Religia, Filozofia


Tydzień XI  25 – 29 maja 2020 r.


RELIGIA ks. P.W.  

25.05.2020 r.

3 tel

Temat: Matka Chrystusa – Matka Kościoła, cz. II

Proszę zapoznać się z następującym filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=5JUSeYaH0Jo

Na podstawie filmu proszę napisać jak należy rozumieć „macierzyństwo” Maryi wobec Kościoła.

2 lo

Temat: Prawda i manipulacja

Proszę zapoznać się z materiałami interaktywnymi na stronie:

https://view.genial.ly/5eaed1aa7b8ef50d76d2b8c6/social-action-przykazanie-8?fbclid=IwAR1k27hcfneAsF8FkWdXoIfXR9jATiwhHetkZJjMX7gDx4HUyhKgVJEYCt8

Proszę w zeszycie wyjaśnić, jaki jest związek manipulacji z reklamą? Proszę podać kilka konkretnych przykładów.

1 tlR

Temat: Ludzki grzech i Boże miłosierdzie

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 134-136.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fec28eda980e037c6af8/presentation-walka-z-grzechem?fbclid=IwAR3vtepCt2dF7AT3z5AAy9BQi4cCm-13681IhIVsqXJuM3K5WDEr-SbTb4U

Następnie proszę wykonać ćwiczenia na stronach: 62-63

Ciekawy filmik dotyczący grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:

https://www.youtube.com/watch?v=RLpBE5c-ap0

1 tieR

Temat: Ludzki grzech i Boże miłosierdzie

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 134-136.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fec28eda980e037c6af8/presentation-walka-z-grzechem?fbclid=IwAR3vtepCt2dF7AT3z5AAy9BQi4cCm-13681IhIVsqXJuM3K5WDEr-SbTb4U

Następnie proszę wykonać ćwiczenia na stronach: 62-63

Ciekawy filmik dotyczący grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:

https://www.youtube.com/watch?v=RLpBE5c-ap0

1 tl

Temat: Praca ludzka – obowiązek czy przywilej?

Proszę obejrzeć prezentację na stronie:

https://view.genial.ly/5eb2a1eaed67d20d80621b74/interactive-image-chrzescijanin-wobec-pracy?fbclid=IwAR0I01ParQ2lKYz50HsYEoDcCaxE0Jk3EgYJf9-0rDVSiGISF_r9ldR5JDU

Na podstawie podręcznika oraz prezentacji proszę w zeszytach napisać 5 wskazówek, którymi powinien „kierować się” chrześcijanin wykonując swoją pracę.

Osoby, które poproszę prześlą mi zdjęcia swoich prac.


Tydzień X  18 – 22 maja 2020 r.


RELIGIA 

22.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1 lo

Temat: Życie ludzkie – bezcenny dar

Proszę przeczytać świadectwo Beaty Pitery, w podręczniku na stronie 133. Następnie proszę zapoznać się notatką w podręczniku na stronie 134.

Proszę w zeszycie odpowiedzieć na podstawie podręcznika na pytanie: jak należy rozumieć, że życie ludzkie jest święte?

OSOBY, KTÓRE WCZORAJ NIE NAPISAŁY KARTKÓWKI, PROSZĘ, ABY W NAJBLIŻSZYCH DNIACH SKONTAKTOWAŁY SIĘ ZE MNĄ W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU NAPISANIA KARTKÓWKI.

 

 

Religia Ks. Piotr Wilkowski

LINKI DO KARTKÓWEK:

21.05.2020 r. – filozofia – godz. 10.00 –  kl. 1 lor, 1 tier, 1 tlR –  https://www.testportal.pl/test.html?t=yZZDnewZFAfe

21.05.2020 r. – religia – godz. 13.00 – kl. 1 lo, 1 ti, 1 tl

https://www.testportal.pl/test.html?t=nnizTqbs2RBT

RELIGIA      

21.05.2020                                                                                                                            Ks.Piotr Wilkowski

kl.1loR

Temat: Rok liturgiczny i uroczystości kościelne

Proszę obejrzeć film dotyczący roku liturgicznego na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=2H5S1_y-C-4

Na podstawie filmu oraz podręcznika proszę uzupełnić ćwiczenia na stronach: 66-67.

kl.1 tlR

Temat: Zasady chrześcijańskiego życia

Proszę przeczytać historię „Ze skarbca życiowej mądrości” na s. 131, następnie obejrzeć prezentację multimedialną na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=ECH8_7Ebw-k

Na podstawie podręcznika, zwłaszcza informacji na stronach 131-133 oraz prezentacji, proszę w zeszycie w ramach notatki odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chrześcijanin musi w swoim życiu kierować się zasadami i dlaczego właśnie takimi, jak te,  które są wyszczególnione w podręczniku?

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI, PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU.

kl.1 ti

Temat: Praca ludzka – obowiązek czy przywilej?

Proszę obejrzeć prezentację na stronie:

https://view.genial.ly/5eb2a1eaed67d20d80621b74/interactive-image-chrzescijanin-wobec-pracy?fbclid=IwAR0I01ParQ2lKYz50HsYEoDcCaxE0Jk3EgYJf9-0rDVSiGISF_r9ldR5JDU

Na podstawie podręcznika oraz prezentacji proszę w zeszytach napisać 5 wskazówek, którymi powinien „kierować się” chrześcijanin wykonując swoją pracę.

Osoby, które poproszę prześlą mi zdjęcia swoich prac.

kl.3 wa

Temat: Męczeństwo chrześcijan w XXI wieku

Proszę zapoznać się z filmem dotyczącym Asi Bibii, który ukazuje prześladowania chrześcijan:

https://www.youtube.com/watch?v=FZGXtztL8to

Proszę zastanowić się nad tym, jaki powinien być stosunek katolików do prześladowań?

FILOZOFIA            

21.05.2020 r.

Ks.Piotr Wilkowski

kl.1loR

Temat: Tropy sceptyckie jako wyzwanie dla epistemologii

Proszę zapoznać się z notatką podręczniku na stronach 216-220. Następnie należy w zeszycie napisać w tabelce pięć wad i pięć zalet sceptycyzmu.

W CZWARTEK – 21 MAJA o godz. 10.00, odbędzie się kartkówka poprzez aplikację test portal z trzech tematów:

– System etyczny Arystotelesa,

-Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną (epikureizm i stoicyzm),

-współczesne modele oceny etycznej (utylitaryzm i deontologia).

Link do kartkówki będzie DOSTĘPNY na stronie szkoły w czwartek.


Religia – ks. Rafał Winnicki

21.05.2020 r.

Kl. 1 WA i 1 WR

Temat: Paruzja, czyli o końcu świata.

Obejrzyj film p.t. „Czym jest paruzja?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EENiykj7chM

Temat: Piekło, Czyściec, Niebo.

Obejrzyj i przemyśl poniższy film i pomódl się o niebo dla siebie.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Qv03iUYgPg

 

Kl. 2 WA

Temat: Brama ku nowym niebiosom i nowej ziemi.

Obejrzyj poniższy film i pomyśl o swoim życiu.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

Temat: Kultura chrześcijańska a droga do nieba.

Udaj się do swojego parafialnego kościoła i opisz jedno ze znajdujących się w nim dzieł sztuki.

 

Kl. 2 TI

Temat: Sąd szczegółowy i ostateczny.

Obejrzyj poniższy film i pomyśl o swoim życiu.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

Temat: Rola kultury chrześcijańskiej w pogłębianiu wiary.

Udaj się do swojego parafialnego kościoła i opisz jedno ze znajdujących się w nim dzieł sztuki.

 

Kl. 3 TI

Temat: Uczciwość w wykonywaniu pracy.

Klauzula sumienia to zasada, która stanowi, że państwo lub inna instytucja społeczna nie może zmuszać nikogo do działania wbrew jego sumieniu. Pomyśl w jakich przypadkach i okolicznościach można by było zastosować tę zasadę w szkole?

Temat: Dlaczego płacimy podatki?

Przeczytaj poniższe fragmenty z Pisma Świętego i odpowiedz na pytanie, jakie uzasadnienie dla płacenia podatków znajdujemy w Biblii?

Fragmenty:  Prz 29, 2-4; Mt 17, 24-27; Rz 13, 1.


RELIGIA

20.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1 ti

Temat: Szczęśliwi czystego serca

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 136-137 oraz obejrzeć prezentację nas stronie:

https://view.genial.ly/5eb5209ac6ddfc0d172acb1b/horizontal-infographic-lists-czystosc-serca?fbclid=IwAR0ZnKP125oZBxR-VWbyDlm8q4bwMmzarkx9Arfxa-fvxccqYtmK2KZyBjg

Proszę w zeszytach napisać, na czym polega czystość w małżeństwie?

W CZWARTEK, 21 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA POPRZEZ APLIKACJĘ TEST PORTAL. KARTKÓWKA BĘDZIE DOTYCZYĆ NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 1. Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem,
 2. Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności
 3. Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TEMATAMI W PODRĘCZNIKU ORAZ MATERIAŁAMI, KTÓRE UDOSTĘPNIAŁEM NA STRONIE SZKOŁY.

JEŚLI KLASA LUB POSZCZEGÓLNA OSOBA NIE BĘDZIE MOGŁA W WYZNACZONYM TERMINIE NAPISAĆ KARTÓWKI Z BARDZO WAŻNYCH POWODÓW, PROSZĘ O KONTAKT DO WTORKU DO GODZ. 20.00 W CELU USTALENIA INNEGO TERMINU.

Link do kartkówki będzie w czwartek na stronie szkoły w zakładce Religia, Filozofia.

 

2 tel

Temat: Nie kradnij

Proszę przeczytać opowiadanie w podręczniku w części „Dylematy młodego człowieka”. Na podstawie tego opowiadania proszę napisać w zeszycie dlaczego niektóre osoby nie nazywają kradzieży, kradzieżą?

Proszę wysłuchać kazania św. Jana Pawła II dotyczącego VII przykazania:

https://www.youtube.com/watch?v=HlJCqtJKYys

Na podstawie notatki w podręczniku na stronach 136-137, należy w zeszycie wyjaśnić w kilku punktach dlaczego korupcja i plagiat są grzechem?

 

1 tl

Temat: Szczęśliwi czystego serca

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 136-137 oraz obejrzeć prezentację nas stronie:

https://view.genial.ly/5eb5209ac6ddfc0d172acb1b/horizontal-infographic-lists-czystosc-serca?fbclid=IwAR0ZnKP125oZBxR-VWbyDlm8q4bwMmzarkx9Arfxa-fvxccqYtmK2KZyBjg

Proszę w zeszytach napisać, na czym polega czystość w małżeństwie?

W CZWARTEK, 21 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA POPRZEZ APLIKACJĘ TEST PORTAL. KARTKÓWKA BĘDZIE DOTYCZYĆ NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 1. Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem,
 2. Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności
 3. Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TEMATAMI W PODRĘCZNIKU ORAZ MATERIAŁAMI, KTÓRE UDOSTĘPNIAŁEM NA STRONIE SZKOŁY.

JEŚLI KLASA LUB POSZCZEGÓLNA OSOBA NIE BĘDZIE MOGŁA W WYZNACZONYM TERMINIE NAPISAĆ KARTÓWKI Z BARDZO WAŻNYCH POWODÓW, PROSZĘ O KONTAKT DO WTORKU DO GODZ. 20.00 W CELU USTALENIA INNEGO TERMINU.

Link do kartkówki będzie w czwartek na stronie szkoły w zakładce Religia, Filozofia.

 

 

1 loR

Temat: Modlitwa i jej rodzaje

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na s. 137-139.

Proszę obejrzeć prezentację na stronie:

https://view.genial.ly/5e9d9d53f69c430d82759042/presentation-przyklady-osob-zyjacych-modlitwa?fbclid=IwAR0yIeY27VblnBRjNqCz_03l-Xj4xsAYBzSttomtgdb8-RCiaOCwYHNLzT8

Proszę w zeszycie napisać, jakie Twoim zdaniem ludzie mają najczęściej skojarzenia związane z modlitwą i z czego one wynikają?

Należy także uzupełnić ćwiczenia.

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI, PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU.

3 tel

Temat: Święty Jan Paweł II – 100. rocznica urodzin, cz. II

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e83a022ba81d90dfb231a5c/game-action-jp2

Proszę wykonać zadania, tam umieszczone.

 

FILOZOFIA

20.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1 tlR

Temat: Tropy sceptyckie jako wyzwanie dla epistemologii

Proszę zapoznać się z notatką podręczniku na stronach 216-220. Następnie należy w zeszycie napisać w tabelce pięć wad i pięć zalet sceptycyzmu.

W CZWARTEK – 21 MAJA o godz. 10.00, odbędzie się kartkówka poprzez aplikację test portal z trzech tematów:

– System etyczny Arystotelesa,

-Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną (epikureizm i stoicyzm),

-współczesne modele oceny etycznej (utylitaryzm i deontologia).

Link do kartkówki będzie na stronie szkoły w czwartek

JEŚLI KLASA LUB POSZCZEGÓLNA OSOBA NIE BĘDZIE MOGŁA W WYZNACZONYM TERMINIE NAPISAĆ KARTÓWKI Z BARDZO WAŻNYCH POWODÓW, PROSZĘ O KONTAKT DO ŚRODY DO GODZ. 20.00 W CELU USTALENIA INNEGO TERMINU.


RELIGIA         

ks.Piotr Wilkowski

19.05.2020

kl.2 lo

Temat: Nie kradnij

Proszę przeczytać opowiadanie w podręczniku w części „Dylematy młodego człowieka”. Na podstawie tego opowiadania proszę napisać w zeszycie dlaczego niektóre osoby nie nazywają kradzieży, kradzieżą?

Proszę wysłuchać kazania św. Jana Pawła II dotyczącego VII przykazania:

https://www.youtube.com/watch?v=HlJCqtJKYys

Na podstawie notatki w podręczniku na stronach 136-137, należy w zeszycie wyjaśnić w kilku punktach dlaczego korupcja i plagiat są grzechem?

 

kl.2 tel

Temat: Nie cudzołóż

Na początku katechezy proszę w zeszycie wypisać przykłady „łamania” VI przykazania. Zaś na koniec lekcji po zapoznaniu się z notatką w podręczniku oraz materiałami interaktywnymi, proszę wypisać nowe przykłady łamania tego, których dowiedzieliście się z tej lekcji.

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e9eca86cdb0e50d7eaeadd5/presentation-vi-przykazanie?fbclid=IwAR0k1eN631YdNFAMtreBtIQ1OrC5vHz95S4MxAPw8ahAg03MPmNmqn2LdB8

Praca domowa: Na podstawie opowiadania z podręcznika, ale również informacji z prezentacji, proszę napisać, dlaczego współżycie przedmałżeńskie jest złe?

Wybrane osoby, z którymi się skontaktuję, poproszę o przesłanie mi pracy.

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI, PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU.

kl.3 wa

Temat: Temat: Święty Jan Paweł II – 100. rocznica urodzin

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5eb577a4c6ddfc0d172ad6d0/presentation-jan-pawel-ii-wielki?fbclid=IwAR2j755vZhjuZd6mLHY8Z0F8x_O51HqWJqw986kmmWPd6XtwmasDyXFCinE

Proszę zastanowić się nad tym, dlaczego św. Jan Paweł II, nazywany jest autorytetem moralnym. Swoje spostrzeżenia proszę zapisać w zeszycie. Wybrane osoby, poproszę o przesłanie mi zdjęć swoich prac.

kl.1 tieR

Temat: Zasady chrześcijańskiego życia

Proszę przeczytać historię „Ze skarbca życiowej mądrości” na s. 131, następnie obejrzeć prezentację multimedialną na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=ECH8_7Ebw-k

Na podstawie podręcznika, zwłaszcza informacji na stronach 131-133 oraz prezentacji, proszę w zeszycie w ramach notatki odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chrześcijanin musi w swoim życiu kierować się zasadami i dlaczego właśnie takimi, jak te,  które są wyszczególnione w podręczniku?

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI, PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU.

 

kl.1 lo

Temat: Rodzina – wspólnota życia i miłości

Proszę przeczytać w podręczniku na s. 130 świadectwo papieża seniora Benedykta XVI dotyczące jego rodziny.

Następnie proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e84505259ee3c0df4e5e9d4/interactive-image-rodzina-chrzescijanska?fbclid=IwAR0m-Uww2vQo91CJm1IJMijwtoq0S5rHnIS42D8DmAYjAwi_Gzoa4r7Bd9A

Katecheza zawiera jako załączniki dwa dokumenty Jana Pawła II dotyczące rodziny – są one obszerne, nie ma obowiązku w całości z nimi się zapoznawać. Warto jednak przeczytać kilka punktów i zwrócić uwagę na nagłówki rozdziałów.  W podręczniku na s. 131 znajdują się najważniejsze fragmenty tych dokumentów – proszę na ich podstawie w ramach notatki napisać w zeszycie, jaj św. Jan Paweł II rozumiał rodzinę.

W CZWARTEK, 21 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA POPRZEZ APLIKACJĘ TEST PORTAL. KARTKÓWKA BĘDZIE DOTYCZYĆ NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 1. Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem,
 2. Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności
 3. Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TEMATAMI W PODRĘCZNIKU ORAZ MATERIAŁAMI, KTÓRE UDOSTĘPNIAŁEM NA STRONIE SZKOŁY.

JEŚLI KLASA LUB POSZCZEGÓLNA OSOBA NIE BĘDZIE MOGŁA W WYZNACZONYM TERMINIE NAPISAĆ KARTÓWKI Z BARDZO WAŻNYCH POWODÓW, PROSZĘ O KONTAKT DO WTORKU DO GODZ. 20.00 W CELU USTALENIA INNEGO TERMINU.

Link do kartkówki będzie w czwartek na stronie szkoły w zakładce Religia, Filozofia.


FILOZOFIA      

ks.Piotr Wilkowski

19.05.2020

kl.1 tieR

Temat: Obecność wątków stoickich i epikurejskich w literaturze polskiej.

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 206-208. Następnie proszę obejrzeć krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=2brnjmgdNok

Na tej podstawie proszę w zeszycie napisać w zeszycie kilka przykładów wątków stoickich i epikurejskich występujących np. w filmach, książkach, reklamach, itp.

Tym razem skany lub zdjęcia prześlą mi tylko poproszone osoby!

W CZWARTEK – 21 MAJA o godz. 10.00, odbędzie się kartkówka poprzez aplikację test portal z trzech tematów:

– System etyczny Arystotelesa,

-Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną (epikureizm i stoicyzm),

-współczesne modele oceny etycznej (utylitaryzm i deontologia).

Link do kartkówki będzie na stronie szkoły w czwartek

JEŚLI KLASA LUB POSZCZEGÓLNA OSOBA NIE BĘDZIE MOGŁA W WYZNACZONYM TERMINIE NAPISAĆ KARTÓWKI Z BARDZO WAŻNYCH POWODÓW, PROSZĘ O KONTAKT DO ŚRODY DO GODZ. 20.00 W CELU USTALENIA INNEGO TERMINU.


RELIGIA  ks. P.W.

3 tel

Temat: Święty Jan Paweł II – 100. rocznica urodzin

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5eb577a4c6ddfc0d172ad6d0/presentation-jan-pawel-ii-wielki?fbclid=IwAR2j755vZhjuZd6mLHY8Z0F8x_O51HqWJqw986kmmWPd6XtwmasDyXFCinE

Proszę zastanowić się nad tym, dlaczego św. Jan Paweł II, nazywany jest autorytetem moralnym. Swoje spostrzeżenia proszę zapisać w zeszycie. Wybrane osoby, poproszę o przesłanie mi zdjęć swoich prac.

 

2 lo

Temat: Nie cudzołóż

Na początku katechezy proszę w zeszycie wypisać przykłady „łamania” VI przykazania. Zaś na koniec lekcji po zapoznaniu się z notatką w podręczniku oraz materiałami interaktywnymi, proszę wypisać nowe przykłady łamania tego, których dowiedzieliście się z tej lekcji.

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e9eca86cdb0e50d7eaeadd5/presentation-vi-przykazanie?fbclid=IwAR0k1eN631YdNFAMtreBtIQ1OrC5vHz95S4MxAPw8ahAg03MPmNmqn2LdB8

Praca domowa: Na podstawie opowiadania z podręcznika, ale również informacji z prezentacji, proszę napisać, dlaczego współżycie przedmałżeńskie jest złe?

Wybrane osoby, z którymi się skontaktuję, poproszę o przesłanie mi pracy.

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI, PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU.

 

1 tlR

Temat: Siedem sakramentów świętych.

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e9d4ed6124e5b0d7be030f2/presentation-7-sakramentow-swietych?fbclid=IwAR3-3ctvhPx8jjp-EZETCzLDNyBxGURFaRhHdo0n1X_8uQkW24EFN_e2EFQ

oraz przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 128-130. Na tej podstawie proszę wykonać zadania w ćwiczeniach na stronie 59.

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI – PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU.

1 tieR

Temat: Siedem sakramentów świętych.

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e9d4ed6124e5b0d7be030f2/presentation-7-sakramentow-swietych?fbclid=IwAR3-3ctvhPx8jjp-EZETCzLDNyBxGURFaRhHdo0n1X_8uQkW24EFN_e2EFQ

oraz przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 128-130. Na tej podstawie proszę wykonać zadania w ćwiczeniach na stronie 59.

OSOBY, KTÓRE NIE NAPISAŁY OSTATNIO KARTKÓWKI, PROSZĘ O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE MNĄ DO PIĄTKU, W CELU USTALENIA TERMINU.

 

1 tl

Temat: Życie ludzkie – bezcenny dar

Proszę przeczytać świadectwo Beaty Pitery, w podręczniku na stronie 133. Następnie proszę zapoznać się notatką w podręczniku na stronie 134.

Proszę w zeszycie odpowiedzieć na podstawie podręcznika na pytanie: jak należy rozumieć, że życie ludzkie jest święte?

W CZWARTEK, 21 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA POPRZEZ APLIKACJĘ TEST PORTAL. KARTKÓWKA BĘDZIE DOTYCZYĆ NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 1. Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem,
 2. Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności
 3. Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TEMATAMI W PODRĘCZNIKU ORAZ MATERIAŁAMI, KTÓRE UDOSTĘPNIAŁEM NA STRONIE SZKOŁY.

