GRAMMAR RACE – ONLINE VERSION – II edycja

Szanowni Państwo,

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku serdecznie zapraszają uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Języka Angielskiego „GRAMMAR RACE – ONLINE VERSION – II edycja”. Konkurs odbędzie się 9 maja 2022 roku na platformie TESTPORTAL. Link do testu zostanie udostępniony na Facebooku na profilu Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 9 maja 2022 roku o godz. 11.00.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozszerzanie i wzbogacanie swojej bazy językowej.

Szczegóły dotyczące organizowanego przez nas konkursu znajdą Państwo w Regulaminie (załącznik nr 1) .

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowanie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres sekretariat@zsznasielsk.pl

Na zgłoszenia czekamy do 20.04.2022 roku.

Zachęcamy do udziału i życzymy przyjemnej nauki!

Organizatorzy Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU