowiedz na pytania:

Kim jest podmiot liryczny? Czym jest „trud, co zabija”?

Jak wyobraża sobie własny pogrzeb?

Jaki jest jego stosunek do współczesnych? (3 strofy – I część utworu)

Jakie nadzieje pokłada w przyszłych pokoleniach? (II część wiersza)

Dzięki czemu podmiot liryczny jest w stanie pokonać śmierć?

Na koniec lekcji wysłuchaj fragmentu koncertu Wyspiański według Koniecznego – Joanna Słowińska  Niech nikt nad grobem mi nie płacze

https://www.youtube.com/watch?v=XFDP0ia4dH0

Temat: Stanisław Wyspiański i teatr modernistyczny.

Informacje znajdziesz w podręczniku   s. 236 – 239      oraz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/bronowicka-chata-z-bajki-w-widowiskowym-teatrze-stanislawa-wyspianskiego/D1GyhOeI5

Przeczytaj w Internecie wiadomości Teatr ogromny i wykonaj ćwiczenia: 1.1, 2, 3 i 4 (sprawdź poprawne odpowiedzi) oraz zapoznaj się z tekstem „Wesele” – światło dźwięk ruch  – ćwiczenia: 5, 6.1, 6.2, 7 i 8.

 

Temat: Związek didaskaliów z problematyką Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

W opracowaniu zagadnienia pomocne będą informacje z podręcznika: Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Przewodnik po lekturze – s. 241-243  oraz opis scenerii dramatu –  Pawie pióra na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/bronowicka-chata-z-bajki-w-widowiskowym-teatrze-stanislawa-wyspianskiego/D1GyhOeI5

 

Następnie przeczytaj uważnie didaskalia do Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

DEKORACJA:

Noc listopadowa; w chacie, w świetlicy. Izba wybielona siwo, prawie błękitna, jednym szarawym tonem półbłękitu obejmująca i sprzęty, i ludzi, którzy się przez nią przesuną…

 

Na podstawie opisu „Dekoracji” wykonaj ćwiczenia:

1.Wyobraź sobie, że stoisz w drzwiach pokoju, w którym odbywają się tańce. Opowiedz swoimi słowami, co widzisz, rozglądając się w różne strony (opisz izbę, alkierz, przedmioty, postacie, wymień efekty akustyczne, barwy, cienie, wrażenie ruchu…).

2.Wypisz po dwa elementy wystroju wnętrza, które jednoznacznie świadczą o tym, że w opisywanym domu żyją obok siebie przedstawiciele różnych grup społecznych.

Sprzęty typowe dla domu  chłopskiego –

Sprzęty typowe dla domu inteligenckiego –

 1. Jakiej wiedzy o społeczeństwie opisanym w Weselu mogą dostarczyć informacje, że
 2. a) obok siebie wiszą wizerunki dwóch Madonn – Matki Boskiej Ostrobramskiej i Matki Boskiej Częstochowskiej –
 3. b) w jednej izbie znajdują się obrazy przedstawiające świętych i menora – żydowski świecznik –
 4. Nieprzypadkowo w opisie scenografii pojawiły się dwa obrazy Jana Matejki. Napisz, jaki jest ich związek z treścią dramatu.

Wernyhora –

Racławice

 1. Dramat młodopolski był syntezą sztuk. Z didaskaliów wypisz po jednym cytacie dowodzącym, że w Weselu obok słów ważną funkcję pełniły:
 2. a) ruch (taniec) –
 3. b) muzyka –
 4. c) kolor (plastyka) –
 5. Wypisz z tekstu fragment, który opisuje (ale nie nazywa) jedną z osób dramatu. Przypomnij, o jaką postać chodzi.

Cytat:

Postać:

Wniosek z lekcji: „Dekoracja” wykracza daleko poza funkcje tradycyjnych didaskaliów, zapowiada główne problemy dramatu, stwarza nastrój tajemniczości, wprowadza motywy narodowe wskazujące na to, że utwór Wyspiańskiego będzie opowiadać o czymś więcej niż o weselu artysty z Krakowa  i chłopki z Bronowic.

Odpowiedzi na pytania od 1 do 6 prześlij na mój adres do 11 maja.

 

15 maja o godzinie 13.00 sprawdzian ze znajomości Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail). Po upływie godziny odpowiedzi odeślesz na mój adres.

klasa I WA (od 4 do 8 maja)

Temat: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ródRota Marii Konopnickiej.

Przeczytaj informacje na temat pieśni Marii Konopnickiej na stronie

https://epodreczniki.pl/a/bog-i-ojczyzna—wybrane-piesni-hymniczne/D15MFbVzo

Zapamiętaj z lekcji najważniejsze informacje o polskich hymnach i pieśniach patriotycznych. Na koniec lekcji obejrzyj galerię dzieł sztuki i wysłuchaj utworów opatrzonych w bibliotece muzycznej numerami:

2. Bogurodzica

4. Hymn do miłości ojczyzny [Święta miłości kochanej Ojczyzny] Ignacego Krasickiego

5. Rota Marii Konopnickiej

6. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego

Temat : Bóg i ojczyzna – polskie hymny i pieśni patriotyczne (utrwalenie).

Przeczytaj wiadomości ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/hymny-i-piesni-patriotyczne—spiew/D3Xpm98a2

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 9. Sprawdź poprawne odpowiedzi.

15 maja o godzinie 11.00 sprawdzian ze znajomości polskich pieśni patriotycznych. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail, jeśli mi go do tej pory udostępnisz). Po upływie godziny poprawne odpowiedzi odeślesz na mój adres

agata.zbikowska@onet.pl

klasa I WR (od 4 do 8 maja)

Temat: Teatr elżbietański i dramat Szekspira.

Przeczytaj z podręcznika (Barbara Chuderska, Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia) z rozdziału 2. „Romeo i Julia” – miłość wszech czasów (s. 181-199) informacje– Największy talent epoki elżbietańskiej oraz Teatr elżbietański.

Opracowanie tematu znajdziesz również w Internecie na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/william-shakespeare—najslynniejszy-dramaturg-w-dziejach-ludzkosci/DQfrxMfzQ

Tu znajdziesz tekst Najlepszy scenarzysta wszech czasów. Po przeczytaniu cytowanego fragmentu tekstu Tomasza Raczka wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia 6.1 i 6.2.

Przeczytaj dramat Romeo i Julia Szekspira:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia/

Wysłuchaj słuchowiska radia RMF FM  Romeo i Julia

https://www.youtube.com/watch?v=4btSVFVG0Bk

Informacje na temat życia i twórczości Szekspira oraz dramatu Romeo i Julia znajdziesz również na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=XE9gRDyqcFw

ROMEO I JULIA – William Shakespeare (Szekspir) – streszczenie i opracowanie lektury – @NauQa.pl

Temat: Czy w miłości warto kłamać? – Romeo i Julia Szekspira.

Obejrzyj lekcję:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,jezyk-polski-lekcja-1-27042020,47760180

 

15 maja o godzinie 12.00 sprawdzian ze znajomości lektury Romeo i Julia Szekspira. Zadania zostaną Ci przekazane drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail, jeśli mi go udostępniłeś). Po upływie godziny poprawne odpowiedzi odeślesz na mój adres

agata.zbikowska@onet.pl

 

Temat (Koło Filmowe): Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w reżyserii Baza Luhrmanna. https://www.cda.pl/video/379830788

klasa III WA (od 4 do 8 maja)

Temat (Koło Filmowe): Portret Krzysztofa Kieślowskiego w filmie dokumentalnym Krzysztofa Wierzbickiego.

https://ninateka.pl/film/krzysztof-kieslowski-im-so-so-krzysztof-wierzbicki

Temat:  O komunikacji internetowej.

 

Przeczytaj wiadomości ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/mowa—pismo—internet-czyli-jak-zmienia-sie-komunikacja/DELe35hfw

Wykonaj wszystkie ćwiczenia od 3.1 do 3.11  i sprawdź poprawne odpowiedzi.

Praca domowa: Zaprojektuj przy użyciu komputera zaproszenie na swoje urodziny, które wyślesz do przyjaciół w postaci załącznika do e‑maila. To zadanie zeskanuj i wyślij do oceny na adres:

agata.zbikowska@onet.pl

 


Język polski Pani A.D.

04.05.2020

klasa 1LOR

Temat: Fenomen czasu-  D. Naborowski „Krótkość żywota”.

Proszę przeczytać wiersz ze strony 194 i zrobić w zeszycie ćw. 1-3 ze str. 195.

Pamiętajcie, żeby czytać „Skąpca” Moliera.

klasa LO

Temat: Czy nie spadnie na nich to posądzenie? Literacka psychologia zbrodni.

 1. Przeczytajcie scenę VII z aktu I.
 2. Na podstawie tej sceny proszę przeanalizować rolę żony Makbeta w zbrodni na królu. Wypiszcie argumenty, których używa lady Makbet, aby nakłonić męża do popełnienia zbrodni.

klasa 1 TLR

Temat: „ Czym są Treny?”- analiza tekstu Janusza Pelca.

Proszę przeczytać tekst ze strony 84 i zrobić ćwiczenia 1-5 .

 

05.05.2020

klasa 1 LOR

Temat: Upływ czasu- Daniel Naborowski „Na toż”.

Proszę przeczytać wiersz ze str. 195 i zrobić ćw. 1-3 ze str. 196.

Temat: Współczesne nawiązania do poezji Naborowskiego.

Proszę przeczytać wiersz „LXXII” ze str. 197 i zrobić ćw. 1-3 ze str. 198.

klasa 1 TI, 1 TL

Temat: Sentymentalny pejzaż w wierszu Karpińskiego- „Przypomnienie dawnej miłości”.

Proszę przeczytać wiersz ze str. 252 i zrobić ćw. 1-3 ze str. 253

W następnym tygodniu zaczniemy omawiać „Skąpca”.

klasa 1 TLR

Temat: Rozważamy, podsumowujemy, piszemy.

Z podręcznika str. 85 proszę zrobić ćw. 10 – rozprawka ma liczyć minimum 200 słów. Prace proszę przysłać na mojego maila  ( anna-dobies4@wp.pl) do końca tygodnia. Ocena z pracy będzie liczona tak jak ocena ze sprawdzianu.

 

06.05.2020

klasa 1 TL

Temat: Omawiamy dzieło sztuki- opis obrazu.

Proszę opisać wybrany obraz- podręcznik str. 252 i 253.

Temat: Najsłynniejsza kolęda polska- „Pieśń o narodzeniu Pańskim”.

Z podręcznika przeczytajcie tekst kolędy- str. 254 i zróbcie w zeszycie ćw. 1-3 .

klasa 1 TI

Temat: Omawiamy dzieło sztuki- opis obrazu.

Proszę opisać wybrany obraz- podręcznik str. 252 i 253.

klasa 1 LOR

Temat: Tworzenie własnego tekstu- wypowiedź ustna. ( 2 godz.)

Proszę zapoznać się z tekstem w podręczniku str. 253 i przeanalizować przykładowy plan wypowiedzi.

klasa 1 LO

Temat:  „Makbet”- tragedia o wewnętrznej przemianie bohatera.

Proszę poszukać w tekście fragmenty opisujące Makbeta i na ich podstawie ułożyć charakterystykę postaci bohatera.

Prace proszę przesłać do końca tygodnia na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl).

W poniedziałek odbędzie się praca klasowa z lektury- trzeba będzie napisać rozprawkę na zadany temat.

 

07.05.2020

klasa 1 TLR

Temat: Dialogi z tradycją- W. Broniewski „Firanka”

Proszę przeczytać wiersz ze strony 88 i zrobić w zeszycie ćw. 1 i 2.

W następnym tygodniu zaczniemy omawiać „Skąpca”.

klasa 1 TI

Temat: Najsłynniejsza kolęda polska- „Pieśń o narodzeniu Pańskim”.

Z podręcznika przeczytajcie tekst kolędy- str. 254 i zróbcie w zeszycie ćw. 1-3 .

 

klasa 1 TL

Temat: Motywy literatury sentymentalnej.

Proszę przeczytać tekst ze str. 255 i zrobić ćw. 1 i 2.

 

klasa 1 LO

Temat: Sentymentalny pejzaż w wierszu Karpińskiego- „Przypomnienie dawnej miłości”.

Proszę przeczytać wiersz ze str. 252 i zrobić ćw. 1-3 ze str. 253

klasa 1 LOR

Temat: Miłość w  wierszach Jana Andrzeja Morsztyna.

Proszę przeczytać wiersz ze str. 200 i zrobić ćw.  1 i 3 ze str. 201.

 

08.05.2020

klasa 1 LO

Temat: Omawiamy dzieło sztuki- opis obrazu.

Proszę opisać wybrany obraz- podręcznik str. 252 i 253.

klasa 1 TI

Temat: Motywy literatury sentymentalnej.

Proszę przeczytać tekst ze str. 255 i zrobić ćw. 1 i 2.


Tydzień VII  27 – 30 kwietnia 2020 r.


Język polski  ( Agnieszka Wyrwich – Kosela).

Klasa II LO

 1. Temat: Analiza i interpretacja sonetów Jana Kasprowicza. (182-183). Proszę dokonać interpretacji czterech sonetów.
 2. Temat: Zmaganie ze światem i Bogiem w twórczości Jana Kasprowicza. (184-189). Proszę zrobić polecenie 8 ze strony 190.
 3. Temat: Pokora i pojednanie z Bogiem. „ Rozmiłowała się ma dusza…” (190).
 4. Temat: Inspiracje filozofią franciszkańską w poezji (191).

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: Pamięć zbiorowa w „ Panu Tadeuszu”. Proszę zrobić polecenie 6 ze strony 165.

Klasa III TI

 1. Temat: Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny. (229-235). Proszę zrobić polecenie3 ze strony 234.
 2. Temat: „ Chłopi”- związki z epoką. ( 228). Proszę zrobić polecenie 1 i 2 spod tekstu.

Klasa I TIER

 1. Temat: Człowiek renesansu. (14-15). Proszę napisać notatkę.
 2. Portret człowieka w Pieśni X IX Jana Kochanowskiego. (16). Proszę zrobić polecenia 3 i 4 ze strony 17.

Klasa II WA

Temat:  Miłość w komedii Aleksandra Fredry „ Śluby panieńskie”. Proszę przeczytać fragment utworu i napisać notatkę.


Język polski

klasa III TEL (od 27 do 30 kwietnia)

Temat: „Kto panu napisał taki dobry scenariusz?” – Wesele według Wajdy.

Obejrzyj film Andrzeja Wajdy zrealizowany na podstawie dramatu Wyspiańskiego

https://ninateka.pl/film/wesele-andrzej-wajda

Godzina z wychowawcą

klasa III TEL (od 27 do 30 kwietnia)

Temat:  Pamiętamy – 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Zapoznaj się z wystawą „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit” na stronie głównej IPN

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/94428,Wystawa-Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit-do-pobrania.html

Obejrzyj wydanie  Polskiej Kroniki Filmowej nr 38/1991 pt. „Katyń, Charków, Miednoje”

https://ninateka.pl/film/polska-kronika-filmowa-nr-38-1991

Wirtualne upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej na stronie internetowej www.80rocznicakatynia.pl

Film Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy:

https://www.cda.pl/video/456462500

 

Język polski

klasa I WA (od 27 do 30 kwietnia)

Temat: Co to znaczy kochać ojczyznę? – Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego i Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego.

