Matematyka


Tydzień XI 25- 29 maja 2020 r.


Matematyk Pani M.G.

KLASA 1 LOR

W dniu 01.06.2020 (poniedziałek) o godz. 13.30 odbędzie się sprawdzian z działu 4 – funkcja liniowa.

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.13.30 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie  rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę – niedostateczny.

Poniedziałek  – 25.05.2020r.

Temat: Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Graficzne rozwiązanie układów równań.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/uklady-oznaczone-nieoznaczone-i-sprzeczne.html

https://www.matemaks.pl/metoda-graficzna.html

https://www.youtube.com/watch?v=yyGY84k6zvI

Proszę wykonać zadania:  5.12a,b; 5.14a,d; 5.17a,d;  5.16a 5.19 a,e.

Dla chętnych 5.20 a,c,e.

Wtorek  – 26.05.2020r.

Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/metoda-podstawiania.html

Praca domowa:

Proszę wykonać przykłady a i c od 5.21 do 5.26.

Czwartek  – 28.05.2020r.

Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.

Praca domowa: 5.27 a,c; 5.28 a ; 5.31c;  5.32 c,d.

 

KLASA 1 TI

W dniu 01.06.2020 (czwartek) o godz. 13.15 odbędzie się poprawa pracy klasowej z działu 3 – funkcja i jej własności.

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.13.15 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test.

Poniedziałek  – 25.05.2020r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

Wtorek  – 26.05.2020r.

Temat: Wysokości w trójkącie. Środkowe w trójkącie.

Proszę się zapoznać  z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-trojkata/DErKkGzKN

https://www.youtube.com/watch?v=CBYTUnzpyBM

https://www.youtube.com/watch?v=guvYMCe9N1I

https://www.matemaks.pl/trojkat-rownoboczny.html

Proszę wykonać zadanie 5.52, 5.53,5.57 a,b, 5.61, 5.68.

Czwartek  – 28.05.2020r.

Temat: Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie.

Proszę zapoznać się  materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka-symetralne-bokow-trojkata/Ddmb8PCWV

https://www.matemaks.pl/okrag-opisany-na-trojkacie.html

Proszę wykonać zadania: 5.76, 5.78, 5.81, 5.89.

KLASA 1 TLR

W dniu 01.06.2020 (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się poprawa pracy klasowej z działu 3 – funkcja i jej własności.

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.13.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test.

Poniedziałek  – 25.05.2020r.

Temat: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

Wtorek  – 26.05.2020r.

Temat: Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

http://matzadanie.pl/index.php/wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej/460-wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej-definicje-przyklady

https://www.youtube.com/watch?v=WbgeX6tXdsM

Z powyższych materiałów (dokładnie z pierwszego)  proszę zapisać w zeszycie twierdzenie 1  o współczynniku kierunkowym, twierdzenie 2  o monotoniczności funkcji liniowej, oraz twierdzenie 3.

Następnie proszę rozwiązać zad. 4.34 a,b,c; zad. 4.35 a,c; zad. 4.36 a,b,c; zad.4.37a,b,c; zad.4.38; zad.4.41; zad.4.43 a,c,e; zad. 4.50a,c; zad. 4.51 a,b,c.

Czwartek  – 28.05.2020r.

Temat: Własności funkcji liniowej – zadania różne.

Proszę rozwiązać zad. 4.59; zad.4.60; zad. 4.61; zad. 4.63; zad.4.64; zad.4.66.

 


Matematyka pani L.R.

Klasa 3 TEL

wtorek 26 maja 2020

Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wykresów funkcji wykładniczych.

Lekcja on-line o godzinie 9.00

wtorek 26 maja 2020

Temat: Równania wykładnicze.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=TLuEozM1pyo

https://www.youtube.com/watch?v=wg8Wnt2PHk8

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.46, zad. 1.47, zad. 1.48

Środa 27 maja 2020

Temat: Równania wykładnicze- zadania.

Proszę przeanalizować rozwiązanie przykładu d) z zadania 1.50 z naszego zbioru zadań : https://www.youtube.com/watch?v=3Cj-hpDEui8

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.50, zad. 1.53, zad. 1.56

 

Klasa 3 TI

wtorek 26 maja 2020 

Temat: Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej.

Lekcja on-line o godzinie 10.00

Czwartek 28 maja 2020

Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wykresów funkcji wykładniczych.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.30, zad. 1.31, zad. 1.33

piątek 29 maja 2020

Temat: Równania wykładnicze.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=TLuEozM1pyo

https://www.youtube.com/watch?v=wg8Wnt2PHk8

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.46, zad. 1.47, zad. 1.48

 

Klasa 2 LO

poniedziałek 25 maja 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat: Zadania prowadzące do równań wymiernych.

Proszę przeanalizować materiał na grupie klasowej oraz przykład rozwiązania zadania:

https://www.youtube.com/watch?v=F0ykjA9fQco

Postępując analogicznie proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.56, zad. 6. 57

lekcja 2

Temat: Zadania prowadzące do równań wymiernych- zadania.

Proszę przeanalizować materiał na grupie klasowej.

Postępując analogicznie proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.54, zad. 6.55

wtorek 26 maja  2020 

Temat: Wykres i własności funkcji y=a/x

Lekcja on-line o godzinie 12.00

czwartek 28 maja  2020 

Temat: Wykres i własności funkcji y=a/x – zadania.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.67, zad. 6.69, zad. 6.73

piątek 29 maja  2020 

Temat: Funkcja y=a/x.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.76, zad. 6.77, zad. 6.79

 

Klasa 2 TEL

poniedziałek 25 maja 2020

Temat: Równania prowadzące do równań kwadratowych.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=Xp8jqfcJU_c

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.135, zad. 2.136, zad. 2. 140

wtorek 26 maja 2020

Temat lekcji: Nierówności kwadratowe.

Lekcja on-line o godzinie 11.00

Czwartek 28 maja 2020

Temat lekcji: Nierówności kwadratowe – zadania.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=IQYG4MQ9I-o

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 2.145, zad. 2.147, zad. 2.149


Tydzień X 18 – 22  maja 2020 r.


Matematyka Pani M.G.

KLASA 1 LOR

W dniu 24.05.2020 (poniedziałek) o godz. 11.00 odbędzie się praca klasowa z działu 4 – funkcja liniowa.

 

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.11.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę – niedostateczny.

 

Poniedziałek  – 18.05.2020r.

 

Temat: Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych

Proszę wykonać zadania 4.78; 4.81; 4.83; 4.85; 4.88.

 Uwaga: W czwartek 21.05.2020r. – poprawa z funkcji z działu 3. Uczniowie, którzy chcą pisać poprawę proszę o informację na adres: gosiagrzymkowska80@gmail.com

 

Wtorek  – 19.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Funkcja liniowa”.

W ramach powtórzenia proszę wykonać zadania powtórzeniowe do rozdziału 4: zadanie 16, 17,18,20, 23, 26, 27, 28.

Czwartek  – 21.05.2020r.

Temat: Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Proszę zapoznać się z materiałem :

https://www.matemaks.pl/uklady-rownan.html

https://www.youtube.com/watch?v=c148D4qQpM8

Następnie proszę rozwiązać zad.5.1; zad.5.2 (a, c) ; zad. 5.3 (a, c); zad. 5.5, zad.5.9 (a,c).

 

KLASA 1 TI

 

Uwaga: Czwartek – 21.05.2020  godz. 11.00 – sprawdzian z działu 4 geometria płaska – pojęcia wstępne

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.11.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę – niedostateczny.

 

Poniedziałek  – 18.05.2020r.

Temat: Podział trójkątów. Suma kątów w trójkącie. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie.

Proszę się zapoznać  z materiałami:

https://www.matemaks.pl/trojkat.html

https://www.youtube.com/watch?v=YkC9JZQgENk

https://www.youtube.com/watch?v=lKvKuY8CZCw

https://www.youtube.com/watch?v=ai02-Dnfnvg

https://www.youtube.com/watch?v=d33umvgMFdQ

https://www.matemaks.pl/suma-katow-wewnetrznych-trojkata.html

Na podstawie powyższych materiałów proszę podać podział trójkątów ze względu na kąty i na boki.

Proszę zapisać nierówność trójkąta oraz wiadomości dotyczące odcinka łączącego środki dwóch boków w trójkącie.

Praca domowa: zadania od 5.1 do 5.10.

 

Wtorek  – 19.05.2020r.

Temat: Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/twierdzenie-pitagorasa.html

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/twierdzenie-odwrotne-do-twierdzenia-pitagorasa,oid,1843

Proszę wykonać zadania: 5.32, 5.33, 5.41, 5.45

 

Czwartek  – 21.05.2020r.

 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 4 – geometria płaska.

 

KLASA 1 TLR

Poniedziałek  – 18.05.2020r.

Temat: Proporcjonalność prosta.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.medianauka.pl/proporcjonalnosc-prosta

https://www.youtube.com/watch?v=dBTaxR24j4c

Następnie proszę rozwiązać zad.4.1( a, c), zad.4.2, zad.4.3, zad.4.5, zad. 4.7.

Wtorek   19.05.2020r. – Czwartek  20.05.2020r.

 

Temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/funkcja-liniowa.html

https://www.matemaks.pl/wykres-funkcji-liniowej.html

https://www.matemaks.pl/miejsce-zerowe-funkcji-liniowej.html

https://www.youtube.com/watch?v=ef-ibHz37KM

 

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie definicję funkcji liniowej i miejsca zerowego funkcji liniowej.

Następnie proszę rozwiązać następujące  zadania: 4.10; 4.11; 4.12 a, b ; 4.13 a, b, c;  4.15 a, b, c;  4.16 a, b, e; 4.17 a, b, d;  4.18 a, b, c; 4.19 a, b, c;  4.23 a, b;  4.24 a ,b, c, d ; 4.25.

 


Matematyka Pani A. Rz.

Proszę o przesłanie prac domowych na mój e-mail: agn.rzeczkowska@gmail.com

Klasa 1WA

Poniedziałek  18.05.2020

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne.

Notatka do zeszytu:

Zależność między dwiema wielkościami x i y, daną wzorem y=ax, gdzie a jest stałą liczbą dodatnią, nazywamy proporcjonalnością prostą.

Stałą a nazywamy współczynnikiem proporcjonalności: a=.

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 129 i na jego podstawie wykonać ćwiczenie 2 str. 129 oraz zadanie 1 a, b,c  str. 129

 

Środa 20.05.2020

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne – rozwiązywanie zadań.

Praca domowa: zadanie 1 i 2 str. 131.

 

Klasa 1WR

Poniedziałek  18.05.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej – rozwiązywanie zadań.

Praca domowa: zadanie 1,2,3 str. 216

 

Środa 20.05.2020

Temat: Punkty przecięcia prostej z osiami OX i OY.

Proszę zapozanać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=vYOCnoDnUwA

Notatka do zeszytu:

Prosta, bedąca wykreem funkcji liniowej y=ax+b, przecia oś OY w punkcie (0,b)

Przykład: Prosta dana wzorem y=2x+3 przecina oś OY w punkcie (0,3), zaś prosta dana wzorem y=4x-2 przecina oś OY w punkcie (0, -2)

Proszę zapoznać się z przykłdem 1 str. 156 i na jego podstawie wykonać ćwiczenie 1.1 i 1.2 str. 156.

 

Piątek 22.05.2020

Temat: Punkty przecięcia prostej z osiami OX i OY.

Proszę zapoznać się z przykładem 2 str. 157 i przykładem 3 str. 158 i na ich podstawie proszę wykonać ćwiczenie 2 str. 157 i ćwiczenie 3 str. 158

 

Klasa 2TI

Rozwiązania poniższych zadań proszę o przesłanie na mój e-mail obowiązkowo !

Poniedziałek 18.05.2020

Temat: Dodawnie i odejmowanie ułamków algebraicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=fwWd-kfcsWI

https://www.youtube.com/watch?v=9yEG3zL3up0

Praca domowa: (przykłady c) od zad.6.28 do 6.33.

 

Wtorek 19.05.2020

Temat : Dodawnie i odejmowanie ułamków algebraicznych.

Praca domowa: (przykłady c)  od 6.34 do 6.38.

 

Środa 20.05.2020

Temat:  Sprawdzian wiadomości – wielomiany.

Sprawdzian wiadomości o godzinie 13.10 zgodnie z planem lekcji.

 

Czwartek 21.05.2020

Temat:  Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=qe62Jkd1qOI

https://www.matemaks.pl/mnozenie-wyrazen-algebraicznych.html

Praca domowa : (przykłady c ) od zad. 6.42 do 6.47

 

Piątek 22.05.2020

Temat: :  Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych.

Praca domowa: 6.47c, 6.48 a,c; 6.49c, 6.50 a,e.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

klasa 2 TI

Proszę wykonać zadania: (podpunkty a) od zad. 6.28 do 6.32 oraz 6.42 do 6.47

 

Klasa 1LOA

Poniedziałek 18.05.2020

Temat: Twierdzenie Talesa.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/twierdzenie-talesa.html

https://www.youtube.com/watch?v=I7NPdUfBGuM

Na podstawie materiałów proszę zapisać w zeszycie twierdzenie Talesa.

Praca domowa: 4.52 a,c,e;  4.53a,c ; 4.56 a,c

 

Czwartek 21.05.2020

Temat: Okrąg i koło.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/okrag-i-kolo.html

Praca domowa: 4.64, 4.65a, 4.68a,c

Rozwiązania prac domowych proszę przesłać na mój e-mail !!

 

Klasa 3WA

Wtorek  19.05.2020

Temat: Różne sposoby prezentacji danych.

Prca domowa: zdanie 1 str. 187, zadanie 2 str. 188

Rozwiązania prac domowych proszę przesłać na mój e-mail !!

 

Klasa 2WA

Wtorek  19.05.2020

Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.

Praca domowa: zadanie 3,4 str. 93 oraz zad. 1 (z powtórzenia) str. 93

Rozwiązane zadania proszę przesłać na mój e-mail.

 

Czwartek  21.05.2020

Temat: Trygonometria – zastosowania.

Proszę zapoznać się z przykładem 1 i 2 str. 94 i na ich podstawie proszę wykonać ćwiczenie 1 i 2 str. 94 oraz 3 str. 95.

Rozwiązane zadanie proszę przesłać na mój e-mail !!

 

Klasa 1 TIER

Środa 20.05.2020

Temat: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań.

Proszę zapoznać się z materiałem:

http://matzadanie.pl/index.php/zastosowanie-ukladow-rownan-do-rozwiazywania-zadan

Praca domowa: 5.47, 5.48, 5.51, 5.55, 5.62

 

Czwartek 21.05.2020 i Piątek 22.05.2020.

Temat: Powtórzenie wiadomości – Ukady równań liniowych.

W ramach powtórzenia proszę wykonać zadania (zadania powtórzeniowe do rodziału 5):

Zad. 17, 18, 22 a,c;  24, 25, 28, 33, 38, 40.

Sprawdzian wiadomości odbędzie się w środę 27.05.2020r.

 

Klasa 1TL

Środa 20.05.2020

Temat: Twierdzenie o stycznej i siecznej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://twierdzenia.fandom.com/wiki/Twierdzenie_o_siecznej_i_stycznej

https://www.youtube.com/watch?v=-f_aoXf1-xk

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie twierdzenie o stycznej i siecznej.

Praca domowa: zad. 5.155, 5.158, 5.161.

 

Czwartek  21.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości  – Geometria płaska – trójkąty.

W ramach powtórzenia proszę wykonać: 5.168, 5.169, 5.174, 5.178, 5.175.

Sprawdzian widomości odbędzie się w środę 27.05.2020.

 

Piątek  22.05.2020

Temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=lGcuKPtOTEk

https://www.matemaks.pl/definicje-funkcji-trygonometrycznych-w-trojkacie-prostokatnym.html

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać definicję sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa.

Praca domowa: (przykłady a,c,e) od zad. 6.1 do 6.4

 

Klasa 2 TE

Proszę o przesłanie zaległych prac domowych !

Wtorek 19.05.2020

Temat: Rozwiązywanie testów – część pisemna egzaminu.

Proszę wykonać TEST 1  str. 192

 

Czwartek 21.05.2020

Temat: Rozwiązywanie testów – część pisemna egzaminu.

Proszę wykonać TEST 2 str. 201

 

Piątek 22.05.2020

Temat: Rozwiązywanie testów – część pisemna egzaminu.

Proszę wykonać TEST 3 str. 209

 


Matematyka- Lidia Rudzińska 

Klasa 3 TEL

 

wtorek 19 maja 2020

Temat: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

Lekcja on-line o godzinie 9.00

 

wtorek 19 maja 2020

Temat: Funkcja wykładnicza i jej własności.

 

Proszę zapoznać się z materiałem (materiał na wtorkową i środową lekcje):

https://epodreczniki.pl/a/funkcja-wykladnicza-i-jej-wlasnosci-przeksztalcanie-wykresu-funkcji-wykladniczej/DEaheI8wE

 

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.18

zad. 1.19

zad. 1.24

 

Środa 20 maja 2020

Temat: Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej.

 

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.30

zad. 1.31

zad. 1.33

 

Klasa 3 TI

 

wtorek 19 maja 2020

Temat: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

Lekcja on-line o godzinie 10.00

 

Czwartek 21 maja 2020

Temat: Potęga o wykładniku rzeczywistym- powtórzenie.

 

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.2

zad. 1.6

zad. 1.7

zad. 1.8

zad. 1.11

piątek 22 maja 2020

Temat: Funkcja wykładnicza i jej własności.

