Studniówka Technikum im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku

Dzień 26 stycznia 2019 roku na długo zapadnie w pamięci społeczności Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.  Będzie on szczególnym i wyjątkowym wspomnieniem lat młodości dla tegorocznych maturzystów. Po czterech latach nauki w szkole, nadszedł wreszcie ten upragniony czas dla uczniów dwóch klas technikum, kształcących się w zawodach: technik logistyk oraz technik ekonomista. Punktualnie o godzinie 19:00 rozpoczęła się uroczystość w Sali Weselnej Belle Epoque w Winnicy, odtańczonym polonezem wspólnie z dyrekcją i wychowawcami.

Na uroczystości nie zabrakło zacnych gości, w osobach: Pana Pawła Calaka Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego, Pana Bogdana Ruszkowskiego Burmistrza Gminy Nasielsk, Pani Olgi Mychlińskiej Kierownika Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji. Na bal przybyła dyrekcja szkoły: Pani Agnieszka Rutkowska Dyrektor Szkoły, Pani Urszula Dalecka Wicedyrektor, Pan Janusz Drwęcki Kierownik Szkolenia Praktycznego, a także Pani Krystyna Winnicka Przewodnicząca Rady Rodziców, wychowawcy: Pani Beata Kowalska i Pan Krzysztof Turek, nauczyciele oraz rodzice.

W części oficjalnej młodzież w osobach: Julia Górska, Konrad Korycki oraz Klaudia Kępka przywitali przybyłych gości, dziękowali dyrekcji oraz nauczycielom za wspólnie spędzone lata w murach szkoły. Następnie swoje przemówienia wygłosili kolejni jej uczestnicy. Jako pierwsza głos zabrała Pani dyrektor Agnieszka Rutkowska, która zaczęła swoje przemówienie od serdecznego przywitania wszystkich przybyłych osób, oraz szczególnego powitania maturzystów, gdyż jak powiedziała jest to ich święto. Wspomniała o czasie jaki pozostał do zakończenia nauki i przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Powiedziała, że: „Studniówka jest swoistym pożegnaniem z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki, z nauczycielami, z uczniowskim życiem, ze szkołą. Jest przypomnieniem, że zbliżające się dni będą wypełnione intensywną pracą intelektualną, że trzeba utrwalić wiedzę, nadrobić zaległości, że będzie to czas pokonywania słabości, planów na dalsze życie”. Następnie złożyła życzenia młodzieży spełnienia marzeń i osiągnięcia wyznaczonych celów. Nie zabrakło słów podziękowań dla: nauczycieli z trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodzieży, rodziców za zorganizowanie balu studniówkowego i współpracę ze szkołą, gości za uświetniane uroczystości przybyciem na nią. Pani Dyrektor złożyła podziękowania na ręce Pana Wicestarosty Pawła Calaka dla Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego za zrozumienie potrzeb z jakimi boryka się szkoła, oraz za umożliwienie ich zaspokojenia.

Kontynuując część oficjalną głos zabrali również: Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego Pan Paweł Calak, Burmistrz Gminy Nasielsk  Pan Bogdan Ruszkowski,  w imieniu wychowawców klas głos zabrała Pani Beata Kowalska, a Pani Mariola Góraka odczytała życzenia od Pani Iwony Góreckiej. W dalszej kolejności swoje życzenia przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Krystyna Winnicka oraz  reprezentant uczniów klas młodszych Daniel Nacios.

Przygotowania do tej wyjątkowej nocy trwały kilka tygodni. Pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Anny Skrzyneckiej i Pana Mariusza Chrzanowskiego trenowano poloneza. Impreza została przygotowana programowo. Nawiązując do dawnych balów studniówkowych, przyszli maturzyści wspominali swój szkolny czas w formie inscenizacji kabaretowych oraz występów wokalno-muzycznych. Podczas wspólnej zabawy wybrano królową i króla balu oraz najlepiej tańczącą parę. Zabawa trwała do rana. Studniówka 2019 zapewne na długo zostanie w pamięci jej uczestników.

                                                                                                   ZSZ w Nasielsku