 

https://epodreczniki.pl/a/milosc-ojczyzny-hymny-ignacego-krasickiego-i-jozefa-wybickiego/D16wvFPLo

Przeczytaj tekst Wacława Panka Hymny polskie i przepisz do zeszytu poprawne odpowiedzi z ćwiczenia 1.

Zapoznaj się z Hymnem do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego i wykonaj ćwiczenia od 3.1 do 3.4 (ustnie) i od 4.1 do 4.4 – pisemnie w zeszycie.

Wysłuchaj nagrania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, przeczytaj na jej temat wiadomości i napisz w zeszycie notatkę (ćwiczenie 6).

Język polski klasa I WR (od 27 do 30 kwietnia)

Temat: Człowiek – to brzmi dumnie. Sprawdzian wiadomości –  renesans.

Poprawa sprawdzianu.

W zeszycie popraw błędnie wykonane polecenia. W zadaniach wyboru wielokrotnego, czyli zamkniętych, przepisz polecenie i poprawną odpowiedź, np.

1.Jan Kochanowski był humanistą, tzn. (wybierz najcelniejszą odpowiedź):

 1. poznał dogłębnie kulturę antyku i – tak jak u starożytnych – człowiek stał się ośrodkiem jego zainteresowania.

Poprawiony i oceniony sprawdzian wysłałam na Twój e-mail.

Test umieściłam również na platformie epodreczniki.pl

I WR i III WA (Koło Filmowe)

Temat:  Pamiętamy – 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Zapoznaj się z wystawą „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit” na stronie głównej IPN

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/94428,Wystawa-Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit-do-pobrania.html

Film Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy:

https://www.cda.pl/video/456462500

Język polski klasa III WA (od 27 do 30 kwietnia)

Temat:  Sławny i ekscentryczny, czyli o twórczości Władysława Hasiora.

Przeczytaj wiadomości ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/wladyslaw-hasior—pionier-asamblazu-i-tworca-magicznych-przestrzeni/DJlyJGmu3

Sporządź w zeszycie krótką notatkę, w której odpowiesz na pytania:

Kim był Władysław Hasior?

Jakie techniki artystyczne stosował w swoich pracach i jakie podejmował tematy?

Opisz wybrane dzieło Władysława Hasiora.


Język polski Pani A.D.

klasa 1 LO

Temat:  Czy znamy treść lektury?- W. Szekspir „Makbet”.

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące treści lektury. Odpowiedzi należy przesłać na mojego maila (anna-dobies4@wp.pl) dzisiaj do godziny 18.00.

 1. Do kogo zwracają się Czarownice w poniższym cytacie? Objaśnij ich słowa, odwołując się do fabuły dramatu.

„Mniejszy, a przecie większy od Makbeta.

Nie tak szczęśliwy, a przecie szczęśliwy.

Ty królów spłodzisz, choć nie jesteś królem”.

 1. W jaki sposób Makbet odwrócił od siebie podejrzenie królobójstwa?
 2. Jak i dlaczego zginął Banko?
 3. Uzupełnij tabelę dotyczącą drugiej przepowiedni Czarownic.

 

Warunki klęski Makbeta Sposób spełnienia się przepowiedni
 

 

 

 

 

 1. Jakie relacje łączyły Duncana i Malcolma?
 2. Opisz pierwsze spotkanie Makbeta z duchem Banka.
 3. Na czym polegało szaleństwo lady Makbet?

 

klasa 1 LOR

Temat: Antynomie myśli barokowej- B. Pascal „Myśli”.

Proszę przeczytać tekst ze str. 168 i zrobić ćw. 1-3 str.168.

Proszę zacząć czytać „Skąpca” Moliera.

                                                                  klasa 1 TLR

Temat: Rozpacz ojca- Jan Kochanowski „Tren X”.

Proszę przeczytać „Tren X” ze str. 75 i zrobić w zeszycie ćw. 1-4 str. 75.

 

28.04.2020

klasa 1 LOR

Temat: Najwięksi filozofowie XVII w.

Na podstawie tekstu w podręczniku- str. 170 proszę zrobić notatkę o filozofach.

Temat: Człowiek- Bóg- świat w poezji metafizycznej.

Proszę  przeczytać tekst ze str. 171 i wyjaśnić pojęcie poezji metafizycznej.

klasa 1 TI, 1 TL

Temat: Kryzys świadomości europejskiej.

Proszę przeczytać tekst ze str. 248 i zrobić ćw. 1-3.

Proszę zacząć czytać „Skąpca” Moliera.

klasa 1 TLR

Temat: Apogeum światopoglądowego kryzysu „Tren XI”.

Proszę przeczytać „Tren XI” ze strony 76 i zrobić ćw. 1 i 2.

 

29.04.2020

klasa 1 TI, 1 TL

Temat: Czułość serca w epoce rozumu, czyli marzenia o powrocie do natury.

Proszę przeczytać tekst ze str. 249 i wyjaśnić pojęcia: sentymentalizm i rokoko.

 

1 LOR

Temat: Jaki jest sens i cel ludzkiego istnienia?- Mikołaj Sęp Szarzyński „ Sonet IV”.

Z podręcznika str. 172 proszę przeczytać „Sonet IV” i zrobić ćw. 1, 3 i 4.

Temat: Człowiek  sprzeczny i wewnętrznie rozdarty- „Sonet V”.

Proszę przeczytać „Sonet V” ze str. 173 i zrobić ćw. 1-3 ze str. 174.

 

klasa 1 LO

Temat: Świat przedstawiony w dramacie W. Szekspira „Makbet”.

 1. Proszę wypisać elementy świata przedstawionego- czas i miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

 

30.04.2020

klasa 1TLR

Temat: Rozpacz ojca- rozpacz filozofa- „Tren XIX albo Sen”.

Proszę przeczytać tren Kochanowskiego ze str. 79 i zrobić ćw. 1 i 2 str. 83.

Pamiętajcie, żeby zacząć czytać „Skąpca” Moliera.

 

klasa 1 TI, 1 TL

Temat: Serce czułe i piękne wzory , czyli sielanka sentymentalna- „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”.

Proszę przeczytać wiersz ze strony 251 i zrobić ćw. 1 i 2.

 

klasa 1 LOR

Temat: Fenomen piękna i czasu.

Proszę przeczytać tekst ze strony 191 i wyjaśnić pojęcie panegiryk.

 

klasa 1 LO

Temat: „Makbet” Szekspira jako traktat na temat zła.

Charakterystyka postaci czarownic- proszę uzupełnić tabelkę.

Czarownice Informacje w dramacie + komentarz
Jak wyglądają?

 

W jakich okolicznościach pojawiają się wiedźmy?
Jakie mają możliwości, na czym polega ich działanie?
Jakimi cechami charakteryzują się ich wypowiedzi? (przykład ze sceny I)
Z jakich składników przygotowują swoje mikstury?
Jaką funkcję pełnią w kontekście problemu zła?

 

 


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


Język polski  i fakultety Pani A.Ż.

klasa III LOAB i IV TE (od 20 do 24 kwietnia)

Poziom podstawowy

Przed maturą – powtórzenie o epokach.

Średniowiecze

Krótko o długiej epoce.

https://epodreczniki.pl/a/krotko-o-dlugiej-epoce—sredniowiecze/Dy2fdfxNL

Renesans

Powrót do przeszłości, by zmieniać przyszłość.

https://epodreczniki.pl/a/powrot-do-przeszlosci-by-zmieniac-przyszlosc-renesansowy-humanizm/D1R3b7N25

Barok

Od renesansu do baroku.

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/DYaqn9OA6

https://epodreczniki.pl/a/barokowe-kontrasty/DBDK8b9vW

Oświecenie

Wiek rozumu, czyli oświeceniowa Europa.

https://epodreczniki.pl/a/wiek-rozumu-czyli-oswieceniowa-europa/D13CaUU1

Romantyzm

Czas „burzy i naporu” w sztuce.

https://epodreczniki.pl/a/czas-burzy-i-naporu-w-sztuce/Dtilz4s7e

Romantyczny indywidualizm.

https://epodreczniki.pl/a/romantyczny-indywidualizm/DZA0yD3FY

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”– różne oblicza patriotyzmu.

https://epodreczniki.pl/a/ojczyzna-to-wielki-zbiorowy-obowiazek–rozne-oblicza-patriotyzmu/DHVquKYBF

Pozytywizm

Pozytywistyczne ścieżki.

https://epodreczniki.pl/a/pozytywistyczne-sciezki/DOpDrlrpr

Modernizm/ Młoda Polska

Izmy przełomu wieków.

https://epodreczniki.pl/a/izmy-przelomu-wiekow/DyKIxu6wf

Dwudziestolecie międzywojenne

Kult czystej formy.

https://epodreczniki.pl/a/kult-czystej-formy/DEiWCP2zo

Deformacja i poznanie: w poszukiwaniu duchowej genealogii.

https://epodreczniki.pl/a/deformacja-i-poznanie-w-poszukiwaniu-duchowej-genealogii/DnwauQYn5

Język polski Pani A.Ż.

klasa III LOAB (od 20 do 24 kwietnia)

Poziom rozszerzony

Temat: „Czuły narrator” w literaturze.

Obejrzyj prezentację na temat twórczości Olgi Tokarczuk:

https://admzsg.edu.pl/stories/edukacja/ogrod/OlgaTokarczuk.pdf

Wysłuchaj  fragmentu (od  55:55 do końca, czyli około 5 minut )wykładu noblowskiego , który Olga Tokarczuk wygłosiła w Sztokholmie. Esej, odczytany przez autorkę w języku polskim, nosi tytuł „Czuły narrator”. Wykład możesz obejrzeć na stronie

https://tvn24.pl/kultura-i-styl/wyklad-noblowski-olgi-tokarczuk-przeczytaj-esej-czuly-narrator-ra991401-2563549

Przeczytaj fragment rozpoczynający się od słów:

„7.   Piszę fikcję, ale nigdy nie jest to coś wyssanego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz mnie samej. ….”

Odpowiedz na pytanie:

W jaki sposób „czuły narrator” przemawia do czytelnika? Odwołaj się do wybranego utworu (np. Kamizelka B. Prusa, Latarnik Henryka Sienkiewicza) oraz wybranych cytatów z wykładu Olgi Tokarczuk:

„Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. (…)

Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna, wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu.

Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie współzależny.

Literatura jest właśnie zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu. To jest podstawowy psychologiczny mechanizm powieści. Dzięki temu cudownemu narzędziu, najbardziej wyrafinowanemu sposobowi ludzkiej komunikacji, nasze doświadczenie podróżuje poprzez czas i trafia do tych, którzy się jeszcze nie urodzili, a którzy kiedyś sięgną po to, co napisaliśmy, co opowiedzieliśmy o nas samych i o naszym świecie.”

Temat: „Od kiedy pamiętam, chciałam napisać książkę taką jak ta. Stworzyć i opisać świat” –  „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk.

Propozycja odczytania powieści.

Przeczytaj raz jeszcze  Czas Lalki.

„Lalka to ruda, kudłata suka”. Ale dlaczego czas?( bo to jest teraz odpowiednia pora, by opowiedzieć wszystko, co najważniejsze o psie Misi)

NARRATOR

Opowiada w 3 osobie, wie wszystko o Lalce, wie wszystko również o jej świecie, zna jej myśli, obawy i pragnienia oraz sposób, w jaki patrzy na otaczający świat. Zatem więcej wie niż człowiek, zna sposób myślenia i odczuwania psa. Świat zwierząt nie stanowi dla niego tajemnicy. Wypowiada się w sposób kategoryczny, to, co mówi j brzmi jak absolutna prawda, nie podlega dyskusji. Jego obecność w książce jest dominująca.  Narrator wie najlepiej, bo to on – niczym Bóg – powołał  do istnienia, wymyślił ten świat.  Kim zatem jest narrator? Stworzyciel em świata, ludzi i ich historii.

AKCJA

Akcja rozumiana jako ciąg wydarzeń praktycznie tu nie istnieje , tak naprawdę nic się tu nie dzieje. Narrator opisuje przeżycia wewnętrzne zwierzęcia, typowe dla każdego domowego psa, jego relacje z człowiekiem. Mamy tu do czynienia z uogólnieniem, prawdą o istocie psa domowego, jego podporządkowaniu człowiekowi. Wszystkie wydarzenia w książce kończą się sformułowaniem jakiejś ogólnej wiedzy o świecie dotyczącej każdego z nas. Tego uogólnienia dokonuje sam narrator, bo to on jest tu najważniejszy.

CZŁOWIEK I JEGO PRZEŻYCIA

Akcja powieści dotyczy konkretnych osób: dziedzica Popielskiego, rodziny Boskich i Niebieskich. Losy bohaterów dotyczą m. in. śmierci, zdrady, cierpienia i stanowią symboliczny skrót, jakiś wzorcowy moduł ludzkiej egzystencji.

Czego w powieści Tokarczuk człowiek boi się najbardziej? (takie zagrożenia nazywane są sytuacjami granicznymi)

-śmierci i ciężkiej choroby, która z dnia na dzień zabierze wszystko

-wojny, która niszczy odwieczny porządek rzeczy  i stanowi śmiertelne zagrożenie

-obłędu, utraty kontroli nad naszymi myślami i czynami.

Pytanie: W czyje losy zostały wpisane wspomniane wyżej sytuacje graniczne?

TYTUŁ

Prawiek to nazwa miejscowości, ale nie jest to zwykłe miejsce, „leży w środku wszechświata”. Granicami Prawieku są nie tylko konkretne miejscowości, ale i ludzkie niepokoje:

-niebezpieczeństwo północnej granicy Prawieku [Droga jest groźna, rodzi niepokój podróży]

-niebezpieczeństwo południowej granicy Prawieku.  [Miasteczko jest groźne, ponieważ rodzi pragnienie posiadania i bycia posiadanym]

-niebezpieczeństwo wschodniej granicy Prawieku.  [Niebezpieczeństwo głupoty, która rodzi z chęci mędrkowania.]

-niebezpieczeństwo zachodniej granicy Prawieku.  [Niebezpieczeństwo popadnięcia w pychę].

Miejsce zdarzeń ma cechy przestrzeni mitycznej. Strażnikami granic są archaniołowie: Rafał, Gabriel, Michał i Uriel. Czy uda im się uchronić Prawiek przed rozpadem, a jego mieszkańców przed niebezpieczeństwem? Przypomnij sobie zakończenie książki.

CZAS

A może Prawiek to nie miejscowość, ale czas, coś, co dzieje się od dawien dawna, czyli od prawieków. Obok Prawieku  są też inne czasy – mamy czas Genowefy, Adelki, dziedzica Popielskiego, jest też i czas domu, młynka Misi, czas lip, czas grzybni czy anioła Misi. Są to światy i czasy rzeczy, roślin, zwierząt, ludzi, a nawet aniołów i Boga. Gdy przyjdzie czas, gdy ktoś lub coś okaże się ważne dla opowieści, to jego historia wynurzy się z nieistnienia.

Każdy z tych niewielkich rozdziałów stanowi zamknięta fabularnie całość i  każdy zawiera własną historię, ale jednocześnie wszystkie rozdziały są ze sobą powiązane, przenikają się na wielu płaszczyznach. Olgę Tokarczuk interesuje właśnie ta niemal niewidoczna granica między tym, co realne, a tym, co mityczne.