JEŚLI KLASA LUB POSZCZEGÓLNA OSOBA NIE BĘDZIE MOGŁA W WYZNACZONYM TERMINIE NAPISAĆ KARTÓWKI Z BARDZO WAŻNYCH POWODÓW, PROSZĘ O KONTAKT DO WTORKU DO GODZ. 20.00 W CELU USTALENIA INNEGO TERMINU.


 

Link do testu dla klasy 3 tel – 18.05.2020 r., godz. 10.00

https://www.testportal.pl/test.html?t=MrVrH9iEBxZ6


Tydzień IX  11 – 15 maja 2020 r.


 

LINK DO kartkówki

kl. tel.

15.05.2020 r., godz. 10.00

https://www.testportal.pl/test.html?t=mmVj8dFEB68z

 

RELIGIA            

    kl. 1 lo

15.05.2020

Temat: Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

Proszę przeczytać dylematy młodego człowieka oraz wiara i życie Kościoła na stronie 127 w podręczniku.

Na postawie tych tekstów oraz zamieszczonego zdjęcia, proszę w zeszycie odpowiedzieć na następujące pytania:

a). kto jest przedstawiony na zdjęciu na stronie 127?

b). dlaczego zdjęcie tej osoby, umieszczono, akurat przy temacie miłości?

c). o jakiej sprzeczności napisał Jan Paweł II?


Religia – ks. R.W.

14.05.2020 r.

Kl. 1 WA i 1 WR

Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

W ramach tego tematu proszę zapoznać się z filmem: „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

Temat: Bądźcie czujni – szatan.

W ramach tego tematu proszę zapoznać się z filmem: „Czy diabeł istnieje”.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1dOpojqGwOA

 

Kl. 2 WA

Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

W ramach tego tematu proszę zapoznać się z filmem: „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

Temat: Droga ku nowym niebiosom i nowej ziemi.

W ramach tego tematu zapoznaj się filmem: „Co będziemy robić w niebie?” Link: https://www.youtube.com/watch?v=IRNepEnxXa8

 

Kl. 2 TI

Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

W ramach tego tematu proszę zapoznać się z filmem: „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

Temat: Niebo…

W ramach tego tematu zapoznaj się filmem: „Co będziemy robić w niebie?” Link: https://www.youtube.com/watch?v=IRNepEnxXa8

 

Kl. 3 TI

Temat: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II.

W ramach tego tematu proszę zapoznać się z filmem: „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

 

Temat: Zapłata za pracę.

Wejdź w poniższy link i zapoznaj się z tekstem dotyczącym polityki płacowej wg Katolickiej Nauki Społecznej. Link: http://www.wikijp2.pl/index.php?title=P%C5%82aca


RELIGIA  ks. P.W.

LINKI DO TESTÓW:

2 loczwartek 14.05., godz. 13.00https://www.testportal.pl/test.html?t=mmVj8dFEB68z

1 tier, 1 tlr, 1 loR czwartek, 14.05., godz. 14.00https://www.testportal.pl/test.html?t=VvAjs62Jqysp

14.05.2020 r.

 

1 loR

Temat: Ludzki grzech i Boże miłosierdzie

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 134-136.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fec28eda980e037c6af8/presentation-walka-z-grzechem?fbclid=IwAR3vtepCt2dF7AT3z5AAy9BQi4cCm-13681IhIVsqXJuM3K5WDEr-SbTb4U

Następnie proszę wykonać ćwiczenia na stronach: 62-63

Ciekawy filmik dotyczący grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:

https://www.youtube.com/watch?v=RLpBE5c-ap0

 

1 tlR

Temat: Duchy czyste – aniołowie

Proszę obejrzeć krótki filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=vLfSzzveO2Q&fbclid=IwAR14IPIDW85aWBTcjqbxIGAT3JzKNimTZYzI6shzcIdnXEIZIQd4Je6YItk

Następnie proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 125-127. Jako pracę domową należy wykonać ćwiczenia na stronach: 57-58.

Proszę przesłać mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń do następnej środy.

 

1 ti

Temat: Życie ludzkie – bezcenny dar

Proszę przeczytać świadectwo Beaty Pitery, w podręczniku na stronie 133. Następnie proszę zapoznać się notatką w podręczniku na stronie 134.

Proszę w zeszycie odpowiedzieć na podstawie podręcznika na pytanie: jak należy rozumieć, że życie ludzkie jest święte?

 

3 wa

Temat: Kościół wobec totalitaryzmu

Proszę przeczytać dwa poniższe teksty i na ich podstawie proszę w zeszycie napisać w sześciu punktach jaki jest stosunek Kościoła do systemów totalitarnych.

Osoby, które imiennie poproszę, prześlą mi zdjęcia lub skany swoich prac.

Stanowisko Kościoła

„Warto przypomnieć w tym miejscu, tytułem ilustracji, dwie encykliki wydane w 1937 r. przez papieża Piusa XI. Jedna została skierowana przeciw bezbożnemu bolszewizmowi, druga przeciwko hitleryzmowi. Dla Piusa XI zasadniczym punktem wyjścia w jego zdecydowanym potępieniu obydwóch tych systemów było to, że odrzucały one Boga, a w jego miejsce stawiały czy to genseka (sekretarza generalnego partii), czy Führera. W tym czasie żyło w Europie wielu ludzi, którzy zaciekle, w zależności od swej opcji politycznej, bronili bolszewizmu lub hitleryzmu – i to w państwach demokratycznych. Ci ludzie sądzili, że systemy totalitarne mają po prostu dziejową słuszność, wobec której nie ma żadnych innych realnych alternatyw. Że tak musi być i że tylko one gwarantują świetlaną przyszłość. Głos Piusa XI, jednoznacznie potępiający obydwa te systemy, był wtedy głosem odosobnionym, krytykowanym przez jednych, przemilczanym przez drugich. Żadna z działających wtedy bardziej znaczących sił politycznych nie wzięła pod uwagę tego, przed czym ten papież przestrzegał: że dalsza ekspansja totalitaryzmów w sposób nieunikniony doprowadzi do niewyobrażalnych tragedii i nieszczęść. I tak się rzeczywiście stało. Potwierdziła to tragedia II wojny światowej, a także to, co działo się w Europie Środkowej i Wschodniej aż do 1989 r.”.

(abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, w rozmowie z ks. Przemysławem Węgrzynem, Siłą dla mnie jest wiara innych ludzi, „Przewodnik Katolicki”, 36/2012)

„Czcigodni Bracia! Ideologia przypisująca państwu władzę prawie nieograniczoną staje się błędem zgubnym nie tylko dla wewnętrznego życia narodów, dla ich dobrobytu i moralnego rozwoju, ale także szkodzi wzajemnym stosunkom narodów, gdyż rozrywa łączność, jaka powinna istnieć między państwami, pozbawia siły i trwałości prawo narodów, otwiera drogę do gwałcenia praw drugiego i utrudnia wszelkie porozumienie i pokojowe współżycie. Ludzkość bowiem – mocą ustanowionego przez Boga porządku natury podzielona na grupy społeczne, narody i państwa, od siebie niezależne w sposobie urządzania i zarządzania w sprawach własnych – jest równocześnie zjednoczona wzajemnymi powiązaniami moralnymi i prawami w jedną wielką wspólnotę, dążącą ku dobru całości i rządzoną właściwymi jej prawami, które chronią jej jedność i prowadzą ją do coraz większej pomyślności”.

(Pius XII, encyklika Summi Pontificatus, pkt 58)

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemieni się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

(Jan Paweł II, Centesimus annus, 46)

 

FILOZOFIA 

14.05.2020 r.

1 loR

Temat: Obecność wątków stoickich i epikurejskich w literaturze polskiej.

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 206-208. Następnie proszę obejrzeć krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=2brnjmgdNok

Na tej podstawie proszę w zeszycie napisać w zeszycie kilka przykładów wątków stoickich i epikurejskich występujących np. w filmach, książkach, reklamach, itp.  Tym razem skany lub zdjęcia prześlą mi tylko poproszone osoby!

W NASTĘPNY CZWARTEK – 21 MAJA odbędzie się kartkówka poprzez aplikację test portal z trzech tematów:

– System etyczny Arystotelesa,

-Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną (epikureizm i stoicyzm),

-współczesne modele oceny etycznej (utylitaryzm i deontologia).

Szczegóły podam w przyszłym tygodniu.

 RELIGIA ks.Piotr Wilkowski            

13.05.2020 r.

kl.1ti

Temat: Rodzina – wspólnota życia i miłości

Proszę przeczytać w podręczniku na s. 130 świadectwo papieża seniora Benedykta XVI dotyczące jego rodziny.

Następnie proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e84505259ee3c0df4e5e9d4/interactive-image-rodzina-chrzescijanska?fbclid=IwAR0m-Uww2vQo91CJm1IJMijwtoq0S5rHnIS42D8DmAYjAwi_Gzoa4r7Bd9A

Katecheza zawiera jako załączniki dwa dokumenty Jana Pawła II dotyczące rodziny – są one obszerne, nie ma obowiązku w całości z nimi się zapoznawać. Warto jednak przeczytać kilka punktów i zwrócić uwagę na nagłówki rozdziałów.  W podręczniku na s. 131 znajdują się najważniejsze fragmenty tych dokumentów – proszę na ich podstawie w ramach notatki napisać w zeszycie, jaj św. Jan Paweł II rozumiał rodzinę.

 

kl.2 tel

Temat: Transplantacja i honorowe krwiodawstwo

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e81db25a8bed70dad007a75/interactive-image-transplantacja-i-krwiodawstwo?fbclid=IwAR2KHe7SI-fZ7dU7tB-Dhlt2C8thHn0VA8MYu329EJ2gRe2ETGaCJSx0phY

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 129-130.

Celem tej katechezy jest zachęta do honorowego oddawania krwi, można również jako osoby dorosłe zapisać się do bazy dawców szpiku kostnego.

W katechezie interaktywnej proszę zwrócić uwagę także na kwestię przekazywania narządów – OSOBY CHĘTNE, MOGĄ NAPISAĆ, jak polskie prawo reguluje kwestię przekazywania organów.

Każdy z uczniów i uczennic niech przygotuje w zeszycie krzyżówkę z hasłem TRANSPLANTACJA wraz z pytaniami.

Z powodu sprawdzianu, który w czwartek ma część klasy 2 tel, KARTKÓWKA  z religii odbędzie się w PIĄTEK, 15 maja o godz. 10.00 W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link do testu będzie podany piątek, w zakładce Religia, Filozofia na stronie szkoły. Tematy, które obowiązują:  Maryja i święci w roku liturgicznym, Nie zabijaj, Wojna i terroryzm.

kl.1 tl

Temat: Rodzina – wspólnota życia i miłości

Proszę przeczytać w podręczniku na s. 130 świadectwo papieża seniora Benedykta XVI dotyczące jego rodziny.

Następnie proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e84505259ee3c0df4e5e9d4/interactive-image-rodzina-chrzescijanska?fbclid=IwAR0m-Uww2vQo91CJm1IJMijwtoq0S5rHnIS42D8DmAYjAwi_Gzoa4r7Bd9A

Katecheza zawiera jako załączniki dwa dokumenty Jana Pawła II dotyczące rodziny – są one obszerne, nie ma obowiązku w całości z nimi się zapoznawać. Warto jednak przeczytać kilka punktów i zwrócić uwagę na nagłówki rozdziałów.  W podręczniku na s. 131 znajdują się najważniejsze fragmenty tych dokumentów – proszę na ich podstawie w ramach notatki napisać w zeszycie, jak św. Jan Paweł II rozumiał rodzinę.

Tym razem, tylko poproszone osoby, prześlą mi zdjęcia lub skany swoich prac.

kl.1loR

Temat: Zasady chrześcijańskiego życia

Proszę przeczytać historię „Ze skarbca życiowej mądrości” na s. 131, następnie obejrzeć prezentację multimedialną na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=ECH8_7Ebw-k

Na podstawie podręcznika, zwłaszcza informacji na stronach 131-133 oraz prezentacji, proszę w zeszycie w ramach notatki odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chrześcijanin musi w swoim życiu kierować się zasadami i dlaczego właśnie takimi, jak te,  które są wyszczególnione w podręczniku?

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 14.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany jutro na stronie szkoły w zakładce Religia, Filozofia na stronie szkoły. Tematy, które obowiązują:  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Osoba i dary Ducha Świętego, Maryja i święci w historii zbawienia.

 

kl.3 tel

Temat: Powtórzenie wiadomości

Katecheza odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację Discord, o godz. 12.00 w środę 13 maja 2020 roku.

 

FILOZOFIA

 13.05.2020 r

kl.1 tlR

Temat: Obecność wątków stoickich i epikurejskich w literaturze polskiej.

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 206-208. Następnie proszę obejrzeć krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=2brnjmgdNok

Na tej podstawie proszę w zeszycie napisać w zeszycie kilka przykładów wątków stoickich i epikurejskich występujących np. w filmach, książkach, reklamach, itp.  Tym razem skany lub zdjęcia prześlą mi tylko poproszone osoby!

W NASTĘPNY CZWARTEK – 21 MAJA odbędzie się kartkówka poprzez aplikację test portal z trzech tematów:

– System etyczny Arystotelesa,

-Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną (epikureizm i stoicyzm),

-współczesne modele oceny etycznej (utylitaryzm i deontologia).

 

Szczegóły podam w przyszłym tygodniu.


RELIGIA  ks. P.W.

12.05.2020 r.

2 lo

Temat: Transplantacja i honorowe krwiodawstwo

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e81db25a8bed70dad007a75/interactive-image-transplantacja-i-krwiodawstwo?fbclid=IwAR2KHe7SI-fZ7dU7tB-Dhlt2C8thHn0VA8MYu329EJ2gRe2ETGaCJSx0phY

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 129-130.

Celem tej katechezy jest zachęta do honorowego oddawania krwi, można również jako osoby dorosłe zapisać się do bazy dawców szpiku kostnego.

W katechezie interaktywnej proszę zwrócić uwagę także na kwestię przekazywania narządów – OSOBY CHĘTNE, MOGĄ NAPISAĆ, jak polskie prawo reguluje kwestię przekazywania organów.

Każdy z uczniów i uczennic niech przygotuje w zeszycie krzyżówkę z hasłem TRANSPLANTACJA wraz z pytaniami.

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany w najbliższych dniach na stronie szkoły, w zakładce Religia, Filozofia. Tematy, które obowiązują:  Maryja i święci w roku liturgicznym, Nie zabijaj, Wojna i terroryzm.

Jeśli klasa nie będzie mogła z obiektywnych powodów (np. ustalony wcześniej sprawdzian z innego przedmiotu) napisać w czwartek o g. 13.00 kartkówki, proszę o poinformowanie mnie o tym, we wtorek, do godz. 20.00 – celem ustalenia nowego terminu. Poszczególne osoby, które z indywidualnych powodów nie będą mogły napisać kartkówki w wyznaczonym terminie, proszę, aby poinformowały mnie o tym, również dziś, do godz. 20.00 – wyznaczymy inny termin.

2 TEL

Temat: Wojna i terroryzm

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na stronach: 126-128

Proszę obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=vFyIAjviWQI

Osoby chętne mogą odpowiedzieć na pytanie, czy Jezus był pacyfistą?

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany w najbliższych dniach na stronie szkoły, w zakładce Religia, Filozofia. Tematy, które obowiązują:  Maryja i święci w roku liturgicznym, Nie zabijaj, Wojna i terroryzm.

Jeśli klasa nie będzie mogła z obiektywnych powodów (np. ustalony wcześniej sprawdzian z innego przedmiotu) napisać w czwartek o g. 13.00 kartkówki, proszę o poinformowanie mnie o tym, we wtorek, do godz. 20.00 – celem ustalenia nowego terminu. Poszczególne osoby, które z indywidualnych powodów nie będą mogły napisać kartkówki w wyznaczonym terminie, proszę, aby poinformowały mnie o tym, również dziś, do godz. 20.00 – wyznaczymy inny termin.

 

3 wa

Temat: Rola Kościoła w świecie współczesnym

Proszę wysłuchać krótkiego wywiadu radiowego na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=Ua1ZxNUXpwA

Proszę przeczytać fragment poniższego dokumentu i na jego podstawie w zeszycie należy napisać kilkuzdaniową definicję Kościoła, uwzględniającą rolę Kościoła w społeczeństwie.

Rozdział IV

Zadanie Kościoła w świecie współczesnym

41(Pomoc, jakiej Kościół stara się udzielić poszczególnym ludziom). Człowiek dzisiejszy znajduje się na drodze rozwijania swojej osobowości w pełniejszej mierze i odkrywania, a także coraz większego utwierdzania przysługujących mu praw. Ponieważ zaś ukazywanie Bożej tajemnicy, jaką jest cel ostateczny człowieka, powierzone jest Kościołowi, przeto Kościół otwiera człowiekowi oczy na sens własnej jego egzystencji, czyli na najgłębszą prawdę o człowieku. Kościół naprawdę wie, że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom serca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. Wie poza tym, że człowiek, nieustannie pobudzany przez Ducha Bożego, nigdy nie będzie zupełnie obojętny na problemy religijne, co znajduje potwierdzenie w doświadczeniu, nie tylko ubiegłych wieków, ale także i naszych czasów. Człowiek bowiem zawsze będzie pragnął wiedzieć, choćby nawet niejasno, jaki jest sens jego życia, działalności i śmierci. Problemy te przywodzi mu na myśl już sama obecność Kościoła. Na te pytania najpełniejszą odpowiedź daje sam Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz oraz wykupił z grzechu; dokonuje tego przez objawienie w Synu swoim, który stał się człowiekiem. Ktokolwiek idzie za Chrystusem, Człowiekiem doskonałym, sam też pełniej staje się człowiekiem.

Konstytucja duszpasterska o Kościele, nr 41

1 tieR

Temat: Duchy czyste – aniołowie

Proszę obejrzeć krótki filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=vLfSzzveO2Q&fbclid=IwAR14IPIDW85aWBTcjqbxIGAT3JzKNimTZYzI6shzcIdnXEIZIQd4Je6YItk

Następnie proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 125-127. Jako pracę domową należy wykonać ćwiczenia na stronach: 57-58.

Proszę przesłać mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń do następnej środy.

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 14.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany w najbliższych dniach na stronie szkoły. Tematy, które obowiązują:  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Osoba i dary Ducha Świętego, Maryja i święci w historii zbawienia.

Jeśli klasa nie będzie mogła z obiektywnych powodów (np. ustalony wcześniej sprawdzian z innego przedmiotu) napisać w czwartek o g. 14.00 kartkówki, proszę o poinformowanie mnie o tym, we wtorek, do godz. 20.00 – celem ustalenia nowego terminu. Poszczególne osoby, które z indywidualnych powodów nie będą mogły napisać kartkówki w wyznaczonym terminie, proszę, aby poinformowały mnie o tym, również dziś, do godz. 20.00 – wyznaczymy inny termin.

 

1 lo

Temat: Godność osoby ludzkiej

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronach:

https://prezi.com/zh7yyoynbgvi/godnosc-osoby-ludzkiej/?fbclid=IwAR0y4gruMAGn4wQ99WDoafVV_uNSSCdYPb76Q8-xD1MowkQRL0PewQyAe84

https://view.genial.ly/5ea1ee206489ab0dc21f7ec7/presentation-godnosc?fbclid=IwAR0k10eR9HODoadcI1soE1BCGNC5mAsdTk-_d6tv6fmE_a3hCI7LSuSIqWU

W ramach notatki w zeszycie, proszę dokończyć następujące zdania:

Godność człowieka jest to……..

Zagrożeniem dla godności jest….

Najwyraźniej ludzka godność uwidacznia się, gdy…

Nasza godność jest chroniona przez…

 

 

FILOZOFIA 

12.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1tieR

Temat: Współczesne modele oceny etycznej – utylitaryzm i deontologia

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 201-205. W zeszycie proszę napisać streszczenie dzisiejszej lekcji – najlepiej w formie graficznej, np. mapa myśli.

Osoby chętne mogą odpowiedzieć na pytanie: jak wyglądałoby funkcjonowanie ucznia, który w życiu szkolnym kierowałby się tylko deontologią?


 

RELIGIA   ks.Piotr Wilkowski

 11.05.2020 r.

kl.3 tel

Temat: Powtórzenie wiadomości

W następny poniedziałek o godz. 10.00 odbędzie się zdalny sprawdzian w ramach aplikacji Test portal. Szczegóły podam w kolejnych dniach.

Proszę przypomnieć sobie zagadnienia podejmowane w ramach następujących tematów:

 1. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały (6.04.) – proszę zwrócić szczególną uwagę na: symbolikę triduum, znaczenie poszczególnych obrzędów
 2. Triduum Paschalne – (8.04)
 3. Duch Święty – (27.04) – proszę obejrzeć szczególnie filmik dołączony do katechezy – rola Ducha Świętego w chrześcijaństwie, jak duch ukazywany jest w innych religiach, itp.
 4. Duch Święty – Pan i Ożywiciel, cz. II (29.04) – dary, owoce Ducha Świętego.

 

kl.2 lo

Temat: Wojna i terroryzm

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na stronach: 126-128

Proszę obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=vFyIAjviWQI

Osoby chętne mogą odpowiedzieć na pytanie, czy Jezus był pacyfistą?

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany w najbliższych dniach. Tematy, które obowiązują:  Maryja i święci w roku liturgicznym, Nie zabijaj, Wojna i terroryzm.

 

kl.1 tlR

Temat: Maryja i święci w historii zbawienia

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie, której autorką jest Pani Agnieszka Śledziejowska na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fa515228f30df456a1f6/presentation-matka-boza-kl-6?fbclid=IwAR1LReLyC18q-_0oZTutVV3p0yvzXy9EX_W74GWkcJIJUnbQD8__2q20hOA

Z dzisiejszej katechezy poznacie znaczenie najważniejszych tytułów, którymi określa się Maryję, dowiecie się, dlaczego Matka Jezusa jest tak istotna dla Polaków oraz poznacie historie życia kilku świętych

Praca domowa dla chętnych, która jest podana w katechezie interaktywnej WAS nie dotyczy. Proszę na podstawie zdobytych informacji – również z podręcznika wykonać zadania w ćwiczeniu na stronach: 36-37.

