Język rosyjski


Tydzień XI 25 – 29 maja 2020 r.


Język rosyjski

Klasa I TILP

Т: Генеалогическое дерево моей семьи.

Proszę napisać drzewo genealogiczne swojej rodziny, uwzględniając:

– imię, nazwisko odojcowskie (отчество)

– wiek (słownie)

– stopień pokrewieństwa

Przesłać na zfr@op.pl  do 28.05.2020r.

Т: Кто старше, а кто моложе. Liczebniki główne od 30 do 100.

Powtórzcie liczebniki główne do 20. Na podstawie ćw. 2 str. 79 nauczcie się liczebników głównych od 30 do 100, przepiszcie, zwróćcie uwagę na pisownię znaku miękkiego.

старше/моложе to przymiotniki w stopniu wyższym, bez względu na rodzaj mają taką samą formę: старше – jest starszy, jest starsza

моложе – jest młodszy, jest młodsza

Przeczytajcie dialogi ze str. 78, zwróćcie uwagę na zwroty

Napiszcie w zeszycie przedmiotowym jak jest w Waszych rodzinach.

Klasa III TELIP

Т: Блюда русской кухни.

W ćw. 4Б na str. 102 znajduje się jadłospis z nazwami potraw kuchni rosyjskiej, proszę przepisać, przetłumaczyć i zapamiętać.

Klasa II TELIK

Т: Названия домов. Jak po rosyjsku określamy piętra.

Przeanalizujcie niebieską ramkę ze strony 67, zwróćcie uwagę, że w języku rosyjskim nie używa się określenia parter, który jest określany jako pierwsze piętro

parter=первый этаж

pierwsze piętro=второй этаж

Powtórzcie liczebniki porządkowe do 10 co ułatwi Wam określanie pięter.

Wtorek 26.05.2020r.

Klasa III TELIK

Т: Что знаем о здоровом питании?

Kto posia da płytę niech wykona ćw.6A str. 114 zgodnie z poleceniem, pozostali uczniowie wypiszą nazwy produktów z przedstawionej piramidy żywieniowej w zeszycie przedmiotowym.

Klasa I TELIR

Т: Мероприятия для отдыха – rozumnienie tekstu czytanego.

Proszę przygotować jedno z trzech ogłoszeń z ćw. 1A str. 90, nauczyć się czytać i odpowiedzieć pisemnie na pytania.

Klasa II LOA

Т: Что мы знаем о Транссибе?

Proszę się nauczyć czytać tekstu o Magistrali Transsyberyjskiej str.66.

Т: Упражнения по переводу Транссиба.

Proszę przetłumaczyć tekst ze str. 66 – pisemnie.

Środa 27.05.2020r.

Klasa II TELIP

Т: Как найти друзей?

Proszę opracować tekst z ćw. 3A str. 73., nauczyć się czytać, przetłumaczyć trudne słowa i zwroty. Wykonajcie równiż ć1). 3Б pisemnie w zeszycie.

 

Klasa I TELIR

Т: Отдых – читаем объявления.

Proszę nauczyć się czytać pozostałych ogłoszeń, odpowiedzieć pisemnie na pytania.

Klasa II LOA

Т: Упражнения по пересказу Транссиба.

Nauczcie się  opowiadać o Magistrali Transsyberyjskiej.

Т: Описываем Транссиб.

Proszę sporządzić notatkę o Magistrali Transsyberyjskiej.

Czwartek 28.05.2020r.

Klasa I TLIK

Т: И снова понедельник. Utrwalenie materiału pragraf 5.

Proszę powtórzyć liczebniki główne do 100 – wymowa, pisownia. Wykonajcie ćw. 3 i 5 str. 88

Т: Контрольная работа.

Proszę wykonać ćwiczenia: 4, 5, 6, 7 ze str. 102 przesłać na zfr@op.pl  do 30.05.2020r.

 


Tydzień X 18 – 22 maja 2020 r.


Język rosyjski Pani Z.F.

 

Klasa I TILP

Т: Семья Тани – rozumnienie tekstu słuchanego.

Proszę wykonać ćw. 3A str. 76. Jeżeli nie posiadacie płyty, zróbcie ile potraficie. Nauczcie się czytać.

Т: Генеалогическое дерево семьи Тани.

Na podstawie ćw. 3A str. 76 wykonajcie ćw. 3Б str. 76 i 3B str. 77 pracę wykonajcie w zeszycie przedmiotowym.

 

Klasa III TELIP

Т: Положительные и отрицательные черты характера человека.

Wykonajcie ćw. 8A str. 63. Musicie zajrzeć do słownika dwujęzycznego lub skorzystać ze słownika w starym podręczniku str. 168 „cechy charakteru” (pracę wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

 

Klasa II TELIK

Т: Снимаю квартиру в Москве.

Proszę wykonać ćw. 9Б str. 71 (dowolna ilość słów, wysłać na zfr@op.pl do 25.05.2020r.).

 

Wtorek 19.05.2020r.

Klasa III TELIK

Т: Мой режим еды.