 

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/funkcja-wykladnicza-i-jej-wlasnosci-przeksztalcanie-wykresu-funkcji-wykladniczej/DEaheI8wE

 

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.18

zad. 1.19

zad. 1.24

 

Klasa 2 LO

poniedziałek 18 maja 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

Materiały będą dostępne 18 maja o godzinie 8.00 na grupie klasowej.

 

lekcja 2

Temat: Mnożenie ułamków algebraicznych.

 

Proszę zapoznać się z materiałem: https://www.youtube.com/watch?v=OZygQ5GwAXg

 

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.33

zad. 6.34

zad. 6.35

 

wtorek 19 maja  2020

Temat: Dzielenie ułamków algebraicznych.

 

Lekcja on-line o godzinie 12.00

 

czwartek 21 maja  2020

Temat: Proste równania wymierne.

 

Proszę zapoznać się z materiałem: https://www.youtube.com/watch?v=9fNvqWiVAqY

 

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.41

zad. 6.42

zad. 6.43

piątek 22 maja  2020

Temat: Proste równania wymierne- zadania.

 

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 6.44

zad. 6.45

zad. 6.46

 

Klasa 2 TEL

poniedziałek 18 maja 2020

Temat: Badanie funkcji kwadratowej- zadania optymalizacyjne.

 

Proszę zapoznać się z materiałami, na których rozwiązywane są zadania z naszego zbioru zadań:

zadanie 2.90: https://www.youtube.com/watch?v=mJ_ilaWV6tk

 

Zadanie 2.91: https://www.youtube.com/watch?v=iuBS0ttBENY

 

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.94

zad. 2.95

zad. 2.96

zad. 2.99

 

wtorek 19 maja 2020

Temat lekcji: Równania kwadratowe.

 

Lekcja on-line o godzinie 11.00

 

Czwartek 21 maja 2020

Temat lekcji: Równania kwadratowe – zadania.

 

Proszę zapoznać się z materiałem: https://www.youtube.com/watch?v=8ogJDhyYwuk

 

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru:

zad. 2.122

zad. 2.123

zad. 2.130


Tydzień IX 11 – 15  maja 2020 r.


Matematyka – Małgorzata Grzymkowska

KLASA 1 TLR

 

W dniu 14.05.2020 (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się praca klasowa z działu 3 – funkcja i jej własności.

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.11.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę – niedostateczny.

 

Poniedziałek  – 11.05.2020r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Proszę rozwiązać ” Test sprawdzający do działu 3″.

 

Wtorek  – 12.05.2020r.

Temat: Rozwiązywanie zadań utrwalających.

 

Z tematu: „Zadania powtórzeniowe do działu 3” proszę rozwiązać zad.16, zad.17, zad.18, zad.20, zas.23, zad.27 i zad28 – po dwa przykłady.

 

Czwartek  – 14.05.2020r.

 

Temat: Sprawdzian wiadomości – funkcja i jej własności.

 

Matematyka – Małgorzata Grzymkowska

KLASA 1 TI

 

Uwaga: Wtorek 19.05.2020  godz.11.00 – sprawdzian z działu 4 geometria płaska – pojęcia wstępne

 

Poniedziałek  – 11.05.2020r.

 

Temat: Okrąg i koło.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/kola-i-okregi/DPkdOsPJ5

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DCel9bHZU

https://epodreczniki.pl/a/wycinek-kola-odcinek-kola/DIStrky8D

https://epodreczniki.pl/a/zadania/D7IciMPyZ

https://www.matemaks.pl/okrag-i-kolo.html

https://www.matemaks.pl/katy-srodkowe-i-wpisane-w-okregu.html

https://www.matemaks.pl/rozne-zadania-z-okregu-i-kola.html

Następnie proszę rozwiązać zad. 4.108, zad. 4.112; zad.4.115/str.123.

 

Wtorek  – 12.05.2020r.

Temat: Kąty i koła.

Proszę przepisać do zeszytu:

Kątem wpisanym w koło nazywamy kąt wypukły, wyznaczony przez dwie półproste zawierające cięciwy o wspólnym końcu, będącym wierzchołkiem kąta.

Kątem środkowym koła nazywamy kąt, którego wierzchołek znajduje się w środku koła.

Twierdzenie 1.

Jeżeli kąt wpisany i kąt środkowy są oparte na tym samym łuku, to kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego.

Twierdzenie 2.

Kąt wpisany oparty na półokręgu jest kątem prostym.

Twierdzenie3.

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku, są równe.

Kątem dopisanym do okręgu w punkcie A należącym do okręgu nazywamy kąt wypukły, wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie A oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie A.

Twierdzenie 4.

Kąty: dopisany i wpisany, oparte na tym samym łuku, są równe.

 

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/katy-srodkowe-i-wpisane-w-okregu.html

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/kolo-i-okrag,oid,1835,katy-w-kole

 

Po zapoznaniu się z powyższymi materiałami proszę wykonać zad. 4.123, zad.4.124,          zad. 4.125, zad.4.126/ str.125.

 

Czwartek  – 14.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 4 – Geometria płaska.

W ramach powtórzenia proszę wykonać test sprawdzający do rozdziału 4 podręcznik.

 

                Matematyka – Małgorzata Grzymkowska

KLASA 1 LOR

Poniedziałek  – 11.05.2020r.

 

Temat: Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

http://matzadanie.pl/index.php/wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej/460-wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej-definicje-przyklady

https://www.youtube.com/watch?v=WbgeX6tXdsM

Z powyższych materiałów (dokładnie z pierwszego)  proszę zapisać w zeszycie twierdzenie 1  o współczynniku kierunkowym, twierdzenie 2  o monotoniczności funkcji liniowej, oraz twierdzenie 3.

Następnie proszę rozwiązać zad. 4.28 a,b,c; zad. 4.29 a,c; zad. 4.30 a,b,c; zad.4.31a,b,c; zad.4.32; zad.4.35; zad.4.37 a,c,e; zad. 4.44a,c; zad. 4.45 a,b,c.

 

Wtorek  – 12.05.2020r.

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu

Proszę poprawić w zeszycie zadania ze sprawdzianu.

Czwartek  – 14.05.2020r.

 

Temat: Własności funkcji liniowej – zadania różne.

Proszę rozwiązać zad. 4.49; zad.4.50; zad. 4.51; zad. 4.53; zad.4.54; zad.4.56.


Matematyka Pani A.RZ.

Proszę o przesłanie prac na mój e-mail: agn.rzeczkowska@gmail.com 

TYDZIEŃ IX

Klasa 1WA

Poniedziałek  11.05.2020

Temat: Funkcja liniowa – zastosowania.

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 126 oraz na podstawie tego przykładu wykonać ćwiczenie 1 str. 126. Rozwiązanie ćwiczenia proszę przesłać na mój e-mail.

 

Środa 13.05.2020

Temat: Funkcja liniowa – zastosowania.

Proszę wykonać zadanie 1,2,3,4 str. 127.  Rozwiązania zadań proszę przesłać na mój e-mail.

 

Klasa 1WR

Poniedziałek  11.05.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Notatka do zeszytu:

Funkcją liniową nazywamy funkcję określoną na zbiorze liczb rzeczywistych, daną wzorem y=ax+b, gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi. Wzór funkcji liniowej możemy również zapisać w postaci f(x)=ax+b. Wykresem funkcji liniowej jest prosta.

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 151, następnie na jego przykładzie proszę wykonać ćwiczenie 1 str. 151 oraz ćwiczenie 2 a,b,c str. 152.

Rozwiązania proszę o przesłanie na mój e-mail.

 

Środa 13.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – funkcje.

O szczegółach sprawdzianu poinformuję poprzez e-mail.

Piątek 15.05.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Notatka do zeszytu:

Liczbę a występującą we wzorze funkcji liniowej y=ax+b nazywamy współczynnikiem kierunkowym.

Wykresy funkcji liniowych o tym samym współczynniku kierunkowym są prostymi równoległymi.

Proszę zapoznać się z przykładem 4 str. 153 oraz przykładem 5 str. 154.

Na podstawie powyższych przykładów proszę wykonać ćwiczenie 4 str. 153 oraz ćwiczenie 5 str. 154.

Rozwiązania proszę o przesłanie na mój e-mail.

Klasa 2TI

Rozwiązania poniższych zadań proszę o przesłanie na mój e-mail obowiązkowo !

Poniedziałek 11.05.2020

Temat: Nierówności wielomianowe.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=Fm71LCGEDe0

Na podstawie załączonego materiału proszę wykonać zadania: 5.226 a,c;  5.227 a,c ;

5.228 a,c; 5.229 a,c.

Wtorek 12.05.2020

Temat : Nierówności wielomianowe.

Proszę wykonać zadania: 5.230 a,c,e; 5.231 a,c; 5.232 a,c

 

Środa 13.05.2020

Temat:  Powtórzenie wiadomości – Wielomiany.

W ramach powtórzenia proszę wykonać zadania: 5.240, 5.241, 5.259, 5.260.

W środę 20.05.2020 odbędzie się sprawdzian wiadomości o godzinie 13.10 zgodnie z planem lekcji.

 

Czwartek 14.05.2020

Temat:  Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem :

https://www.matemaks.pl/wyrazenia-wymierne.html

https://www.youtube.com/watch?v=aUaYZ8AKOG4

https://www.matemaks.pl/skracanie-wyrazen-wymiernych.html

Na podstawie powyższych materiałów proszę wykonać zadania: 6.1; 6.2 a,c,e; 6.3 a,c,e; 6.15 a,c; 6.16 a,c

Piątek 08.05.2020

Temat: Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych.

Proszę wykonać zadania:6.17 a,c;  6.18 a,c 6.19 a,c 6.20 a,c 6.21 a,c 6.22 a,c 6.26 a,c, 6.27 a,c.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klasa 2 TI

Proszę wykonać test sprawdzający do rozdziału 5 str. 182.

 

Klasa 1LOA

Poniedziałek 11.05.2020

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=095936wG-M4

https://www.matemaks.pl/odleglosc-punktu-od-prostej.html

https://www.youtube.com/watch?v=7f1tGI-qB3g

https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DWBctl6fV

https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/Dh3kDJrM6

Praca domowa: 4.37

Rozwiązania prac domowych proszę przesłać na mój e-mail !!

Czwartek 14.05.2020

Temat: Dwie proste przecięte trzecią prostą.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=Jtl8Zv3TGyo

https://epodreczniki.pl/a/katy-utworzone-przez-dwie-proste-przeciete-trzecia-prosta/D8FmPWB5T

Praca domowa : 4.41, 4.48

Rozwiązania prac domowych proszę przesłać na mój e-mail !!

 

Klasa 3WA

Wtorek 12.05.2020

Temat: Różne sposoby prezentacji danych.

Proszę zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 185 oraz na ich podstawie wykonać ćwiczenia : 1,2,3 sr. 185.

Rozwiązania prac domowych proszę przesłać na mój e-mail !!

 

Klasa 2WA

Wtorek 12.05.2020

Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/definicje-funkcji-trygonometrycznych-w-trojkacie-prostokatnym.html

Na podstawie powyższego materiału proszę zapisać w zeszycie definicję sinusa, cosinusa i tangensa kąta ostrego.

Proszę przeanalizować przykład 1 i wykonać na jego podstawie ćwiczenie 1 str. 92

Rozwiązane ćwiczenie proszę przesłać na mój e-mail.

Czwartek 14.05.2020

Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.

Proszę wykonać zadanie 2 str. 92

Rozwiązane zadanie proszę przesłać na mój e-mail !!

 

Klasa 1 TIER

Środa 13.05.2020

Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/metoda-podstawiania.html

Praca domowa:

Proszę wykonać przykłady a i c od 5.24 do 5.29.

 

Czwartek 14.05.2020

Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.

Praca domowa: 5.30 a,c; 5.31 a ; 5.34c;  5.35 c,d.

 

Piątek 15.05.2020

Temat:  Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.

Proszę zapoznać się z materiałem :

https://www.youtube.com/watch?v=e8uY04iJ5Jw

https://www.matemaks.pl/metoda-przeciwnych-wspolczynnikow.html

Prac domowa: 5.37 a,c,e; 5.39 a,c; 5.44b.

 

Klasa 1TL

Środa 13.05.2020

Temat: Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/okrag-wpisany-w-trojkat.html

https://www.youtube.com/watch?v=NQL7X4GIxZk

Proszę zapisać w zeszycie twierdzenie 1, 2 i 3 str. 203 (podręcznik)

Praca domowa: 5.96, 5.103, 5.109a,c;

 

Czwartek  14.05.2020

Temat: Przystawanie trójkątów.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/przystawanie-trojkatow/D5vaFG4SG

Praca domowa: Na podstawie materiału proszę wypisać cechy przystawania trójkątów oraz wykonć zadania: 5.120 i 5.121.

Piątek  15.05.2020

Temat: Podobieństwo trójkątów.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/podobienstwo-trojkatow.html

Na podstawie materiału proszę wypisać cechy podobieństwa trójkątów oraz wykonać zadania: 5.136, 5.143, 5.146, 5.149.

 

Klasa 2 TE

Proszę o przesłanie zaległych prac domowych !

Wtorek 12.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia.

Proszę wykonać ćwiczenie 6 str. 176

 

Czwartek 14.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia

Proszę wykonać ćwiczenie 7 str. 178

 

Piątek 15.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia

Proszę wykonać ćwiczenie 8 str. 184


Matematyka- Lidia Rudzińska 

Klasa 3 TEL

wtorek 12 maja 2020

Temat: Potęga o wykładniku rzeczywistym- powtórzenie.

Lekcja on-line o godzinie 9.00

wtorek 12 maja 2020

Temat: Potęga o wykładniku rzeczywistym- zadania.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 1.2

zad. 1.6

zad. 1.7

zad. 1.8

zad. 1.11

Środa 13 maja 2020

Temat: Praca klasowa – Statystyka

Praca klasowa o godzinie 10.30

 

Klasa 3 TI

wtorek 12 maja 2020

Temat: Wariancja i odchylenie standardowe.

Lekcja on-line o godzinie 10.00

Czwartek 14 maja 2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – Elementy statystyki opisowej.

W ramach powtórzenia proszę w zeszycie rozwiązać test sprawdzający ze strony 162.

piątek 15 maja 2020

Temat: Praca klasowa- Statystyka.

Praca klasowa o godzinie 13.15

 

Klasa 2 LO

poniedziałek 11 maja 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych- zadania

Proszę rozwiązać następujące zadania w zeszycie ze zbioru zadań:

zad. 6.11

zad. 6.13

zad. 6. 21

lekcja 2

Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem, na którym rozwiązywane są przykłady z naszego zbioru zadań:

zadanie 6.22. https://www.youtube.com/watch?v=fwWd-kfcsWI

zadanie 6.23 https://www.youtube.com/watch?v=Rn_iB6kIHKM

zadanie 6.24 https://www.youtube.com/watch?v=6-wGuZzXcJk

zadanie 6.24 c) https://www.youtube.com/watch?v=Gy-cGuTq_G8

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie pozostałe przykłady z zadań ze zbioru:

zad. 6.22

zad. 6.23

zad. 6.24

wtorek 12 maja  2020

Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych- zadania.

Lekcja on-line o godzinie 12.00

czwartek 14 maja  2020

Temat lekcji: Praca klasowa- Pole czworokąta.

Praca klasowa o godzinie 10.30

piątek 15 maja  2020

Temat lekcji: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

Materiały będą dostępne 15 maja o godzinie 9.00 na grupie klasowej.

 

Klasa 2 TEL

poniedziałek 11 maja 2020

Temat lekcji: Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadanie ze zbioru zadań:

zad. 2.57 (na podstawie wykresu funkcji omówić jej własności).

wtorek 12 maja 2020

Temat lekcji: Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu.

Lekcja on-line o godzinie 11.00

Czwartek 14 maja 2020

Temat lekcji: Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Proszę zapoznać się z materiałem https://www.youtube.com/watch?v=bat1O8ttTSI

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.79 b, d, f

zad. 2.80 b, d


Tydzień VIII 04 – 08  maja 2020 r.


Matematyka Pani A.Rz.

Proszę o przesłanie prac na mój e-mail: agn.rzeczkowska@gmail.com

 

Klasa 1WA

Poniedziałek  04.05.2020

Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej

Proszę zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 121 oraz przykładem 3 str. 122, a następnie na ich podstawie proszę wykonać ćwiczenie 1 a str. 121 ćwiczenie 2 b str. 122 oraz ćwiczenie 3 a,b  str. 122

 

 

Środa 06.05.2020

Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej.

Proszę wykonać zadanie 1 i 2 str. 123 (tylko podpunkty a,b)

 

 

Klasa 1WR

Poniedziałek  04.05.2020

Temat: Funkcje – rozwiązywanie zadań.

Proszę wykonać zadania: 1str. 215 i 2 str. 216

 

Środa 06.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcje.

W ramach powtórzenia wiadomości proszę wykonać zadania podsumowujące str. 148.

 

 

Piątek 08.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – zadania.

Proszę wykonać zadania: Sprawdź, czy potrafisz str. 149

W ŚRODĘ 13 MAJA ODBĘDZIE SIĘ SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI. O SZCZEGÓŁACH POINFORMUJĘ POPRZEZ E-MAIL. PROSZĘ O ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ I PRZESYŁANIE ICH NA MÓJ E-MAIL. OSOBY, KTÓRE NIE NAPISZĄ SPRAWDZIANU OTRZYMAJĄ OCENY NIEDOSTATECZNE.