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 14.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany w najbliższych dniach. Tematy, które obowiązują:  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Osoba i dary Ducha Świętego, Maryja i święci w historii zbawienia.

 

kl.1 tieR

Temat: Maryja i święci w historii zbawienia

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie, której autorką jest Pani Agnieszka Śledziejowska na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fa515228f30df456a1f6/presentation-matka-boza-kl-6?fbclid=IwAR1LReLyC18q-_0oZTutVV3p0yvzXy9EX_W74GWkcJIJUnbQD8__2q20hOA

Z dzisiejszej katechezy poznacie znaczenie najważniejszych tytułów, którymi określa się Maryję, dowiecie się, dlaczego Matka Jezusa jest tak istotna dla Polaków oraz poznacie historie życia kilku świętych

Praca domowa dla chętnych, która jest podana w katechezie interaktywnej WAS nie dotyczy. Proszę na podstawie zdobytych informacji – również z podręcznika wykonać zadania w ćwiczeniu na stronach: 36-37.

W CZWARTEK 14 MAJA O GODZ. 14.00 ODBĘDZIE SIĘ KARTKÓWKA W RAMACH APLIKACJI TEST PORTAL. Link będzie podany w najbliższych dniach. Tematy, które obowiązują:  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Osoba i dary Ducha Świętego, Maryja i święci w historii zbawienia.

 

kl.1tl

Temat: Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

Proszę przeczytać dylematy młodego człowieka oraz wiara i życie Kościoła na stronie 127 w podręczniku.

Na postawie tych tekstów oraz zamieszczonego zdjęcia, proszę w zeszycie odpowiedzieć na następujące pytania:

a). kto jest przedstawiony na zdjęciu na stronie 127?

b). dlaczego zdjęcie tej osoby, umieszczono, akurat przy temacie miłości?

c). o jakiej sprzeczności napisał Jan Paweł II?


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


Religia – ks.Rafał Winnicki

07.05.2020 r.

kl.1 WA i 1 WR

Temat: Kształtowanie sumienia.

https://www.youtube.com/watch?v=E7F_5nywd1w

Na podstawie powyższego filmiku napisz w zeszycie, jakie mamy rodzaje sumień?

Temat: Kim są aniołowie?

https://www.youtube.com/watch?v=k0lFvDv9uMg

Obejrzyj powyższy film i pomódl się do swojego Anioła Stróża.

 

Kl.2 WA

Temat: Nowe niebiosa i nowa ziemia.

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

Obejrzyj powyższy film i pomyśl co dzieje się po naszej śmierci?

Temat: Piekło…

https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak

Obejrzyj powyższy film i odpowiedz na pytanie, czym jest piekło?

Odpowiedź zapisz w zeszycie.

 

Kl.2 TI

Temat: Rzeczywistość po śmierci.

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

Obejrzyj powyższy film i pomyśl co dzieje się po naszej śmierci?

Temat: Śmierć wieczna.

https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak

Obejrzyj powyższy film i odpowiedz na pytanie, czym jest piekło?

Odpowiedź zapisz w zeszycie.

Kl.3 TI

Temat: Bezrobocie jako problem społeczny.

Odpowiedz na pytanie, jakie wg ciebie mogą być skutki bezrobocia w życiu rodzinnym w psychice i życiu duchowym? Do każdej dziedziny życia podaj jeden przykład. Odpowiedź zapisz w zeszycie.

Temat: Przygotowanie do podjęcia pracy.

Pomyśl, jakimi cechami powinien się odznaczać dobry uczeń i dobry pracownik. Odpowiedz na pytanie, jaki związek istnieje między solidnym uczniem a solidnym pracownikiem. Odpowiedź zapisz w zeszycie.


RELIGIA 

8.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1 lo

Temat: Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku oraz prezentacją multimedialną na stronie:

https://www.slideshare.net/b.walaszczyk/przykazanie-sme-prezentacja

PRACA DOMOWA: Proszę w zeszycie wyjaśnić pojęcie manipulacji oraz fake news. Proszę wyjaśnić dlaczego szczególnie katolik, nigdy nie powinien stosować w swoim życiu manipulacji oraz fake newsów?

Zdjęcia lub skany prac, proszę przesłać na adres: peritus1985@wp.pl do 12 maja 2020 roku. KAŻDY OTRZYMA OCENĘ.

7.05.2020 r.

ks.Piotr Wilkowsk

1loR

Temat: Siedem sakramentów świętych

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e9d4ed6124e5b0d7be030f2/presentation-7-sakramentow-swietych?fbclid=IwAR3-3ctvhPx8jjp-EZETCzLDNyBxGURFaRhHdo0n1X_8uQkW24EFN_e2EFQ

oraz przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 128-130. Na tej podstawie proszę wykonać zadania w ćwiczeniach na stronie 59.

 

kl.1 tlR

Temat: Temat: Osoba i dary Ducha Świętego

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e750d9e1498830e39aab5c8/interactive-image-o-duchu-swietym-i-jego-darach-katecheza-dla-kl-7-8?fbclid=IwAR18ySYJ_ccQlOwxIbRQLgvyS8FKe4P2Xp8O2tBEHHJbNasXU1blMbrjfCM

Proszę uzupełnić ćwiczenia na stronach: 54-55.

 

kl.1 ti

Temat: Miłość – podstawowe prawo chrześcijan

Proszę przeczytać dylematy młodego człowieka oraz wiara i życie Kościoła na stronie 127 w podręczniku.

Na postawie tych tekstów oraz zamieszczonego zdjęcia, proszę w zeszycie odpowiedzieć na następujące pytania:

a). kto jest przedstawiony na zdjęciu na stronie 127?

b). dlaczego zdjęcie tej osoby, umieszczono, akurat przy temacie miłości?

c). o jakiej sprzeczności napisał Jan Paweł II?

3wa

Temat: Kompleksowa pomoc – czyli leczenie uzależnień

Proszę obejrzeć jeden z odcinków programu „Ocaleni” na stronie:

https://vod.tvp.pl/video/ocaleni,14042020,47400367

Na podstawie obejrzanego filmu zastanów się, w jaki sposób świadectwo mężczyzny, bohatera dzisiejszego odcinka, może pomóc komuś w pokonaniu uzależnienia.

 

FILOZOFIA    

   7.05.2020 r.

ks.Piotr Wilkowski

1loR

Temat: Współczesne modele oceny etycznej – utylitaryzm i deontologia

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 201-205. W zeszycie proszę napisać streszczenie dzisiejszej lekcji – najlepiej w formie graficznej, np. mapa myśli.

Osoby chętne mogą odpowiedzieć na pytanie: jak wyglądałoby funkcjonowanie ucznia, który w życiu szkolnym kierowałby się tylko deontologią?


RELIGIA

6.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1 ti

Temat: Godność osoby ludzkiej

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronach:

https://prezi.com/zh7yyoynbgvi/godnosc-osoby-ludzkiej/?fbclid=IwAR0y4gruMAGn4wQ99WDoafVV_uNSSCdYPb76Q8-xD1MowkQRL0PewQyAe84

https://view.genial.ly/5ea1ee206489ab0dc21f7ec7/presentation-godnosc?fbclid=IwAR0k10eR9HODoadcI1soE1BCGNC5mAsdTk-_d6tv6fmE_a3hCI7LSuSIqWU

W ramach notatki w zeszycie, proszę dokończyć następujące zdania:

Godność człowieka jest to……..

Zagrożeniem dla godności jest….

Najwyraźniej ludzka godność uwidacznia się, gdy…

Nasza godność jest chroniona przez…

2 tel

Temat: Nie zabijaj

Proszę obejrzeć prezentację interaktywną dotyczącą V przykazania dekalogu

https://view.genial.ly/5e961045d82ffd0dbffbda48/presentation-5-przykazanie

oraz przeczytać notatkę w podręczniku (strony:123-125). W ramach notatki proszę napisać 7 przykładów „łamania” dziesiątego przykazania, które mogą dotyczyć młodzieży.

1 tl

Temat: Godność osoby ludzkiej

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronach:

https://prezi.com/zh7yyoynbgvi/godnosc-osoby-ludzkiej/?fbclid=IwAR0y4gruMAGn4wQ99WDoafVV_uNSSCdYPb76Q8-xD1MowkQRL0PewQyAe84

https://view.genial.ly/5ea1ee206489ab0dc21f7ec7/presentation-godnosc?fbclid=IwAR0k10eR9HODoadcI1soE1BCGNC5mAsdTk-_d6tv6fmE_a3hCI7LSuSIqWU

W ramach notatki, po przeczytaniu fragmentu podręcznika na stronach: 124-126 w zeszycie, proszę dokończyć następujące zdania:

Godność człowieka jest to……..

Zagrożeniem dla godności jest….

Najwyraźniej ludzka godność uwidacznia się, gdy…

Nasza godność jest chroniona przez…

 

1 loR

Temat: Duchy czyste – aniołowie

Proszę zapoznać się z prezentacją multimedialną: Aniołowie, dołączoną w formie załącznika. Następnie proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 125-127. Jako pracę domową należy wykonać ćwiczenia na stronach: 57-58.

Proszę przesłać mi zdjęcia wykonanych ćwiczeń do następnej środy.

 

 

3 tel

Temat: Matka Chrystusa – Matka Kościoła

Proszę obejrzeć krótki film na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk

Następnie proszę przeczytać poniższy artykuł i napisać w zeszycie 4 powody, dla których nazywamy Maryję Matką Kościoła?

Maryja Matką Kościoła

Niedziela Ogólnopolska 21/2010, str. 18

Ks. Mariusz Frukacz

Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). „Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi. Słuszną jest więc rzeczą, aby każdego roku zaraz po uroczystościach Zielonych Świątek przypominać związek Kościoła z Matką Chrystusową” – napisali w swoim liście biskupi polscy obecni na 125. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 4 maja 1971 r., ogłaszając w Polsce Święto Maryi Matki Kościoła.
To właśnie biskupi polscy zabiegali o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele II Soboru Watykańskiego, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. Biskupi polscy złożyli papieżowi Pawłowi VI „Memoriał” z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich, 16 września 1964 r., podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Ojciec Święty Paweł VI spełnił tę prośbę i 21 listopada 1964 r. w obecności wszystkich ojców soborowych ogłosił Maryję Matką Kościoła.
Paweł VI powiedział wówczas: „Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby”.
II Sobór Watykański w Konstytucji dogmatycznej o Kościele wyjaśnia zadanie Maryi w misterium Chrystusa i Jego Kościoła. „Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia Żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa, umierającego na krzyżu, oddana została uczniowi jako matka tymi słowami: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19, 26-27)” – czytamy w Konstytucji „Lumen gentium” (n. 58).
Następnie w 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary – tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”.
Teologia II Soboru Watykańskiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego wyjaśnia i przypomina, że Maryja jest związana z Chrystusem, a równocześnie z Jego Kościołem. Z Kościołem Maryja związana jest przez swoje Boskie Macierzyństwo, jest bowiem Matką Boga-Człowieka, Założyciela Kościoła. Chrystus, umierając na krzyżu, oddał Maryi odkupioną ludzkość, mówiąc do umiłowanego ucznia: „oto Matka twoja” i do Maryi: „oto syn Twój” (por. J 19, 26-27). Także po Wniebowstąpieniu swego Syna Maryja modlitwami wspierała początki Kościoła, razem z Apostołami i kilkoma kobietami błagała w modlitwach o dar Ducha (por. Dz 1, 14).


FILOZOFIA 

 6.05.2020 r.

Piotr Wilkowski

1 TLR

Temat: Współczesne modele oceny etycznej – utylitaryzm i deontologia

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 201-205. W zeszycie proszę napisać streszczenie dzisiejszej lekcji – najlepiej w formie graficznej, np. mapa myśli.

Osoby chętne mogą odpowiedzieć na pytanie: jak wyglądałoby funkcjonowanie ucznia, który w życiu szkolnym kierowałby się tylko deontologią?


RELIGIA       

5.05.2020 r.

ks.Piotr Wilkowski

kl.2 lo

Temat: Nie zabijaj

Proszę obejrzeć prezentację interaktywną dotyczącą V przykazania dekalogu

https://view.genial.ly/5e961045d82ffd0dbffbda48/presentation-5-przykazanie

W ramach notatki proszę napisać 7 przykładów „łamania” dziesiątego przykazania, które mogą dotyczyć młodzieży.

kl.2 tel

Temat: Maryja i święci w roku liturgicznym (katecheza 60)

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fa515228f30df456a1f6/presentation-matka-boza-kl-6?fbclid=IwAR1LReLyC18q-_0oZTutVV3p0yvzXy9EX_W74GWkcJIJUnbQD8__2q20hOA

Proszę także zapoznać się z informacjami znajdującymi się w podręczniku na stronach: 193-195 oraz na stronie:

https://view.genial.ly/5ea2d84b1acc560dac659dc9/presentation-swieci-opiekunowie-polski?fbclid=IwAR21ZarltdQAVnvXrogbIf23Zd_4AXNp2fDIsOGGynzTFOzuAshbI_yRS-U

PRACA DOMOWA: Czy katolicy czcząc Maryję i świętych popełniają bałwochwalstwo? Proszę o szczegółowe odpowiedzi.

ALBO: proszę wykonać prezentację multimedialną ukazującą rolę Maryi i świętych w życiu Kościoła.

Zdjęcia lub skany prac, należy przesłać do 12 maja 2020 roku na adres: peritus1985@wp.pl. Wszyscy zostaną ocenieni.

kl.3 wa

Temat: Seksoholizm – nic przyjemnego

Proszę przeczytać poniższy tekst. Na jego postawie, proszę napisać 5 porad dla osób uzależnionych od seksu.

„(…)W 1983 roku Patrick Carnes wydał książkę, w której jako pierwszy pisze o uzależnieniu od seksu. Od tej pory służba zdrowia w USA zaczyna diagnozować całe rzesze seksoholików, opracowuje się dla nich programy pomocy. Ta choroba nie narodziła się nagle pod koniec XX wieku, jak AIDS. Istniała prawdopodobnie od zawsze, lecz tak jak to było z anoreksją, dopiero niedawno badacze zdobyli się odwagę, by ją wyodrębnić, nazwać, szukać jej źródeł i rozwiązań dla chorych. Szacuje się, że 3 do 6% Amerykanów cierpi na uzależnienie od seksu. W Polsce takich statystyk nikt nie prowadzi. Badania Carnesa wykazały, że erotomania jest domeną mężczyzn – kobiety stanowią 20% chorych. Taki sam jest odsetek kobiet uzależnionych od alkoholu wśród wszystkich alkoholików. Pamiętać jednak trzeba, iż kobietom może być trudniej ujawniać ten problem ze względu na bardziej surową wobec ich płci obyczajowość. Liczba kobiet – seksoholiczek rośnie znacząco, a sprzyja temu m.in. łatwość dostępu do pornografii, zwłaszcza tej internetowej i anonimowość w wirtualnych kontaktach erotycznych (na czatach itp.). Badacze amerykańscy odkryli, że istnieje bardzo poważny związek między przemocą doznaną w dzieciństwie a seksoholizmem u dorosłego człowieka. Sami uzależnieni przyznali, że aż 83% z nich było seksualnie molestowanych w dzieciństwie, i aż 97% było ofiarami psychicznego znęcania się. 71% doznawało fizycznej przemocy. Dorastali oni w rodzinach, w których rozkwitały przeróżne nałogi. Większość seksoholików zmaga się również z innymi uzależnieniami, lecz ten uważa za najtrudniejszy do powstrzymania.

Jak zachowuje się erotoman?

  wplątuje się w kontakty seksualne z ludźmi, o których nic nie wie, których nie może i wcale nie stara się poznać;

  ze strachu przed opuszczeniem, samotnością wciąż powraca do destrukcyjnych kontaktów seksualnych;

  ukrywa przed sobą i otoczeniem swoje nałogowe potrzeby i zachowania, przez to wzmacnia swoją izolację od ludzi;

  kompulsywnie goni za kontaktami seksualnymi, boi się odcięcia od możliwości realizowania się w seksie;

  bez swoich obiektów seksualnych czuje wewnętrzną pustkę, bezsens życia i brak energii;

  boi się bliskości i zaangażowania;

  penetruje otoczenie pod kątem kontaktów seksualnych;

  poprzez seksualne obsesje i ciągłe fantazjowanie zatrzymuje swój rozwój osobisty;

  poprzez erotyczny «haj» próbuje sobie radzić z osamotnieniem, napięciami, poczuciem winy, wstydem, lękiem, zawiścią, złością itd.;

(Małgorzata Osipczuk, Karolina Hajek, Ból seksoholika, http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=35, z dnia 24.07.2013)

kl.1 tieR     

Temat: Osoba i dary Ducha Świętego

 

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e750d9e1498830e39aab5c8/interactive-image-o-duchu-swietym-i-jego-darach-katecheza-dla-kl-7-8?fbclid=IwAR18ySYJ_ccQlOwxIbRQLgvyS8FKe4P2Xp8O2tBEHHJbNasXU1blMbrjfCM

Proszę uzupełnić ćwiczenia na stronach: 54-55.

kl.1 lo

Temat: Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5ea47ffe63183e0d942978d4/presentation-jesli-sam-sie-nie-upilnuje?fbclid=IwAR1xhELKvrCzloIJTJKkCGPXociINEkbTvdghIqh9M_dPG0o9P5AQiBRj0s

Następnie proszę w podręczniku przeczytać notatkę na stronach 118-119. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rodzaje sumienia.

PRACA DOMOWA: Proszę napisać, co dziś może powodować, że sumienie wielu osób staje się „przytępione”? Proszę podać przynajmniej pięć przykładów. Wszyscy otrzymają ocenę. Zdjęcia PRAC napisanych ręcznie w zeszytach PROSZĘ PRZESYŁAĆ na adres: peritus1985@wp.pl

Termin nadsyłania prac to 12 maja.

                 5.05.2020 r.

FILOZOFIA                           

  ks.Piotr Wilkowski

kl.1 tieR

Temat: Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 192-199.

Na podstawie zdobytych informacji proszę odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań (chętnie mogą odpowiedzieć na dwa pytania):

 1. Jakie znaczenie ma czwórmian leczniczy w postrzeganiu epidemii koronawirusa?
 2. Stoicy twierdzili, że apatia – czyli „wyzbycie się uczuć i namiętności”, może zapewnić człowiekowi szczęście. Czy tak faktycznie jest? Uzasadnij swoje przekonania podając konkretne przykłady z życia.

 

Zdjęcia PRAC napisanych ręcznie w zeszytach PROSZĘ PRZESYŁAĆ na adres: peritus1985@wp.pl

Termin nadsyłania prac to 12 maja. Każdy otrzyma ocenę!

 


RELIGIA  ks. P.W.

4.05.2020 r.

3 tel

Temat: Matka Chrystusa – Matka Boga, cz. II.

Proszę wziąć udział w katechezie interaktywnej na stronie:

https://view.genial.ly/5e9dd13215db6d0db1f7f49b/dossier-najswietsza-maryja-panna-nabozenstwa-majowe?fbclid=IwAR19brcf7Vu2M4nf78NG1cMGTUIThkBAABTWQDSMWctbGno7nXH8g8LRpsw

W ramach notatki proszę na podstawie pierwszej prezentacji zapisać w zeszycie historię nabożeństw maryjnych.

2 lo

Temat: Maryja i święci w roku liturgicznym (katecheza 60)

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fa515228f30df456a1f6/presentation-matka-boza-kl-6?fbclid=IwAR1LReLyC18q-_0oZTutVV3p0yvzXy9EX_W74GWkcJIJUnbQD8__2q20hOA

Proszę także zapoznać się z informacjami znajdującymi się w podręczniku na stronach: 193-195 oraz na stronie:

https://view.genial.ly/5ea2d84b1acc560dac659dc9/presentation-swieci-opiekunowie-polski?fbclid=IwAR21ZarltdQAVnvXrogbIf23Zd_4AXNp2fDIsOGGynzTFOzuAshbI_yRS-U

PRACA DOMOWA: Czy katolicy czcząc Maryję i świętych popełniają bałwochwalstwo? Proszę o szczegółowe odpowiedzi.

ALBO: proszę wykonać prezentację multimedialną ukazującą rolę Maryi i świętych w życiu Kościoła.

Zdjęcia lub skany prac, należy przesłać do 11 maja 2020 roku na adres: peritus1985@wp.pl

 

1 tlR

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Celem katechezy jest zwrócenie uwagi na Zmartwychwstanie Jezusa, na którego poparcie są także argumenty naukowe.

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na ss. 116-118, na tej podstawie proszę wykonać 1 i 2 zadanie w ćwiczeniach (s. 53).

Warto obejrzeć film: https://naszemiasto.pl/jeden-czy-dwa-naukowe-dowody-na-zmartwychwstanie-jezusa/ar/c1-4501522

W ramach notatki, proszę w zeszycie napisać dlaczego całun turyński jest ważną tkaniną poświadczającą zmartwychwstanie?

 

1 tieR

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Celem katechezy jest zwrócenie uwagi na Zmartwychwstanie Jezusa, na którego poparcie są także argumenty naukowe.

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na ss. 116-118, na tej podstawie proszę wykonać 1 i 2 zadanie w ćwiczeniach (s. 53).

Warto obejrzeć film: https://naszemiasto.pl/jeden-czy-dwa-naukowe-dowody-na-zmartwychwstanie-jezusa/ar/c1-4501522

W ramach notatki, proszę w zeszycie napisać dlaczego całun turyński jest ważną tkaniną poświadczającą zmartwychwstanie?

 

1 tl

Temat: Temat: Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku oraz prezentacją multimedialną na stronie:

https://www.slideshare.net/b.walaszczyk/przykazanie-sme-prezentacja

PRACA DOMOWA: Proszę w zeszycie wyjaśnić pojęcie manipulacji oraz fake news. Proszę wyjaśnić dlaczego szczególnie katolik, nigdy nie powinien stosować w swoim życiu manipulacji oraz fake newsów?