Czas historyczny (akcja rozgrywa się od 1914 roku do lat80. XX wieku)  nie jest tu najważniejszy, o wiele istotniejsze jest to,  że bohaterowie rodzą się, żenią, mają dzieci i umierają.

Podsumowanie

Narrator na oczach czytelnika tworzy świat. Jest w nim wiele możliwości, jest ciągłe tworzenie i nieprzewidywalność, ale jest i wzór tworzenia, mityczna, wzorcowa kanwa opowieści. Dlatego w powieści dominuje narracja, dlatego opowiada się o świecie w sposób metafizyczny, dlatego są uogólnienia, dlatego powieść dzieli się na kawałki zwane „czasem” kogoś lub czegoś.

To tylko propozycja odczytania książki Olgi Tokarczuk. Chętnie poznam Wasze wrażenia po przeczytaniu lektury. Piszcie na mój adres.

 

Temat: Funkcja realizmu mitologicznego w powieści „Prawiek i inne czasy”

 

Obejrzyj prezentację wykonaną na podstawie książki Jerzego Jarzębskiego Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej (to zbiór esejów i szkiców krytycznoliterackich na temat interesujących  zjawisk najnowszej polskiej prozy).

https://prezi.com/vip88crjmcm_/funkcja-realizmu-mitologicznego-w-powiesci-prawiek-i-inne-c/

 

Przeczytaj również artykuł Beaty Cisowskiej  Kreacjonistyczne obrazy rzeczywistości w prozie Olgi Tokarczuk („Prawiek i inne czasy”).

 

http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis16/07.cisowska-kreacjonistyczne_obrazy_rzeczywistosci….pdf

 

Temat: Omówienie i poprawa interpretacji porównawczej – próbna matura KWIECIEŃ 2020.

 


Język polski Pani A.Ż.

I WA (od 20 do 24 kwietnia)

Temat: Tak modlili się nasi przodkowie – Bogurodzica.

 

https://epodreczniki.pl/a/bogurodzica—piesn-ktora-rozbrzmiewala-pod-grunwaldem/Durli78F

Temat: Dwie Maryje… Wyobrażenie Matki Bożej w Bogurodzicy  i w Lamencie świętokrzyskim.

https://epodreczniki.pl/b/dwie-maryje-wyobrazenie-matki-bozej-w-bogurodzicy-i-w-lamencie-swietokrzyskim/PgSDuRRnJ

Wykonaj ćwiczenia interaktywne od 1 do 11, sprawdź odpowiedzi, a następnie uzupełnij tabelę na podstawie tekstu Bogurodzicy i Lamentu świętokrzyskiego (w zeszycie).

Do końca kwietnia prześlij wykonane w trakcie zdalnej nauki  zadania do oceny na adres:

agata.zbikowska@onet.pl             Prace powinny być napisane własnoręcznie. Zeskanuj je lub zrób zdjęcie. Szczegóły na epodreczniki.pl

 

 klasa I WR (od 20 do 24 kwietnia)

Temat 1 i 2: Obraz Boga, świata i człowieka w Hymnie Jana Kochanowskiego

https://epodreczniki.pl/b/obraz-boga-swiata-i-czlowieka-w-hymnie-jana-kochanowskiego/PquJS1L2w

Temat: (Koło Filmowe) Najważniejsze nurty współczesnego kina.

https://epodreczniki.pl/a/wspolczesny-film-cz1/D14mvxKXw

 

Do końca kwietnia prześlij wykonane w trakcie zdalnej nauki  zadania do oceny na adres:

agata.zbikowska@onet.pl             Prace powinny być napisane własnoręcznie. Zeskanuj je lub zrób zdjęcie. Szczegóły na epodreczniki.pl

Na następnej lekcji powtórzenie wiadomości o renesansie i twórczości Jana Kochanowskiego.

27 kwietnia o godzinie 14.00 sprawdzian wiadomości.  Zadania zostaną Ci udostępnione drogą elektroniczną (na epodreczniki.pl i na Twój e-mail, jeśli mi go do tej pory udostępnisz). Po upływie godziny odeślesz na mój adres. Miłej nauki.

 klasa III WA (od 20 do 24 kwietnia)

Temat : Najtrudniej jest mówić i pisać o sobie – tworzymy CV i list motywacyjny.

Zapoznaj się z informacjami na temat trzech gatunków wypowiedzi: życiorysu, CV oraz listu motywacyjnego i wykonaj ćwiczenia (ustnie):

https://epodreczniki.pl/a/najtrudniej-jest-mowic-i-pisac-o-sobie—tworzymy-zyciorys-cv-i-list-motywacyjny/DbhavV60r

Następnie na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D1333g7FS

obejrzyj film i  wykonaj ćwiczenia interaktywne:

Praca domowa: Na podstawie lekcji samodzielnie skonstruuj CV i list motywacyjny. Do końca kwietnia prześlij do oceny na adres:

agata.zbikowska@onet.pl

Temat: (Koło Filmowe) Najważniejsze nurty współczesnego kina.

https://epodreczniki.pl/a/wspolczesny-film-cz1/D14mvxKXw

 

klasa III TEL (od 20 do 24 kwietnia)

Temat 1 i2: Dlaczego powstanie upadło? – Rozdzióbią nas kruki, wrony Stefana Żeromskiego.

Przeczytaj opowiadanie Stefana Żeromskiego:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony.pdf

audiobook:

https://www.youtube.com/watch?v=RNQ2Z0u3vUg

I.                 Odpowiedz w zeszycie  na pytania, odwołując się do tekstu:

1.      W jakiej scenerii rozgrywa się akcja opowiadania? (czas akcji – rok, pora roku, opis przyrody, miejsce wydarzenia)

2.      Jak został przedstawiony Szymon Winrych?

3.      Kogo (a może co?) oskarża śmiertelnie zmęczony powstaniec? Kim są „metafizycy reakcji i prorocy ciemności”?

4.      Jak zachowuje się Winrych w chwili napaści wroga?

5.      Jak zachowuje się chłop, który znajduje zabitego powstańca?

6.      Dlaczego, zdaniem Żeromskiego, powstanie upadło?

II.               Wskaż przynajmniej trzy sceny naturalistyczne (pisarz bardzo wiernie przedstawia rzeczywistość, nie unikając scen drastycznych, nasyconych okrucieństwem).

III.             Opisz obraz Artura Grottgera „Ludzie czy szakale”

Odpowiedzi na pytania prześlij na adres agatansk8@wp.pl do 28 kwietnia

Na koniec lekcji obejrzyj film Rozdzióbią nas kruki, wrony (2000) w reż. Jana Holoubka

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=326716

Temat 3: Trudy, niepokoje i niedostatki życia na wsi czasów Młodej Polski.

https://epodreczniki.pl/a/trudy-niepokoje-i-niedostatki-zycia-na-wsi-czasow-mlodej-polski/D10AjFHXL

Przeczytaj wiersz  Jana Kasprowicza W chałupie i odpowiedz na pytania od 3.1 do 3.9 (ustnie).

Z cyklu sonetów Z chałupy przeczytaj Sonet XV, Sonet XIX i Sonet XXXIX i wykonaj ćwiczenia od 4.1 do 4.6.

Na podstawie lekcji sporządź do zeszytu notatkę .

Czytaj Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

https://epodreczniki.pl/a/wesele/D2VCCz9qq

Godzina wychowawcza: Droga do zawodu.

https://epodreczniki.pl/a/droga-do-zawodu/D3ZK2W1fj

 


Język polski  Pani A.W-K.

KLASA  IV TL

 1. Temat: Interpretacja porównawcza. Powtórzenie. (197-200).
 2. Temat: Świadomość językowa. (201-206).
 3. Powtórzenie wiadomości ze średniowiecza
 4. Powtórzenie wiadomości z renesansu.
 5. Powtórzenie wiadomości z baroku.

 

Klasa II LO

 1. Temat: Poeci w poszukiwaniu istoty świata i nowego języka. (169-172). Proszę przeczytać i zrobić notatkę.
 2. Temat: Paul Verlaine- mistrz techniki impresjonistycznej. (177- proszę zrobić polecenie 1.).
 3. Psychizacja krajobrazu w „ Melodii mgieł nocnych” (177-178). Proszę zrobić polecenie 4 ze strony 178.
 4. Poetycki manifest wolności. „ Statek pijany”.( 179-181). Proszę zrobić polecenie 1 ze strony 181.

 

 

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: Soplicowski koncert Jankiela. Proszę zrobić polecenie 5 d) ze strony 165.
 2. Temat: Synkretyzm romantycznej epopei Mickiewicza. Proszę powtórzyć informacje z zeszytu dotyczące synkretyzmu w „ Panu Tadeuszu”.

 

Klasa III TI

 1. Temat: „ Chłopi” Reymonta w przestrzeni mitu. Proszę przeczytać tekst ze stron 222-227. Proszę zrobić polecenie 1 ze strony 227.
 2. Temat: Portret Jagny we fragmencie „ Chłopów” Reymonta. Proszę zrobić polecenie 1 ze strony 227 dotyczące Jagny.
 3. Postać siewcy we fragmencie „ Chłopów” Reymonta. Proszę zrobić polecenie 4 ze strony 227 dotyczące siewcy.

 

Klasa I TIER

 1. Temat: Wstępna charakterystyka renesansu. Podręcznik część II strony 8-11. Proszę przeczytać i zrobić notatkę.
 2. Sztuka i architektura renesansu. ( strony11-13. Proszę opisać wybrany obraz).

Klasa II WA

Temat:  Powtórzenie wiadomości. Być czy mieć.

Temat: Twórcy poezji barokowej.  Proszę dokonać interpretacji wiersza Jana Andrzeja Morsztyna lub Daniela Naborowskiego.

Język polski – Pani A.D.

tematy od 20.04.2020 do 24.04.2020

20.04.2020

klasa 1 LOR

Temat: Szkic interpretacyjny.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie szkicu interpretacyjnego znajdującymi się w podręczniku na stronie 152.

klasa 1 LO

Temat: Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

Z podręcznika str. 242 proszę zrobić ćw. 1 i 2.

klasa 1 TLR

Temat: Człowiek wobec zagadki losu- Jan Kochanowski „Pieśń IX, ks. I”.

 1. Proszę przeczytać z podręcznika „Pieśń IX”( str. 70 ).
 2. Proszę zrobić w zeszycie ćw. 1 i 2 ze str. 71.

21.04.2020

klasa 1 LOR

Temat: Tworzenie własnego tekstu- szkic interpretacyjny ( 2 godz.)

 1. Proszę zrobić zadanie 1 ze str. 152 z podręcznika. Prace proszę przesłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl) do końca kwietnia.
 2. Przypomnę najważniejsze zasady pisania szkicu interpretacyjnego:

–  Przeczytaj uważnie wiersz. Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji, rozważ, o czym mówi wiersz.
–  Sformułuj tezę interpretacyjną .
– Wskaż w utworze nawiązania kulturowe i literackie – np. odwołania do antyku, Biblii; odniesienia do biografii autora, aluzje literackie.
–  Rozpoznaj gatunek liryczny (np. pieśń, hymn, psalm, tren, fraszka).
–  Rozpoznaj sytuację liryczną (komunikacyjną) w wierszu – kim jest osoba mówiąca i do kogo się zwraca (adresat wypowiedzi lirycznej), scharakteryzuj osobę mówiącą – w jaki sposób się ujawnia, w czyim imieniu się wypowiada, jakie emocje ujawnia, co można powiedzieć o jej postawie wobec świata),  scharakteryzuj wyrażone w tekście uczucia i refleksje, określ nastrój wiersza.
– Wskaż typ liryki (np. liryka bezpośrednia, pośrednia, podmiotu zbiorowego).

– Przyjrzyj się wersyfikacji – budowie strof, wersów, rymów,  Zwróć uwagę na środki stylistyczne.

klasa 1 TL, 1 TI

Temat: Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

Z podręcznika str. 242 proszę zrobić ćw. 1 i 2.

klasa 1 TLR

Temat: Mądrość lekarstwem na Fortunę- Jan Kochanowski „Pieśń IX, ks. II”.

 1. Proszę przeczytać z podręcznika „Pieśń IX” ( str. 72 ) .
 2. Proszę zrobić do zeszytu ćw. 1-3 str. 72.

22.04.2020

 klasa 1 TL

Temat: Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu ( 2godz.).

 1. Proszę opracować genezę utworu- podręcznik str. 247.
 2. Z podręcznika str. 245 proszę przeczytać Mazurek Dąbrowskiego, a następnie proszę zrobić w zeszycie ćw. 1-4 str. 246/247.

klasa 1 LOR

Temat: Tworzenie własnego tekstu- interpretacja porównawcza.

Proszę przeczytać z podręcznika str. 154-160, jak wygląda interpretacja porównawcza dwóch tekstów.

klasa 1 LO, 1 TI

Temat: Mazurek Dąbrowskiego, czyli nowy wymiar patriotyzmu ( 2 godz.).

 1. Proszę opracować genezę utworu- podręcznik str. 247.
 2. Z podręcznika str. 245 proszę przeczytać Mazurek Dąbrowskiego, a następnie proszę zrobić w zeszycie ćw. 1-4 str. 246/247.

23.04.2020

klasa 1 TLR

Temat: Kryzys renesansowego optymizmu- Jan Kochanowski- „Tren IX”.

 1. W zeszycie proszę wyjaśnić pojęcie trenu– podręcznik str. 74.
 2. Proszę przeczytać „Tren IX” (str. 73) i zrobić ćw. 1-4 str. 74.

 

Praca domowa- prezentacja o Janie Kochanowskim. Prezentacje proszę wysłać na mojego maila (anna-dobies4@wp.pl)  do końca kwietnia.

klasa 1 TL

Temat: Czytamy dzieła sztuki- „Modne małżeństwo. Śniadanie.”

Proszę obejrzeć obraz- podręcznik str. 246 i zrobić ćw. 1-5 str. 246.

Praca domowa- prezentacja o wybranym twórcy okresu oświecenia. Prezentacje proszę przesłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl) do końca kwietnia.

 

klasa 1 LOR

Temat: Barok- epoka przeciwieństw.

Z podręcznika str. 162 proszę przeczytać informacje o baroku i zrobić do tego notatkę.

24.04.2020

klasa 1 LO, 1 TI

Temat: Czytamy dzieła sztuki- „Modne małżeństwo. Śniadanie.”

Proszę obejrzeć obraz- podręcznik str. 246 i zrobić ćw. 1-5 str. 246.

Praca domowa- prezentacja o wybranym twórcy okresu oświecenia. Prezentacje proszę przesłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl) do końca kwietnia.


Tydzień V 15 – 17 kwietnia 2020 r.


Język polski  (Agnieszka Wyrwich – Kosela)

KLASA  IV TL

 1. Temat: Najnowsze zjawiska w języku polskim.(184-192).
 2. Temat: Pisemna wypowiedź argumentacyjna. Podsumowanie wiadomości. (193-196).

Klasa II LO

 1. Temat: Środowisko studenckie i inteligenckie w „ Zbrodni i karze”. Proszę zrobić polecenie 6 ze strony 111.
 2. Temat: Jakie relacje łączą Sonię z rodzina? Proszę zrobić polecenie 9 ze strony 111.

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: „ Pan Tadeusz” jako świadectwo wydarzeń dziejowych. Proszę zrobić polecenie 5 a) ze strony 165.

