Język angielski


Tydzień XIV  22 czerwca 2020 r.


Język angielski Pan P.S.

ILOR

22.06.20

Lesson Topic: Using who/that/which in basic defining relative clauses – continuation

Please do Ex. 1-6 p. 66 in your WB. We will check this during our online lesson.

 

24.06.20,

Lesson Topic: A perfect student – Focus Vlog

Please watch the video and answer the question: How do the speakers describe a perfect student?

 

25.05.20

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do Ex. from unit 5.5 https://quizlet.com/join/7ttjF4VEn

I will see your results in the app.

 

ILOA

22.06.20

Lesson Topic: Understanding the main points in a simple descriptive text on a familiar topic

Please do Ex. 1-10 p. 50-51 in your SB and exercises in your Workbook

 

24.06.20,

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do Ex. from unit 4.4 https://quizlet.com/join/gHCmGR5Eq

I will see your results in the app.

 

IILOA

22.06.20

Lesson Topic: Talking about people in music and television.

Please do Ex. 1-9 p. 88-89 in your WB.

 

24.06.20

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do online vocabulary and grammar exercises in unit 7.1

https://quizlet.com/join/MpvNXEaZd

I will see your results in the app.

25.06.20

Lesson Topic: Please watch the video No 28 Shekespare’s Avatars in your WB p. 99 and answer all the questions.


Język angielski Pani A.P.

22 czerwca 2020r.

1TIELR

 1. Powtórzenie: self-check ( ćwiczeniówka) str.72-73,ćw. 1-10

1WR

 1. Venice, the city of water: str.127, ćw. A i B. Przeczytaj tekst i zaznacz zadania pod tekstem jako prawdziwe lub fałszywe.

 

Wszystkim życzę szalonych wakacji i cudnych wspomnień! In the summer time…….


Tydzień XIII  15- 19 czerwca 2020 r.


Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1 TIL2

Present Perfect with just/already/yet.

Podręcznik str. 90. Proszę wykonać zadania: 1,2,3,4,5,6.

Przed wykonaniem zadań przeczytajcie notatkę na stronie 118. Znajdziecie tam dwa zadania. Proszę, abyście je także wykonali.

 

1 TLIER 2

Adverbs. Przysłówki.

Podręcznik – str. 127 – proszę przeczytać notatkę i na jej podstawie wykonać zadania 1-3.

Writing. A blog entry.

Podręcznik – str. 54-55. Proszę wykonać zadania:2,4,5,6,7.

Podręcznik – str. 56 – proszę przetłumaczyć do zeszytu wyrażenia z zadania 3.

Focus review 4 – str. 58. Proszę wykonać zadania: 1-6.

 

1 WR2

Having fun.

Podręcznik str. 98. Proszę zapisać do zeszytu wyrażenia z „Vocabulary” i je przetłumaczyć.

Przeczytajcie dialog z zadania „READ”. Na podstawie tekstu spróbujcie odpowiedzieć na pytania z zadania „B” (99).

W tabeli na str. 99 znajdziecie informację w jaki sposób tworzymy zdania przeczące i pytające w czasie PAST SIMPLE – na podstawie tabeli wykonajcie zadanie B, które znajduje się pod tabelką.

 

3 TI

Repetytorium. (Dla osób, które jeszcze nie kupiły książki – Justyna F. ma ją w wersji elektronicznej).

 

Proszę wykonać zadania : 4-9 ze str. 8-12. Jest to przykładowy arkusz maturalny na poziomie podstawowym. Pod koniec tygodnia wyślę Wam do niego odpowiedzi.

Chciałabym, abyście zapoznali się z modelowymi wypowiedziami pisemnymi ze stron 20-21 oraz  przydatnymi zwrotami ze stron 22-29.

 

Klasa 3 TEL

Proszę wykonać zadania ze str. 88-89.

 

Klasa 2 WA

Focus review 5.

Proszę wykonać zadania: 1-6 i 8-9 ze stron 70-71.


Język angielski Pan P.S.

ILOR

15.06.20

Lesson Topic: Scanning a short text to locate specific information

Please do Ex. 1-7 p. 64-65 in your SB. We will check this during our online lesson.

 

17.06.20,

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do Ex. from unit 5.1-5.4 https://quizlet.com/join/7ttjF4VEn

I will see your results in the app.

 

18.05.20

Lesson Topic: Different not less – reading plus vocabulary exercises

Please do Ex. 1-8 p. 64-65 in your WB. We will check this during our online lesson.

 

19.05.20

Lesson Topic: Using who/that/which in basic defining relative clauses.

Please do Ex. 1-7 p. 66 in your SB. We will check this during our online lesson.

 

ILOA

15.06.20

Lesson Topic: Identifying key details in a simple narrative about teenagers’ rooms.

Please do Ex. 1-4 p. 49 in your SB. We will check this during our online lesson.

 

17.06.20,

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do Ex. from unit 4.1-4.3 https://quizlet.com/join/gHCmGR5Eq

I will see your results in the app.

 

18.06.20

Lesson Topic: Using the Present Perfect with for and since to talk about duration.

Please do Ex. 1-7 p. 48 in your SB plus Workbook Ex. 1-5 p. 48. We will check this during our online lesson.

 

 

IILOA

15.06.20

Lesson Topic: Focus Review Unit 6

Please do Ex. 1-10 p. 86-87. We will check this during our online lesson.

 

17.06.20

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do online vocabulary and grammar exercises in units 5.4- 5.8

https://quizlet.com/join/MpvNXEaZd

I will see your results in the app.

 

18.06.20

Lesson Topic: Focus Review Unit 6 – Self-check

Please do Ex. 1-10 p. 86-87 in your WB. We will check this during our online lesson.

 

19.06.20

Lesson Topic: Talking about people in music and television.

Please do Ex. 1-8 p. 88-89 in your SB. We will check this during our online lesson.

 


Język angielski Pani A.P.

15 czerwca- 19 czerwca 2020r.

2TE

 1. Letters – str. 14-15, ćw. 1-4.

2TI

 1. Listening: UK Today, str.87, ćw. 1-8. Nagrania na edesk.pearson.pl
 2. Reading: The rise of the vloggers? Str. 88-89, ćw. 1-5 oraz 7.

1 TIELR gr.3

 1. Focus review 5: str. 72, ćw. 1-6
 2. Focus review 5: str. 73, ćw. 7-9, ćwiczenia 8 i 9 wykonaj pisemnie w zeszycie.

1WA gr.1

1.I like rock music: str. 52, ćwiczenie VOCABULARY: wypisz słownictwo do zeszytu; ćwiczenie READ przeczytaj tekst i zaznacz w ćwiczeniu C na stronie 52 PRAWDA czy FAŁSZ; ćwiczenie GRAMMAR przeczytaj treść czerwonej tabelki i na jej podstawie wykonaj ćwiczenie B obok tabelki. Więcej na temat making sugestions w filmie https://www.youtube.com/watch?v=D22CaNZJ7xo . Wykonaj ćwiczenia w ćwiczeniówce str. 40-41, ćw. A,B,C,D,E

1WR gr.1

 1. Looking back: str.94, VOCABULARY – wypisz słownictwo do zeszytu; ćwiczenie READ przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania do tekstu w zeszycie;
 2. Looking back: str. 95, GRAMMAR ćwiczenia A i B. Przeanalizuj czerwoną tabelkę i na jej podstawie wykonaj ćwiczenie B pod tabelką. Więcej na temat czasownika to be w czasie Past Simple w filmie https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E
 3. Looking back: (ćwiczeniówka) str. 75-75, ćwiczenia A-E, a ćwiczenie F prześlij do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl

2 WA gr.1

 1. Powtórzenie: workbook, str. 107, Życie rodzinne i towarzyskie, ćw. 1-2.
 2. Powtórzenie: workbook, str. 108, żywienie, ćw. 1-2.

3 WA

 1. Powtórzenie: workbook, str. 107, Życie rodzinne i towarzyskie, ćw. 1-2.
 2. Powtórzenie: workbook, str. 108, żywienie, ćw. 1-2.

Tydzień XII  01- 05 czerwca 2020 r.


Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1WA2

Podręcznik – str. 83. Proszę zapoznać się z tabelką i na jej podstawie uzupełnić zadanie B.

Podręcznik – str. 84 – proszę zapisać w zeszycie wyrażenia wraz z ich tłumaczeniem.

Przeczytajcie tekst i na jego podstawie uzupełnijcie zadanie B.

 

Klasa 2 TEL

Planet Earth.

Podręcznik str. 60-61.

Proszę wykonać zadania: 1-10.

Str. 71 – Vocabulary –  proszę przepisać do zeszytu sekcję 5.1.

ARTICLES.

Podręcznik – str. 128. Proszę przeczytać notatkę i na jej podstawie uzupełnić zadania 1-3. Osoby, które są pomiędzy dwiema ocenami na koniec roku szkolnego wysyłają mi odpowiedzi do zadań ze str. 128.

3 TI

Przypomnijcie sobie różnicę miedzy czasem Present Simple i Present Continuous. Przygotujcie notatkę na ten temat.

3 TEL

Proszę wykonać w repetytorium zadania ze str. 86-87.

2 WA2

Str. 66 (podręcznik) – wykonajcie zadania: 1-3.

Str. 68 – proszę wykonać zadania 1-4.

Klasa 1 TIL2

Listening. Rozmowy związane z podróżowaniem – rozumienie tekstów słuchanych.

Podręcznik – str. 87 – proszę wykonać zadania: 1-4.

Reading. Wyprawa rowerowa z Arktyki do Antarktyki – rozumienie tekstów czytanych.

Podręcznik – str. 88-89. Proszę wykonać zadania: 1-6.

 

1 TLIER 2

Grammar

Future forms: Present Continuous, be going to and will.

Proszę wysłuchać:

https://www.youtube.com/watch?v=UISiuiPd_FY

 

Podręcznik str. 126 – Proszę przeczytać notatkę i na jej podstawie wykonać zadania 1-4.

Podręcznik – str. 52 – proszę wykonać zadania: 1-5.

1 WR2

Past Simple.

Podręcznik str. 95 – proszę przeczytać tabelkę i na jej podstawie wykonać zadanie B.

Visiting places.

Podręcznik – str. 96

Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania z zadania „B” (97)

Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=Vw54Nu1SXcE

https://www.youtube.com/watch?v=q7Fwda5bxGY


Język angielski Pan P.S.

ILOR

01.06.20
Lesson Topic: International Children’s Day
Please watch the movie „Mr Destiny” about being an inner child (turn on English subtitles).
https://123movies.st/watch/mr-destiny.q2pv/pw89yx

03.06.20,
Lesson Topic: Using language related to school life and equipment.
Please do Ex. 1-12 p. 60-61 plus Ex. 1-8 p. 60-61 in your Workbook. We will check this during our online lesson.

04.06.20
Lesson Topic: Using the First Conditional to predict possible results of actions or situations.
Please do Ex. 1-7 p. 62 in your SB and Ex. 1-5 p. 62 in your WB. We will check this during our online lesson.

05.06.20
Lesson Topic: Understanding the main points of a narrative conversation about a familiar topic.
Please do Ex. 1-10 p. 63 in your SB and Ex. 1-4 p. 63 in your WB. We will check this during our online lesson.

ILOA

01.06.20
Lesson Topic: International Children’s Day
Please watch the movie „Mr Destiny” about being an inner child (turn on English subtitles).
https://123movies.st/watch/mr-destiny.q2pv/pw89yx

03.06.20,
Lesson Topic: Talking about the future using the Present Continuous ‘going to’ and ‘will’
Please do Ex. 1-6 p. 52 in your SB. We will check this during our online lesson.

05.06.20
Lesson Topic: Future forms: Present Continuous ‘going to’ and ‘will’
Please do Ex. 1-4 p. 126 in your SB plus Ex. 1-5 p. 52 in your Workbook. We will check this during our online lesson.

IILOA

01.06.20
Lesson Topic: International Children’s Day
Please watch the movie „Mr Destiny” about being an inner child (turn on English subtitles).
https://123movies.st/watch/mr-destiny.q2pv/pw89yx

03.06.20
Lesson Topic: Writing a formal letter of opinion giving supporting details.
Please do Ex. 1-9 p. 82-83 in your SB and Ex. 1-8 p. 82-83 in your WB. We will check this during our online lesson.

04.06.20
Lesson Topic: Describing basic symptoms to a doctor and talking about treatment.
Please do Ex. 1-6 p. 84 in your SB and Ex. 1-63 p. 84 in your WB. We will check this during our online lesson.

05.06.20
Lesson Topic: Caffeine alternatives. About health and sleep – Focus Vlog.
Please do watch the video and do the exercises on p. 85 in your WB. We will check this during our online lesson.


Język angielski Pani A.P.

2TE

 1. Emails: str 12-13, ćw. 1-4. Ćwiczenie 8 pisemnie. Wysłać przedpelska@op.pl w temacie maila 2TE- e-mail.

2TI

 1. Słownictwo: str.84-85, ćw. 1-6. Nagrania na edesk.pearson.pl.
 2. Reported speech: str. 86, ćw. 1-4 i 6. Dodatkowe informacje na str.124 oraz https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8 . Może za tydzień szybka kartkóweczka z tego będzie? YES!

1TIELR gr.3

 1. Test: indirect questions: środa 3 czerwca godz.10.00. Mail z kodem dostaniesz wcześniej. Powodzenia!
 2. Speaking: str. 70, ćw. 1-5. Nagrania oczywiście na edesk.pearson.pl. Ćw. 6 pisemnie pamiętając o zasadzie odnieść i rozwinąć! Wysłać anna.przedpelska@op.pl z tematem 1TIELR- mówienie.

1WA gr.1

 1. Powtórzenie: Round-up, str. 50, ćw. A-G.

1WR gr.1

 1. Powtórzenie: Round-up. Str. 92, ćw. A-F.
 2. Powtórzene: Round-up, (ćwiczeniówka) str. 73-74, ćw. A-G
 3. Test gramatyczny online; podobny do ćwiczeń z ćwiczeniówki C,D,E. W poniedziałek godz.8.00. Czas trwania 30 min. Dostaniesz kod aktywujący test z linkiem od Testportal wcześniej. Jeśli nie dostaniesz do poniedziałku pisz anna.przedpelska@op.pl

2WA gr.1

 1. Powtórzenie: workbook, str.106, Szkoła, ćw. 1-2.
 2. Powtórzenie: workbook, str.107, Praca, ćw. 1-2. Ze słówek z poprzedniego i tego tygodnia (człowiek, dom, szkoła, praca) krótka kartkówka online w czwartek. Dostaniesz link z kodem z Testportal. Jeżeli nie mam twojego maila przyślij na adres anna.przedpelska@op.pl

3WA

 1. Powtórzenie: workbook, str.106, Szkoła, ćw. 1-2.
 2. Powtórzenie: workbook, str.107, Praca, ćw. 1-2. Ze słówek z poprzedniego i tego tygodnia (człowiek, dom, szkoła, praca) krótka kartkówka online w czwartek. Dostaniesz link z kodem z Testportal. Jeżeli nie mam twojego maila przyślij na adres anna.przedpelska@op.pl

Język angieski Pani B.K.

01.06 2020

KLASA: 1 TIL

TEMAT: Future with will. Czas przyszły prosty. str119

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco

Proszę zapoznać się a materiałem gramatycznym na stronie 119 i wykonać ćwiczenia 1 i 2.

TEMAT: Be going to . Wyrażenie przyszłości. str.119

Proszę zapoznać się z materiałem gramatycznym i zrobić ćwiczenia 1 i2.

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

KLASA 1TLIER 

TOPIC: Modal verbs for obligation and permission. Czasowniki modalne wyrażające obowiązek i pozwolenie.

Proszę zapoznać się z materiałem gramatycznym na stronie 132 i zrobić ćwiczenia  1, 2, 3, 4.

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/modals-permission-and-obligation

https://www.youtube.com/watch?v=LWx22DKa_C4


Tydzień XI  25- 29 maja 2020 r.


Język angielski zawodowy Pani B.K.