Zdjęcia lub skany prac, proszę przesłać na adres: peritus1985@wp.pl do 12 maja 2020 roku.


Tydzień VII  27 – 30 kwietnia 2020 r.


RELIGIA          

 30.04.2020 r.

ks.Piotr Wilkowski

kl.1 loR

Temat: Maryja i święci w historii zbawienia

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie, której autorką jest Pani Agnieszka Śledziejowska na stronie:

https://view.genial.ly/5e79fa515228f30df456a1f6/presentation-matka-boza-kl-6?fbclid=IwAR1LReLyC18q-_0oZTutVV3p0yvzXy9EX_W74GWkcJIJUnbQD8__2q20hOA

Z dzisiejszej katechezy poznacie znaczenie najważniejszych tytułów, którymi określa się Maryję, dowiecie się, dlaczego Matka Jezusa jest tak istotna dla Polaków oraz poznacie historie życia kilku świętych

Praca domowa dla chętnych, która jest podana w katechezie interaktywnej WAS nie dotyczy. Proszę na podstawie zdobytych informacji – również z podręcznika wykonać zadania w ćwiczeniu na stronach: 36-37.

 

kl.1 tlR

Temat: Nauczanie i cuda Jezusa Chrystusa

Celem katechezy jest poznanie nauczanie Jezusa. Jest to o tyle ważne, iż nawet osoby które uważają się za niewierzące mają szacunek wobec Jego nauk. Przykładowo jeden z najwybitniejszych polskich filozofów prof. Leszek Kołakowski, który nie był katolikiem stwierdził, że: „Nie lekceważcie Jezusa. On uczył, jak stawiać czoło sobie i światu”.

Dla katolików czymś koniecznym jest „dobra” znajomość nauczania Jezusa.

Proszę przeczytać notatkę na stronach: 113-115, a następnie wypełnić zadania w ćwiczeniach na stronach: 52-53.

kl.1 ti

Temat: Prawda – fundamentem życia moralnego osoby i społeczności

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku oraz prezentacją multimedialną na stronie:

https://www.slideshare.net/b.walaszczyk/przykazanie-sme-prezentacja

Proszę w zeszycie wyjaśnić pojęcie manipulacji oraz fake news. Proszę wyjaśnić dlaczego szczególnie katolik, nigdy nie powinien stosować w swoim życiu manipulacji oraz fake newsów?

 

kl.3 wa

Temat: Pornografia i umysł

Proszę obejrzeć film pt. „Jak pornografia wpływa na nasz mózg”

https://www.youtube.com/watch?v=1nwkPbtx0Q8

Na podstawie filmu, proszę napisać w zeszycie pięć negatywnych efektów korzystania z pornografii.

 

kl.3 tel

Temat: Matka Chrystusa – Matka Boga

Proszę obejrzeć film na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=q2HBHus8_zw

Proszę po obejrzeniu filmu napisać, dlaczego Maryja jest tak ważna dla katolików

FILOZOFIA            

 30.04.2020 r.

ks.Piotr Wilkowski

kl.1 loR

Temat: Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 192-199.

Na podstawie zdobytych informacji proszę odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań (chętni mogą odpowiedzieć na dwa pytania):

 1. Jakie znaczenie ma czwórmian leczniczy w postrzeganiu epidemii koronawirusa?
 2. Stoicy twierdzili, że apatia – czyli „wyzbycie się uczuć i namiętności”, może zapewnić człowiekowi szczęście. Czy tak faktycznie jest? Uzasadnij swoje przekonania podając konkretne przykłady z życia.

 

Zdjęcia PRAC napisanych ręcznie w zeszytach PROSZĘ PRZESYŁAĆ na adres: peritus1985@wp.pl

Termin nadsyłania prac to 7 maja. Każdy otrzyma ocenę!

 


RELIGIA ks. P.W.

29.04.2020 r.

1 TI

Temat: Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5ea47ffe63183e0d942978d4/presentation-jesli-sam-sie-nie-upilnuje?fbclid=IwAR1xhELKvrCzloIJTJKkCGPXociINEkbTvdghIqh9M_dPG0o9P5AQiBRj0s

Następnie proszę w podręczniku przeczytać notatkę na stronach 118-119. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rodzaje sumienia.

 

2 TEL

Temat: Ojczyzna naszą matką

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e81d5b07fd6910db4875fea/interactive-image-milosc-ojczyzny?fbclid=IwAR1q9AApLU0abim7lly0EYS0g74RmyVyQsZ3giqqGHrnXJpxbxZS5i6Jr6c

Proszę zastanowić się nad tym, czy bycie katolikiem jest dodatkową motywacją do bycia patriotą?

 

1 TL

Temat: Sumienie – sanktuarium spotkania z Bogiem

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5ea47ffe63183e0d942978d4/presentation-jesli-sam-sie-nie-upilnuje?fbclid=IwAR1xhELKvrCzloIJTJKkCGPXociINEkbTvdghIqh9M_dPG0o9P5AQiBRj0s

Następnie proszę w podręczniku przeczytać notatkę na stronach 118-119. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rodzaje sumienia.

1 LOR

Temat: Osoba i dary Ducha Świętego

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e750d9e1498830e39aab5c8/interactive-image-o-duchu-swietym-i-jego-darach-katecheza-dla-kl-7-8?fbclid=IwAR18ySYJ_ccQlOwxIbRQLgvyS8FKe4P2Xp8O2tBEHHJbNasXU1blMbrjfCM

Proszę uzupełnić ćwiczenia na stronach: 54-55.

 

3TEL

Temat: Duch Święty – Pan i Ożywiciel, cz. II

Proszę wziąć udział w interaktywnej katechezie na stronie:

https://view.genial.ly/5e750d9e1498830e39aab5c8/interactive-image-o-duchu-swietym-i-jego-darach-katecheza-dla-kl-7-8?fbclid=IwAR18ySYJ_ccQlOwxIbRQLgvyS8FKe4P2Xp8O2tBEHHJbNasXU1blMbrjfCM

PRACA DOMOWA:  Proszę przesłać do 4 maja dwa zdjęcia lub grafiki ukazujące rolę Ducha Świętego w życiu człowieka.

 

FILOZOFIA

29.04.2020 r.

1 TLR

Temat: Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną

Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 192-199.

Na podstawie zdobytych informacji proszę odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań (chętnie mogą odpowiedzieć na dwa pytania):

 1. Jakie znaczenie ma czwórmian leczniczy w postrzeganiu epidemii koronawirusa?
 2. Stoicy twierdzili, że apatia – czyli „wyzbycie się uczuć i namiętności”, może zapewnić człowiekowi szczęście. Czy tak faktycznie jest? Uzasadnij swoje przekonania podając konkretne przykłady z życia.

 

Zdjęcia PRAC napisanych ręcznie w zeszytach PROSZĘ PRZESYŁAĆ na adres: peritus1985@wp.pl

Termin nadsyłania prac to 6 maja. Każdy otrzyma ocenę!


Religia – ks. R.W

29.04.2020 r.

Kl. 1 WA i WR

Temat: Być czy mieć?

Obejrzyj filmik i pomyśl nad pytaniem zawartym w temacie.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yP2w0VMUVJo

Temat: Co to jest grzech?

Obejrzyj filmik i w zeszycie odpowiedz na pytanie: co to jest grzech ciężki?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RdBteGPn25o

 

Kl. 2 WA

Temat: Praca i bezrobocie.

Na podstawie filmiku odpowiedz: Jak wg Jana Pawła II mamy rozumieć pracę?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=I0FTp6hImgs

Temat: Kultura chrześcijańska.

Utwórz w zeszycie katalog dziesięciu dzieł sztuki (np. wiersz, rzeźba, film, obraz, utwór muzyczny) inspirowanych wiarą.

 

Kl. 2 TI

Temat: Chrześcijańskie rozumienie pracy.

Na podstawie filmiku odpowiedz: Jak wg Jana Pawła II mamy rozumieć pracę?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=I0FTp6hImgs

Temat: Dzieła chrześcijańskiej kultury.

Utwórz w zeszycie katalog dziesięciu dzieł sztuki (np. wiersz, rzeźba, film, obraz, utwór muzyczny) inspirowanych wiarą.

 

Kl. 3 TI

Temat: Praca jako służba.

Temat: Praca jako prawo i obowiązek.

Z poniższej listy wybierz pięć zawodów najwyższej użyteczności społecznej i uzasadnij swój wybór.

Lista zawodów: strażak, profesor uniwersytetu, robotnik wykwalifikowany, górnik, pielęgniarka, nauczyciel, lekarz, rolnik, wojskowy, księgowy, adwokat, przedsiębiorca, sędzia, sprzątaczka, policjant, sprzedawca w sklepie, dziennikarz, ksiądz, minister, makler giełdowy, radny gminy, urzędnik, informatyk.

 


RELIGIA         

ks.Piotr Wilkowski

28.04.2020 r.

kl.2 lo

Temat: Miłość do rodziców

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=RyOxYDbdXGc oraz zapoznać się z notatką w podręczniku na stronach: 117-119.

Proszę zastanowić się nad tym, dlaczego to przykazanie jest w dekalogu jako czwarte?

Chętni, swoje przemyślenia mogą mi przesłać.

kl.2 tel

Temat: Miłość do rodziców

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=RyOxYDbdXGc oraz zapoznać się z notatką w podręczniku na stronach: 117-119.

Proszę zastanowić się nad tym, dlaczego to przykazanie jest w dekalogu jako czwarte?

Chętni, swoje przemyślenia mogą mi przesłać.

kl.3 wa

Temat: Choroby utajone, czyli narkomania, alkoholizm i nikotynizm

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=IvepUogucpc

Proszę zastanowić się i odpowiedzieć, czym jest tzw. zespół abstynencyjny?

kl.1 tieR

Temat: Nauczanie i cuda Jezusa Chrystusa

Celem katechezy jest poznanie nauczanie Jezusa. Jest to o tyle ważne, iż nawet osoby które uważają się za niewierzące mają szacunek wobec Jego nauk. Przykładowo jeden z najwybitniejszych polskich filozofów prof. Leszek Kołakowski, który nie był katolikiem stwierdził, że: „Nie lekceważcie Jezusa. On uczył, jak stawiać czoło sobie i światu”.

Dla katolików czymś koniecznym jest „dobra” znajomość nauczania Jezusa.

Proszę przeczytać notatkę na stronach: 113-115, a następnie wypełnić zadania w ćwiczeniach na stronach: 52-53.

kl.1 lo

Temat: Misjonarze polscy w świecie

Proszę zapoznać się z katechezą interaktywną na stronie:

https://view.genial.ly/5ea1a3766489ab0dc21a82b8/interactive-image-misja-ewangelizacja?fbclid=IwAR0I-86P2HBrgzijS1dQgu7NFihyi2j4YDiYoj5wBBa2KnegXYXdMFMNYL0

Proszę w zeszytach, w ramach notatki w sześciu punktach streścić tę katechezę.

Osoby chętne, mogą napisać, w jaki sposób każdy z nas może wesprzeć misjonarzy?

Prace proszę przesyłać na adres: peritus1985@wp.pl

FILOZOFIA       ks. Piotr Wilkowski

       28.04.2020 r.

kl.1 tieR

Temat: Polityka Arystotelesa

Proszę przeczytać notatkę z podręcznika na stronach: 183-185 oraz zastanowić się następnie nad tym, jakie poglądy Arystotelesa dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i jednostki, są dziś nie do zaakceptowania i dlaczego?

 


RELIGIA ks.P.W.

27.04.2020 r.

3 tel

Temat: Duch Święty- Pan i Ożywiciel, cz. I

Proszę zapoznać się z interaktywną katechezą na stronie:

https://view.genial.ly/5ea1a2a443a2920da1f496c0/presentation-kl-1-zeslanie-ducha-swietego-copy?fbclid=IwAR3WPb0tBFkPlLjA5oxQO4nMBYIgu3eWUJb5UCOp-5al2p-O0fOnpSNHMbw

Proszę obejrzeć filmik z cyklu „Lekcja religii” pt.”Duch Święty”

https://www.youtube.com/watch?v=FM6XcnvJmSY

Na podstawie obejrzanych filmów oraz katechezy interaktywnej, proszę zastanowić się i napisać w zeszycie, jaka jest rola Ducha Świętego w życiu młodzieży?

 

2 lo

TEMAT: Niedziela dniem świętym

Każdy człowiek bardzo lubi termin „dzień wolny”. Często tym terminem określa się niedzielę. Jednak dla chrześcijan nie oznacza to tylko, że tego dnia w ogóle nie powinniśmy wykonywać czynności niekoniecznych. Przede wszystkim dla osób wierzących jest to czas na udział we mszy św., indywidualną modlitwę, odwiedzanie chorych i odpoczynek.

Na podstawie notatki z podręcznika, na stronach: 114-116 oraz filmu: https://www.youtube.com/watch?v=o6zyDTA4uWc

zastanów się dlaczego dla chrześcijan właśnie niedziela jest dniem świątecznym, a dla Żydów był i jest nim szabat?

 

1 tlR

TEMAT: Główne prawdy wiary

Proszę obejrzeć i wysłuchać film https://www.youtube.com/watch?v=v0XASmS9s4E

Na podstawie filmu oraz podręcznika proszę wykonać ćwiczenia z katechezy 34.

Osoby chętne mogą wyjaśnić, jak należy rozumieć, że „Bóg za dobro wynagradza, a za złe karze”.

 

1 tieR

TEMAT: Główne prawdy wiary

Proszę obejrzeć i wysłuchać film https://www.youtube.com/watch?v=v0XASmS9s4E

Na podstawie filmu oraz podręcznika proszę wykonać ćwiczenia z katechezy 34.

Osoby chętne mogą wyjaśnić, jak należy rozumieć, że „Bóg za dobro wynagradza, a za złe karze”.

 

1 tl

TEMAT:

Temat: Misjonarze polscy w świecie

Obecnie na świecie prawie 2200 polskich misjonarzy wyjeżdża do innych państw głosić innym Boga. Proszę przeczytać świadectwo jednej z zakonnic oraz obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=n0wh9QxFoJM  i zastanowić się nad tym, w jaki sposób każdy z nas może wesprzeć misjonarzy?

Proszę przeczytać tzw. nakaz misyjny z Ewangelii św. Marka (Mk 16,9-20)

16 9 Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. 10 Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. 11 Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. 12 Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. 13 Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. 14 W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

Ostatni rozkaz*

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Wniebowstąpienie*

19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

PRACA DLA CHĘTNYCH – co z tych słów wynika dla chrześcijan w XXI wieku?

Prace proszę przesłać na adres: peritus1985@wp.pl

 


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


RELIGIA  ks.P.W.

 

24.03.2020 r

1 lo

TEMAT: Kościół lokalny (partykularny)

Celem tej katechezy jest poznanie struktury administracyjnej Kościoła i wyjaśnienie celu jej istnienia.

Proszę obejrzeć filmik: https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ

oraz przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 110-112.

Osoby chętne mogą przygotować krzyżówkę z pytaniami oraz z  hasłem KOŚCIÓŁ.

RELIGIA                                                                                            23.04.2020 r.

 1. Piotr Wilkowski

 

1 loR

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Celem katechezy jest zwrócenie uwagi na Zmartwychwstanie Jezusa, na którego poparcie są także argumenty naukowe.

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na ss. 116-118, na tej podstawie proszę wykonać 1 i 2 zadanie w ćwiczeniach (s. 53).

Warto obejrzeć film: https://naszemiasto.pl/jeden-czy-dwa-naukowe-dowody-na-zmartwychwstanie-jezusa/ar/c1-4501522

W ramach notatki, proszę w zeszycie napisać dlaczego całun turyński jest ważną tkaniną poświadczającą zmartwychwstanie?

1 tlR

Temat: Historia zbawienia

Na tej lekcji poznacie etapy historii zbawienia, czyli relacji Boga i człowieka. W tej historii istotną rolę odgrywały pewne osoby, będące reprezentantami ludzkości, z którymi Bóg zawierał przymierze.

Na podstawie podręcznika, proszę wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 49.

 

1 ti

 

Temat: Misjonarze polscy w świecie

Obecnie na świecie prawie 2200 polskich misjonarzy wyjeżdża do innych państw głosić innym Boga. Proszę przeczytać świadectwo jednej z zakonnic oraz obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=n0wh9QxFoJM  i zastanowić się nad tym, w jaki sposób każdy z nas może wesprzeć misjonarzy?

Proszę przeczytać tzw. nakaz misyjny z Ewangelii św. Marka (Mk 16,9-20)

16 9 Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. 10 Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. 11 Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. 12 Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. 13 Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. 14 W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

Ostatni rozkaz*

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Wniebowstąpienie*

19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

PRACA DLA CHĘTNYCH – co z tych słów wynika dla chrześcijan w XXI wieku?

Prace proszę przesłać na adres: peritus1985@wp.pl

 

3 wa

Temat: Kościół a kara śmierci

Proszę obejrzeć film omawiający kwestię kary śmierci: https://www.youtube.com/watch?v=jm68SJ_oses

Każdy człowieka oczekuje wymierzania sprawiedliwych kar. Od wielu lat dyskutuje się, czy kara śmierci jest sprawiedliwą. W 2018 roku Papież Franciszek zmienił jeden z punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego mówiący o karze śmierci. Stwierdził, że jest ona niedopuszczalna – okazuje się jednak, że także ze względów zupełnie nie związanych z religią wykonywanie tej kary nie jest sensownym rozwiązaniem. O tym dlaczego tak jest, wspomina powyższy film. PROSZĘ GO OBEJRZEĆ I PRZEMYŚLEĆ PROPNOWANE ROZWIĄZANIA.

Papież Franciszek zmienił paragraf Katechizmu na temat kary śmierci

Papież Franciszek zmienił paragraf Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kary śmierci. Stwierdza on obecnie, że „Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie”.

Beata Zajączkowska – Watykan

Zmianę w Katechizmie Ojciec Święty zaaprobował specjalnym reskryptem. Towarzyszy mu list prefekta Kongregacji Nauki Wiary do biskupów całego świata tłumaczący, że „nowe sformułowanie paragrafu 2267. Katechizmu wyraża rozwój doktryny” i „nie stoi w sprzeczności z wcześniejszym nauczaniem”. Katechizm Kościoła Katolickiego został promulgowany w 1992 r. przez Jana Pawła II i już trzy lata później – po wydaniu encykliki Evangelium vitae – została do niego wprowadzona zmiana dotycząca właśnie kary śmierci. Przyjęty wówczas paragraf dopuszczał najwyższy wymiar kary, jednocześnie jednak podkreślał, że przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie.

Katechizm mówił wówczas, że „kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem władza powinna ograniczyć się do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. Dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale”.

Zmieniony przez Franciszka paragraf Katechizmu uznaje karę śmierci za niedopuszczalną. „Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo – czytamy w zmienionej przez Franciszka wersji Katechizmu. – Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie”.

 

3 lo

Temat: Rodzina w społeczeństwie

Proszę obejrzeć film  https://www.youtube.com/watch?v=szcUcPCgAlA  przedstawiający rolę rodziny w różnych religiach.

Proszę przemyśleć, jakie są różnice, ale i podobieństwa w postrzeganiu rodziny różnych religiach.

 

FILOZOFIA       

 23.04.2020 r.

 

1 loR

TEMAT: Polityka Arystotelesa

Proszę przeczytać notatkę z podręcznika na stronach: 183-185 oraz zastanowić się następnie nad tym, jakie poglądy Arystotelesa dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i jednostki, są dziś nie do zaakceptowania i dlaczego?

Te przemyślenia proszę zapisać w zeszycie, jako notakę.


  RELIGIA  ks.P.W.

22.04.2020 r.

kl.1 ti

TEMAT: Kościół lokalny (partykularny)

Celem tej katechezy jest poznanie struktury administracyjnej Kościoła i wyjaśnienie celu jej istnienia.

Proszę obejrzeć filmik: https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ

oraz przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 110-112.

Osoby chętne mogą przygotować krzyżówkę z pytaniami z hasłem KOŚCIÓŁ.

 

kl.2 tel

TEMAT: Niedziela dniem świętym

Każdy człowiek bardzo lubi termin „dzień wolny”. Często tym terminem określa się niedzielę. Jednak dla chrześcijan nie oznacza to tylko, że tego dnia w ogóle nie powinniśmy wykonywać czynności niekoniecznych. Przede wszystkim dla osób wierzących jest to czas na udział we mszy św., indywidualną modlitwę, odwiedzanie chorych i odpoczynek.

Na podstawie notatki z podręcznika, na stronach: 114-116 oraz filmu: https://www.youtube.com/watch?v=o6zyDTA4uWc

zastanów się dlaczego dla chrześcijan właśnie niedziela jest dniem świątecznym, a dla Żydów był i jest nim szabat?

kl.1 tl

TEMAT: Kościół lokalny (partykularny)

Celem tej katechezy jest poznanie struktury administracyjnej Kościoła i wyjaśnienie celu jej istnienia.

Proszę obejrzeć filmik: https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ

oraz przeczytać notatkę w podręczniku na stronach: 110-112.

Osoby chętne mogą przygotować krzyżówkę z pytaniami z hasłem KOŚCIÓŁ.

 

kl.1 loR

TEMAT: Nauczanie i cuda Jezusa Chrystusa

Celem katechezy jest poznanie nauczanie Jezusa. Jest to o tyle ważne, iż nawet osoby które uważają się za niewierzące mają szacunek wobec Jego nauk. Przykładowo jeden z najwybitniejszych polskich filozofów prof. Leszek Kołakowski, który nie był katolikiem stwierdził, że: „Nie lekceważcie Jezusa. On uczył, jak stawiać czoło sobie i światu”.

Dla katolików czymś koniecznym jest „dobra” znajomość nauczania Jezusa.