Klasa III TI

 1. Temat: „ Chłopi” Reymonta w przestrzeni mitu. Proszę przeczytać tekst ze stron 222-227.

Klasa I TIER

 1. Temat: Tajemnicza mowa przepowiedni.

Proszę wypisać do zeszytu wszystkie przepowiednie, które słysz Makbet.

Klasa II WA

Temat:  Czym jest prawdziwa przyjaźń? Proszę przeczytać fragment „ Ziemia, planeta ludzi” i napisać notatkę.


Język polski Pani A. Ż.

 klasa III WA 

 

Temat: Język władzy totalitarnej  – na podstawie fragmentów Roku 1984 George’a  Orwella.

https://epodreczniki.pl/a/nowomowa—jezyk-wladzy-totalitarnej/D1B8qxK9e

Przeczytaj informacje na temat nowomowy, a następnie zapoznaj się z fragmentem książki Rok 1984 George’a  Orwella.

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1.2.

Temat: (Koło Filmowe) Krytyka ustroju komunistycznego w ekranizacji powieści George’a  Orwella Folwark zwierzęcy.

https://www.cda.pl/video/1185564f

 

Język polski klasa IV TE i III LO

Poziom podstawowy

Temat 1-2 Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów? – poprawa rozprawek maturalnych.

Materiały pomocnicze umieściłam na platformie epodreczniki.pl

Temat 3: Poprawność językowa i błąd językowy.

Zapoznaj się z informacjami  na temat świadomości językowej zawartymi w podręczniku (Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 203 – 208) i wykonaj pisemnie w zeszytach ćwiczenie 1 .s. 209.

Dodatkowe wiadomości i ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/co-kazdy-powinien-wiedziec-o-poprawnosci-jezykowej/DtnOdSsGF

Poziom rozszerzony

Temat 1-2  Jak przygotować i napisać interpretację wiersza Nowe zarazy Stanisława Barańczaka?

Wiersz i wskazówki do interpretacji: s. 38-45

http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/Materia%20pomocniczy%20do%20matury%20-%20interpretacja%202.pdf

 klasa I WA 

Temat 1: Poetycki list Tadeusza Różewicza.

Wiadomości znajdziesz w Internecie na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/pisac-poezje-kazdy-moze-chyba/D3HmDQEQC

W Ewangelii wg św. Mateusza znajduje się Kazanie na górze. Jezus zawarł tam osiem błogosławieństw. Przeczytaj uważnie Osiem błogosławieństw  i wypisz cechy osób, o których mówił Chrystus w każdym z nich. Następnie zapoznaj się z wierszem List do ludożerców Tadeusza Różewicza i wykonaj polecenia: 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4. (pisemnie w zeszycie).

 

 I WR 

Temat: Zachowaj rozwagę, spokój i umiar – Pieśń IX Jana Kochanowskiego.

Przypomnij sobie najważniejsze fakty z życia Jana z Czarnolasu i obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=VjOM4EdJqfM

Przeczytaj z podręcznika (Barbara Chuderska, Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia) rozdział Zachowaj rozwagę, spokój i umiar. Na podstawie wiadomości opracuj w formie planu wskazówki stoików dotyczące szczęśliwego życia.

Następnie wysłuchaj recytacji Pieśni IX Jana Kochanowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=cjr-yGnaROE

Wiadomości znajdziesz również w Internecie na stronie:

https://eszkola.pl/jezyk-polski/piesn-ix-ksiegi-pierwsze-chcemy-sobie-byc-radzi-analiza-i-interpretacja-11109.html

Na podstawie zebranych wiadomości odpowiedz na pytanie: Kto, komu i jakich rad udziela w Pieśni IX? (pisemnie w zeszycie)

Temat (Koło Filmowe): Polska Jagiellonów w serialu Królowa Bona Janusza Majewskiego.

Odcinek 1 serialu:

https://www.cda.pl/video/343315688

 klasa III TEL

Temat : Poprawa testu ze znajomości I tomu powieści Chłopi Władysława Reymonta.

Popraw w zeszycie błędne odpowiedzi.

 

Temat:  „Ale wspomniał na braci pobitych, na popieliska  Małogoszcza” – dyskusja wokół powstania styczniowego (Wierna rzeka Stefana Żeromskiego).

W opracowaniu zagadnienia pomocne będą informacje z podręcznika („Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego). Przewodnik po lekturze – s. 202-204)

Przeczytaj z podręcznika fragment utworu (s. 204-207). Zapoznaj się też ze wskazówkami do analizy i interpretacji s. 205, a następnie wykonaj polecenia

 1. a) W jaki sposób Żeromski przedstawia krajobraz po bitwie pod Małogoszczem? ……………………………………………………………………………………………………………………….
 2. b) Na czym polega tragizm powstańców?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. c) Jaka atmosfera panuje po bitwie pod Małogoszczem?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. d) Jaka jest postawa chłopów wobec powstania? Jakie, zdaniem pisarza, są jej źródła?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. g) Jaki jest stosunek poszczególnych grup społecznych do powstania styczniowego?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Obejrzyj też adaptację filmową utworu Żeromskiego w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego

 

https://vod.pl/filmy/wierna-rzeka/pxqw9je

 


Język polski Pani A.D.

15.04. 2020

klasa 1 TL

Temat: Charakterystyka porównawcza Tristana i Izoldy (2godz.)

Na podstawie słownictwa zebranego w tabelce na poprzednich zajęciach proszę napisać charakterystykę porównawczą Tristana i Izoldy.

Prace proszę przysłać na mojego maila do piątku, czyli do 17.04.2020.

Osoby, które nie przysłały zaległych prac otrzymują oceny niedostateczne.

klasa 1 TI

Temat: Satyra prawdę mówi…, czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc- uczyć”.

 1. Proszę wyjaśnić pojęcie satyry.
 2. Proszę przeczytać z podręcznika satyrę „Pijaństwo” I. Krasickiego i zrobić do zeszytu ćw. 1,2,3,4 str. 245

Osoby, które nie przysłały zaległych prac otrzymują oceny niedostateczne.

klasa LOR

Temat: Kobieta doskonała w poezji renesansu-F. Petrarka „Sonet 85”.

 1. Proszę podać definicję sonetu- str. 115 w podręczniku.
 2. Proszę przeczytać „Sonet 85” ze str. 116 i zrobić ćw. 1-4 str. 116.

Temat: Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny.

Z podręcznika proszę przeczytać fragmenty „Kazań sejmowych” Piotra Skargi ( str. 136), następnie proszę zrobić do zeszytu ćw. 1,2,3 ze str. 138.

klasa 1LO

Temat: Patriotyzm czasów klęski- I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”.

 1. Z podręcznika proszę przeczytać wiersz- str.241.
 2. Proszę zrobić ćw. 1-5 str. 24.

 

16.04.2020

klasa 1 TLR

Temat: Społeczna cnota renesansu- Jan Kochanowski „Pieśń XII”.

 1. Proszę wyjaśnić pojęcia: stoicka cnota i społeczna cnota renesansu ( podręcznik str. 65).
 2. Proszę przeczytać „Pieśń XII” i zrobić ćw. 1-4 ze str. 65.

klasa 1 TI

Temat: Co ośmiesza utwór Krasickiego?- I. Krasicki „Pijaństwo”

Z podręcznika proszę zrobić ćw. 5 ze str. 245.

klasa 1 TL

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy” jako romans rycerski.

 1. Proszę wyjaśnić, co to jest romans rycerski.
 2. Na podstawie książki proszę wypisać elementy baśniowe występujące w tekście.

 

Praca dodatkowa dla chętnych- prezentacja do lektury (czas- do 24.04.2020).

klasa 1 LOR

Temat: Analiza tekstu nieliterackiego- sprawdzenie umiejętności.

W podręczniku str. 150 proszę przeczytać tekst „Kobieta renesansu”, następnie proszę zrobić wszystkie ćwiczenia pod tekstem i do piątku wysłać na mojego maila.

Nieprzysłanie pracy w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

klasa 1 LO

Temat: Satyra prawdę mówi…, czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc- uczyć”.

 1. Proszę wyjaśnić pojęcie satyry.
 2. Proszę przeczytać z podręcznika satyrę „Pijaństwo” I. Krasickiego i zrobić do zeszytu ćw. 1,2,3,4 str. 245

17.04.2020

klasa 1 TI

Temat: Jaka wizja świata wyłania się z bajek Ignacego Krasickiego?

Z podręcznika str. 242 proszę zrobić ćw. 1 i 2.

klasa 1 LO

Temat: Co ośmiesza utwór Krasickiego?- I. Krasicki „Pijaństwo”

Z podręcznika proszę zrobić ćw. 5 ze str. 245.

27 kwietnia zaczniemy omawiać „Makbeta”.


Tydzień IV 06 – 08 kwietnia 2020 r.


Język polski Pani A.W-K.

KLASA  IV TL

 1. Temat: Literatura bez granic. R. Kapuściński „ Podróże z Herodotem”. ( strony 164-172). Proszę przeczytać i przemyśleć polecenia ze strony 172.

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 

Klasa II LO

 1. Temat: Charakterystyka Soni. ( Proszę zebrać materiały, fragmenty powieści do charakterystyki).
 2. Temat: Motyw miasta w powieści Dostojewskiego „ Zbrodnia i kara”. ( Zbieramy fragmenty).

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: Spacer po epopei. ( Podręcznik strony 158-160. Czytamy i utrwalamy zdobytą wiedzę).

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Klasa III TI

 1. Temat: Młoda Polska tatrzańska. ( strony 120-121. Czytamy i analizujemy).

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 

Klasa I TIER

 1. Temat: Charakterystyka Lady Makbet. ( Gromadzimy fragmenty do charakterystyki bohaterki).

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 

Klasa II WA

Temat:  Miłość naznaczona śmiercią. „ Romeo i Julia „ Szekspira. (proszę przeczytać fragmenty z podręcznika i je przeanalizować. Proszę o przesłanie zaległych prac domowych).

 

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 


Język polski Pani A.D.

06.04.2020

klasa 1 LOR

Temat:   Bóg niewidzialny- psałterz Kochanowskiego.

Z podręcznika proszę przeczytać „Psalm 13” Jana Kochanowskiego (str. 92)  i zrobić ćw. 1-5 ze str. 93.

 

klasa 1 LO

Temat: Oświecenie- czas rozumu.

Proszę o przeczytanie tekstu z podręcznika ze str. 236, następnie proszę zrobić do niego notatkę.

 

klasa 1 TLR

Temat:  Piotr Skarga- wielki mówca i pisarz polityczny.

 1. Proszę zrobić notatkę o „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi- podręcznik str. 50.
 2. Proszę przeczytać fr. „Kazań sejmowych” ze str. 51 i zrobić ćwiczenia 1-4 ze str. 52.

 

07.04.2020

klasa 1 LOR

Temat:  Wdzięczność i ufność w psalmach- Jan Kochanowski „Psalm 47” i „Psalm 91” (fr.).

Z podręcznika proszę przeczytać „Psalm 47” (str. 94) oraz „Psalm 91” (str. 96), następnie proszę zrobić ćw. 1-3 ze str. 95 oraz 2-4 ze str. 96.

Temat: Poezja wobec straty- Jan Kochanowski „Tren IX”

 1. Proszę wyjaśnić, co to jest tren oraz napisać, jaki jest kontekst literacki trenów- podręcznik str. 100.
 2. Proszę przeczytać „Tren IX” i zrobić ćw. 1-6 str.102.

 

klasa 1 TI

Temat: Oświeceniowa wizja świata i miejsce w niej człowieka- A. Naruszewicz Balon”.

 1. Proszę przeczytać wiersz z podręcznika- str. 238.
 2. Wyjaśnić pojęcie ody.
 3. Do zeszytu proszę zrobić ćw. 1-4 str. 240.

klasa 1 TLR

Temat: Obywatelska i patriotyczna myśl renesansu w ujęciu Jana Kochanowskiego – „Pieśń V”.

Proszę przeczytać „Pieśń V” – podręcznik str. 63 i zrobić ćw. 1, 3,4,5 ze str. 64.

klasa 1TL

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy”- najpiękniejsza historia o miłości.

 1. Proszę w zeszycie wypisać elementy świata przedstawionego- czas i miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń.

 

08.04.2020

klasa 1 TL

Temat: Obyczaje średniowieczne przedstawione w „Dziejach Tristana i Izoldy”.

W zeszycie proszę wymienić obyczaje średniowieczne przedstawione w książce i krótko je opisać.

Temat: Połączyła ich śmierć- „Dzieje Tristana i Izoldy”.

Proszę  w zeszycie narysować  tabelkę , podzielić ją  na dwie części  i zebrać słownictwo do charakterystyki Tristana i Izoldy.

Notatki z lekcji dotyczących lektury  proszę przesłać na mojego maila do piątku, czyli 10 kwietnia  (anna-dobies4@wp.pl).

 

klasa 1 TI

Temat:  Patriotyzm czasów klęski- I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”.

 1. Z podręcznika proszę przeczytać wiersz- str.241.
 2. Proszę zrobić ćw. 1-5 str. 24.

 

Wszystkie ćwiczenia  z tej lekcji oraz poprzedniej  proszę przesłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl)  do piątku (10.04.2020).

 

klasa 1 LOR

 

Temat:   Stoicyzm zaprzeczony- J. Kochanowski „Tren XI” i „Tren XVI”.

 1. Proszę przeczytać „Tren XI” i „Tren XVI” ( podręcznik str.104) .
 2. Proszę do zeszytu zrobić ćw. 2-7 str. 104 oraz 1-5 str. 107.

 

Temat: Rozterki religijne w Trenach Jana Kochanowskiego

Z podręcznika proszę przeczytać „Tren X” ( str. 108) i zrobić ćw. 4-8 str. 109.

 

klasa 1 LO

Temat: Oświeceniowa wizja świata i miejsce w niej człowieka- A. Naruszewicz Balon”.

 1. Proszę przeczytać wiersz z podręcznika- str. 238.
 2. Wyjaśnić pojęcie ody.
 3. Do zeszytu proszę zrobić ćw. 1-4 str. 240.

 


Język polski

klasa I WR

(plan pracy na tydzień (od 02.04 – 08.04.2020)

Temat 1: Biografia człowieka renesansu – Jan Kochanowski.

Opracowanie tematu znajdziesz w Internecie na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-kochanowskiego/Dxclic0Gf

Zapoznaj się z biografią Jana z Czarnolasu. Obejrzyj materiał dodatkowy: wirtualny spacer po Czarnolesie, Sycynie i Zwoleniu.

Dodatkowo w zeszycie ćwiczeń (bądź w zeszycie przedmiotowym) wykonaj ćwiczenie 1  s.59.

Temat 2: Ciesz się życiem – fraszki Jana Kochanowskiego.

Na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/z-pamietnika-polskiego-szlachcica-czyli-fraszki-jana-kochanowskiego/Dxclic0Gf

znajdziesz omówienie najbardziej znanych fraszek.

Na koniec lekcji  na podstawie poznanych utworów w zeszycie przedmiotowym opisz życie szlachcica w XVI wieku.

Temat (Koło Filmowe) – O poszukiwaniu najważniejszych wartości w życiu – Forrest Gump w reżyserii Roberta Zameckisa.

https://www.cda.pl/video/4222663e3

Język polski

klasa I WA

plan pracy na tydzień (od 02.04 – 08.04.2020)

Temat 1: Miłuj bliźniego swego…

Wiadomości znajdziesz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/a-blizniego-swego-jak-siebie-samego/DmpLnfl71

Przeczytaj wprowadzenie do tematu, zapoznaj się z przypowieścią o dobrym Samarytaninie i wykonaj ćwiczenia od 2.1 do 2.11. Sprawdź odpowiedzi.

Temat 2: Podaj rękę potrzebującym – Przepaść Tadeusza Różewicza.

Na tej samej stronie

https://epodreczniki.pl/a/a-blizniego-swego-jak-siebie-samego/DmpLnfl71

zamieszczono wiersz Przepaść Tadeusza Różewicza. Wykonaj ćwiczenia od 6.1 do  6.4.

W zeszytach napisz krótkie opowiadanie (użyj przy tym dialogów) – Zadanie 7

Język polski

klasa III WA

(plan pracy na tydzień (od 02.04 – 08.04.2020)

Temat::”Biedny chrześcijanin patrzy na getto” – Campo di Fiori Czesława Miłosza.

Przeczytaj tekst z podręcznika lub

https://www.milosz.pl/przeczytaj/poezja/32/campo-di-fiori

Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji

https://eszkola.pl/jezyk-polski/campo-di-fiori-2261.html

Temat (Koło Filmowe): Obraz Holocaustu w filmie Lista Schindlera Stevena Spielberga.

https://www.cda.pl/video/458451548

 


Język polski

klasa III TEL ((plan pracy na tydzień od 02.04 – 08.04..2020)

Temat: Sprawdzian ze znajomości poezji Młodej Polski.

Temat: W tym samym języku, a jednak inaczej…

Na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/polszczyzna-niejedno-ma-imie-terytorialne-zawodowe-i-srodowiskowe-odmiany-wspolczesnego-jezyka-polskiego/D17EgtYEO#j0000007YLB3v20_0000000W

przeczytaj I część lekcji – Dialekty i regionalizm.

Następnie

https://epodreczniki.pl/a/czy-mowimy-po-polsku-jesli-poslugujemy-sie-gwara/D19CTDwmI

przeczytaj wywiad z językoznawcą na temat zróżnicowania terytorialnego polszczyzny, koniecznie (!) wysłuchaj audycji CZY MÓWIMY PO POLSKU, JEŚLI POSŁUGUJEMY SIĘ GWARĄ?

Pisemnie wykonaj polecenie 4.1. W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania umieszczonej poniżej.

W opracowaniu tematu  pomocne będą informacje z podręcznika (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2)– s. 229-233.

Temat: Znam I tom powieści Chłopi Władysława Reymonta! – konkurs literacki.

7 kwietnia (wtorek) o godzinie 10.00.

To konkurs dotyczący głównie treści utworu Reymonta, ale przydatne też będą informacje z podręcznika: „Chłopi” Władysława Reymonta – tom I. Przewodnik po lekturze – s. 222-224 oraz wiadomości na stronie epodreczniki.

 

Język polski

klasa IV TE i III LO (plan pracy na tydzień od 02.04 – 08.04.2020) A.Ż.

Poziom podstawowy

Temat 1-2 Czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów?  – pisanie rozprawki maturalnej.

Temat 3-4: Czym mogą być przedmioty? Rozważania o mistyce codzienności w poezji Mirona Białoszewskiego. (lekcja dwugodzinna)

Na stronie

https://epodreczniki.pl/a/kto-to-jest-ja-co-to-jest-rzeczywistosc/DbmRTEX2M

znajdziesz informacje na temat życia i twórczości Mirona Białoszewskiego oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności związane z analizą i interpretacją wierszy. Wykonaj wszystkie zadania i sprawdź poprawne odpowiedzi.

Przeczytaj również wiadomości z podręcznika Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 85-95. Zwróć uwagę na program poezji lingwistycznej.

Odpowiedz w zeszycie na pytanie, na czym polega odmienność traktowania przedmiotów przez Mirona Białoszewskiego.

Temat 5: Jakie funkcje w tekście pełnią neologizmy?

Przeczytaj z podręcznika Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 95-96. tekst J. Sławińskiego „Białoszewski: być sobie jednym”, a następnie wiadomości z rozdziału „Do matury krok po kroku” s. 193. Przygotuj plan ustnej wypowiedzi egzaminacyjnej na temat: Jakie funkcje w tekście pełnią neologizmy? Omów problem na podstawie analizy wiersza namuzowywanie oraz innych tekstów kultury (np. tekstów piosenek, reklam).

Wskazówki do analizy i interpretacji wiersza namuzowywanie znajdziesz w podręczniku s. 93.

Prześlij plan ustnej wypowiedzi do sprawdzenia  (do 16 kwietnia).

Fakultety

Na stronie Nowej Ery zamieszczono e- testy. Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując:

Współczesność – powtórka z epoki

Współczesność – wypowiedź ustna

https://e-testy.terazmatura.pl/viewer#/quiz/collection/126794

Poziom rozszerzony

Temat 1: Dziwne dialogi człowieka i rzeczy.

Na stronie

https://epodreczniki.pl/a/dziwne-dialogi-czlowieka-i-rzeczy/D5DL0s9Ne

znajdziesz wskazówki do interpretacji wierszy Rozmowa z kamieniem Wisławy Szymborskiej i  Kamyk Zbigniewa Herberta  oraz przykłady innych tekstów kultury, których tematem są opisy zwykłych przedmiotów. Wykonaj wszystkie ćwiczenia i sprawdź poprawne odpowiedzi.

Temat 2-3: Interpretacja porównawcza wierszy Mirona Białoszewskiego Podłogo, błogosław! i Juliana Tuwima Meble.

Przeczytaj z podręcznika Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum wiadomości z rozdziału „Do matury krok po kroku” na temat interpretacji porównawczej s. 199 – 201. Na podstawie przeczytanych wskazówek opracuj w formie planu lub tabeli temat:

Dokonaj interpretacji porównawczej utworów Juliana Tuwima Meble i Mirona Białoszewskiego Podłogo, błogosław!

Julian Tuwim Meble

Ranki gmatwają się mętne, krzykliwe,
Dzień mnie na sobie rozpina jak krzyż.
Puste godziny, nieżywe, lękliwe,
Pełzną złowróżbnie, skrobią po kątach,
Jak nocna mysz.

Meble kanciaste, spiczaste, skrzypiące
Patrzą spode łba, zgryźliwie, źle…
Zmówią się, zejdą się, zamkną mnie,
Zrosną się w zwierzę drewniane, krzyczące!

A gdy wychudły z ich chwytów się wyrwę,
Noc rozpoczyna swój stuk i zgrzyt:
Trzaskają meble mściwe, mrukliwe,
Drażnią się ze mną sny napastliwe,
Ujadające, splątane, straszliwe –
Aż się z nich z trudem wygmatwa, wyroi
Mętny, spuchnięty świt.

 

Miron Białoszewski Podłogo, błogosław!

Buraka burota

i buraka
bliskie profile skrojone
i jeszcze buraka starość, którą kochamy,

i nic z tej nudnej fisharmonii

biblijnych aptek
o manierach
i o fornierach w serca, w sęki
homeopatii zbawienia…
tu nie fis
i nie harmonia,
ale dysonans

ach! i flet zaczarowany
w kartofle – flet
w kartofle rysunków i kształtów zatartych!

to stara podłoga

podłoga

leżąca strona

boga naszego powszedniego

zwyczajnych dni

i takie słowo koncertujące

w o-gamie

w tonacji z dna

naszej mowy…

Podłogo nasza,

Podłogo nasza,

błogosław nam pod nami

błogo, o łogo…

Po lekcji wyślij na mój e-mail interpretację do sprawdzenia.

Temat 4: Język nowomowy komunistycznej.

https://epodreczniki.pl/a/nowomowa—jezyk-wladzy-totalitarnej/D1B8qxK9e

Temat 5: Poeta Nowej Fali oskarża język państwa totalitarnego.

Zapoznaj się z informacjami  o literaturze okresu PRL-u zawartymi w wykładzie wstępnym w podręczniku (Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 124 – 126). Przeczytaj wiersz Spójrzmy prawdzie w oczy Stanisława Barańczaka. Korzystając ze wskazówek do analizy i interpretacji, odpowiedz na pytania ze s. 128.

Na stronie

https://epodreczniki.pl/a/jezyk-w-stanie-podejrzenia/D8M8jsaRY

omówienie innych wierszy Barańczaka.

Na podstawie zdobytych informacji sformułuj akt oskarżenia przeciwko językowi państwa totalitarnego.

Przeczytaj fragment Mini- wykładów o maxi – sprawachO kłamstwie Leszka Kołakowskiego

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-polski-2008-operon-probna-podstawowa.pdf

Z wypracowań matury próbnej MARZEC 2020 wynika, że duży problem stanowi dla Was umieszczenie własnych rozważań w odpowiednim kontekście. Dlatego zachęcam do lektury Mini-wykładów o maxi-sprawach Leszka Kołakowskiego poświęconych ważnym zagadnieniom filozofii kultury (m.in. wolności, podróżom, przemocy, władzy, tolerancji, zdradzie, równości, sławie, kłamstwu). Posłuchajcie też audycji Polskiego Radia z cyklu Finezje literackie

https://ninateka.pl/audio/finezje-literackie-1997-mini-wyklady-o-maxi-sprawach-odc-1

Na następnej lekcji Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk.


Tydzień III 30.03.2020 – 03.04.2020 r.


Język polski  ( Agnieszka Wyrwich – Kosela).

KLASA  IV TL

 1. Temat: Jak mówić o tym, że coś jest dobre lub złe. Język wartości. ( strony 138-144) Proszę zrobić polecenie 2 ze strony 142.
 2. Temat: Przygoda z wolnością. Młoda literatura przełomu lat 80.i 90. ( strony 145-150) Proszę zrobić notatkę.
 3. Temat: Język polski w internecie. ( strony 157-163). Proszę zrobić polecenie 6 ze strony 162.

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę przesyłać mi zaległe prace ( kto jeszcze tego nie zrobił oraz bieżące prace) na adres  agnieszkawk20@interia.pl

Klasa II LO

 1. Temat: Geneza, kompozycja i problematyka „ Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego. ( strony 101-108). Proszę zrobić notatkę.
 2. Temat: Wybory Raskolnikowa. (strony 112-113) Proszę zrobić polecenia ze strony113.
 3. Temat: Portret psychologiczny Raskolnikowa, bohatera „Zbrodni i kary”. Proszę gromadzić i analizować fragmenty powieści dotyczące bohatera.

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę przesyłać mi zaległe prace ( kto jeszcze tego nie zrobił oraz bieżące prace) na adres  agnieszkawk20@interia.pl

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: Charakterystyka Jacka Soplicy. Proszę zgromadzić i przeanalizować fragmenty dotyczące bohatera. Proszę również napisać charakterystykę.

 

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę przesyłać mi zaległe prace ( kto jeszcze tego nie zrobił oraz bieżące prace) na adres  agnieszkawk20@interia.pl

 

Klasa III TI

 1. Temat: Wyprawa do wnętrza ciemności. O Conradowskiej etyce obowiązku.

(strony 209-213). Proszę zrobić polecenia 2-3 ze strony 212.

 1. Temat: Conrad- pisarz nowoczesny. (strony215-216). Proszę zrobić 1-2 polecenia ze strony 216, dotyczące tekstu.

 

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę przesyłać mi zaległe prace ( kto jeszcze tego nie zrobił oraz bieżące prace) na adres  agnieszkawk20@interia.pl

Klasa I TIER

 1. Temat: Życie i twórczość Szekspira. Wstępnie o „Makbecie”. ( podręcznik część II, strony 115-117). Proszę zrobić notatkę.
 2. Temat: Charakterystyka Makbeta – tytułowego bohatera dramatu Szekspira. Proszę przygotować fragmenty, dotyczące bohatera oraz napisać charakterystykę.

 

Drodzy Uczniowie, bardzo proszę przesyłać mi zaległe prace ( kto jeszcze tego nie zrobił oraz bieżące prace) na adres  agnieszkawk20@interia.pl

Klasa II WA

 1. Temat: Tajemnice szczęśliwego życia. Fraszki Jana Kochanowskiego. Proszę dokonać interpretacji wybranej fraszki.
 2. Temat: Barokowe postawy życia. Proszę przeczytać fragment „Don Kichota” i dokonać charakterystyki bohatera.

Bardzo proszę przesyłać mi zaległe prace ( kto jeszcze tego nie zrobił oraz bieżące prace) na adres  agnieszkawk20@interia.pl


Język Polski A.D.

30.03.2020

klasa 1 LOR, 1LOA, 1TLR

Temat: Połączyła ich śmierć- „Dzieje Tristana i Izoldy”.

Proszę  w zeszycie narysować  tabelkę , podzielić ją  na dwie części  i zebrać słownictwo do charakterystyki Tristana i Izoldy.

31.03.2020

klasa 1 LOR , 1TLR

Temat: Charakterystyka porównawcza Tristana i Izoldy.

Na podstawie słownictwa zebranego w tabelce na poprzednich zajęciach proszę napisać charakterystykę porównawczą Tristana i Izoldy.

Prace proszę przysłać na mojego maila do końca tygodnia, czyli do 05.04.2020.

klasa 1 TI

Temat: Dzieje Tristana i Izoldy- najpiękniejsza historia o miłości.

 1. W zeszycie proszę wypisać elementy świata przedstawionego, czyli czas i miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę o ułożenie planu wydarzeń.

klasa 1 TL

Temat: Oświecenie- czas rozumu.

Proszę zrobić notatkę do tego tematu (Podręcznik str. 236).

 

01.04.2020

klasa 1 TL

Temat: Oświeceniowa wizja świata i miejsce w niej człowieka- A. Naruszewicz Balon”.

 1. Proszę przeczytać wiersz z podręcznika- str. 238.
 2. Wyjaśnić pojęcie ody.
 3. Do zeszytu proszę zrobić ćw. 1-4 str. 240.

Temat: Patriotyzm czasów klęski- I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”.

 1. Z podręcznika proszę przeczytać wiersz- str.241.
 2. Proszę zrobić ćw. 1-5 str. 24.

Wszystkie ćwiczenia z tych dwóch lekcji proszę przesłać na mojego maila ( anna-dobies4@wp.pl) do piątku (03.04.2020).

klasa 1 TI

Temat: Obyczaje średniowieczne przedstawione w „Dziejach Tristana i Izoldy”.

W zeszycie proszę wymienić obyczaje średniowieczne przedstawione w książce i krótko je opisać.

Notatkę z tej lekcji oraz poprzedniej proszę przesłać na mojego maila do końca tygodnia (anna-dobies4@wp.pl).

1 LOA

Temat: Charakterystyka porównawcza Tristana i Izoldy.

Na podstawie słownictwa zebranego w tabelce na poprzednich zajęciach proszę napisać charakterystykę porównawczą Tristana i Izoldy.

Prace proszę przesłać na mojego maila do końca tygodnia, czyli do 05.04.2020.

1 LOR

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy jako romans rycerski.

 1. Proszę wyjaśnić, co to jest romans rycerski.
 2. Na podstawie książki proszę wypisać elementy baśniowe występujące w tekście.

Praca dodatkowa dla chętnych- prezentacja do lektury (czas- do 12.04.2020).

1 LOR

Temat: „Pieśń o spustoszeniu Podola”- liryka apelu.

