Zespól Szkół Zawodowych w Nasielsku na sto dni przed maturą…

Czwartoklasiści z Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, którzy w maju przystąpią do egzaminu dojrzałości, 5 stycznia 2018r. bawili się na balu studniówkowym w „Domu Weselnym Przy Lesie” w Jońcu. Ta wyjątkowa noc była niezapomnianym przeżyciem i pozostanie miłym wspomnieniem młodości.
Studniówka rozpoczęła się od części oficjalnej. W pierwszej kolejności odtańczono poloneza, który wprowadził młodzież w magiczną noc. Następnie przywitano przybyłych na uroczystość gości: Starostę Powiatu Nowodworskiego Panią Magdalenę Biernacką z mężem, Burmistrza Gminy Nasielsk Pana Bogdana Ruszkowskiego z żoną, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Elżbietę Bilińską, dyrekcję, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz osoby im towarzyszące.
W imieniu uczniów klas maturalnych głos zabrali: Karolina Strzelczak oraz Emil Chęcik. Młodzież dziękowała dyrekcji szkoły i nauczycielom za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, za tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i za przekazaną wiedzę. Uczniowie wręczyli nauczycielom i przybyłym gościom w geście wdzięczności piękne kwiaty.
W dalszej kolejności głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Rutkowska, która życzyła maturzystom zdania egzaminu maturalnego, spełnienia najskrytszych marzeń, zrealizowania zamierzonych celów, a tym, którzy jeszcze nie wiedzą jaką wybrać drogę, odnalezienia tej właściwej, takiej, która przyniesie zadowolenie. Pani Dyrektor dziękowała rodzicom za owocną współpracę ze szkołą i zorganizowanie balu, gościom za uświetnienie balu swoją obecnością, a na ręce Pani Starosty Magdaleny Biernackiej złożyła podziękowania Radzie i Zarządowi Powiatu Nowodworskiego za zrozumienie potrzeb z jakimi boryka się szkoła oraz umożliwienie ich zaspokojenia.

Za 100 dni zasiądziecie do pisania jednego z najważniejszych egzaminów w Waszym życiu. Matura zakończy kolejny etap Waszej Edukacji, który kilka lat temu rozpoczęliście w murach naszej szkoły. Spędziliście w niej wspólnie kilka lat, nawiązaliście nowe znajomości i przyjaźnie, zdobyliście nowe doświadczenia i poszerzyliście wiedzę. Mam nadzieję, że dobrze ten czas wykorzystaliście i ten życiowy sprawdzian wiedzy jakim jest egzamin maturalny, wypadnie dla wszystkich pomyślnie, bo „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić,” o czym przekonywał już starożytny grecki poeta Menander – mówiła Agnieszka Rutkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Kontynuując część oficjalną głos zabrali również: Starosta Powiatu Nowodworskiego Pani Magdalena Biernacka, Burmistrz Gminy Nasielsk Pan Bogdan Ruszkowski, wychowawca klasy Pan Sławomir Chojnacki, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Bilińska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Kępka.
Przygotowania do tej wyjątkowej nocy trwały kilka tygodni. Pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego Pani Anny Skrzyneckiej trenowano poloneza.
Wytworna kolacja, świetna muzyka, wspaniałe towarzystwo i zabawa trwały do rana. Studniówka 2018 na pewno na długo zostanie w pamięci jej uczestników.

ZSZ w Nasielsku