 

 

Klasa 2TI

Poniedziałek 04.05.2020

Temat: Równania wielomianowe.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=Pn8cvGThhug

https://www.youtube.com/watch?v=m9lU4FmMqIw

https://www.youtube.com/watch?v=RpzEUjYSrDo

https://www.youtube.com/watch?v=C0Ix7GNHhfU

https://www.matemaks.pl/rownania-wielomianowe.html

https://www.matemaks.pl/metoda-rozwiazywania-rownan-wielomianowych.html

https://www.matemaks.pl/rownania-wielomianowe-zadania.html

Proszę wykonać zadania  od 5.156 do 5.159 – przykłady a,c,e  oraz 5.160a,c;  5.161 a,c

 

 

Wtorek 05.05.2020

Temat : Równania wielomianowe.

Proszę wykonać zadania: od 5.162 do 5.165 przykłady a,c  oraz zadanie 5.168

 

Środa 06.05.2020

Temat:  Zadania prowadzące do równań wielomianowych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKjlPuaerLw

Proszę wykonać zadania: 5.181.5.185.5..186.

 

Czwartek 07.05.2020

Temat:  Równania wielomianowe z parametrem.

Proszę się zapoznać z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=IEXlE7kueSc

Proszę wykonać zadania: 5.194, 5.196, 5.198,5.206.

 

Piątek 08.05.2020

Temat: Funkcje wielomianowe.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/metoda-rysowania-wykresu-wielomianu.html

https://www.matemaks.pl/wykresy-wielomianow-przyklady.html

Proszę wykonać zadania:

5.216,5.218, 5.220, 5.223.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klasa 2 TI

Proszę wykonać zadania do samodzielnej pracy z poniższej karty pracy:

Proszę wykonać kartę pracy : https://pdf.zadania.info/1442_9786A.pdf

 

Klasa 1LOA

Wyniki ze sprawdzianu podam poprzez e-mail.

Poniedziałek 04.05.2020

Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona.

Proszę zapoznać się z materiałem: (są tu wszystkie definicje i informacje potrzebne nam do całego działu):

https://matmadlaciebie.pl/liceum-i-technikum/klasa-i/1-3-geometria-plaska-ogolna/

Na podstawie materiału proszę w zeszycie zapisać definicje: prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona.

https://www.youtube.com/watch?v=XF0liQiZtWo

Proszę wykonać zadania: 4.5, 4.6, 4.7

 

Czwartek 07.05.2020

Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=3hbHHAWbWFI

https://www.youtube.com/watch?v=anzNy3tGj4A

https://www.youtube.com/watch?v=P0Fm5tmFu30

Proszę wykonać zadania : 4.21, 4.23 ,4.26

 

 

Klasa 3WA

Wtorek 05.05.2020

Temat: Medina i dominanta.

Praca domowa : zadanie 1,2,3 str. 184.

 

Klasa 2WA

Wtorek 05.05.2020

Temat: Trójkąty prostokątne- powtórzenie.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=3ssUGTeYyjU

Proszę wykonać zadanie 1 str. 90

 

Czwartek 07.05.2020

Temat: Trójkąty prostokątne- rozwiązywanie zadań.

Proszę wykonać zadanie 4 str. 90

 

 

Klasa 1 TIER

Środa 06.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – Funkcja liniowa.

O szczegółach poinformuję poprzez e-mail.

 

Czwartek 07.05.2020

Temat: Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Proszę zapoznać się z materiałem :

https://www.matemaks.pl/uklady-rownan.html

https://www.youtube.com/watch?v=c148D4qQpM8

Proszę wykonać zadania: 5.1; 5.2 a,c ; 5.3 a,c; 5.5, 5.9a,c

 

Piątek 08.05.2020

Temat: Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Graficzne rozwiązanie układów równań.

 

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/uklady-oznaczone-nieoznaczone-i-sprzeczne.html

https://www.matemaks.pl/metoda-graficzna.html

https://www.youtube.com/watch?v=yyGY84k6zvI

Proszę wykonać zadania:  5.14a,b; 5.16a,d; 5.17a,d;  5.18a 5.21 a,e.

Dla chętnych 5.22 a,c,e.

 

 

Klasa 1TL

Środa 06.05.2020

Temat: Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/twierdzenie-pitagorasa.html

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/twierdzenie-odwrotne-do-twierdzenia-pitagorasa,oid,1843

Proszę wykonać zadania: 5.32, 5.33, 5.41, 5.45

 

Czwartek  07.05.2020

Temat: Wysokości w trójkącie. Środkowe w trójkącie.

Proszę się zapoznać  z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-trojkata/DErKkGzKN

https://www.youtube.com/watch?v=CBYTUnzpyBM

https://www.youtube.com/watch?v=guvYMCe9N1I

https://www.matemaks.pl/trojkat-rownoboczny.html

Proszę wykonać zadanie 5.52, 5.53,5.57 a,b, 5.61, 5.68.

 

Piątek  08.05.2020

Temat: Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie.

Proszę zapoznać się  materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka-symetralne-bokow-trojkata/Ddmb8PCWV

https://www.matemaks.pl/okrag-opisany-na-trojkacie.html

Proszę wykonać zadania: 5.76, 5.78, 5.81, 5.89.

 

 

Klasa 2 TE

Wtorek 05.05.2020

Temat: Wskaźniki zadłużenia.

Proszę wykonać ćwiczenie 4 str. 111.

 

Czwartek 07.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia

Proszę wykonać ćwiczenie 4 str. 174 (książka zielona).

 

Piątek 08.05.2020

Temat: Subiekt – ćwiczenia

Proszę wykonać ćwiczenie 5 str. 176 (książka zielona).


Matematyka Pani M.G.

Klasa 1 TI

Poprawa sprawdzianu – czwartek – 07.05.2020 godz. 10.00

( poprawa odbędzie się w takiej samej formie jak sprawdzian).

Uczniów, którzy chcą poprawić sprawdzian proszę o taką  informację na pocztę gosiagrzymkowska80@gmail.com

Poniedziałek  – 04.05.2020r.

Temat: Wybrane przekształcenia płaszczyzny, cz.1.

http://www.math.edu.pl/przeksztalcenia-na-plaszczyznie

http://www.math.edu.pl/translacja

Praca domowa: zad.4.71,zad. 4.72.,

 

Wtorek  – 05.05.2020r.

Temat: Wybrane przekształcenia płaszczyzny, cz. 2.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.medianauka.pl/rzut-rownolegly

Następnie rozwiązać zad. 4.86;  zad.4.88.

 

Czwartek  – 07.05.2020r.

Temat: Twierdzenie Talesa.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=2t5YxHg92iU

https://cyrkiel.info/liceum/planimetria/twierdzenie-talesa/

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie twierdzenie Talesa i 1 przykład.

Praca domowa: zadanie 4.94; 4.95; 4.98.

 

Klasa 1 TLR

Poprawa kartkówki z funkcji – czwartek – 07.05.2020 godz. 11.00

( poprawa odbędzie się w takiej samej formie jak kartkówka).

Uczniów, którzy chcą poprawić kartkówkę proszę o taką  informację na pocztę gosiagrzymkowska80@gmail.com do środy.

Czwartek 14.05.2020 – Praca klasowa z funkcji.

 

Poniedziałek  – 04.05.2020r.

Temat :  Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywani, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu funkcji.

Proszę rozwiązać zad.3.160, zad.3.161, zad.162, zad.163.

 

Wtorek  – 05.05.2020r.

Temat :  Funkcje równe.

Proszę przepisać definicje do zeszytu:

Definicja:

Funkcjami równymi nazywamy funkcje, które mają taką samą dziedzinę i dla każdego argumentu należącego do tej dziedziny wartości obu funkcji są równe.

Następnie proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=XhjCnQ2QNL8

https://www.youtube.com/watch?v=CI7bw7OSZ-I

Na powyższych   filmów proszę rozwiązać zad.3.96, zad.3.97.

Czwartek  – 07.05.2020r.

Temat :  Funkcje parzyste i nieparzyste.

Proszę przepisać do zeszytu:

Definicja 1.

Funkcja liczbowa f jest funkcją parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji f liczba -x również należy do dziedziny tej funkcji oraz f(-x)= f(x).

Definicja 2.

Funkcja liczbowa f jest funkcją nieparzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji f liczba -x również należy do dziedziny tej funkcji oraz

 f(-x) = – f(x).

Proszę zapoznać się z następującymi materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=oK5I7td7QP4

https://www.youtube.com/watch?v=J5l6OsUcWFo

Następnie proszę rozwiązać zad.3.128, zad.3.129, zad.3.131, zad.3.135 (a, b, c), zad.3.136 (a, b, c).

 

Klasa 1 LOR

Poniedziałek  – 04.05.2020r.

Temat: Proporcjonalność prosta.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.medianauka.pl/proporcjonalnosc-prosta

https://www.youtube.com/watch?v=dBTaxR24j4c

Następnie proszę rozwiązać zad.4.1( a, c), zad.4.2, zad.4.3, zad.4.5, zad. 4.7.

Wtorek   05.05.2020r – czwartek- 07.05.2020r.

Temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/funkcja-liniowa.html

https://www.matemaks.pl/wykres-funkcji-liniowej.html

https://www.matemaks.pl/miejsce-zerowe-funkcji-liniowej.html

https://www.youtube.com/watch?v=ef-ibHz37KM

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie definicję funkcji liniowej i miejsca zerowego funkcji liniowej.

Następnie proszę rozwiązać następujące  zadania: 4.10; 4.11; 4.12 a, b ; 4.13 a, b, c;  4.15 a, b, c;  4.16 a, b, e; 4.17 a, b, d;  4.18 a, b, c; 4.19 a, b, c;  4.23 a, b;  4.24 a ,b, c, d ; 4.25.


Matematyka Pani L.R.

Klasa 3 TEL

wtorek 5 maja 2020

Temat: Mediana z próby i średnia z próby.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Definicje 1 i 2 proszę przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 5.19, zad. 5.20, zad. 5.21, zad. 5.22

wtorek 5 maja 2020

Temat: Wariancja i odchylenie standardowe.

Lekcja on-line o godzinie 9.00

Środa 5 maja 2020

Temat: Powtórzenie wiadomości – Elementy statystyki opisowej.

W ramach powtórzenia proszę w zeszycie rozwiązać test sprawdzający ze strony 162.

 

Klasa 3 TI

 

wtorek 5 maja 2020 

Temat: Podstawowe pojęcia statystyki.

Lekcja on-line o godzinie 10.00

Czwartek 7 maja 2020

Temat: Średnia z próby.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 5.8, zad. 5.9, zad. 5.12, zad. 5.13

piątek 8 maja 2020

Temat: Mediana z próby i moda z próby.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Definicje 1 i 2 proszę przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 5.19, zad. 5.20, zad. 5.21, zad. 5.22

 

Klasa 2 LO

poniedziałek 4 maja 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Pola figur podobnych.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Twierdzenie 1 należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 4.51, zad. 4.52, zad. 4.53, zad. 4.54

lekcja 2

Temat lekcji: Mapa. Skala mapy.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 4.61, zad. 4.62, zad. 4.63, zad. 4.64, zad. 4.66

wtorek 5 maja  2020 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – pole czworokąta.

Lekcja on-line o godzinie 12.00

czwartek 7 maja  2020 

Temat lekcji: Ułamek algebraiczny. Skracanie ułamków algebraicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem : https://www.youtube.com/watch?v=o0Q_nXvU4GE

Proszę przeanalizować materiał wysłany na grupę klasową, zrobić krótką notatkę z definicji. Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 6.2, zad. 6.3, zad. 6.10, zad. 6.12

piątek 8 maja  2020 

Temat lekcji: Ułamek algebraiczny. Rozszerzanie ułamków algebraicznych.

Proszę zapoznać się z materiałem : https://www.youtube.com/watch?v=HaAXA41KMyM

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 6.18, zad. 6.19, zad. 6.20

 

Klasa 2 TEL

poniedziałek 4 maja 2020

Temat lekcji: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej – zadania.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.30, zad. 2.31, zad. 2.32, zad. 2.37

wtorek 5 maja 2020

Temat lekcji: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.

Lekcja on-line o godzinie 11.00

Czwartek 7 maja 2020

Temat lekcji: Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.45, zad. 2.46, zad. 2.47, zad. 2.48

 


Tydzień VII 27.04.2020 r.  – 30.04.2020 r.


MATEMATYKA Pani M.G.

KLASA 1 TLR

W dniu 30.04.2020 (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się kartkówka z funkcji.

Na adres mailowy  w tym dniu o godz.10.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 20 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do kartkówki oznacza ocenę – niedostateczny.


Matematyka Pani A. Rz.

Proszę o przesłanie prac na mój e-mail: agn.rzeczkowska@gmail.com

 

Klasa 1WA

Poniedziałek  27.04.2020

Temat: Współczynnik kierunkowy prostej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=WbgeX6tXdsM

Proszę zapisać w zeszycie wzór na obliczanie współczynnika kierunkowego na podstawie dwóch punktów (podręcznik strona 118).

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 118 i przykładami 2,3,4 str. 119.

Na podstawie przykładów proszę wykonać ( w każdym tylko podpunkt a) ćwiczenie 1 str. 118, ćwiczenie 2,3,4 str. 119.

Środa 29.04.2020

Temat: Współczynnik kierunkowy prostej.

Praca domowa: zadania 1 str. 119, 2 str. 120.

 

Klasa 1WR

Poniedziałek  27.04.2020

Temat: Przesuwanie wykresu wzdłuż osi O X i OY – rozwiązywanie zadań.

Proszę wykonać zadania 1,2,3 str. 215.

 

Środa 29.04.2020

Temat: Funkcje – zastosowanie

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 146.

Praca domowa: ćwiczenie 1 str. 146, zadanie 1, 3 str. 147.

 

Klasa 2TI

Poniedziałek 27.04.2020

Temat: Twierdzenie Bezouta.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/twierdzenie-b%C3%A9zouta.html

https://www.youtube.com/watch?v=eEqJxQOsZ8U

https://www.youtube.com/watch?v=eEqJxQOsZ8U

https://www.youtube.com/watch?v=76mTJXoY-FU

Na podstawie materiałów proszę w zeszycie zapisać twierdzenie Bezouta  oraz przykłady wykonywane w udostępnionym materiale.

Praca domowa: przykłady a,c z zadań: od 5.108 do 5.114.

Wtorek 28.04.2020

Temat : Pierwiastek wielokrotny.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/krotnosc-pierwiastka-wielomianu.html

https://www.youtube.com/watch?v=dYu3kdP6jHA

https://www.youtube.com/watch?v=-OwHVC0yy_w

Praca domowa:  przykłady a,c z zadań od 5.119 do 5.124.

Środa 29.04.2020

Temat:  Rozkładanie wielomianów na czynniki.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/rozklad-wielomianu-na-czynniki.html

https://www.matemaks.pl/podstawowe-sposoby-rozkladu-wielomianu-na-czynniki.html

https://www.matemaks.pl/rozkladanie-wielomianu-na-czynniki-zadania.html

https://www.youtube.com/watch?v=-OwHVC0yy_w

Praca domowa: 5.136, 5.137a,c,e, 5.138 a,c,e,g,i; 5.139a ,c,e,h; 5.140 a,c,e,g; 5.141 a,c; 5.142 ac.

Czwartek 30.04.2020

Temat:  Rozkładanie wielomianów na czynniki.

Prac domowa: przykłady a,c z zadań od 5.143 do 5.151.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klasa 2 TI

Proszę wykonać zadania do samodzielnej pracy z poniższej karty pracy:

http://zsb1.pl/images/prace%20kontrolne/Wielomiany-zadania.pdf

 

Klasa 1LOA

Poniedziałek 27.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu wyrażenia algebraiczne.

W ramach powtórzenia proszę wykonać zadania: 3.189, 3.190, 3.195, 3.196, 3.198, 3.201, 3.210 oraz proszę powtórzyć sobie zadania z logarytmów 3.148,3.149,3.150.

 

Czwartek 30.04.2020

Temat: Praca klasowa – wyrażenia algebraiczne .

Zgodnie z planem lekcji odbędzie się ona  o godzinie 8.00. Szczegóły przekażę Wam przez e-mail.

 

Klasa 3WA

Wtorek 28.04.2020

Temat: Medina i dominanta.

Praca domowa : zadanie 1 str. 182, zadanie 2,3 str. 183.

 

Klasa 2WA

Wtorek 28.04.2020

Temat: Trójkąty prostokątne- powtórzenie.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/trojkaty-o-katach-90-45-45-oraz-90-60-30,oid,1845

Notatka do zeszytu:

Twierdzenie Pitagorasa:

W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej:

a2 + b2 = c2

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 88 i wykonać ćwiczenie 1,2,3 str. 88

 

Czwartek 30.04.2020

Temat: Trójkąty prostokątne- powtórzenie.

Proszę zapoznać się z przykładem 2 str. 89

Praca domowa: ćwiczenie 5 str. 89, zad. 1,2,3 str. 89.

 

Klasa 1 TIER

Środa 29.04.2020

Temat: Wykresy wybranych funkcji.

Proszę zapoznać się z materiałem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMg2jJXw2HA

https://www.youtube.com/watch?v=MQAKsGXTas0

https://www.youtube.com/watch?v=VqzU4in8Vik

https://eszkola.pl/matematyka/funkcja-czesc-calkowita-5209.html

Zadania do wykonania: zadanie 4.107 a,b; 4.108 a,c; 4.111a,c

 

Czwartek 30.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Funkcja liniowa”.

W ramach powtórzenia proszę wykonać zadania powtórzeniowe do rozdziału 4 :: zadanie 16, 17,18,20, 23, 26, 27, 28.

W następnym tygodniu tj. 6 maja odbędzie się praca klasowa z działu funkcja liniowa. O szczegółach poinformuję poprzez e-mail.

 

Klasa 1TL

Środa 29.04.2020

Temat: Praca klasowa  z działu 4 „ Geometria płaska”.