KLASA 1 TI i 1Tlr

Już kilka tygodni temu zadałam poniższy temat do zrobienia, ale niewiele osób przysłało odpowiedzi, szczególnie z klasy 1TI.
Wkrótce wystawiam oceny proponowane, bardzo proszę to nadrobić.

TOPIC:   Advertising and Marketing.  str.10/11

Glossary:

to elicit – uzyskać
click-throug rate – współczynnik klikalności (w reklamę internetową)
click tracking – statystyka kliknięć
pricing –  ustalanie cen
billing – rachunki
CPM – płatność za kliknięcie
to view – oglądać
advertisment – reklama
CPC – płatność za kliknięcie
above the fold – widoczny na ekranie po załadowaniu strony
commissions -prowizja
to host – gościć
rate- wskaźnik, współczynnik
geo targeting – targetowanie geograficzne
frequency capping-  ograniczenieczęstotliwości pokazywania tej samej reklamy
overexposure – nadmierna expozycja
to hang –  zawiesić

Proszę zapoznać się z tekstem i zrobić ćwiczenia 2, 3 i 4. Address – bp6768@poczta.onet.pl

Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1WA2

Podręcznik – str. 81.

Proszę zapoznać się z treścią tabeli w zadaniu A i na jej podstawie wykonać zadanie B.

Str. 82 – proszę zapisać w zeszycie znaczenie wyrazów z ćwiczenia A. Przeczytajcie dialog i na jego podstawie wykonajcie zadanie C ze str. 83.

Klasa 2 TEL

Podręcznik str. 58-59 – proszę wykonać zadania: 1-8 i wysłać mi je do sprawdzenia.

3 TI

Focus review.

Podręcznik – str. 106-107 – proszę wykonać zadania z powtórzenia działu 8.

Zeszyt ćwiczeń. Proszę wykonać zadania z powtórzenia działu 8.

3 TEL

Proszę wykonać w repetytorium zadania ze str. 78-80 oraz 84.

Na ocenę proszę wysłać mi zdjęcie strony 84.

2 WA2

Str. 64-65 (podręcznik) – wykonajcie zadania: 1-7.

Str. 115 – przeczytajcie notatkę i na jej podstawie wykonajcie zadania 1 i 2 (116) i wyślijcie mi odpowiedzi do sprawdzenia.

Klasa 1 TIL2

Holiday and transport. Accommodation. Collocations – journeys and holidays. Present Perfect with ever and never.

Zeszyt ćwiczeń: strony : 74-76 – proszę w ramach utrwalenia wiadomości wykonać wszystkie zadania, a zdjęcie zadania 3/76 proszę wysłać mi do sprawdzenia.

1 TLIER 2

Listening.

Podręcznik – str. 49 – proszę wykonać zadania: 2,3,5,6,10 (nagrania dostępne na naszej grupie)

Reading.

Podręcznik – str. 50-51

Proszę wykonać zadania: 2,3,4,5,6,7,8, 10 (nagrania dostępne na grupie)

Vocabulary – proszę przepisać do zeszytu słownictwo 4.2, 4.3 i 4.4 ze str. 57

1 WR2

Osoby, które nie wysłały str. 92 oraz karty pracy z działu 6 dostały dwie jedynki.

Looking back.

Podręcznik str. 94 – proszę przepisać do zeszytu wyrażenia i przetłumaczyć je na język polski. Przeczytajcie dialog ze str. 94 i odpowiedzcie na pytania z zadania „B” (str. 95).

Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg

Przygotujcie notatkę o was/were.

 


Język angielski Pan P.S.

ILOR

25.05.20

Lesson Topic: Making suggestions and responding to them politely

Please do Ex. 1-6 p. 53 in your SB and Ex. 1-3 p. 56 in your WB. We will check this during our online lesson.

27.05.20,

Lesson Topic: Vocabulary Quizlet practice.

Please check the list of vacabulary on p. 57 in your SB and then do the exercises Unit 4.6-4.8 in your Quizlet app.

28.05.20

Lesson Topic: Focus Review Unit 4

Please do Ex. 1-10 p. 58-59 in your SB.  We will check this during our online lesson.

29.05.20

Lesson Topic: Focus Review Unit 4

Please do Ex. 1-10 p. 58-59 in your WB. We will check this during our online lesson.

 

ILOA

25.05.20

Lesson Topic: Identifying key details in a simple narrative about teenagers’ rooms.

Please do Ex. 1-10 p. 49 in your SB plus Ex. 1-4 p. 49 in your Workbook. We will check this during our online lesson.

27.05.20,

Lesson Topic: Vocabulary Quizlet practice.

Please check the list of vacabulary on p. 57 in your SB and then do the exercises Unit 4.6-4.8 in your Quizlet app.

29.05.20

Lesson Topic: Understanding the main points in a simple descriptive text on a familiar topic

Please do Ex. 1-10 p. 50-51 in your SB plus Ex. 1-6 p. 50-51in your WB. We will check this during our online lesson.

IILOA

25.05.20

Lesson Topic: Talking about hypothetical past results of a past action using the Third Conditional

Please do Ex. 1-5 p. 80 in your WB. We will check this during our online lesson.

27.05.20

Lesson Topic: Vocabulary Quizlet practice.

Please check the list of vacabulary on p. 85 in your SB and then do the exercises Unit 6.1-6.5 in your Quizlet app.

28.05.20

Lesson Topic: Using a range of clauses of purpose.

Please do Ex. 1-7 p. 81 in your SB and Ex. 1-6 p. 81 in your WB. We will check this during our online lesson.

29.05.20

Lesson Topic: About health and sleep – Focus Vlog.

Please do watch the video 27 p. 81 ‘About health and sleep’ and answer the question: What do the speakers do in order to stay fit and healthy? We will check this during our online lesson.


Język angielski Pani A.P

2TE

 1. Telephoning: 10-11, ćw. 1-4 oraz ćwiczenie 8 pisemnie w zeszycie.

2TI

 1. Powtórzenie: Matura Focus review 6: ćw. 1-7.
 2. Test ze słownictwa z unitu 6. Mail z linkiem do PORTALTEST niedługo, a test aktywny w piątek o 8.00.

1WA gr.1

 1. Day in, day out: str. 48-49, Vocabulary: wypisz słownictwo do zeszytu z tłumaczeniem, READ przeczytaj tekst i znajdź odpowiedz na pytanie: Who’s the University student and who’s the secondary school student? wykonaj ćwiczenie B do tekstu;
 2. Test present simple (twierdzenia, pytania i przeczenia) do 27 maja prześlij maila do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl. otrzymasz link i kod do testu online aktywnego w piątek 12.00 na PORTALTEST

1WR gr.1

 1. Best wishes, str. 90-91: ćw. Vocabulary: wypisz słownictwo do zeszytu z tłumaczeniem, READ przeczytaj tekst i znajdź odpowiedz na pytanie: Is Peter having a good time?, wykonaj ćwiczenie B do tekstu;
 2. Best wishes: SPEAK str.91 przeczytaj polecenie i przygotuj rozmowę z przyjacielem. W rozmowie zawrzyj odpowiedzi na pytania (niebieskie). Nadaj rozmowie rzeczywisty charakter. Rozmowę prześlij anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 1 WR –rozmowa telefoniczna
 3. Best wishes: ćwiczeniówka str. 72, ćw. A, B, C

 

2 WA gr.1

 1. Powtórzenie: workbook str. 105 CZŁOWIEK ćw. 1-3
 2. Powtórzenie: workbook str. 105 DOM ćw. 1-3

3WA

 1. Powtórzenie: workbook str. 105 CZŁOWIEK ćw. 1-3
 2. Powtórzenie: workbook str. 105 DOM ćw. 1-3

 

1 TIELR gr.3

 1. Pisanie: An enquiry, str. 68-69, ćw. 1,2,3,4.
 2. Indirect questions: str. 69 ( niebieska ramka), ćw. 6, 7 oraz WORKBOOK str. 68-69, ćw. 1-6. Za tydzień z tego zagadnienia kartkówka 15 min. Więcej informacji: https://www.youtube.com/watch?v=dF_OyA0qWLE

Język angielski zawodowy Pani B.K.

1 TLER

TOPIC: MEETING ETIQUETTE str.20

Glossary:

unproductive –
to bicker – sprzeczać się
to talk over – obgadywać
to drag on – przeciągać się
set of meetings rules – ustalone zasady spotkań
apologies – przeprosiny
to attend – uczestniczyć
to state opinion – wyrazić opinię
to repeat yourself- powtarzać się
to disagree – nie zgadzać się
inturrupt – przerywać
objection – sprzeciw
field – dziedzina
to waste time – tracić czas

Proszę przepisać słówka do zeszytu i jak zwykle zrobić ćwiczenia 2, 3 i 4.  Za tydzień następna praca. Pozdrowienia.

Klasa 1 TL 

26.05.2020

TOPIC: MATERIAL HANDLING SYSTEM. System obsługi towarów. str.22

GLOSSARY;

handling system – system obsługi
to move –  przesuwać, przemieszczać, transportować
origin  – pochodzenie
destination – cel
movement system – system przewozu
to suit – pasować
a one-size-fits-all – uniwersalny rozmiar
less  – mniej
to prove – okazywać się
effective – efektywny
direct- bezpośredni
indirect – pośredni, okrężny
to transfer – przewozić
one move at a time- pojedynczo
to collect – zbieraź
shared equipment – wspólny  pojazd
route-based – lądowy
replenishment – uzupełnienie, zaopatrzenie
predetermined – określony z góry
to gauge – ocenić, ustalić
deocoupled pick and deliver -kompletowanie i transport przez różne osoby
combined pick and deliver –  kompletowanie i transport przez jedną osobę
decoupled delivery and replenish – kompletowanie i uzupełnianie zapasów przez różne osoby
drop zone – strefa przeładunku
Proszę jak zwykle zrobić ćwiczenia:  2, 3 i 4. Termin 30.05 (sobota)

 

Język angielski Pani B.K.

Klasa 1TIL 

25.05.2020

Topic: 4 Wonders of Nature.
Str.96.

Glossary:

wonder – cud
valley – dolina
above sea level – nad poziomem morza
to flower – kwitnąć
spot – miejsce
rare- rzadki
rainforest – las deszczowy
plants – rośliny
to grow – rosnąć
unique – unikalny
coral reefs r=- rafy koralowe
underwater – pod wodą
turtles – żółwie
fall /waterfall – wodospad
a border – granica
sourrounded by – otoczony przea
a curtain – zasłona
wide  – szeroki

Proszę przeczytać tekst i zrobić ćwiczenie 4, 7. W ćwiczeniu 10 proszę przetłumaczyć słowa w kolorze czerwonym. Następnie ćwiczenie 11 i 13.  Proszę pamiętać o zaległej pracy – list z zapytaniem o zgubioną rzecz strona 92, ćw.6. oraz ćwiczenia se strony 118 na Present Perfect witjust/already and yet.

Klasa 1TLIER grupa 1 

25.05.2020

TOPIC: Are you thinking about careers?    strona78/79

Glossary:

decision-maker – osoba decyzyjna
problem-solver -radząca sobie w trudnych sytuacjach
Doer – człowiek czynu
carer. – opiekun
thinker – myśliciel

social life – życie towarzyskie
own – własny
challenging  – stawiający wysokie wymagania, ambitny
judge – sędzia
creative – twórczy
quiet – cichy
peaceful  – spokojny
to avoid – unikać
arguments – kłótnie
caring – troskliwy
sociable – towarzyski
am circle of friends – krąg przyjaciół
charming – czarujący
to encourage – zachęcić
alone – sam
independence niezależność
to suit- pasować
to achieve  – osiągnąć
goals – cele
reliable – godny zaufania, niezawodnywiarygodny
responsible – odpowiedzialny
healthcare service – służba zdrowia
repetitive – powtarzający się
Proszę zrobić ćwiczenia: 3, 4, 5, 6, 8 i 9. Życzę miłej pracy. Proszę przysyłać odpowiedzi na mój adres bp6768@poczta.onet.pl


Tydzień X  18- 22 maja 2020 r.


Język angielski Pani P.SZ.

Klasa 1WA2

Nadal czekam na Waszą pracę domową z zeszłego tygodnia.

It’s raining.

Podręcznik- str. 80 – proszę przepisać do zeszytu wyrażenia z „Vocabulary”.

Następnie przeczytajcie dialog i wyszukajcie w nim odpowiedzi do pytań z zadania B.

Posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=3zP_JshWQZ0

https://www.youtube.com/watch?v=2M-aACr5r7I

 

Klasa 2 TEL

Writing – Asking for information.

 

Podręcznik – str. 54-55

Proszę wykonać zadania: 1-8.

 


Język angielski zawodowy Pani B.K.

Klasa 1 TIER

19.05.2020

Mam wrażenie, że nie zauważyliście zadań, które do was adresowałam 05.05 i 11.05. Były to tematy:
1. Product problem.
2 types of meetings.
Pod tematami umieściłam słówka, które mogą się przydać do zrozumienia testów. Proszę zrobić ćwiczenia 2, 3 i 4 pod każdym tematem


Język angielski Pani A.P.

18- 22 maja 2020r.

2TE

1.Product problems; str. 8 ćw. 1-4. Wypisz słownictwo wytłuszczone w tekście do zeszytu i przetłumacz na język polski.

2TI

 1. Pisanie: A formal letter expressing an opinion: str. 80, ćw. 1-4.
 2. Pisanie: A formal letter expressing an opinion: (ćwiczeniówka) str. 78, ćw. 1-3. Ćwiczenie 4 pisemnie i wyślij anna.przedpelska@op.pl dopisek w tytule 2TE- wyrażanie opinii

 

1WA gr.1

 1. At the leisure centre: 46-47, Ćwiczenia vocabulary – dobierz słownictwo do obrazków, a następnie wypisz je wraz z tłumaczeniem do zeszytu. Ćwiczenie READ przeczytaj tekst i rozwiąż zadanie B do tekstu.

1WR gr.1

 1. Action: str. 88-89. Ćwiczenie vocabulary: dobierz obraz do wyrażeń. Przepisz wyrażenia do zeszytu wraz z tłumaczeniem. Ćwiczenie READ: przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenie B do tekstu.
 2. State verbs: grammar. Przeczytaj czerwona ramkę i wykonaj ćwiczenie B pod ramką. Więcej informacji o tym temacie gramatycznym w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=QQ3b8BX08Zc
 3. Ćwiczeniówka str. 71, ćw. A,B,C

2WAgr.2

 1. Powtórzenie unit 8: Wykonaj ćwiczenia na karcie pracy A w załączniku: ćwiczenia 1-6.
 2. Powtórzenie unit 8: Wykonaj ćwiczenia na karcie pracy B w załączniku: Czytanie oraz pisanie. Ćwiczenie 9 w formie pisemnej prześlij anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 2WA- dzień ziemi

3WA

 1. Powtórzenie unit 8: Wykonaj ćwiczenia na karcie pracy A w załączniku: ćwiczenia 1-6.
 2. Powtórzenie unit 8: Wykonaj ćwiczenia na karcie pracy B w załączniku: Czytanie oraz pisanie. Ćwiczenie 9 w formie pisemnej prześlij anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 3WA- impreza szkolna

1TIELR gr.3

 1. Powtórzenie: Future time and conditional clauses: Workbook: str. 67, ćw. 1-4.
 2. Test: Future time and conditional clauses w czwartek 21 maja między 8.00-11.00. Indywidualny kod dostępu na mailu.

 


Język angielski Pani P.SZ.

3 TI

Proszę, abyście jeszcze raz poczytali o konstrukcji „have something done”. Spróbujcie poprawić kartę pracy z poprzedniego tygodnia. Pamiętajcie też o opcji referatu.

Polecam do posłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=EmrT5FpzP_A

https://www.youtube.com/watch?v=dUxRan0Pd1c

3 TEL

Proszę wykonać w repetytorium zadania ze str. 74-77 (nagrania dostępne na naszej grupie).

2 WA2

Wyrażenia must/mustn’t, should/shouldn’t.