Proszę wykonać ćw. 7 str. 114 pisemnie, przesłać na zfr@op.pl do 25.05.2020r.

 

Klasa I TELIR

Т: День ученика с утра до вечера.

Proszę wykonać ćw. 1 str. 86 w razie trudności pracujcie ze słownikiem dwujęzycznym. Nauczcie się czytać tekstu.

 

Klasa II LOA

Т: Симптомы болезней и их лечение.

Na podstawie kolorowej ramki str. 63 przepiszcie i nauczcie się zwrotów: symptomy chorób i ich leczenie.

Т: Диягноз врача.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw. 7 str. 79. Napiszcie na własnymm przykładzie jaką diagnozę w czesie choroby postawił lekarz.

Я заболел/заболела

– na co zachorowałeś/zachorowałaś

– jakie były symptomy choroby

– jaką diagnozę postawił lekarz

– zalecenia w czasie choroby

(60 słów, proszę wysłać na zfr@op.pl do 25.05.20202r.).

 

Środa 20.05.2020r.

Klasa II TELIP

Т: Снимаю квартиру в Москве.

Proszę wykonać ćw. 9Б str. 71 (dowolna ilość słów, wysłać na zfr@op.pl do 25.05.2020r.).

Klasa I TELIR

Т: Мой обычный день.

Wykonajcie ćw. 9 str. 87 zgodnie z poleceniem (wysłać na zfr@op.pl do 25.05.2020r.).

 

Klasa II LOA

Т: Повторяем материал по 5 разделу.

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń całą stronę 80.

Т: Упражнения по переводу.

Wykonajcie ćw. 6 str. 81 (zeszyt ćwiczeń), podręcznik ćw. 1 str. 65.

 

Czwartek 21.05.2020r.

Klasa I TLIK

Т: Кто согласен, а кто нет?

Słowo согласен – r.m./согласнa – r.ż. zgadzam się.

Wykonajcie ćw. 5A str. 100. Przepiszcie zdania i przetłumaczcie na język polski w zeszycie przedmiotowym.

Т: Болезнь – составляем е-mail.

Proszę wykonać ćw. 3 str. 101 (wysłać na zfr@op.pl do 25.05.2020r.).

 


Tydzień IX 11 – 15 maja 2020 r.


Język rosyjski Zofia Fronczak

w okresie 11-15.05.2020r.

Poniedziałek 11.05.2020r.

Klasa I TILP

Т: Какие могут быть семьи?

Proszę wykonnać ćw. 1 str. 74. Na ilustracjach są pokazane typy rodzin. Polączcie określenia rodzin z opisem.

Zapamiętajcie zwroty:
Моя семья состоит  из …* человек.

*2 двух

3 трёх

4 четырёх

5 пяти …

Сколько человек в твоей семье?

В моей семье …*.

два  

человека

три
четыре
пять людей

 

Pracę wykonujemy w zeszycie przedmiotowym (zp).

Т: Названия членов семьи.

Na podstawie dioalogów z ćw. 2A str. 75 proszę opracować 2 dialogi i wypisać nazwy członków rodziny (zp), nauczyć się czytać tych dialogów.

Klasa III TELIP

Т: Снимаем квартиру. Wynajmujemy mieszkanie.

Czasownik снимать znaczy wynajmować np. mieszkanie jak również fotografować.

Proszę nauczyć się czytać ogłoszeń z ćw. 9A str. 71. Przetłumaczyć te teksty żeby zrozumieć ich sens (pracę wykonujemy w zeszycie przedmiotowym zp).

Klasa II TELIK

Т: Zaimek себя i wyrażenie друг друга.

Zapamiętajcie odmianę:

M. —– —–
D. себя друг друга
C. себе друг другу
B. себя друг друга
N. с собой друг с другом
M. о себе друг о друге

Zaimek себя nie ma ani liczby, ani rodzaju. Odmienia się przez przypadki, nie występuje w mianowniku. Wyrażenie друг друга również nie występuje w mianowniku. Może występować z przyimkiem lub bez przyimka. Odmienia się tylko drugi człon wyrażenia.  Proszę wykonać ćw. 5 str. 62 w zeszycie przedmiotowym.

 

Wtorek 12.05.2020r.

Klasa III TELIK

Т: Высказывания форумчан.

Na podstawie ćw. 3 str. 112 przygotujcie 3 wypowiedzi zwolenników i przeciwników fast foodów. Przeczytać, przetłumaczyć i przepisać (w zeszycie przedmiotowym).

 

Klasa I TELIR

Т: Школьная нагрузка у Саши.

Zapoznajcie się z tekstem opowiadania Saszy ćw. 1a str. 78, następnie uzupełnijcie luki podanymi wyrazami. Żeby sprawdzić poprawność wykonania ćwiczenia, proszę posłuchać nagrania nr 65 (brak transkrypcji na końcu podręczika).

 

Klasa II LOA

Т:  Саша в больнице.

Zapoznajcie się z listem Saszy na temat jego pobytu w szpitalu. Na podstawie tego tekstu przetłumaczcie podane słowa i zwroty. Zwróććie uwagę na rodzaj gramatyczny w języku polskim i rosyjskim (w zeszycie przedmiotowym).