Proszę przeczytać tekst ze str. 71 i zrobić w zeszycie ćw. 1-4 str. 74.

02.04.2020

klasa 1 TLR

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy jako romans rycerski.

 1. Proszę wyjaśnić, co to jest romans rycerski.
 2. Na podstawie książki proszę wypisać elementy baśniowe występujące w tekście.

Praca dodatkowa dla chętnych- prezentacja do lektury (czas- do 12.04.2020).

klasa 1 TI

Temat: Połączyła ich śmierć- „Dzieje Tristana i Izoldy”.

Proszę  w zeszycie narysować  tabelkę , podzielić ją  na dwie części  i zebrać słownictwo do charakterystyki Tristana i Izoldy.

klasa 1 TL

Temat: Satyra prawdę mówi …, czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc- uczyć”.

 1. Proszę wyjaśnić pojęcie
 2. Z podręcznika proszę przeczytać tekst satyry „Pijaństwo” ( str. 243).
 3. Proszę zrobić ćw. 1-4, 6 ze str. 245.

1 LOR

Temat: Polska wieś arkadią- „Pieśń świętojańska o sobótce”.

Proszę przeczytać tekst ze str. 76 i zrobić ćw. 1-5 ze str. 78.

1 LOA

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy jako romans rycerski.

 1. Proszę wyjaśnić, co to jest romans rycerski.
 2. Na podstawie książki proszę wypisać elementy baśniowe występujące w tekście.

Praca dodatkowa dla chętnych- prezentacja do lektury (czas- do 12.04.2020).

03.04.2020

klasa 1 TI

Temat: Charakterystyka porównawcza Tristana i Izoldy.

Na podstawie słownictwa zebranego w tabelce na poprzednich zajęciach proszę napisać charakterystykę porównawczą Tristana i Izoldy.

Prace proszę przesłać na mojego maila  ( anna-dobies4@wp.pl ) do końca tygodnia, czyli do 05.04.2020.

klasa 1 LOA

Temat: Wprowadzenie do epoki oświecenia .

Proszę przeczytać tekst ze str. 232 i zrobić do niego notatkę w zeszycie.Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


Język polski Pani A.Ż

klasa IV TE i III LO (plan pracy na tydzień od 26.03.2020 do 01.04.2020)

Poziom podstawowy

Fakultety.

Drogi Maturzysto! Każdy uczeń może teraz bezpłatnie korzystać ze wszystkich zasobów portalu Nowa Era – arkuszy, fiszek, kalendarza przygotowań maturalnych i wielu, wielu innych materiałów edukacyjnych. Utwórz konto w Strefie ucznia w portalu terazmatura.pl.

Przypomnij sobie lektury z gwiazdką: Link i przejrzyj słownik motywów: Link

W bazie arkuszy Link znajdziesz plik Arkusz maturalny Nowej Ery  2018, zapisany w Wordzie, więc możesz go edytować. Rozwiąż go i sprawdź odpowiedzi.

Temat 1,2,3: Księga w drugim wydaniu i utopia nie do pojęcia– czyli światy wymyślone na próbę w wierszach Wisławy Szymborskiej.

Zapoznaj się z biografią  i twórczością Poetki, np. Link

Przeczytaj zamieszczony poniżej fragment przemówienia noblowskiego wygłoszonego przez Wisławę Szymborską.

„Świat, cokolwiek byśmy o nim pomyśleli zatrwożeni jego ogromem i własną wobec niego bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością na poszczególne cierpienia – ludzi, zwierząt, a może i roślin, bo skąd pewność, że rośliny są od cierpień wolne; cokolwiek byśmy pomyśleli o jego przestrzeniach przeszywanych promieniowaniem gwiazd, gwiazd, wokół których zaczęto już odkrywać jakieś planety, już martwe? jeszcze martwe? – nie wiadomo; cokolwiek byśmy pomyśleli o tym bezmiernym teatrze, na który mamy wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie krótka, ograniczona dwiema stanowczymi datami; cokolwiek jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie – jest on zadziwiający. Ale w określeniu „zadziwiający” kryje się pewna logiczna pułapka. Zadziwia nas przecież to, co odbiega od jakiejś znanej i powszechnie uznanej normy, od jakiejś oczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż takiego oczywistego świata nie ma wcale. Nasze zadziwienie jest samoistne i nie wynika z żadnych z czymkolwiek porównań. Zgoda, w mowie potocznej, która nie zastanawia się nad każdym słowem, wszyscy używamy określeń: „zwykły świat”, „zwykłe życie”, „zwykła kolej rzeczy”… Jednak w języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.” Wisława Szymborska, Poeta i świat (przemówienie noblowskie)

Odpowiedz na pytania: ■ Jakie cechy świata wyszczególnia poetka? Która  z nich jest dla niej najistotniejsza? ■ Jak Szymborska przedstawia relację pomiędzy światem a człowiekiem?

■ Dlaczego w określeniu „zadziwiający” jej zdaniem kryje się logiczna pułapka? ■ Co Wisława Szymborska uważa za wyróżnik języka poezji?

Księga w drugim wydaniu

Przeczytaj  z podręcznika Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum wiersz Obmyślam świat s. 56 i wskazówki do analizy i interpretacji.

Z jakich rozdziałów składa się  księga świata w wydaniu drugim, poprawionym i obmyślonym przez poetkę? Czym różnią się te rozdziały od wydania pierwszego? Jaki jest stosunek podmiotu mówiącego do obmyślonego świata? Wnioski z interpretacji zapisz w formie tabeli

Jak rozumiesz zakończenie wiersza?

Utopia nie do pojęcia

Odczytaj głośno wiersz Utopia . Dlaczego świat Utopii jest sztuczny, z jakiego powodu nikt nie chce w nim żyć?

Na stronie  Animacja – Epodreczniki.pl Link

zamieszczono lekcję, której celem jest odczytanie głównej myśli tekstu poetyckiego, zdefiniowanie pojęcia utopia oraz ironia, a także analiza środków poetyckich użytych w wierszu. Przeczytaj wprowadzenie, obejrzyj film z komentarzem do wiersza Wisławy Szymborskiej i wykonaj wszystkie ćwiczenia. Na koniec lekcji sprawdź poprawne odpowiedzi.

Przeczytaj fragment tekstu Stanisława Balbusa [Poetycki warsztat Szymborskiej] z podręcznika Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 60-61  i poszukaj w nim odpowiedzi na pytanie o funkcje dowcipu w wierszach poetki (zadanie 3 s. 61)

Temat 4: O budowaniu spójności tekstu i konsekwencjach jej braku.

Ćwiczenie 1Co sądzisz o  następującej wypowiedzi:

zdecydowała w wiele się wybór licealiści klasy wciąż maturalnych na kierunek mogą nie studiami

Zbuduj z tych wyrazów spójny, zrozumiały tekst. Przedstawiona rozsypanka wyrazowa to przykład braku spójności linearnej.

Ćwiczenie 2 Postaraj się ułożyć pomieszane fragmenty pewnego tekstu w takiej kolejności, aby powstał tekst spójny. Uzasadnij przyjęty sposób uporządkowania tekstu. Określ, o czym on mówi, i przedstaw trudności, jakie miałeś z tym zadaniem.

„sam sobie winien, zawsze się w coś mieszał”

„brat też poszedł na serce, to pewnie rodzinne”

„cóż z tego, że był najzdolniejszy z nich”

„miał przemawiać ten nowy, jakoś go nie widzę”

„ksiądz istny Belmondo”

„pięć razy, nigdy żadnej odpowiedzi”

„niech ci będzie, że mogłem, ale i ty mogłeś”

„dobrze, że chociaż ona miała tę posadkę”

„ty jedna byłaś mądra, że wzięłaś parasol”

„owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód”

„z lakierowaniem drzwiczek, zgadnij ile”

„dwa żółtka, łyżka cukru”

„nie jego sprawa, po co mu to było”

„same niebieskie i tylko małe numery”

„no, nie wiem, chyba krewni”

„nie byłam jeszcze w tej części cmentarza”

„śnił mi się tydzień temu, coś mnie tknęło”

„pokój przechodni, Baśka się nie zgodzi”

„niebrzydka ta córeczka”

„wszystkich nas to czeka”

„złóżcie wdowie ode mnie, muszę zdążyć na”

„z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała”

„Kazek w Warszawie, Tadek za granicą”

„tak nagle, kto by się tego spodziewał”

„rozpakuj te kwiatki”

„nerwy i papierosy, ostrzegałem go”

„jako tako, dziękuję”

„a jednak po łacinie brzmiało uroczyściej”

„było, minęło”

„do widzenia pani”

„może by gdzieś na piwo”

„zadzwoń, pogadamy”

„czwórką albo dwunastką”

„my tam”

„ja tędy”

Czy udało się zbudować tekst ciągły, który zawiera wszystkie wypowiedzenia?

Otwórz podręcznik Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum na s. 67. Porównaj wiersz Szymborskiej ze swoimi ustaleniami.

■ Co mówi taki sposób ukazania pogrzebu?  ■ Jaki obraz rzeczywistości współczesnej i współczesnego człowieka przedstawia?

Przeczytaj  wiadomości z podręcznika na temat Jak zbudować tekst spójny s.62 – 65. Następnie wymień wykładniki spójności, o których się dowiedziałeś z podręcznika – gramatyczne i linearne. Podaj przykłady.

Poziom rozszerzony

Temat 1: Kwestie filozoficzne w poezji Wisławy Szymborskiej.

Przypomnij sobie wiersze Wisławy Szymborskiej poznane w gimnazjum i w klasie I.

Link oraz  Link

Obejrzyj film Radość pisania (2005) dokument  w reżyserii Antoniego Krauzego: Link

Temat2: Interpretacja porównawcza dwóch wierszy: Wybrańcy gwiazd Zbigniewa Herberta i Radość pisania Wisławy Szymborskiej.

Temat zaproponowany w ARKUSZU PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2019: Link

Temat 3:  Literatura i egzystencja.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 36-39.  Obejrzyj początkowy fragment wykładu profesora Władysława Tatarkiewicza Link

Pobierz i obejrzyj prezentację multimedialną na temat egzystencjalizmu. Link

Temat 4 i 5: Jaki obraz kondycji ludzkiej wyłania się z opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Pietà dell’Isola?

Przeczytaj fragment opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Pietà dell’Isola (→ PODRĘCZNIK, s. 45–46) w kontekście filozofii egzystencjalizmu i motywu choroby jako metafory absurdalności kondycji ludzkiej.

Określ elementy świata przedstawionego:

Miejsce wydarzeń

Czas wydarzeń

Postaci

Fabuła

Jak w opowiadaniu funkcjonuje: motyw choroby, motyw krzyku, motyw uwięzienia, motyw piety i motyw męczeństwa? Opracuj wybrany motyw. Określ jego dosłowne i przenośne znaczenie. Wskaż inne teksty kultury, w których występuje podany motyw i określ jego znaczenie symboliczne lub metaforyczne. Skorzystaj ze strony: Link

Wysłuchaj audycji, w której Gustaw Herling-Grudziński mówi w kontekście opowiadań Wieża i Pieta dell’ Isola, o znaczeniu bólu i cierpienia w życiu człowieka, a także o roli samej drogi, dążenia, dla dobrego, owocnego życia, Rozmowa przeplatana jest fragmentami opowiadania Wieża. Link


Język polski Pani A.Ż.

 Klasa III TEL (plan pracy na tydzień od 26.03.2020 do 01.04.2020)

Przypominam, że sprawdzian ze znajomości poezji Młodej Polski odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) o godzinie 10.00 .

Czekam na interpretacje wybranych wierszy.

Temat: Wieś i jej mieszkańcy w literaturze i sztuce Młodej Polski.

Na stronie: Link umieszczono audiobook i tekst lektury „Chłopi” Władysława Reymonta (tom I).

Przyjrzyj się reprodukcjom młodopolskich obrazów o tematyce wiejskiej w podręczniku (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2)  na stronach 218-219 („Chłop malowany”). Przeczytaj odnoszące się do nich komentarze. Zastanów się, które z nich można odnieść do powieści Reymonta.

Określ podstawowe elementy świata przedstawionego w powieści „Chłopi” – czas, miejsce, główni bohaterowie oraz wydarzenia.

W opracowaniu zagadnienia pomocne będą informacje z podręcznika („Chłopi” Władysława Reymonta – tom I). Przewodnik po lekturze – s. 222-224) oraz wiadomości na stronie: Link

Zapoznaj się z biografią Władysława Stanisława Reymonta – sięgnij także do innych źródeł. Czy dostrzegasz związek między rzeczywistością przedstawioną w powieści Chłopi a rysem biograficznym autora?

Na podstawie zdobytych wiadomości wypełnij tabelę.


Temat 2: Dzieje rodu Borynów.

Przeczytaj fragment lekcji „Chłopi” – bohaterowie Link i wykonaj ćwiczenia od  4.2 do 6.2. Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu.

Dokonaj krótkiej charakterystyki głównych bohaterów powieści: Macieja Boryny, Antka, Jagny i Hanki. Zwróć uwagę na istniejące między nimi zależności.

Temat 3: Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, czyli przestrzeń mitu. Język i styl powieści.

Przeczytaj fragment lekcji „Chłopi” i mit, Link następnie przygotuj wypowiedź ustną na temat zaproponowany w ćw. 9.  Wskazówki do ćw. 10 znajdziesz w podręczniku  na s.119.

Druga część lekcji dotyczy analizy i stylu wybranych fragmentów powieści. Informacje znajdziesz na stronie:Link

Na koniec lekcji obejrzyj film W Hołdzie Władysławowi Reymontowi 1987

Film

Obejrzyj też adaptację filmową w reżyserii Jana Rybkowskiego Film

7 kwietnia (wtorek) o godzinie 10.00 test ze znajomości 100 stron powieści „Chłopi” Reymonta.


Język polski Pani A.D.

klasa 1 LOR, 1 LOA, 1 TLR

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy”- najpiękniejsza historia o miłości.

 1. W zeszycie proszę zrobić notatkę o elementach świata przedstawionego, czyli czas i miejsce akcji, bohaterowie.
 2. Proszę ułożyć plan wydarzeń do tekstu.

Temat: Obyczaje średniowieczne- „Dzieje Tristana i Izoldy”.

 1. Proszę wypisać obyczaje średniowieczne opisane w utworze, następnie krótko je opisać ( na czym polegał dany obyczaj, czego lub kogo dotyczył).
 2. Wykonane ćwiczenie proszę przysłać do 31 marca na mój adres mailowy: anna-dobies4@wp.pl

klasa 1 LOR

Do końca tygodnia proszę przysłać zaległą rozprawkę na mój adres mailowy.

klasa 1 TI, 1 TL

Temat: Język naszych sarmackich przodków.

 1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika –str. 223.
 2. Proszę wyjaśnić pojęcie makaronizmu i wykonać w zeszycie ćw. 1 str. 224.

Temat: Wprowadzenie do oświecenia (2 godz.)

 1. Proszę przeczytać z podręcznika tekst str. 232
 2. W zeszycie proszę zrobić notatkę o oświeceniu.

Język polski Pani A.Ż.

 klasa I WR (plan pracy na tydzień od 26.03.2020 do 10.04.2020)

Temat: Kultura rycerska i motyw rycerza.

Opracowanie tematu znajdziesz w Internecie na stronie: Link

Obejrzyj film i wykonaj multimedialne ćwiczenia interaktywne.