Str. 115 – podręcznik – przeczytajcie notatkę i na jej podstawie wykonajcie zadania : 1 i 2.

Str. 62 (podręcznik) – wykonajcie zadania: 2,3,5,6,7


Język angielski Pani B.K

 

Klasa 1TLIER grupa 1 

TOPIC:  The Second Conditional. Str. 131

Proszę zapoznać się z materiałem gramatycznym i spróbować zrobić  i przesłać na mój adres ćwiczenia 1, 2 3 i 4. bp6768@poczta.onet.pl
A oto link, Który mam nadzieję pomoże w zrozumieniu tego zagadnienia.
https://www.youtube.com/watch?v=SnMTX56wYCM

W czwartek przyślę sprawdzian, który będzie trzeba napisać na ocenę.

Przypominam, że nie przysyłacie mi prac z języka zawodowego. Czy mam stawiać jedynki.

Klasa 1TIL grupa 1

18.05.2020

Moi drodzy, przypominam o przesłanie mi testu na Present Perfect with just, already, yet. Tylko kilka osób jak na razie przysłało mi odpowiedzi. Za brak pracy, będę stawiać jedynki. Dziś kolejna paca na ocenę.
TOPIC:  An email of enquiry.  Zapytanie. Strona 92.

Vocabulary:

a guest – gość
to believe – wierzyć
left – zstawiłam
to enquire – zapytać
a leather strap – skórzany pasek
to confirm – potwierdzić
to reply – odpowiedzieć
You ar able – jesteście w stanie
to send – wysłać
to find – znaleźć
I look forward to hearing from you – oczekuję odpowiedzi

Proszę zrobić ćwiczenie 3, 4 i 5. A na ocenę proszę napisać list z zapytaniem, cw. 6 strona 92.


Język angielski pan P.S.

ILOR

18.05.20

Lesson Topic: Forming adverbs and qualifying them with really/quite/very

Please do Ex. 1-7 p. 53 in your SB.

 

19.05.20,

Lesson Topic: Zoom online lesson for volunteers at 9:40.

 

21.05.20

Lesson Topic: Forming adverbs and qualifying them with really/quite/very

Please do Ex. 1-5 p. 53 in your WB.

 

22.05.20

Lesson Topic: Writing a description of a recent trip – A blog entry

Please do Ex. 1-9 p. 54-55 in your SB plus Ex. 1-7 p. 54-55 in your Workbook.

 

ILOA

18.05.20

Lesson Topic: Using language related to rooms, homes, buildings and their parts.

Please do the exercises 1-8 on page 44 in your Workbook.

 

19.05.20,

Lesson Topic: Zoom online lesson for volunteers at 10.30.

 

22.05.20

Lesson Topic: Using all forms of comparative and superlative adjectives to make comparisons.

Please do the exercises 1-6 on page 44 in your SB plus EX. 1-3 p. 122 and Ex. 1-6 p. 34 in your Workbook.

 

IILOA

18.05.20

Lesson Topic: Understanding a news report and an informal conversation on a common topic.

Please do Ex. 1-10 p. 77 and Ex. 1-5 p. 77 in your workbook.

 

19.05.20

Lesson Topic: Zoom online lesson for volunteers at 11:20.

 

21.05.20

Lesson Topic: Scanning several short, simple texts on the same topic to find specific information.

Please do Ex. 1-10 p. 78-79 in your SB and Ex. 1-7 p. 78-79 in your WB.

 

22.05.20

Lesson Topic: Talking about hypothetical past results of a past action using the Third Conditional

Please do Ex. 1-7 p. 80 in your SB.


Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1 TIL2

Środki transportu i formy spędzania wakacji – słownictwo.

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=dpgM3Vo2y-M

Posłuchajcie także tego : https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE

 

Podręcznik, str. 84-85 – proszę wykonać zadania: 1,2,4,8 (nagranie 3.23 wysłane przez Monikę).

 

Użycie czasu Present Perfect z „ever” i „never”.

Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=0KswJQ2lpUQ

Past Simple vs Present Perfect: https://www.youtube.com/watch?v=Lwei4RQGapc

Podręcznik str. 117 – 118 – przeczytajcie notatkę o Present Perfect with ever/never – na jej podstawie wykonajcie zdania 1-3 (str. 118)

Podręcznik str. 86 – wykonajcie zadania: 1,2,3,4,5.  (nagranie 3.25 i 3.26 wysłane przez Monikę).

 

1 TLIER 2

Describing house.

Podręcznik str. 46-47 – proszę wykonać zadania: 1,3,5,6,8,9,10, 11 (nagrania na naszej grupie)

Str. 57 (podręcznik) – proszę przepisać do zeszytu słownictwo 4.1

 

Present Perfect with for and since.

https://www.youtube.com/watch?v=m8ZroMIw_mc

 

Podręcznik str. 48 – proszę wykonać zadania: 1,2,3,4,5,6. (nagrania na naszej grupie).

Str. 125 Podręcznik) – przeczytajcie notatkę i wykonajcie na jej podstawie zadania 1-6.

 

1 WR2

Proszę wykonać zadania ze str. 92 z podręcznika – zrobić zdjęcie  i wysłać mi do sprawdzenia. Proszę o czytelne pismo, a także w miarę możliwości niech jedno zdjęcie = cała strona (jeśli to możliwe). – nadal jest to aktualne. Bardzo mało osób wysłało.

Kochani czekam na zaległe prace:

Proszę wykonać kartę pracy wysłaną przez Daniela. ( bez słuchania i ostatniego zadania). Proszę wysłać mi do sprawdzenia odpowiedzi do zadań.

W tym tygodniu proszę, abyście uzupełnili braki w pracach domowych. Przyjmę zaległe prace. Lada chwila wystawienie ocen – dajcie z siebie wszystko. Wierzę w WAS!

 


Tydzień IX  11- 15 maja 2020 r.


Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1WA2

Proszę wykonać zadania z kart pracy wysłanych do Piotra K.

Klasa 2 TEL

Question Tags – str. 127 w podręczniku – proszę przeczytać notatkę i wykonać zad: 1-3. Odpowiedzi do zadań proszę wysłać mi do sprawdzenia do środy.

Str. 53 – zeszyt ćwiczeń – proszę wykonać zadania. (tego nie wysyłacie)

Osoby, które nie wysłały prac z poprzedniego tygodnia otrzymały 1 (można je poprawić wysyłając zaległą pracę).


 

Język angielski  Pani B.K.

Klasa 1TLIER 

14.05.2020

TOPIC: Describing jobs, phrasal verbs, collocations.

Proszę wykonać następujące ćwiczenia: 1, 3, 7, 8, 10, 12 i 13.  Jest to praca ze słownikiem.

Klasa 1 TIL (gr.1) 

14.05.2020

W załączniku przesyłam sprawdzian na Present Perfect with just/already/yet.
Proszę  go wysłać do poniedziałku 18.05.

presentperfect7.5

Język angielski zawodowy Pani B.K.

klasa 1TI i 1 TIR

TOPIC:   Advertising and Marketing.  str.10/11

Glossary:

to elicit – uzyskać
click-throug rate – współczynnik klikalności (w reklamę internetową)
click tracking – statystyka kliknięć
pricing –  ustalanie cen
billing – rachunki
CPM – płatność za kliknięcie
to view – oglądać
advertisment – reklama
CPC – płatność za kliknięcie
above the fold – widoczny na ekranie po załadowaniu strony
commissions -prowizja
to host – gościć
rate- wskaźnik, współczynnik
geo targeting – targetowanie geograficzne
frequency capping-  ograniczenieczęstotliwości pokazywania tej samej reklamy
overexposure – nadmierna expozycja
to hang –  zawiesić

Proszę zapoznać się z tekstem i zrobić ćwiczenia 2, 3 i 4. Address – bp6768@poczta.onet.pl

Klasa 1TL

TOPIC:  Ordering and sheduling.   str18/19

Glossary:
to order – zamawiać
scheduling – planowanie
highly rated – wysoko notowane
to give a try – dać szansę
to require – potrzebować, wymagać
a third- party – firma zewnętrzna
frequent – częsty
quantity – ilość
desirable – pożądane
infrequent – częste
irregular – nieregularne
Large scale – na dużą skalę
sequence and kit – układać w kolejności, zestawiać
assembly line – linia produkcyjna
milk run – regularna trasa
to avoid – unikać
stock-out – brak zapasów
corrective actions – działanie korekcyjne
to consolidate – składać
dock – dok załadunkowy w magazynie
to arise – pojawić się
to consign – powierzyć opiece, wysyłać
to maintain – utrzymać
the title – prawo posiadania
inventory – zapasy magazynowe
costs – koszty

Proszę zapoznać się z tekstem i zrobić ćwiczenia: 2, 3 i 4.


Język angielski Pani A.P.

1 TIELR gr. 3

 1. Use of English: Future time and conditional clauses, str. 67, ćw. 1-6. Nagrania do ćwiczeń 2i 4 edesk.pearson.pl, dodatkowo omówienie zagadnienia gramatycznego w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=gT12JLM1dbo lub: https://www.youtube.com/watch?v=GSNs0rE77sk
 2. Use of English: Future time and conditional clauses, str. 130, ćw. 1-3. Zrób notatkę na podstawie lewej kolumny na tej stronie. A za tydzień zaliczenie z tego zagadnienia i defining relative clauses czyli unit 5.5.

1WA gr 1.

 1. Housework: str. 44, Vocabulary – wypisz słownictwo do zeszytu i przetłumacz, READ wykonaj ćwiczenie A,B,C, GRAMMAR Przeczytaj czerwoną tabelkę i na jej podstawie wykonaj ćw. Wykonaj ćwiczenie SPEAK&WRITE. Ćwiczenie B str.45 (prawy dolny róg) przyślij do nauczyciela (min. 5 zdań) anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 1WA- housework.

1WR gr.1

 1. What are you doing tomorrow? Str. 86-87, ćw. Vocabulary, Read: A i B
 2. Present continuous –wyrażanie przyszłości: str. 87, ćw. Grammar: A i B. https://www.youtube.com/watch?v=hCMliGn3WTk
 3. What are you doing tomorrow? (ćwiczeniówka) str.70, ćw. A,B,C. Ćwiczenie C przyślij do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 1WR – PC/future

2WA gr.1

 1. Czytanie: (workbook) str. 88-89, ćw. 1-6.
 2. Mówienie: str.107, ćw. 9-10. Zapisz rozmowę w zeszycie. Ćw. 10 przyślij do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 2 WA – mówienie.

3WA

 1. Czytanie: (workbook) str. 88-89, ćw. 1-6.
 2. Mówienie: str.107, ćw. 9-10. Zapisz rozmowę w zeszycie. Ćw. 10 przyślij do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 3 WA – mówienie.

2TE

 1. Selling products: str. 6 (book 2), ćw. 1-4

2TI

 1. Speaking: A doctor’s appointment, str. 79, ćw.1-6.Nagrania na stronie edesk.pearson.pl
 2. A doctor’s appointment: (workbook), str. 77, ćw. 1-4. Dodatkowo obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=t87VGQ-NlwQ oraz: https://www.youtube.com/watch?v=ydpyk63kR7Q

Język angielski Pani P.Sz.

3 TI

Proszę wykonać kartę pracy wysłaną na naszą grupę i wysłać mi odpowiedzi do sprawdzenia do końca tygodnia.

 

3 TEL

Proszę wykonać w repetytorium zadania ze str. 72-73.

2 WA2

Proszę wykonać zadania ze str. 60-61 z podręcznika.


Język angielski Piotr Starski

ILOR

11.05.20

Lesson Topic: Understanding the main points in a simple descriptive text on a familiar topic

Please do Ex. 1-10 p. 50-51 in your SB.

 

13.05.20,

Lesson Topic: Cave houses – BBC Video. Where people live.

Please watch the video and do the exercises on p. 75 in your WB.

 

14.05.20

Lesson Topic: Talking about the future using the Present Continuous ‘going to’ and ‘will’

Please do Ex. 1-6 p. 52.

 

15.05.20

Lesson Topic: Future forms: Present Continuous ‘going to’ and ‘will’

Please do Ex. 1-4 p. 126 in your SB plus Ex. 1-5 p. 52 in your Workbook.

 

ILOA

11.05.20

Lesson Topic: Unit 3 Review

Please do the exercices on page 44 in your Student Book and then all the Self-check exercises on p. 44-45 in your Workbook

 

15.05.20,

Lesson Topic: : The Musketeers – BBC Video.

Please watch the video and do the exercises on p. 43 in your WB.

 

IILOA

11.05.20

Lesson Topic: Good health – talking about parts of the body and injuries

Please do Ex. 1-10 p. 74-75 and workbook Ex. 1-7 p. 74-75

 

13.05.20

Lesson Topic: Good health theories

This is an extra task for volunteers for an extra grade! So if you feel like doing it please watch the movie ‘WHAT THE HEALTH’ https://www.whatthehealthfilm.com/

A free full version with English subtitles is here:

https://www.youtube.com/watch?v=6opXP4bGBY0

THEN MAKE A SHORT SPOKEN SUMMARY OF THIS DOCUMENTARY IN ENGLISH (RECORDED ON AUDIO OR VIDEO) AND SEND IT TO ME.

The deadline is Monday May 18, 8:00 a.m.

 

This is a challenging task because it’s an american film with lots of difficult vocabulary. So it’s not easy… And if you feel like it’s too much for you can then watch a free full version with Polish subtitles: https://vimeo.com/258845540

 

14.05.20

Lesson Topic: talking about imaginary situations using the Second Conditional and I wish/if only

Please do Ex. 1-9 p. 76 in your SB and watch the video 25 about these grammar structures.

 

15.05.20

Lesson Topic: Second conditional and wish/if only

Please do Ex. 1-5 p. 76 in your WB.


11.05.2020

klasa 1TE angielski zawodowy Beata Kowalska

TOPIC: Types of meetings.

Glossary:
1.  to update – aktualizować
2. to address – zwrócić się
3. to postpone – przełożyć
4. to chat – porozumiewać się
5. to set up –  ustalić
6. induction – spotkanie wprowadzające
7. in mid – in the middle pośrodku
8. reasons – przyczyny
9. to brainstorm – przeprowadzić burzę mózgów
10. board -zarząd
11. to relate to  – odnosić się do
12. to cancel – odwołać
13. to clash with kolidować z
14. AGM –  doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
15. site- miejsce, teren

Proszę zapoznać się z tekstem i wykonać ćwiczenia 2,3 i 4.
bp6768@poczta.onet.pl

11.05.2020
Klasa 1TLIER (gr.1) język angielski ogólny Beata Kowalska

Topic: Defining relative clauses.

Proszę zapoznać się z materiałem gramatycznym na stronie 129 i wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 i 4. Następnie proszę przesłać odpowiedzin na adres bp6768@poczta.onet.pl.

Klasa 1TIL (gr1) język zawodowy oólny Beata Kowalska

Topic: Present Perfect with just/already/yet.

Proszę zapoznać się z materiałem gramatycznym na stronie 118, wykonać ćwiczenie 1 i 2. Wysłać na mój adres  bp6768@poczta.onet.pl.
Wkrótce wyślę sprawdzian z tego zagadnienia.

 


Język angielski Pani P.SZ.

Klasa 1 TIL2

Proszę wykonać karty pracy wysłane przez Monikę.

Osoby chętne mogą mi je wysłać do sprawdzenia na ocenę.

 

1 TLIER 2

Proszę wykonać dwie karty pracy wysłane na naszą grupę. Odpowiedzi do zadań należy wysłać mi do sprawdzenia do piątku.

 

1 WR2

Proszę wykonać zadania ze str. 92 z podręcznika – zrobić zdjęcie  i wysłać mi do sprawdzenia. Proszę o czytelne pismo, a także w miarę możliwości niech jedno zdjęcie = cała strona (jeśli to możliwe). – nadal jest to aktualne. Bardzo mało osób wysłało.

 

Nowa praca:

Proszę wykonać kartę pracy wysłaną przez Daniela. ( bez słuchania i ostatniego zadania). Proszę wysłać mi do sprawdzenia odpowiedzi do zadań.