Proszę przeczytać notatkę na stronach: 113-115, a następnie wypełnić zadania w ćwiczeniach na stronach: 52-53.

kl.3 tel

TEMAT: Idźcie na cały świat

Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2003, pkt. 4:

Pt 4: Wszyscy wierzący powołani są na mocy chrztu do świętości. Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium podkreśla, że powszechne powołanie do świętości polega na wezwaniu wszystkich do doskonałej miłości. Świętość i misja są nierozdzielnymi aspektami powołania każdego ochrzczonego. Zadanie, by stawać się coraz bardziej świętymi, jest ściśle złączone z obowiązkiem szerzenia orędzia zbawienia. „Każdy wierny – przypominałem w Redemptoris missio – powołany jest do świętości i do działalności misyjnej” (n. 90)…. Koniecznie trzeba przygotować kompetentnych i świętych ewangelizatorów; należy dołożyć starań, by nie osłabł zapał w apostołach, szczególnie w pełnieniu misji ad gentes. Różaniec, jeżeli w pełni odkryje się i doceni jego wartość, stanowi zwyczajną i zarazem skuteczną pomoc duchową i pedagogiczną w formowaniu Ludu Bożego do pracy na rozległym polu działalności apostolskiej.

Papież w powyższym dokumencie zwraca uwagę na związek między świętością i głoszeniem innym ewangelii. Bycie misjonarzem, to nie tylko wyjeżdżanie na misje.

Proszę  obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=A8RA_A8Gdb0

i zastanowić się, w jaki sposób Ty dzisiaj możesz być misjonarzem?

 

FILOZOFIA ks.Piotr Wilkowski

    

      22.04.2020 r

kl.1 tlR

TEMAT: Polityka Arystotelesa

Proszę przeczytać notatkę z podręcznika na stronach: 183-185 oraz zastanowić się następnie nad tym, jakie poglądy Arystotelesa dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i jednostki, są dziś nie do zaakceptowania i dlaczego?

 


Ks. Rafał Winnicki – religia

22.04.2020 r.

 

Kl. 1 WA i 1 WR

Temat: Miłosierni względem duszy i ciała.

Po obejrzeniu filmików przepisz do zeszytu uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała:

https://www.youtube.com/watch?v=-eYdrrJjJNY

https://www.youtube.com/watch?v=lVgBwdUaK2o

Temat: Dążenie do dobra.

https://youtu.be/JPj30xPKHM4?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq

Po obejrzeniu filmiku przepisz do zeszytu 4 cnoty kardynalne i 3 cnoty Boskie.

 

Kl. 2 WA

Temat: Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

https://www.youtube.com/watch?v=BZC4IwgOMNA

Obejrzyj powyższy filmik i pomyśl, jak to wygląda u ciebie?

Temat: Katolicka nauka społeczna.

„Katolicka nauka społeczna jest dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym; zmierza zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania. Nauka ta należy przeto nie do dziedziny ideologii, lecz teologii, zwłaszcza teologii moralnej. Nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej wchodzą w zakres ewangelizacyjnej misji Kościoła.”

Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo rei sociallis, nr 41.

Przeczytaj powyższy tekst i odpowiedz na pytanie, w zakres jakiej misji Kościoła wchodzi upowszechnianie katolickiej nauki społecznej?

 

Kl. 2 TI

Temat: Prawo do posiadania własności.

https://www.youtube.com/watch?v=BZC4IwgOMNA

Obejrzyj powyższy filmik i pomyśl, jak to wygląda u ciebie?

Temat: Społeczne nauczanie Kościoła.

„Katolicka nauka społeczna jest dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym; zmierza zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania. Nauka ta należy przeto nie do dziedziny ideologii, lecz teologii, zwłaszcza teologii moralnej. Nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej wchodzą w zakres ewangelizacyjnej misji Kościoła.”

Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo rei sociallis, nr 41.

Przeczytaj powyższy tekst i odpowiedz na pytanie, w zakres jakiej misji Kościoła wchodzi upowszechnianie katolickiej nauki społecznej?

 

Kl. 3 TI

Temat: Człowiek a media.

https://www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q

Na podstawie powyższego filmu przemyśl, jakie niebezpieczeństwa niesie bezkrytyczne korzystanie z mediów społecznościowych?

Temat: Zawód jako powołanie.

https://www.youtube.com/watch?v=ct1IEYPt-e8

Wysłuchaj piosenki Grechuty pt. „Praca” (link) i zastanów się jakie jest jej główne przesłanie?

 

Kl. 4 TE i 4 TL

Temat: Moje powołanie.

https://www.youtube.com/watch?v=1vapIoR4ts0

Przemyśl temat po obejrzeniu filmiku.

 


RELIGIA ks. P.W.

 21.04.2020 r.

2 lo

TEMAT: Imię Boga jest święte

Celem katechezy jest zwrócenie uwagi na konieczność szanowania imienia Boga. W codziennym życiu taki szacunek przejawia się w nieużywaniu wyrazów, np. Bóg, Jezus, Maryja, itp., jako przerywniki w naszych wypowiedziach oraz wraz z przekleństwami. Ważnym jest także nie przysięganie na Boga. W sposób pośredni szacunek wobec imienia Boga wyraża się w szacunku wobec miejsc świętych (np. kościół) oraz osób poświęconych Bogu (księża, siostry zakonne).

Proszę obejrzeć film z serii lekcja religii, dotyczący określania Boga w różnych religiach:  https://www.youtube.com/watch?v=4WLt5jzmSUk

SŁOWA KLUCZE: sacrum, profanum

Krzywoprzysięstwo – wzywanie imienia Boga w celu poświadczenia nieprawdy.

Wiarołomstwo – niedotrzymanie obietnicy złożonej pod przysięgą.

Proszę zastanowić się i podać kilka przykładów profanacji imienia Boga lub świętych, o czym informowały media w ostatnich kilku latach.

 

1 tier

Temat: Historia zbawienia

Na tej lekcji poznacie etapy historii zbawienia, czyli relacji Boga i człowieka. W tej historii istotną rolę odgrywały pewne osoby, będące reprezentantami ludzkości, z którymi Bóg zawierał przymierze.

Na podstawie podręcznika, proszę wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 49.

 

2 tel

TEMAT: Imię Boga jest święte

Celem katechezy jest zwrócenie uwagi na konieczność szanowania imienia Boga. W codziennym życiu taki szacunek przejawia się w nieużywaniu wyrazów, np. Bóg, Jezus, Maryja, itp., jako przerywniki w naszych wypowiedziach oraz wraz z przekleństwami. Ważnym jest także nie przysięganie na Boga. W sposób pośredni szacunek wobec imienia Boga wyraża się w szacunku wobec miejsc świętych (np. kościół) oraz osób poświęconych Bogu (księża, siostry zakonne).

Proszę obejrzeć film z serii lekcja religii, dotyczący określania Boga w różnych religiach:  https://www.youtube.com/watch?v=4WLt5jzmSUk

SŁOWA KLUCZE: sacrum, profanum

Krzywoprzysięstwo – wzywanie imienia Boga w celu poświadczenia nieprawdy.

Wiarołomstwo – niedotrzymanie obietnicy złożonej pod przysięgą.

Proszę zastanowić się i podać kilka przykładów profanacji imienia Boga lub świętych, o czym informowały media w ostatnich kilku latach.

 

3 wa

TEMAT: Hospicjum to też życie

Celem katechezy jest zapoznanie z wyjątkowym miejscem, jakim jest hospicjum.

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=4fanWQX3SOs

Po obejrzeniu filmu uczeń wie, czym jest hospicjum?, jaki jest cel działania tych miejsc?

Katecheza jest zachętą do zaangażowania się w wolontariat.

 

1 lo

TEMAT: Prymas Tysiąclecia

Niebawem – 7 czerwca tego roku, kard. Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym. Warto poznać historię tej Postaci, która była jednym z najbliższych współpracowników kard. Karola Wojtyły.

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM

Na podstawie podręcznika ss.107-109, proszę w zeszycie napisać pięć argumentów, pozwalających nazywać kard. Wyszyńskiego AUTORYTETEM MORALNYM.

 

FILOZOFIA ks. P.W.

21.04.2020 r.

 

1tieR

TEMAT: System etyczny Arystotelesa

Proszę obejrzeć następujący filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JGgooNSjPRM oraz przeczytać notatkę z podręcznika na ss. 177-182.

Na podstawie zdobytych informacji proszę napisać w zeszycie, jakie są różnice w rozumieniu szczęścia między Arystotelesem a  niektórymi osobami żyjącymi współcześnie.

 


RELIGIA    ks. Piotr Wilkowski

20.04.2020

kl.3 tel

TEMAT: Świat przeciw Chrystusowi. Prześladowania chrześcijan, cz. II

Lekcja przeprowadzona zdalnie dzięki aplikacji discord  – o godz. 11.00

kl.2 lo

TEMAT: Bożki współczesnego świata

Celem tej katechezy jest przypomnienie właściwego rozumienia pierwszego przykazania Dekalogu (zarówno bezpośredniego znaczenia tego przykazania, ja i pośredniego).

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na ss. 108-109.

Na podstawie podręcznika oraz wiadomości własnych i zdobytych m.in. w Internecie, proszę napisać w zeszycie, co dziś w praktyce jest przykładem łamania I przykazania Dekalogu? Proszę  podać przynajmniej cztery przykłady.

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 kl.3lo

Temat: Rodzina – wspólnota dialogu z Bogiem

 1. Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=leAJCrebwQQ
 2. Proszę zastanowić się jakie jest znaczenie Boga w życiu rodzinnym.
 3. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy rodzina współczesna, podobnie, jak kiedyś, może być nazywana tzw. „kościołem domowym”.

kl.1 tlR

Temat: Historia zbawienia

Na tej lekcji poznacie etapy historii zbawienia, czyli relacji Boga i człowieka. W tej historii istotną rolę odgrywały pewne osoby, będące reprezentantami ludzkości, z którymi Bóg zawierał przymierze.

Na podstawie podręcznika, proszę wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 49.

kl.1 tieR

TEMAT:  Pismo Święte i Tradycja źródłem poznania Boga

Proszę przeczytać w podręczniku informacje dotyczące Biblii na stronach 104-105. Proszę uzupełnić przynajmniej 2 ćwiczenia dotyczące tej lekcji.

Obejrzyj następujące filmy:  – https://www.youtube.com/watch?v=Afn_eO1yIYA

https://www.youtube.com/watch?v=_NVMw34HX4M

Na podstawie drugiego filmu napisz w zeszycie zasady interpretacji Biblii. Te zasady stanowią pracę domową – UWAGA! Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 27.04.2020 r.

kl.1 tl

TEMAT: Prymas Tysiąclecia

Niebawem – 7 czerwca tego roku, kard. Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym. Warto poznać historię tej Postaci, która była jednym z najbliższych współpracowników kard. Karola Wojtyły.

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM

Na podstawie podręcznika ss.107-109, proszę w zeszycie napisać pięć argumentów, pozwalających nazywać kard. Wyszyńskiego AUTORYTETEM MORALNYM.


Tydzień V 15 – 17 kwietnia 2020 r.


RELIGIA ks P.W.

17.04.2020 r.

1 lo

TEMAT: Męczeństwo Kościoła podczas II wojny światowej

Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=y-vjXZ2kvHo przedstawiający męczeństwo przedstawicieli Kościoła podczas II wojny światowej.

Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=LFgPKbEt8-Y

Na podstawie tych dwóch KRÓTKICH filmików (trwają łącznie około 8 minut) proszę ZASTANOWIĆ SIĘ jakie znaczenie dla nas współczesnych ma męczeństwo przedstawicieli Kościoła?

 


RELIGIA   

16.04.2020 r

ks.Piotr Wilkowski

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na maila: peritus1985@wp.pl, lub dzwonić: (23) 691-25-25

kl.1 loR

TEMAT: Główne prawdy wiary

Proszę obejrzeć i wysłuchać film https://www.youtube.com/watch?v=v0XASmS9s4E. Na podstawie filmu oraz podręcznika proszę wykonać ćwiczenia z katechezy 34.

Osoby chętne mogą wyjaśnić, jak należy rozumieć, że „Bóg za dobro wynagradza, a za złe karze”.

kl.1 tlR

TEMAT:  Pismo Święte i Tradycja źródłem poznania Boga

Proszę przeczytać w podręczniku informacje dotyczące Biblii na stronach 104-105. Proszę uzupełnić przynajmniej 2 ćwiczenia dotyczące tej lekcji.

Obejrzyj następujące filmy:  – https://www.youtube.com/watch?v=Afn_eO1yIYA

https://www.youtube.com/watch?v=_NVMw34HX4M

Na podstawie drugiego filmu napisz w zeszycie zasady interpretacji Biblii.

kl.1 ti

TEMAT: Prymas Tysiąclecia

Niebawem – 7 czerwca tego roku, kard. Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym. Warto poznać historię tej Postaci, która była jednym z najbliższych współpracowników kard. Karola Wojtyły.

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM

Na podstawie podręcznika ss.107-109, proszę w zeszycie napisać pięć argumentów, pozwalających nazwać kard. Wyszyńskiego AUTORYTETEM MORALNYM.

kl.3 wa

TEMAT: Prymas Tysiąclecia – ksiądz kardynała Stefan Wyszyński

Niebawem – 7 czerwca tego roku, kard. Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym. Warto poznać historię tej Postaci, która była jednym z najbliższych współpracowników kard. Karola Wojtyły.

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM

Proszę w zeszycie napisać pięć argumentów, pozwalających nazywać kard. Wyszyńskiego AUTORYTETEM MORALNYM.

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA.

kl.3 lo

TEMAT: Rodzina wspólnota wierząca i ewangelizująca

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=S_gGINMCXa4

oraz zastanowić się nad tym, jak funkcjonuje rodzina chrześcijańska.

FILOZOFIA    

16.04.2020 r.

ks.Piotr Wilkowski

kl.1 loR

TEMAT: System etyczny Arystotelesa

Proszę obejrzeć następujący filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JGgooNSjPRM oraz przeczytać notatkę z podręcznika na ss. 177-182.

Na podstawie zdobytych informacji proszę napisać w zeszycie, jakie są różnice w rozumieniu szczęścia między Arystotelesem a  niektórymi osobami żyjącymi współcześnie.

Odpowiedzi proszę przesyłać do 23 kwietnia.


RELIGIA  ks. P.W.

15.04.2020 r.

1 ti

TEMAT: Męczeństwo Kościoła podczas II wojny światowej

Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=y-vjXZ2kvHo przedstawiający męczeństwo przedstawicieli Kościoła podczas II wojny światowej.

Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=LFgPKbEt8-Y

Na podstawie tych dwóch KRÓTKICH filmików  (trwają łącznie około 8 minut) proszę odpowiedzieć w PIĘCIU PUNKTACH w zeszycie na pytanie: jakie znaczenie dla nas współczesnych ma męczeństwo przedstawicieli Kościoła?

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 

2 tel

TEMAT: Bożki współczesnego świata

Celem tej katechezy jest przypomnienie właściwego rozumienia pierwszego przykazania Dekalogu (zarówno bezpośredniego znaczenia tego przykazania, ja i pośredneg).

Proszę zapoznać się z notatką w podręczniku na ss. 108-109.

Na podstawie podręcznika oraz wiadomości własnych i zdobytych m.in. w Internecie, proszę napisać w zeszycie, co dziś w praktyce jest przykładem łamania I przykazania Dekalogu? Proszę  podać przynajmniej cztery przykłady.

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATK, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 

1 tl

TEMAT: Męczeństwo Kościoła podczas II wojny światowej

Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=y-vjXZ2kvHo przedstawiający męczeństwo przedstawicieli Kościoła podczas II wojny światowej.

Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=LFgPKbEt8-Y

Na podstawie tych dwóch KRÓTKICH filmików  (trwają łącznie około 8 minut) proszę odpowiedzieć w PIĘCIU PUNKTACH w zeszycie na pytanie: jakie znaczenie dla nas współczesnych ma męczeństwo przedstawicieli Kościoła?

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 

1 loR

TEMAT: Triduum Paschalne – powtórzenie wiadomości

Proszę na podstawie strony https://stacja7.pl/triduum-paschalne/krotka-historia-triduum/ powtórzyć sobie wiadomości dotyczące Triduum Paschalnego.

Pod tematem proszę w ramach notatki napisać pięć najważniejszych kwestii Twoim zdaniem, jakie porusza ten artykuł.

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 

3 tel

TEMAT: „Idźcie i głoście na cały świat…”

Proszę obejrzeć prezentację i na jej podstawie  napisać w zeszycie, jakie są podane w prezentacji formy pomocy misjonarzom. https://www.youtube.com/watch?v=Y6fkDcdZ_Zk

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 


 

FILOZOFIA  ks. P.W.

15.04.2020 r.

1 tlR

TEMAT: System etyczny Arystotelesa

Proszę obejrzeć następujący filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JGgooNSjPRM oraz przeczytać notatkę z podręcznika na ss. 177-182.

Na podstawie zdobytych informacji proszę napisać w zeszycie, jakie są różnice w rozumieniu szczęścia między Arystotelesem a  niektórymi osobami żyjącymi współcześnie.

NIE JEST TO PRACA DOMOWA, TYLKO NOTATKA, KTÓRĄ TRZEBA MIEĆ W ZESZYCIE.

 

Osoby CHĘTNE mogą przesłać mi swoje PRACE.


Religia ks. R.W.

 

15.04.2020 r.

Kl. 1 WA i 1 WR

 

Temat: Błogosławieństwa – powołanie czy nakaz?

Przeczytaj  fragment z Ewangelii wg św. Mateusza, 5 rozdział, wersy od 1 do 11 włącznie a później obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=IGgdNiavKi4

 

Temat: Duchowość w czasach koronawirusa.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=glJw7_sXuEM

 

Kl. 2 WA

 

Temat: Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Zapoznaj się z następującym filmikiem i pomyśl jak to wygląda w Twoim życiu: https://www.youtube.com/watch?v=HEWrQH3kQuo

 

Temat: Duchowość w czasach koronawirusa.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=glJw7_sXuEM

 

Kl. 2 TI

 

Temat: Wartość osoby.

Zapoznaj się z następującym filmikiem i pomyśl jak to wygląda w Twoim życiu: https://www.youtube.com/watch?v=HEWrQH3kQuo

 

Temat: Duchowość w czasach koronawirusa.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=glJw7_sXuEM

 

Kl. 3 TI

 

Temat: Człowiek a kultura.

Odpowiedz na pytanie: czy znasz jakieś filmy (nie tylko religijne), które mają przesłanie chrześcijańskie? Jeśli tak to podaj tytuły.

 

Temat: Duchowość w czasach koronawirusa.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=glJw7_sXuEM

 

Kl. 4 TE i 4 TL

Temat: Kult Maryi i świętych w rodzinie.

Zastanów się i odpowiedz na pytanie: jakie jest znaczenie życia rodzinnego dla wzrostu w świętości.

Temat: Duchowość w czasach koronawirusa.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=glJw7_sXuEM

 


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


RELIGIA  ks. P.W.

8.04.2020 r.

1 TI

TEMAT: Wielkanoc – zwycięstwo Boga

 1. Proszę przeczytać notatkę z podręcznika na stronach 179-181.

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM  (Symbolika Triduum Paschalnego)

oraz podręcznika proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

2 TEL

TEMAT: Dekalog – prawo Królestwa Bożego

 1. Proszę przeczytać notatkę z podręcznika s.105-107.

PONIŻSZY TEKST JEST NOTATKĄ, KTÓRĄ NALEŻY PRZEPISAĆ DO ZESZYTU

Człowiek ma możliwość działania lub niedziałania (WOLNOŚĆ), jednak poza tym posiada pewne OBOWIĄZKI.

Właściwe funkcjonowanie zarówno poszczególnych osób, jak i społeczeństwa wymaga stosowania się do pewnych zasad (praw). W przypadku osób wierzących tymi zasadami są przykazania – zwłaszcza 10 przykazań Bożych (DEKALOG).

Dekalog opiera się na tzw. prawie naturalnym (np. zakaz zabijania, kradzieży, kłamstwa) – są to zasady obowiązujące we wszystkich społeczeństwach – stąd określenie PRAWO NATURALNE.  Dopiero na podstawie prawa naturalnego powstaje tzw. PRAWO POZYTYWNE STANOWIONE – np. kodeks karny.

 

Zadanie dla chętnych: Jaki wkład w kwestię prawa moralnego miał Paweł Włodkowic. Proszę uwzględnić jego związki z diecezją Płocką.

 

1 TL

TEMAT: Benedykt XVI – życie i działalność

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie działalności papieża Benedykta XVI, jego najważniejszych dokumentów i przesłania, które wynika z tych pism.

 1. Należy przeczytać z podręcznika życiorys Josepha Ratzingera – s. 102.
 2. Proszę zapoznać się ze znaczeniem herbu papieża Benedykta XVI oraz dokumentami, które napisał– s.102-103.

Praca domowa – napisz w zeszycie dlaczego wybór kardynała Ratzingera na papieża jest ważny dla Polaków (proszę uwzględnić relacje Jana Pawła II i kard. Ratzingera).

 

Odpowiedzi należy napisać w zeszycie i przesłać mi zdjęcia lub skany swoich prac (podpisanych) na adres peritus1985@wp.pl ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 15 kwietnia 2020 roku.

1 LOR

TEMAT: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych – Wielkanoc

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM   (Symbolika Triduum Paschalnego)

proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.  Nie jest to praca domowa, tylko forma notatki.

 

3 TEL

TEMAT: Triduum Paschalne – powtórzenie wiadomości

Proszę na podstawie strony https://stacja7.pl/triduum-paschalne/krotka-historia-triduum/    powtórzyć sobie wiadomości dotyczące Triduum Paschalnego.

Pod tematem proszę w ramach notatki napisać 5 najważniejszych kwestii Twoim zdaniem, jakie porusza ten artykuł.


FILOZOFIA  ks. P.W.

8.04.2020 r.

1 TLR

TEMAT: Kim jest człowiek? Próba definicji.

Należy zapoznać się z notatką w podręczniku na stronach 173-176.

1.W zeszycie proszę napisać w punktach, jak Arystoteles rozumiał człowieka.

 1. W swoich rozważaniach Arystoteles wskazywał na pewne podobieństwa człowieka i zwierzęcia. Zwracał także uwagę na pewne różnice. Wypisz kilka (przynajmniej 3) różnice między człowiekiem i zwierzęciem, które uwypukla ten filozof. Proszę o nieużywanie ogólnych odpowiedzi.

 


Religia ks. R.W.