Dodatkowo w zeszycie ćwiczeń (bądź w zeszycie przedmiotowym) odpowiedz pisemnie na pytanie 9 s.54: Czy obecne we współczesnej kulturze popularnej postaci superbohaterów postępują zgodnie ze średniowiecznym etosem rycerskim? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Temat (Koło Filmowe) – Antonius Block i jego giermek w filmie Siódma pieczęć Ingmara Bergmana.

Siódma Pieczęć – cały film lektor PL (1957) znajdziesz na na YouTube: Film

Porównaj kreację Antoniusa Blocka z wybranym wizerunkiem literackim średniowiecznego rycerza.

Temat: Kilka słów o renesansie.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika na  ten temat oraz  na stronie: Link

Zwróć uwagę na wyjaśnienie nazwy epoki, zapamiętaj ramy czasowe renesansu oraz  zapoznaj się z definicją humanizmu. Najważniejsze informacje zapisz w formie notatki z lekcji.

klasa I WA (plan pracy na tydzień od 26.03.2020 do 10.04.2020)

Temat: Biblia w codziennym języku.

Wiadomości znajdziesz na stronie: Link

Przeczytaj wprowadzenie do tematu, zapoznaj się z tekstem Anny Kamieńskiej Księga,

a następnie wykonaj ćwiczenie 11. Sprawdź odpowiedzi.

Temat: Dlaczego tak trudno „być człowiekiem”?

Tu znajdziesz wprowadzenie do lekcji: Link

Przeczytaj „Dekalog” św. Franciszka. Zwróć uwagę na stosunek osoby mówiącej w utworze do świata. Wykonaj ćwiczenia od 4 do  7.

Z podręcznika przeczytaj fragmenty Biblii (Ogłoszenie przykazań bożych) oraz wiersze Dekalog Aleksandra Rymkiewicza i Uczę się ciebie, człowieku Jerzego Lieberta.

Jakie dostrzegasz związki między poznanymi wierszami a Dekalogiem.

klasa III WA (plan pracy na tydzień od 26.03.2020 do 10.04.2020)

Temat: Rozważania o godności człowieka, o bohaterstwie i śmierci – Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall

Obejrzyj film Powstanie w getcie warszawskim Film

i– na jego podstawie oraz wiadomości z podręcznika  – przygotuj notatkę dotyczącą tego wydarzenia historycznego. Przeczytaj z podręcznika fragment książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem.

Dodatkowe informacje o Hannie Krall i Marku Edelmanie znajdziesz na stronie

https://epodreczniki.pl/a/sami-przeciw-wszystkim/Db2QhTer0

Napisz– na podstawie poznanych fragmentów reportażu Zdążyć przed Panem Bogiem – na czym polegał tragizm ludzi uwięzionych w getcie.

Temat (Koło Filmowe): „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” – o filmie Pianista Romana Polańskiego.


Język polski  Pani A. W-K.

KLASA  IV TL

24.03.2020

 1. Temat: Polak patrzy na mury getta i tragedię narodu żydowskiego. Podręcznik strona 101-103. Proszę przeczytać zamieszczone teksty i wykonać polecenia 1,2,4 ze strony 103.
 2. Temat: Klasycyzm i harmonia. Podręcznik (98-101) proszę wykonać polecenia 1 i 2 ze strony 100 oraz 1 ze strony 101.
 3. Temat: Przesłanie Jana Pawła II. Podręcznik strony 131-135. Polecenia ze strony 135.
 4. Zygmunt Kubiak „ Pożegnanie dzieciństwa”. (121-122). Polecenia 1-5 ze strony 122.
 5. Jerzy Kwiatkowski „Słowo Barańczaka”. (136- 138). Polecenia 1-2 strona 138.

Klasa II LO

 1. Temat: Być artystą. Jednostka i tłum. Podręcznik strona 154. Polecenia 1-3.
 2. Temat: Młodopolski kult sztuki i artysty. Podręcznik strony (155-160), polecenia 1-3 ze strony 160.
 3. Bożena Sadkowska „Homo dandys”.(161-170). Polecenia 1-2 ze ztrony 170.
 4. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim. (162-168). Polecenia 7-8 ze strony 167.

Klasa II TI, II TEL

 1. Temat: Język i styl romantyzmu. (191-196). Polecenia 1-3 ze strony 194.
 2. Temat: proszę powtórzyć materiał ze stron 12- 56.

Klasa III TI

 1. Maria Podraza – Kwiatkowska „ Zasada sugestii”. (193-194). Polecenia 1-4 ze strony 194.
 2. Temat: Język jako system znaków. (195- 199). Polecenia 5-6 ze stron 198-199.

Klasa I TIER

 1. Proszę przeczytać „ Odprawę posłów greckich „ Jana Kochanowskiego       oraz „ Makbeta” Szekspira.

Język polski  Pani A.Ż.

(od 23marca do 27 marca 2020 roku)

Klasy IV TE i III LO

Poziom podstawowy

Temat 1: Język a rzeczywistość. Językowy obraz świata

Przeczytaj wiadomości  z podręcznika Jacek KOPCIŃSKI, Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum s. 29-35. Dodatkowe informacje i ćwiczenia znajdziesz w Internecie na stronie

epodreczniki.pl › jezykowy-obraz-swiata

Temat 2: Zbigniew Herbert – poeta kultury (przypomnienie poznanych wierszy).

Obejrzyj film „Obywatel poeta”

vod.tvp.pl › website › zbigniew-herbert,4290453

Na stronie : Link

Temat 3 i 4: Smak jako wartość, za którą warto oddać życie. Analiza  i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku.

Obejrzyj film Potęga smaku w reżyserii Adama Pawłowicza na YouTube

Przeczytaj tekst z podręcznika: Zbigniew Herbert Potęga smaku  i odnośne wiadomości (→ s. 116–117). Dodatkowe informacje  i zadania od 7.1 do 7.6 zostały umieszczone  w Internecie  na stronie

epodreczniki.pl › etyka-i-polityka

Znajdziesz tu również informacje o Herbertowskiej ironii.

Podsumowanie: Zastanów się, czy wrażliwość estetyczna pomaga człowiekowi być prawym i szlachetnym, czy też nie ma ona wpływu na właściwe wybory moralne. Obejrzyj też 3 – minutowy felieton filmowy Sylwetka Zbigniewa Herberta umieszczony w katalogu  zasobów dodatkowych na stronie epodreczniki .

Zapoznaj się z tekstem Stanisława Barańczaka O czym myśli Pan Cogito

www.fundacjaherberta.com › tworczosc2 › o-czym-mysli-pan-cogit

Na podstawie zgromadzonych informacji zredaguj krótką charakterystykę podmiotu lirycznego wierszy Zbigniewa Herberta. Czy można go utożsamić z Poetą?

Temat 5: Po co nam tradycja klasyczna?  – na podstawie wybranych esejów Tadeusza Kubiaka.

W Internecie na stronie

epodreczniki.pl › po-co-nam-tradycja-klasyczna

znajdziesz tekst Esej, felieton i reportaż oraz esej Zygmunta Kubiaka Tradycja klasyczna .Przeczytaj również wiersz Zbigniewa Herberta Dlaczego klasycy. Wykonaj ćwiczenia zamieszczone pod tymi tekstami.

Przeczytaj również fragment eseju Zygmunta Kubiaka Pożegnanie dzieciństwa z podręcznika s. 121 – 122 i  wykonaj ćw. 3 s.122.

Poziom rozszerzony

Temat 1 i 2: „Stworzyć z materii cierpienia rzecz albo osobę” – klasycyzm tragiczny w wierszach Zbigniewa Herberta

Przeczytaj wskazówki do analizy i interpretacji zatytułowanym Nadać sens cierpieniu ((→ PODRĘCZNIK → s. 112) oraz wiersz Tamaryszek. Zapoznaj się z treścią uwag: Maska Homera, Poezja ciszy i kontemplacji (→ PODRĘCZNIK, s. 110–111), a następnie odpowiedz na pytania:

■ Co świadczy o tym, że osobą mówiącą w wierszu jest poeta?

■ Co sobie zarzuca ta postać?

■ Jakie nowe obowiązki nakłada na siebie?

Przeczytaj wiersz Powrót prokonsula i zapoznaj się z treścią ramki Liryka roli według Herberta (→ PODRĘCZNIK, s. 113).

Określ typ liryki zastosowanej w wierszu (jest to liryka roli) i pracując z tekstem, odpowiedz na pytania:

■ Dlaczego prokonsul planuje powrót do Rzymu?

■ Jakie jest jego życie w „odległej prowincji”?

■ Jaką funkcję w opisie życia na wygnaniu pełnią metafory występujące w trzeciej strofie?

■ Czym prokonsul ryzykuje, wracając?

Przypomnij sobie wiersz Przesłanie Pana Cogito omawiany w klasie II. Zapoznaj się ze Wskazówkami do analizy i interpretacji (→ PODRĘCZNIK, s. 115). Następnie, analizując tekst, określ, jakie jest przesłanie pana Cogito, i sformułuj na podstawie wiersza pięć przykazań, którymi powinien się kierować jego adresat.

Temat 3:Mój ulubiony wiersz Zbigniewa Herberta.

Przeczytaj O wierszu „Kamyk” Adama Zagajewskiego  na stronie

www.fundacjaherberta.com › tworczosc-poeta-w-oczach-poetow › o-…

Zastanów się,  jak brzmiałaby Twoja odpowiedź na pytanie o  ulubiony wiersz Zbigniewa Herberta.

Temat 4 i 5: Ćwiczenia interpretacyjno – redakcyjne: analiza tekstu popularnonaukowego Nowy spór o realizm Stanisława Barańczaka .

W zbiorze zadań

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf

wyszukaj tekst Nowy spór o realizm Stanisława Barańczaka (Zadanie 161, s. 227)  i opracuj konspekt wypowiedzi argumentacyjnej. W uzasadnieniu swojego stanowiska odwołaj się do poezji Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza.


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Język polski Pani A.D.

19.03.2020

Klasa 1 LOR

Temat: Rzeczpospolita idealna- A. Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospolitej”.

Proszę przeczytać tekst ze str. 33 i zrobić ćwiczenia nr 1-7 str. 35.

Temat: Miłość w noweli doskonałej- „Sokół”.

Tekst str. 37 i ćwiczenia nr 1-5 str. 40.

Temat: Renesansowe małżeństwo doskonałe- „Żywot człowieka poczciwego”.

Tekst str. 47 i ćwiczenia nr 1-6 str. 49.

Temat: Renesansowy wzór gospodarza- „Żywot człowieka poczciwego”.

Tekst str. 52 i ćwiczenia nr 1-7 str. 54

Temat- Optymizm humanisty- Jan Kochanowski „Serce roście, patrząc na te czasy…”, „Chcemy sobie być radzi…”

Proszę przeczytać te dwie pieśni- str. 56 i 58 oraz zrobić ćwiczenia ze str. 57 ( 1-8), str. 60 (1-8).

Drodzy uczniowie, pamiętajcie też o lekturze „Dzieje Tristana i Izoldy”, a oprócz tego proszę zacząć czytać „Skąpca” Moliera.

Klasa 1TLR

Temat: Harmonia świata i harmonia duszy- J. Kochanowski „Pieśń II”.

Proszę przeczytać pieść ze str. 26 i zrobić ćwiczenia 1-4 pod tekstem.

Temat: Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka- J. Kochanowski „Psalm 8”, „Psalm 47”.

Tekst strona 28,29 oraz ćwiczenia pod tekstami.

Temat: Człowiek- istota nieznana i fascynująca- „Pieśń świętojańska o Sobótce”.

Tekst str. 45 oraz ćwiczenia str. 46.

Temat: Miłość i śmierć odwiecznymi tematami literatury – „Sokół”.

Tekst str. 41 oraz ćwiczenia 1-6 str. 45.

Drodzy uczniowie, pamiętajcie też o lekturze „Dzieje Tristana i Izoldy”, a oprócz tego proszę zacząć czytać „Skąpca” Moliera.

Klasy 1TI, 1TL, 1LOA

Temat: Spotkanie z Hamletem- bohaterem tragedii Szekspira.

Proszę przeczytać fr. „Hamleta” z podręcznika- str. 199 i zrobić ćwiczenia ze str. 201 (1-5).

Temat: Dwie miłości –świat i Bóg- M. Sęp- Szarzyński „Sonet V”.

Tekst str. 209 i ćwiczenia 1-8 str. 210.

Temat: Szkatuła barokowych konceptów- J.A. Morsztyn „Do trupa”.

Tekst str. 213 i ćwiczenia 1-4 str. 213.

Temat: W cieniu naszych sarmackich przodków- Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”

Proszę zrobić notatkę o sarmatyzmie (str. 217), następnie przeczytać fr. „Pamiętników” (str. 219) i wykonać ćw. 1-4 str. 221.

Drodzy uczniowie, pamiętajcie też o lekturze „Dzieje Tristana i Izoldy”, a oprócz tego proszę zacząć czytać „Skąpca” Moliera.


Język polski (plan pracy na 2 tygodnie) Pani A.Ż.

Klasa III TEL

20.03.2020

Czytaj I tom powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta.

Temat 1: Symbolistyczna poetyka Krzaku dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach Jana Kasprowicza.

To pierwsze spotkanie z poezją Jana Kasprowicza. Zapoznaj się z biografią i twórczością Poety. Informacje znajdziesz w podręczniku(Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2)  na stronie 182 oraz w Internecie na stronie: eszkola.pl › Język polski  Jan Kasprowicz – biografia, życiorys, twórczość

Przeczytaj wiersz  z podręcznika Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach Jana Kasprowicza i odnośne wiadomości (→ s. 182–183).

Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji, a następnie odpowiedz na pytania ze s. 184 (ustnie).

Temat do samodzielnego opracowania znajdziesz również na stronie:

epodreczniki.pl › w-gaszczu-mlodopolskich-symboli

Na koniec lekcji spróbuj wypełnić kartę pracy:

Temat 2 i 3: Ekspresjonistyczny charakter hymnów Jana Kasprowicza. Interpretacja fragmentów Dies irae.

Ekspresjonizm jako kierunek w sztuce Przeczytaj informacje z podręcznika (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2) na temat ekspresjonizmu s. 175 – 176. Zwróć uwagę na obraz Edvarda Muncha Krzyk i zapoznaj się ze wskazówkami do jego analizy i interpretacji.

Obejrzyj galerię obrazów (W kręgu ekspresjonistów) na stronie epodreczniki.pl › sila-ekspresji—wyrazenie-siebie-poprzez-sile-malarską..

 i wykonaj ćwiczenia.

Przeczytaj z podręcznika wiersz Dies irae Jana Kasprowicza i odnośne wiadomości (→ s. 184–189);

Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji, a następnie odpowiedz na pytania1-4 i 6-8  ze s. 190 (ustnie).

Temat do samodzielnego opracowania znajdziesz również na stronie: epodreczniki.pl › koniec-swiata

Wykonaj ćwiczenia od 3.1 do 6.9

Temat 4: Ukojenie. Klasycyzm, humanizm i franciszkanizm w poezji Młodej Polski.

Przeczytaj z podręcznika (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2) wiersze Jana Kasprowicza oraz wiersz Przedśpiew Leopolda Staffa i odnośne wiadomości (→ s. 190–192).

Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji. Niezbędne informacje do samodzielnego opracowania wskazanych wierszy znajdziesz również na stronie:

epodreczniki.pl › pochwala-zycia

Praca domowa: Naucz się na pamięć wybranego wiersza młodopolskiego i dokonaj jego interpretacji (praca minimum 200 słów). Pracę należy przesłać w ciągu tygodnia na adres agatansk8@wp.pl

Przypominam wzór interpretacji wiersza.

 

Postaw tezę interpretacyjną: ………………………………………………………………………………………

Temat 5: Spacer po wątkach i młodopolskich tematach (synteza).

Zagadnienia do powtórzenia:

Dekadencki katastrofizm i modernistyczne cierpienie.

Rola artysty i sztuki.

Sztuka Młodej Polski: impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm. Neoromantyzm. Klasycyzm, humanizm i franciszkanizm.

Wiersze i ich autorzy: K. Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, Melodia mgieł nocnych…. , Evviva l’arte

 1. Staff, Deszcz jesienny, Kowal
 2. Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
 3. Kasprowicz,; Dies irae; *** [Witajcie kochane góry]
 4. Staff, Przedśpiew

Sprawdź, ile wiesz.

 1. Epokę kulturową przełomu XIX i XX w. określano na wiele sposobów. Różnorodność wynikała z chęci nazwania odmiennych, ale ważnych dla epoki zjawisk. Połącz nazwy z informacjami, które są przez nie sugerowane.

Nazwy: A. neoromantyzm, B. Młoda Polska, C. dekadentyzm , D. fin de siècle, E. modernizm

Informacje: 1. nawiązywanie do tradycji, 2. postawa światopoglądowa i życiowa, 3. ogólna nazwa okresu w literaturze i sztuce, 4. manifestowanie nowoczesności, nowatorstwa.; 5 koniec wieku

 

 1. Przeczytaj wypowiedzi trzech współczesnych osób i ustal, poglądami którego z filozofów popularnych w epoce modernizmu każda z nich jest wyraźnie zafascynowana.

A Jak mam być szczęśliwy, skoro nic mnie nie zadowala do końca? Ledwo osiągnę jakiś cel, zaraz myślę o zdobyciu nowego. Wolę zabić w sobie chęć życia, pogrążyć się w apatii, niebycie, być – ale nie być. Zamknąć się na pragnienia, marzenia. …………………………………….

B Rozumowe analizowanie świata nie ma sensu. Mnie interesuje tylko autentyczna wiedza o istocie rzeczy, dlatego ufam swojej intuicji. Wolę kierować się instynktem niż rozumem. Nie interesują mnie schematyczne wizje i pojęcia. Pragnę odkryć pęd życiowy, który przenika cały świat.  …………………

 1. C. Chrześcijaństwo osłabia wolę, czyni ludzi biernymi i słabymi. Człowiek musi się wyzwolić z wszystkich więzów, poczuć swą moc. Tylko człowiek aktywny jest wolny; człowiek wolny ma prawo łamać skostniałe zasady, obalać mylne poglądy – nawet jeżeli będzie siłą uszczęśliwiał słabeuszy.

…………………………………….

 1. Napisz T (tak) przy poprawnych odpowiedziach oraz N (nie) przy błędnych.

Charakterystyczne postawy, cechy i zjawiska Młodej Polski to:

 

 1. Uzupełnij tabelkę

 

Zastanów się nad odpowiedziami na pytania z podręcznika s. 194 (Rozważamy, podsumowujemy, piszemy)

Temat 6: Dzięki czemu możemy się porozumieć? Język jako system znaków.

Przeczytaj wiadomości i wykonaj ćwiczenia ołówkiem w podręczniku (Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura, klasa 2) s. 195-199.

 klasa I WR (plan pracy na 2 tygodnie)

Temat 1 i 2: Pamiętaj o śmierci. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

Przeczytaj z podręcznika (Barbara Chuderska, Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia) rozdział 2 Śmierć bramą wieczności oraz tekst Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (s. 115-120). Temat do samodzielnego opracowania znajdziesz również  w Internecie na stronie:
epodreczniki.pl › pamietaj-o-smierci-rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-s…

Odpowiedz na pytania w Zeszycie ćwiczeń – s.49

Temat 3: Spotkania z katedrą w tekstach kultury.

Przeczytaj informacje na temat Katedry Wawelskiej i Katedry w Reims zamieszczone w Internecie na stronie epodreczniki.pl › pomnik-epoki

Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

I Architektura zewnętrzna katedry gotyckiej  (plan, kształt, detale architektoniczne).

II Wnętrze katedry – elementy architektury.

III Witraże – średniowieczna biblia pauperum.

IV Alegorie w architekturze gotyckiej katedry.

V Gotycka katedra a światopogląd epoki.

Następnie obejrzyj na YouTube „Katedrę” Tomasza Bagińskiego  i napisz w zeszycie krótką recenzję obejrzanego filmu.

Temat 4: Średniowiecze – podsumowanie przed sprawdzianem.

Powtórzenie materiału znajdziesz w Internecie na stronie: epodreczniki.pl › krotko-o-dlugiej-epoce—sredniowiecze

Zapisz na podstawie fragmentów obejrzanej lekcji odpowiedzi na pytania:

Obraz epoki (I)

Gdzie?

Kiedy?

Skąd nazwa?

Obraz epoki (II)

W co wierzono?

Wyjaśnij pojęcie teocentryzm

Jak żyć na ziemi?

Pomiń Konteksty, ale koniecznie obejrzyj filmową lekcję o średniowieczu.

 

Sprawdź, ile wiesz.

Podręcznik ćwiczenie 1 (ustnie) i ćwiczenie 4 – krzyżówka (ołówkiem w podręczniku) do tematu: Średniowiecze – podsumowanie przed sprawdzianem.

 klasa I WA (plan pracy na 2 tygodnie)

Temat 1: O co należy się modlić? –  Modlitwa o wschodzie słońca Natana Tenenbauma.

Przeczytaj tekst Natana Tenenbauma z podręcznika i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:

 1. Jakim człowiekiem jest podmiot liryczny?
 2. Kto jest adresatem lirycznym wiersza?
 3. Które słowa świadczą o tym, że tekst jest modlitwą?
 4. O co człowiek prosi Boga?

Wysłuchaj na YouTube nagrania pieśni Modlitwa o wschodzie słońca w wykonaniu J. Kaczmarskiego, P. Gintrowskiego i Z Łapińskiego.

Znajdź informacje w Internecie na temat roli, jaką odegrała Modlitwa o wschodzie słońca w latach, kiedy powstawała „Solidarność”.

Temat 2: Byliśmy świadkami Apokalipsy – Apokalipsa teraz Filipa Niedenthala.

Przeczytaj tekst z podręcznika i zapisz w formie planu przebieg wydarzeń.

Temat 3: Dziwne i ciekawe rzeczy dzieją się na świecie – Lord Jim Josepha Conrada.

Przeczytaj fragment  powieści Lord Jim z podręcznika i podkreśl fragmenty dotyczące charakterystyki bohatera.

Temat 4: Charakterystyka Lorda Jima.

Na podstawie tekstu dokonaj charakterystyki postaci.

Wykorzystaj informacje zamieszczone w Internecie na stronie

eszkola.pl › Język polski Lord Jim – problematyka

 klasa III  WA (plan pracy na 2 tygodnie)

Temat 1: Świadectwa powstańczych dni – Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.

Przeczytaj z podręcznika fragment  Pamiętnika z powstania warszawskiego. Informacje na temat utworu znajdziesz również  w Internecie np. na YouTube PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – Miron Białoszewski– opracowanie – nauQa.pl

Temat 2: Czasy apokalipsy w poezji – Krzysztof Kamil Baczyński Pokolenie.

Przeczytaj informacje na temat powstania warszawskiego i biografię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Internecie na stronie

epodreczniki.pl › kiedy-pacyfista-musi-byc-militarysta

i

wykonaj ćwiczenia 4.1 – 4.5.

Obejrzyj też  na YouTube film Contra Mundum – Pamięci K.K.Baczyńskiego (22.01.1921-04.08.1944)

Co sądzisz o interpretacji muzycznej wierszy Poety w wykonaniu zespołu Contra Mundum? Porównaj ją z interpretacją wierszy wojennych  Ewy Demarczyk (wcześniejsza lekcja, na której czytaliśmy inne utwory Baczyńskiego).

Temat 1 i 2: (Koło Filmowe) Tragizm pokolenia Kolumbów w filmie Janusza Morgensterna.

Obejrzyj 1. odcinek serialu Kolumbowie w reżyserii Janusza Morgensterna.

Przeczytaj informacje na temat pokolenia Kolumbów w Internecie na stronie epodreczniki.pl › kiedy-pacyfista-musi-byc-militarysta

i wykonaj ćwiczenia 7.1 – 7.4.

klasa IV TE i III LO

19.03.2020

Zamiast fakultetów – samodzielna praca ze zbiorami zadań dla maturzystów. Przypominam, że pomocnicze materiały do matury należy pobrać z Internetu:

https://www.cke.edu.pl/.egzamin maturalny/ egzamin w „nowej formule”/ materiały dodatkowe/ Egzamin maturalny – zbiory zadań/ Język polski – poziom podstawowy i rozszerzony

https://www.cke.edu.pl/.egzamin maturalny/ egzamin w „nowej formule”/ materiały dodatkowe /Język polski – część ustna/ Zbiór zadań do części ustnej

https://www.cke.edu.pl/.egzamin maturalny/ egzamin w „nowej formule”/informatory, / Język polski

Poziom podstawowy

Temat 1: Rzecz o zbrodni tyrana – interpretacja wiersza Który skrzywdziłeś Czesława Miłosza.

Felieton filmowy o życiu i twórczości Czesława Miłosza Sylwetka Czesława Miłosza – Epodreczniki.pl   epodreczniki.pl › sylwetka-czeslawa-milosza

Przeczytaj tekst z podręcznika Jacek KOPCIŃSKI , Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum i odnośne wiadomości s. 108. Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji, a następnie wykonaj ćwiczenia ze s.108. Ćwiczenie 5 wymaga przypomnienia lektur z klasy 1 i 2 – III cz. Dziadów Adama Mickiewicza i Makbeta Szekspira.

Temat 2:”Biedny chrześcijanin patrzy na getto” – Campo di Fiori Czesława Miłosza.

Przeczytaj tekst z podręcznika i odnośne wiadomości s. 101-103. Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji, a następnie wykonaj ćwiczenia ze s.103.

Jacek KOPCIŃSKI , Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum.

Przeczytaj również informacje ze strony eszkola.pl › Język polski  Campo di Fiori – interpretacja, analiza wiersza – Czesław Miłosz

Temat 3: Wiara, Nadzieja i Miłość Czesława Miłosza,  czyli rzecz o poszukiwaniu ładu świata.

Przeczytaj teksty z podręcznika: Czesław Miłosz Świat (poema naiwne) i odnośne wiadomości (→ s. 15, 98–100, 103–104);

Zapoznaj się ze wskazówkami do analizy i interpretacji, a następnie odpowiedz na pytanie, czy przesłanie moralne tekstów Czesława Miłosza odpowiada Twojemu systemowi wartości (pisemnie w zeszytach).

Przykładowe interpretacje omawianych wierszy znajdziesz również na stronie eszkola.pl › Język polski  Wiara, Nadzieja i Miłość Czesława Miłosza – interpretacja, analiza wiersza

Poziom rozszerzony

Czytaj Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk.

Temat: Poetyckie poszukiwanie rzeczywistości (o wierszach Czesława Miłosza).

Temat do samodzielnego opracowania znajdziesz na stronie:

epodreczniki.pl › poetyckie-poszukiwanie-rzeczywistosci

Należy uważnie przeczytać informacje podane na stronie internetowej, a następnie wykonać ćwiczenia do wierszy: Sroczość, W Yale, Nie więcej, Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis, Przedmieście (przykładowa interpretacja w podręczniku s. 107-108)

Zapoznaj się z wykładem noblowskim i wykonaj ćwiczenia zamieszczone pod tekstem.

Wykład noblowski (Królewska Akademia Szwedzka, Sztokholm, grudzień 1980)

Na końcu lekcji w tekście Preteksty znajdziesz przypomnienie tropów stylistycznych: metafory i metonimii.  Wykonaj ćwiczenia utrwalające.

Na YouTube są wywiady z Poetą. Zachęcam do obejrzenia.

Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w ciągu tygodnia powinni przesłać interpretację porównawczą dwóch wierszy na adres agatansk8@wp.pl

Wskazówki znajdziecie w zbiorze Język polski na cke   – zadanie 167. Dla ułatwienia przypominam wzór interpretacji porównawczej.

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Język polski- Pani A. W-K.

KLASA IV TL

Drodzy maturzyści proszę zapoznać się z treścią kart pracy, które przesłałam Wam wcześniej. Odsyłam Was również do strony OKE, w zakładce materiały dla maturzystów znajdziecie Materiały pomocnicze dla uczniów. Poziom podstawowy i rozszerzony.
Podręcznik, strony 82 – 84. Proszę przeczytać tekst i zrobić polecenia ze strony 84.
Temat: Białoszewski i duch eksperymentu. Strony : 85 -95. Proszę przeczytać teksty, analizę i interpretację pod tekstami. Strona 95-97- Czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz polecenia.

Klasa II LO

Proszę przeczytać „ Zbrodnię i karę „ F. Dostojewskiego, „ Wesele „ S. Wyspiańskiego oraz „ Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego.
Temat: Młodopolskie pejzaże. Podręcznik strona 140- 142. Analiza i interpretacja wierszy oraz polecenia ze stron 142 oraz 143.
Światopogląd dekadencki. Strony 144 -146. Proszę przeczytać tekst i zrobić polecenia ze strony 146.

Klasy II TI i II TEL

Temat: poezja wieszczów. Strony 182-188. Proszę przeczytać teksty i wykonać polecenia ze stron: 187 oraz 189.
Zapytajmy sami. Rozmowa z Marią Janion. Proszę przeczytać tekst ( strony 189 – 190) i zrobić polecenia ze strony 190- 191.

Klasa III TI

Światopogląd dekadencki. Strona 144 -146. Proszę przeczytać tekst i wykonać polecenia ze strony 146.
Homo dandys. Strona 161. Proszę przeczytać tekst i wykonać polecenia ze strony 162.
Zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Strona 162-168. Proszę przeczytać temat i wykonać następujące polecenia: 1,8, 11.
Temat: Zmagania ze światem i Bogiem w twórczości Jana Kasprowicza. ( strona 184-189). Proszę wykonać polecenia ze strony 190 pod tekstem.
Klasa II TEL
Temat: poezja wieszczów. Strony 182-188. Proszę przeczytać teksty i wykonać polecenia ze stron: 187 oraz 189.
Zapytajmy sami. Rozmowa z Marią Janion. Proszę przeczytać tekst ( strony 189 – 190) i zrobić polecenia ze strony 190- 191.

Klasa I TIER

Proszę powtórzyć materiał ze stron: 132-192.

Temat: Wędrówka po zaświatach i jej alegoryczne znaczenia w „ Boskiej komedii” Dantego. ( strony 193-197). Proszę zrobić polecenia ze strony 198: 1-5.

Wizerunek śmierci. ( strony 198-199). Proszę zrobić polecenia ze strony 199.

Temat : Końcówki wyrazów dawniej i dzisiaj. ( strony 203- 205). Proszę wykonać następujące polecenia: 1-6.