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


05.05.2020
Klasa 1TI i TIER (język angielki w informatyce)
Topic: Connecting to Client and Empoyees.

glossary:
to secure – zapewnić, zabezpieczyć
CDA – projektowanie wspomagane komputerowo
applets – rodzaj programu komputerowego
to clutter up – zaśmiecać
anchor – kotwica, etykieta. Fraza lub słowo, ktore posiadają hyperlink do nawigacji.
separete – odzielny
electonic bulletin board – elektroniczna tablica ogłoszeń
to streamline – poprawić, polepszyć, udoskonalić
capabilities – zdolności, możliwości
MPEG – zapis danych zawierający obraz i dźwięk

Proszę zapoznać się z tekstem i zrobić ćwiczenia: 2 , 3 i 4. Pierwsze trzy parce, jeśli będą dobrze zrobione zostaną ocenione na ocenę celującą. Miłej pracy.

05.05.2020

  JĘZYK ZAWODOWY BEATA KOWALSKA

KLASA 1 TL

TOPIC: Reverse Logistics. Odwrócona logistyka.

definition: The process of dealing with goods taha have been returned to the company by customers.
Glossary
:to return – zwrócić
to purchase – zakupić
rejected – odrzucony
ro require – wymagać
to drop off – nadać, wysłać
pick up – odebrać
tagged – oznaczne
tracked – namierzone
triage – sortowanie
recapture- podnieść
to repair – naprawić
recall – wycofanie
to refubrish – poprawiać
resold – ponownie sprzedany
an item – produkt
warranty – gwarancja
defective – uszkodzone
sell off – wyprzedaż
scrap – odpad

Proszę zapoznać się z tekstem i zrobić ćwiczenia 2,3 i 4. Powodzenia, czekam na odpowiedzi do końca tygodnia. Trzy pierwsze osoby, które zrobią wszystko dobrze otrzymają ocenę celującą. Miłej pracy.

05.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI

kl. 1 TLIER GRUPA 1 BEATA KOWALSKA

TOPIC: Writing an enquiry. Str.68/69 List z prośbą o informację.

Zamieszczona jest tu oferta szkoły i list z prośbą o informację. Proszę zapoznać się z tymi tekstami.

glossary:

I am writing to enquire about – Piszę do Państwa , aby zapytać o
Could you tell me – Czy możecie mnie poinformować
I would be grateful if you could – Byłbym wdzięczny gdyby Państwo mogli
I look forward to hearing from you – Oczekuję na odpowiedź
Yours faithfully – Z oiważaniem

Proszę wykonać zadanie 8 (na ocenę) Termin ostateczny – sobota.

05.05.2020

 Język angielski

Klasa 1TILgrupa 1, Beata Kowalska
Topic: Cycling for water.
Lekcja 7.4 str. 88/89

Glossary:

to reach – dotrzeć
southernmost – wysunięty najbardziej na południe
to provide – dostarczyć, zapewnić
to pour – wlać
a village – wioska
a trip – podróż
to laugh – śmiać się
to share – dzielić
a difference – różnica
beginning – początek
tough – trudny, cięzki
to pull – ciągnąć
a trailer – przyczepka
mosquitoes – komary
to chase -gonić
bamboo – bambusowy
a frame – rama
flexible – elastyczny
bumbs – wyboje
environmentaly friendly – przyjazny dla środowiska naturalnego
to harm the environment – szkodzić środowisku naturalnemu
Proszę przeczytać tekst i zrobić ćwiczenia 4, 5 i 6.
Przypominam, że nie wszyscy zrobili ćwiczenia ze strony 87. Ąą to zadania ze słuchu , które można odsłuchać z płyt lub wejść na stronę pearson, alogować się, wejść w zakładkę strefa ucznia, zaznaczyć e-desk. Tam znajdziecie słuchanki. Nas interesuje słuchanka nr 7.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej pracy. Proszę o wykonanie zadań do soboty.

05.05.2020

Język angielski zawodowy

klasa 1TE

Topic: Product problem. str.8/9 (druga część książki.

Glossary:

service departemnt – dział obsługi klienta
be greeted – być witanym
quarantee – gwarancja
replacement – wymiana towaru na inny
refund – zwrot pieniędzy
a receipt – paragon
warranty – gwarancja
make – marka
brief – krótki
explanation – wyjaśnienie
a show room – salon wystawowy
Proszę zrobić zadania 2, 3 i 4.
Powodzenia, życzę miłej pracy.

 

 


Język angielski Pan P.Sz.

Klasa 1WA2

Proszę wykonać zadania z kart pracy wysłanych do Piotra K.

Klasa 2 TEL

Future Continuous and Future Perfect.

Przeczytajcie proszę notatkę ze str. 126 i na jej podstawie wykonajcie zadania 1,2,3 (te trzy zadanie są na ocenę, także proszę mi je do środy 13.05 wysłać).

Str. 52 – proszę wykonać zadania : 2,3.

Zeszyt ćwiczeń – str. 52 (cała do zrobienia).

 

Polecam do ćwiczenia:

https://www.e-ang.pl/test,211,Future-Continuous-vs-Future-Perfect-I.html

https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_05_022e?cc=pl&selLanguage=pl

3 TI

Konstrukcja „have something done”.

Przeczytajcie : https://www.gettinenglish.com/have-sth-done/

Wykonajcie ćwiczenia i prawidłowo uzupełnione zdania zapiszcie w zeszycie.

https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_09_012e?cc=pl&selLanguage=pl

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/participles/exercises?08

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-76121.php

https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/have-something-done/

3 TEL

Proszę uzupełnić karty pracy wysłane na naszą grupę i odesłać mi je do sprawdzenia. Proszę, aby jedno zdjęcie = jedna strona (w miarę możliwości)

2 WA2

Focus review 4.

Proszę uzupełnić zadania 1-7 na stronach 58-59 w podręczniku. Uzupełnione zadania (ale tylko 1-6) proszę wysłać mi do sprawdzenia.

 

ILOR

04.05.20

Lesson Topic: Identifying key details in a simple narrative about teenagers’ rooms.

Please do Ex. 1-4 p. 49 in your Workbook. We will check this during our online lesson

 

06.05.20,

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do online vocabulary and grammar exercises in units 4.1- 4.8 https://quizlet.com/join/7ttjF4VEn

I will see your results in the app.

 

07.05.20

Lesson Topic: Understanding main points in a simple descriptive text on a familiar topic.

Please do Ex. 1-10 p. 50-51. We will check this during our online lesson

 

08.05.20

Lesson Topic: Describing places –  landscape features, collocations.

Please do Ex. 1-6 p. 50-51 in your Workbook. We will check this during our online lesson

 

ILOA

04.05.20

Lesson Topic: Writing an informal email expressing thanks, sympathy and invitation.

Please do Ex. 1-9 p. 40-41 in your SB. We will check this during our online lesson

 

06.05.20,

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do online vocabulary and grammar exercises in units 3.4- 3.8

https://quizlet.com/join/gHCmGR5Eq

I will see your results in the app.

 

08.05.20

Lesson Topic: Writing an informal email expressing thanks, sympathy and invitation.

Please do Ex. 1-7 p. 40-41 in your Workbook. We will check this during our online lesson

 

IILOA

04.05.20

Lesson Topic: Focus Review Unit 5

Please do Ex. 1-13 p. 72-73 I will check them during our next online lesson

 

06.05.20

Lesson Topic: Quizlet practice

Please do online vocabulary and grammar exercises in units 5.4- 5.8

https://quizlet.com/join/MpvNXEaZd

I will see your results in the app.

 

07.05.20

Lesson Topic: Focus Review Unit 5

Please do Ex. 1-10 p. 72-73 in your Workbook. I will check them during our next online lesson

 

08.05.20

Lesson Topic: Chameleons – A BBC video vlog p. 71 in WB.

Please watch the video on p. 71 in your workbook. The copy will be in your FB group. Do Ex. 1-8 BB Chameleons plus Ex. 1-4 in FOCSU VLOG About the environment.  I will check them during our next online lesson.

 


Język angielski Pani A.P.

1 TIELR gr. 3

 1. Czytanie: Dobieranie, str.64-65, ćw. 1-5.
 2. Gramatyka: Defining relative clauses, str. 66, ćw. 1-4 więcej informacji na stronie 129 (podręcznik) oraz w filmie https://www.youtube.com/watch?v=1iC_rULeuZc

1WA gr 1.

 1. Podręcznik: Vocabulary: str. 42, wypisz do zeszytu i przetłumacz. Read: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie w poleceniu oraz zrób ćw. B, str 43. Grammar: ćwiczenie A i B. Write 43 wykonaj ćwiczenie według polecenia (min 7 zdań) i przyślij do nauczyciela do 10 maja anna.przedpelska@op.pl dopisek Daily routines 1WA

1WR gr.1

 1. Podręcznik: str.84 Vocabulary – wypisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz, READ przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenie Grammar: str. 85 ćwiczenia A i B.
 2. Podręcznik: SPEAK: 85 ułóż pytania co zwykle osoby na obrazkach robią w czwartki i odpowiedz na nie zgodnie z informacjami w ćwiczeniu. Zapisz w zeszycie i przyślij do nauczyciela do 10 maja anna.przedpelska@op.pl dopisek 1WR mówienie
 3. Ćwiczeniówka: str. 68-69 ćwiczenia A, B, C, D, E.

2WA gr.1

 1. (zeszyt ćwiczeń) Writing: str.92, ćw. 1,2
 2. (zeszyt ćwiczeń) Self-check: str. 93

3WA

 1. (zeszyt ćwiczeń) Writing: str.92, ćw. 1,2
 2. (zeszyt ćwiczeń) Self-check: str. 93

2TE

 1. Product details: podręcznik str.4 (book2). Wykonaj ćwiczenie1-4. Ćw. 8 wykonaj pisemnie i przyślij do nauczyciela do 10 maja przedpelska@op.pl dopisek 2TE – reklama

2TI

 1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=84coMj5jV84

Grammar: THIRD CONDITIONAL str. 78, wykonaj ćwiczenia 1-5.

 1. (Zeszyt ćwiczeń) Grammar: THIRD CONDITIONAL str. 76, ćw. 1-5. Ćwiczenie 5 wykonaj i przyślij do nauczyciela do 10 maja przedpelska@op.pl dopisek 2TI – 3conditional

Język angielski Pani P. Sz.

Klasa 1 TIL2

Zeszyt ćwiczeń.

Past Simple questions and negatives.

Str. 70 – proszę wykonać zadania 1-5.

Self – check.

Str. 73 – proszę wykonać zadania 1 – 6. Wyślijcie mi odpowiedzi do sprawdzenia. Do piątku.

 

1 TLIER 2

Proszę zapoznać się z odpowiedziami do zadań z zeszytu ćwiczeń, które Wam wysłałam : sprawdzić, poprawić, zastanowić się dlaczego popełniliście ewentualne błędy ( w razie pytań proszę pisać i pytać). Osoby, które z różnych przyczyn nie wykonały jakichś zadań – proszę uzupełnijcie je w tym tygodniu. Powtórzcie sobie słownictwo  z działu 3. W przyszłym tygodniu czekają Was dwie karty pracy na ocenę. Przygotujcie się do nich należycie.

1 WR2

Proszę wykonać zadania ze str. 92 z podręcznika – zrobić zdjęcie  i wysłać mi do sprawdzenia. Proszę o czytelne pismo, a także w miarę możliwości niech jedno zdjęcie = cała strona (jeśli to możliwe).

 


Tydzień VII  27 – 30 kwietnia 2020 r.


Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1WA2

Proszę wykonać zadania z kart pracy wysłanych do Piotra K. i przesłać mi odpowiedzi do sprawdzenia.

Klasa 2 TEL

Proszę uzupełnić w zeszycie ćwiczeń strony 46 i 47.

3 TI

Konstrukcja „have something done”.

https://www.youtube.com/watch?v=EmrT5FpzP_A

Proszę przeczytać notatkę ze str. 127 i wykonać zadania 1-3.

Str. 102 – proszę wykonać zadania 1-7.

Nagranie dostępne na naszej grupie.

 

3 TEL

Repetytorium str. 66-67 i 70. Proszę wykonać wszystkie zadania i pouczyć się słownictwa z działu 3.

2 WA2

Użycie konstrukcji „have to” i „don’t have to” do wyrażania nakazów.

Speaking for clothes.

Podręcznik str. 55 zad. 2 – przeczytajcie dialogi i odpowiedzcie na pytania.

Proszę także zrobić zadanie 4 i 5.

W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zadania z sekcji 4.6

 


Język angielski Pan P.S.

ILOR

27.04.20,

Lesson Topic: Where people live?

Please watch the video and aswer the question: What types of accommodation do the speakers mention? I will check your answers during our next online lesson.

 

29.04.20

Lesson Topic: Zoom online lesson

 

30.04.20

Lesson Topic: Identifying key details in a simple narrative about teenagers’ rooms.

 

Please do Ex. 1-10 p. 49 in SB. We will check this during our online lesson

 

ILOA

27.04.20

Lesson Topic: Expressing sufficiency and insufficiency with enough and too

 

Please do Ex. 1-6 p. 39 plus Workbook Ex. 1-5 p. 39

I will check them during our next online lesson

29.04.20

Lesson Topic: Zoom online lesson

 

IILOA

27.04.20

Lesson Topic: Presenting and supporting arguments in a simple discursive essay

Please do Ex. 1-11 p. 68-69 plus Workbook. Ex. 1- 8 p. 68-69.

I will check them during our next online lesson

29.04.20

Lesson Topic: Zoom online lesson

30.04.20

Lesson Topic: Describing a picture and expressing and justifying your opinion about it

Please do Ex. 1-4 p. 70. Workbook. Ex. 1-2 p.70. I will check them during our online lesson.

Ex. 5/70 is to be recorded on audio or video and send the file to me.

 


Język angielski Pani B.K.

 KlASA 1TLIER GRUPA 1 

Proszę zrobić słownictwo do lekcji 5.4 strona 64/65 i wykonać ćwiczenia 3,4,5 i 7 i przesłać pod adres
bp6768@poczta.onet.pl

klasa 1TIL grupa 1 

Bardzo proszę spróbujcie zalogować się na platformie Pearson, przejść do strefy ucznia i kliknąć na e-desk. Tam powinniście znaleźć nagrania do poszczególnych lekcji. Chciałabym abyście zrobili lekcję 7.3 na stronie 87 wykorzystując nagranie 3.27.
Zakładka język angielski, szkoła średnia, Focus 1. Trzy pierwsze osoby, które zrobią zadania ze strony 87 otrzymają ocenę celującą.


Język angielski Pani A.P.

2TI

 1. Wykonaj test: 2nd conditional  Przyślij do 30 kwietnia z dopiskiem 2TI- Second conditional
 2. Czytanie: wielokrotny wybór, str. 76-77, ćw. 1-6

 

2TE

 1. Obejrzyj film. https://www.youtube.com/watch?v=oBq-7_-LwIs

Wypisz omówione tam słownictwo, dodaj synonim w języku angielskim i przetłumacz na język polski. Przyślij listę anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 2TE- słownictwo.

 

1TIELR gr3

 1. Wykonaj test :first conditional i przyślij go przedpelska@op.pl z dopiskiem 1TIELR- first conditional
 2. Słuchanie: odpowiedzi na pytania: str. 63, ćw. 1-6.

 

WA gr.1

 1. Wykonaj ćwiczenia:Dni tygodnia i miesiące  i wyślij przedpelska@op.pl z dopiskiem: week&months – 1WA

1WR gr.1

 1. Napisz e-mail pisanie -1WR. Przyślij przedpelska@op.pl z dopiskiem  e-mail- 1WR
 2. Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw

i zrób notatkę na temat Past Simple: użycie, formy i słówka charakterystyczne.

