Maj 2017

 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku odznaczony „Honorową Odznaką Rzemiosła”. „Rzemiosło – za zasługi”.

W dniu 29 maja 2017 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku został odznaczony „ Honorową Odznaką Rzemiosła”. „Rzemiosło – za zasługi”.  Odznakę przyznano na wniosek Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Odznaka może być nadana organizacjom rzemieślniczym, instytucjom i osobom współpracującym z tymi organizacjami, a także organizacjom i osobom reprezentującym rzemiosło zagraniczne – za zasługi we współpracy i wymianie doświadczeń. Nagroda ta została wręczona osobom i instytucjom za wieloletnią działalność w realizacji społeczno-zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła.


Odznaka została wręczona naszej placówce oświatowej po raz pierwszy w historii. Nagrodę odebrała osobiście Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska wraz z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego Panem Januszem Drwęckim. Akt dekoracji miał charakter uroczysty. Dekoracji odznaką dokonali członkowie organów statutowych Związku Rzemiosła Polskiego. Dla szkoły jest to ogromny zaszczyt i wielka radość zwłaszcza, że wśród nagrodzonych znalazły się również takie osobistości jak sam Pan minister Henryk Kowalczyk.


Szkoła funkcjonuje od blisko pół wieku, powstała w 1968r. W początkowej fazie działalności kształciła na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1997 funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych, prowadząc kształcenie na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Do najpopularniejszych zawodów na poziome Zasadniczej Szkoły Zawodowej w obecnej chwili należą: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, fryzjer, stolarz, cukiernik, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca. W murach szkolnych wykształciło się kilka pokoleń młodzieży.


Szkoła od blisko 30 lat współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Współpraca układa się w sposób prawidłowy dla osiągania przez uczniów jak najwyższych kwalifikacji zawodowych. Nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy, podejmują zatrudnienie, zakładają swoje firmy, rozwijają własną działalność, stając się cennymi i docenianymi pracodawcami, tworzącymi nowe miejsca pracy. Chętnie nawiązują, za pośrednictwem i we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, dalszą aktywność ze szkołą prowadząc do wykształcenia kolejnych, bardzo ważnych dla naszego społeczeństwa pokoleń rzemieślników, którzy potęgują wzrost gospodarczy państwa oraz poprawiają nasze warunki bytowe.

Iwona Kędel