Т: В больнице – ответы на вопросы.

Proszę wykonać pisemnie ćw. 3 str. 62 (w zeszycie).

 

Środa 13.05.2020r.

Klasa II TELIP

Т: Снимаем квартиру. Wynajmujemy mieszkanie.

Czasownik снимать znaczy wynajmować np. mieszkanie jak również fotografować.

Proszę nauczyć się czytać ogłoszeń z ćw. 9A str. 71. Przetłumaczyć te teksty żeby zrozumieć ich sens (pracę wykonujemy w zeszycie przedmiotowym zp).

 

Klasa I TELIR

Т: Какие у Саши дополнительные занятия?

Proszę wykonać ćw. 1b str. 78 (pisemnie w zeszycie przedmiotowym). Nauczyć się czytać tekstu ćw. 1a str. 78.

 

Klasa II LOA

Т: Упражнения по пересказу письма Саши. Opowiadamy w 3 os.

Na podstawie ćw. 3 str. 62 nauczcie się zrelacjonować treść listu Saszy (3 os. – ustnie).

Т: Przyimki за, через – ćwiczenia.

Proszę zapoznać się z ramką (szara) str. 63, przepisać przykładowe zdania z tłumaczeniem, wykonać ćw. 4 str. 63 (pisemnie w zeszycie przedmiotowym).

 

Czwatek 14.05.2020r.

Klasa I TLIK

Т: Што нужно делать для здоровья.

Zapamiętajcie zwroty z ćw. 3A str. 99. Przepiszcie i przetłumaczcie na język polski, nauczcie się tych zwrotów na pamięć.

Т: Как ты заботишься о своём здоровье?

Czasownik заботиться – troszczyć się.

Napiszcie jak dbacie o swoje zdrowie – 60 wyrazów – proszę wyszłać na zfr@op.pl do 21.05.2020r.


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


Język  rosyjski

Poniedziałek 04.05.2020r.

Klasa I TILP

Т: Составляем пожелания.  Składanie życzeń i gratulacji.

Na podstawie ćw. 4A str. 68 i ćw. 5 str.69 nauczymy się składać życzenia oraz gratulacje z różnych okazji. Zapamiętajcie, że słowа поздравлять w języku rosyjskim używamy tylko przy składaniu życzeń i gratulacji, nigdy nie używamy tego wyrazu w liście, e-mailu, SMS-ie ani na początku, ani na końcu tekstu.

Proszę zredagować życzenia z okazji … (do wyboru z ćw. 4A str. 68, proszę przesłać na rbf@op.pl ).

Т: Праздник у Наташи. Formy oboczne zaimków он, она, оно, они.

Proszę wykonać ćw. 7А, Б, В.

Zapamiętajcie formy oboczne zaimków:

Jeżeli przed zaimkiem osobowym występuje przyimek, to ten zaimek zyskuje na początku literę н. Proszę wykonać również ćw. 8 str. 70. Nauczyć się czytać tekstu i wypisać wszystkie zaimki, pozostałe ćwiczenia wykonać zgodnie z poleceniem (ćw. 7А, Б, В.) – prace wykonujemy w zeszycie przedmiotowym.

 

Klasa III TELIP

Т: Моя комната. Zwroty typu pядом внутри… – redagowanie opowiadania.

Proszę wykonać  ćw. 4Г str. 70 najpierw przepisać wyrazy od а do ж i przetłumaczyć je, następnie dobrać właściwe dokończenia zdań i przepisać je w zeszycie przedmiotowym. Proszę wykonać również ćw. 6 str. 70: Опиши свою комнату.

 

Klasa II TELIK

Т: Внешний вид людей.

Na podstawie ćw. 1 str. 59 i ćw. 3А str. 60 opiszcie wygląd zewnętrzny przedstawionych postaci (50 słów- pracę proszę wysłać do 11.05.2020r. na zfr@op.pl ).

 

Wtorek 05.05.2020r.

Klasa III TELIK

Т: Рецепты русской кухни. Odmiana czasownika дать.

Proszę wykonać ćw. 7 str. 109 zgodnie z poleceniem. Pracujcie ze słownikiem dwujęzycznym. Nauczcie się odmiany czasownika дать str. 110.

 

Tryb rozkazujący дай! даите!

Proszę napisać przepis na dowolną potrawę (przesłać do 12.05.2020r. zfr@op.pl ).

 

Klasa I TELIR

Т: Мой распорядок дня – ćwiczenia redakcyjne.

W oparciu o ćw. 1 str. 76 oraz leksykę czynności dnia codziennego str. 88 opiszcie swój dzień (dowolny dzień tygodnia szkolnego – w zeszycie przedmiotowym).

 

Klasa II LOA

Т: В кабинете у врача – dialog.

Proszę wykonać ćw. 5 str. 61 – pisemnie w zeszycie przedmiotowym – zapamiętajcie zwroty z dialogu.

Т: Что делать чтобы не болеть? Zdrowy tryb życia.

Proszę wykonać ćwiczenia 6, 7, 8 – pisemnie w zeszycie przedmiotowym.