07.04.2020 r.

Kl. 1 WA i 1 WR

Temat: Dwa przykazania miłości.

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie, co to znaczy kochać Boga i bliźniego?

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=bhxxPeFrUdM

Temat: Triduum Paschalne.

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie, czym jest Triduum Paschalne?

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-bGqou394yg

 

Kl. 2 WA

Temat: Nie mów fałszywego świadectwa…

Obejrzyj filmik, który znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=H_WsUs-HcdY

Temat: Triduum Paschalne.

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie, czym jest Triduum Paschalne?

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-bGqou394yg

 

Kl. 2 TI

Temat: Prawda i manipulacja.

Obejrzyj filmik, który znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=H_WsUs-HcdY

Temat: Triduum Paschalne.

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie, czym jest Triduum Paschalne?

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-bGqou394yg

 

Kl. 3 TI

Temat: Wierzący wobec polityki.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=q5odKRs6huA

Odpowiedz na pytanie, co Jan Paweł II mówi na temat udziału osób wierzących w życiu politycznym?

Temat: Triduum Paschalne.

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie, czym jest Triduum Paschalne?

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-bGqou394yg

 

Kl. 4 TE i TL

Temat: Triduum Paschalne.

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie, czym jest Triduum Paschalne?

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=-bGqou394yg


RELIGIA   ks. P.W.

   7.04.2020 r.

kl.2lo

TEMAT: Dekalog – prawo Królestwa Bożego

 1. Proszę przeczytać notatkę z podręcznika s.105-107.

PONIŻSZY TEKST JEST NOTATKĄ, KTÓRĄ NALEŻY PRZEPISAĆ DO ZESZYTU

Człowiek ma możliwość działania lub niedziałania (WOLNOŚĆ), jednak poza tym posiada pewne OBOWIĄZKI.

Właściwe funkcjonowanie zarówno poszczególnych osób, jak i społeczeństwa wymaga stosowania się do pewnych zasad (praw). W przypadku osób wierzących tymi zasadami są przykazania – zwłaszcza 10 przykazań Bożych (DEKALOG).

Dekalog opiera się na tzw. prawie naturalnym (np. zakaz zabijania, kradzieży, kłamstwa) – są to zasady obowiązujące we wszystkich społeczeństwach – stąd określenie PRAWO NATURALNE.  Dopiero na podstawie prawa naturalnego powstaje tzw. PRAWO POZYTYWNE STANOWIONE – np. kodeks karny.

 

Zadanie dla chętnych: Jaki wkład w kwestię prawa moralnego miał Paweł Włodkowic. Proszę uwzględnić jego związki z diecezją Płocką.

kl.2tel

TEMAT: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych – Wielkanoc

 1. Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 190-191.

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM  (Symbolika Triduum Paschalnego)

oraz notatki z podręcznika proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

kl.3wa

TEMAT: Wielkanoc

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM   (Symbolika Triduum Paschalnego)

proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

 

 1. 1tieR

TEMAT: Triduum Paschalne – powtórzenie wiadomości

Proszę na podstawie strony https://stacja7.pl/triduum-paschalne/krotka-historia-triduum/    powtórzyć sobie wiadomości dotyczące Triduum Paschalnego.

Pod tematem proszę w ramach notatki napisać 5 najważniejszych kwestii Twoim zdaniem, jakie porusza ten artykuł.

kl.1lo

TEMAT: Wielkanoc – zwycięstwo Boga

 1. Proszę przeczytać notatkę z podręcznika na stronach 179-181.

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM  (Symbolika Triduum Paschalnego)

oraz podręcznika proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

 

FILOZOFIA     ks. P.W.       

7.04.2020

kl.1tieR

TEMAT: Kim jest człowiek? Próba definicji.

Należy zapoznać się z notatką w podręczniku na stronach 173-176.

1.W zeszycie proszę napisać w punktach, jak Arystoteles rozumiał człowieka.

 1. W swoich rozważaniach Arystoteles wskazywał na pewne podobieństwa człowieka i zwierzęcia. Zwracał także uwagę na pewne różnice. Wypisz kilka (przynajmniej 3) różnice między człowiekiem i zwierzęciem, które uwypukla ten filozof. Proszę o nieużywanie ogólnych odpowiedzi.

RELIGIA  ks. P. W.

6.04.2020 r.

 

3 TEL

TEMAT: Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM    (Symbolika Triduum Paschalnego)

proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

 

2 LO

TEMAT: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych – Wielkanoc

 1. Proszę przeczytać notatkę w podręczniku na stronach 190-191.

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM  (Symbolika Triduum Paschalnego)

oraz notatki z podręcznika proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

3 LO

TEMAT: Przy wielkanocny stole

 

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM    (Symbolika Triduum Paschalnego)

 

proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

 

1TLR, 1TIER

TEMAT: Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych – Wielkanoc

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM   (Symbolika Triduum Paschalnego)

proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.

1 TL

TEMAT: Wielkanoc – zwycięstwo Boga

 1. Proszę przeczytać notatkę z podręcznika na stronach 179-181.

Na podstawie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM  (Symbolika Triduum Paschalnego)

oraz podręcznika proszę przygotować w zeszycie notatkę w formie krzyżówki z hasłem WIELKANOC – oprócz haseł do krzyżówki proszę także przygotować pytania do haseł. Hasła i pytania mają dotyczyć Triduum Paschalnego.


Tydzień III 30.03.2020 – 03.04.2020 r.


 

RELIGIA – ks. Piotr Wilkowski

Kl. I LO  

03.04.2020 r.

TEMAT: Benedykt XVI – życie i działalność

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie działalności papieża Benedykta XVI, jego najważniejszych dokumentów i przesłania, które wynika z tych pism.

 1. Należy przeczytać z podręcznika życiorys Josepha Ratzingera – s. 102.
 2. Proszę zapoznać się ze znaczeniem herbu papieża Benedykta XVI oraz dokumentami, które napisał– s.102-103.

Praca domowa – napisz w zeszycie dlaczego wybór kardynała Ratzingera na papieża jest ważny dla Polaków (proszę uwzględnić relacje Jana Pawła II i kard. Ratzingera).

 

Odpowiedzi należy napisać w zeszycie i przesłać mi zdjęcia lub skany swoich prac (podpisanych) na adres peritus1985@wp.pl ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 10 kwietnia 2020 roku.

  


RELIGIA  ks. P.W.    

2.04.2020r.

1 LOR

TEMAT: Historia Zbawienia

Na tej lekcji poznacie etapy historii zbawienia, czyli relacji Boga i człowieka. W tej historii istotną rolę odgrywały pewne osoby, będące reprezentantami ludzkości, z którymi Bóg zawierał przymierze.

Na podstawie podręcznika, proszę wykonać zadanie 1 i 2 ze strony 49. Osoby, które nie mają ćwiczeń mogą uzyskać skan ćwiczeń od Natalii Polańskiej.

 

1 TLR

TEMAT: Spotkania młodych chrześcijan

 1. Proszę obejrzeć film dotyczący historii powstania Światowych Dni Młodzieży – https://www.youtube.com/watch?v=UUcy2urmaz8
 2. Na podstawie filmu oraz informacji z podręcznika proszę w zeszycie napisać 4 powody organizowania takich spotkań oraz wypisz jeszcze inne rodzaje podobnych spotkań, o których wspomina podręcznik.
 3. Proszę na podstawie wiadomości z Internetu wyjaśnić, jakie jest znaczenie loga Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w 2016 roku.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania z punktu 2 i 3 należy napisać w zeszycie i przesłać mi zdjęcia lub skany swoich prac (podpisanych) na adres peritus1985@wp.pl ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 6 marca 2020 roku.

 

1 TI

TEMAT: Benedykt XVI – życie i działalność

Celem dzisiejszej katechezy jest poznanie działalności papieża Benedykta XVI, jego najważniejszych dokumentów i przesłania, które wynika z tych pism.

 1. Należy przeczytać z podręcznika życiorys Josepha Ratzingera – s. 102.
 2. Proszę zapoznać się ze znaczeniem herbu papieża Benedykta XVI oraz dokumentami, które napisał– s.102-103.

Praca domowa – napisz w zeszycie dlaczego wybór kardynała Ratzingera na papieża jest ważny dla Polaków (proszę uwzględnić relacje Jana Pawła II i kard. Ratzingera).

 

3 WA

TEMAT: Eutanazja czy zabójstwo?

 

Proszę zapoznać się z następującymi definicjami:

„Termin «eutanazja» («dobra śmierć», tzn. «bez bólu»), oznacza pozbawienie życia w przypadku nieuleczalnej choroby, na prośbę chorego, jego rodziny lub po podjęciu decyzji przez lekarza. Terminem tym określa się również «prawo do godnej śmierci», w znaczeniu, że inni mogą decydować o zadaniu powyższej. Ze względu na podjęcie decyzji o uśmierceniu chorego, eutanazję dzieli się na:

 1. a) personalną – gdy o śmierć prosi chory lub jego rodzina;
 2. b) legalną – gdy o śmierci decyduje prawodawstwo danego państwa, lub toleruje tego rodzaju postępowanie.

Ze względu na sposób przeprowadzenia eutanazji, wyróżnia się:

 1. a) eutanazję aktywną – sztuczne przyspieszenie śmierci osoby chorej lub w podeszłym wieku (np. iniekcja zwiększonej dawki narkotyku);
 2. b) eutanazję pasywną – zawieszenie dalszego leczenia w beznadziejnych przypadkach”.

(http://www.bioetyka.pl/eutanazja/o-eutanazji.html, z dnia 9.03.2013)

„Uporczywa terapia to – mówiąc skrótowo – terapia nieuzasadniona, która nie służy ogólnie pojętemu dobru pacjenta, lecz sztucznie przedłuża proces jego nieuchronnego umierania. Powiększa przez to cierpienia, nie przynosząc pożądanego efektu”.

(http://www.poslaniec.net/?Page=artykul&Id=Eutanazja_czy_uporczywa_terapia, z dnia 9.03.2013)

Leczeniem paliatywnym («pallium» łac. płaszcz obszerny, «palliatus» – otulanie płaszczem cierpiącego chorego, ang. «palliative treatment») nazywamy postępowanie mające na celu złagodzenie, zmodyfikowanie oznak, w tym objawów postępującej, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu choroby przewlekłej, o niekorzystnym rokowaniu, w tym również zaawansowanej choroby nowotworowej”.

(prof. Jacek Łuczak, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Opieka, medycyna paliatywna – medycyna bez bólu, http://hospicjum-palium.pl/?wolontariat/objawowepaliatywne.html, z dnia 11.03.2013)

 1. Ćwiczenie Labirynt decyzji

Zadanie polega na:

 1. Określenie problemu, tj. opis sytuacji wyjściowej (np. eutanazja)
 2. Określenie możliwych rozwiązań (MOŻNA)
 3. Analiza tych możliwości, czyli określenie skutków (pozytywnych i negatywnych) każdego możliwego rozwiązania (SKUTKI)
 4. Wybór najlepszego rozwiązania (DECYZJA)

UWAGA: Odpowiedzi należy napisać w zeszycie i przesłać mi zdjęcia lub skany swoich prac (podpisanych) na adres peritus1985@wp.pl ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 7 marca 2020 roku.

 

3 LOAB

TEMAT: Chrześcijańska rodzina

Na podstawie tekstu z załącznika napisz, jak powinny wyglądać właściwe relacje w RODZINIE?

Załącznik

DLA CHĘTNYCH – ZNAJDŹ I NAPISZ KILKA RÓŻNYCH DEFINICJI RODZINY.

                                                              


01.04.2020

ks.Piotr Wilkowski

kl.1 ti, 1 tl

TEMAT: „Szukałem Was”

Słowa znajdujące się  temacie dzisiejszej katechezy wypowiedział Papież Jan Paweł II do młodzieży w ostatnich chwilach swojego życia. Dokończeniem tego zdania są słowa „teraz Wy przyszliście do mnie”.

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II, pojawiło się określenie „pokolenie Jan Pawła II”. Na podstawie poniższego artykułu Grażyny Starzak pt.: „Wszyscy jesteśmy pokoleniem JP2!” napisz, jak możemy rozumieć to określenie.

UWAGA! Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 4.04.2020 r. Prace będą ocenione!

„Zdaniem socjologów „Pokolenie JP2” jest „swoistą metaforą” odzwierciedlającą – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe – „tęsknoty Polaków do bycia lepszymi”. A ponieważ większość z nas, żyjących w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, w większym lub mniejszym stopniu dąży do tego, by stać się lepszymi – ludźmi, rodzicami, pracownikami itd. – wszyscy mamy prawo nazywać się Pokoleniem JP2!

O „Pokoleniu Jana Pawła II” mówi się w Polsce od dawna. Przy czym używa się trzech terminów: „Pokolenie JPII”, „Pokolenie JP2”, „Pokolenie ‘78”. Termin ten – według socjologów – określa pewien fenomen ludzi wierzących, żyjących i działających w Kościele podczas 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. To ta grupa wiernych, dla których osobowość papieża Polaka i jego nauczanie miały decydujący wpływ na ich myślenie i postępowanie. Gwoli ścisłości, termin „Pokolenie Jana Pawła II” pojawił się podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 roku. Po 2 kwietnia 2005 r., a więc po śmierci Jana Pawła II, można się było naocznie przekonać, że ono wciąż istnieje, a nadto, że jest jeszcze bardziej dynamiczne. Kogo można zaliczyć do Pokolenia JP2? Socjolog Anna Radiukiewicz twierdzi, że Pokolenie JP2 może obejmować kilka grup wiekowych. Jedna z nich to obecni czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie, którzy wchodzili w okres dojrzałości w momencie, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Drugą grupę mogą stanowić trzydziestolatkowie, którzy kształtowali swój system wartości w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i niejednokrotnie byli uczestnikami papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Do Pokolenia JP2 można również zaliczyć dzisiejszych dwudziestolatków oraz nastolatków, którzy nie pamiętają już innych papieży, jak tylko Jana Pawła II i jego następców.

Zdaniem socjologów „Pokolenie JP2” jest swoistą metaforą odzwierciedlającą – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe – tęsknoty Polaków, wywołane i uświadomione zwłaszcza po śmierci Jana Pawła II. „W tej metaforze zawiera się tęsknota za własną czystością etyczną, za chęcią bycia lepszym dla innych, pragnienie jedności z naszym społecznym otoczeniem czy wreszcie tęsknota za osobistym doświadczeniem sfery sacrum, które nagle wydało się możliwe do osiągnięcia” – pisze socjolog Barbara Munk w oparciu o książkę „JP II. Pokolenie czy mozaika wartości?”. Trudno dziwić się temu, że wiele osób, różniących się wiekiem, profesją, preferencjami politycznymi, deklaruje publicznie swą przynależność do „Pokolenia JP2”. „Jest to niewątpliwie wyraz – rozpaczliwego niekiedy – poszukiwania własnej tożsamości w świecie, w którym coraz więcej wartości stanowiących dotąd mocny punkt oparcia ulega degradacji bądź rozmyciu” – przedstawia swój punkt widzenia Barbara Munk.

Według ks. prof. Tadeusza Borutki z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie „Pokolenie JP2” tworzą ludzie, którzy nie zetknęli się w swoim wcześniejszym życiu z innym papieżem niż Jan Paweł II. W jego opinii chodzi tutaj przede wszystkim o identyfikację z wartościami, jakie głosił Jan Paweł II oraz jego stylem życia. „Należy mieć na uwadze takie wartości i styl życia, które znamionują: odwaga (papieskie słowa „nie lękajcie się!”), zdyscyplinowanie wewnętrzne („musicie od siebie wymagać!”) oraz zaufanie do ludzi („wy jesteście moją nadzieją!”)” – podkreśla ks. prof. Borutka w artykule opublikowanym na łamach Studia Socialia Cracoviensia z 2016 r. Autor przypomina, że ci, którzy twierdzą, iż nie ma „Pokolenia JPII”, używają często stwierdzenia, że słowne deklaracje ludzi nie pokrywają się z ich autentycznym życiem codziennym. „Nie jest to jednak argument dostateczny, bo człowiek znajduje się pod ustawiczną presją >ducha czasu<, który jest duchem tego świata. Jeśli jednak akceptuje wartości i styl życia Jana Pawła II, stale dąży do nawrócenia i przemiany życia z lepszym lub gorszym skutkiem. Bez względu na osobiste sukcesy czy upadki na tej drodze zawsze jednak Jan Paweł II pozostaje dla niego drogowskazem życiowym” – pisze we wspomnianym artykule ks. prof. Tadeusz Borutka

Ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Joanneum, w grudniu 2011 r. przeprowadził wśród studentów Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Warszawie sondażowe badania. Wśród czterech otwartych pytań umieścił w ankiecie jedno następującej treści: „Czy uważasz, że jesteś z Pokolenia JP2? Odpowiedź uzasadnij”.

– Wynik okazał się zaskakujący. Ok. 40 proc. studentów stwierdziło: „To, że urodziłem się za pontyfikatu Jana Pawła II nie uprawnia mnie do nazywania się Pokoleniem JP2. Dlaczego? Ponieważ nie znam wystarczająco jego nauczania”. Co więcej – studenci ci przeważnie dodawali: „Choć nie znam jego nauczania dogłębnie, to nie przeszkadza mi go kochać. On jest ważny w moim życiu” – relacjonuje ks. prof. Pawlina, dodając, że „znajomość nauczania papieskiego nie jest tak istotna dla zrozumienia fenomenu Pokolenia JP2”. Nie tylko w jego opinii ważne jest to, jak zapamiętaliśmy Jana Pawła II jako człowieka. Bo nie chodzi tylko o zapamiętanie słów, ale też czynów papieża Polaka. – To jest ten uniwersalny język, który rozumie każdy człowiek – podkreśla ks. prof. Pawlina.

„Nie był standardowym wychowawcą, ale ze swoim przekazem starał się iść wraz z duchem czasu. Upowszechnił nowy, nieznany dotąd Kościołowi katolickiemu, chrześcijaństwu i całemu światu, sposób kontaktu, zwłaszcza z młodzieżą wszystkich kontynentów. Nie bał się dialogu z młodymi ludźmi, o których mówi się obecnie, że są >trudnym< pokoleniem. I chociaż, przekazując młodzieży niełatwy depozyt Ewangelii, nie łagodził jego wymogów, zyskał wśród młodych pokoleń niekłamany autorytet, dla wielu stając się autentycznym przewodnikiem, mistrzem i wychowawcą”.

Artykuł pobrany ze strony Deon.pl (31.03.2020 r.)

kl.2Tel

TEMAT: Spowiedź – powrót do Królestwa Bożego

 1. Proszę o wysłuchanie konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza dotyczącej spowiedzi https://www.youtube.com/watch?v=F2OVVUpdLOc.
 2. Na podstawie wysłuchanej konferencji oraz fragmentu z podręcznika „Dylematy młodego człowieka” s.102 – proszę odpowiedzieć w zeszytach na dwa pytania:

– jakie znaczenie ma spowiedź dla naszego życia?

– dlaczego niektórzy ludzie mają problem z przystąpieniem do spowiedzi?

DLA CHĘTNYCH: Odpowiedz na pytanie dlaczego należy spowiadać się przed księdzem? Czy nie wystarczy w swoim sercu „powiedzieć” Bogu o swoich grzechach.

Osoby, które zdecydują się odpowiedzieć na te pytania, proszę o przesłanie zdjęć lub skanów swoich prac (podpisanych) w ciągu tygodnia na adres peritus1985@wp.pl ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ.

kl.1 lo R

TEMAT:  Pismo Święte i Tradycja źródłem poznania Boga

Proszę przeczytać w podręczniku informacje dotyczące Biblii na stronach 104-105. Proszę uzupełnić przynajmniej 2 ćwiczenia dotyczące tej lekcji.

Obejrzyj następujące filmy:  – https://www.youtube.com/watch?v=Afn_eO1yIYA

https://www.youtube.com/watch?v=_NVMw34HX4M

Na podstawie drugiego filmu napisz w zeszycie zasady interpretacji Biblii. Te zasady stanowią pracę domową – UWAGA! Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ. Termin nadsyłania prac to 4.04.2020 r. Prace będą ocenione!

Osoby, które nie mają ćwiczeń mogą uzyskać skan ćwiczeń od Natalii Polańskiej.

kl.3 tel

TEMAT: Świat przeciw Chrystusowi, cz. I

Proszę obejrzeć film dotyczący prześladowania chrześcijan na podstawie raportu międzynarodowej organizacji „Open Doors” https://www.youtube.com/watch?v=vskOTuRyQOw. Wypisz w zeszycie pięć państw, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Wypisz w zeszycie trzy różnice między prześladowaniem a represjami.


FILOZOFIA      

1.04.2020 r.                                                                                                                                                                                                         

kl.1 tieR

 

TEMAT: Metafizyka Arystotelesa

 1. Proszę zapoznać się z filmem prezentującym filozofię Arystotelesa

https://www.youtube.com/watch?v=m-7lWihs1to.

 1. Proszę przeczytać notatkę dotyczącą Arystotelesa w podręczniku (ss.165-171).
 2. Praca domowa: zadanie 3 ze strony 172. Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. Termin nadsyłania prac to 3.04.2020 r. Niektóre z prac będą ocenione! ZDJĘCIE LUB SKAN NALEŻY TAKŻE PODPISAĆ

RELIGIA 

31.03.2020 r.

Piotr Wilkowski

2 LOA

TEMAT: Spowiedź – powrót do Królestwa Bożego

 1. Proszę o wysłuchanie konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza dotyczącej spowiedzi https://www.youtube.com/watch?v=F2OVVUpdLOc.
 2. Na podstawie wysłuchanej konferencji oraz fragmentu z podręcznika „Dylematy młodego człowieka” s.102 – proszę odpowiedzieć w zeszytach na dwa pytania:

– jakie znaczenie ma spowiedź dla naszego życia?

– dlaczego niektórzy ludzie mają problem z przystąpieniem do spowiedzi?

DLA CHĘTNYCH: Odpowiedz na pytanie dlaczego należy spowiadać się przed księdzem? Czy nie wystarczy w swoim sercu „powiedzieć” Bogu o swoich grzechach.