2WA gr.1

 1. Focus review 8: str.103, ćw. 1-6
 2. Czytanie – wielokrotny wybór, str.104,cw.7.

3WA

 1. Focus review 8: str.103, ćw. 1-6
 2. Czytanie – wielokrotny wybór, str.104,cw.7.

Język angielski Pani P.Sz.

Klasa 1 TIL2

Pamiętny dzień – opisywanie wydarzenia sportowego.

Podręcznik str. 80 – proszę wykonać zadania 1-4.

Str. 81 – proszę przeczytać trzy razy słownictwo z działu 6 (wyrazy, które są dla Was najtrudniejsze zapiszcie w zeszycie).

Focus review 6.

Str. 82-83 – proszę wykonać zadania 1-7.

 

1 TLIER 2

W ramach powtórzenia wiadomości z działu 3 proszę uzupełnić w zeszycie ćwiczeń strony 35-45.

 

1 WR2

Podręcznik str. 88 i 90 – przetłumaczyć słownictwo „Vocabulary” do zeszytu.

Proszę przeczytać także teksty ze str. 88 – 89 i 90 i na ich podstawie wykonać zadanie „B” z 89 str. oraz zad. „B” 90 str.

Zeszyt ćwiczeń – proszę wykonać sekcję 6.5  oraz sekcję 6.6.

 


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


 

24.04.2020
KLASA TI I TIR – język zawodowy (angielski w informatyce) – Beata Kowalska
Bardzo proszę zrobić ćwiczenia: 2,3 i 4 ze strony 6 (trzecia część podręcznika) do tematu LINUX. jEST TO PRACA NA OCENĘ.

24.04.2020 klasa 1 TIL
– język angielski (grupa 1) Beata Kowalska
TOPIC: HOLIDAY TRANSPORT, ACCOMMODATION.
Bardzo proszę przepisać do zeszytu poniżej wypisane słownictwo do lekcji na stronie 84. Następnie proszę zrobić ćwiczenia: 1 i 2 oraz 9 (na ocenę tylko 9).

VOCABULARY:

BEACH HOLIDAY – urlop nad morzem
A CHOICE OF – wybór
SOFT – miękki
SAND – piasek
CLEAR – czysty, przejrzysty
TOURS – wycieczki objazdowe
DO YOU FANCY …? – Czy lubisz …?
TO INCLUDE – obejmować
TO MAKE ARRANGEMENTS – zaplanować wyjazd, zrobić rezerwacje
TOP TOURIST SIGHTS – najlepsze widoki
EXPERIENCED GUIDE – doświadczony przewodnik
ACTIVITY HOLIDAY – aktywny urlop
A CHANCE -szansa
MOUNTAIN BIKING – jeździć na rowerze górskim
HIKING – wędrowanie
CLIMBING – wspinanie
A GUESTHOUSE – pensjonat
EXCURSIONS – wycieczki
NEARBY – pobliski
BACKPAKING HOLIDAY – wakacje z plecakiem
A YOUTH HOSTEL -schronisko młodzeżowe
ACCOMMODATION – zakwaterowanie
CHEEPLY – tanio
SOLUTION – rozwiązanie
CAMPING HOLIDAY – wakacje pod namiotem
TO TRAVEL ROUNGD THE COUNTRY – podróżować dokoła kraju
TO PROVIDE – zapewnić, dostarczyć
A TENT – namiot
SLEEPING BAG – śpiwór
COOKING EQUIPMENT – sprzęt do gotowania

 

23.04.2020 Klasa 3TE – język zawodowy – Beata Kowalska
Zamieszczam w poniższym linku materiał pomocny do napisania CV. Ma to być życiorys dotyczący was w obecnej sytuacji. To znaczy piszecie jako abiturienci Technikum Ekonomicznego. Mam nadzieję, że ten link Wam pomoże.
https://www.cv-maker.pl/blog/cv/jak-napisac-cv-po-angielsku?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtu-0taGOHLJS70dfvVGwxCb-W7YhPeG9pOI5oUacklZdCkBKS_VzkRoCKaMQAvD_BwE

Możecie stworzyć to cv w kreatorze.

Język angielski 22.04. 2020 – Beata Kowalska (grupa pierwsza)
Klasa 1TLIER

Niektórzy z Was nie zwrócili uwagi na zadane około 3 tygodnie praca domowe. Przypominam co trzeba zrobić:
Dokładny opis obrazka strona 59 i odpowiedzi na trzy pytania pod obrazkiem, następnie wpis na blogu ćw.11/59
oraz ćw. 9 / 55. Jest kilka osób, które tych prac mi nie przysłały.


Język angielski Pani P.SZ.

Klasa 1WA2

Czekam na zaległe prace. Nie wstawiłam jeszcze ocen niedostatecznych. Daję Wam czas do końca tego tygodnia.

Podręcznik str. 70

 1. Przetłumaczyć do zeszytu słownictwo „Vocabulary”
 2. Zrobić quiz i sprawdzić odpowiedzi do niego

Podręcznik str. 71

 1. Przeczytać „GRAMMAR” A
 2. Zrobić ćwiczenie B

W wykonaniu zadania pomoże Wam:

https://www.youtube.com/watch?v=p7hzE8sxGrY

https://www.youtube.com/watch?v=6eG04RzGTQ4


Język angielski -Pani B.K.

1TER 

21.04.2020

Topic: Telephoning. Strona 10 (druga część podręcznika)

Glossary:
weekly – co tydzień
make relationship – budować relacje
break relationship –  zepsuć relacje
courtesy – kurtuazja
available – dostępny
Could I speak to  ……. May I speak to…… – Czy mogę rozmawiać z ……………..
swithboard – centrala telefoniczna
a polite note – uprzejma nuta
Can you connect me to extention – Proszę mnie połączyć z numerem wewnętrznym ………………

Proszę przepisać słówka do zeszytu, przeczytać tekst i zrobić ćwiczenia 2, 3 i 4 (na ocenę) na adres bp6768@poczta.onet.pl

Klasa 1 TI i  1 TIR 

21.04.2020
Topic: Linux.

Glossary:
complaints  – skargi
rife with sth – pełny czegoś, przepełniony
threats – zagrożenie
OS – operating system
open source – o otwartym kodzie źródłowym
a vendor – sprzedawca
concern – niepokój , obawa, troska
command lines – wiersz polecenia
average – średni
to allow – pozwalać, dopuszczać


Język angielski Pani P.Sz.

3 TI

The passive.

Str. 98 podręcznik – proszę wykonać zadania 1-6.

Odpowiedzi do zadań proszę wysłać mi do sprawdzenia do piątku 24.04. (na ocenę).

 

Listening – Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Str. 99 Proszę wykonać zadania 1-5 i odpowiedzi do zadań wysłać mi do sprawdzenia do piątku 24.04.

 

Reading – str. 100-101

Proszę wykonać zadania 1-7. (nie wysyłacie mi tego)

 

3 TEL

Str. 62-63

Proszę wykonać zadanie 3 (nagranie 1.29), zad. 2 i 3 (czytanie).

Str. 64 – proszę wykonać zadania 1-3.

Str. 65 – proszę wykonać zadania 1-4.

Odpowiedzi do zadań proszę wysłać mi do sprawdzenia do piątku 24.04. (na ocenę)

 

2 WA2

Użycie konstrukcji „have to” i „don’t have to” do wyrażania nakazów.

Str. 114-115 – proszę przeczytać notatkę 4.5 (114) i wykonać zadanie 1 ze str. 115.

Str. 54 – zad. 3 i 4

Natomiast w zeszycie ćwiczeń proszę wykonać str. 50 i wysłać mi odpowiedzi do sprawdzenia (na ocenę).

 


Język angielski – Pan Piotr Starski

Klasa II LOA

20.04.20 Poniedziałek

Lesson Topic: Non-defining relative clauses to add information:

Watch the video about this grammar structure on our FB group

Please do Ex. 1-7 p. 66 in your SB plus Workbook Ex. 1-5 p.66

22.04.20 Środa, 9.40

Lekcja online Zoom. Link na grupie FB

Lesson Topic: Non- defining clasues

23.04.20 Czwartek

Prepositions at the end of clauses

Please do Ex. 1-7 p. 67

24.04.20 Piątek

Prepositions at the end of clauses.

Please do exercises on p. 130 plus Workbook Ex. 1-5 p. 67

 

Klasa I LOA

20.04.20 Poniedziałek

Lesson Topic: Present Perfect with just and already

Please do Ex. 1-7 p. 38

22.04.20 Środa, 12.00-12.45

Lekcja online Zoom. Link na grupie FB

Lesson Topic: Present Perfect with just, alrady, yet and Past Simple 

23.04.20 Czwartek

24.04.20 Piątek

Lesson Topic: London Attractions

Watch the video on FB group London Attractions

Do ex. 1-6 p. 38

Klasa I LOR

20.04.20 Poniedziałek

Lesson Topic: Describing houses, inside a house, make and do

22.04.20 Środa, 10:40-11:25

Lekcja online Zoom. Link na grupie FB

Lesson Topic: Lesson Topic: Describing houses, inside a house, make and do

23.04.20 Czwartek

Lesson Topic: Describing houses, inside a house, make and do

24.04.20 Piątek

Lesson Topic: Language related to rooms, homes, buildings and their parts

 


Język angilski – Pani P.Sz.

Klasa 1 TIL2

Czas Past Simple – pytania i przeczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=B-Wezk_7jPo     – jak tworzyć przeczenia

https://www.youtube.com/watch?v=NV7iYc96xlw     – jak tworzyć pytania

 

Podręcznik str. 78 – proszę wykonać zadania 1-5.

Str. 117 – proszę przeczytać notatkę i wykonać wszystkie zadania. (należy wysłać mi zdjęcie tych zadań do piątku).

 

Udzielanie rad na temat zdrowego stylu życia.

Podręcznik str. 79 – proszę wykonać zadania 1-5.

 

1 TLIER 2

Podręcznik str. 44

Proszę wykonać wszystkie zadania, zrobić zdjęcie i wysłać mi do sprawdzenia do piątku.

Str. 45 – proszę wykonać zadania 7-10.

Zeszyt ćwiczeń – proszę uzupełnić 3 pierwsze strony z działu 3.

 

1 WR2

Podręcznik str. 86. Proszę zapisać w zeszycie słownictwo „Vocabulary” po polsku i po angielsku. Przeczytajcie także dialog, który znajduje się na tej stronie. Następnie wykonajcie zadanie ze str. 87 – prawda/fałsz.

 

Zeszyt ćwiczeń – dział 6

Proszę wykonać wszystkie zadania z sekcji 6.3 i 6.4 Jeśli ktoś ma nieuzupełnioną sekcję 6.1 i 6. 2 to także proszę sobie uzupełnić.

 


 

Język angielski -Pani B.K.

20.04.2020

klasa 1TL

Temat: Food Logistics. Język zawodowy. Beata Kowalska

vocabulary:
be disapointed – być rozczarowanym
quality – jakość
fresh items – świeże produkty
to improve – poprawiać się, polepszać
to extend – rozszerzyć, powiększyć
perishable – łatwo psujące się
cold chain – łańcuch chłodniczy
tagged – ometkowane
tag – metka
to detect – rozpoznawać
humidity – wilgotność
impact – wpływ
refrigerated – chłodzony
contamination – zanieczyszczenie
to shrink – zmniejszyć się
to spoil – zepsuć

Proszę zrobić ćwiczenia 2, 3 i 4 do 25.042020 (sobota).


Tydzień V 15 – 17 kwietnia 2020 r.


 

Język angielski Pani B.K.

Klasa 1TLIER (grupa 1) 15.04.(środa)

Temat : The First Conditional. Pierwszy tryb warunkowy.
Proszę zapoznać się z tematem na stronie 128 i obejrzeć film  https://www.youtube.com/watch?v=rUwunSwpv-A
Następnie proszę zrobić na ocenę test.
Załącznik 1 firstcondtest-1
bp6768@poczta.onet.pl

Klasa 1TIL (grupa 1) 15.04. środa

 
Temat: Present Perfect with ever and never.
Proszę zapoznać się z tematem na stronie 117 i obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=o-GWYDA4IQY

https://www.youtube.com/watch?v=0KswJQ2lpUQ
Następnie proszę wykonać test na ocenę:
Załącznik 2 :present perfecttest
bp6758@poczta.onet.pl


Język angielski Pani A.P.

15-24.04. 2020r.

4 TL

 1. Powtórzenie str. 210., ćw. 1-7.
 2. Mówienie: str. 211, ćw. 1-4. (ćw. 4 w formie pisemnej przesłać anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem: 4TL 3 zadanie)
 3. Słownictwo: Państwo i społeczeństwo, str. 212-213, ćw. 1-10.
 4. Słownictwo: gospodarka i przedsiębiorczość, str. 214-215, ćw. 11-21.
 5. Słuchanie: Dobieranie, str. 215, ćw.1-4. Nagrania: edesk.pearson.pl
 6. Słuchanie: str. Wielokrotny wybór, 216, ćw. 1-3. Nagrania: edesk.pearson.pl
 7. Czytanie: wielokrotny wybór, str. 216-217, ćw. 1-3. Zwróć uwagę na informacje kulturowe (więcej informacji https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_VIII_Windsor oraz https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/619116,Jubileusz-Elzbiety-II-bez-meza-ale-widowiskowo )
 8. Czytanie: Dobieranie, str. 218, ćw. 1-5.

 

2TI

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Gramatyka: str. 74, ćw. 1-9. Najpierw obejrzyj filmy:

Konstrukcje wish\ if only  – https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZLIxVxL6shc

2nd Conditional – zdania warunkowe https://www.youtube.com/watch?v=YEpNroq0ol8

 1. Gramatyka: Second conditional: str.122 – 123, ćw. 1-2. Wyjaśnienie zagadnień gramatycznych w języku polskim. Workbook, str.72, ćw. 1-5. Za tydzień test z tego zagadnienia.
 2. Słuchanie: Wielokrotny wybór, str. 75, ćw.1-8. Nagrania: edesk.pearson.pl

 

2TE

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Otwórz  HOME OFFICE i odpowiedz na umieszczone tam pytania. Odpowiedzi prześlij nauczycielowi anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem: 2TE HOME OFFICE
 2. Otwórz  TEAM WORK i odpowiedz na pytania.

1 TIELR gr.3

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Słownictwo: School & education, str. 60-61, ćw .1-5, 7-12. Nagrania na edesk.pearson.pl
 2. Słownictwo: workbook, str. 60-61, cw. 1-8. Zdjęcie ćw. 8 wysłać do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl do 22 kwietnia w tytule: 1 TIELR- ćw.8
 3. Gramatyka: First Conditional, str. 62, ćw. 1-6. Nagrania na edesk.pearson.pl.

Film o tym zagadnieniu  https://www.youtube.com/watch?v=V9YOpSVp6e4

 

1WA gr.1

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 i grafikę Telling the time .
 2. Wykonaj ćwiczenia TEST 3 i prześlij do nauczyciela do 22 kwietnia anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 1WA- TEST3

 

1 WR gr.1

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Obejrzyj film Body Parts https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI
 2. Obejrzyj film Present Contin. : https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A
 3. Obejrzyj film Present Simple: https://www.youtube.com/watch?v=dSBIqRYu0PY
 4. Wykonaj kartę pracy TEST 6 i wyślij scan do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 1WR- test.
 5. Wypisz wszystkie Daily routines wymienione w filmie https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI.

 

2WA gr.1

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Gramatyka; str.119, ćw. 1-2. Prawa kolumna. Wykonać w zeszycie i przesłać do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 2 WA – going to
 2. Pisanie: Wyrażanie opinii – e-mail. Wykonaj ćwiczenia str. 104, ćw. 1-7. Ćwiczenie 7 wykonaj pisemnie i prześlij anna.przedpelska@op.pl z tytułem 2WA – e-mail do 22 kwietnia.
 3. Wyrażanie opinii: https://www.youtube.com/watch?v=I5l7e6oW-GM , https://www.youtube.com/watch?v=KEK2oGBSsHk

 

3WA

Brak zaległych prac oznacza ocenę niedostateczną.