O szczegółach poinformuję poprzez e-mail. Godzina zgodnie z planem : 10.30

 

Czwartek  30.04.2020 i

Temat: Podział trójkątów. Suma kątów w trójkącie. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie.

Proszę się zapoznać  z materiałami:

https://www.matemaks.pl/trojkat.html

https://www.youtube.com/watch?v=YkC9JZQgENk

https://www.youtube.com/watch?v=lKvKuY8CZCw

https://www.youtube.com/watch?v=ai02-Dnfnvg

https://www.youtube.com/watch?v=d33umvgMFdQ

https://www.matemaks.pl/suma-katow-wewnetrznych-trojkata.html

Na podstawie powyższych materiałów proszę podać podział trójkątów ze względu na kąty i na boki.

Proszę zapisać nierówność trójkąta oraz wiadomości dotyczące odcinka łączącego środki dwóch boków w trójkącie.

Praca domowa: zadania od 5.1 do 5.10.

 

Klasa 2 TE

Wtorek 28.04.2020

Temat: Ćwiczenia w wykorzystaniu programów Insert.

Proszę wykonać ćwiczenie 3 str. 171.(książka zielona)

Czwartek 30.04.2020

Temat: Analiza wskaźnikowa – wskaźniki sprawności działania ( obrotowości)

Proszę w zeszycie zapisać do czego wykorzystujemy wskaźniki sprawności działania oraz wypisać i krótko je scharakteryzować.

Proszę przeanalizować przykład 3 str. 104. Na podstawie tego przykładu proszę wykonać ćwiczenie 3 str. 106.


Matematyka Pani M.G.

KLASA 1 TI

Poniedziałek  – 27.04.2020r.

W dniu 28.04.2020 (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się praca klasowa z działu 3 – wyrażenia algebraiczne.

Na adres mailowy (z którego otrzymałam wasze prace) w tym dniu o godz.11.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę – niedostateczny.

Temat: Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w wielokącie.

Proszę przepisać do zeszytu następujące twierdzenia:

Twierdzenie 1.

Jeżeli dwie proste tworzą z trzecią prostą kąty naprzemianległe wewnętrzne równe, to są do siebie równoległe.

Twierdzenie 2.

Jeżeli dwie proste równoległe są przecięte trzecią prostą, to kąty naprzemianległe wewnętrzne równe.

Twierdzenie 3.

Dwie proste leżące na płaszczyźnie przecięte trzecią prostą są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy kąty naprzemianległe wewnętrzne są równe.

Twierdzenie 4.

Suma kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie jest równa 180 stopni.

Twierdzenie 5.

 Suma kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa 180 *(n-2), n – oznacza liczbę  boków wielokąta ( n należy do N, n>2)

Twierdzenie 6.

W dowolnym wielokącie wypukłym suma wszystkich kątów zewnętrznych jest stała i wynosi 720 stopni.

https://www.youtube.com/watch?v=Jtl8Zv3TGyo

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-foremne/D40d5m81L

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-i-ich-wlasnosci/DYTDtvdLI

Proszę wykonać zadania 4.40, 4.47, 4.48, 4.52, 4.53 4.54, 4.57.

Wtorek  – 28.04.2020r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne – test sprawdzający.

Czwartek  – 30.04.2020r.

Temat: Wektor na płaszczyźnie.

https://www.matmana6.pl/wektory-definicja-i-dzialania-na-wektorach

https://epodreczniki.pl/b/dlugosc-wektora-na-osi-liczbowej/P9fdmOdBj

https://www.youtube.com/watch?v=DqP6CxdZYb0

Korzystając z powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie definicję wektora, wektorów równych, sumy wektorów, wektorów przeciwnych, iloczynu wektorów. Wykonać zadania: 4.61, 4.62, 4.63.

KLASA 1 LOR

W dniu 30.04.2020 (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się praca klasowa z działu 3 – funkcja i jej własności.

Na adres mailowy (z którego otrzymałam wasze prace) w tym dniu o godz.11.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 45 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do pracy klasowej oznacza ocenę – niedostateczny.

Poniedziałek  – 27.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Proszę rozwiązać ” Test sprawdzający do działu 3″.

Wtorek  – 28.04.2020r.

Temat: Rozwiązywanie zadań utrwalających.

Z tematu: „Zadania powtórzeniowe do działu 3” proszę rozwiązać zad.16, zad.17, zad.18, zad.20, zas.23, zad.27 i zad28 – po dwa przykłady.

 

Czwartek  – 30.04.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – funkcja i jej własności.

 

KLASA 1 TLR

W dniu 28.04.2020 (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się kartkówka z funkcji.

Na adres mailowy (z którego otrzymałam wasze prace) w tym dniu o godz.13.00 każdy otrzyma hasło do zalogowania a instrukcja rozwiązywania będzie na samym początku testu (proszę uważnie przeczytać). Można zalogować się kodem lub wejść w drugi link bezpośrednio do testu, następnie w ciągu 20 minut rozwiązać test. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana na adres mailowy. Nie przystąpienie do kartkówki oznacza ocenę – niedostateczny.

Poniedziałek  – 27.04.2020r.

Temat: Funkcje różnowartościowe.

Funkcja jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy różnym argumentom przyporządkowuje różne wartości.

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=RgJ_WOmQl68

https://www.youtube.com/watch?v=c4v4prrQFRI

Następnie proszę rozwiązać:  zad.3.116, zad.3.117 zad.3.118, zad.3.119

Wtorek  – 28.04.2020r.

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu.

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami. Znajdziecie w nich opisane własności funkcji na konkretnych przykładach.

http://www.matematykam.pl/odczytywanie_wlasnosci_funkcji_z_wykresu.html

http://matematyka.pisz.pl/strona/1445.html

http://www.student.krk.pl/011-Jagiela-NowySacz/wlasnosci.html

https://www.matmana6.pl/okreslanie-funkcji-za-pomoca-wzoru-i-wykresu

https://www.matmana6.pl/sposoby-okreslania-funkcji

http://www.math.edu.pl/miejsca-zarowe-funkcji

 

Następnie proszę rozwiązać zad. 3.141, zad.3.142, zad.3.143, zad. 3.144, zad.3.145, zad.3.146, zad.3.147.

 

Czwartek  – 30.04.2020r.

 

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach.

Zad. Narysuj wykresy funkcji:

 1. a) f(x)= 2x+1, x={-2, -1, 0, 1}
 2. b) f(x) = x2 , x = <-2, 2)
 3. c) f(x) = -x2 + 1, x =R

Proszę wykonać zad.148, zad.149, zad.151.

Matematyka Pani L.R.

Klasa 3 TEL

wtorek 28 kwietnia 2020

Temat lekcji: Podstawowe pojęcia statystyki.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Proszę przeanalizować przykład 1.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 5.3 (tylko diagram słupkowy), zad. 5.5, zad. 5.6 podpunkty: a,b,c

wtorek 28 kwietnia 2020

Temat lekcji: Średnia z próby.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań(część 3):

zad. 5.8, zad. 5.9, zad. 5.12, zad. 5.13

Środa 29 kwietnia 2020

Temat lekcji: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

Lekcja on-line o godzinie 13.15

 

Klasa 3 TI

wtorek 28 kwietnia 2020 

Temat lekcji: Praca klasowa- Trygonometria

Praca klasowa o godzinie 13.00. Szczegóły na grupie klasowej.

Czwartek 30 kwietnia 2020

Temat lekcji: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

Lekcja on- line o godzinie 9.00

 

Klasa 2 LO

poniedziałek 27 kwietnia 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Pole równoległoboku. Pole rombu.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 4.11, zad. 4.13, zad. 4.15, zad. 4.18

lekcja 2

Temat lekcji: Pole trapezu.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 4.24, zad. 4.26, zad. 4.34, zad. 4.40

wtorek 28 kwietnia  2020 

Temat lekcji: Pole czworokąta- zadania różne.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 4.43, zad. 4.44, zad. 4.45

czwartek 30 kwietnia  2020 

Temat lekcji: Praca klasowa- Geometria płaska – czworokąty.

Praca klasowa o godzinie 11.00

 

Klasa 2 TEL

poniedziałek 27 kwietnia 2020

Temat lekcji: Własności funkcji kwadratowej y=ax2

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.1, zad. 2.2, zad. 2.3, zad.2.4, zad.2.7

wtorek 28 kwietnia 2020

Temat lekcji: Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.12 a,c,e, zad. 2.13 a,c,e, zad. 2.14 a,c,e, zad. 2.16 a,c,e, zad. 2.17 a,c,e

Czwartek 30 kwietnia 2020

Temat lekcji: Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.

Lekcja on- line o godzinie 10.00

Poprawa sprawdzianu z funkcji liniowej o godzinie 11.00

 


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


Matematyka – Małgorzata Grzymkowska

KLASA 1 LOR

Poniedziałek  – 20.04.2020r.

Czwartek  30.04.2020 – sprawdzian z funkcji ( proszę powtórzyć), informacje  otrzymacie na pocztę. Uczniowie, którzy nie przesłali zaległych prac otrzymali oceny niedostateczne.  W tygodniu otrzymacie oceny z matematyki.

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu.

 

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami. Znajdziecie w nich opisane własności funkcji na konkretnych przykładach.

http://www.matematykam.pl/odczytywanie_wlasnosci_funkcji_z_wykresu.html

http://matematyka.pisz.pl/strona/1445.html

http://www.student.krk.pl/011-Jagiela-NowySacz/wlasnosci.html

https://www.matmana6.pl/okreslanie-funkcji-za-pomoca-wzoru-i-wykresu

https://www.matmana6.pl/sposoby-okreslania-funkcji

http://www.math.edu.pl/miejsca-zarowe-funkcji

Następnie proszę rozwiązać zad. 3.95, zad.3.96, zad.3.97, zad. 3.98, zad.3.99, zad.3.100, zad.3.101.

W razie pytań proszę kontaktować się przez pocztę lub messenger.

Wtorek  – 21.04.2020r.

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach.

Zad. Narysuj wykresy funkcji:

 1. a) f(x)= 2x+1, x={-2, -1, 0, 1}
 2. b) f(x) = x2 , x = <-2, 2)
 3. c) f(x) = -x2 + 1, x =R

Proszę wykonać zad.102, zad.103, zad.105

Proszę przesłać pracę do kontroli.

Czwartek  – 23.04.2020r.

Temat :  Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywani, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu funkcji.

Proszę rozwiązać zad.3.106, zad.3.107, zad.108, zad.109.

 

KLASA 1 TLR

Wtorek 28.04.2020 – kartkówka z funkcji (sposoby opisywania funkcji, dziedzina, miejsce zerowe, wykresy funkcji – proszę powtórzyć), informacje  otrzymacie na pocztę. Uczniowie, którzy nie przesłali zaległych prac otrzymali oceny niedostateczne. 

Poniedziałek  – 20.04.2020r.

Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej. Największa i najmniejsza wartość funkcji.

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=ope3fvcs80Q

https://www.youtube.com/watch?v=oTrtlhCw7Jo

https://www.youtube.com/watch?v=E4rOFNhLhqY

Proszę rozwiązać zadania:

zad. 3.55, zad.3.58, zad. 3.59, zad. 3.60, zad.3.61, zad.3.62

Wtorek  – 21.04.2020r.

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

Proszę przepisać do zeszytu informację:

Def.1

Miejscem zerowym funkcji liczbowej nazywamy argument, dla którego wartość funkcji jest równa zero. ( szukamy takiego x, dla którego y = 0).

1.Miejsca zerowe  to pierwsze współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji i osi OX.

 1. Punkty wykresu znajdujące się powyżej osi OX mają drugą współrzędną dodatnią i wówczas f(x)>0.
 2. Punkty wykresu znajdujące się poniżej osi OX mają drugą współrzędną ujemną i wówczas f(x)<0.

Następnie proszę zapoznać się z następującymi materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=ZI0uPIlAwcM

https://www.youtube.com/watch?v=k_sLa-rdjnY

https://www.youtube.com/watch?v=YW618jcdUAM

https://epodreczniki.pl/a/miejsce-zerowe-funkcji/D1G5NGlh2

Proszę rozwiązać zadania:

zad.3.75, zad.3.76, zad.3.77, zad.3.78, zad.3.79, zad.3.81

Czwartek  – 23.04.2020r.

Temat: Monotoniczność funkcji.

Proszę zapoznać się z następującymi stronami. Następnie proszę narysować  przykład funkcji rosnącej,  malejącej i stałej i podać definicję tych funkcji (wszystko jest w poniższych materiałach).

https://epodreczniki.pl/a/funkcja-i-jej-wlasnosci-czesc-i/DVgffn6ko

https://www.youtube.com/watch?v=9NvUBzrPP9U

https://www.youtube.com/watch?v=XRjWaVAyRso

Proszę rozwiązać w zeszycie zad.3.101, zad.3.102, zad.3.103, zad.3.104, zad.3.105

KLASA 1 TI

Poniedziałek  – 20.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Proszę powtórzyć potęgi, pierwiastki, logarytmy, wzory skróconego mnożenia, wyrażenia algebraiczne, (od str. 70 do str.99).

Następnie rozwiązać test sprawdzający do rozdziału 3/str.99

Proszę też rozwiązać zadania powtórzeniowe do rozdziału 3. (po jednym przykładzie).

Wtorek 28.04.2020 –  sprawdzian  z działu  3 – wyrażenia algebraiczne – proszę powtórzyć.  Informacje  otrzymacie na pocztę. Uczniowie, którzy nie przesłali zaległych prac otrzymali oceny niedostateczne. 

Wtorek  – 21.04.2020r.

Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła i figura ograniczona. Łamana. Wielokąt. Wielokąt foremny.

Proszę skorzystać z poniższych materiałów:

https://matmadlaciebie.pl/liceum-i-technikum/klasa-i/1-3-geometria-plaska-ogolna/

http://strefamatematyczna.uwm.edu.pl/wamat/licea/definicje/def_07_01_001_pg.pdf

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-foremne/Dmzes0vyA

https://www.medianauka.pl/wielokat-foremny

Zapisać definicje z tego tematu.  Wykonać zad.4.1, zad.4.5, zad.4.8, zad.4.10, zad.4.13,zad.4.17, zad.4.19, zad.4. 20, zad.4.26, zad.4.27.

Czwartek  – 23.04.2020r.

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punku od prostej , odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta.

https://www.youtube.com/watch?v=95Q65OIIiUg

https://www.medianauka.pl/symetralna-odcinka

https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/Dh3kDJrM6

Proszę napisać definicję symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta i narysować, a także odległość punktu od prostej.

Proszę wykonać zadania: zad. 4.33, zad.4.34, zad.4.35,  zad. 4.36; 4.37a,c,d.


Matematyka

Proszę o przesłanie prac na mój e-mail: agn.rzeczkowska@gmail.com

TYDZIEŃ VI

Klasa 1WA

Poniedziałek  20.04.2020

Temat: Monotoniczność funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://matfiz24.pl/funkcja-liniowa/monotonicznosc-funkcji-liniowej-zadania

Proszę zapisać w zeszycie:

O monotonicznościfunkcjiliniowejdecydujejej współczynnik kierunkowy .  Funkcja liniowa y=ax+b jest rosnąca dla a>0, malejąca dla a<0 i stała dla a=0.

Praca domowa:

Proszę zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 115. Na podstawie tych przykładów proszę wykonać ćwiczenie 1 a,b,c,d str. 115  oraz ćwiczenie 2 a str. 116.

Środa 22.04.2020

Temat: Monotoniczność funkcji liniowej.

Praca domowa: zadania 1,2 str. 116, i zadanie 1 str. 117.

Klasa 1WR

Poniedziałek  20.04.2020

Temat: Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX.

Proszę zapoznać się  z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=nxuZvjTxMOk

Notatka do zeszytu:

Wykres funkcji y=f(x-p) otrzymujemy przez przesunięcie wykresu funkcji y=f(x) wzdłuż osi OX o p jednostek:

– w prawo, gdy p> 0;

– w lewo, gdy p< 0.

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 139, przykładem 2  i 3 str. 140. Na podstawie przykładów proszę wykonać ćwiczenie 1 str. 139, zadanie 1 i 2 str. 141

Środa 22.04.2020

Temat: Symetria wykresu względem osi OX i OY.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=N46cVpfKBvY

Notatka do zeszytu:

 1. Wykres funkcji y= – f(x) otrzymujemy przez symetryczne odbicie wykresu funkcji y = f(x) względem si OX.
 2. Wykres funkcji y= f(-x) otrzymujemy przez symetryczne odbicie wykresu funkcji y = f(x) względem si OY.

Proszę zapoznać się z przykładem 1 str. 142 i przykładem 2 str. 144. Na podstawie tych przykładów proszę wykonać ćwiczenie 1 str. 143 i ćwiczenie 2 str. 145.

Piątek 24.04.2020

Temat: Symetria wykresu względem osi OX i OY – rozwiązywanie zadań.

Proszę wykonać zadanie 4 str. 215.

Klasa 2TI

Poniedziałek 20.04.2020

Temat: Podzielność wielomianów.

Notatka do zeszytu:

Wielomian W(x) jest podzielny przez wielomian P(x) różny od wielomianu zerowego wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki wielomian Q(x), dla którego W(x) = Q(x) · P(x). Wówczas wielomian Q(x) nazywamy ilorazem wielomianu W(x) przez P(x). Wielomian P(x) jest dzielnikiem wielomianu W(x).

Proszę zapoznać się z przykładami 1, 2 , 3 str. 227 i 228 z podręcznika.

