Kurs I Stopnia

Organizacja turnusów w zakresie dokształcanie teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku


  • Kurs I Stopnia – monter sieci i instalacji sanitarnych
Termin: 25.01.2021 r. - 19.02.2021 r.
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
Link do strony: http://www.gce.gostynin.edu.pl/