 1. Gramatyka; str.119, ćw. 1-2. Prawa kolumna. Wykonać w zeszycie i przesłać do nauczyciela anna.przedpelska@op.pl z dopiskiem 3 WA – going to
 2. Pisanie: Wyrażanie opinii – e-mail. Wykonaj ćwiczenia str. 104, ćw. 1-7. Ćwiczenie 7 wykonaj pisemnie i prześlij anna.przedpelska@op.pl z tytułem 3WA – e-mail do 22 kwietnia.
 3. Wyrażanie opinii: https://www.youtube.com/watch?v=I5l7e6oW-GM
 4. Obejrzyj również https://www.youtube.com/watch?v=KEK2oGBSsHk

 


Język angielski Pani P.Sz.

Nauczanie zdalne 15.04.2020 – 17.04.2020

Klasa 2 TEL

Proszę wykonać kartę pracy (wysłana do Patrycji O.) i odesłać mi odpowiedzi na paulin1988a@gmail.com lub na Messenger. Macie czas do 22.04.2020.  Zadania 9 nie trzeba robić.

Eat, drink and be healthy.

Podręcznik str. 46 – proszę wykonać zadania: 1-6 oraz 7 i 8 ze str. 47.

Str. 57 – proszę przepisać do zeszytu słownictwo 4.1.

Klasa 1 TLIER 2

An informal email/letter.

Podręcznik str. 40 – proszę wykonać zadanie 2 i 3.

Podręcznik str. 41 – proszę wykonać zadania : 4,5,7 i 8.

Str. 42– proszę wykonać zadania: 3,4,7.

Słownictwo z działu 3 (słowniczek) zapisać w zeszycie.

 

Klasa 2 WA

Wyrażanie siebie poprzez strój – rozumienie tekstów czytanych.

Podręcznik str. 52- 53 – proszę wykonać zadanie 1 (przetłumaczyć słówka w zeszycie), 5 (odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu), 8,9 i 10.

Dla chętnych : przepisać i przetłumaczyć tekst (wysłać mi do sprawdzenia).

 1 WA 2

Can I take your order?

Str. 68 (podręcznik)

Proszę przepisać wyrazy z „Vocabulary” do zeszytu i przetłumaczyć na język polski.

Następnie proszę przeczytać dialog z „Read” – przepisać go do zeszytu i przetłumaczyć.

Proszę także wykonać zadanie „ B” str. 69 (prawda – fałsz)

W zeszycie zrobić notatkę o „some” i „any” (w nawiązaniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych) i na jej podstawie wykonać zadanie „B Grammar” str. 69

Zdjęcia swojej pracy proszę wysłać mi na Messenger bądź paulin1988a@gmail.com

Postarajcie się, ponieważ praca ta będzie na ocenę.

 

1 WR2

Special days.

Str. 84(podręcznik) – przepisać do zeszytu wyrażenia z „Vocabulary” i przetłumaczyć na język polski.

„Read” – przeczytać informacje o dwóch uroczystościach (Dzień Matki i Święto Dziękczynienia) i wykonać zadanie „B”.

W zeszycie zrobić notatkę o Present Simple i Present Continuous (porównanie tych czasów, różnice między nimi) i na jej podstawie wykonać zadanie „A” str. 85.

Zdjęcia swojej pracy proszę wysłać mi na Messenger bądź paulin1988a@gmail.com

Postarajcie się, ponieważ praca ta będzie na ocenę.

 

1 TIL2

Wyrażanie opinii – rozumienie tekstów słuchanych.

Str. 75 (podręcznik) : wykonać 1,2,3,4,5.

Reading. 76-77 – wykonać zadania 1-8.

Karta praca (wysłana przez Messenger) do zrobienia i odesłania mi na paulin1988a@gmail.com bądź Messenger do piątku 17.04.

3 TEL

Wykonać w repetytorium zadania ze str. 60-61.


Język angielski Pan P.S.

Klasa II LOA

Środa 15 kwietnia 2020

Temat: Learning vocabulary with Quizlet App

Please click the link, https://quizlet.com/join/MpvNXEaZd

visit the site of your class, register yourself there and then test the program by learning the vocabulary from your last unit (unit 3) to prepare for the school test soon. I will check if you registered there and used the program (I can see all praticipants there in the app). The program can be used as an app in your mobile or it can be used in your desktop/laptop’s browser. Use your real names please.

Czwartek 16 kwietnia 2020

Temat: Lekcja online Zoom – A travel book and some survival advice

Please join the session using your computer or mobile phone. You need to instal the program on your computer first https://zoom.us/download
or on your mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings.
Then follow the instructions: https://www.bydgoszcz.inthouse.pl/instrukcja-uzytkowania-komunikatora-zoom/. Have your coursebook and workbook with you!

Piątek 17 kwietnia 2020

Temat: In the woods, Verb phrases

Please do the exercises on page 64 in your Student Book and pages 64-65 in your Workbook

 

Klasa I LOA

Środa 15 kwietnia 2020

Temat: Learning vocabulary with Quizlet App

Please click the link, https://quizlet.com/join/gHCmGR5Eq

visit the site of your class, register yourself there and then test the program by learning the vocabulary from your last unit (unit 3) to prepare for the school test soon. I will check if you registered there and used the program (I can see all praticipants there in the app). The program can be used as an app in your mobile or it can be used in your desktop/laptop’s browser. Use your real names please.

Czwartek 16 kwietnia 2020

Temat: Lekcja online Zoom – A travel book and some survival advice

Please join the session using your computer or mobile phone. You need to instal the program on your computer first https://zoom.us/download
or on your mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings.
Then follow the instructions: https://www.bydgoszcz.inthouse.pl/instrukcja-uzytkowania-komunikatora-zoom/. Have your coursebook and workbook with you! You wiil get the link 5 minutes before the lesson on your FB group.

Piątek 17 kwietnia 2020

Temat: Present Perfect with just and already

Please do the exercices on page 38 in your Student Book and then all the exercises on p. 38 in your Workbook

 

Klasa I LOR

Środa 15 kwietnia 2020

Temat: Learning vocabulary with Quizlet App

Please click the link, https://quizlet.com/join/7ttjF4VEn

visit the site of your class, register yourself there and then test the program by learning the vocabulary from your last unit (unit 3) to prepare for the school test soon. I will check if you registered there and used the program (I can see all praticipants there in the app). The program can be used as an app in your mobile or it can be used in your desktop/laptop’s browser. Use your real names please.

Czwartek 16 kwietnia 2020

Temat: Lekcja online Zoom – A travel book and some survival advice

Please join the session using your computer or mobile phone. You need to instal the program on your computer first https://zoom.us/download
or on your mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings.
Then follow the instructions: https://www.bydgoszcz.inthouse.pl/instrukcja-uzytkowania-komunikatora-zoom/. Have your coursebook and workbook with you! You wiil get the link 5 minutes before the lesson on your FB group.

Piątek 17 kwietnia 2020

Temat: Unit 3 Review

Please do the exercices on page 44 in your Student Book and then all the Self-check exercises on p. 44-45 in your Workbook


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.

Język angielski Pani A.P.

06-08.04. 2020 r.

4 TL

Na wszystkie zaległe prace czekam do 7 kwietnia – anna.przedpelska@op.pl. W temacie maila wpisz swoją klasę.

 1. Strona Bierna – str. 258 wszystkie ćwiczenia. Wytłumaczenie „live” 8 kwietnia.
 2. Środki językowe str.205, ćw. 1-4.
 3. Przeczytaj wskazówki maturalne i wykonaj ćwiczenie 4 str. 207.

Happy Easter ! https://www.youtube.com/watch?v=VlIeaplKXZ8

2 TI

Na wszystkie zaległe prace czekam do 7 kwietnia – anna.przedpelska@op.pl. W temacie maila wpisz swoją klasę

 1. How much are they worth? Str. 72-73, ćw. 1, 3, 4, 5, 10, 12. Nagrania. Na edesk.pearson.pl

Happy Easter! https://www.youtube.com/watch?v=VlIeaplKXZ8

2 TE

Na wszystkie zaległe prace czekam do 7 kwietnia – anna.przedpelska@op.pl. W temacie maila wpisz swoją klasę.

Wykonaj Business Easterf.

Happy Easter ! https://www.youtube.com/watch?v=VlIeaplKXZ8

 

1 TIELR gr.3

Na wszystkie zaległe prace czekam do 7 kwietnia – anna.przedpelska@op.pl. W temacie maila wpisz swoją klasę.

 1. Mówienie: str. 58, ćw. 8.

Happy Easter ! https://www.youtube.com/watch?v=VlIeaplKXZ8

 

1 WA gr.1 / 1WR gr.1

Na wszystkie zaległe prace czekam do 7 kwietnia – anna.przedpelska@op.pl. W temacie maila wpisz swoją klasę.

 1. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs i czeka na Ciebie krzyżówka

 

2 WA gr.1 / 3 WA

Na wszystkie zaległe prace czekam do 7 kwietnia – anna.przedpelska@op.pl. W temacie maila wpisz swoją klasę.

 1. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs i czeka na Ciebie krzyżówka.

Język angielski Pan P.S.
Klasa II LO

Poniedziałek 6.04.20

1 Lekcja online na platformie Zoom godz. 12.00 (dla chętnych)

2 Lekcja: About the environment, podręcznik Focus 3, str. 62.

Proszę obejrzeć nagranie video na stronie grupowej FB i odpowiedzieć na pytanie zawarte w podręczniku FOCUS LOG 21 str. 62. Ćwiczenie sprawdzimy przy następnej sesji Zoom online.

Środa 8.04.20

1 i 2 Lekcja: Environmental worries, podręcznik Focus 3, str. 63

Proszę wykonać ćwiczenia 1,2, 5, 6 str. 63 plus ćwiczenia 1-3 str. 63 w Workbook. Ćwiczenie sprawdzimy przy następnej sesji Zoom online.

 

Klasa ILOA

Poniedziałek 6.04.20

Lekcja online na platformie Zoom godz. 9.00 (dla chętnych)

Środa 8.04.20

Lekcja: Present Perfect with just and already, podręcznik Focus 2, str. 38 i 123

Proszę zapoznać się z materiałem na stronie grupy na FB oraz w podręczniku i wykonać ćwiczenia:

Ćw. 1-3 str. 38 plus 1-4 str. 123. Ćwiczenia sprawdzimy przy następnej sesji Zoom online.

 

Klasa I LOR

Poniedziałek  6.04.20

Lekcja online na platformie Zoom godz. 10:45 (dla chętnych)

Środa 8.04.20

Lekcja: An extended description of people, places and experiences, podręcznik Focus 2 str. 42

Proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 4, 5 na stronie 42.

Ćwiczenia sprawdzimy przy następnej sesji Zoom online.

 


Język angielski Pani P.Sz.

1 TIL 2

 1. Types of sport.

Proszę zrobić zadania: 3,4,5,10,11 – str. 72-73 (podręcznik)

 1. Czas Past Simple – opisywanie wydarzeń z przeszłości.
 2. Proszę zrobić zadania: 1,2,5,6,7 str. 74

Str. 116 – przeczytać notatkę i wykonać wszystkie zadania w zeszycie

1 TLIER 2

 1. Proszę wykonać dwie karty pracy wysłane 05.04.2020. Możecie wydrukować lub zrobić zadania w zeszycie. Proszę uzupełnione karty odesłać mi do środy 8.04 na paulin1988a@gmail.com lub na Messenger.

 

1 WR2

 1. Posłuchajcie proszę nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

Proszę zapisać w zeszycie (po polsku i po angielsku) słownictwo „Easter”: http://angielskipodrodze.pl/2016/03/20/easter-vocabulary/

 

3 TEL

 1. Proszę wykonać zadania ze str. 58-59 w Repetytorium. (nagrania dostępne na naszej grupie)

 

2 WA

 1. Posłuchajcie proszę nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

Proszę zapisać w zeszycie (po polsku i po angielsku) słownictwo „Easter”: http://angielskipodrodze.pl/2016/03/20/easter-vocabulary/

 

3 TI

Proszę wykonać dwie pierwsze strony z zeszytu ćwiczeń z działu 8.

 

1 WA

 1. Posłuchajcie proszę nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

Proszę zapisać w zeszycie (po polsku i po angielsku) słownictwo „Easter”: http://angielskipodrodze.pl/2016/03/20/easter-vocabulary/


Tydzień III 30.03.2020 – 03.04.2020 r.


 Język angielski Beata Kowalska

kl. 3LOAB

Przypominam o zadaniach z angielskiego. Strona 214. Proszę przysłać opisy obrazków wraz z odpowiedziami na pytania , oraz zadanie 5. Mój adres to
bp6768@poczta.onet.pl


Język angielski zawodowy Pani B.K.

03.04.2020
Klasa 3 TE języka zawodowy  Beata Kowalska

W poniższym linku przeczytacie jak się tworzy list motywacyjny. Zadanie domowe: Napisz list motywacyjny do wybranej firmy jako absolwent szkoły średniej  lub wyższej o kierunku ekonomicznym. Praca na ocenę. Pozdrawiam serdecznie, bardzo za wami tęsknię.
Prace wysyłajcie na adres bp6768@poczta.onet.pl

https://ellalanguage.com/blog/list-motywacyjny-po-angielsku/


Język angielski zawodowy Pani B.K.

Klasa 1TL

02.04.2020

Temat: Disposal Logistics. Logistyka utylizacji. Strona 10 (druga część podręcznika )

słownictwo:
1. policy – polityka
2. disposal of production waste – wywóz odpadów producjyjnych
3. manufacturing company – firma produkcyjana
4. to cause – powodować
5. damage – uszkodzenie
6. waste byproducts – odpady poprodukcyjne
7. on-site – naterenie zkładu
8. landfill – wysypisko śmieci, śmietnik
9. lagoon – zalew
10. hazardous – niebezpieczny
11. to leach – przesączać się
12. directives – dyrektywa
13.  to outlaw – zakazywać
14.  to reflect – odbijać
15. to conform – podporządkować się
16. to move to  – prowadzić do
17. packaging  – opakowania
18 to reuse – użyć ponownie
19. harmless – szkodliwe
20. cardboard – tektura, karton
21. corporate citizenship – obywatelstwo korporacyjne

Proszę przetłumaczyć tekst. Następnie ćwiczenia: 2,3, i 4 (na ocenę)


Język angielski Pani B.K.

 

01.04.2020.
Klasa 1TIL (grupa 1)
Nie wszyscy wysłali mi pracę domową na ocenę.
Proszę sprawdzić moje dotychczasowe informacje i wykonać zadane prace. Mój adres to bp6768@poczta.onet.pl.
Nie chcę stawiać ocen niedostatecznych, ale jeśli nie dostanę tych prac do końca tygodnia, będę zmuszona wpisać do dziennika złe oceny.

1. zad. 8 strona 77.
2. zad. 5 strona 80
3 Sprawdzian na czas przeszły prosty (w załączniku)

1   Complete the sentences with the correct form of verbs in the box. Use the Past

Simple.

play          reach               stop                 like                  explain                        decide

We played table tennis last weekend.

1   The bus __________________ right in front of the sports centre.

2   The climber __________________ the top of the mountain in 3 hours.

3   My brother __________________ to get a job because he needs money.

4   Susan was very friendly and everyone __________________ her.

5   The teacher __________________ the rules of the game to the students.

___/5

2   Write the verbs in the Past Simple.

go               went

1   get              _______________

2   fall              _______________

3   think           _______________

4   drink           _______________

5   say             _______________

___/5

3   Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the Past

Simple.

Oliver was (be) good at sports. He 1_____________ (want) to learn to ski.

He 2_____________ (start) to train regularly and finally he 3_____________ (become) a professional skier. Last year he 4_____________ (take) part in an international competition. He didn’t win but he 5_____________ (meet) the best skiers from Austria and Norway there and now they are his friends.

___/5

1   Complete the questions with the correct form of the words in brackets.

When did they play (they / play) table tennis?

1   _______________________________ (Susan / go) jogging yesterday evening?

2   Why _______________________________ (your friends / play) volleyball without you?

3   _______________________________ (you / remember) to bring your swimsuits?

4   _______________________________ (famous athletes / enjoy) PE lessons at school?

5   _______________________________ (Mark / train) a lot before the competition?

6   When _______________________________ (Messi / start) to play for FC Barcelona?

7   Which new sport _______________________________ (you / try) last summer holiday?

8   Why _______________________________ (you / decide) to become a professional sportsperson?

___/8

2   Change the positive sentences into negative sentences.

I dressed up as a mouse.

I didn’t dress up as a mouse.

1   Johnny wanted to take part in a kung fu competition.

____________________________________________________________________

2   The marathon took place in Rome.

____________________________________________________________________

3   Our team won a gold medal.

____________________________________________________________________

4   The injured athlete needed medical help.

____________________________________________________________________

5   Mark tried martial arts at the age of 17.

____________________________________________________________________

6   We watched the Latin Dance show on TV.

____________________________________________________________________

7   My grandfather had a very healthy lifestyle.

____________________________________________________________________

___/7


01.04.2020

Klasa 3LOAB

Proszę wykonać ćwiczenia przygotowujące do matury ustnej str. 214.
Odpowiedzi proszę wysłać na adres bp6768@poczta.onet.pl.
Jest to praca na ocenę. Proszę jej nie ignorować.


Język angielski Pani B.K.

Klasa 1TIL (grupa1)

31. 03. 2020

Przypominam o zrobieniu ćw.8 str 77. Do zrobienia jest też test na Past Simple (dwie strony) , który zamieściłam wcześniej.

Temat: Pamiętny dzień – opisywanie wydarzenia sportowego.

Słownictwo:

1. to dress up – przebrać się
2. to raise money – zbierać pieniądze
3 charity – organizacja charytatywna
4. at first – na początku
5. impossible – niemożliwe
6.weird – dziwny
7. outfit – strój
8. after – po
9. tired – zmęczony
10. suddenly – nagle
11. after that – potem
12. then – następnie
13. finally – w końcu

Proszę zrobić ćw. 2,3,i 4 oraz napisać opis wydarzenia sportowego ćw. 5 str. 80
Czas wykonania do 03.04.2020.


Język angielski Pani A.P.

I WA gr1.

 1. Opis ilustracji: uzupełnij dialog w Part 1, a następnie odpowiedz na pytania w Part 2 wzorując się na Part1. Odpowiedzi prześlij na maila przedpelska@op.pl z tytułem „1WA- opis obrazka”.
 2. Obejrzyj film z różnicami pomiędzy Present Simple a Present Continuous.

https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo

 

1WR gr1.

 1. Opis ilustracji: uzupełnij dialog wPart 1, a następnie odpowiedz na pytania w Part 2 wzorując się na Part1. Odpowiedzi prześlij na maila anna.przedpelska@op.pl z tytułem „1WR- opis obrazka”
 2. Przeczytaj Test i odpowiedz na pytania.
 3. Obejrzyj film z różnicami pomiędzy Present Simple a Present Continuous.

https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo

 

4 TL

½ Słownictwo: ŚWIAT PRZYRODY, str. 198-201, ćw. 1-21. Ćwiczenie 21 pisemnie i mailem anna.przedpelska@op.pl z tytułem „4TL- opis obrazka”

 1. Słuchanie: Prawda /fałsz str. 201, ćw. 1-3. Pliki do pobrania edesk.pearson.pl
 2. Słuchanie: wielokrotny wybór, str.202, ćw. 1-4.
 3. Czytanie: dobieranie pytań do akapitów, str. 202-203, ćw. 1-5
 4. Czytanie: test wielokrotnego wyboru, str. 204, ćw. 1-4

2 TE zawodowy

 1. Przesłać rozwiązania z poprzedniego tygodnia na maila przedpelska@op.pl z tematem „2TE – IDIOMY”
 2. Obejrzeć film i odpowiedzieć na pytania. Następnie przesłać na maila z tematem „2TE – ELON MUSK”

2TI

 1. Matura Focus review 5 str. 70, ćw. 1-6
 2. Matura Focus review 5, str 71, ćw. 7-13. Ćwiczenie 12 pisemnie oraz wybrać z ćw. 13 dwa pytania i przesłać na maila anna.przedpelska@op.pl z tematem „2TI – egzamin ustny”.

2WA gr.1/ 3WA

 1. Wykonaj quiz i wyślij na maila anna.przedpelska@op.pl z tematem „2WA- Nature” lub „3WA – Nature”
 2. Przetłumacz zadania pamiętając o zagadnieniach gramatycznych z poprzedniego tygodnia. Wykonane zadanie, zeskanuj lub zrób zdjęcie i prześlij na maila z tematem „2WA- tłumaczenia” lub „3WA- tłumaczenia”

1 TIELR gr. 3

 1. Mówienie: Making suggestions ( str.56, ćw. 1-5) Ćwiczenie 5 w zeszycie. Pliki do odsłuchania edesk.pearson.pl lub na płycie dołączonej do podręcznika.
 2. Focus review 4, str. 58, ćw. 1-6.

 


Język angielski Pan P.S.

IV TE, II LOA, I LOA, I LOR

Zadania zamieszczane na grupach zamkniętych na Facebooku, w tym obejrzenie transmisji „live” i wykonanie omówionego projektu dla chętnych.”


Klasa 1TI , 1TIR – język angielski zawodowy Beata Kowalska

Temat: Macs and PC

glossary:

1. to grow – rosnąć
2. to realize – zdać sobie sprawę
3. to suit – pasować
4. to differ – różnić się
5. proprietary – chroniony patentem, autorski, markowy,
6. OSX , Mac OS – system operacyjny dla komputerów Macintosh
7. regardless – mimo wszystko, mimo tego, i tak
8. typography – typografia
9. adabtability – zdolność przystosowania
10. to customize – dostosować
11. desirable – pożądany
12. advanced – zaawansowany
13. limitations – ograniczenia
14. susceptible – podatny

Proszę przeczytać i przetłumaczyć tekst oraz wykonać ćwiczenia ze strony 4 – 5 (trzecia część książki).


Język angielski  Pani P.Sz.

1 WR2 (30.03-03.04)  

  What’s she wearing?

Podręcznik – strona 82

Zad. 1 .

Przepisz wszystkie wyrazy do zeszytu i przetłumacz je na język polski.

Zad. 2.

Obejrzyj filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU

https://www.youtube.com/watch?v=4m9tDeLEbI4

Zad. 3.

Przeczytaj dialog ze strony 82.

Osoby chętne mogą przepisać i przetłumaczyć dialog i wysłać mi do sprawdzenia (messenger lub paulin1988a@gmail.com).

W zeszycie odpowiadamy na pytania do tekstu (str. 83)

Zad. 4

Obejrzyj film, aby przypomnieć sobie zasady tworzenia pytań w czasie Present Continuous.

https://www.youtube.com/watch?v=rjWd8U-6jbA

Wykonaj w zeszycie zadanie „GRAMMAR” ze str. 83.

1 TIL 2

1. Focus review. (podręcznik 70-71) Proszę wykonać do zeszytu wszystkie zadania oprócz 7,9,11.

2. Proszę wykonać karty pracy (dwie) i odesłać mi najpóźniej do 03.04.2020 (messenger lub paulin1988a@gmail.com)

1 TLIER 2

1. Past Simple vs Present Perfect

https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI

Proszę obejrzeć film i zrobić w zeszycie notatkę o Past Simple i Present Perfect.

2. Podręcznik strona 38.

Proszę zrobić zadania:2,3,4,5.

3. Podręcznik strona 39.

Proszę zrobić : 1,2,3,5,6.

4. Cała 123 do zeszytu.

2WA

https://www.youtube.com/watch?v=GwFqyhs_3M4&t=86s  – obejrzeć film

https://blog.fiszki.pl/darmowe-materialy/stopniowanie-przymiotnikow-angielski/  – przeczytać

Słownictwo z działu 4 przepisać do zeszytu (słowniczek na koniec działu)

zrobić poniższe zadania i poprawne zdania zapisać w zeszycie

https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow

https://www.e-angielski.com/stopniowanie-przymiotnikow-uzupelnij-tabele

http://www.focus.olsztyn.pl/przymiotniki-angielskie-stopniowanie.html

Klasa 3TEL

Proszę uzupełnić w repetytorium str. 51, 52, 56, 230-231, 236-237.

Proszę wykonać karty pracy i odesłać mi je na paulin1988a@gmail.com lub messenger

3 TI

Podręcznik str. 96-97 – zrobić zadania.

126 str. przeczytać notatkę i zrobić do zeszytu zad. 1,2,3.

https://www.youtube.com/watch?v=087WkOKauQQ    – obejrzeć

1 WA 2

Str. 66 podręcznik – zapisać wyrazy w zeszycie i przetłumaczyć

zrobić w zeszycie ćwiczenie „VOCABULARY” str. 66

Str. 67:

zrobić zad. A i B

Poszukać w internecie informacji o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych w języku angielskim. Zrobić na ten temat notatkę w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=1LjTa2Wvmm0  – posłuchać

2 TEL 

Wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń od strony 36-45.


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.

Klasa 1TIER Pani B.K.

Przypominam o napisaniu bloga ze strony 59, zadanie 10. Praca obowiązkowo do zrobienia na ocenę. Jak na razie tylko 3 osoby ją przysłały na mój adres.
bp6768@poczta.onet.pl

Nie wszyscy jeszcze opisywali obrazek ze strony 59, zadanie 8. Bardzo proszę aby wszyscy  przesłali mi ten opis . Na ocenę.

Klasa 3 LOAB

Przesyłam w załączniku broszurę z zadaniami egzaminacyjnymi. Proszę je stopniowo rozwiązywać. Zamierzam też wysłać odpowiedzi i nagrania.
A zadanie 10 proszę napisać i przesłać na mój adres bp6768@poczta.onet.pl Niedługo muszę wystawić oceny na koniec roku. Szczególnie prośbę moją kieruję do osób, które  nie mają ocen.


Język angielski Pani B.K.

Klasa 1TIL 

26.03.2020
Proszę przestudiować jeszcze raz materiał dotyczący czasu Past Simple i przygotować się do kartkówki.
W poniższym linku dostaniecie teorię i proszę wykonać zawarte też tam ćwiczenia na Present Simple elementary.

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple/zastosowanie

Czas Past Simple. Proszę wypełnić i przesłać mi zdjęcia. Praca będzie oceniona.

1   Complete the sentences with the correct form of verbs in the box. Use the Past

Simple.

play          reach               stop                 like                  explain                        decide

We played table tennis last weekend.

1   The bus __________________ right in front of the sports centre.

2   The climber __________________ the top of the mountain in 3 hours.

3   My brother __________________ to get a job because he needs money.

4   Susan was very friendly and everyone __________________ her.

5   The teacher __________________ the rules of the game to the students.

___/5

2   Write the verbs in the Past Simple.

go               went

1   get              _______________

2   fall              _______________

3   think           _______________

4   drink           _______________

5   say             _______________

___/5

3   Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the Past

Simple.

Oliver was (be) good at sports. He 1_____________ (want) to learn to ski.

He 2_____________ (start) to train regularly and finally he 3_____________ (become) a professional skier. Last year he 4_____________ (take) part in an international competition. He didn’t win but he 5_____________ (meet) the best skiers from Austria and Norway there and now they are his friends.

___/5

1   Complete the questions with the correct form of the words in brackets.

When did they play (they / play) table tennis?

1   _______________________________ (Susan / go) jogging yesterday evening?

2   Why _______________________________ (your friends / play) volleyball without you?

3   _______________________________ (you / remember) to bring your swimsuits?

4   _______________________________ (famous athletes / enjoy) PE lessons at school?

5   _______________________________ (Mark / train) a lot before the competition?

6   When _______________________________ (Messi / start) to play for FC Barcelona?

7   Which new sport _______________________________ (you / try) last summer holiday?

8   Why _______________________________ (you / decide) to become a professional sportsperson?

___/8

2   Change the positive sentences into negative sentences.

I dressed up as a mouse.

I didn’t dress up as a mouse.

1   Johnny wanted to take part in a kung fu competition.

____________________________________________________________________

2   The marathon took place in Rome.

____________________________________________________________________

3   Our team won a gold medal.

____________________________________________________________________

4   The injured athlete needed medical help.

____________________________________________________________________

5   Mark tried martial arts at the age of 17.

____________________________________________________________________

6   We watched the Latin Dance show on TV.

____________________________________________________________________

7   My grandfather had a very healthy lifestyle.

____________________________________________________________________

___/7

 


Język angielski  Pan P.S.

Klasa IV TE

26.03.2020

Temat: Składanie reklamacji (e-mail), strona 122 w podręczniku „Longman Repetytorium Maturalne”

Proszę wykonać ćwiczenia 1-4 ze strony 122. Wszystkie rozwiązania (same brakujące słowa lub wybrane opcje) proszę mi przesłać Messengerem lub zamieścić pod postem z tym zadaniem na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/551289448660772

Dodatkowo na podstawie podanego przykładu napisać e-mail wg wytycznych w ćwiczeniu 5.

Następnie proszę przesłać gotową pracę poprzez Messengera lub komentarz na stronie naszej grupy.

Proszę też przygotować zad. 1-2 str. 123 i przesłać mi nagranie audio swojej wypowiedzi.

Czas wykonania: do 27.03.2020 godzina 8.00

Kolejne lekcje i zadania będą umieszczane na grupie na Facebooku.

Klasa II LOA

Temat: Geographical features and oceans, strona 60 w podręczniku „Focus3”

Proszę wykonać ćwiczenia 1-10 na stronie 60-61. Sprawdzić wszystkie słowa w słowniku na końcu rozdziału. W miarę możliwości wysłuchać nagrań. Wszystkie rozwiązania (same brakujące słowa lub wybrane opcje) proszę mi przesłać Messengerem lub zamieścić pod postem z tym zadaniem.

https://www.facebook.com/groups/618301058566509/

Zadanie na ocenę: Zad 12/61 – Projekt wg. podanych wytycznych. Proszę zamieścić swoją prezentację (plakat, zdjęcia, video) w poście pod zadaniem na Facebooku w naszej grupie

Czas wykonania: do 27.03.2020 godz. 8.00

Kolejne lekcje i zadania będą umieszczane na grupie na Facebooku.

Klasa LOR

Temat: Sufficiency and insufficiency with „enough” and „too”, strona 39 w podręczniku Focus2

Proszę dokończyć ćwiczenia 4-6 strona 39

Praca domowa: ćwiczenia 15 strona 39 w Focus 3 Workbook. Rozwiązania (same brakujące słowa) proszę mi podesłać Messengerem na str.

https://www.facebook.com/groups/149024806410998/

Czas wykonania: do 27.03.2020 godz. 8.00

Kolejne lekcje i zadania będą umieszczane na grupie na Facebooku.

Klasa I LOA

Temat: Key points about a radio programme on a familiar topic, strona 35

Proszę wykonać zadanie 1-7 na stronie 35. Szczegóły i nagrania są umieszczone na naszej grupie Facebookowej  https://www.facebook.com/groups/146794293359758/

Wszystkie rozwiązania (same brakujące słowa lub wybrane opcje) proszę mi przesłać Messengerem lub zamieścić pod postem z tym zadaniem.


Język angielski Pani B.K

Klasa 1TIER

24.03.2020
Proszę zredagować wpis na blogu, ćw.10 str. 59 i wysłać pod adres bp6768@poczta.onet.pl.
Proszę o zapoznanie się również z prezentacją dotyczącą wyrażania przyszłości przy pomocy czasów Present  Simple,  Present Continuous, Future Simple i i konstrukcji  be going to.  Proszę także zapoznać się ze słownictwem ze strony 60 (praca ze słowniczkiem str.71) i wykonać ćwiczenia ze strony 61.
Załączniki:

Future simple Film

Present Continuous dla wyrażenia przyszłości Film

Be going to Film

Ćwiczenia LINK

Present Simple dla wyrażenia przyszłości

Film

Klasa 1TIL

Proszę zapoznać się z tekstem na stronie 76 i 77 ” A little help, a little hope” i wykonać ćwiczenia 2,3,,4,5,6 i 7. Proszę pisemnie odpowiedzieć na pytania z ćw. 8 i przesłać na mój adres bp6768@poczta.onet.pl. Uczcie się również słówek ze strony 81.