Praca domowa: 5.46, 5.50, 5.51, 5.52

Wtorek 21.04.2020

Temat : Dzielenie wielomianów.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/dzielenie-wielomianow.html

https://www.youtube.com/watch?v=FZGTf_MrRrk

https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow

https://www.youtube.com/watch?v=UBCrydhfTpA

Proszę wykonać przykłady a, b,c  z zadań od 5.58 do 5.63 oraz 5.64 a,

Środa 22.04.2020

Temat:  Dzielenie wielomianów z resztą.

Notatka do zeszytu:

Twierdzenie 1 .

Jeśli W(x) oraz P(x) są wielomianami i P(x) nie jest wielomianem zerowym, to istnieją dwa wielomiany Q(x) oraz R(x), dla których W(x) = P(x) · Q(x) + R(x), gdzie R(x) 0 lub st.R(x) < st.P(x).

Twierdzenie 2.

Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-a) jest równy W(a).

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=ncX3xM0CDIA

https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow

https://www.matemaks.pl/dzielenie-wielomianow.html

Proszę wykonać zadania 5.65, 5.66 a,b,c,d; 5.67 ( wykorzystanie tw. 2), 5.68 a,c; 5.70; 5.72; 5.85.

Czwartek 23.04.2020

Temat: Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy za pomocą schematu Hornera.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/schemat-hornera.html

https://matfiz24.pl/wielomiany/schemat-hornera

https://www.youtube.com/watch?v=8d12JtaEtIg

Proszę wykonać przykłady a,c w zadaniach od 5.93 do 5.97.

Piątek 24.04.2020

Temat: Pierwiastek wielomianu.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/wymierne-pierwiastki-wielomianu-o-wspolczynnikach-calkowitych.html

https://www.youtube.com/watch?v=L5Y34xom1yM

Notatka do zeszytu:

Pierwiastkiem wielomianu W(x) nazywamy liczbę rzeczywistą a, dla której W(a) = 0.

Twierdzenie 1.

Liczba pierwiastków niezerowego wielomianu W(x) jednej zmiennej rzeczywistej jest nie większa niż stopień wielomianu W(x).

Twierdzenie 2.( o wymiernych pierwiastkach wielomianu o współczynnikach całkowitych).

Jeżeli wielomian W(x) = an ∙ xn+an-1 ∙ xn-1 + an-2 ∙ xn-2 + … + a2 ∙ x2 + a1 ∙x + a0 , an≠0 i a0 ≠0, o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, który można zapisać w postaci ułamka nieskracalnego , to licznik tego ułamka jest dzielnikiem wyrazu wolnego a0 ,  natomiast mianownik  – dzielnikiem współczynnika an  przy najwyższej potędze zmiennej.

Proszę wykonać przykłady a,c od zadania 5.99 do 5.105.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klasa 2 TI

Proszę wykonać kartę pracy :

https://pdf.zadania.info/1442_9786A.pdf

Matematyka

Klasa 1LOA

Poniedziałek 20.04.2020

Temat: Przekształcanie wzorów.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=qaCVyvlWn5I

https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk

Proszę wykonać zadania: przykłady a,c od 3.163 do 3.166.

Czwartek 23.04.2020

Temat:  Średnie.

https://www.matemaks.pl/srednia-arytmetyczna.html

https://www.matemaks.pl/srednia-wazona.html

https://szaloneliczby.pl/srednia-geometryczna/

Na podstawie materiałów proszę zapisać definicję średniej arytmetycznej, geometrycznej i ważonej.

Proszę wykonać zadania: 3.168, 3.169, 3.174, 3.175, 3.177.

Proszę powtarzać materiał z rozdziału 3 Wyrażenia algebraiczne. W następnym tygodniu napiszemy sprawdzian w czwartek – 30.04.2020. O formie sprawdzianu poinformuję poprzez e-mail.

 

Klasa 3WA

Wtorek 21.04.2020

Temat: Medina i dominanta.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/mediana.html

http://obliczeniastatystyczne.pl/dominanta/

Na podstawie materiałów proszę zapisać definicję mediany i dominanty.

Proszę wykonać ćwiczenie 1 str. 181, ćwiczenie 2,3 str. 182.

 

Klasa 2WA

Wtorek 21.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu funkcja kwadratowa.

W ramach powtórzenia wiadomości proszę wykonać zestaw powtórzeniowy II str. 85.

 

Czwartek 23.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu funkcja kwadratowa.

Proszę wykonać zestaw powtórzeniowy III str. 86.

 

Klasa 1 TIER

Środa 22.04.2020

Temat: Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

http://matzadanie.pl/index.php/wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej/460-wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej-definicje-przyklady

https://www.youtube.com/watch?v=WbgeX6tXdsM

Z powyższych materiałów (dokładnie z pierwszego)  proszę zapisać w zeszycie twierdzenie 1  o współczynniku kierunkowym, twierdzenie 2  o monotoniczności funkcji liniowej, oraz twierdzenie 3.

Proszę wykonać zadania 4.34 a,b,c; 4.35 a,c; 4.36 a,b,c; 4.37a,b,c,; 4.38; 4.41; 4.43a,c,e; 4.50a,c; 4.51 a,b,c.

 

Czwartek 23.04.2020

Temat: Własności funkcji liniowej – zadania różne.

Proszę wykonać zadania; 4.59; 4.60; 4.61; 4.63;4.64; 4.66.

 

Piątek 24.04.2020

Temat: Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych.

Proszę wykonać zadania 4.93; 4.96; 4.98; 4.100; 4.103.

 

Klasa 1TL

Środa 22.04.2020

Temat: Kąty i koła.

Notatka do zeszytu;

Kątem wpisanym w koło nazywamy kąt wypukły, wyznaczony przez dwie półproste zawierające cięciwy o wspólnym końcu, będącym wierzchołkiem kąta.

Kątem środkowym koła nazywamy kąt, którego wierzchołek znajduje się w środku koła.

Twierdzenie 1.

Jeżeli kąt wpisany i kąt środkowy są oparte na tym samym łuku, to kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego.

Twierdzenie 2.

Kąt wpisany oparty na półokręgu jest kątem prostym.

Twierdzenie3.

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku, są równe.

Kątem dopisanym do okręgu w punkcie A należącym do okręgu nazywamy kąt wypukły, wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie A oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie A.

Twierdzenie 4.

Kąty: dopisany i wpisany, oparte na tym samym łuku, są równe.

 

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/katy-srodkowe-i-wpisane-w-okregu.html

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/kolo-i-okrag,oid,1835,katy-w-kole

Proszę wykonać zadania: 4.123; 4.125; 4.126

 

Czwartek  23.04.2020 i Piątek 24.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 4 – Geometria płaska.

W ramach powtórzenia proszę wykonać test sprawdzający do rozdziału 4.

 

W środę 29.04.2020 napiszemy sprawdzian. O formie sprawdzianu poinformuję poprzez e-mail.

 

Klasa 2 TE

Wtorek 21.04.2020

Temat: Ćwiczenia w wykorzystaniu programów Insert.

Proszę wykonać ćwiczenie 2 str. 165.

Czwartek 23.04.2020

Temat: Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności finansowej.

Proszę w zeszycie zapisać definicję płynności finansowej oraz wymienić i zinterpretować wskaźniki: płynności bieżącej, płynności szybkiej, płynności gotówkowej. Proszę również zapoznać się z przykładem 1 str. 92.

Praca domowa: ćwiczenie 1 str. 93 (rozwiązanie ćwiczenia proszę przesłać na mój e-mail).

 

Piątek 24.04.2020

Temat:   Analiza wskaźnikowa – wskaźniki rentowności.

W zeszycie zapisać definicję rentowności oraz wymienić i zdefiniować wskaźniki rentowności: sprzedaży, aktywów, kapitałów. Proszę zapoznać się z przykładem 2 str. 96

Praca domowa: ćwiczenie 2 str. 99.


Matematyka- Lidia Rudzińska 

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB– realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

Klasa 3 TEL

wtorek 21 kwietnia 2020

Temat lekcji: Trygonometria- utrwalenie wiadomości

lekcja on- line o godzinie 9.30

środa 22 kwietnia 2020

Temat lekcji: Praca klasowa – trygonometria

praca klasowa o godzinie 11.00

Klasa 3 TI

Praca klasowa z trygonometrii  : 28 kwietnia 2020

wtorek 21 kwietnia 2020 

Temat lekcji: Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Trygonometria

Proszę o rozwiązanie (w zeszycie) całego testu sprawdzającego z działu- trygonometria, strona 282 ze zbioru zadań.

Czwartek 23 kwietnia 2020

Temat lekcji: Trygonometria- utrwalenie wiadomości

Proszę o rozwiązanie w zeszycie zadań ze zbioru zadań:

zad.8.115

zad.8. 117

Piątek 24 kwietnia 2020

Temat lekcji: Trygonometria- utrwalenie wiadomości

lekcja on- line o godzinie 9.30

 

Klasa 2 LO

poniedziałek 20 kwietnia 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Wielokąty- podstawowe własności.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 3.56

zad. 3.57

zad. 3.62

lekcja 2

Temat lekcji: Podobieństwo. Figury podobne.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 3.67

zad. 3.68

zad. 3.70

wtorek 21 kwietnia  2020 

Temat lekcji: Podobieństwo czworokątów.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 3.73

zad. 3.74

zad. 3.79

czwartek 23 kwietnia  2020 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- geometria płaska czworokąty.

Proszę w ramach powtórzenia wykonać cały test sprawdzający strona 89 zbiór zadań.

piątek 24 kwietnia  2020 

Temat lekcji: Pole prostokąta. Pole kwadratu.

Materiały, niezbędne do rozwiązania zadań, zostały wysłane na grupę klasową. Wszystkie definicje i twierdzenia należy przepisać do zeszytu w formie notatki.

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania ze zbioru zadań:

zad. 4.1

zad. 4.4

zad. 4.8

Klasa 2 TEL

poniedziałek 20 kwietnia 2020

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Funkcja liniowa.

Lekcja on-line o godzinie 11.00

wtorek 21 kwietnia 2020

Temat lekcji: Praca klasowa – Funkcja liniowa.

Praca klasowa o godzinie 11.00

Czwartek 23 kwietnia 2020

Temat lekcji: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

Lekcja on- line o godzinie 9.30


Tydzień V 15 -17 kwietnia 2020 r.


Matematyka – Małgorzata Grzymkowska

KLASA 1 LOR

 

Czwartek  – 16.04.2020r.

Temat: Funkcje różnowartościowe.

 

Funkcja jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy różnym argumentom przyporządkowuje różne wartości.

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=RgJ_WOmQl68

https://www.youtube.com/watch?v=c4v4prrQFRI

Następnie proszę rozwiązać:  zad.3.87, zad.3.88, zad.3.89, zad.3.90.

 

Czwartek  – 16.04.2020r.

KLASA 1 TI

Temat: Dowodzenie twierdzeń.

 

Proszę zapoznać się z przykładowymi dowodami:

https://www.youtube.com/watch?v=yimk9mK2Bk0

https://www.youtube.com/watch?v=J4EKtCR42rA

https://www.youtube.com/watch?v=zKpdKirODRo

Zadania do rozwiązania:

zad.3.132, zad. 3.135, zad.146, zad. 147.

 

Czwartek  – 16.04.2020r.

 KLASA 1 TLR

Temat: Wyznaczanie dziedziny funkcji.

Materiał do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=FDSr0L0hFnY

Na podstawie filmów z ostatniej lekcji poroszę rozwiązać zadania (w ramach ćwiczeń) na poniższych stronach:

https://epodreczniki.pl/a/zadania-generatorowe/Dw7XmCpQj

https://epodreczniki.pl/a/zadania/DVLtGyBVP

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania:  zad.3.47, zad.3.48, zad.3.51 (a, c, d, b), zad.3.50 przykład(a,c).


Matematyka Pani L.R.

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB– realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

 

Klasa 3 TEL

Praca klasowa z trygonometrii  : 22 kwietnia 2020

Środa 15 kwietnia 2020

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Trygonometria

Proszę o rozwiązanie (w zeszycie) całego testu sprawdzającego z działu- trygonometria, strona 282 ze zbioru zadań.

 

Klasa 3 TI

Praca klasowa z trygonometrii  : 28 kwietnia 2020

czwartek 16 kwietnia 2020

Temat lekcji: Nierówności trygonometryczne.

Lekcja do obejrzenia :  https://www.youtube.com/watch?v=BjikfvDdF2A

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań

zad. 8.105 a) b), zad. 8 106 a) b)

piątek 17 kwietnia 2020

Temat lekcji: Nierówności trygonometryczne- zadania

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań

zad. 8.109 a) b) d), zad. 8.113 a) c)

Klasa 2 LO

czwartek 16 kwietnia  2020

Temat lekcji: Praca klasowa – Wielomiany.

Uczniowie o godzinie 10.30 na meseengera dostaną przesłany link do portalu z pracą klasową.

Zakres materiału został przesłany uczniom na utworzonej grupie klasowej na messengerze.

Piątek 17 kwietnia  2020

Temat lekcji: Omówienie i poprawa pracy klasowej.

Lekcja on-line o godzinie 11.35.

 

Klasa 2 TEL

Praca klasowa z funkcji liniowej  : 20 kwietnia 2020

czwartek 16 kwietnia 2020

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Funkcja liniowa.

Proszę o rozwiązanie (w zeszycie) całego testu sprawdzającego z działu- funkcja liniowa, strona 46 ze zbioru zadań.


Matematyka

Proszę przesłać na e-maila: agn.rzeczkowska@gmail.com  rozwiązania zadań.

 Klasa 1WA

Środa 15.04.2020

Temat: Punkty przecięcia prostej z osiami układu współrzędnych.

Praca domowa: zadanie 1 str. 113, zadanie 2 a,b,c str. 113

Klasa 1WR

Środa 15.04.2020

Temat: Odczytywanie własności funkcji z wykresu.

Praca domowa: zadanie 1str. 134, zadania 2,4 str. 135.

 

Piątek  17.04.2020

Temat: Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=WehihQoNZOc

Notatka do zeszytu:

Wykres funkcji y=f(x)+q otrzymujemy przez przeunięcie wykresu funkcji y=f(x) wzdłuż osi OY o q jednostek:

– w górę, gdy q > 0;

– w dół, gdy q < 0.

Proszę zapoznać się z przykładami w podręczniku: 1str.136, 2 str. 137, 3 str. 138. Na podstawie przykładów proszę wykonać: ćwiczenia 1, 2 str. 137, zadanie 1 str. 138.

Klasa 2TI

Środa 15.04.2020

Temat: Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.youtube.com/watch?v=naq9D6jvnhA

https://www.youtube.com/watch?v=eRZPeo2EtW4

Proszę zapisać w zeszycie definicję jednomianu stopnia n oraz wielomianu stoponia n z podręcznika str. 216. (definicje są również udostępnione na platformie epodreczniki)

Zadania do wykonania: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 5.14

 

Czwartek 16.04.2020

Temat: Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów.

Materiał pomocny w zrozumieniu tematu jest udostępniony na platformie epodreczniki.pl

Proszę również zapoznać się z prykładami:

https://www.matemaks.pl/dodawanie-i-odejmowanie-wielomianow.html

Praca domowa: przykłady a,c,e z zadań: 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 oraz przykłady a,c z zadań: 5.26, 5.27, 5.28.

 

Piątek  17.04.2020

Temat: Równość wielomianów.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.matemaks.pl/rownosc-wielomianow.html

https://www.youtube.com/watch?v=_lLaZUICPTM

Notatka do zeszytu:

Dwa wielomiany tej samej zmiennej x są równe wtedy i tylko wtedy, gdy są to wielomiany tego samego stopnia i mają równe współczynniki przy odpowiednich potęgach zmennej x lub są to wielomiany zerowe.

Praca domowa: przykłady a,c w zadaniach 5.36, 5.37, 5.38; oraz przykład a w zadaniach 5.39, 5.40,5.41,5.42.

Klasa 1LOA

Czwartek 16.04.2020

Temat: Określenie logarytmu.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/logarytmy.html

https://www.matemaks.pl/logarytmy-najwazniejsze-wzory.html

https://www.matemaks.pl/obliczanie-logarytmow.html

https://www.matemaks.pl/dodawanie-i-odejmowanie-logarytmow.html

https://www.matemaks.pl/logarytm-w-wykladniku-potegi.html

Po zapoznaniu z materiałami proszę zapisać w zeszycie definicję logarytmu oraz wzory.

Praca domowa: przykłady a,c,e z zadań: 3.146, 3.147, 3.148, 3.149, 3.150, 3.153.

 

Klasa 2WA

Czwartek 16.04.2020

Temat: Funkcja kwadratowa – zadania

Proszę wykonać zestaw powtórzeniowy I str. 84.

 

Klasa 1 TIER

Środa 15.04.2020

Temat: Proporcjonalność prosta.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.medianauka.pl/proporcjonalnosc-prosta

https://www.youtube.com/watch?v=dBTaxR24j4c

Praca dmowa: zad. 4.1 a,c;  4.2 a; 4.3; 4.5; 4.7.

Czwartek  16.04.2020 i Piątek 17.04.2020

Temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.matemaks.pl/funkcja-liniowa.html

https://www.matemaks.pl/wykres-funkcji-liniowej.html

https://www.matemaks.pl/miejsce-zerowe-funkcji-liniowej.html

https://www.youtube.com/watch?v=ef-ibHz37KM

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie definicję funkcji liniowej i miejsca zerowego funkcji liniowej.

Praca domowa: zadanie 4.10; 4.11; 4.12 a,b ; 4.13 a,b,c;  4.15 a,b,c;  4.16 a,b,e; 4.17 a,b,d;  4.18 a,b,c; 4.19 a,b,c;  4.23a,b;  4.24 a,b,c,d ; 4.25.

