11 marca 2019 roku klasa I Liceum Ogólnokształcącego udała się na wycieczkę do Muzeum Ziemi Nasielskiej w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku.

Pan Dyrektor Stanisław Roman Tyc – doktor nauk humanistycznych, przedstawił nam ciekawą relację dotyczącą początków istnienia naszego miasta. Mieliśmy też okazję prześledzić, na podstawie zachowanych materiałów, prace archeologów prowadzone na terenie grodziska w Nasielsku. Poza tym obejrzeliśmy przedmioty codziennego użytku z VIII – X wieku, takie jak: noże, łyżki, ozdoby, zapinki… Na uwagę zasługują liczne rekonstrukcje ubiorów wojowników z okresu X – XIII wieku.

Bardzo dziękujemy p. Dyrektorowi za możliwość zapoznania się z wystawą. Nie zawsze bowiem doceniamy naszą najbliższą okolicę, z którą łączą nas więzi ze względu na pochodzenie, tożsamość regionalną i narodową.

                                                                                          Agnieszka Wyrwich – Kosela.