 

Środa 06.05.2020r.

Klasa II TELIP

Т: Моя комната. Zwroty typu pядом внутри… – redagowanie opowiadania.

Proszę wykonać  cw. 4Г str. 70 najpierw przepisać wyrazy od а do ж i przetłumaczyć je, następnie dobrać właściwe dokończenia zdań i przepisać je w zeszycie przedmiotowym. Proszę wykonać również ćw. 6 str. 70: Опиши свою комнату.

 

Klasa I TELIR

Т: Когда хорошо работает наш мозг?

Proszę zapoznać się z treścią tekstu – transkrypcja nagrania 64 na str. 116 – nauczyć się czytać, następnie wykonać ćw. 5 str. 77 (w zeszycie przedmiotowym).

 

Klasa II LOA

Т: Болезнь. Zdania podrzędnie złożone.

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2, 3 ze str. 78 i ćw. 7 str. 79.

Т: Я заболел/заболела. Opisujemy swój stan zdrowia.

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 7 str. 77.

 

Czwartek 07.05.2020r.

Klasa I TILK

Т: Здоровье дороже денег.

Zapoznajcie się z tekstem czytanki ćw. 1A str. 97. Dobierzcie tytuł i wypiszcie zwroty jak należy hartować organizm – przetłumaczyć  te zwroty na język polski.

T: Wyrażanie konieczności надо/нужно.

Proszę przepisać i zapamiętać ramkę (żółta u góry str. 98) następnie wykonać ćw. 2 str. 98.

Ilustracje podpisać pełnymi zdaniami używając zwrotów надо/нужно, np. Им надо гулять на свежем воздухе (w zeszycie przedmiotowym).


Tydzień VII  27 – 30 kwietnia 2020 r.


poniedziałek 27.04.2020

Klasa I TILP

Т: Поздравляем кого? с чем?

Proszę przepisać do zeszytu ramkę (żółta) ćw. 5A str. 69 i przykłądowe zdania, zapamiętać zwroty.

Т: Желаем кому? Чего? Odmiana czasownika желать.

 

Proszę nauczyć się odmiany czasownika желать (pisemnie, ustnie) w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz przepisać do zeszytu ramkę (żółta na dole) str. 69. Zapamiętać zwroty.

Przypominam, że 6 osób nie oddało żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Klasa II TELIK

T:Мы такие разные. Внешний вид человека.

Na podstawie ćw. 1 str. 59 poznamy słownictwo do wyglądu zewnętrznego człowieka. Wyrażenia proszę przepisać do zeszytu i przetłumaczyć na język polski, następnie wykonać ćw. 3Б str. 60 (pracę wykonać w szeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 4 osoby nie oddały żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Klasa III TELIP

Т: Мебель в доме/квартире.

Jeśli Ktoś posiada płytę, proszę wykonać ćw. 4Б str. 68.

Wszyscy wykonują ćw. 4B str. 68 – pracujemy ze słownikiem dwujęzycznym. Zapoznajcie się z ramką (żółta str. 69), przepiszcie te nazwy i zapamiętajcie (prace wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 1 osoba nie oddała żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Wtorek 28.04.2020r.

Klasa III TELIK

Т: Кухонные принадлежности.

Proszę wykonać pisemnie ćw. 5A str. 108, zapamiętajcie czasowniki готовить, печь, жарить, тушить, варить. Następnie wykonajcie ćw. 5Б str. 108 – pisemnie. Przepiszcie nazwy przyborów kuchennych i przetłumaczcie je(prace wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 4 osoby nie oddały żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Klasa I TELIR

Т: Роспорядок дня у Саши. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Proszę nauczyć się czytać opowiadania ćw.1 str. 76. Niezrozumiałe wyrazy przepisać i przetłumaczyć.

Przypominam, że 6 osób nie oddało żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Klasa II LOA

Т: Саша заболел. Odmiana czasownika Жаловаться.

Na podstawie ćw. 1 str. 60 nauczymy się zwrotów Кто заболел чем? На что он жалуется? Z ramki (szara u góry) poznamy zwroty do opisu chorób. Proszę nauczyć się odmiany czasownika жаловаться на что?

Proszę przepisać do zeszytu słownictwo i zapamiętać.

Т: Саша заболел. Ćwiczenia w czytaniu dialogów.

Wykonujemy ćw. 2 str. 60, tj. uczymy się czytać dialogów 1, 2, 3, 4 oraz zaznaczamy odpowiedzi P/F (żółta ramka).

Przypominam, że 1 osoba nie oddała żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Środa 29.04.2020r.

Klasa II TELP

Т: Мебель в доме/квартире.

Jeśli Ktoś posiada płytę, proszę wykonać ćw. 4Б str. 68.

Wszyscy wykonują ćw. 4B str. 68 – pracujemy ze słownikiem dwujęzycznym. Zapoznajcie się z ramką (żółta str. 69), przepiszcie te nazwy i zapamiętajcie (prace wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 3 osoby nie oddały żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl

 

Klasa I TELIR

Т: Который час? Сколько времени?