 

Klasa 1TL

Środa 15.04.2020

Temat: Wybrane przekształcenia płaszczyzny, cz. 2.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.medianauka.pl/rzut-rownolegly

Praca domowa: 4.86; 4.88.

Czwartek  16.04.2020

Temat: Twierdzenie Talesa.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=2t5YxHg92iU

https://cyrkiel.info/liceum/planimetria/twierdzenie-talesa/

Na podstawie powyższych materiałów proszę zapisać w zeszycie twierdzenie Talesa i 1 przykład.

Praca domowa: zadanie 4.94; 4.95; 4.98.

 

Piątek   17.04.2020

Temat: Okrąg i koło.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/kola-i-okregi/DPkdOsPJ5

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DCel9bHZU

https://epodreczniki.pl/a/wycinek-kola-odcinek-kola/DIStrky8D

https://epodreczniki.pl/a/zadania/D7IciMPyZ

https://www.matemaks.pl/okrag-i-kolo.html

https://www.matemaks.pl/katy-srodkowe-i-wpisane-w-okregu.html

https://www.matemaks.pl/rozne-zadania-z-okregu-i-kola.html

Praca domowa: zadanie 4.108; 4.112; 4.115.

 

Klasa 2 TE

Czwartek 16.04.2020

Temat: Rachmistrz – ćwiczenia.

Proszę wykonać  ćwiczenie 4 str. 151 (książka zielona).

 

Piątek 17.04.2020

Temat: Ćwiczenia w wykorzystaniu programów Insert – program magazynowo – sprzedażowy.

Proszę wykonać ćwiczenie 1 str. 157.

 


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


Matematyka Pani A. Rz.

Proszę przesłać na e-maila: agn.rzeczkowska@gmail.com  rozwiązania zadań do środy do godziny 17.

Klasa 1WA

Poniedziałek  06.04.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Praca domowa: zadanie 4 str. 110,  zadanie 5 i 6 str. 111 ( sprawdź czy umiesz).

 

Środa 08.04.2020

Temat: Punkty przecięcia prostej z siami układu współrzędnych.

Zapisać w zeszycie:

Prosta będąca wykresem funkcji liniowej y=ax+b, przecina oś OY w punkcie (0, b).

Jeśli a ≠ 0, to funkcja liniowa y=ax+b ma jedno miejsce zerowe:.

Proszę przeanalizować przykład 1 str. 112. Wykonać ćwiczenie 1,2,3 str. 112.

 

Klasa 1WR

Poniedziałek  06.04.2020

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

Wykonać zadanie 4 str. 212, zadanie 1, 2 str. 130.

Środa 01.04.2020

Temat: Odczytywanie własności funkcji z wykresu.

Zapisać w zeszycie:

Z wykresu funkcji możemy odczytać, jaką wartość przyjmuje ona dla danego argumentu. Wartości te odczytujemy z osi OY.

Argumenty, dla których funkcja przyjmuje daną wartość, odczytujemy z osi OX.

Proszę przeanalizować przykład  1 str. 131, przykład 2 str. 132, przykład 3 str. 133. Na podstawie tych przykładów proszę wykonać ćwiczenia: 1 str. 131,  2 str. 132,  3 str. 133.

 

Klasa 2TI

Poniedziałek 06.04.2020

Temat: Pola figur podobnych.

Potrzebne treści  pomagające zrozumieć ten temat są udostępnione na platformie epodręczniki.

Praca domowa: zadania ze zbioru zadań: 4.65, 4.66, 4.67 a,b ; 4.68 a,b; 4.71 str. 139

 

Wtorek 07.04.2020

Temat : Mapa. Skala mapy.

Wykonać zadania ze zbioru zadań: 4.73 – 4.76 str. 140.

 

Środa 08.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Geometria płaska”.

W ramach powtórzenia proszę wykonać zadania ze zbioru zadań: 4.82, 4.83, 4.86, 4.89, 4.102, 4.103.

 

Klasa 1LOA

Poniedziałek 06.04.2020

Temat: Dowodzenie twierdzeń.

Pomocne mateiały w zrozumieniu tematu są dostępne na platformie epodręczniki.

Praca domowa: 3.125, 3.127, 3.128. Dla chętnych: 3.132, 3.133.

 

Klasa 3WA

Wtorek 31.03.2020

Temat: Średnia arytmetyczna.

Kontynuacja poprzedniego tematu. Praca domowa: zadania: 1,2 str. 178; 3 str. 179.

 

Klasa 2WA

Wtorek 07.04.2020

Temat: Zadania optymalizacyjne.

Proszę zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 75. Praca domowa: ćw. 1 str. 75 i ćw. 2str. 76

Klasa 1 TIER

Środa 08.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Funkcja i jej własności”.

W ramach powtórzenia proszę wykonać test sprawdzający do rozdziału 3, oraz zadania: 16, 17,20, 24, 28.

 

Klasa 1TL

Środa 08.04.2020

Temat: Wybrane przekształcenia płaszczyzny, cz. 1.

Materiały pomocne w zrozumieniu tego tematu udostępniłam na platformie epodręczniki.

Praca domowa: 4.71, 4.72.

Klasa 2 TE

Wtorek 07.04.2020

Temat: Rachmistrz – ćwiczenia.

Proszę zapoznać się z przykładem 4 str. 115 (książka zielona).


Matematyka Pani M.G.

KLASA 1 LOR

Poniedziałek  – 06.04.2020r.

Proszę zalogować się na platformę epodreczniki.pl  i  do dnia 07.03.2020 rozwiązać interaktywny test, który będzie oceniany.

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

Proszę przepisać do zeszytu informację:

Def.1

Miejscem zerowym funkcji liczbowej nazywamy argument, dla którego wartość funkcji jest równa zero. ( szukamy takiego x, dla którego y = 0).

 

1.Miejsca zerowe  to pierwsze współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji i osi OX.

 1. Punkty wykresu znajdujące się powyżej osi OX mają drugą współrzędną dodatnią i wówczas f(x)>0.
 2. Punkty wykresu znajdujące się poniżej osi OX mają drugą współrzędną ujemną i wówczas f(x)<0.

Następnie proszę zapoznać się z następującymi materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=ZI0uPIlAwcM

https://www.youtube.com/watch?v=k_sLa-rdjnY

https://www.youtube.com/watch?v=YW618jcdUAM

https://epodreczniki.pl/a/miejsce-zerowe-funkcji/D1G5NGlh2

Proszę rozwiązać zadania:

zad.3.67, zad.3.68, zad.3.69, zad.3.70, zad.3.73, zad.3.71

Wtorek  – 07.04.2020r.

Temat: Monotoniczność funkcji.

Proszę zapoznać się z następującymi stronami. Następnie proszę narysować  przykład funkcji rosnącej,  malejącej i stałej i podać definicję tych funkcji (wszystko jest w poniższych materiałach).

https://epodreczniki.pl/a/funkcja-i-jej-wlasnosci-czesc-i/DVgffn6ko

https://www.youtube.com/watch?v=9NvUBzrPP9U

https://www.youtube.com/watch?v=XRjWaVAyRso

Proszę rozwiązać w zeszycie zad.3.82, zad.3.83, zad.3.84, zad.3.85, zad.3.86.

KLASA 1 TLR

Poniedziałek  – 06.04.2020r.

Proszę zalogować się na platformę epodreczniki.pl i  do dnia 07.03.2020 rozwiązać interaktywny test, który będzie oceniany.

Temat: Wykresy funkcji – rozwiązywanie zadań.

Proszę obejrzeć lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=wyyteRKTouI

https://www.youtube.com/watch?v=wyyteRKTouI

https://www.youtube.com/watch?v=o6FpkqildWY

N podstawie powyższych materiałów proszę rozwiązać zadania z podręcznika: zad.3.32, zad.3.33, zad.3.28, zad.3.38

Wtorek  – 07.04.2020r.

Temat: Dziedzina funkcji.

Przez dziedzinę funkcji opisanej wzorem rozumiemy zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których są wykonalne wszystkie działania zapisane we wzorze funkcji, co znaczy, że, dziedziną funkcji jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, dla których można obliczyć wartości funkcji.

Pamiętaj:

1) Pierwiastki stopnia parzystego można obliczać tylko z liczb nieujemnych.

2) Mianownik ułamka musi być zawsze liczbą różną od zera.

Proszę obejrzeć poniższe filmy przedstawiające przykłady wyznaczania dziedziny funkcji:

https://www.youtube.com/watch?v=FDSr0L0hFnY

https://www.youtube.com/watch?v=X3512ozY4dY

https://www.youtube.com/watch?v=9dzK9Rtr2kE

https://www.youtube.com/watch?v=DutMzaNYCUY

https://www.youtube.com/watch?v=v1DL0prDcOQ

Następnie proszę rozwiązać zad.3.43, zad.3.44, zad.3.46,

 

KLASA 1 TI

Poniedziałek  – 06.04.2020r.

Temat: Przekształcanie wzorów.

Proszę obejrzeć poniższe materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=fsrqw1RgWBY

https://www.youtube.com/watch?v=qaCVyvlWn5I

https://epodreczniki.pl/a/przeksztalcanie-wzorow/D1HbvbppG

Następnie proszę rozwiązać zadania:

zad.3.181, zad.3.182, zad.3.183, strona96.

Proszę do środy przesłać rozwiązaną pracę domową na pocztę gosiagrzymkowska80@gmail.com

Wtorek  – 07.04.2020r.

Temat: Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna.

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami, następnie przepisać do zeszytu wzór na średnią arytmetyczną, średnią ważoną, średnią geometryczną i średnią harmoniczną (wzory znajdują się w poniższych materiałach).

https://www.youtube.com/watch?v=1oDohBeuC9g

https://www.youtube.com/watch?v=CyRa38ks–w

Proszę rozwiązać zad.3.186, zad. 3.188, zad.3.189, zad.3.193, zad.3.195.

Proszę do środy przesłać rozwiązaną pracę domową na pocztę gosiagrzymkowska80@gmail.com


Matematyka Pani L.R.

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB– realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

 

Klasa 2 LO

Praca klasowa z wielomianów : 16 kwietnia 2020

poniedziałek 6 kwietnia 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Podział czworokątów. Trapezoidy.

Lekcja przygotowana na platformie: epodreczniki.pl

lekcja 2

Temat lekcji: Trapezy.

Lekcja przygotowana na platformie: epodreczniki.pl

wtorek 7 kwietnia  2020

Temat lekcji: Równoległoboki.

Lekcja przygotowana na platformie: epodreczniki.pl

 

Klasa 2 TEL

Praca klasowa z funkcji liniowej  : 20 kwietnia 2020

poniedziałek 6 kwietnia 2020

Temat lekcji: Układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.

Lekcja do obejrzenia :https://www.youtube.com/watch?v=Aq8VHJkyIjM

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań:

zad.1.197, zad. 1.198 b)

Wtorek 7 kwietnia 2020

Temat lekcji: Zastosowanie układów nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi do rozwiązywania zadań.

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań:

zad.1.207 a, c, zad. 1.208 a,c, zad. 1.215

Klasa 3 TEL

Praca klasowa z trygonometrii  : 22 kwietnia 2020

Wtorek 7 kwietnia 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Równania trygonometryczne- ćwiczenia.

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań

zad. 8.88, zad. 8.91 a) c)

lekcja 2

Temat lekcji: Nierówności trygonometryczne.

Lekcja do obejrzenia :  https://www.youtube.com/watch?v=BjikfvDdF2A

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań

zad. 8.105 a) b), zad. 8 106 a) b)

Środa 8 kwietnia 2020

Temat lekcji: Nierówności trygonometryczne- zadania

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań

zad. 8.109 a) b) d), zad. 8.113 a) c)

 

Klasa 3 TI

Praca klasowa z trygonometrii  : 28 kwietnia 2020

Wtorek 7 kwietnia 2020

Temat lekcji: Równania trygonometryczne- ćwiczenia.

Zadania do rozwiązania w zeszycie ze zbioru zadań

zad. 8.88, zad. 8.91 a) c)


Tydzień III 30.03.2020 – 03.04.2020 r.


Matematyka Pani M.G.

Proszę zdjęcia wszystkich rozwiązanych prac (tych zaległych też) przesyłać na pocztę: gosiagrzymkowska80@gmail.com  do niedzieli ostatecznie. Uczniowie, którzy nie dostarczą prac otrzymują ocenę niedostateczną.

KLASA 1 TI

Poniedziałek  – 30.03.2020r.

Temat: Potęga o wykładniku rzeczywistym.

Proszę obejrzeć poniższe lekcje:

https://www.youtube.com/watch?v=dbYF7YLa2sQ

https://www.youtube.com/watch?v=jY2AyttOof0

Na podstawie filmów proszę rozwiązać zadania:

zad.3.123, zad.3.124, 3.129.

Wtorek  – 31.03.2020r.

Temat: określenie logarytmu.

Logarytm wygląda następująco:

 

Powyżej zapisany logarytm przeczytamy: „logarytm liczby b przy podstawie a” lub „logarytm przy podstawie a z liczby b”.

 

Definicja 1.Logarytmem liczby b przy podstawie a nazywamy taką liczbę c, że a podniesione do potęgi c daje liczbę b.
Matematycznie zapiszemy tę definicję tak:

logab = to  ac = b

Logarytm istnieje tylko wówczas, gdy spełnione są trzy warunki, które często nazywamy założeniami lub dziedziną logarytmu:

 • podstawa logarytmu musi być zawsze liczbą dodatnią, czyli: a>0,
 • podstawa jest różna od 1, zatem: a≠1,
 • liczba logarytmowana musi być dodatnia, czyli: b>0.

Proszę zapoznać się z poniższymi stronami:

https://www.matemaks.pl/logarytmy.html

https://www.youtube.com/watch?v=K3OkbCo-Xew

https://epodreczniki.pl/a/definicja-logarytmu-wlasnosci-logarytmu/DaVXIAIkm

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7SLvsVkWc

Na podstawie powyższego materiału proszę rozwiązać zadania:

zad. 3.164, zad.3.165, zad. 3.167, zad. 3.168

Czwartek –  02.04.2020r.

Temat: określenie logarytmu.

Proszę obejrzeć poniższe materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=k6Auf8NA2j8

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-logarytmach-przyklady/D1HkdfKUz

Proszę rozwiązać zadania:

ZAd.3.169,  zad. 3.153


Matematyka Pani A.Rz.

Proszę o przesyłanie rozwiązań na e-mail:agn.rzeczkowska@gmail.com

W razie pytań proszę kontaktować się przez powyższego e-maila i platformę epodreczniki.

Klasa 1WA

Poniedziałek  30.03.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Zapisać w zeszycie definicję współczynnika kierunkowego. Zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 109 oraz przykładem 3 str. 110. Na ich podstawie proszę wykonać ćw  1 i 2 str. 109 oraz ćw. 3 str. 110

Środa 01.04.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Wykonać zadania 1,2,3, STR. 110 i 1,2 str. 111.

Klasa 1WR

Poniedziałek  30.03.2020

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

Wykonać zadania 1,2,3,4 str. 211

Środa 01.04.2020

Temat: Monotoniczność funkcji.

Zapisać w zeszycie definicję funkcji rosnącej, malejącej i stałej. Zapoznać się z przykładami 1 str.126, 2 str.127, 3 i 4 str. 128. Na ich podstawie proszę wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 127, ćw. 3 str. 128 i 4 str. 129

Piątek 03.04.2020

Temat: Monotoniczność funkcji.

Wykonać zadania 1, 2, 3 str. 212.

Klasa 2TI

Poniedziałek 30.03.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości : „Geometria płaska – czworokąty”.

Wykonać test sprawdzający do rozdziału 3 od str. 125 do str. 127. Pełne rozwiązania proszę przesłać do środy do godz. 20 na e-maila.

 

Wtorek 31.03.2020

Temat : Pole prostokąta. Pole kwadratu.

Wykonać zadania od 4.1 do 4.7.

Środa 01.04.2020

Temat: Pole równoległoboku. Pole rombu.

Wykonać zadania 4.12 – 4.17, 4.20, 4.22

Czwartek 02.04.2020

Temat: Pole trapezu

Wykonać zadania 4.26, 4.28, 4.29, 4.30, 4.33, 4.36, 4.42, 4.43, 4.47, 4.49.

Piątek 03.04.2020

Temat:  Pole czworokąta – zadania różne.

Wykonać zadania od 4.51 do 4.54, 4.55 a,c;  4.60

 

Klasa 1LOA

Poniedziałek 30.03.2020

Temat: Potęga o wykładniku wymiernym.

Wykonać zadania (przykłady a,b,c,d) od 3.100 do 3.102; (przykłady a,c) od 3.103 do 3.106; (przykłady a,c,e)  od 3.107 do 3.109; (przykład a) od 3.110 do 3.112; dla chętnych 3.113 i 3.114.

Czwartek 02.04.2020

Temat:  Potęga o wykładniku rzeczywistym.

Wykonać  zadanie 3.115.

 

Klasa 3WA

Wtorek 31.03.2020

Temat: Średnia arytmetyczna.

Zapisać w zeszycie definicję średniej arytmetycznej.  Zapoznać się z przykładami 1 str. 126; 2 str. 127;  3 i 4 str. 128. Na ich podstawie wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 127, ćw. 3 str. 128 i ćw. 4 str. 129.

Klasa 2WA

Wtorek 31.03.2020

Temat: Nierówności kwadratowe.

Wykonać zadanie 3 i 4 str. 73.

Czwartek 02.04.2020

Temat: Nierówności kwadratowe.

Wykonać zadania 2 str. 74

 

Klasa 1 TIER

Środa 01.04.2020

Temat: Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste.

