Eko Projekt

We wrześniu 2009 r Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku przystąpił do projektu edukacyjnego „Nie podgrzewaj atmosfery” realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Projekt ten dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolnym koordynatorem projektu została Urszula Dalecka, która we współpracy z Mariolą Górską opracowała i zrealizowała etapy projektu.

Celem projektu było:

W ramach realizacji celów projektu uczniowie:

  •   wykonali plakaty o tematyce ekologicznej min: „ochrona klimatu”, „zapobieganie dewastacji przyrody”,

„działania proekologiczne”. Plakaty te zostały zaprezentowane na forum szkoły w postaci gazetek ściennych. – przygotowali referaty
nt „Jak poprawić jakość naszego środowiska i jakość naszego życia”. Referaty te zostały dołączone do prowadzonej w szkole Księgi Ekologii

  •   wykonali prezentacje multimedialne związane z ochroną środowiska – wybrane prace zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Działalnością proekologiczną uczniowie zainteresowali również rodziców. W czasie zebrania z rodzicami uczennice odczytały apel nt. ochrony klimatu i codziennych działań zmniejszających degradację środowiska naturalnego oraz rozdały ulotki informacyjne otrzymane w ramach projektu. Wszelkie informacje nt. projektu i podejmowanych działań ukazywały się w gazetce szkolnej.

Głównym punktem był Dzień Ekologiczny – „Święto klimatu”. W tym dniu nauczyciele przeprowadzili lekcje ekologiczne wg. scenariusza zmodyfikowanego przez U.Dalecką – „Klimatyczni w akcji”, oraz przygotowali kreacje ekologiczne zgodnie z regulaminem konkursu Eko-mody opracowanym przez M.Górską. Podsumowanie działań ekologicznych uczniów nastąpiło na hali sportowej. Po powitaniu zebranych, wyborze jury oceniającego pokaz strojów ekologicznych odbył się apel – wg. scenariusz „Fatalna Ósemka”. Po apelu przystąpiono do prezentacji strojów. W przerwach między pokazami odczytywano krótkie informacje dotyczące ochrony i niszczenia klimatu. Na zakończenie odbył się Eko–Quiz z nagrodami dla uczniów (za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania) dotyczący ochrony i niszczenia klimatu. Jury wręczyło dyplomy i nagrody za najlepszy strój ekologiczny. W przygotowaniu „Święta klimatu” wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły.

Mamy nadzieje że ten dzień na długo zostanie w pamięci uczniów a zwłaszcza to o czym wszyscy powinniśmy pamiętać aby Ziemia pozostała piękna i zasobna.

Urszula Dalecka, Mariola Górska

A oto prezentacje multimedialne dotyczące ekologii stworzone przez uczniów naszej szkoły