Potrzebne wiadomości znajdziecie na str. 84 i 85, jak wrócimy do szkoły, to poćwiczymy określanie godzin. Powtórzcie liczebniki główne do 12.

 

Klasa II LOA

Т: Чем заболел Саша? Nazwy chorób.

Proszę z ćw. 2 str. 60 i słownika str. 91 wypisać nazwy chorób, w zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćw. 1 i 2 str. 75.

T: Poznajemy konstrukcję zdaniową у него/у неё + mianownik.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćw. 3 str. 75 i ćw. 4 str. 76.

 

Czwartek 30.04.2020r.

Klasa I TILK

Т: Как россияне разговаривают по телефону?

Na podstawie ramki ćw. 6 str. 96 proszę napisać krótki dialog (w zeszycie przedmiotowym).

Т: Коля настоящий спортсмен.

Proszę nauczyć się czytać czytanki ćw. 7A str. 97, wypisać niezrozumiałe wyrazy i przetłumaczyć na język polski (do zeszytu)

Przypominam, że 7 osób nie oddało żadnej pracy !

Czekam do 30.04.2020r. Proszę wysyłać na adres:  zfr@op.pl


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


 

Język rosyjski

Zofia Fronczak

Materiały do opracowania przez uczniów w okresie 20-26.04.2020r.

Klasa IV TELK

Наши планы на будущее. Составляем резюме.

Proszę wykonać ćw. 6Б str. 131, następnie napisać swoje CV.

Pamiętajcie o sprzedaniu podręcznika NR3 klasie III technikum. Oni jeszcze w tym roku szkolnym będą z niego korzystać.

 

„Ни пуха ни пера!!” –  Powodzenia na Maturze!!

Klasa III TELIK

Праздничный ужин в ресторане для родителей.

Proszę o wykonanie ćw. 9 str. 104 zgodnie z poleceniem (w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 6 osób nie oddało żadnej pracy!! 

Klasa III TELIP

Нет дома лучше своего. Poznajemy nazwy domów.

Proszę przepisać cztery określenia nazw domów ćw. 1A str. 96 – przetłumaczyć na język polski i zapamiętać.

Określamy piętra. Proszę przeanalizować ramkę str. 67 (niebieska), powtórzcie liczebniki porządkowe do 10 (ćwiczenie wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 2 osoby nie oddały żadnej pracy!!

Klasa II TELIK

Какой может быть год?

Proszę wykonać ćw. 11 str. 56. Nauczcie się na pamięć nazw określających rok.  Dobierzcie nazwy w pary, przepiszcie po rosyjsku i po polsku oraz przepiszcie zdania z tego ćwiczenia.

Przypominam, że 7 osób nie oddało żadnej pracy!!

Klasa II TELIP

Нет дома лучше своего. Poznajemy nazwy domów.

Proszę przepisać cztery określenia nazw domów ćw. 1A str. 96 – przetłumaczyć na język polski i zapamiętać.

Określamy piętra. Proszę przeanalizować ramkę str. 67 (niebieska), powtórzcie liczebniki porządkowe do 10 (ćwiczenie wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 3 osoby nie oddały żadnej pracy!! 

Klasa II LOA

Интервью у знаменитого гостя (2h).

Proszę solidnie opracować wywiad ćw. 2 str. 58, następnie wykonać ćwiczenie pod dialogiem, tj. udzielić prawidłowej odpowiedzi.

Положительное и отрицательное значение спорта.

Proszę wykonać ćw. 4 str. 59.

День спортсменки Ларисы Ильченко.

Na podstawie dialogu ćw. 2 str. 58 proszę wykonać ćw. 3 str. 59.

Zadane ćwiczenia wykonujemy w zeszycie przedmiotowym.

Przypominam, że 2 osoby nie oddały żadnej pracy!!

Klasa I TILK

Сиьптомы болезней.

Proszę wykonać ćw. 3 str. 95, przepisać tabelkę, przetłumaczyć wyrazy i zapamiętać je (część pisemną wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Диалог „У врача”.

Proszę przepisać ramkę (niebieską) str. 94, następnie uzupełnić luki w dialogu ćw. 2Б str. 95 – nauczyć się czytać dialogu (część pisemną wykonujemy w zeszycioe przedmiotowym).

Przypominam, że 9 osób nie oddało żadnej pracy!!

Klasa I TILP

Названия подарков и цветов.

Proszę przepisać nazwy prezentów ćw. 1Б str. 66 – przetłumaczyć na język polski, zapamiętać.

Proszę przepisać nazwy kwiatów ćw. 10 str. 71 – znaleźć polskie odpowiedniki i zapamiętać je (część pisemną wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

У Кристины день рождения.

Proszę wykonać ćw. 1A str. 65, nauczyć się czytać dialogu i odpowiedzieć pisemnie na pytania (w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 6 osób nie oddało żadnej pracy!!

Klasa TELIR

Что находится в твоём пенале?

Proszę wykonać ćw. 1a, 1b w oparciu o tekst nagrania – transkrypcja dialogu 62 str. 116. Zapoznajcie się z ramką (niebieską) na str. 74 i wykonajcie ćw. 3 str. 74 (prace pisemne wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

Читаем СМС-ки молодых людей.

