Konkurs języka angielskiego dla klas ósmych

Szanowni Państwo,

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku serdecznie zapraszają uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału  w Konkursie Języka Angielskiego „GRAMMAR RACE – ONLINE VERSION”.  Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i konieczność przestrzegania obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych konkurs odbędzie się 7 czerwca 2021 roku na platformie TESTPORTAL. Link do testu zostanie udostępniony na Facebooku na profilu Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 7 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozszerzanie i wzbogacanie swojej bazy językowej.

Szczegóły dotyczące organizowanego przez nas konkursu znajdą Państwo w Regulaminie (załącznik nr 1) .

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowanie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres sekretariat@zsznasielsk.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31.05.2021 roku.

Zachęcamy do udziału i życzymy przyjemnej nauki!

Organizatorzy Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

DEKLARACJA UDZIALU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU