Kalendarium

KALENDARZ

IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I APELI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Tematyka

Termin

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016

Spotkanie RP z młodzieżą

Dyrektor, RP

2.

Otrzęsiny i ślubowanie uczniów klas pierwszych

15-30.09.2016

Uroczysty apel

Dyrekcja, Samorząd szkolny, Wychowawcy klas I

3.

Dzień Papieski – wybór Jana Pawła II na papieża.

17-19. 10.2016

Akademia

ks. Grzegorz Bednarczyk

ks. Piotr Wilkowski

4.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2016

Uroczysta akademia

Dyrekcja, RP, Samorząd szkolny, p.K.Turek

5.

 

Rocznica odzyskania niepodległości

10.11.2016

apel

p.E. Niesłuchowska

p.B. Kowalska

6.

Jasełka Bożonarodzeniowa

22.12.2016

Akademia

ks. Grzegorz Bednarczyk

ks. Piotr Wilkowski

7.

Podsumowanie wyników nauczania za I semestr

26.01.2017

Gazetka

Dyrektor,

Samorząd Szkolny

8.  

Analiza i ocena stanu czytelnictwa młodzieży

26.01.2017 apel p.I. Kędel

9.

 

Dzień Wiosny

21.03.2017

apel

Samorząd, Wychowawcy

10.

 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

27.04.2017

apel

p. I. Górecka, p.S. Sotowicz

11.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach IV i III (kończących)

28.04.2017

Spotkanie z absolwentami

 

Wychowawcy klasy IV i III,

Dyrektor

Samorząd szkolny

12.

Piknik „Dzień Dziecka na Lipowej”

01.06.2017

Piknik, zawody sportowe, popularyzacja nauki języków  obcych

Zespół ds. Promocji, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele języków obcych

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23.06.2017

Spotkanie z młodzieżą

Dyrektor,

Wychowawcy,

Samorząd Szkolny,

p.W.Skurczyńska , p.A. Łączyńska