Pracujemy na stronie 75, zapamiętajcie ramkę z literą Г (przepisać). Zwrot Давай, … w języku polskim nie ma odpowiednika. Następnie zapoznajcie się z SMS-ami z ćw. 4 str. 75 i odpowiedzcie na pytania – pisemnie (w zeszycie przedmiotowym).

Przypominam, że 5 osób nie oddało żadnej pracy!!


Tydzień V 15-17 kwietnia 2020 r.


Język rosyjski 15-16.04.2020r.

 

Klasa IV TELK

Как устроиться на работу?

Przypominamy sobie nazwy zawodów, str. 125. Proszę przepisać i przetłumaczyć te nazwy.

Str. 126 ćw. 2A Zapoznać się z ogłoszeniem „Бюро Карьер” i wykonać ćw. 2Б, tj. odpowiedzieć na pytania – pisemnie.

 

Klasa II TLEIP

Положительные и отрицательные черты характера.

Proszę wykonać ćw. 8A str. 63, tj. przeczytać 3 teksty, a następnie wypisać pozytywne i negatywne cechy charakteru postaci oraz przetłumaczyć te wyrazy (prace wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

PRZYPOMINAM O ODDANIU ZALEGŁYCH PRAC:

 1. Opowiadanie o Moskwie (80-130 słów).
 2. Opisać 5 dowolnych postaci (ćw. 6A str.62)

 

Klasa I TIELR

Расписание уроков на неделю.

Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych, leksyka str. 88 – przepisać, przetłumaczyć zapamiętać.

Wykonać pisemnie ćwiczenia 4 i 5 na str. 73 (prace wykonujemy w zeszycie przedmiotowym).

PRZYPOMINAM O ODDANIU ZALEGŁYCH PRAC

 

Klasa II LOA

День Вити.

Proszę w zeszycie ćwiczeń wykonać pisemnie ćwiczenia 6 i 7 str. 71.

Konstrukcja typu чемпионат по футболу.

Przypomnieć sobie i zapamiętać ramkę z podręcznika (szara na dole), w zeszycie ćwiczeń wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 69.

Klasa I TILK

Пословицы про здоровье.

Proszę przepisać przysłowia, znaleźć polskie odpowiedniki, ćw. 7 str. 93 – nauczyć się ich na pamięć.

Как ты чувствуешь себя?

Proszę wykonać ćw. 6 str. 93 (do wyboru jeden dialog z trzech) – pracę wykonujemy w zeszycie przedmiotowym.

PRZYPOMINAM O ODDANIU ZALEGŁYCH PRAC:

 1. Drzewo genealogiczne.
 2. Выходные с утра до вечера.

 


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


Język rosyjski Pani Z.F.

Klasa IV TELK

Как бороться за природу?  Jak dbamy o środowisko naturalne?

Przygotować  słownictwo: klęski żywiołowe, czasowniki str.189; wykonać ćw. 10A str.105 i ćw.. 11 str. 106.

 Klasa III TELIK

В ресторане. Rozmowa gościa z kelnerem.

Napisać dialog na temat W restauracji (60 wyrazów, format A4) praca na ocenę (proszę wysłać na zfr@op.pl).

Nauczyć się odmiany czasownika заказать w czasie teraźniejszym:

 

Klasa III TELIP

Читаем характеристику людей.

Proszę wykonać ćw. 8A str. 63 – czytać, wypisać cechy charakteru Славы, Лёвы, Наташи.

Przypominam o nadsyłaniu swoich prac: ćw. 6A str. 62 opisać 5 dowolnych fotografii (proszę wysłać na zfr@op.pl).

Klasa II TELIK

 Высказывания форумчан о Третьяковке.

Proszę wybrać 2 teksty ze str. 53 ćw. 5A – nauczyć się czytać i tłumaczyć teksty.

 

Klasa II TELIP

Как выглядят эти люди?

Proszę opisać 5 dowolnych fotografii z ćw. 6A str. 62 – praca na ocenę (proszę wysłać na zfr@op.pl).

 

Klasa II LOA

Мой любимый вид спорта. Proszę opisać swoją ulubioną dyscyplinę sportową.

Решаем  крассворды на тему спорта. – zeszyt ćwiczeń ćw. 5 str. 70.

Przedstawiamy relację z Dnia Sportu – proszę wykonać ćw. 3 str. 56., napisać relację z tego wydarzenia.

На футболе – ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego: ćw.5 i 6 str. 57; zapamiętać słownictwo z żółtej ramki str. 57.

Klasa I TEILP

Читаем официальное и неофициальное письмо. Proszę zwrócić uwagę na zwroty желать, поздравлять. Przeczytać 3 listy str. 62 – proszę zwrócić uwagę na pisownię zaimków тебе, тебя małą literą w przeciwieństwie do języka polskiego, w liście formalnym w zwrotach grzecznościowych piszemy Вас z wielkiej litery.

Piszemy list do kolegi – proszę napisać list do kolegi na dowolny temat – praca na ocenę (30 słów, proszę wysłać na zfr@op.pl ).

Klasa I TELIRK   

Школные принадлежности. Liczebniki 2, 3, 4 z rzeczownikiem w rodzaju męskim i nijakim. Proszę zapamiętać słownictwo str. 88: przybory szkolne oraz ramkę str. 73 – Г liczebnik z rzeczownikiem.

Названия шкльных предметов и оценок. Leksyka do tematu znajduje się na str. 88, proszę zwrócić uwagę na czasownik получить по чему? Что?  – ramka str. 73 – przepisać, zapamiętać, wykonać ćw. 3 str. 73.

 


Tydzień III 30 marca – 03 kwietnia 2020 r.


Język rosyjski Pani Z.F.

 adres mailowy do wysyłania prac zadanych uczniom z języka rosyjskiego
zfr@op.pl

Klasa IV TELK

Как правильно разделяем бытовые отходы? – ćw.8Б,В str.104.

Klasa III TELIK

В ресторане. – ćw. 5 str. 103 zapamiętać słownictwo, pisownię i znaczenie wyrazów.

Klasa III TELIP

Мой друг – cechy charakteru człowieka. Słownictwo str. 68- cechy charakteru człowieka – przepisać zapamiętać.

Klasa II TELIK

Кто это Павел Михайлович Третяков? ćw. 2 str. 51 – nauczyć się czytać i odpowiedzieć pisemnie na pytania pod tekstem.

Klasa II TELIP

Мы такие разные. Leksyka  str. 168 – przepisać, zapamiętać, wykonać  ćw.1 str.59.

Klasa II LOAK

Приглашаем на занятия аэробики – redagowanie ogłoszenia, ćw. 5, str. 68.

В спортивный клуб – napisać e-mail (dowolna ilość wyrazów).

День спорта. Opracować słownictwo do opisu imprezy sportowej str. 90, przetłumaczyć słownictwo ćw. 2 str. 56.

День спорта в школе Саши – ramka (szara) str. 56 – przepisać, zapamiętać. Zapoznać się z treścią e-maila, tj. ćw. 1 str. 56 – czytać na ocenę.

Klasa I TELIK

Что у тебя болить? – słownictwo: samopoczucie str. 165; ćw. 3Б, str. 91 oraz ćw. 5 str. 93.

Читаем СМС-ки про здоровье- nauczyć się czytać tekstów z ćw. 4 str. 92, odpowiedzieć na pytania pod tekstem.

 Klasa I TELIP

Jak rozpoczynamy i kończymy list – słownictwo ramka str. 62 – przepisać zapamiętać, zwroty grzecznościowe w liście zwykłym i formalnym; słownictwo strona 146 – przepisać zapamiętać.

Klasa I TELIRK

Первый день в школе – leksyka: pomieszczenia szkolne str. 88, ćw. 1a, tj. nagranie 58- czytać tekst i wypisać nazwy pomieszczeń szkolnych.

Описываем свой класс – leksyka: sprzęty w klasie str. 88, ćw. 2a str. 72 – przepisać, zapamiętać słownictwo do opisu klasy. Przepisać tekst z lukami pod ilustracją, który jest opisem klasy – str. 72.


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


adres mailowy do wysyłania prac zadanych uczniom z języka rosyjskiego
zfr@op.pl

Język rosyjski  Pani Z.F.

propozycja pracy dla uczniów 23-27.03.2020r.

Klasa IV TELkontynuacja

Экологические проблемы нашего времени. – ćw. 6Б str. 103 – czytać i tłumaczyć tekst, słownictwo: zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego str. 189.

Klasa III TELI – kontynuacja

Рецепты русской кухни. Jadłospis ćw. 4Б str. 102.

Odmiana czasowników есть, пить oraz tryb rozkazujący:

ешь, пей – l. poj.,

ешьте, пейте – l. mn.

Klasa III TELI – grupa początkująca

Кто это? – opisujemy znane postaci – ćw. 6A str. 62. – opisać 5 dowolnych fotografii.

Klasa II TELIkontynuacja

Добро пожаловать в Москву! Doskonalenie techniki czytania, ćw. 1A str.49 – odpowiedzi na pytania pod tekstem (pisemnie).

Klasa II TELI – grupa początkująca

Экскурся в Москву. – wykonanie ćw. 11 str. 48 (pisemnie).

Klasa II LOAkontynuacja

Спортивные секции. – wykonać ćw. 1 str. 54.


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Język rosyjski Pani Z.F.

 18.03.2020 r.

Klasa IV TEL – fakultety

Należy wykonywać wcześniej zadane ćwiczenia zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

Opisywać różne ilustracje na tematy realizowane z podstawy programowej, (w których uczniowie czują niedosyt wiedzy). Dla przypomnienia tematyka:

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne i towarzyskie
 6. Żywienie
 7. Zakupy
 8. Podróżowanie
 9. Kultura
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Technika
 13. Świat przyrody (pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe)
 14. Państwo i społeczeństwo (konflikty międzynarodowe, wewnętrzne, przestępczość)
 15. Elementy realioznawcze o Polsce i Rosji ( np. Święta).