Klasa 3 LOAB
Wykonajcie ćwiczenia a zakresu Nauka i Technika ze strony 160, 161,162 i 163. Przeczytajcie też teksty ze str.165 i 166 (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz tekst na stronie 167 (poziom rozszerzony.)


Język angielski – Pani P. SZ.
Klasa  1 TI, 1 TL grupa. TIL 2 (23.03-30.03)
1. Czas Past Simple: was, were, could.
Proszę (dla przypomnienia) przeczytać notatkę o czasie Past Simple ze str. 115-116 w podręczniku.
karta pracy : 1 TIL 2 a, 1 TIL 2 b
2. Speaking. Organizowanie szkolnej wycieczki. (str. 67 podręcznik)
Proszę wykonać zad. 2,3,4,5 do zeszytu. (nagranie Focus 1 CD2 43)
3. Email do kolegi – informacje o szkole. (str. 68)
Proszę wykonać zadania 1-5 do zeszytu.
4. Słownictwo – dział 5.
Proszę przypomnieć sobie wyrazy i wyrażenia z działu 5.
karta pracy: słownictwo a i b
Materiały:
Klasa 1 TLR, 1 TIER  grupa: TLIER 2  23.03-30.03
1. Proszę przypomnieć sobie zasady stopniowania przymiotników (notatka w zeszycie, podręcznik str. 122)
karta pracy 1 TLIER 2 a i b (można wydrukować lub przepisać do zeszytu)
2. Listening. Str. 35 podręcznik.
Proszę wykonać zadania:1,4,5,7. (nagrania 1 TLIER 49,50,51)
3. Reading str. 36-37 podręcznik.
Proszę wykonać zadania:1, 4, 5,7,8, 10.
Potrzebne nagrania: 1 TLIER 52,54,55
Materiały:
Klasa 2 TEL
W ramach powtórzenia proszę wykonać karty pracy. Sprawdzimy 27.03. (6 kart)
Materiały:
Klasa 3 TI
Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń wszystkie zadania z działu 7. W piątek 27.03 sprawdzimy.
Klasa 3 TEL cała
Dom.
Wykonujemy zadania w repetytorium od strony 44 do strony 50.
Potrzebne nagrania: 3 TEL 13,14,15,16,17,18,19.
Materiały:
Klasa 1 WR grupa 2
1. Present Continuous.
Poniższe testy wykonać, poprawne zdania zapisać w zeszycie.
Klasa 1 WA grupa 2
Film 1 – proszę zapisać do zeszytu wszystkie nazwy zawodów
Film 3 (proszę zapisać do zeszytu wszystkie wyrażenia po polsku i po angielsku
Klasa 2 WA
Osoby, które nie pisały sprawdzianu wykonują kartę pracy: 2 WA sprawdzian (odpowiedzi przesyłamy na paulin1988a@gmail.com)
nie róbcie dwóch ostatnich zadań
Osoby, które pisały sprawdzian, ale chcą poprawić ocenę wykonują 4 karty pracy i odpowiedzi wysyłają na  paulin1988a@gmail.com
Uczniowie, którzy nie chcą poprawić oceny wykonują te zadania w zeszycie.
Materiały:

Język angielski zawodowy Pani B.K.

Klasa 3TE  

Proszę zapoznać się  z poniższym linkiem i napisać list motywacyjny oparty o Waszą realną sytuację (czyli jako absolwenci technikum ekonomicznego).
Życzę miłej pracy. Wiem że macie mnóstwo innych zadań, ale spróbujcie wykonać jeszcze to , o które proszę. Będzie z tego ocena. Serdecznie pozdrawiam i bardzo tęsknię.
https://english-online.pl/list-motywacyjny-angielski/


Język angielski zawodowy Pani B.K.

Klasa 1TER

Temat: Selling products. (str.6 i7)
Materiał na 2 godziny.
Podaję słownictwo potrzebne do zrozumienia tekstu.

1. SNEAKERS – tenisówki, trampki
2. WHOLESALE PRICE – cena hurtowa
3. DETAILS – szczegóły
4. DAILY – codziennie
5. TO PROMISE – obiecywać
6. FOOTWEAR – obuwie
7. TO RETURN – zwrócić
8. FEE OF CHARGE – bezpłatnie
9. RETAILED PRICE – cena detaliczna

Proszę przetłumaczyć tekst i zrobić ćwiczenia: 2, 3 i 4.

Klasa 1TL (materiał na 2 godziny)

Temat: Distribution Logistics. (str. 8 i 9)
Wysyłam słówka potrzebne do zrozumienia tekstu.
1. HANDLING – obsługiwanie
2. TIMING – dostarczanie na czas
3. PHYSICAL CHARACTERISTICS – cechy fizyczne
4. ACCORDING TO – zgodnie z , nawiązując do
5. ITEMS – produkty
6. A BOX – skrzynia
7. TO LOAD – ładować
8. OUTGOING TRUCKS – wyjeżdżające ciężarówki
9. TO MEASURE – zmierzyć
10. STYROFOAM – styropian
11. INSULATION – izolacja
12 TO JUDGE – oceniać, osądzać
13. RELIABILITY – niezawodność
14. FLEXIBILITY – elastyczność
15. TO ADJUST – dopasować
16. ORDER FULFILMENT – realizowanie zamówień
17. DELIVERY FULFILMENT – realizacja dostawy
18. QUALITY FULFILMENT – spełnianie warunków dotyczących jakości
19. DAMAGE – uszkodzenie
20. COMPETITIVE – konkurencyjny

Proszę przetłumaczyć tekst oraz wykonać ćwiczenia 2, 3, i 4.


 Język angielski zawodowy

2 TE

26.03.2020

 1. Przeczytać artykuł z poniższego linku, wypisać 10 idiomów biznesowych tam przedstawionych, zaproponować tłumaczenie

https://www.eslbuzz.com/10-business-idioms-commonly-used-in-the-workplace/?fbclid=IwAR3A6BuNyRCqpqdtHQZMZwSV916NP12osgZ5Ly7PNNi3AIVqwKYiN4ZJnlI

4 TL

Zadania z repetytorium maturalnego

 1. Pisanie: str. 192, ćw. 1-5 (ćw. 5 w formie pisemnej przesłać do nauczyciela – kontakt grupa FB)(ocena)
 2. Powtórzenie: słownictwo NAUKA I TECHNIKA str. 196.
 3. Mówienie: str.197, ćw.1-4 (dodatkowo ćw. 3-4 pisemnie przesłać do nauczyciela)(ocena)
 4. https://handluggageonly.co.uk/2014/06/19/12-classic-british-foods-must-try-visiting-uk/

pytania do tekstu: karta pracy do 15 british food.docx

2TI

 1. https://handluggageonly.co.uk/2014/06/19/12-classic-british-foods-must-try-visiting-uk/

pytania do tekstu: karta pracy do 15 british food.docx

 1. Pisanie : podręcznik str. 68, ćw. 1-8. Ćwiczenie 8 pisemnie (przesłać do 1 kwietnia)
 2. Najpierw obejrzyj filmy Linking words :

https://www.youtube.com/watch?v=MGyi1Ezh33M

https://www.youtube.com/watch?v=J_RAY95Gx3o

1TIELR

 1. Czytanie: Przeczytać tekst https://handluggageonly.co.uk/2014/06/19/12-classic-british-foods-must-try-visiting-uk/ i odpowiedzieć na pytania do tekstu: karta pracy do 15 british food.docx ( pokazać nauczycielowi)
 2. Pisanie: Wykonać ćwiczenia z podręcznika str.54-55, ćw. 1-9. Ćw. 9 wykonać pisemnie i przesłać do nauczyciela. (Kontakt FB – do 31 marca)
 3. Dodatkowo omówienie użycia przecinków w filmach https://www.youtube.com/watch?v=4YuETG5CTno https://www.youtube.com/watch?v=1mLKkI0DYmA

2WA/3WA

 1. Powtórzenie : Weather https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

Earth https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE

 1. Czytanie: podręcznik str.100-101, ćw. 1-8.

1WA / 1WR

Wykonaj ćwiczenia online

Present continuos

https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-progressive.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/negative-forms

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/question-forms

Answer questions:

 1. Why have Tom Hanks to Prince William visted Anstruther Fish Bar?
 2. Haggis is a traditional Scottish pudding consisting of……
 3. What is the magic ingidient in Mashed potatoes?
 4. What is the most popular kind of pie for Brits?
 5. What can you find on your plate when you order The British Breakfast?
 6. What is Beef Wellington?
 7. When you want to cook Welsh cawl what do you need?
 8. A sweet meal made of bread and butter is…….
 9. Name at least two desserts served with custard.
 10. Name all 15 British dishes mentioned in the article:………………………

Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Język angielski Pani B.K.

kl.1 TIL GR.1

19.03.2020.
Proszę przeczytać czytankę na stronie 64 „School Ahoy”
Należy przetłumaczyć trudne słowa. (Praca ze słownikiem) i zrobić wszystkie ćwiczenia ze strony 64-65.
Przypominam o nauce czasowników nieregularnych i wykonaniu ćwiczeń utrwalających czas Past Simple
Link

Klasa 1TIER GR.1

Proszę przeczytać czytankę na stronie 50-51. Należy przetłumaczyć trudne słowa i wykonać wszystkie ćwiczenia.
Proszę także uczuć się czasowników nieregularnych i ćwiczyć czas Past Simple
Link

Klasa 3LOAB

Mam nadzieję, że korzystacie z linku , w którym zamieściłam arkusze maturalne z poprzednich lat. Proszę je zrobić,  na bieżąco możecie sprawdzić odpowiedzi. Zachęcam do wykonania zadania 10, w którym trzeba napisać blogi, e-maile i inne prace.
Proszę o powtórzenie słownictwa z działu Środowisko naturalne i przygotowanie wypowiedzi ustnej z testu 15 str. 215.


Język angielski : Pani P.S.

Klasy :1 TIL 2, 1 TLIER2
Klasy: 2 TEL, 3 TI, 3 TE, 3 TL 
 Wtorek:
wszystkie klasy  – powtórka z czasów teraźniejszych (TEST 1)
Środa:
Klasy 1 TIL 2, 1 TLIER 2  – powtórka z Present Simple (Grammar Quiz lesson 1-2 group A, B)
Klasy : 2 TEL, 3 TI, 3 TE, 3 TL – powtórka z czasów przeszłych (Test 2)
Czwartek:
Wszystkie klasy : Słuchanie – Czytanie ze zrozumieniem  ( Test Maturalny 1 – robimy tylko stronę pierwszą i drugą: zadania 1-4) , nagranie 16
Piątek :
Klasa  1 TIL 2, 1 TLIER 2 – utrwalenie słownictwa z bieżącego działu z podręcznika
Klasa 2 TEL, 3 TI, 3 TE, 3 TL : test maturalny 1 – zadania od 5 do 9
Klasy: 1 WA 2, 1 WR2 i 2WA 2:
Czasownik „to be”:
Do zeszytu przepisać poprawnie uzupełnione zdania.
Czasownik „have got”:
Poprawnie uzupełnione zdania przepisać do zeszytu.

Język angielski: Pani B.K.

Klasy :  1TIL, TIER – grupa pierwsza.
Proszę zapoznać się z  prezentacjami i nauczyć się wszystkich czasowników nieregularnych.
Klasy : 1TIL , TIER 
Ćwiczenia na utrwalenie Past Simple:
Klasa 3 LOAB

Język angielski: Pan P.S.

Klasy: I LOR, I LOA, II LOA, IV TE

Drodzy uczniowie! Ta przerwa to świetna okazja na sprawdzenie swoich umiejętności i zrobienie przykładowego testu maturalnego z języka angielskiego! To bardzo ważne. Proszę wykorzystajcie ten wolny czas na zapoznanie się z formułą egzaminu.
Wykonajcie test z angielskiego na poziomie podstawowym
Test poziom podstawowy

A następnie spróbujcie swoich sił wykonując test z angielskiego na poziomie rozszerzonym
Test poziom rozszerzony

Obejrzyjcie proszę filmik p. Arleny Witt
Film

I zastanówcie się czy warto zdawać egzaminy FCE (First), CAE, CPE, TOEFL? Warto o tym pomyśleć…
Możecie też poprawić znajomość języka angielskiego poprzez oglądanie ulubionych filmów.
W tym celu wejdźcie na stronę przykładowego serialu amerykańskiego „Friends”
Film

Krok 1: Obejrzyjcie scenę z napisami i postarajcie się zrozumieć jak najwięcej
Krok 2: Przestudiujcie wszystkie najważniejsze aspekty płynności tej sceny – słownictwo, wymowę i mowę połączoną, odniesienia kulturowe, takie jak żarty i humor sytuacyjny.
Krok 3: Ponownie obejrzyjcie scenę bez napisów i sprawdźcie swoje rozumienie.
Ktoś z Was nie ma ochoty na naukę języka? Sprawdźcie więc jak odblokować swój naturalny talent do języków obcych?
SzybkaNauka.pro

Porozmawiajcie z rodzicami o ewentualnym wyjeździe na kurs językowy w wakacje. Jeśli macie takie możliwości to warto z tego skorzystać.
Kursy angielskiego

Zapraszam też do wzięcia udziału w Civic Up! Academy – 10-dniowych warsztatach dla młodych osób (15-18 lat) zainteresowanych prowadzeniem działań społecznych. Warsztaty organizowane są przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Wspomagania Wsi. Udział w nich jest bezpłatny. Zapisy trwają do 1 kwietnia. Warsztaty
odbędą się w dniach 28.06 – 07.07. 2020 r. w Warszawie.
Warsztaty

Uczniowie biorący udział w projekcie TEDEd Club proszę przygotujcie swoje wystąpienia i prześlijcie mi ich treść, tak abym mógł Wam pomóc je udoskonalić i żebyśmy potem zdarzyli zrobić nagranie video!
Zadanie domowe:
Przedstaw efekty swojej pracy i opowiedz o tym jak Ci poszło i czego się nauczyłeś/łaś z w/w materiałów.


Język angielski: Pani A.P.

 Klasa : 4TL

Do samodzielnego zrobienia:

 1. Powtórzenie zakresu słownictwa ZDROWIE str.184

dodatkowo scenka Film 1

 1. Powtórzenie USE TO Film 2
 2. Mówienie: str. 185, ćw. 1-4.
 3. Słownictwo NAUKA I TECHNIKA str. 186-189, ćw. 2,3,4,6,7,8,9,11,12,,15,16,17,18,19.
 4. Czytanie: str.190, ćw. 1-6, str. 192, ćw. 1-5
 5. Gramatyka str.260-261

Klasy: 2WA, 3WA

 1. powtórzenie słownictwa Natura Filam 1

Pogoda Film 2

 1. Future Simple Film 3

Klasa :1 WR

Powtórzenie:  At the restaurant Film 1

Food and drink Film 2

Present continuos tense Film 3

Klasa: 1 WA

Powtórzenie: Daily routines Film 1

Powtórzenie: Present continuos Film 2

Klasa :1 TIELR gr.3

 1. Powtórzenie – wyrażanie przyszłości Film 1

Ćwiczenia z workbook str. 52, ćw. 1-5

 1. Powtórzenie PRZYSŁÓWKI Film 2

Ćwiczenia z workbook str. 53, ćw. 1-5

Klasa : 2TI

 1. Czytanie: str. 64-65, ćw. 1-7; workbook str-64-65, ćw.1-6
 2. Articles – workbook str. 62, ćw.1-5
 3. Non-defining relative clauses str. 122, ćw. 1,2; workbook str.66, ćw. 1-5

2TE – język angielski zawodowy

 1. Przeczytać artykuł (scan 1-5) i wykonać task 1, 3, 4 w razie pytań proszę o kontakt FB Materiał 1