Zapisać w zeszycie definicję funkcji parzystej i funkcji nieparzystej. Przeanalizować przykłady z podręcznika od str. 180 do str. 183. Wykonać zadania 3.128, 3.130, 3.132, 3.135, 3.136, 3.139

Czwartek 02.04.2020

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. Szkicowanie wykresów funkcji.

Wykonać zadania 3.141, 3.142, 3.145, 3.148 3.149. Dla chętnych zadanie 3.151

 

Piątek 03.04.2020

Temat: Zastosowanie wiadomości o funkcji do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonej w postaci wykresu funkcji.

Wykonać zadania od 3.160 do 3.164.

 

Klasa 1TL

Środa 01.04.2020

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punku od prostej , odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta.


MATEMATYKA

klasa 1 LOR i klasa 1 TLR

Proszę zdjęcia wszystkich rozwiązanych prac przesyłać na pocztę: gosiagrzymkowska80@gmail.com

Poniedziałek  – 30.03.2020r.

Temat: Pojęcie funkcji. sposoby opisywania funkcji – zadania.

Proszę obejrzeć poniższe materiały, w których omówione są konkretne przykłady:

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozne-sposoby-przedstawiania-funkcji,oid,1826

https://www.youtube.com/watch?v=NpWuSSxgZ6c

Następnie proszę rozwiązać zadania:

zad.3.6, zad.3.8, zad.3.9, zad.3.10, zad.3.11, zad. 3.12, zad.3.13

Wtorek  – 31.03.2020r.

Temat: Funkcja liczbowa – zadania.

Proszę  zapoznać się z poniższą stroną. Znajdują się tam definicje, przykłady, a także schematy rozwiązań.

https://epodreczniki.pl/a/definicja-funkcji-sposoby-przedstawiania-funkcji/DJFP4MOjs

praca domowa: zadania ze zbioru zadań:

zad. 3.16, zad. 3.17, zad. 3.18., zad.3.19.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania:

Zad.1.

Każdej liczbie ze zbioru {-2, -1, 0, 1, 2,} przyporządkowano jej kwadrat.

 1. a) przedstaw dane za pomocą tabeli.
 2. b) Podaj zbiór wartości funkcji.
 3. c) Podaj wzór tej funkcji.

Zad.2.

Funkcja odwzorowuje zbiór X ={-1, 0, 1, 2} w zbiór Y = {1, 2, 3, 4}.

 1. a) Narysuj graf.
 2. b) Podaj f(0)= i f(2)=
 3. c) Narysuj wykres tej funkcji.

Zad.3.

Funkcja opisana jest wzorem f(x) = x2-2, gdzie x ϵ {-1, 0, 2, 3}.

 1. a) Przedstaw tę funkcję za pomocą zbioru par uporządkowanych.
 2. b) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 0.
 3. c) Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu -1.

Czwartek –  02.04.2020r.

Temat: Wykresy funkcji.

proszę przepisać do zeszytu:

Zbiór punktów w prostokątnym układzie współrzędnych jest wykresem funkcji tylko wtedy, gdy każda prosta równoległa do osi OY ma z danym zbiorem nie więcej niż jeden punkt wspólny.

Wykres funkcji może mieć co najwyżej jeden punkt wspólny z osią OY oraz dowolną liczbę punktów wspólnych z osią OX.

Proszę obejrzeć poniższą lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=TJNYIWCGONk

https://www.youtube.com/watch?v=TKmth_nEiYo

Zadania do rozwiązania:

Zad. 3.23, Zad.3.24, Zad.3.26, zad.3.31

klasa  LOR

Poniedziałek  – 30.03.2020r.

Temat: Dziedzina funkcji.

 

Proszę obejrzeć poniższe filmy przedstawiające przykłady wyznaczania dziedziny funkcji:

https://www.youtube.com/watch?v=FDSr0L0hFnY

https://www.youtube.com/watch?v=X3512ozY4dY

https://www.youtube.com/watch?v=9dzK9Rtr2kE

https://www.youtube.com/watch?v=DutMzaNYCUY

https://www.youtube.com/watch?v=v1DL0prDcOQ

Następnie proszę rozwiązać zad.3.41, zad.3.42, zad.3.44,

 

Wtorek  – 31.03.2020r.

Temat: Wyznaczanie dziedziny funkcji.

https://www.youtube.com/watch?v=FDSr0L0hFnY

Na podstawie filmów z ostatniej lekcji poroszę rozwiązać zadania (w ramach ćwiczeń) na poniższych stronach:

https://epodreczniki.pl/a/zadania-generatorowe/Dw7XmCpQj

https://epodreczniki.pl/a/zadania/DVLtGyBVP

Następnie proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania:  zad.3.45, zad.3.46, zad.3.49, zad.3.48 przykład(a,c).

 

Czwartek –  02.04.2020r.

 

Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej. Największa i najmniejsza wartość funkcji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ope3fvcs80Q

https://www.youtube.com/watch?v=oTrtlhCw7Jo

https://www.youtube.com/watch?v=E4rOFNhLhqY

Proszę rozwiązać zadania:

zad. 3.50, zad.3.53, zad. 3.54, zad. 3.55, zad.3.57

 


Matematyka- Lidia Rudzińska 

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

Uczniowie do 01.04.2020 (środa) do godziny 12.00 mają za zadanie rozwiązać test 5. Dostępny na: epodreczniki.pl

Test będzie oceniony.

Klasa 2 LO

poniedziałek 30 marca 2020  (2 godz.)

Temat lekcji: Równania wielomianowe

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl – „Równania stopnia trzeciego w postaci iloczynu”

Proszę o przeanalizowanie tematu, następnie rozwiązanie zadań od 1 do 8.

wtorek 31 marca 2020

Temat lekcji: Równania wielomianowe- zadania

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl – „Równania stopnia trzeciego w postaci iloczynu”

Proszę o rozwiązań zadania od 9 do 13.

z rozwiązanych zadań od 1 do 13 będzie ocena z aktywności.

czwartek 2 kwietnia 2020

Temat lekcji: Zadania prowadzące do równań wielomianowych

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl – „Równania stopnia trzeciego w postaci iloczynu”

Proszę rozwiązać zadania od 19 do 24 (w zeszycie).

Piątek 3 kwietnia 2020

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- wielomiany

W ramach powtórzenia materiału z działu pt.: „Wielomiany” należy rozwiązań test ze strony 105-107, zbiór zadań.

Klasa 2 TEL

poniedziałek, 30 marca 2020

Temat lekcji: Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl – „ Opisywanie i rozwiązywanie za pomocą układów równań zadań z kontekstem praktycznym”

Proszę o przeanalizowanie tematu, następnie rozwiązanie zadań od 1 do 5 w zeszycie.

Wtorek 31 marca 2020

Temat lekcji: Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych – zadania

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl – „ Opisywanie i rozwiązywanie za pomocą układów równań zadań z kontekstem praktycznym”

Proszę o przeanalizowanie tematu, następnie rozwiązanie zadań od 6 do 12 w zeszycie.

Czwartek 2 kwietnia 2020

Temat lekcji: Nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i jej interpretacja geometryczna.

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=lbhXKpllh4U

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad.1.194

zad. 1.195

Klasa 3 TEL

Wtorek 31 marca 2020  (2 godz.)

lekcja 1

Temat lekcji: Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl

lekcja 2

Temat lekcji: Równania trygonometryczne

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=gLa3WtRK02M

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 8.82 a, b

zad. 8 84 a, c

Środa 1 kwietnia 2020

Temat lekcji: Równania trygonometryczne- zadania

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=Mk2P3UZxzlg

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 8.83 c

zad. 8.85 a,c

Klasa 3 TI

Wtorek 31 marca 2020

Temat lekcji: Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych

Lekcja dostępna na epodreczniki.pl

tek 2 kwietnia 2020

Temat lekcji: Równania trygonometryczne

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=gLa3WtRK02M

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 8.82 a, b

zad. 8 84 a, c

piątek 3 kwietnia 2020

Temat lekcji: Równania trygonometryczne- zadania

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=Mk2P3UZxzlg

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 8.83 c

zad. 8.85 a,c


MATEMATYKA

Nauczyciel Agnieszka Rzeczkowska

TYDZIEŃ III

Klasa 1WA

Poniedziałek  30.03.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Zapisać w zeszycie definicję współczynnika kierunkowego. Zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 109 oraz przykładem 3 str. 110. Na ich podstawie proszę wykonać ćw  1 i 2 str. 109 oraz ćw. 3 str. 110

Środa 01.04.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Wykonać zadania 1,2,3, STR. 110 i 1,2 str. 111.

Klasa 1WR

Poniedziałek  30.03.2020

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

Wykonać zadania 1,2,3,4 str. 211

Środa 01.04.2020

Temat: Monotoniczność funkcji.

Zapisać w zeszycie definicję funkcji rosnącej, malejącej i stałej. Zapoznać się z przykładami 1 str.126, 2 str.127, 3 i 4 str. 128. Na ich podstawie proszę wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 127, ćw. 3 str. 128 i 4 str. 129

Piątek 03.04.2020

Temat: Monotoniczność funkcji.

Wykonać zadania 1, 2, 3 str. 212.

Klasa 2TI

Poniedziałek 30.03.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości : „Geometria płaska – czworokąty”.

Wykonać test sprawdzający do rozdziału 3 od str. 125 do str. 127. Pełne rozwiązania proszę przesłać do środy do godz. 20 na e-maila.

Wtorek 31.03.2020

Temat : Pole prostokąta. Pole kwadratu.

Wykonać zadania od 4.1 do 4.7.

Środa 01.04.2020

Temat: Pole równoległoboku. Pole rombu.

Wykonać zadania 4.12 – 4.17, 4.20, 4.22

Czwartek 02.04.2020

Temat: Pole trapezu

Wykonać zadania 4.26, 4.28, 4.29, 4.30, 4.33, 4.36, 4.42, 4.43, 4.47, 4.49.

Piątek 03.04.2020

Temat:  Pole czworokąta – zadania różne.

Wykonać zadania od 4.51 do 4.54, 4.55 a,c;  4.60

Klasa 1LOA

Poniedziałek 30.03.2020

Temat: Potęga o wykładniku wymiernym.

Wykonać zadania (przykłady a,b,c,d) od 3.100 do 3.102; (przykłady a,c) od 3.103 do 3.106; (przykłady a,c,e)  od 3.107 do 3.109; (przykład a) od 3.110 do 3.112; dla chętnych 3.113 i 3.114.

Czwartek 02.04.2020

Temat:  Potęga o wykładniku rzeczywistym.

Wykonać  zadanie 3.115.

Klasa 3WA

Wtorek 31.03.2020

Temat: Średnia arytmetyczna.

Zapisać w zeszycie definicję średniej arytmetycznej.  Zapoznać się z przykładami 1 str. 126; 2 str. 127;  3 i 4 str. 128. Na ich podstawie wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 127, ćw. 3 str. 128 i ćw. 4 str. 129.

Klasa 2WA

Wtorek 31.03.2020

Temat: Nierówności kwadratowe.

Wykonać zadanie 3 i 4 str. 73.

Czwartek 02.04.2020

Temat: Nierówności kwadratowe.

Wykonać zadania 2 str. 74

Klasa 1 TIER

Środa 01.04.2020

Temat: Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste.

Zapisać w zeszycie definicję funkcji parzystej i funkcji nieparzystej. Przeanalizować przykłady z podręcznika od str. 180 do str. 183. Wykonać zadania 3.128, 3.130, 3.132, 3.135, 3.136, 3.139

Czwartek 02.04.2020

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. Szkicowanie wykresów funkcji.

Wykonać zadania 3.141, 3.142, 3.145, 3.148 3.149. Dla chętnych zadanie 3.151

Piątek 03.04.2020

Temat: Zastosowanie wiadomości o funkcji do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonej w postaci wykresu funkcji.

Wykonać zadania od 3.160 do 3.164.

Klasa 1TL

Środa 01.04.2020

Temat: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punku od prostej , odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta.

Proszę się zapoznać z tematem w podręczniku. Wykonać zadania od 4.33 do 4.36; 4.37a,c,d.

Czwartek  02.04.2020

Temat: Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w wielokącie.

Zapisać w zeszycie (z podręcznika) twierdzenia od 1 do 6 (od str. 148 do 151). Wykonać zadania 4.40, 4.47, 4.48, 4.52, 4.53 4.54, 4.57

Piątek 03.04.2020

Temat: Wektor na płaszczyźnie.

Zapisać w zeszycie definicję wektora, wektorów równych, sumy wektorów, wektorów przeciwnych, iloczynu wektorów. Zapisać twierdzenie 1 str. 154. Wykonać zadania: 4.61, 4.62, 4.63.

Klasa 2 TE

Wtorek 31.03.2020

Temat: Rewizor – ćwiczenia.

Proszę wykonać przykład 4 str. 79

Czwartek 02.04.2020

Temat: Analiza pionowa i pozioma bilansu.

Zapoznać się z tematem( książka brązowa). Wykonać ćw. 1 str. 88 i ćw. 2 str. 89. (Rozwiązania przesłać na e-maila).

Piątek 03.04.2020

Temat: Rewizor – ćwiczenia.

Proszę wykonać ćw. 4 str. 108.


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


Matematyka

 

Matematyka Pani M.G.

KLASA I TLR

Poniedziałek – 22.03.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

W ramach powtórzenia proszę rozwiązać zadania:

Zad. 2.178, zad.2.184, zad.2.145

Wtorek 23.03.2020r.

Temat:Rozwiązywanie zadań utrwalających.

Proszę rozwiązać TEST sprawdzający do rozdziału 2 z  książki.

Czwartek 25.03.2020r.

Temat: Pojęcie funkcji. Sposoby przedstawiania funkcji.

Definicja

Funkcją f ze zbioru X w zbiór Y nazywamy takie odwzorowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru X został przyporządkowany tylko jeden element ze zbioru Y. Funkcję tę oznaczamy f:X→Y.

Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji. Dziedzinę funkcji oznaczamy również Df. Elementy dziedziny funkcji nazywamy argumentami funkcji.

Zbiór tych elementów ze zbioru Y, które zostały przypisane elementom ze zbioru X, nazywamy zbiorem wartości funkcji f. Zbiór wartości oznaczamy ZWf.

Funkcję możemy przedstawić za pomocą:

 • grafu,
 • tabeli,
 • opisu słownego,
 • zbioru par uporządkowanych,
 • wzoru,

Używamy oznaczenia y = f(x)

Proszę obejrzeć lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=obPkVtiKfJ4

https://www.youtube.com/watch?v=NpWuSSxgZ6c

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: zad.3.1, zad.3.2, zad.3.4, zad.3.5

Pytania proszę kierować na pocztę gosiagrzymkowska@wp.pl

KLASA I LOR

Poniedziałek – 22.03.2020r.

Temat: Funkcja liczbowa – zadania.

Proszę rozwiązać w zeszycie następujące zadania:

Zad.1.

Każdej liczbie ze zbioru {-2, -1, 0, 1, 2,} przyporządkowano jej kwadrat.

 1. a) przedstaw dane za pomocą tabeli.
 2. b) Podaj zbiór wartości funkcji.
 3. c) Podaj wzór tej funkcji.

Zad.2.

Funkcja odwzorowuje zbiór X ={-1, 0, 1, 2} w zbiór Y = {1, 2, 3, 4}.

 1. a) Narysuj graf.
 2. b) Podaj f(0)= i f(2)=
 3. c) Narysuj wykres tej funkcji.

Zad.3.

Funkcja opisana jest wzorem f(x) = x2-2, gdzie x ϵ {-1, 0, 2, 3}.

 1. a) Przedstaw tę funkcję za pomocą zbioru par uporządkowanych.
 2. b) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 0.
 3. c) Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu -1.

Wtorek 23.03.2020r.

Temat: Wykres funkcji.

Zbiór punktów w prostokątnym układzie współrzędnych jest wykresem funkcji tylko wtedy, gdy każda prosta równoległa do osi OY ma z danym zbiorem nie więcej niż jeden punkt wspólny.

Wykres funkcji może mieć co najwyżej jeden punkt wspólny z osią OY oraz dowolną liczbę punktów wspólnych z osią OX.

Proszę obejrzeć poniższą lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=TJNYIWCGONk

Zadania do rozwiązania:

Zad. 3.23, Zad.3.24, Zad.3.26, zad.3.31

Czwartek 25.03.2020r.

Temat: Wykresy funkcji – rozwiązywanie zadań.

Proszę obejrzeć lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=wyyteRKTouI

https://www.youtube.com/watch?v=wyyteRKTouI

https://www.youtube.com/watch?v=o6FpkqildWY

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: zad.3.32, zad.3.33, zad.3.28, zad.3.38

 

KLASA I TI

Materiał do druku

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kc52o2gD4Y

https://www.youtube.com/watch?v=RzfNniU1hLA

https://www.youtube.com/watch?v=OUXzb1T9EpQ


Matematyka Pani L.R.

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB

24.03.2020

– realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

Klasa 2 LO

Wtorek 24 marca 2020

Temat lekcji: Rozkładanie wielomianów na czynniki- wyłączenie wspólnego czynnika poza nawias.

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=DN1TzADX1Jw

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 5. 38, zad. 5. 39

czwartek 26 marca 2020

Temat lekcji: Rozkładanie wielomianów na czynniki- stosując wzory skróconego mnożenia

Lekcja do obejrzenia :https://www.youtube.com/watch?v=_MRLBkYiQRc

przykłady a, b, i c

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 5. 40, zad. 5. 41, zad. 5. 42, zad 5. 43

Piątek 27 marca 2020

Temat lekcji: Rozkładanie wielomianów na czynniki- metoda grupowania wyrazów.

