Wyjazd na praktyki do Grecji w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER.

Piąty dzień pobytu 05.04.2019 r. Piątek oprócz obowiązków przyniósł nam także wrażenia związane z wizytą w mieście Thessaloniki. W związku z tym po wypełnieniu powierzonych zadań związanych z pracami biurowymi, przygotowywaniem dokumentacji zakupu i sprzedaży oraz dokonywaniem obliczeń i analiz danych w przypadku ekonomistów, a także organizacji ładunku w magazynie czy wykonawstwa usług ładunkowych i składowania dla logistyków, cała grupa w drugiej części dnia udała się na zwiedzanie drugiego największego miasta Grecji.
W Thessalonikach nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć najważniejsze punkty turystyczne, w tym plac Arystotelesa, Białą Wieżę, pomnik Aleksandra Wielkiego, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę czy Bazylikę św. Dimitriosa. Cała wycieczka trwała w sumie ok. 2 godzin, które dzięki swojej intensywności, pozwoliły naszej młodzieży na poznanie jednego z ważniejszych punktów na mapie Grecji!
A już jutro Meteory!

[Projekt pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 realizowany w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe]