Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Ostatni dzień roku szkolnego za nami! W piątek 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Obecnością swoją zaszczycili nas Pani Starosta Powiatu Nowodworskiego Magdalena Biernacka, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Bilińska i Pan Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku Włodzimierz Ostrowski, którym dziękujemy za przybycie.

Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Rutkowska podsumowała całoroczną pracę szkoły, pogratulowała uczniom sukcesów, a Radzie Pedagogicznej podziękowała za cały rok szkolny pracy z młodzieżą. Uczniowie zaś dziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud wychowania i nauki. Najlepszym uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, zaangażowanie, promocję szkoły i działalność na rzecz szkoły zostały wręczone nagrody i dyplomy. Pan Podstarszy Cechu Włodzimierz Ostrowski również nagrodził najlepszych uczniów z klas zawodowych. Pani Starosta Magdalena Biernacka podziękowała nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzież, a uczniom pogratulowała wyników w nauce i zdobytych dyplomów. Nagrodziła również najlepszego w tym roku nauczyciela Panią Urszulę Dalecką.

Po oficjalnej części uroczystości mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl „Miłość w epoce online”. Po miło spędzonym czasie na spektaklu uczniowie przeszli do klas by po raz ostatni przed wakacjami spotkać się z wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa.