W dniu 07.09.2018 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu                         „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

Zebranie rodziców uczniów zakwalifikowanych do projektu wraz z uczniami odbędzie się  11.09.2018 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.


W dniu dzisiejszym tj. 27.08.2018 r.
rozpoczyna się rekrutacja uczniów do udziału w projekcie
„Nowoczesny zawód dla Mazowsza”
realizowany w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego
realizowanego ze środków
PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowego

Formularz zgłoszeniowy Technik Ekonomista

Formularz zgłoszeniowy Technik Informatyk

Formularz zgłoszeniowy Technik Logisty

www.dreamsart.pl