Osoby, które zdecydują się odpowiedzieć na te pytania, proszę o przesłanie zdjęć lub skanów swoich prac (podpisanych) w ciągu tygodnia na adres peritus1985@wp.pl

 

2 TEL

Temat: Grzech – odejście od Królestwa Bożego

 

Na podstawie prezentacji multimedialnej, którą na Naszej, ale też i być może Waszej grupie na FB, umieści Paulina Rutkowska, proszę w zeszycie napisać różnice między grzechem ciężkim i lekkim.

PRACA DOMOWA: Na podstawie zdobytej wiedzy zarówno z podręcznika, prezentacji oraz Internetu wyjaśnij w jakich sytuacjach niechodzenie do kościoła na mszę świętą niedzielną jest grzechem, a w jakich nie jest (proszę uwzględnić szczególnie obecną sytuację pandemii).Odpowiedzi obejmujące przynajmniej 10 zdań, proszę udzielić w zeszycie – zdjęcia lub skany odpowiedzi proszę przesłać  do 3 kwietnia na adres: peritus1985@wp.pl lub na FB. Prace należy podpisać

 

3 WA

TEMAT: Człowiek od poczęcia

Proszę obejrzeć film dotyczący początków życia człowieka https://www.youtube.com/watch?v=tH1bUmUryu4.

Na podstawie obejrzanego filmu oraz innych informacji odpowiedz napytanie, na czy polega etap prenatalny rozwoju człowieka?

Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. Termin nadsyłania prac to 3.04.2020 r. Prace będą ocenione!

1 TIER

TEMAT: Spotkania młodych chrześcijan

 1. Proszę obejrzeć film dotyczący historii powstania Światowych Dni Młodzieży – https://www.youtube.com/watch?v=UUcy2urmaz8
 2. Na podstawie filmu oraz informacji z podręcznika proszę w zeszycie napisać 4 powody organizowania takich spotkań oraz wypisz jeszcze inne rodzaje podobnych spotkań, o których wspomina podręcznik.
 3. Proszę na podstawie wiadomości z Internetu wyjaśnić, jakie jest znaczenie loga Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w 2016 roku.

 

1 LOA

TEMAT: „Szukałem Was”

Słowa znajdujące się  temacie dzisiejszej katechezy wypowiedział Papież Jan Paweł II do młodzieży w ostatnich chwilach swojego życia. Dokończeniem tego zdania są słowa „teraz Wy przyszliście do mnie”.

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II, pojawiło się określenie „pokolenie Jan Pawła II”. Na podstawie poniższego artykułu Grażyny Starzak pt.: „Wszyscy jesteśmy pokoleniem JP2!” napisz, jak możemy rozumieć to określenie.

UWAGA! Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. Termin nadsyłania prac to 3.04.2020 r. Prace będą ocenione!

 

„Zdaniem socjologów „Pokolenie JP2” jest „swoistą metaforą” odzwierciedlającą – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe – „tęsknoty Polaków do bycia lepszymi”. A ponieważ większość z nas, żyjących w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, w większym lub mniejszym stopniu dąży do tego, by stać się lepszymi – ludźmi, rodzicami, pracownikami itd. – wszyscy mamy prawo nazywać się Pokoleniem JP2!

O „Pokoleniu Jana Pawła II” mówi się w Polsce od dawna. Przy czym używa się trzech terminów: „Pokolenie JPII”, „Pokolenie JP2”, „Pokolenie ‘78”. Termin ten – według socjologów – określa pewien fenomen ludzi wierzących, żyjących i działających w Kościele podczas 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. To ta grupa wiernych, dla których osobowość papieża Polaka i jego nauczanie miały decydujący wpływ na ich myślenie i postępowanie. Gwoli ścisłości, termin „Pokolenie Jana Pawła II” pojawił się podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 roku. Po 2 kwietnia 2005 r., a więc po śmierci Jana Pawła II, można się było naocznie przekonać, że ono wciąż istnieje, a nadto, że jest jeszcze bardziej dynamiczne. Kogo można zaliczyć do Pokolenia JP2? Socjolog Anna Radiukiewicz twierdzi, że Pokolenie JP2 może obejmować kilka grup wiekowych. Jedna z nich to obecni czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie, którzy wchodzili w okres dojrzałości w momencie, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Drugą grupę mogą stanowić trzydziestolatkowie, którzy kształtowali swój system wartości w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i niejednokrotnie byli uczestnikami papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Do Pokolenia JP2 można również zaliczyć dzisiejszych dwudziestolatków oraz nastolatków, którzy nie pamiętają już innych papieży, jak tylko Jana Pawła II i jego następców.

Zdaniem socjologów „Pokolenie JP2” jest swoistą metaforą odzwierciedlającą – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe – tęsknoty Polaków, wywołane i uświadomione zwłaszcza po śmierci Jana Pawła II. „W tej metaforze zawiera się tęsknota za własną czystością etyczną, za chęcią bycia lepszym dla innych, pragnienie jedności z naszym społecznym otoczeniem czy wreszcie tęsknota za osobistym doświadczeniem sfery sacrum, które nagle wydało się możliwe do osiągnięcia” – pisze socjolog Barbara Munk w oparciu o książkę „JP II. Pokolenie czy mozaika wartości?”. Trudno dziwić się temu, że wiele osób, różniących się wiekiem, profesją, preferencjami politycznymi, deklaruje publicznie swą przynależność do „Pokolenia JP2”. „Jest to niewątpliwie wyraz – rozpaczliwego niekiedy – poszukiwania własnej tożsamości w świecie, w którym coraz więcej wartości stanowiących dotąd mocny punkt oparcia ulega degradacji bądź rozmyciu” – przedstawia swój punkt widzenia Barbara Munk.

Według ks. prof. Tadeusza Borutki z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie „Pokolenie JP2” tworzą ludzie, którzy nie zetknęli się w swoim wcześniejszym życiu z innym papieżem niż Jan Paweł II. W jego opinii chodzi tutaj przede wszystkim o identyfikację z wartościami, jakie głosił Jan Paweł II oraz jego stylem życia. „Należy mieć na uwadze takie wartości i styl życia, które znamionują: odwaga (papieskie słowa „nie lękajcie się!”), zdyscyplinowanie wewnętrzne („musicie od siebie wymagać!”) oraz zaufanie do ludzi („wy jesteście moją nadzieją!”)” – podkreśla ks. prof. Borutka w artykule opublikowanym na łamach Studia Socialia Cracoviensia z 2016 r. Autor przypomina, że ci, którzy twierdzą, iż nie ma „Pokolenia JPII”, używają często stwierdzenia, że słowne deklaracje ludzi nie pokrywają się z ich autentycznym życiem codziennym. „Nie jest to jednak argument dostateczny, bo człowiek znajduje się pod ustawiczną presją >ducha czasu<, który jest duchem tego świata. Jeśli jednak akceptuje wartości i styl życia Jana Pawła II, stale dąży do nawrócenia i przemiany życia z lepszym lub gorszym skutkiem. Bez względu na osobiste sukcesy czy upadki na tej drodze zawsze jednak Jan Paweł II pozostaje dla niego drogowskazem życiowym” – pisze we wspomnianym artykule ks. prof. Tadeusz Borutka

Ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Joanneum, w grudniu 2011 r. przeprowadził wśród studentów Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Warszawie sondażowe badania. Wśród czterech otwartych pytań umieścił w ankiecie jedno następującej treści: „Czy uważasz, że jesteś z Pokolenia JP2? Odpowiedź uzasadnij”.

– Wynik okazał się zaskakujący. Ok. 40 proc. studentów stwierdziło: „To, że urodziłem się za pontyfikatu Jana Pawła II nie uprawnia mnie do nazywania się Pokoleniem JP2. Dlaczego? Ponieważ nie znam wystarczająco jego nauczania”. Co więcej – studenci ci przeważnie dodawali: „Choć nie znam jego nauczania dogłębnie, to nie przeszkadza mi go kochać. On jest ważny w moim życiu” – relacjonuje ks. prof. Pawlina, dodając, że „znajomość nauczania papieskiego nie jest tak istotna dla zrozumienia fenomenu Pokolenia JP2”. Nie tylko w jego opinii ważne jest to, jak zapamiętaliśmy Jana Pawła II jako człowieka. Bo nie chodzi tylko o zapamiętanie słów, ale też czynów papieża Polaka. – To jest ten uniwersalny język, który rozumie każdy człowiek – podkreśla ks. prof. Pawlina.

„Nie był standardowym wychowawcą, ale ze swoim przekazem starał się iść wraz z duchem czasu. Upowszechnił nowy, nieznany dotąd Kościołowi katolickiemu, chrześcijaństwu i całemu światu, sposób kontaktu, zwłaszcza z młodzieżą wszystkich kontynentów. Nie bał się dialogu z młodymi ludźmi, o których mówi się obecnie, że są >trudnym< pokoleniem. I chociaż, przekazując młodzieży niełatwy depozyt Ewangelii, nie łagodził jego wymogów, zyskał wśród młodych pokoleń niekłamany autorytet, dla wielu stając się autentycznym przewodnikiem, mistrzem i wychowawcą”.

Artykuł pobrany ze strony Deon.pl (31.03.2020 r.)

 

FILOZOFIA

31.03.2020 r.

1 TIER

 

TEMAT: Metafizyka Arystotelesa

 1. Proszę zapoznać się z filmem prezentującym filozofię Arystotelesa

https://www.youtube.com/watch?v=m-7lWihs1to.

 1. Proszę przeczytać notatkę dotyczącą Arystotelesa w podręczniku (ss.165-171).
 2. Praca domowa: zadanie 3 ze strony 172. Proszę odpowiedzi przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. Termin nadsyłania prac to 3.04.2020 r. Niektóre z prac będą ocenione!

 


Ks.Piotr Wilkowski 26.03.2020 r.

Religia 

kl.3tel

Temat: Udział w misji Chrystusa, cz. II

Proszę zapoznać się z poniższą wypowiedzią Papieża Jana Pawła II i na jej podstawie proszę napisać w zeszycie w dziesięciu punktach, co takiego chrześcijaństwo dało społeczeństwu europejskiemu?

ZDJĘCIA LUB SKANY PRAC PROSZĘ PRZESŁAĆ DO 3 KWIETNIA 2020 ROKU NA ADRES: peritus1985@wp.pl. Prace zostaną ocenione! Prace należy podpisać.

Jan Paweł II

Udział chrześcijan w życiu politycznym Europy

7 XI 2003 — Spotkanie Papieża z uczestnikami seminarium zorganizowanego przez Fundację Roberta Schumana

7 listopada 2003 r. Ojciec Święty przyjął w Sali Klementyńskiej ok. 150 uczestników seminarium zorganizowanego w Rzymie przez Fundację Roberta Schumana na rzecz Współpracy Chrześcijańskich Demokratów w Europie. Na początku audiencji głos zabrał przewodniczący Fundacji Jacques Santer, który zapoznał Papieża z celami seminarium, przygotowującego młodych chrześcijan do aktywnego udziału w życiu politycznym Europy i promocji wartości chrześcijańskich w społeczeństwie. W przemówieniu Jan Paweł II zwrócił uwagę m.in. na obywatelskie zobowiązania chrześcijanina: «Zarzuty, jakimi często obarcza się działalność polityczną — stwierdził — nie usprawiedliwiają postawy obojętnego sceptycyzmu ze strony katolików, którzy mają obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za dobro społeczeństwa».

Panie Przewodniczący, szanowni Państwo!

 1. Z radością witam was wszystkich, przybyłych na seminarium zorganizowane przez Fundację Roberta Schumana. Pozdrawiam gorąco wszystkich zebranych, w sposób szczególny pragnę podziękować panu Jacques’owi Santerowi, który w waszym imieniu wyraził mi słowa uszanowania.

Jako chrześcijanie zaangażowani w życie publiczne zgromadziliście się, aby rozważyć otwierające się obecnie przed Europą możliwości. Powstająca teraz «nowa» Europa słusznie dąży do tego, by stać się «budowlą» trwałą i harmonijną. Oznacza to konieczność znalezienia właściwej równowagi pomiędzy rolą Unii Europejskiej a rolą państw członkowskich, a także pomiędzy nieuniknionymi wyzwaniami, jakie proces globalizacji stawia przed kontynentem, a szacunkiem dla różnych tradycji historycznych i kulturowych, dla narodowej i religijnej tożsamości mieszkańców Europy oraz dla specyficznego wkładu wnoszonego przez każde państwo członkowskie. Oznacza to również konieczność wznoszenia «budowli» gotowej na przyjęcie innych państw, poczynając od najbliższych sąsiadów, «domu» otwartego na różne formy współpracy, nie tylko gospodarczej, ale także społecznej i kulturalnej.

Europa musi uznać i zachować swe dziedzictwo

 1. Aby tak się stało, Europa musi uznać i zachować swe najcenniejsze dziedzictwo. Składają się na nie wartości, które miały i nadal mają opatrznościowy wpływ na dzieje jej cywilizacji. Wartości te związane są w pierwszym rzędzie z godnością osoby ludzkiej, świętością ludzkiego życia, centralną rolą rodziny, której podstawą jest małżeństwo, solidarnością, pomocniczością, praworządnością i solidną demokracją.

Do ugruntowania tych wartości przyczyniło się wiele tradycji kulturowych; nie sposób jednak zaprzeczyć, że to chrześcijaństwo było siłą zdolną upowszechniać, godzić i umacniać owe wartości. Logiczne zatem wydaje się, by w przyszłym europejskim traktacie konstytucyjnym, mówiącym o konieczności osiągnięcia «jedności w różnorodności» (por. Preambuła, § 5), znalazł się wyraźny zapis mówiący o chrześcijańskich korzeniach kontynentu. Społeczeństwu, które zapomina o swojej przeszłości, grozi, że nie będzie umiało radzić sobie z teraźniejszością, oraz — co gorsza — że stanie się ofiarą własnej przyszłości!

Katolicy w życiu społeczeństwa

 1. W posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa musiałem ze smutkiem zwrócić uwagę na tragedię, którą przeżywa — jak się zdaje — ten kontynent, dotknięty głębokim kryzysem wartości (por. n. 108), który doprowadził w rezultacie do kryzysu tożsamości.

W tym miejscu z zadowoleniem stwierdzam, że w tej dziedzinie można bardzo wiele uczynić dzięki odpowiedzialnemu i wielkodusznemu uczestnictwu w życiu «politycznym», a co za tym idzie, w licznych i różnorodnych działaniach o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturalnym, które mogą być podejmowane z myślą o budowaniu wspólnego dobra w sposób organiczny i zinstytucjonalizowany. Znane są wam słowa mojego poprzednika Pawła VI dotyczące tej kwestii: «Polityka jest trudnym sposobem (…) wypełniania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim» (Octogesima adveniens, 46).

Zarzuty, jakimi często obarcza się działalność polityczną, nie usprawiedliwiają postawy obojętnego sceptycyzmu ze strony katolików, którzy mają obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za dobro społeczeństwa. Nie wystarczy wzywać do budowania sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Trzeba również pracować z pełnym oddaniem i w sposób kompetentny na rzecz promocji trwałych wartości ludzkich w życiu publicznym, zgodnie ze słusznymi zasadami obowiązującymi w działalności politycznej.

Poznawać naukę społeczną Kościoła

 1. Chrześcijanin winien ponadto czuwać, by «sól» jego chrześcijańskiego zaangażowania nie utraciła swego «smaku» oraz by «światło» jego ideałów ewangelicznych nie zostało przysłonięte przez pragmatyzm bądź — co gorsza — przez utylitaryzm. Z tego względu chrześcijanin musi pogłębiać znajomość chrześcijańskiej nauki społecznej, dążyć do przyswojenia sobie jej zasad oraz mądrze je stosować, tam gdzie to konieczne.

Wymaga to gruntownej formacji duchowej, ożywianej modlitwą. Człowiek powierzchowny, letni duchem bądź obojętny, czy też przesadnie zabiegający o sukces i popularność nigdy nie będzie umiał w sposób należyty wypełniać swoich obowiązków politycznych.

 1. Drodzy przyjaciele, w tych dniach, poświęconych refleksji nad Europą, warto przypomnieć, że wśród głównych rzeczników ponownego zjednoczenia tego kontynentu byli ludzie kierujący się głęboką wiarą chrześcijańską, tacy jak Adenauer, De Gasperi i Schuman. Czy możemy na przykład nie docenić faktu, że w 1951 r., przed rozpoczęciem trudnych negocjacji, które miały doprowadzić do przyjęcia Traktatu Paryskiego, postanowili oni spotkać się w klasztorze benedyktyńskim w dolinie Renu, aby modlić się i medytować?

Źródło: strona internetowa Deon.pl.

kl.2lo

Temat: Grzech – odejście od Królestwa Bożego

 

Na podstawie prezentacji multimedialnej, którą na Waszej grupie na FB, umieścił Jakub Korycki, proszę w zeszycie napisać różnice między grzechem ciężkim i lekkim.

PRACA DOMOWA: Na podstawie zdobytej wiedzy zarówno z podręcznika, prezentacji oraz Internetu wyjaśnij w jakich sytuacjach niechodzenie do kościoła na mszę świętą niedzielną jest grzechem, a w jakich nie jest (proszę uwzględnić szczególnie obecną sytuację pandemii).Odpowiedzi obejmujące przynajmniej 10 zdań, proszę udzielić w zeszycie – zdjęcia lub skany odpowiedzi proszę przesłać  do 3 kwietnia na adres: peritus1985@wp.pl lub na FB. Prace należy podpisać

kl.3 lo

TEMAT: Miłość małżeńska jako zadanie

1.Na podstawie tekstu zamieszczonego w załączniku, napisz, jakie zadania (zarówno w formie praw, jak i obowiązków) ma matka w rodzinie.

 1. Napisz, co możemy przeczytać w konstytucji Polski o rodzinie.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE: Proszę odpowiedzi na powyższe dwa pytania przesłać mi na maila: peritus1985@wp.pl., lub też na FB. Preferowanym jest wykonanie skanu lub zdjęcia swojej pracy. Termin nadsyłania prac to 3.04.2020 r. Każdy z uczniów otrzyma ocenę! Prace należy podpisać.

 kl.1 tlR , 1 tieR

TEMAT: Misyjna działalność Kościoła

 1. Proszę przeczytać w podręczniku na s. 97, świadectwo Ani – polskiej wolontariuszki pracującej w Boliwii oraz krótki życiorys o. Damiana z Molokai. Na podstawie tych dwóch tekstów należy wykonać zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach na s. 44.
 2. Na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza – Mt 28, 18-20 (tekst znajduje się  w podręczniku), w zeszycie odpowiedz na pytanie: dlaczego chrześcijanie wyjeżdżają do innych państw i  głoszą tam naukę o Jezusie?
 3. Praca DOMOWA: Podaj cztery różnice między misjonarzem i wolontariuszem, działającym w organizacji państwowej? Odpowiedzi proszę napisać w zeszycie i przesłać zdjęcie lub skan na adres: peritus1985@wp.pl do 3 kwietnia. Prace zostaną ocenione. Prace należy podpisać

 kl.1 tl

TEMAT: Światowe Dni Młodzieży

 1. Proszę obejrzeć film dotyczący historii powstania Światowych Dni Młodzieży – https://www.youtube.com/watch?v=UUcy2urmaz8 oraz zapoznać się z notatką w podręczniku a stronach 95 i 96.
 2. Na podstawie słów ks. Domenico Sigalini odpowiedz w zeszycie na pytanie: Jakie jest znaczenie Światowych Dni Młodzież?

„Światowe Dni Młodzieży jest oryginalnym wydarzeniem wiary. To propozycja, która przekracza cały fronton Kościoła w sensie budowlanym, przekracza wszystkie inne spotkania młodych. Jest to zupełnie coś innego. Tutaj jesteśmy zmuszeni, aby otworzyć się na głębie i na to, co niewyrażalne. Jest to propozycja wiary, propozycja odczytania swojej wiary razem z Papieżem i razem z tyloma młodymi z całego świata”.

 1. Na podstawie fragmentu Listu Jana Pawła II do młodych uzupełnij w zeszycie tekst:

Młodość otwiera przed Wami różne perspektywy, zadaje Wam projekt całego życia. Stąd pytanie o wartości. Stąd pytanie o sens, o prawdę, o dobro i zło. Kiedy Chrystus, odpowiadając, każe Wam wszystko to odnieść do Boga, to równocześnie wskazuje, jakie jest ich źródło i postawa w Was samych. Każdy z Was bowiem jest obrazem i podobieństwem Boga poprzez sam akt stworzenia. To właśnie ów obraz i podobieństwo sprawia, że stawiacie takie pytania, że musicie je stawiać. One wszystkie świadczą o tym, jak bardzo człowiek nie może siebie pojąć bez Boga – i nie może też siebie urzeczywistnić bez Boga.

Niedokończone zdania nr 1:

Jan Paweł II w czasie Światowych Dni Młodzieży mówił młodym na temat ……... ……………. Podkreślał, że źródłem tych ………………………….  w młodych jest sam Bóg, gdyż każdy jest ……… …………….. i ……………..…………. Boga.

Papież w swoim nauczaniu do młodych wzywał do tego, żeby w swoim życiu kierowali się prawdą i dobrem, które pochodzą od Boga.

 1. Odpowiedzi na powyższe pytania proszę udzielić w zeszycie i przesłać zdjęcie lub skan na adres: peritus1985@wp.pl do 3 kwietnia. Prace należy podpisać, zostaną ocenione.

 

 


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


RELIGIA  (ks. P.W.)

27.03.2020 r.

Klsa 1 LOA

TEMAT: Światowe Dni Młodzieży

 1. Proszę obejrzeć film dotyczący historii powstania Światowych Dni Młodzieży – https://www.youtube.com/watch?v=UUcy2urmaz8 oraz zapoznać się z notatką w podręczniku a stronach 95 i 96.
 2. Na podstawie słów ks. Domenico Sigalini odpowiedz w zeszycie na pytanie: Jakie jest znaczenie Światowych Dni Młodzież?