Lekcja do obejrzenia : https://www.youtube.com/watch?v=RpzEUjYSrDo

Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań

zad. 5. 44, zad. 5. 45, zad. 5. 48, zad. 5.50

klasa 2 TEL

wtorek 24 marca 2020

Temat lekcji: Rozwiązywanie układów równań metodą wyznaczników

Celem lekcji jest zapoznanie się z nową metodą rozwiązywania układów równań – metodą wyznaczników.

Proszę obejrzeć lekcję: https://www.youtube.com/watch?v=3b-MbytAsvk

Następnie proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania:

zad.1.143, zad 1.144

czwartek 26 marca 2020

Temat lekcji: Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi z parametrem.

Proszę obejrzeć lekcję: https://www.youtube.com/watch?v=Dnr4XWyP1qU

Następnie proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania:

zad. 1.151, zad. 1.153

piątek 27 marca 2020

Temat lekcji: Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania

zad. 1.162, zad. 1.163, zad. 1.166, zad. 1. 168, zad. 1.176

klasa 3 TEL i  3 TI

na tydzień  od 23 marca do 27 marca – 3 godz. lekcyjne w tygodniu

lekcja 1

Temat lekcji: Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych

lekcja do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=xi2n2osw3Hc

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 8.39, zad.8. 40

lekcja 2

Temat lekcji: Proste równania trygonometryczne

lekcja do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5J9451fcj2U

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 8. 46, zad. 8. 47, zad. 8. 48, zad. 8. 49

lekcja 3

Temat lekcji: Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy

lekcja do obejrzenia:  https://www.youtube.com/watch?v=cklfoqlSzK8

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 8.59, zad. 8.60, zad. 8.63


Matematyka Pani A.RZ.

 Proszę o przesyłanie rozwiązań zadań na e-maila: agn.rzeczkowska@gmail.com
W tytule e-maila proszę o podanie: klasa, imię i nazwisko.
Na platformie epodreczniki udostepnione sa materiały do tematow dla poszczegolnych klas.

Klasa 1WA

Poniedziałek  23.03.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Zapoznać się z przykładami 1 I 2 str. 106 i 107. Zapisać w zeszycie definicję funkcji liniowej. Wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 ze str. 106 i 107.

Środa 25.03.2020

Temat: Wykres funkcji liniowej.

Wykonać zadania 2,3,4 str. 107 i 108.

Klasa 1WR

Poniedziałek  23.03.2020

Temat: Wykres funkcji.

Wykonać ćw. 3 str. 121 i ćw. 4 str. 122

Środa 25.03.2020

Temat: Wykres funkcji.

Wykonać zadania 1, 2, 3, 4 str. 123

 

Piątek 27.03.2020

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

Zapisać w zeszycie def. Miejsca zerowego (str. 124 ). Zapoznać się z przykładami 1,2 str. 124 i 125. Na podstawie przykładów proszę wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 124 oraz zadanie 1 str. 125.

 

Klasa 2TI

Poniedziałek 23.03.2020

Temat: Okrąg opisany na czworokącie.

Zapisać w zeszycie twierdzenia od 1 do 7 z podręcznika od str. 170 do 175. Wykonać zadania od 3.26 do 3.36 i zadanie 3.43.

Wtorek 24.03.2020

Temat : Okrąg wpisany w czworokąt.

Zapisać  twierdzenia od  1 do 6 z podręcznika od str. 176 do 179. Wykonać zadania od 3.49 do 3.56.

Środa 25.03.2020

Temat: Okrąg opisany na czworokącie i okrąg wpisany w czworokąt – zadania na dowodzenie.

Wykonać zadania od 3.72 do 3.77 str. 119.

Czwartek 26.03.2020

Temat: Podobieństwo. Figury podobne.

Zapisać w zeszycie definicje: skala podobieństwa i figury podobne ( str. 184 podręcznik). Wykonać zadania od 3.85 do 3.90 (str. 121 do 123).

Piątek 27.03.2020

Temat:  Podobieństwo czworokątów.

Wykonać zadania od 3.91 str. 123 do 3.99 str. 124.

Klasa 1LOA

Poniedziałek 23.03.2020

Temat: Wzory skróconego mnożenia. Wykonać zadania od 3.68 do 3.74 (przykłady a,b,c,d)  oraz zadania 3.83 i 3.84.

Czwartek 26.03.2020

Temat:  Potęga o wykładniku całkowitym  ujemnym.

Zapisać w zeszycie definicję potęgi o wykładniku całkowitym  ujemnym.  Wykonać zadania od 3.88 do 3.95 (przykłady a,b,c,d).

Klasa 3WA

Wtorek 24.03.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości „Stereometria”.

Wykonać zestaw powtórzeniowy III str. 174.

Klasa 2WA

Wtorek 24.03.2020

Temat: Nierówności kwadratowe.

Zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 71 oraz 3, 4 i 5 str. 72. Na ich podstawie wykonać ćwiczenia: 1, 2, 3 str. 71 oraz 4,5,6 str. 72 i 73.

Czwartek 26.03.2020

Temat: Nierówności kwadratowe.

Wykonać zadania 1, 2 str. 73.

Klasa 1 TIER

Środa 25.03.2020

Temat: Funkcje równe.

Zapisać definicję funkcji równych. Wykonać zadania 3.96, 3.97 a,b,c,d, 3.98 i 3.99.

Czwartek 26.03.2020

Temat: Monotoniczność funkcji.

Zapisać definicje: funkcji rosnącej, malejącej, stałej , niemalejącej i nierosnącej (podręcznik od str. 166 do 169). Przeanalizować przykłady od 1 do 5 w podręczniku. Wykonać zadania od 3.101 do 3.105 (przykłady a,b,c,d).

Piątek 27.03.2020

Temat: Funkcje różnowartościowe.

Zapisać w zeszycie definicję funkcji różnowartościowej (str. 175 w podręczniku). Zapoznać się z przykładami z podręcznika od 1 do 7. Wykonać zadania od 3.116 do 3.122.

Klasa 1TL

Środa 25.03.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Wykonać test sprawdzający do rozdziału 3 (wszystkie zadania od 1 do 20) oraz zadania: od 3.207 do 3.216 ( w każdym zadaniu tylko  przykład a) oraz  zadanie 3.221 (a,b,c,d).

Czwartek  26.03.2020

Temat: Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła i figura ograniczona.

Zapoznać się z tematem w podręczniku od str. 130 do 137. Zapisać definicje i twierdzenia z tego tematu.  Wykonać zadania (przykłady a,b,c,d) od 3.101 do 3.105.

Piątek 27.03.2020

Temat: Funkcje różnowartościowe.

Zapisać w zeszycie definicję funkcji różnowartościowej (str. 175 podręcznik). Zapoznać się z przykładami od 1 do 7 w podręczniku. Wykonać zadania od 3.116 do 3.122.

Klasa 2 TE

Wtorek 24.03.2020

Proszę o wykonanie w programie Subiekt GT przykładu 2 str. 31 oraz ćwiczenia 2 str. 42.

Czwartek 26.03.2020

Wykonać w programie Gratyfikant przykład 3 str.44

Piątek 27.03.2020

Wykonać w programie Gratyfikant ćwiczenia 3 str. 77.


Matematyka- Pani L.R.

Klasy  4 TL, 4 TE, 3 LOAB

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB- realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

Klasa 2 LO

poniedziałek 23 marca 2020 (2 godz. lekcyjne)

Temat lekcji: Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów.

Bardzo proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania ze zbioru zadań.

zad. 5.26, zad. 5.27, zad. 5.30, zad. 5.33

Kasa 2 TEL

poniedziałek 23 marca 2020

Temat lekcji: Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Bardzo proszę przypomnieć sobie dwie metody rozwiązywania układów równań, tzn. metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników.

Następnie proszę w zeszycie rozwiązać następujące zadania:

zad.1.139, zad 1.140, zad 1.145


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Matematyka: Pani  L.R.

klasy maturalne 4 TL, 4 TE, 3 LOAB

– realizujemy powtórzenie do egzaminu maturalnego. Materiały i zagadnienia są wysyłane codziennie na utworzonych grupach na messengerze.

Klasa 2 LO

wtorek- Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – postać kanoniczna funkcji kwadratowej

lekcja do obejrzenia: Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań:

zad. 2.30, zad. 2.31, zad. 2.32

środa – Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – postać iloczynowa funkcji kwadratowej

lekcja do obejrzenia : Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 2.43, zad. 2.44, zad. 2.47

czwartek -Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – równania kwadratowe

lekcja do obejrzenia : Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 2.103, zad. 2. 108, zad. 2.109

piątek – Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – nierówności kwadratowe

lekcja do obejrzenia :  Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 2.119 b,d,f, zad. 2.120 b,d,f, zad. 2.121 b,d,f, zad. 2.122 b,d,f

Klasa 2 TEL

wtorek – Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej

lekcja do obejrzenia: Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 1.20, zad. 1.23, zad. 1.24

czwartek – Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – równania i nierówności z wartością bezwzględną

lekcja do obejrzenia: Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 1.108, zad. 1.109, zad. 1.110

3 TEL i  3 TI

na tydzień  od 17 marca do 20 marca – 3 godz. lekcyjne w tygodniu

lekcja 1 – Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości –  trygonometria

lekcja do obejrzenia: Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 8.8, zad.8.9

lekcja 2 – Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości –  tożsamości trygonometryczne

lekcja do obejrzenia:  Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 8.16 a,c,e,h, zad. 8. 17

lekcja 3 -Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości –  okresowość funkcji trygonometrycznych

lekcja do obejrzenia: Link

praca domowa: zadania ze zbioru zadań :

zad. 8.29, zad. 8.33, zad. 8.34, zad. 8.37


Matematyka- Pani M.G.

KLASA I LOR

 Poniedziałek – 16.03.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Pojęcie funkcji, sposoby opisywania funkcji.
lekcja do obejrzenia: Link
praca domowa: zadania ze zbioru zadań:
zad. 3.2, zad. 3.3, zad. 3.6, zad.3.8

 Wtorek – 17.03.2020 r.
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Funkcja liczbowa.
Proszę zapoznać się z poniższą stroną. Znajdują się tam definicje, przykłady, a także schematy Link rozwiązań.
praca domowa: zadania ze zbioru zadań:
zad. 3.16, zad. 3.17, zad. 3.18.

 Czwartek – 19.03.2020 r.
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Funkcja liczbowa – rozwiązywanie zadań.
Proszę zapoznać się ze stroną: Link

Proszę (w miarę możliwości) rozwiązać zadania z poniższych stron w ramach ćwiczeń.
Link
Link
W zeszycie przedmiotowym proszę rozwiązać poniższe zadania (zadania ze zbioru zadań):
zad.3.19, zad.3.20.
W razie pytań proszę o kontakt na adres: gosiagrzymkowska@wp.pl

KLASA I TLR

 Poniedziałek – 16.03.2020 r.
Temat lekcji: Definicja, twierdzenie. Dowód twierdzenia – ćwiczenia.
praca domowa (w zeszycie): zadania ze zbioru zadań:
zad.2.148 , zad2.149. , zad.2.150 , zad.2.153, zad. 2.154, zad. 2.155.

 Wtorek – 17.03.2020 r.
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Potęgi .
Proszę zapoznać się z następującymi stronami. Znajdują się tam definicje, przykłady, a także
schematy rozwiązań:
Link
Link
Następnie proszę zapoznać się z poniższą stroną i rozwiązać w zeszycie następujące ćwiczenia:
ćw.1, ćw.2, ćw.3, ćw.4, ćw 5, ćw.6, ćw.7, ćw8, ćw.9, ćw.10:
https://epodreczniki.pl/a/zadania/DJYCu4yiA
praca domowa: zadania ze zbioru zadań (test sprawdzający do rozdziału 2):
zad.1 , za.2., zad. 3. zad.6, zad.8.

 Czwartek – 19.03.2020 r.
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Potęgi, pierwiastki – rozwiązywanie zadań.
Proszę zapoznać się z poniższą stroną:
Link
Proszę (w miarę możliwości) rozwiązać zadania z poniższych stron w ramach ćwiczeń.
Link
praca domowa: zadania ze zbioru zadań (zadania powtórzeniowe do rozdziału 2):
zad.17 , zad..20. (przykład a), zad.21 (przykład a). zad.22 (przykład a), zad.27.(przykład a, b).
W razie pytań proszę o kontakt na adres: gosiagrzymkowska@wp.pl

KLASA I TI

 Poniedziałek – 16.03.2020 r.
Temat lekcji: – Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym – ćwiczenia.
Proszę zapoznać się z poniższą stroną: Link
praca domowa (w zeszycie): zadania ze zbioru zadań:
zad.3.104 , zad. 3.105. , zad. 3.106 , zad.3.107.

 Wtorek – 17.03.2020r.
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Potęgi – rozwiązywanie zadań.
Proszę zapoznać się ze stroną. Znajdują się tam definicje, przykłady, a także schematy rozwiązań:
Link
Link
Następnie proszę rozwiązać zadania ze zbioru zadań:
zad.3.108 , zad. 3.109. , zad. 3.110 (przykład a, b) .

 Czwartek – 19.03.2020 r.
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości – Wzory skróconego mnożenia.
Proszę zapoznać się z poniższymi stronami w ramach powtórzenia wiadomości:
Link
Link
Link
Link
Na poniższej stronie znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania,
Proszę (w miarę możliwości) rozwiązać zadania z poniższych stron w ramach ćwiczeń (do czego
zachęcam).
Link
praca domowa: zadania ze zbioru zadań: zad.3.66 (przykłady d,e,f) , zad.3.67. (przykład d, e, f),
zad.3.74 (przykład f, i). zad.3.83 (przykład f,g), zad.3.95.(przykład c,d).

Materiał


Matematyka: Pani A.Rz.

Klasa 1 WA

Poniedziałek 16.03.2020

Wykonać zestaw powtórzeniowy I strona 102

Środa 18.03.2020

Wykonać zestaw powtórzeniowy III strona 104

Klasa 1 WR

Poniedziałek 16.03.2020

Powtórzyć zadania z tematu : „Obliczanie  wartości funkcji”  Zadanie 1,2,3,4, str. 114

Środa 18.03.2020

Opracować temat „Układ współrzędnych”. Zapisać w zeszycie definicję układu współrzędnych. Narysować układ współrzędnych i oznaczyć na nim ćwiartki: I, II, III, IV. Zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 115 i 116. Wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 115 i 116.

Piątek 20.03.2020

Zapoznać się z tematem : „Wykres funkcji”.  Zapisać definicję wykresu funkcji. Zapoznać się z przykładami 1 i 2 str. 118 i 120. Wykonać ćwiczenie 1 str. 119 i ćwiczenie 2 str. 120

Klasa 2 TI

Poniedziałek 16.03.2020

Powtórzyć materiał z zakresu funkcji kwadratowej. Wykonać test sprawdzający do rozdziału 2 od strony 99 do 102.

Wtorek 17.03.2020

Kontynuacja powtórzenia. Wykonać zadania: 2.328, 2.335, 2.370, 2.382

Środa 18.03.2020

Zapoznać się z klasyfikacją i podziałem czworokątów. Wykonać zadania : 3.1,  3.2,  3.3,  3.6.

Czwartek 19.03.2020

Wypisać w zeszycie własności trapezów. Wykonać zadania 3.7,  3.8,  3.12,  3.14,  3.18,  3.20,  3.22.

Piątek 20.03.2020

Wypisać w zeszycie własności równoległoboków. Wykonać zadania: od  3.26 do 3.29; 3.31,  3.42; 3.43.

Klasa 1 LOA

Poniedziałek 16.03.2020

Powtórzyć działania na wyrażeniach algebraicznych. Wykonać przykłady a,c,e z zadań: 3.35; 3.36; 3.37; 3.38;  3.39; 3.40;  3.43;  3.45;  3.46;  3.48;  3.50;  3.51;  3.53.

Czwartek 19.03.2020

Zapoznać się ze wzorami skróconego mnożenia: podręcznik str. 85. Zapisać je w zeszycie. Wykonać przykłady a,b,c,d   z zadań:   od 3.56 do 3.62; 3.65; 3.66;  3.67

Klasa 3 WA

Wtorek 17.03.2020

Wykonać zadania z zestawu powtórzeniowego II str. 173

Klasa 2 WA

Wtorek 17.03.2020

Powtórzyć materiał  od strony 63 do 66.

Czwartek 19.03.2020

Powtórzyć punkty charakterystyczne paraboli: wierzchołek i miejsca zerowe, przecięcia z osiami OX i OY. Wykonać ćwiczenia 1 i 2 str. 67.

Klasa 1 TIER

Środa 18.03.2020

Powtórzyć zadania z tematu: Dziedzina funkcji. Wykonać przykłady a,b,c z zadań 3.52; 3.53.

Czwartek 19.03.2020

Zapoznać się z definicją zbioru wartości, najmniejszej i największej wartości funkcji. Zapisać je w zeszycie. Wykonać zadania 3.55, od 3.58 do 3.66.

Piątek 20.03.2020

Zapisać definicję miejsca zerowego funkcji. Wykonać zadania od 3.75 do 3.79; 3.81, 3.82, 3.84, 3.87

Klasa 1 TL

Środa 18.03.2020

Przypomnieć materiał dotyczący logarytmów: definicja i własności. Wykonać zadania: 3.168; 3.169; 3.171.

Czwartek 19.03.2020

Powtórzyć przekształcanie wzorów. Wykonać zadania: od 3.181 do 3.185 str. 96

Piątek  20.03.2020

Zapisać w zeszycie definicje średnich: arytmetycznej, geometrycznej  i harmonicznej. Wykonać zadania: od 3.186 do 3.189; 3.193, 3.194