 

Klasa IV TEL – kontynuacja

Oddać pracę domową na temat „Приключение на дороге” str. 82/83; format A4.

Przygotować materiał „Претензия” – reklamacja, tj. ćw. 7A, str. 87. Słownictwo z tłumaczeniem znajduje się na tronie 181 (reklamacja). Na podstawie ww. napisać pracę w formacie A4: „Претензия” –  temat reklamacji dowolny np. obuwie, sprzęt RTV, komputer/tablet, sprzęt AGD .

 

Klasa III TELI – kontynuacja

Przypominam o zwrotach Какой может быть год? str. 56, odpowiedź ustna (na ocenę).

Моё приключение с мобильником. Czytanie ćw. 7 str. 96 – napisać krótkie opowiadanie 30 – 40 słów nt. własnej przygody z telefonem komórkowym (może być wymyślona).

Utrwalenie materiału paragraf 4 str. 98-99 bez ćwiczenia 1.

 

Klasa III TELI – grupa dla początkujących

Przypominam o zwrotach Какой может быть год? str. 56, odpowiedź ustna (na ocenę).

Мы такие разные. Leksyka  str. 59.

Zaimek себя i wyrażenie друг друга (odmiana str. 203 – ramka i opis), nauczyć się odmiany – ćw. 4A. Nauczyć się czytać opowiadania Luby i Ani. Odpowiedzieć pisemnie na pytania pod tekstami.

Klasa II TELI – kontynuacja

Uwzględniając zwroty утра, дня, вечера, ночи, час, часа, часов, минута, минуты, минут określ godziny:

10:15

16:10

18:50

9:30

6:05

17:45

24:00

12:30

7:25

15:35.

Экскурсия по Москве. ćw. 7A str. 46., czytać tekst i odpowiedzieć na pytania.

Osobliwości Moskwy. ćw. 7Б. Str. 47.

 

Klasa II TELI – grupa dla początkujących.

Na podstawie czytanki „Экскурсия по Москве.” str. 46 oraz wiadomości z Internetu

Napisać opowiadanie o Moskwie w formacie A4 – słów 80 – 130, uwzględniając:

– datę i miejsce założenia miasta

– nazwisko założyciela

– osobliwości miasta: muzea, galerie, pomniki i inne ciekawostki .

Кто это Павел Михайлович Третяков? ćw. 2 str. 51 – nauczyć się czytać i odpowiedzieć pisemnie na pytania pod tekstem.

 

Klasa II LO – kontynuacja

Na podstawie paragrafu 3 napisać opowiadanie „Какой я человек?” w formacie A4, słów 80 – 130.

Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: samoocena str. 64/65.

„Абитура на ура” zeszyt ćwiczeń – ćwiczenia 1, 2 str. 66.

Виды спорта; leksyka str. 90 – wypisać nazwy dyscyplin sportowych. Czasownik играть в, на – ramka str. 54.

 

Klasa I TIL – kontynuacja

Przypominam o napisaniu Drzewa genealogicznego,  uwzględniając:

– stopień pokrewieństwa

– wiek członków rodziny (liczebniki pisemnie)

– imię odojcowskie – отчество.

Pracę wykonujemy w formacie A4.

Odmiana rzeczowników  typu: озеро, поле, растение – strona 169, zapamiętać odmianę, wykonać ćwiczenia 9А, 9Б ze strony 87.

Где можно отдыхать? – ćw.  7Б, 8A str. 86, czytanka 6A str. 85. Napisać opowiadanie w formacie A4 „Мой день с утра до вечера в выходные”  słów 80-100.

 

Klasa I TIL – grupa dla początkujących

Przypominam o napisaniu po rosyjsku planu lekcji na cały tydzień z uwzględnieniem:

– tytułu plan lekcji

– dni tygodnia

– nazwy przedmiotów

Plan ma być autentyczny.

Отвечаем на СМС–ку Карла. – ćw. 4Б str. 56. Nauczyć się czytać 3 SMS-y.

Почтовые и электронические услуги. – nauczyć się czytać ćw. 1 str. 58, odpowiedzieć na pytania pod tekstem.

Nauczyć się czytać treść listu ćw. 2A str. 59, wykonać ćwiczenie pod tekstem oraz przepisać ramkę na str. 59.

 

Klasa I TELIR – kontynuacja

Przypominam o pracy na temat „Наше путешествие в Россию”  (50 słów; format A4).

Solidnie opracować materiał powtórzeniowy paragraf 3, który przygotowuje do sprawdzianu.

Как дойти, как доехать? Słownictwo 1b str. 70 oraz ramka str. 70.

Posłuchać/przeczytać nagranie 55 str. 114 i odpowiedzieć na pytania do ćw. 1a str. 70.

Wykonać ćw. 5 str. 71 na podstawie nagrania 56 str. 114. Obydwa teksty 55, 56 nauczyć się czytać na ocenę.

Konstrukcja можно, нельзя z bezokolicznikiem – ramka z literą Г str. 70, w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 str. 68.