„Światowe Dni Młodzieży jest oryginalnym wydarzeniem wiary. To propozycja, która przekracza cały fronton Kościoła w sensie budowlanym, przekracza wszystkie inne spotkania młodych. Jest to zupełnie coś innego. Tutaj jesteśmy zmuszeni, aby otworzyć się na głębie i na to, co niewyrażalne. Jest to propozycja wiary, propozycja odczytania swojej wiary razem z Papieżem i razem z tyloma młodymi z całego świata”.

 1. Na podstawie fragmentu Listu Jana Pawła II do młodych uzupełnij w zeszycie tekst:

Młodość otwiera przed Wami różne perspektywy, zadaje Wam projekt całego życia. Stąd pytanie o wartości. Stąd pytanie o sens, o prawdę, o dobro i zło. Kiedy Chrystus, odpowiadając, każe Wam wszystko to odnieść do Boga, to równocześnie wskazuje, jakie jest ich źródło i postawa w Was samych. Każdy z Was bowiem jest obrazem i podobieństwem Boga poprzez sam akt stworzenia. To właśnie ów obraz i podobieństwo sprawia, że stawiacie takie pytania, że musicie je stawiać. One wszystkie świadczą o tym, jak bardzo człowiek nie może siebie pojąć bez Boga – i nie może też siebie urzeczywistnić bez Boga.

Niedokończone zdania nr 1:

Jan Paweł II w czasie Światowych Dni Młodzieży mówił młodym na temat ……... ……………. Podkreślał, że źródłem tych ………………………….  w młodych jest sam Bóg, gdyż każdy jest ……… …………….. i ……………..…………. Boga.

Papież w swoim nauczaniu do młodych wzywał do tego, żeby w swoim życiu kierowali się prawdą i dobrem, które pochodzą od Boga


Religia ks. R. W.

26.03.2020

Kl. 1 WA i 1 WR

Temat: Czy naprawdę warto się modlić?

Przepisz do zeszytu i rozwiąż quiz:

Ćwiczenie Quiz

 1. Który z rodzajów modlitw jest najbardziej bezinteresowny?
 2. a) modlitwa uwielbienia,
 3. b) modlitwa dziękczynienia,
 4. c) modlitwa kontemplacyjna.
 5. Kto nauczył nas modlitwy Ojcze nasz?
 6. a) św. Piotr,
 7. b) Maryja,
 8. c)
 9. Która z form modlitewnych pobudza naszą myśl, wyobraźnię i uczucia?
 10. a) modlitwa ustna,
 11. b) modlitwa kontemplacyjna,
 12. c) modlitwa rozmyślania.
 13. Co oznaczają słowa „W każdym położeniu dziękujcie”?
 14. a) oznaczają, że mamy dziękować, leżąc, siedząc i stojąc,
 15. b) oznaczają, że za wszystko, co nas spotyka, mamy dziękować Bogu – także za trud i cierpienie,
 16. c) oznaczają, że mamy dziękować tylko za radości.
 17. Forma modlitwy, która wyraża się w milczeniu, to:
 18. a) modlitwa kontemplacyjna,
 19. b) modlitwa dziękczynienia,
 20. c) modlitwa uwielbienia.
 21. Kto jest autorem słów: Modlitwa jest „wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”?
 22. a) bł. Jan Paweł II,
 23. b) Benedykt XVI,
 24. c) św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Ewentualne pytania do mnie proszę kierować na adres: ks.r.winnicki@gmail.com lub przez aplikację messenger.

Klasa 2 WA i 2 TI

Temat: Transplantacja i honorowe krwiodawstwo.

W oparciu o poniższy tekst odpowiedz na pytania: dlaczego moralna ocena transplantacji przez Kościół jest pozytywna? Jakie problemy moralne pojawiają się przy transplantacji?

Tekst:

Dlaczego ważne jest oddawanie organów?

Oddawanie organów może przedłużyć życie lub

podwyższyć jakość życia, dlatego jest prawdziwą

służbą na rzecz bliźniego, o ile ludzie nie są do tego

zmuszani. [2296]

Dawca musi za życia dobrowolnie i świadomie zgodzić się

na to i nie może być uśmiercony w celu pozyskania organów.

Istnieją żyjący dawcy np. szpiku kostnego lub nerek.

Pobranie organów od osoby zmarłej wymaga stwierdzenia

zgonu i zgody dawcy wyrażonej za jego życia lub

przez jego prawnego reprezentanta.

Ewentualne pytania do mnie proszę kierować na adres: ks.r.winnicki@gmail.com lub przez aplikację messenger.

Kl. 3 TI

Temat: Bezcenny dar życia.

Wejdź w następujący link http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm , przeczytaj punkty od 2273 do 2275 i odpowiedz na pytanie: jaka jest moralna ocena eksperymentów na embrionach?

Ewentualne pytania do mnie proszę kierować na adres: ks.r.winnicki@gmail.com lub przez aplikację messenger.

Kl. 4 TE i TL

Temat:  Zagrożenia miłości w rodzinie.

Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie zawarte w tytule.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=E4arPiFuU00

Ewentualne pytania do mnie proszę kierować na adres: ks.r.winnicki@gmail.com lub przez aplikację messenger.


 RELIGIA  ks. P.W.

kl.2 lo, 2 tel

24.03.2020-25.03.2020

TEMAT: Powtórzenie wiadomości dotyczących wolności i grzechu

Na podstawie konferencji ks. dr. Piotra Pawlukiewicza „Dlaczego Pan Bóg nie reaguje na grzech?”

https://www.youtube.com/watch?v=g79mE-EesJQ

odpowiedz w zeszycie na pytanie: jaka jest reakcja Boga na grzech człowieka?

kl.1 TIER

TEMAT: Powtórzenie wiadomości

Proszę na podstawie podręcznika o przypomnienie wiadomości z następujących tematów:

– wiara chrześcijańska a idee oświecenia,

– Kościół w czasach rewolucji francuskiej,

– chrześcijaństwo a judaizm, islam.

KL.3 WA

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o małżeństwie i rodzinie

Proszę obejrzeć wywiad z ks. dr. Wojciechem Kućką dotyczący nauczania Kościoła o rodzinie: https://www.youtube.com/watch?v=o_F83yMIKMA

KL.1 lo

TEMAT: Powtórzenie wiadomości

 1. Chrzest – definicja, warunki przyjęcia, szafarz chrztu, kto może być chrzestnym?
 2. Bierzmowanie – warunki przyjęcia, skutki bierzmowania
 3. Eucharystia – rola Eucharystii w życiu Kościoła, cuda eucharystyczne, święta nakazane.
 4. Sakrament pokuty i pojednania – czym jest spowiedź, pięć warunków spowiedzi, różnica między grzechem ciężkim a powszednim.
 5. Namaszczenie chorych – obecne a dawne rozumienie tego sakramentu.

 

                                                           FILOZOFIA                                                                  

kl.1 TIER

24.03.2020

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o Platonie

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=pdlCZViPBHs

wypisz  najważniejszych cech nauczania Paltona


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Religia ks. R.W.

20.03.2020

Kl. 1 WA i 1 WR

Temat: Patronowie Polski

W oparciu o konferencję odpowiedz na pytania:

Dlaczego możemy powiedzieć, że św. Wojciech, to święty, któremu nic w życiu nie wyszło?

Odbiciem czyjego życia było życie św. Wojciecha? Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Link do konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=b4bZ5C-pjKE

 

Kl. 2 WA i 2 TI

Temat: Wojna i terroryzm.

W oparciu o poniższe teksty odpowiedz na pytania i zapisz je w zeszycie:

Jak chrześcijanin powinien reagować na agresję?

Wobec siebie? Wobec innych? Wobec narodu/swojej ojczyzny?

Tekst:

Jak Jezus wyjaśnia potrzebę odrzucenia użycia siły?

Jezus wysoko sobie ceni działanie bez użycia siły. Poleca swoim uczniom: „Nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (M t 5, 39). [2311] Podczas pojmania Jezus napomina Piotra, który chciał Go bronić siłą: „Schowaj miecz do pochwy!” (J 18, 11). Jezus nie wzywa do sięgnięcia po broń. Milczy przed Piłatem. Jego drogą jest stanąć po stronie ofiar, iść na krzyż, zbawić świat miłością i pobłogosławić zaprowadzających pokój. Dlatego Kościół szanuje ludzi, którzy z pobudek sumienia odmawiają użycia broni, mimo to jednak angażują się w sprawy społeczne. -» 283-284

Czy chrześcijanie powinni być pacyfistami?

Kościół walczy o pokój, ale nie reprezentuje radykalnego pacyfizmu. Nie można bowiem ani jednostkom, ani instytucjom państwa czy społecznościom odmówić podstawowego prawa do uprawnionej i zbrojnej obrony. Z etycznego punktu widzenia wojna jest uzasadniona tylko jako środek ostateczny. [2308] Kościół mówi jednoznaczne „Nie” dla wojny. Chrześcijanie powinni zrobić wszystko, aby już w zarodku zdusić nastroje wojenne: przeciwstawiać się zbrojeniu i handlowi bronią; walczyć z dyskryminacją na tle rasowym, etnicznym i religijnym; przyczyniać się do niwelowania dysproporcji gospodarczych i społecznych i tym samym wzmacniać pokój. -» 283-284

Kiedy jest dozwolone użycie wojska?

Użycie wojska jest możliwe tylko w najbardziej skrajnych przypadkach. Istnieją następujące kryteria „wojny sprawiedliwej”: 1. Upoważnienie kompetentnych władz. 2. Sprawiedliwy powód. 3. Sprawiedliwy zamiar. 4. Wojna musi być ostatnią możliwością. 5. Zastosowane środki muszą być adekwatne. 6. Musi istnieć perspektywa powodzenia działań.

Kl. 3 TI

Temat: Problemy współczesnego świata.

Wejdź w link http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm odszukaj punkty 2290 i 2291 i w zeszycie odpowiedz na pytania:

Jaka cnota chroni człowieka przed problemami związanymi z alkoholizmem, nikotynizmem i lekomanią? Co Kościół mówi na temat zażywania narkotyków?

Kl. 4 TE i 4 TL

Temat: Maryja-Matka Świętej Rodziny.

W oparciu o tekst Łk 2, 41-52 odpowiedź na pytania:

Czego dowiadujemy się o życiu św. Rodziny? Jakie miejsce w życiu św. Rodziny zajmowała relacja do Boga? Czego współczesne rodziny chrześcijańskie mogą się uczyć od Rodziny z Nazaretu?


Religia ks. P.W.

19.03.2020 r.

kl.1 LOR

TEMAT: Misyjna działalność Kościoła

 1. Proszę przeczytać w podręczniku na s. 97, świadectwo Ani – polskiej wolontariuszki pracującej w Boliwii oraz krótki życiorys o. Damiana z Molokai. Na podstawie tych dwóch tekstów należy wykonać zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach na s. 44.
 2. Na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza – Mt 28, 18-20 (tekst znajduje się  w podręczniku), w zeszycie odpowiedz na pytanie: dlaczego chrześcijanie wyjeżdżają do innych państw i  głoszą tam naukę o Jezusie?
 3. Praca dla chętnych – podaj trzy różnice między misjonarzem i wolontariuszem, działającym w organizacji państwowej?

kl.1 TLR

TEMAT: Powtórzenie – chrześcijaństwo a inne religie

Na podstawie artykułu „W poszukiwaniu kontaktu z Bogiem”  https://www.kazdystudent.pl/a/szukanieboga.html, oraz informacji z podręcznika przygotuj krzyżówkę z hasłem religie świata, dotyczącą informacji o wspomnianych w artykule religiach.

kl.1 TI

TEMAT: Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, cz. II

Na podstawie kazania Jana Pawła II, wygłoszonego w Płocku w 1991 roku, wypisz 10 wskazówek dla współczesnego Polaka

https://www.youtube.com/watch?v=VzMHenbQdl0

kl.3 WA

TEMAT: Powtórzenie wiadomości

 1. Należy zapoznać się z poniższymi pytaniami i odpowiedziami, a następnie w zeszycie, proszę rozwiązać dwa zadania znajdujące się pod pytaniami.

Pytania:

 1. Co to jest Dzień Świętości Życia? (Jest to dzień przypominający o tym, iż życie ludzkie jest święte)
 2. Kiedy przypada Dzień Świętości Życia? (25 marca)
 3. Dokończ zdanie: Życie ludzkie jest święte od … (od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci)
 4. Jaka jest różnica pomiędzy NPR a antykoncepcją? (NPR to planowanie rodziny zgodne z naturalnym cyklem kobiety, a antykoncepcja jest metodą zapobiegania ciąży.)
 5. Wyjaśnij skrót NPR. (Naturalne planowanie rodziny)
 6. Wymień trzy rodzaje naturalnego planowania rodziny. (owulacyjna inaczej nazywana metodą Billingsa; objawowo – termiczna; badanie szyjki macicy)
 7. Na czym polega metoda owulacyjna planowania rodziny. (Metoda owulacyjna polega na obserwacji i ocenie śluzu szyjki macicy kobiety w czasie całego cyklu miesiączkowego)
 8. Na czym polega metoda objawowo-termiczna naturalnego planowania rodziny? (Metoda ta polegaj na pomiarze podstawowej temperatury ciała oraz ocenie śluzu i/lub obserwacji szyjki macicy)
 9. Na czym polega metoda termiczna naturalnego planowania rodziny? (Metoda ta polega na obserwacji podstawowej temperatury ciała w czasie cyklu miesiączkowego kobiety)
 10. Wymień 5 etapów życia człowieka (okres prenatalny, niemowlęctwo, dzieciństwo, dorastanie, dojrzałość)
 11. Kto jest dawcą życia dziecka? (Bóg)
 12. Wymień 3 przykłady ojców, którzy są autorytetami w ojcostwie. (św. Józef, bł. Alojzy Quattrocchi, św. Ludwik IX (król Francji), św. Władysław I (król Węgier)
 13. Wymień cechy odpowiedzialnego ojca. (okazywanie autentycznego zainteresowania dobrem dziecka; akceptowanie każdego dziecka takim, jakie jest; zachęcanie dziecka do rozwijania talentów; aktywne uczenie dziecka dyscypliny; pozostawanie z dzieckiem w stałym kontakcie)
 14. Wymień trzy przykłady świętych matek, które są autorytetami w macierzyństwie. (Maryja, św. Monika, św. Giana Beretta Molla, św. Anna)
 15. Jaka jest rola matki w rodzinie? (mogą pojawić się różne odpowiedzi, m.in.: opiekuńczość, okazywanie miłości, wychowywanie do wartości i czułości, poświęcenie, daje poczucie bezpieczeństwa)
 16. Wyjaśnij pojęcie adopcji. (Adopcja to przysposobienie, usynowienie – forma przyjęcia do rodziny dziecka, które zostało osierocone przez śmierć rodziców biologicznych, porzucone, bądź zostało umieszczone w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym przez niemożność rodziców biologicznych do sprawowania nad nim opieki lub zrzeczenie się przez nich tych praw)
 17. Wymień trzy rodzaje adopcji. (adopcja jako przysposobienie; adopcja duchowa; adopcja na odległość)
 18. Wymień 4 zadania rodziny na podstawie dokumentu papieża Jana Pawła II Familiaris consortio. (1. tworzenie wspólnoty osób, 2. służba życiu, 3. udział w rozwoju społeczeństwa, 4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła)

ĆWICZENIA:

Zadanie 1:

1.. 25 marca każdego roku obchodzimy święto nazywane………………………

2.. Proszę uzupełnić brakujące wyrazy w zdaniu:

…. „Życie ludzkie jest ……………………… od ………………………………., aż do naturalnej śmierci.

3.. Jak nazywa się metoda planowania rodziny, która jest alternatywą dla in vitro?

4.. Proszę wymienić trzy przykłady ojców wyniesionych na ołtarze przez Kościół:

5.. Proszę wymienić trzy rodzaje adopcji:

Zadanie  2:

1.. Proszę wyjaśnić skrót NPR.

2.. Proszę podać różnice miedzy NPR a antykoncepcją

3.. Kiedy w Kościele obchodzony jest Dzień Świętości Życia

4.. Proszę wymienić trzy przykłady matek wyniesionych na ołtarze przez Kościół:

5.. Proszę wymienić trzy zadania rodziny:

 

kl.3 LO

TEMAT: Miłość małżeńska darem Boga

 1. Proszę zapoznać się rodzajami miłości na podstawie załącznika (miłość według starożytnych Greków oraz trzy rodzaje miłości umieszczone w punkcie „zastosuj”).
 2. Proszę z uwagą obejrzeć prezentację dotyczącą encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, następnie w zeszycie należy wypisać czym różni się miłość ukazana w encyklice od miłości, która występuje w wielu serialach?

FILOZOFIA

19.03.2020 r.

kl.1 LOR

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o Platonie

Na podstawie prezentacji multimedialnej oraz animacji należy powtórzyć najważniejsze informacje dotyczące filozofii Platona oraz rozwiązać w zeszycie ćwiczenia dołączone do prezentacji.

Informacje w podręczniku na ten temat znajdują się na stronach: 155-162.


Filozofia Klasa I TLR, Religia Klasy: I TI, I TL, II TEL, I LOR, III TEL

Materiał do druku


Religia ks. P .W.

kl. 1 TI

Religia 18.03. 2020 r.

TEMAT : Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
Na podstawie prezentacji multimedialnej, podręcznika oraz informacji z
Internetu należy wypełnić tabelkę dotyczącą pielgrzymek Jana Pawła II do
Polski.

 

 

 

 

 

Pielgrzymki do Polski

kl. 1 TL

TEMAT: Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, cz. II
Na podstawie kazania Jana Pawła II, wygłoszonego w Płocku w 1991 roku,
wypisz 10 wskazówek dla współczesnego Polaka
https://www.youtube.com/watch?v=VzMHenbQdl0

kl. 2 TEL

TEMAT: Grzech – odejście od Królestwa Bożego
Prezentacja o grzechu
Należy przyswoić : definicję grzechu, definicję grzechu pierworodnego, różnica
między grzechem śmiertelnym a powszednim.
Na podstawie artykułu: spotkania „100 pytań do…” z biskupem Grzegorzem
Rysiem na Przystanku Jezus 2015” odpowiedz na pytanie:
Dlaczego każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym?
„Możemy być oburzeni, że grzech pierworodny to jest grzech dziedziczny. Ktoś u początku
ludzkości narozrabiał, a ja mam konsekwencje tego ponosić?
Interesuje mnie grzech pierworodny u małych dzieci, u niemowlaków. Jak niemowlak może
być grzeszny, skoro to jest dziecko moim zdaniem czyste jak łza. Nie jest niczego świadome:
nie ma świadomości, że żyje, nie ma świadomości, że – za przeproszeniem – sra pod siebie.
Dlaczego to niemowlę jest grzeszne? Co może być grzesznego w dziecku?
Odpowiada bp Grzegorz Ryś:
Bardzo dobre pytanie i bardzo dobre wyczucie. Grzech pierworodny nie ma charakteru
osobistej winy. To dziecko nie ma żadnej winy, absolutnie. Dlatego zdarzają się takie
dramaty, że dzieci umierają. Nikt nie twierdzi, że są potępione, bo umarły w stanie grzechu.
Są święte. To jest trudna prawda, ale ona mówi tyle, że w momencie, kiedy człowiek się
rodzi, to z racji decyzji podjętej przez pierwszych ludzi rodzi się w stanie nieprzyjaźni z
Bogiem. Ale to nie jest jego osobista wina. Nie ma charakteru osobistej winy. Natomiast jakie to ma konsekwencje w człowieku?
W Katechizmie czytamy o tym, że człowiek wewnętrznie jest „spękany”, że nie przychodzi
mu z łatwością czynienie dobra. To jest to, co Pismo Święte nazywa „potrójną
pożądliwością”. We mnie jest pycha, we mnie jest chciwość i we mnie też jest skłonność do
nieczystości. I to nie jest tak mocne, że ja nie mogę być dobry, ale że czynienie dobra
przychodzi mi z trudem. To jest ważne także dlatego, żeby człowiek rozumiał, że nie raz
konsekwencje jego grzechu nie dotykają tylko jego samego. My możemy być oburzeni, że grzech pierworodny to jest grzech dziedziczny. Ktoś u początku ludzkości narozrabiał, a ja mam konsekwencje tego ponosić. Dobrze, ale pomyślcie, czy tak jest, że w przypadku naszych grzechów konsekwencje ponosimy tylko my sami? Wcale nie.
I to jest poważne myślenie o grzechu. Bo my byśmy bardzo chcieli, żeby konsekwencje
naszych grzechów dotykały tylko nas. Ale to nie jest prawda. To jest tak, że konsekwencje mojego grzechu mogą dotykać bardzo wielu ludzi w życiu. I to nie jest ich wina. To nie jest ich wina, że im na przykład trudniej jest czynić dobro przeze mnie. I to jest właśnie to, co mamy na myśli, mówiąc o grzechu pierworodnym. Nie ma mowy o żadnej winie osobistej, dziecko jest niewinne. Nie ma debaty”.
Na podstawie: Link
Link

kl. 1 LOR

TEMAT: Powtórzenie – chrześcijaństwo a inne religie
Na podstawie artykułu „W poszukiwaniu kontaktu z Bogiem”
Link, oraz informacji z podręcznika przygotuj krzyżówkę z hasłem religie świata, dotyczącą informacji o wspomnianych w artykule religiach.

kl. 3 TEL

TEMAT: Udział w misji Chrystusa
Po lekturze artykułu ks. profesora Piotra Moskala pt. Społeczny wymiar religii”,
dokonaj streszczenia artykułu w zeszycie oraz podaj pięć przykładów roli religii
we współczesnym społeczeństwie.

http://zsznasielsk.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-ks.-Piotr-Moskal-kl.-3-tel..pdf


Filozofia 18.03. 2020 r.
kl. 1 TLR

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o Platonie
Na podstawie prezentacji multimedialnej oraz animacji należy powtórzyć
najważniejsze informacje dotyczące filozofii Platona oraz rozwiązać w zeszycie
ćwiczenia dołączone do prezentacji.
Informacje w podręczniku na ten temat znajdują się na stronach: 155-162.
http://zsznasielsk.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gra_cieni_Platona-kl.-1-tlR-Filozofia.pdf